Karel Makoň: 84-17A-K (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

No ale máš normálně nohy vedle sebe jo tat při opřen páteří vzadu v tak v tom jak to bylo bylo v v v no a ne za nemoc daleko od sebe k dej si ji prut se nakonec na zastav u těch prany spojením ukazoval u spal jsem ano. A tak hluboká dech kuje ale nenásilně abys víte chovat tak že že by stability co to polovičku nebo z mana třičtvrtě a aby to byl dech který by byl maximálně dlouhý pět kteří jednadvacet dvaadvacet tři z od otce čtyřiadvacet pět za dvacet jedna dva tři ještě žili pět jo. Je se že na zrod tak spěte řím za též ten dech. A ty kteří ho vydechuje el podívej se napřed před by bylo dobře kdyby ses naučil tento dar číst jenom čínský jo nikoliv evropské nebo křesťansky do by dobře kdyby ses naučil napřed bez ten dech. To znamená kdyby si do těch palců do háv vedle tebe tímto způsobem když dech kuje jež asi vztek klidné poloze let tak dech než do klid z jo ale když za to učíš dech tak jsem tak nač ten dech doslova o něho plexu jako jako když se to a když ho když vydechuje jež. Tak protisměrně tedy tu sílu kterou jsem třeba dosavadního plexu vedeš do nohou jaký dovedeš do těch palců tak ty palce u cítíš. U při již je víc než celé tělo prosím že když jsem tou tohleto udělal jo bylo by to s radovali aspoň jednou dech ni za drž aby dech tak teďka to dělám tak i tak tato kou dobu jako ty. Jednou si to udělal klid když to ten kdesi cítili tam proudí síla do těch mnoho. O to co si si že to stačí s něco cítil se tak to je se u nich west tu pranou tam kam potřebuješ. A teď je třeba s tím spojit zvukovou představu a to znamená tam budeš ten dech posílat do těch nohou. Tak ó tam budeš posílat z myšlením zvukem s myšleným zvukem že vim že budeš mít předsudek že myslí hlavou. Obr do tam posílat hlavy jetě asi jo asi nebudeš umět se oprostit od toho že to neni pravda. Bylo by mi snažší kdybys jak tam jsou v tom výdechu tu pranu kdybys tam jenom tlačí byl na které by sis tam zvukový přestal si si myslel duchů se kdysi slovu dokud tam lety kam do těch palců jsou tu pranou a protože mi z tam jsou tam tu pranou tak by si ho tam začal taky pociťovat to z ví. A to by dělo při jednom výdechu. Mohl bys to opakovat třebas večer jenom jenom s tím jít do by nestačilo by sto se naučila vychovat to by bylo lepší dělati to rosy za poradím dál nebudeme dále dělat než tak kdybys to i žít tam dělal tak by ses naučil vést svojí přestali ost do těch míst. A se z vody začátek správné koncentrace. Celé tělo bys své harmonizovat o vnitřně tím proudem mu který by procházeli tím tělem takže ten bys čili napříště s tam při dáš a a o ho do vtělí že míst. Tak bys neměl potíže s tím pociťováním toho místa tyto místo budeš pociťovat ano. To je koncentrace nikoliv ještě mystická nýbrž to se jenom které o jež ve vedení své představy. A jak jsou dělat koncentraci mystickou o to ti řeknu třebas co z litera tady si těla o jenom vyzpovídal isis si dokázal. Tam do těch míst tu představu. Et spát jo neděli to násilím nýbrž snaž své nenásilným způsobem i tam do sto ještě řeknu jak to udělat chvilinku s tebou ale ti řeknu potom za chvilinku co přitom pociťuju. A aby chtěl napovídal napřed a jenom s než si posvěť totéž nebo ne jeho ho on to i jenom ano sto z to ten je. jsem jenom přitom výdechu mu tam točil nad které jsem si tam zvukový je představováno ano. A měl jsem dojem že jsem v svou vědomou přítomností v těch palcích ano no mně jsi ten dojem že tam si svou představivosti v tom palci mu to v tom dotud tu jsem v onom budu no z z za důkladně ho ono ono li že by byl proti kristu to li to z tu dvou ku ku ven. No tak teď do budoucnosti nesmíš přes nová atd v to jí. To tam musí zůstat i když not znovu dechů jež. I když se znovu zadržuje dech a když to znovu vydechuje než. Je tedy z toho práva jeho jsou dání tím musíš postupy se naučit s tím ji v tom patří setrvávat rozumíš. A se naučíš tohleto tam z trvat že nebude vadit že kde chudé než aby jej budeš tak odstraní niž. Odstraní již pocitech jak ztěží trvale nějaký kontrolní věci e když se ten dech z se to v dechu jež neslyší ho. Je dobře kde se nesmí slyšet kdo slyší dech děláte špatně. A od no k ku. Toto co samozřejmě rozumí ale potom žít dechová zcela pravidelně to znamená ne napřed moc za potom nevyjde to tam nemáš co dechová si to nejvýš když velice jemně am mírně a pomalu kde schovat aby sis nenaplnil úplně kdy v aby i pro postit totiž ti bych ti jste že si moh ještě pravda pod ale to dělat nebudeš zdál rozumíš nýbrž to bude jenom za to co tam je na tom na zády kolik tam to nebo. To jenom co zdržovat. A budeš to při víte u zase soukat dolů do pro přírodní poli tam tedy do těch noha jak tedy teďka třebas od těch středu deších cítím veliký teplo v nohách znalost něco o tebe ne úplně horko zase z tam do toho soustředil no tak to je po proč to snad dojem než máš je na tom nezáleží protože nemá tu praxi k tu. Čili otci v každém případě když tam správně věž pozor takže za spíše teplo do říma již to jeden z důkazů že tam vedeš svoji pozornost a teď se naučíš jenom ji tam také podrž nová atd to z několik minut jenom víru ne tak od toho u pustí již o buď ten nemůže touto dělat nebudeš anebo když to budeš ještě byla tak to bude dělat jinak. Čím tři trpělivě si ta pozornost není unavena tvoje aby se na mechanicky to bylo špatné. Tak budeš tam říkat budeš tam ten. Zvuk i jiní přidržovat tím a neboť to je trpné ale řek bych. Je takové stabilizující a o o to je. Viz to co ty se postil zpočátku hned a to se divím že toto takové kulaté takové let za okovy je že to ježíš i za tu je to od ostatní vlivů takže to von způsobí že i žít a je tam trvale usa z ono i po době kdy ty přestaneš soustřeďovat totiž o to abys tam v těch nohách dokázal myšlenkově přebývat. To potom přinese schopnost přebývat myšlenkové v kterékoliv části těla postupně patrno toužíme v nohách z toho důvodu je to tam dával to tam jo. Ona ne nám to tam proto nemohou protože tak toto co si nemohu za usiluje za usnu je tu pranu v takže ona dál neutíká hlasem zůstává vlivem toho myšleného zvuku v těch místech tam se akumuluje a její hladina stoupá a aku budou ona hladina stoupá. Takže nakonec. Máš dojem že to působím třebas dokud v ko nebo ještě když ne nejí ji zatím zatím působivě nebo tím postem hleď se držet jenom v těch pátých to jakkoliv stoupá a ty se musí držet těch paláců muž to spisu neměj syna asi jered li že tam znova znovu vracet a odpoutala se od toho pocitu třebas tepla který jsou o nahoru to není v tom to správné protože je. Ty se musí u že na jednom místě kde od toho to sta aby litovat svoji mysl po že naše mysl není stabilní znova a každé jsou si jím potřebuje stav litovat smysl jíž. No a tohle toho i žít a ono se nesmí potom vyslovovat z těch mnoha zvukový jako ji a oko nýbrž tam musí být když ženou. Plynule. To když to vyslovil to je vůle nebo nebude ale to se budu snažit se jsem přesto davy do protože na pozor zvukový je se budu snažit i dítě před bez ne tak špatně toť ke řikam nýbrž sví jíž zase začal tak za čas tím vír rovnou tomu mi jsem si tohle ještě mnou napřed špatně i ví. Potom dobře jako řídit kdy ta spíš byl víš nesl než tu na že to jediné písmeno jiný svou jiné záření jiné chvění v tam kde o to stabilní znova chvění při toto všechno je cvičení na stavby za si rozechvění organismu do určitého vyd mu aby on do tom málo smyslu uzdravovat tří nebo tak nějak že o to dneska nejde nám nebo. To bys naučil stabilní slova atd. Buněčné usměrnění ano nebo ono v tom vede přes buňky a ty buňky se všechny. Na víru tím nábojem panický jím aby tvoří baterii asi možná říkal že jednou byl bytostní svatými koláči. Z jeden můj přítel se omylem dotekl z těch mnoha str dostal obrovskou ráno protože se to takle tam po této sebe vyrobí když to děláš samo jsou zpraven musíš tam to samosebou jsem to přestal jako tak ka ty si přát aby si byl tím na pojem ve to nedělej ale je důležité rady zvěděl že mi které pranicky načerpáme že školský spotřebujeme a že když zakusí dole tak ona v tobě nabude opačný s. Jak to nesleduje. Ale ona opačným se tobě nabude takže naplní nohy pak naplní celé tělo a nakonec to dopadne tak že tvá mysl bude prožívat stav. Povznesenosti. Že opačně než v člověku a ta prana v tobě poteče po teče zdola ho takže. Tys kdysi budeš přítomen lety budeš přístupen myšlenkám vznešenějším. Optimální vyšším. Optimistický jím a začne nebudeš mít se z pocit malá mění nebo znechucení nebo rozčilení nebo prostor v není to všechno se mechanickou cestou tohleto wu v tobě odstraní za tím myslím to je všechno jsi byl v tomu nějaké dotazy tak jsem pochopen vypovědět v. Teď ten to není miska po ztracen upozorňuju. koncentrace která naučit sv v z harmonizovat v sobě napřed toku prany a potomních vnitřní sekreci. Celo vnitřní sekreci všech těch středu oblasti vnitřní svět se aniž je to by se totiž že to bude působit nově novým způsobem na vnitřní sekreci. No z z z z s tím v tom zle činy mu ono správně ale takže může za předvedu v také to jako cest ku u ano v a tou hrstkou se soustředil na střed dlaně. Jak jen že to co by se tam cítil ano by si to nevsugeroval el tak by ses tím přes se že tam opravdu jsou kam něco. Tak atom je drazí oko představa kterou bych tam do své dlaně jsou ka aby sis mohl abys mohl přesvědčit sil. Zkušeností co tam vlastně ty budeš pociťovat to by napřed neřekl z tam pocit do rozumíš který tam to jenom na soukat to jít třebas. A jeden z bys něco začal pociťovat. Tak teprve věcně řekli tam něco pociťuješ jo tady jisto shodovalo s tím co tam pociťovat to jenom tak prosím říkáme z pociťovat. Ale kdyby se to shodovalo s tím prosím budeš tak dobrý tyto ještě si to po kříž a tak to přes ten pouště jako s každý z vás to provádím mantram třeba do nohou v říkávám tam nějaký třebas š. Mám trám v nohách a zachovává přitom dualitu znamená on to dělá v těch noha. Rad tak že z své zdržuje zbytečně nemá to účinek spojovací. On by měl v těch nohách a být v kdybych v těch nohách pomocí jez ty co tamto na odnese ten s a ta tak je to špatně co máš v jo v z to špatně prováděný mám trám. Ona si říkal je to nebylo nebi kristu přesto přesto ale kdyby tato cesta po byla ani jak tak moc na že by zaujala tak bys tam byl v všechno na svou představou svým vědomím to by si byl ty který si tam který by sto el nedělal který by tam prostě byl v. Jako by se stal tím mám klamem by se stát tím mantramem ve své mysli kdysi nic neměl než to mám trám tak by s to mám to muselo opustit tuto to dlouhá cesta ale jsem musel to co sto pro ji tak každý z nás si musí projít se se dostat za řeč za lidské. Zdá vědomí jenom tohoto světa za roši k rozšířenému vědomí. P. Ale mi někdo z vás namítá tento začal dělat že dojem že mysl někde jinde než tam tu pozornost upíral někam tou myslí upírat pozornost na nestranně mysl na nestranně to po z v tom místo pozorované v čili on pozorovatelem a pozorovaný jsou dva a and to je ještě moment kdy je to nemůže mi účinek. Spojovací v ale dejme tomu. Když to dělat podle návodu mystického znamená spojovacího. Tak jsem o tom přeříkávání mantramu věděl měl jsem jistotu že odvádí od sebe od jemně do věčného života odvádí do věčného života a tak jsem to se v tom mantram tam říkával tak že jsem sedím dal odvést od sebe. Jsem prostě nebyl pozorovatelem a nýbrž jsem byl tím mně bylo pomocí toho nebo v tím mám pramen se dostává do věčného života čili vlastně klas tomu tak důvěřoval že jsem se ztotožnil se v silo lou toho mám trám na způsoby. Hostí z pronikavostí. V výslednou o hodnotou ho mám trám a to mělo za následek ten že vlastně to mám tam neb působilo jako nějaké mechanické přeříkávání nebo jako na něco. Co někdo přeříkával nýbrž jako něco co kam se víra v k a ani jsem je jako nebyla na vědomí do stojí někdo se ubírá když jsem to nechalo ubírat. A tu se stalo že to mám trám nezůstalo v těch nohách. Nýbrž prostě. Od scházelo s mým vědomím do daleko širšího vědomí. Opouštěl jsem to li tělesnost necítí jsem se tělem. A to tam v tom stavu osvobození od tělesnosti jsem neříkal z toho mám trám nýbrž jsem tam prostě byl v tom stát protože je nějaké rozhraní učení mezi mantramem které jsem říkal asi stavem který to způsobilo bylo velice těžké s teď jsem tam začal být v těžko s kdy a jak zázraky okolnosti o to co se kdo se musel starat to obstará mechanismus čís. O dvě. Z hlavy je mi tu mu k kávou pozornost. Tu zaujatost pro tu cestu a ta cesta je nastoupena v v v v pozor na co odvedena od těla a to je vnímání tělesnosti jsem na oni který nebudeš to mez něco jiného tak jsem tomu rozuměl dobře ano. Také toto umí dobře že neví že to umí již v ty tito odpuštěno totiž když sis studoval v ale co se dovede s spěchem na tak si musel tak jak se říká se ještě tohoto mu na sebe velice často se na to muss tvrdila nepřemýšlel si kdo je ten kdo vstupuje nýbrž prostě by sis to byly svým. A svým předmětem svého z tu byla se ztotožňoval o takové měly si zapomněl na sebe. Sabom jestli si studují sví. Byl si prostě v tím vedle dotoho tak zabořen do toho proniká kdyby jako já. Tomu tak nebylo tak je tak teče do hlavy našlo a mně si veliké potíže s pamětí veliké potíže. Ale v tom nemystické do studuje tolik na paměť kladeno se do se to učí jiným způsobem než jak radím. Tak ten nemůže na fakultě bez existovat si myslím že neni fakulta promiňte ve ostatní do na viz dělání takový let ve která by vyžadovala na člověka větší kvantum vědomostí než tohle toho si tom kolik je vyšších to na ale on si některý technický znalosti jsou a od toho co daleko svaly v pro nižší povahy než tu na ty nemyslím sv. Ale zaručen k vám teďka tyto ty to strašně mat tak si třeba si zoufat co se to opustit a musí to prostě je to brát tak nějak řek bych. Nahlížením na věc bez ohledu na sebe jakmile by začal se litovat co z toho š předními jak se to nezvládne let tak si znemožní tu nedostavil dostat ale když na to jde jako že to být tak to bude tak to zvládne ale i při velikých vám te. Ježíš když s s s s s s s s s u jež se a řekl jsem v učili v jejich jimi slovy než co říkám ale v podstatě duch se ježíš v toto v. Kdo z vás může být jistější na své pouti životem než ty které vede syn boží. Kdo z vás může být radostnější neživili kteří s tím tou cestou lidech te. Do z vás může víte dost tiší nežili který který jistotu spásy když se zařídíte podle nikdo. Nikde a proto od nich chtěl aby se s ním radovali a protože oni toho z přirozených důvodů nebyli schopni tak je musel vodit na hranice aby se trošičku v pověra si myslím že v navštívili tolik bankei tu mu. Kolik kdo zraku ony udělali dobrota a na těch ba ke kte oni oživovaly svoji víru v radosti nejsnáze radosti ze života. Nejsnáž že oživuje svoji víru že tam rostou styky při či ti jíž všimni se ještě proto radost čili že tam ty tvoje hlásky nebo v tomáš žádným od smyčkou nebo sama či toho vydávala nějaký užitek že to jiným třebas prospěšný. A že oni doma taky mírnost než ty je to prosím než z ky vejít toho. S u svými z za to na pána boha děkuji mu za to do tak je ve a buď přitom radostí to on není nějakým modla za když tělo je li době musíš či představovat za koho by to to volalo tak za to oni trestající bůh který přisoudil nějaký osud horší než mám a tak ti zřejmě měl tak prozrazuješ. Protože se nedostali tak si myslíš toť ty výšiny který tedy u vidíš ne ne ten ti to nepř soudil. Představ si ho že to bylo to pokorně vše a utkví přít. Pokorně vším jak od vší tak. Je to a protože to tak je a ne odpad čili tak si nikdy nemysli. Že pán bůh chtěné miluje a že v době v kopí již již nikomu jinému ky mu zřejmě byla váš při to z aby vešel nedává ab proč protože plných svou hlavu nesmysly nesmysly tím činný vždycky řádu hodnot otče náš ještě na nebesích posvědcej jméno tvé při v království tvé buď vůle tvá jako. Nebi tak i na zemi a k pravé. Je vládl zdejší od po od pust to naše viny jako od pouštím a tak dále zbav nás zlého na konec. Ano tak takový pořád musí čelit hlavě mít a pak se smutným. Když s tím jeho jíme mnoho na každém kroku svého života tak je z toho velice radostmi že to smí udělat a on vstupuje při tomu uctívání jeho jíme na vstupuje do vás ale jasnou jasným rokem. Že to o tom nemůže tu ba že to on který vstoupil jiný vstup než normální ten tě. Zbavuje tebe samého víš vstup boží poznáváš že nejsi jsi bují v že si jeho. To on vstoupil. Již tak i ho s tou být tak na sebe zapomeneš anděla a vše to co on co on na vší vidíš kdy mu nic se když tak si vím víš víš co bys mu udělal po pak je šlo ze všech stran jíž. opsat budeš ovšem sebe zapomeneš na sebe takže nezapomeň že modlitba kterou on při předepisuje je řád hodnot v ten to řádu hodnot zachovávej a potom bude vzal vše radost protože jenom kdy budeš třebas z toho že tvůj otec to se v otčenáši nedostaneš než uctívání jeho jako otce. Že ustavičně tělo rodí který to znamená kdyby on nedbal na tvoji jsem si tak nebudeš mít o to že jeho vychází víš jo. Tak za to musí být na každém kroku věčný z radostně když oděno pouští oni ještě je ne posadil době né. Si plný života. A se do čteš jesu jana se neděl se na tebe tak dobře hodí a že to pro sebe napsala tak ten de nadto opačně než ty ubohý hříšní. Ono to jde jako lev svou cí. To si či čím možný ještě budem do tak je to přestal si to bude vychovává a vim to hrdý protože máš když na svou vnitřní podstatu ne na se ti si nic z ale ta vnitřní pro sat tele na se s tím s a to je ta věčná nikdo je tak která je pravou pojí přirozenosti v to není to se zen ty máš při daleko není se přirozeného při i při daleko žili někde na nebesích nebo jak. Jež jsi na nebesích ve stavu do kterého si netroufá že vejít když s větou a že vejít na tak jej tedy aspoň tu víru u toho se k ta nejsem hoden aby se všech ale řekni slovo do to do přejí mu aby to slovo řekl jaké asi slovo řekne v. Můj služebník je vzdala v kde to ten služebník to pojetí tělo. To co ty považuje za sebe to by řekl to je zdráva že by za ni nemusel starat. kdybych se musel starat třebas jenom den o sebe tak v tak by si přáli třebas léta ti. A nebude si přeješ v ky bude se musí vše přát ti jenom to že vší způsob myšlení el tak jsem víří jen v těchto vědce. příčinnost nemusím dokonale zapomenout aby se to tím mu zabývat. Osoby a s nimi je bych to při stáváme tři hodiny bych kdybych se začali to ba že stávám v k v. To bych to mohl dělat tak bych nezvládl jako v například tento rok jsem přeložil doba spisy. A jeden jsem pak psal od takže. To je můj úspěch zapomenutí na sebe výsledek je si výsledku že jsem sebe opustit a že nejsem ničí je sebe nelituji. Ono to se po že do než kostí. Velké radosti těch lekla služeb po je to do toho co pak tak bylo to přeháněl v od poklad volal oči se jež ti do doby udělal všecko co mám dělat. To je důležité a tady nepotřebuju ani tu v kteří mu jde strašit. Asi potřebu ode být v kdy úkol v kdežto my se tady pořád je on to pořád nepudu jedna dovoleny kolikrát je za den vidím na dovolené. tady vůbec co dovolené nejsem a to jeho vlivem pochopitelně to se mu do od aby vstoupil do mýho života aby tam mu to byl ve mně to musí dovolit to se vtíravá to není žádný násilní to stalo pak od tedy tady nedává o dal do večera mu to do modlíš. No o pánu bohu aby na dávali vše aby z tomu byl no to jsem se do po či v. On v to znám jednota že ty a v. Tak když si nic v. Když byl byl papež napaden tam někde v potu lásku ne k. Za ani nemohl. Se zapírá vám el aby si u pána boha aby modlila jeho uzdravení obětovala něco ze svého života ne a mělo to ten následek že se u dostavily životní těžkosti které dříve ne změna v tak při li vyšší při dosti či jak svým příbuzným do plzně než ti byla taky a říkala se modlím tak a tak dlouho. Tou za toho papeže. Aby se u zdravém ale od doby co se modlím tak nevím čím to je ale ani s tím jedna rána za druhou a jsem říkal no proste říkat tradici a že vy se k tomu pánu bohu a ne ten kdo řemesla. A myslí si že on na to sám nestraší je na vás paní ix z ku dobré toho že přede do tomu papeži uznal v pro v tom snu mám. Toto modlíte to by taky nebylo zlé. Ale pro sebe dělali tele jako děláte absolutně špatně a on se přivolává je to neštěstí které minulo zatím toho papež protože to berete zbytečně způsoben zase se který si to na sebe nemá brát v ona řekla jsem přestala dělat to co jsem měla dává se z toho se z ví. To co jsem měla vláda a on to všechno přestala dělat a v ale jsem říkal všechno špatný všechno v protože pravý sebezápor spočívá v tom že něco se svýho života odbourává nýbrž něco klade jeho do svého života při tak vám. Aspoň to musim nikdy váže nebo mi roši že když oni odbourali s tak k rodině ti učedníci tak přidali v tom je mnohonásobně větší pomoc bližnímu. Kdyby jenom odešli od svých rodin a za to něco nenahradili ne li daleko cennějšího ne tak by byli z z si k na sebe přivolil nám veliké utrpení protože kritus spásu tak již jak někomu pomoci si za to něco obětovat tak buď toho mohu obětovat tam jistotou jiného pozitivního při do svého života ale také mohu jenom při jako bych radil něco pozitivně do svého života co do čeho se mi nechce ale co vím že užité. Č a to bych moh trvale dělat. A udělat z toho pro sebe nýbrž jako obětinu za toho člověka jak kterého prosí o které nepřeju od toho abych za ním prosil pána boha nýbrž bych poto jenom přál často ji říkají že. A modlete se na my víme že z do takové takového pro si budu nějakou dva o to byl říkal po z toho se modlím jiným způsobem než ostatní lidé neříkám ani jedno slovo ale je ho pozbyly aby se ještě pustím do paní big jak se mi co si vlastně radil. Když od svého života. Něco z ve jsem životně sobě necháte pak do po že to správné odříkání tak do vašeho života z to si cestou utrpení vklad pro ni syna tam není nic z toho. Protože byste člověkem který žít plným životem jak nežijete ě n do vaší komůrky která je prázdná vstoupí mět snem tvé jako provádt pravého to by dobra s to by taky špatné a nemohu zaručí že to nebyl trp ten naopak spíš to bylo utrpení protože ten nese ten dobrovolně někoho nějaké utrpení. Nebo se to pro nás tak prosimvás paní jít ode než začněte co jste na před tím a toto toto se ode jedni způsobem že dělejte něco ho. Co jste před tím nedělala a co pod je to za velice duchovně užitečného pro lidi nebo pro sebe to je dál proto prosadila a všechny ty těžkosti když do života odpadly ale jsem při. Dělal všechno se velice poctivě porod a nesmíte považovat za okleštění života. Von nemá by v žádném případě když se by obohacení života ničí tím. Co nepovažuju za odměnu nýbrž. Do čeho musím vložit sebezápor obohacení života a dalším sebezáporem tím zažil něco kloudného poctivého užitečného. A jak nikoliv s myšlenkou na sebe nýbrž když tu cestou k bohu. Tak proto by že hledám království boží že si přeju následovat krista nemůžete následovat krista hned jak on říkal v tom. Svým povídání základy předpisu dokud se nezapřete neboť přešli za mnou přijít zapři sama sebe a následuj že ano čili napřed do k tomu bohu sebezáporem. Jak to říkám jenom proto že nebýt jestliže viz považoval například mystickou koncentraci za atd sebezáporu. Za něco co je čím by se z moh sám sebe obětoval bohu čím by se s postát oběť jinou tak je to v nejlepším pořádku samosebou kdybys takle bral koncentraci mystickou tak v první řadě nepude tak tím nepude k a za druhé je v bude opravovat a za třetí budeš muset. Do toho vložit stále víc z za sebe. Aby ty pod faktory přestali větu si přešlo pro o to o by to nebo o to ne ale abys opravu z toho udělal dobrovolnou oběť. To pro onou jak se z koncentrace mystickém jista dobrovolná oběť opravy jenom tak že s tím spojuju s tou koncentrací jak se jen k myšlenku sebe o si to kdyby byl věřící ve by říkal pane bože je tak se ti odevzdávám touto svou modlitbou n neříkám že se za to co si království boží ne. si ti odevzdávám touto modlitbou a teď třebas bych to neumim žádnou koncentraci. Tak se ponořením do klidu tím že z mil v mysli třebas který na anahatu nadto centru jak radil ježíš kristus. El marie markétě marii markétě alacoque. Tam je spojka v lásky sbohem tak tam se mohu dotknout je z lásky dotýkám se tvé lásky koutu si nemusel všechno říkat jenom vám to říkám z od co se vás teď je dotýkám se lásky boží a chci se s ním spojit toužím dolní odejít toužím k tobě odejít toužit milovat nebo si abych byl schopen milovat tak jako i těch todo pro jsem to co si přál devět let jsem v to co jsem do koncentráku a že jsem se ani který nic jiného nemodlil. Ale byla to před synu správná modlitba a protože jsem z rostou v tom koncentráku to moc do zvát u odevzdat že to byla taky na taková přede hra pro jsem se odevzdal protože ta se nechápal že to je projev lásky boží když jsem byl mučen ne. Ale on to byl nejvyšší projev masky protože on konečně zbavil sama sebe to nikdo z vás nedokáže při tomto při vnitřní se do ve trvání se samosebou vzdát. To se vám najednou tam po hrnou myšlenky že se nikdy neměli protože kde se vzaly bude si říkat a oni se berou protože vaše zaujetí není dost velké. Jak s tam jenom myšlenky a za pro budou v tu chvíli vaší koncentrace to soustředění na boha tak musí se s buď v. Ustat v tom a začít pozorovat své myšlenky. V klidu je pozorovat a nechat je od tu mat tam jedná přívalu těch myšlenek ustane teprve potom pokračovat sester vnitřní koncentraci. To je to platí o modlitbě do nitra jo onak klidně pohlédnout do toho svého nitra a s takovým důrazem že tam chcete patřit že tam chcete odejít do toho nitra tak ku k tomu bohu o pro ni za ním. Jakmile začneme si vět a že přestaneme mít jistotu že se svou vůlí tam odebíráme tak vůle je ten není podchycena mi třemi jsme zbavit vůle která je v pořádku. Vůle která nás vede někam jinam se musíme zbavit ano tak tak této vůle se s o od nesmíme tato vůle musí být zůstalo zachováno a my se musíme i dít hledět dostat od sebe k bohu celá ta cesta je od sebe bohu nikoliv nazpátek zase k sobě kdysi za to s to přeju. Tak ten se od boha k sobě rozumíte. Takže kdykoliv tato získáte nějaký blaho ho to. Vnitřní pro toho tak jsem vzali odměnu svou ak po musel se vůbec nepřiblížili a v tom se na kolikrát zabránit. Takže tyto blaho musíte upřímně obětovat za sebou budu téhož centra. A nemůže se odevzdávám tu blaženost to je tvoje svůj dál a tím do tím se k tobě teď dostal a. Kdysi vlasti ničím jiným nemůžete dostat k němu než tím dělo tím co je jeho ten slibný začátek jsi byste dovedli obětovat svoji blaženost svoje uspokojení jisté do koncentrace. Tak byste ne navodili správný vztah k bohu. Totiž vizte jeho silou začli k němu jít jeho darem jeho milosti ne svou vůlí se při zaměňovat svou vůli za něho za jeho ten slibný začátek nakonec a ty ve vás a jeho vůle začla vládnout konkrétně řečeno že ta jeho vůle by vám ukazovala směr vašeho života se jako v tom mém předškolním věku a když do toho. Do toho vidím. Jako poslušný každý se pole toho s tak by to byla řek doslova jak se o bavil do bytě nor z toho o ty jak tady se ocitli jako v sedmnácti letech před tváří boží zákonité při žádná výjimečná protekce někomu stane každým do pole tohoto receptu postupuje. On tady dostal do zas tak poznám že tu k bohu ale nechci víme. Si vět musím poznat co je to na přece to civět když někdo čeká na rohu a na svou vědomou a uvědomuje si že naň čeká tak necítí když si v tam s to a si neuvědomuje že naň čeká nebo dokonce je otráven že ona. Nejde. Takže od rad tak podle svých to na dává ale když na dává ale nemyslí za tu milou nýbrž myslí na to kam vyšel taky nahradit program by si zařídil nebo takovým nebo prostě měli jiný myšlenky neměl. Přestal mít ten směle k mile tak i si vyjel jo narozen civět prosila taky čekat a ježíš kristus říkal ale tady kte a bude vám otevřeno kdysi neotevřete bude vám otevřeno to není civění když třebas začnou mít z toho mu k tomu bohu se odebrat. Tak tou touhou jsem takle to a když čí přestanou mít cítí místo abych si děl je lépe když něco jiného užitečného. Jakmile začnou li deset touhu se k němu odebrat zase za klepám rozumíte zase ses soustředím třebas do toho nitra. Jenom vteřinku. A to může být několikrát za nemůže to nikdo ani pozor na mně nejde stane se musí v půl hodiny někde je že v klidu tón to je nesprávný způsob to neuznávám. Tom koncentráku nikdo neměl možnost se do nějaké polohy položit jak se předepisuje jogicky. Neměl možnost byl třebas se hnout z pozice na kterou si lehl a neměl ani tu zevního klidu byl pořád ohrožován ale jakmile jsem necítit do ohrožoval nebude bez rostly od ona nedal wu od toho nebo záštitu tak je tak upřímně šel k tomu bohu jak se jsou sil tak to mělo nedozírné následky dobra je daleko lepší než moje koncentrace do cetě devět. Protože do tom nutkavé že ano to málo poutanost byla.