Karel Makoň: 84-17B-K (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

kdybych těle měl radit konkrétní případy jak vy žít v dané situace k tomu aby z ne si vyjel a byl schopen se s soustředit na cestu k bohu to znamená na návrat do jeho domu. Tak to když si nemohl dát mezi tolika lidmi nýbrž mezi čtyřma očima a i v ne protože to po a jiné a že pro každého je něco jiného pro každého jediný vstup v tom musí v tom musíme znát toho dotyčného kterému radím ne abych tomu poradili podle jeho individualit že se neznáme tak co se vyzpovídá ne a o na sebe všechno prozradím to na co o sebe pro zrodil dost ale těmi moh prozradit víc ale to by nechtěl prozrazovat mezi ž jinak smyslem oči. Na si navštíví dejte na než toho co sto řekneme co by se hodil jako hodná svět dost k tomu nástupu na cestě k bohu těch při to ještě strašně moc. No to odpovězeno v že to tam. El každá věc která se jen nám na aby z je bych mít vykonali a není nám příjemná mámy přesto vykonáme by se mohlo považovat sebezápor za určitě okolností ano. Ale vám řeknu že vzal většími věčně případů ne jestliže je tomu musím beztak vykonat tak do součástmi běžných povinností tento není sebeza v. E pravým sebezáporem vět toho že se k tomu nově postavím způsobem řek bych. Totálně vyšším nebo tak nějak celistvý vším celo osobní vně ne jako dříve je tak na to nějak udělám nýbrž dělám to ale to je než bych prodělal kdybych to nedělal kvůli nebo z lásky k bohu. Tak dejme tomu kdybych měl. Vyučovat v hodině i když se unavil se mi do toho tu to se o týká lékařů musí pracoval někde kde za to nemají. Tak kdybych v tomto případě to uznal za správné abych ještě pracoval a nechtělo se do toho a abych to udělal z lásky bližnímu například což je bůh. Tak to by bylo to nebyla správná a z to byl z toho sebeza ano tak tento případ. To mýty nic takové situace nejsi jak ku ukaž ne svaté no obdobné případy z není že jsem život. Jaký jsem. Sebezápor ovšem různé podoby a on je všechny mi ježíš kristus ve svých podobenstvích označil jasně o že o z po některé. Tak v svými dramatičtější. Viděl samaritán svýho nepřítele těžce zraněn jeho o obou pravé ho v tom bezvědomí a. Ale poznal žita. Co tu byli nepřátelé samaritánce že kde ten se o to se být ve židovský ale ne ty známý od ostatních židů. Ale byl to jeho nepřítel tedy ten tedy by se byli setkali někde také při plném vědomí tak tedy žid sil by si byl minimálně předním u plivl nebo do to co v ale tam by byl musel zvolit vědom přesto by ses tím nesetkal. Ale protože ten nepřítel byl bez vědomí tak on si mohl dovolit udělat dvojí obejít ho anděl jakkoliv to nevidí a nebo ho ošetřit. On ho ošetřil. Odnesl koho na místo kde se mu dostalo dalšího ošetření. A složil tam peníze. Aby na něm mohl být ošetřován ale a říkal se vrátim kdyby ještě bylo zapotřebí něco zaplatit tato za pak tím tak ho ošetřit nejlepším způsobem. Tak dělat své nikomu nějaké dobro který buď nemá rád nebo ke kterému nemám velkou svým paty a pokud je třebas moc tak to je správně sebezápor jeden případ byl ještě na další případ byli dva bratři. A otec je požádal aby mu v něčem pomohly. Nebo s práci na vinici a ten jeden slíbil ale nepomohl ten druhý než slíbil ale pomohl. To je správný te ten nejsprávnější způsob sebezáporu ne si toho na před se odříkat pomohu musím pomoci nesmí dvou dejte se sebou při záporu nesmím se sebou smlouvat mám to udělat nemohu to udělat nemohli te když je to věc dobrá udělejte toho bez od mluvy a bez obracení se k sobě tady je. Tato přemáhání pravé musí mi na sebe zapomínat člověk při tom ano musí za dobrou věc být musí prostě provést nemusíš napřed se o tom si že toto udělám to proto prostě tam bez do byl do toho něho který takový jich pěkný příklad který v kristu ukázal se to máří ten bezeslovně jsem se do za to odkud možné aby čím svatý jaký prohlašování e například. Set nějaká oni ve prohlašovat ustavičně se sebou odevzdat ale na průběhu choroby bylo vidět že se neodevzdal kdyby se byla odezva tak ta choroba nabyla úplně jiný průběh ano. Ale ne. On se přesto slovně odevzdávám na prohlašoval se odevzdává ale bylo to příliš mnoho pro další prohlášení přišlo formulace vel s tím se by potřebovalo mnoho síly kdyby se do toho blahem med z vrhla. Do toho odevzdání. A to bych měl říct jak let tak jsem byto bylo daleko účinnější já. Na tom sice nezáleží je ta choroba by vzala bývalo obrat no. ne že bych ještě začít všemi uvalil cestu jdete představit co pod tím myslím jo. Když nějaká činnost kterou dělá napřed s. Se sebezáporem a to se potřel si jsou za pět se v tom jsem se za běhal ale to třebas rád tak jeli tak činnost nutná o potřebná a dobrá pokračuji protožes kdysi mysli sebeza pro jenom že jsem to se do sto jednostranně vyjádřil že tehdy sebezápor když něco co nemám rád tak co se takle jsem to tak by první krok k před tam je to nejsrozumitelnější jako sebe za boha. Ale stejným sebezáporem je například od když pán ježíš šel na hostinu ale kde se tak dokonale bylo že je mi nezbývalo vidina. A on na slyšel o své matky synu nemají tím dál. A on říkal své tím co je mi do tebe ním o ženo odmítli ví. Neděle že podporovat kdy v takovéto věci a že není tak úplně správné. Ale ona na tomto malá způsob aby měli dozví na. On říkal dejte mi na do jela na li se do toho vodu to udělal to před za to kdo no a tady je jedna důležitá věta tam v tom podobenství je to první podobenství a ono nějakém zázraku který ježíš kristus taky zapsáno ve vám nesvaté jana první zázrak byl dal byl v kani leskem prostory a konat ten chlast. No to tom muselo by pro ježíše krista. Od velikým sebezáporem když začal s ozval se o činnost do předáváním vody na chlast. Si léto představit. Ale a ještě když pořádal v že na jeho manžel jeho matka ani s oním vyčetl ženo ještě nenastal můj čas. Říká a on přesto to udělal. Tak tady je vidět že on věděl ještě nevhodná doba od proto by se ne tak by to mělo začínal to všechno nedělal ale protože oni potřebovali toho a on tam jednou byl. Tak to udělal proto takový přechodný do případ. Že to při co je nebylo přímo nepříjemné ale že se zapřel ale. Třeba na. Když žel mu to jde samo domu to co tady samo od nad ale že vám to bude samo ale bude toho dále zapotřebí této od dále zapotřebí tak v to máte pokračovat. V tom je další druh sebezáporu ještě vyšší druh než ty předešlé protože kdy v tom nevidíte při nejlepší vůli nějaký druh sebezáporu. Když v tom vidíte jenom správnou činnost správná činnost je něco se spasitelné u měl jsem žízeň dali jste mi píti měl jsem hlad dali jste mi jísti z správné či z. Zprava jsem si taky sebezápor a tak dokonalý sebezápor že okamžitě se zase tím nás se v ježíše krista ke spáse. O to vůbec nemysleli ty roční protože nevěděli když ji od dávají napít že to ježíš kristus to o dávají napít rozumí tento nevěděli o tom jak on také nepotřebuje to bozi li jaký to bude li tu učíme se s vámi ještě ve věčném životě v pro na tomto nejkrásnější na pak v kdy musíte si myslet nebo v pak li si budete myslet protože při tom je potřel nezabil že to nemá žádnou cenu pro vás doby to proste málo protože tohleto není žádný šest tato cesta. To není žádný smlouvání když tobě tak ty takle na tu cestu nesmíte být v tom není žádný pravý sebezápor. musím opravdu z cele odevzdávat musím tomu patřit k tomu dílu božím. A neočekává od toho nějakou odměnu ano a hle tak je teď je bych chtěl říct. Toto všechno nám velí o dobro které pokud nevěřícího vzývali nazíravé bohem to absolutní dobro ne relativní to absolutní dobro jehož činnost nemůže vidět protože absolutní is ab se ho nemůžeme vidět to je nad naše síly proto boží dobra nemůže nevidět toho nemůže přitom dobru protože je prost prost on na všechno bez protekčně. Do svět osvítí do špinavé toužili i do čistého může stejnoměrně. Takže si člověk říká proč ty živý již tyto brali že jo no tak to je ovšem obsáhlé dobro absolutní dobro. Všechny kdo vyšli z jeho rukou vyhodili on živí bez o na to co dělají nebo co nedělají a. Tento otec si tedy zato zasluhuje za po to obrovské dílo lásky. Aby byl uctíván a proto se modlíme posvěť se jméno tvé a teprve potom při v království tvé protože tento způsob v jako teďka o něm budu mluvit posvěcování me na božího v je v. Je že se záporu sebezáporu velice účinných který na své dostáváme k tomu příchodu království božího. Jestliže ten je ten váš otec je ustavičným stvořitel. Tím způsobem že z jeho existence odvozuje ne na vší. Z jeho lásky odvozené z obojí nepatrnou když je to vzít jeho poznávání o do ze nespojí nepatrnou schopnost poznávací prostě všecko s jeho. Existence odvozuje mne tam máme k dispozici tak pak je pochopitelné a přirozené. Že posvěcení jeho me na spočívá v tom že to posvěcení tvůrce. Že to tvůrčí činnost že to vůbec činnost pro dobro ale dobrá který se toto jméno musí posvětit není to jakým vzývání nebo králem oslavován co je ten nesmysl. Ale posice do bez na nená. Tím způsobem jak jedná bůh ve velkém jednám v malém jak jen mohu ano tvůrčím způsobem v tom nejlepším slova smyslu. I tvářili dobré podmínky pro svoje bližní. Tím že my vycházíme co všechno to všechno je posvěcování nejenom nejednat božího rozumíte mně ta. Ale zastřena o prvním zázraku je zrovna tak ve svatém věru jako poslední se na to vám při poslední večeři kdy on to noha rozdává. S tím svým učedníku om. I to je to to je krev za vás vylita skutek krev jim dávám vím no z toho usoudila církev že do které se tam obětuje na tom motá si že podléhá ten transsubstanciaci v proměně to je ale v tom nic nemám ale to je chabé obcházení el skutečnosti která je tuhleti naznačena. Jestliže on v tom prvním zázraku že přeměnil vodu na víno říkala vlastně když obyčejnou záležitost která člověk ku radost nedělá. Která jednomu ukájení jeho základní potřeby na přesto případě žízeň dělám něco co mu způsobuje ještě k tomu prát dost. Tak podle toho poznáte že když někomu něco dávám svou milostí tak mu to způsobuje svatost a to je ten začátek věcí. Protože on připravoval své učedníky tímto zázrakem při dělání zázraků k tomu k do koly se pomoci bližnímu ano. My to dělat radostně on je vyzbrojen radostí na tuto cestu a kromě toho že si pro je dosti zdrojem víra ho žen nad v této sahal si potřebovali víru a proto je tam řečeno u tohoto. O této události uvěřili v něho jeho učedníci prosimvás uvěřili předtím a když se tam znovu napsalo uvěřili něho jen vůči si praze na že upadali nevíře a ne v že to ještě do tak upevněn v nich a že tedy do třeba zázraků. vám řeknu ten zázrak byl spojen s konkrétní je radostí. Že ty první zázraky který sedě jeho v člověku na jeho cestě k bohu je radost která nemá přít čím člověk je nositelem radosti pro kterou třebas z pláče radostí ale neví proč je tak se lid pláče. Protože toho navštívila milost boží mnoho světců křesťanských plakalo několik dní radostí. To byl jejich druh extaze tato proč ti dává radost. A to si toto začátku věcí ale na tom konci. Tohoto období pro které viz zbroj pro které by zbroj ježíš kristus učedníky vírou. Bylo třeba z víry vzdát v ona je nemohla dále to do pro vás tak oni musel připomenout zase že to co se stane bude vyžití krve je za ty které vedl. Aby se to vzpomněli že to tehdy říká přestože je. To bude v tu chvíli málo platné. Přesto se rosu utekou tato protože sebe maje na či než jeho po nebudou vinni tolik nevírou mu pak již samosebou jako tím že se mají nepříčetně rád ti daleko více rádi než jeho protože kdys co chci non plus u trvá protože si vybrali to nejlepší co si mohli vybrat spásu věčnou a o vůli jiní za ten pravý poklad se dali za ježíšem a že jsem pořád odnaučovat tomuto způsobu myšlení. Že spásy neukazoval jak vedl ji věk velet trvale pomoci bližnímu s při sebeodříkání. No ale. Berte na vědomí že nemohl jinak za končit období zázraků než ukázal rub a líc téže mince. Že to co člověku dělalo radost musí taky dělat nejvyšší dělal to je nutné. I páry dvojic jsou nerozlučitelné není třeba aby to bylo úměrné to znamená aby bylo tolik žalu v tom kolik do radosti může být ze dosti s může být toho co z toho není na vás abyste o tom rozhodovali a nebo co v protože ta je v ale v k v. Je tady jas u tady jsi stanoveným meze jedné je z váze vývojové. Radostný začátku radost na konci vyšším tohleto dále s tím spojená úměrná poměrné utrpení a tak transy všecko co jsem chtěl říct jen jak je to jsou sama transsubstanciaci vých ten svá a jiná na to on tam říká a to lidské jsem. Tak především bych chtěl opakovat protože to je to li se kterou se nevymysleli katolíci dneska nebo včera nýbrž od začátku historii křesťanství ale do před tím se povídal bůh v. Přijímáni a řekové předtím řekové potom římani tomu říkali čeho pak je pojídání boha to bylo zcela běžné v mnoha obřadech starého řecka a stane božíma a na malé hází jimi kraj s mu ano a to v jindy při tedy duši kterou oni tam dělají dávno před kristem. Čili kristus tady navázal na velice starou tradici. Že on říkal toto jest tělo toto jest je mu li že možno přeměnit. Opravdu co je v jeho tělo v vím no v jeho krev proč protože podstata všeho pochází od boha jenomže nevynikal na povrch. Ale nic z není sobě vodu po nepocházelo jak řek bylo od pán bůh a to teď terezy nic my jsme na že to pochází ode k citoval musíš to neříkal z když to bylo nemáš co bys mně dala chci její nikdy neměla co bys mně dala všechno je ode not tak při si to neříkal co jsem pána o to to se tak že přísně ne ale v tomto si také nevyčítal ale jisto je že nejde o žádným z náš k zázrak v jenom o to aby ta vnitřní jsou. Stal jsem se dostala na tak ta vnitřní věčná substance chleba a každého z kteréhokoliv z se dostal do vědomí toho člověka který do pojídá. K tomu je třeba aby přisluhovat představou tak za to představa toho věřícího neboť jestliže ten věřící si přeje. Sebe obětovat v tom obětovali které předchází tomu přijímání sebe obětoval bohu a upřímně oděla. Pak také právu no a stane se toho aby se mu toho boha dostalo v takže to osud tam světci věřím ale je to věc úměrná sebevzdání toho člověka. Von sebe nezapře ani nevzdá se tomu bohu ta transsubstanciaci neprobíhá to je zázračným vliv představivosti lidské utišil smyslu tom sešli tak jedno za ti to dělat z kam masy smaže všechno možného a u toho že jsem to dělejte prosilo o po zjistí si všeho co je psáno. No tak. No protože mu to do představy prosím předem dotaz jak vám porozumět tomu jak se je bez vzbudit sobě touto bych jaksi ještě věděl. Ale jak se ode od bohu když on je to a ten duch do který jsem není časoprostorová na kam se mnoho odevzdávat tedy to v tom v dvou ani před dveře nejdu to nikde jednak je kam to mám jak si umístit nebo v čem pozůstává v takové odevzdání se bude tak by se o čem ho za tak odevzdání se bohu. To nadto jednoduchá odpověď se než tekou nikdy. Ani chvíli jak se odevzdat vyskytne li se ti příležitost někomu pomoci aby že buď tím nezkazí jíž. Tak mu pomoc. Bez ohledu na to že kdož tuto pochválen nebo mastí u trvám a to jsi se odevzdal bohu ano. No. Protože začátku není možno se odevzdat tomu koho neznáš. Ale ty v tom bližním časem toho boha začneš poznávat když takle se budeš přibližovat k vyššímu. Tak nakonec je kus cítí již k v. Hosta vzácnější jeho nebo přítele z vás již a než si člověk o to že upozorněn nebudeš to moc ani za praně na to kdežto ani chtít aby sto cítil to není to by bylo nesprávné ale budeš svědkem toho že se k tobě pohnou. Lidi kteří budou poctivě žádat o pomoc za buduji potřebovat a v tom případě když neodmítl než on ji bude vršku být s tak to bude sebezápor ovšem upozorňuju nepřeháním to a v. Protože tady se nechce aby ses u mlátil abyste se říká česky ztratil přitom a vás abys ztratil sílu pro život. Abys nemohl vykonal všechno ostatní co s tímhle tím nesouvisí měj rozum a mezích tobě nosný v to dělali ale buď si vědom toho že to odevzdávání sebe bohu. začátku to jinak nejde teprve nějakým způsobem budu u toho boha vnímat jinak kdo to řeknu jak. Tak teprve pak můžeš přímým přímějším způsobem jsem odevzdávat. Tak dejme tomu ne dostaví se potom touha k tomu bohu patřit. Tato touha patřit bohu to není z člověka při žili kdy za toužíš patřit tomu bohu náležet mou v tak to je něco co pochází od boha a ne od sebe a jestliže tomu jestliže tomu do stojíš si že vyslyší již. Toto přání boží a odevzdá tomu co do nitra svou myslí souvisí mu pokud u jež po spěje než. Tak že budeš vidět že si tam tak že do toho nitra protože se mi říkej nadpřirozeným způsobem. toto žení může být nakonec z tak silné tyto nedá ani spát upozornit že nepřeháním to a nese ani pánem bohem takle u táhnout po pro z ho potom aby nechal spát. A aby jako taky ten bližní spát protože máš být zachováno pro jeho dílo o na bistami pustil svýho ducha u k jeho to nesprávné čili dívej v každém případě o rozumu jako světla pocházející to od boha pokud nemá jiné vyšší světlo. Již o po v než tohoto daru rozumu tak se proviňuješ proti této cestě odevzdanost nemá překračovat hranice rozumu co je nerozumné nikdy nedělej to. Umíš na této cestě podal jsem bezhlavě prožito nedopřeje prožil do vykořisťuje nesprávné tak v tom když vykořisťování tak tvrdě odmítli ale velice tvrdě jak již přesun větší povinnost tím na to mohu o mi to děl by to jiný v tom nesmí živě sebezápor nebo sebeodevzdání bohu a to je něco v hloupost. Jsem v praze platí tady to byl duchovní člověk není nesmí být vykořisťován nesmí dát si to zvyk vykořisťování ve si v tom opíjí se ten musí být opatrný jako had ano. Ale přitom prostý vnitřně prosit říká mi ten dotyční jsem měl nešlo o ho odevzdání činností k tomu bych rozuměl a jak to při ten misky koncentraci udělat no tak obvykle to dopadne tak že když se budeš či odevzdat jenom z vlastní vůle tak tam za k li ku začneš civět tato se muž odsoudil tato nebude žádnou odevzdání takže ty musí již. Napřed vzbudit v sobě nějakým způsobem tu touhu po bohu. Takže dejme tomu u žiješ protože budeš si patrně málo času po by jsou rozjímavou modlitbou a o na to jít. Ale můžeš třebas střelné modlitby pane jak se k vůli nebo dopřej mi abych v tuto chvíli náležel bez ohledu na ten na sebe a ono se do svého nitra je bude tento cit opadne tak s tím přestane ano. Začátek nic nemohu v protože který jde do více sil o tom říci protože si při čteš mystická koncentrace jak při praxi rad tam nadi se prali do řeči si přičíst to spis jsem to v s s pustých může v studovati ona by za svým říká tu odevzdanost považuju za rovno se mnou v touze se zase výraz touhy že se odevzdávání. To nemusí takle být. Ty můžeš jenom vědět že správné se bohu odevzdat za to ještě není touha jenom když že to správné a protože toho potíž jako správné tak se ještě narodí žádná touha v tobě tyto již a protože to víš tak to ještě není touha prosím je to jenom vědění nikam jenom to je hodně jisto uznává jakou vědění. Tak zatím věděním musíš jít musíš to posílit dalším věděním když něco vím tak pole toho co ji vím tak se z od nařizuju. Takže když vím že mám patřit bohu že mám po něm toužit tak provedu nějaký úkon kterým se tato touha podporuje o to je úkon sebezáporu a potom úkol obětuju o sebezápor za tím účelem abych získal tou obou o rozumíš oni si toho že tento křest jediný je do oné. I všech že je tady něco za něco vyd ale to je v pořádku tento v tom u dobude protože to láska k němu. Která by to kterou chceš mít na to máš právo ale upozorňuju že to velice říct na přestat tu veta. Protože ty dělá jsem božích nerozumíš když se projevem jeho lásky to budeš chápat opačně třebas protože to není láska branách lidských bůh lidsky nemiluje on miluje on že se začne milovat tím že bude podporovat svýho nepřítele boj proti tobě no tak able to projev nejvyšší projev jeho lásky. A že toto by vzbudí touhu po něm tak je to v pořádku když ne tak to musíš potírat. A ježto v tobě bude vzbuzovat dojem že to projev lásky boží ten tak vyvodí toho není důsledky by za to v něčem a ten ten ten ten tato v věčnost to je jeden ze způsobu správného navození lásky k bohu jestliže je někdo za něco někomu těch čelem tak o zač vlastně milovat ne. A tím začíná po něm toužit a další způsob je velice užitečným pak v něm že v to sval do vět to byl takový cesta naděje že když se chovám trvale naději. Že bůh povede k sobě když budu dělat všechno pro něho. S ohledem na něho a tak dále takže by musel myslet na něho alespoň jen na něho nebi do udělal třebas ježíš dáme místě kdo kryštof do z tohoto hlediska budu jednat s tak. Tak si je to cesta naděje. Že budu smět následovat ježíše krista jako jeho učedník vznešená cesta i učedníkem panně v s v k. Tak jsou různé předpisy které v atd nám napovídají jak to třebas soustředit do nitra a říkal přestup tam do místa které je šest palců nad pupkem a ještě žili před tím je tedy hloubce prsou v uprostřed v k v. Tady podoby jsem to při ona co se hmotné to by to bylo na kou po ruku v ale. Setrvávali v této hloubce. Jenže zapomínají najednou věk se člověk tam vstupuje zvnějšku v že si myslí domnívá že myslí hlavou a pak tam tu myšlenku posílá cestou hlavy do nitra. Ale neumí se odbavit vybavit tele myšlenky že to tam jsou a to je postu zvnějška do nitra a my jsme se v podívali v v očima wattsovým na že praví jevů na ten vnitřní do z atd ten dorůst všeho se tady v ne bez nitra navenek v v čili v nepochybujte o tom že v tom nitru viz te. Že budete odtamtud vycházet navenek. Nic se v nestane bude to v nejlepším pořádku v něco na takového přinese te v v přirozená cesta z nitra navenek nepřirozená jen zvnějšku. I ta tam totiž pořád u krade přesto je ježíš kosti ale dostáváte do výměšků ve jsem se naučil tam u toho jako tady s. Povídání z ani se velitelem staneme se uvědomte si že byste nesmrtelná podstata. A že vy taky tady můžete si působit byl jenom v myšlení vší a že se taky v tom jak to se také v věčnosti a tam musíte by nějakým tu se obsaženy buďte tam nějakým způsobem ve své mysli obsaženi nemyslíte na této mysli v kde se to jako činil protože myslíte si třeba toho tomu co jsou to proto proto středu prsou a nebo že s ten se svou myslí do tu hlavě a k tomu si z oka odtamtud postoupit který. Je pohybem a při každý vnitřním soustředění musí být pohyb věrou vše neboť jak jsme si říkali že dodali mění v pohybu. Ale všechno co z něho vychází pohybuje čili když jsem v pohybu svou představu nejsem ve zdroji. A tedy se to může to k a bych to řekl ještě by obrazem ježíšovým v když rozdával něco málo je bůh a něco málo kdyby vše ze zdroje dech u bývalo ten není v pohybu kolik ji potřebovalo si lišky a ty chleby. Tolik lidí to dostal az kdo ještě dvanáct košů ve symbol vesmíru neboť vás učedníků. Malé nešel pak kromě to kosmos tat pro atd takže my ještě všichni co jíst a tak je to ztratím soustředěním do nitra. Že totiž člověk tam jeh neví o to je vo to neví to je rozhodující. Protože nejsme v. Pro svoji pocit nebo pro svou vlast to s přivlastňování uvězněni v tomto omezeném okruhu vědomi. Ale naše pravé vědomí je celé vědomím ve své největší hloubce. A tohleto je a dává od no to co tady vidíme toho tomu indové říkej mája není to pravda ale to odnož toho hlubokého nitra hloubky a proto například když byl dejme tomu malíři čímž se s tím varuju svýho li tak to je to tam pluje po je to pojem na základě který není vidět nazaret prany kde se ta základna v tom nitru předvídali že to na to všechno. On je na základ a tak v jejich vady mají zvláštní toho kdo to dovede tak se pochopit v tak o to v uvnitř o ni taky mají je ten a tu tendenci aby malba ne poučovalo o skutečnosti jenom nýbrž aby poučovalo jak se člověk ocitne v nitru jak se ocitne v nitru věcí. Tam se ocitne sestupovali do hloubky v nýbrž tam se ocitne v tím že tam se a si myslím že k tomu aby tam takhle dojel je zapotřebí především odstoupit od toho co si myslí jediná skutečnost ot. Tohoto vidění tohoto světa no a to se musí prakticky provádět jestliže mám před sebou člověka který potřebuje mou pomoc. Tak musím především odstoupit od sebe který tupou se potřebuje aby se mohl pomoc jemu tento z pod na pomoc spotřebuje. A pak musím odstoupit od sebe tak i tím způsobem že nečekám odplatu za to v dokonale odstoupení od toho nám hostu zná. Postatě lásky k tomu bližnímu a tím se dostanou do nitra lásky jsem láskou. Jsem li láskou jsem věčnou bytostí vědomě věčnou by se se mi dostalo v tu spásu kterou svým způsobem na proto říkám že činnost pravá činnost správná činnost je také jeden ze způsobů přitom také jeden ze způsobů jak se člověk dostane bohu není to postup zvnějšku do nitra nýbrž postup z vnitra. Navenek ten člověk potřebuje pomoc v kterému pomáhá a to jeho vnitřní stav který si vyžaduje pomoc a to co se s ním děje proto je to neučil všední vnitřní stav. To si se budu muset léčit se s tím že voda třebas najíst nebo tak nevím co nebo vyléčen nebo co. Ale sv. Vyslýchal v myslích sám nebo dopřáno tam sluch ku v vnitřního potřebě ono všechno co se o dost toho co to jsi se nějak zračí uvnitř zatím co zračí uvnitř bylo navenek. Tato potřebou vnitřním kdo navenek když mi někdo říká mám radost. To je užit vnitřní stav po to že to třebas pocházela z ale by se potom přesvědčíte že bude jsem dal do s která nepochází z ničeho vnější. To bude neříkám společné vítězstvím ale začátek zkušeností je pravá radost pochází z kdy z ku a k pouhý na ven. To si neuvědomujeme že když po nejdeme třebas na krásný obraz a máme z toho radost uspokojení že toho uspokojení našeho nitra že si se v podnět přišel zvnějšku ale našel řek bych to. Osy se v souzvuku s potřebami nitra a potom již je pro ni to bylo řek bych ti se toho nebo se odhaleno. To to která přicházela zvnitřka tam se jenom od skryli závoji kdy vede udělat nemohli. Ale zvnitřka nám bylo otevřeno tím pocitem radosti nebo pravím že jim krásy. Tak v se ještě o tom že ten o to co se ještě dal takže v to tam potom ještě v a řekl jsem v tak li na církev ale jak a kde je v v v v v v v v v v. Tu se s tím dejme klaněj nese v tak to není tak hloupé jak v. Že on je konat jsem na to že k tomu komu taje svým to je tajemství kterému nám nezbývá než se klaní v toto není to všechno vím v ale protože jsem důsledné v sobě půstu vnitřní stav a v odhalujeme nějaký jsou li v tak po svou vnitřním vymoženost možnost kterou nějak neužíváme na dostat prostorové se tam je samo co veliké byla to jsou je této vnitřní tu s v její v v v v v tak v ze mě. Pera se dostáváme navenek o to s naší bytost celou za ne zaujme my jsme v novém je zen šel této vnitřní vi své kterou nás do při vedeme že vám z toho. A ta nás odnese daleko od povrchu v zasel do hloubky v. Takže když třebas vidíme v para by se u s tím věk klanět. Na východ nebo to byl směrem k mekce jak dycky směrem k mekce tak je to mohou může dobýt pole úcty k který je za vidění hodným oním mohou vzbudit v sobě stav který my neumíme z buď v protože toto podceňujeme tak to ne v. Je to tam v tak co jsem byl v karate v na velice duchaplně jež na a v v podle a co názoru konkrétní podobu něčeho z toho obrovského tajemství v ní. Které části toho obrovského tresty kterými je. Souvislost všeho se vším vnitřní souvislost všeho řešit ne když. A myslíte si že z toho abstraktního v č. Dostáváte tím že se dovídáte o nějakém kou v v jen něco konkrétního přes činnosti vytrhuje to je z toho celku kousek ab stravuje te. To znamená děláte to za těžká máte toť tím kouskem vzdaluje te se od cel ku. Tato zodpovím pochopitelně ale my dobře v tom velice málo a prosilo na to že máte v momentálně dojem je že to víte že tomu rozumíte a jste uspokojení. Je že vím že jsem dbala musíte nechci vás do oči ale musim když to přejete. Protože kdyby zaměňuje abstraktní od konkrétní nevíte se konkrétně se tak s tak v této oblasti abstrakci dní je po z kost po vana konkrétnost. A to je celek tak poklad posice. A abstrakce kousek od celku kdopak z vás se z malé střed ping ji váze je. Si udělá představu o celé vás to je v ku již a to obvykle si přejete hoden z vody. Jedině na malý kou se v vznik škole v dale by se pochopit celek v. po liž není nám malinkou se ze všech stran v poli kterého po tak v v k v. To není nikdy pohled svět jak se tam ukazuje na všech které jak se protože jsem na sebemenší čát zase po vnějšek ty dětičky řekli zase tam že pánbůh v zase tam ani o mu v tady říkal že je věc kdy se to rozdělen na tak nemaje po svět je s to to že si z ti. o to dávám někdy v k. To je podstata toho se čemu se v křesťanství jak dávno před ním ve všechno o ženství středního východu říkalo v pojídání boha v jsem by pojídá jeho soud čas a dělá nám to dobře je tedy to také cesta to také v ale velice těžko ta el podívejte se na přes který který pojídají boha při tom přijímáním svatém v jakým to neb pomalým ku v upře v. Čili je nadto je odpověď.