Karel Makoň: 84-18B-K (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ale my zase ve čas neznamená jež že mate přes na panna bo a k k. To naopak svádí k tomu na to boha nikdy sice se najdete je rady část na sebe ten začátek konců by ten čas nesmíte mít v kdy nemáte svůj čas. vás u čím se postavě během janem dvaceti nebo třiceti let nevlastnit. Ale musí na sto bohužel učit v ě takovým lineárním způsobem aby že to velice chabé učení a že tedy z toho moc nemáte protože při domu svět za si páni. Činností i neod kladnou přes se co třeba zanedbal za tu dobu co jsem o povalovali. A řeknete no tak. to velmi vám o to jsem mluvil s vidím takovým tyto školy. Který tyto věcí dělal říkal dělalo v z vším co jsem se tím vstupuju do života že budu sloužit svou činností bohu ale to se to vyprchala kdy ten dvou hodina s v za dvě rodiny se zač rozčilovat rosy mi disponovat kdysi milo jsou v překážet a není to na nervy a je toho moc slámě jako při do pak kdo školy veliké to se mně neví že že to přes to s jediným protože by. Země nesmělo stát že bych neměl co by byl řiditelem o totiž nemám. A proto nemohu nikdy říci nemám čas když to vůbec nemá not k tomu na to co mi říkala vono že nemá čas když se který se teďka povýšil jsi tady se mnou v tu hodinu to je na čisté rovně o to co voni za ve to co ka v letu pata v v tom není aby letu tak máš pro čas. Říkal nemám či z atd atd teď s vám bylo že co jak nemít čas. To budeme si těžká kapitola prosimvás abych je to se před rušil že jeli si tohleto co zatím jsem řekl. Je z srozumitelné. A jesi to považujete vzala známky nepravé to to co z člověka jestliže člověk například si toto poslední osoby pochopitelně si že totiž v není časnou bytostí. Tak nic z toho co je v času a v prostoru není jeho. Jeho království není z tohoto světa do králoství je věčné zrovna jako to syna božího a ten člověk nemá kde by zde hlavy z koně tady není svých svého z jeho z to si neuvědomí že ale je tomu bohužel tak v v. Takže když člověk třebas kde ze stavu ve kterém konečně nebyl z vůli tak nikdy začne být pořádně svůj ani tadyhle když. V tom stavu není teď třebas ale se nebudu po po si dále nýbrž že se tam nejsi zatím co bylo řečeno je vám jasné již stala proti sobě vojska ve přátelsky ho králem protiklady židovské mu bylo du. No z naděje že vede ve jemu krveprolití no a du. David se na by byl do že to zbytečné aby se projevila krev. On tím od jsem projevil celé a li dvě které proti se při stáli se nebyli ve tak že by je byl to by vojska který by se nestáli že co byste se byly vi. oni neberou nejsme nižšího a my vybereme také nejde vnější. Jenomže na straně židů se nikde a za toho nejde kdy jeho jsem nepovažoval když viděli toho obrovského o jidáše který se jím stal budeme taje říkal kdesi pak někoho takového najdete tak to jsem já. A ten král způsobil z bo v ten král řekl na tak do se hlásí samo pro to co svou ba ke nehlásil žen že o pravil že by to pro a ne. A najednou se mohla svým maličký davídek ještě nebo rostlina v a říká králi z alone v se ti hráz není jako člověk který bude oponovat tomu koly šelmy. A on říkal ty. No ale když to tohle jež projevilo se se kralovství a on říkal neb pro hraješ víš v jaké my nejednou boji vinu v tom ve. Kterém ty než do boje za sebou stojí hospodin as. To je za tebou králi hospodin bude stát i za mnou o mně pomůže věříš tomu králi že děláš bylo oděno. Ona se než pro ba na hlavě říkal o tak jak tomu vědci pro si dělá po se bude by si věřil aspoň tak jako to je víra v boha musí stát za mnou a on říkal král pak a li si k a ti tou chvílí rozhodl že židovský vojsko zvítězí a protože se. My stal bůh a za tam těmi druhými stávala jenom moc lidské hojí tohleto a on je na téže svým co jsem za to nějakou ba od ku v no a to koly s postavil me si obě vojska proti němu malinkým davídek jsem koly řek z osy zbraní mně připadal být slabší si ne pro. Vám chtěl v ale jakou zbraní sis cestu o vyd a on si kolu no kdo svým paní o mít nebudu jem si z volt ty v. se mocnější za mnou spojí bůh náš který nás kdy dopustil když šlo o spravedlivou věc a do stojí za tebou moji král o to vojsko všecko pro vědce nemálo za mnou stojí bůh v by nemá v tom marným ty jsi tedy všechny vývody z volní jaké můžeš. Tak to je tam tomu svýmu součástku a a. On říkal dobře tak s poli nač s ras mu vodami jak tak tím na čem. A on říkali david no tak s nějakým odstupem pro si je to jeho byl jsem nevracejí kde tato u ode mně a rozběh nic se pěkně na mně a musí dělat po velel kdy to začít to musí být na klady. se si pěkný obrázek mezitím než sto jsou v počít dávat tam po do svého tak ku který si zvolil za svůj za svůj zbraní. A jak někdo řekl teď namířil na čelo bolí své a o vrátilo ho o pak a vy padl mu jeho med z ruky a david řekl ten tam nač v posila moji o z pod. Dal a jednou ranou u ta mohla mu tak kou z toho neměly žádný david všichni a to jsem ti by to se říká v jedna rada mu ta takovýho mocný mu o poroby hlavu. To to v pomalém člověk ku nemůže být za někdo mocnější dech. Obrátky kdy to ale nesejí krás mohl se dal kdo tam nebyl tak poslední do utíkal tak že byli král. A david řekl s tím budeme bojovat a svolil ho psalo svým boční. Tak se to ba ochotu a to se někdo vlast ta jak rozumět mám jak porozumět tomu se tak tam chtivost lidská která si všechno při dosti o kam ještě si to k tomu přistoupí ji je takovou velikou překážkou je tou jakou to tak si s kou vlastnosti nepravého já. Tak je to proto že ježíš kristus a že je to být po slovy ježíše krista. Tak to řeknu výsledek to co řekl že to zaujme jeho srdce je a že to co se nemůže být tam nemá být. Neboli říkali v kristus máli zloděj svůj poklad jeho srdce je u toho pokladu atd tedy že ty i těch kam tím kosti. To co si při vlastním v ve říkal svatý jak říkal ježíš svaté terezy pro sis jenom při prostě nějaké dva sluhy. Se modlí žijeme dáváš tohoto že vjemy všechen čas. Nic nemá svého ani ten část není tu módní ani tu schopnost se modlit všechno je ode v. Čili jak se to propůjčil jenom v. jsem ten hospodář který propůjčuje činy své řídili těm kterým věřím abys s podařil. A tak prosim těle v jsi přestaň při to jsem necení svých věci neboť činil žárlivě na tohle již na. Nebylo si že on tím po pravda ale opravdu chamtivosti ježíš i to v nic ta vlastnost vel by která nám umožňuje mít své věci. Takže odstranění vám tím o z ti k není sice je hotovým vítězstvím ale. Může to přijme z aspoň od vstup jakýsi odstup. Od svého kde ještě odstup od sebe samého. Ale od svého to je hodně když kristus na přes o si při doby podstoupili od svého od svých proti od toho co měla čili te a teprve potom se spoléhal že vývojem události odstoupit tak i od sebe po se jemu nepodařilo byl v těch střílet to se nestalo. Oni byli pořád sví tak řekl tak pozn na toho na na a teprve ona je víte co to podařilo. To tak to chtěl světlem listem ve větu tam bylo z dost póly dosti dnes je vět když novým sin člověka v nemá kam by hlavy sklonil. Vy to ale on v tomto případě mluvil o synu člověka jenom osobě o k ten je koly v synu člověka o on se mu byl osobě to je pravda. Ale ukazoval že si člověk jako takovým kterýkoliv syn člověka nemá zde své sídlo a tedy přivlastňuje li si ho taky vám chtivý je to nepravé přivlastnění a není oprávněn k tomu aby si myslel že tady svůj domov a je to jeho rozumíš je to jenom druh jeho on živosti k to po spojovalo s a. Ono v kdyby v z pohádky prosimvás by tu mluvilo protože tady tam tím ost toho koly dělá vše byla poražena jakou nějakou vlastností toho dal k li byla na tak dělal by porážkou tak byste po vás se osoby uvedeno v to co je v jiné pohádce o drakovi u tu jsem o jedna hlava milosti. Je další v protože v tom drakovi jde o ho o nepravé jako co od celek otce kdežto tadyhle v této pohádce tu jsem načrtl jinak. Si dala za že na tom co jsem nerad protože se to jako na zraky v ni důvodu tak dycky se pominu nebo ze samovolně hádat se to je nese ale že totiž jsem říkal ten david řekl. Tomu svému saulovi ptal není nikoho kdo by se postavil koly činna od toho ale tys co ode přeci když že bojuje jež. Od toho je s hospodinem bohem za tebou stojí hospodin protože tvoji nepřátelé nemají pravdu. Že napadají neprávem. Čili napadají letí i ve do na tady letní tajili neprávem tak pro na své straně a tahleta zvítězí. Proto protože jsem stejného názor jako ty a věčně pomocí od hospodina pro to že naše visi spravedlivá tak je mně z kol. A jsem tak měsíc jak od ty vým a tedy musím zvítězit za mnou s tady sto li to tak hospodin jako za tebou o z ohlasy tak jsem to nějak že ano. Čili jsem řek vel se to lidské v nese to proto protože jsem byl jsem to a že. Lidské si musí uvědomovat omylu milovat že všechna jeho síla pochází od boha pokud si toto uvědoměním tak tak je oprávněno dalšímu životu akt vítěz v č. A jestliže si to není vědomou na tak musí zahynout jako kterýkoliv jak při by se si jak byl ježíš kristus v si v ti si pokoušen na poušti když se vědomě stal synem božím ne že ten satan mu říká. Postatě budeš se klanět budeš mi sloužit a on mu to od nitra. Říká že jediným kde hoden službě jeho otec bůh a. Je tomu bude sloužit jenom tomu se bude klanět nikomu jinému kdo to bylo skoro seno. A klaněla bys cele k tomu bohu jak se stane u svatýho člověka. Tak to stává protože nejde o to zbavit se vůle vůbec nýbrž zbavit se v bude která stojí proti bohu a tu vůli která zbyde. To veškerá vůle která zbyde se obrátit potom ve prospěch cesty ano tomu hledání boha čili když se říká že musí se jsou vlastní vůli to znamená musí se bytu vůli která stojí proti to tomu hledání ano. Čili dalším takovým tu proto dalšími sto do že se stavět je nepravou vlastností našeho je vlastní vůle. Vlastní vůle je tím hlavním li bylo mně z hlavních činitelů který nám nedovoluje abychom se dostal do království božího. Protože dala může kdy mohou sloužit v i. Na cestě samo na ano kůže on mohl pomoci abychom se zbavil některých těch některých špatností některých těžkostí ale nemůže to s za west tak kříž na to co sami káral ale to symbolikou ježíšova života a to mně bylo protože vám protože to nemusí david klady teče. No čili vlastní vůle. Manipulace z vlastní vůlí to je záležitost to bohužel není pouhou malým prací ale na učit se svýma litovat není k zahození. musím věc která je to ta moje vůle která stojí proti tomu toho. Vítězství. Nebo která vede k tomu osvobození anebo pro k němu musím přes jenom na dvě stránky jedné a téže vůle jednak která bod bojuje o sebe o mně která se staví za ta druhá která vede z ode pryč k tomu věčnému i v tom smyslu služby bližním které z vůle která vede do věčnosti při tom nemusí být ni z mnoha v nýbrž to co mně vede ke službě bližnímu. Bez o na sebe a co správné abych mu sloužil tak to je cesta do věčnosti v tak jsem kdy víme nové další takovou nepravou vlastnost která z jedno konce nepravá druhou dokonce je tím li li ti vším co máme dispozici. Nový dál. Další takovou nepravou vlastnosti našeho a při mně v když se s to to s tělem s těles. Z to je jenom druh vlastnění chopit. Se naučí vlastně pro tělo a nikdo vám neřek není dal nevysvětlí že to tělo ve kterém žijete není vaše to je vaše tělo se chci. A to byl nesmysl li vám někdo říkal něco jiného a před chci nemáte u plně pravdu a to je váš pomocník v ní. Tělo je váš nepostradatelný pomocník to nejste vy není vaše nedělejte si práva na pomocníka na svého sluhu neděli v váš sluha pak ke živit pokorným sluhou na této cestě a k tomu jsem naž čisti byl vedena tady se právě oni promiňte mně to dycky zastavím tam kde mohou ukázat kde jsem se svým míněním ta o pro si vacovi o prostě jako jsem pozval. Že nejsem tělem že to není moje pravé a se neztotožňoval o přitom vůle s tělem. Jsem překvapil svým učitel že říkat jsem ten který myslí a tohle to tělo něm musí poslouchat takže své nesměli divit že by si li prosba je od vás se naučit tak jsem říkal toho se naučím. Byla o z toho z po měli si pozdě třebas ne jsem jednou stalo od boha pás svíčka dobra naučil potože v těle muselo poslouchal svou paměť jesus u pro z tento myslel tomu nařídil ale upozorňoval že v tom nejvyšším není li vyšší pojetí cesty k bohu nejsem ten který myslí to jsem si myslel tehdy. bych dneska řekl dcera opačně že moje pravé ale po které nemyslíš že. No ale tehdy jsem nebyl jako dítě schopen vám říkám přesně o svém postavením o své mění na každém kroku aby seděli kde jsem a kde kom to říká a proč on to říká jak je matkou oprávnění on se pořád do pro činu k tomu aby se uznali moje oprávnění toto říct protože to by si že říká dají tak jenom že když jako dělat to právo když jsem to sám nezažil nemám právo také aby men toho když sám to nemám pro v asi zkušenosti za čitta. No takže pocit tělesnosti z toho vznikající je potom z nás sled toho že toť tělo vlastně když který si tomu nějakou relaxací nějakou koncentrací se snažím o zbavení si tělesnosti pocitu tělesnosti. Tak to je taky takové počínání podobné tomu o ražení hlav drakovi. Tomu podaří jednu porodní pět tohle bič ku ale narostou dvě ano čili nejsem proti tomu. Uklidnilo matce pracovat své ale v nemyslete si že to je nějaký věk který vás dovede k vědomí naší nesmrtelné po ti z. vás jenom svým způsobem uvolnění v tomuto uvědomování musíte zapnout něco jiného. A to je to co jsem vytýkal lidské tam chtivosti. Že člověk se musí časem stát chtít vím u opačně než byl dosud stát se chtivý ne na cestě k bohu že na přese musí chtít. Na k tomu bohu dostat nedát to je mi vlastně hleděla z muss to jinak když dost k ještě po se mu na sebevzdání sebezáporu tam nikde místa místo pro tuto tou samovolně tam vnikne místo na něco od se stala tam okamžitě nastupuje o tom o ty z mu z dvě. Tedy vás nenechá spát a který vás bude vnutit abyste tomu boku sloužili. Stanete se co to může sta stačí sebe zapřít tak se vám to musím při jsem radím a to při to v proč doby k tomu ve z pořádný manželství a mu tu se ode mu nepomyslí na tomu co na boha jenom v těch li si že se co se tam na menoval ale mělo by to za následek že by se dostavilo vědomí vaší věčné prosta. A kdyby se se ale dejme tomu modlili. Jsou ostatně jak byste viděli byli viděli jak se budete modlit tak se totiž u se tak se modlit přestanete tak co se s tak nikdy že přese se celý nebudete modlit tak se vědomě sbohem z toho nebude protože ten nepřirozený způsob života a mysleli jsme svou povahou těla s tím vědomím určeni k tomu nebo. Pro nás učil k tomu abychom byli činný. A ne abychom se modlili to si ze nedovolil ani pán ježíš říkal módy výklad modli se než vody z pracují modlit se k tomu co křtí čili začátku nemůžeme se modlit celým životem. Nýbrž to bychom něco na dávali nýbrž musíme také být činný ano a v tom řím že mu je nad jim statků v v v v v že to souvisí s tou vlastní vůlí v ta vlastní vůle názor dech v činnosti aktivní činnosti teďka jsem. Právě mluvil proto abychom byli činní a teď vám pravím aktivní činnost jako taková jenom aktivní činnost jako taková při vnímá z mnoha málo vede pryč od králoství boží v první co udělal ježíš kristus u svých učedníků bylo aby pochopili že pro větší díla než lidské musí být něčím. Že musí jenom chtít jednat správně v ale zůstat te v ní. Kdyby nebi zůstali trp mým vůči síle boží která by způsobila tam nebyl vůbec nebyla mohla působit. Oni museli trpně uznávat tu moc boží která v níž jiné aby mohli by byla třebas jsem sebemenší zázrak o to od při ho v k v. A my taky si v sobě neus na ba máme moc zboží jeho vládu jeho nadřazenost nad naším v tak v tu výsledek veškeré naší činnosti bude jenom lidsky to znamená nad nebudeš špatní ale bude lidských nikdy nás nebude vědomě s pod a s bohem. Do toho musíme vložit ještě něco víc uznání uznání nadvlády boží jako rama uznala že pán bůh pravdu a proto zdánlivě bojů proti prosebné modlitby. Modlitbě protože v tom že se modlím pane bože vět tam to nebo ono třeba si říkám psal se vůle tvá. Tak neuznávám v jeho velikosti mu říkám mám svou hlavu a tomu musím napovídat ta nebo při v. To se zná nebo přesto jednu velikou by takle provádět dávní bezhlavě o jednu velikou dobrou vlastnost že před si nějaký poměr toho člověka k tomu bohu dává dohromady. Ovšem jakým to o mně. To poměr žebráka je říká ramakrišna poměr žebráka pánovi. A to je poměr nesprávný ale my nejsme žebráci že se po strasti jsme syny boží my ve své pravé popsat nemáme se chovat jako žebráci že on říká kolu kterých to znamená vědomi si toho že jsme chrámem božím a z toho vyplývá. další potom prosto služ a kladná že nikdy ne nebudu jsou fa v tato malomyslnost. Rád přes před padá to je další ne ne pěkná vlastnost našeho malého protože jsem něco nedaří malomyslní ne proto měl ne za zlý ježíš kristus v že si učedníku prosté malomyslní. Nic si z nevyčítali než tuhletu malomyslnost prosimvás nebuďte malomyslní buďte tím dát citem proč s a o li malomyslní že své víře za námi stojí hospodin naše by se spravedlivá mi patříme do toho otcova tomu říkám zase v nás čeká jenom se obrátit dají k němu v ne v. Co byste malomyslnět li v je na cestě nějaký klamně o který zakotven rozbijete sino z na co to ze. Tomu se z něj tvé tedy že jedete se tento jsou rozbili nestal jak se rozbijete nebo toho vším. To jsou to co se vyjádřeno starost nějakého tak zběžně ne ale říká se že to jediné jim měl za zlé že byli malomyslní a tedy se tak i starali protože v malomyslnosti člověk ztratí kontakt s bohem dojem že ten pánbůh z a božské čím dal větší v v v k v. Hrozí ztroskotání v tady ale je to tak s v tak ty jsi či dnes kdyby byla konána s dobrem u mysl na při do ve si pro abycho stravy koná pro svoji povinnost k v. Tak by se syna neměla odvádět od boha tak by na z měla k němu při a že. Jenomže dycky přijde to příležitosti s pomine na ale když se výtečného služ niž ka který s a ten jeho si postavím než když od svého prstu nikdy letí v zemi nýbrž dycky do nebíčka. Vždycky je to správné ten aktivní vzlet dycky je to správné poslu již tak je to přirozené. Ale s nímž tomáš slabé přece nevydrží ho letět kdybyste a když si ještě ne s a že přes když správně jednat tvé před to v nejlepším pořádku a dívali se na to s tím komu či byste se od mi ta sis čili že vám z za chvilinku zapadne dobrá a obě klame ti náhoda stejným obou klame přijdou proč. Protože jedná přirozeně. Ne to se všeho se musí žili kdyby se přemáhal tak se tak si potřebě třebas svůj vlastní život pro z na s tohle to vám pořád kladu na srdce když si mysíte a to je pravé někdo zbavil ve na to dál ne že ta se musí udělat. A se nesmí polevit a tak dále no pak samozřejmě nemáte svůj čas. Protože jste sví přitom mystice svou silou to co udělal vaše síle chabá. Si že dokážete na plný pecky bez sebe vyčerpá ani pracovat jednu hodinu. Jak vám při no to pro si je i dnes cítí ale hodin nevydržení pro co postní si tak jako ta danuška musím sednout země proto vám nemám co jsme že my tady u z které myslím síla musím ono co by či aby se neřeklo ale jste přirozené žádný dojde dech o po činíte si ale ne odpočívejte u sebe. Víte si v tom na ten a tím odpočinkem bohu pane bože dočerpal jsem s cíli který z který mými podíváš ty chceš aby se nezneklidňoval svou slabostí tak si to byl od počínat. Jakmile otci jakmile ucítí že jste si u jeho od počinů třebas soustředění do nitra to pro děláte v. Tak okamžitě pokračujete v práci co si o nedejme si to. nějak jsi mi co vám asi jeho ale nikdo nikdy nepozoroval u se. On po se tak třiceti letech. Nebo při tak si než spíše řečeno že by byl potřeboval na příklad dejme tomu si za cvičit. Nebo na by otce novicky nebo na jíž chce nebo tak klamat tepre potom sela do práci jsem prostě porušil tedy po práce vůbec š. To nikdo nepozoroval protože u boha se ze řekl je to daleko rychleji než prostředky který přicházejí z ku veškerá nesmíš o veškerá pravá síla pochází vnitřku. Musíte se najíst musí se na že si to po všem prosím. Ale z tedy při nějakým úkolem o který se před činí že to vaše světská povinnost ale fakticky z pane na bohem ještě na místě od boha že to ne to jinam o né. Tak pak se tímto způsobem ten je pro vy kteří si o kde odejdete v rád o by do města a to je tak od od lidově te tak symbolicky řečeno když k své věci když se toho co máte v povinnosti jako na spojení nýbrž že si pro dejte jenom bo od první nepozoruje abra ti že se a nebude se stejným u jsem akty v jako jste byli předtím tak aktivita přerod. Ten je te prokazovat bude aktivita davidova. By byl nejmenší a nejsi lepší jistě bojovníků izraele a zvítězil nad tím nejmocnějším. Jinak tím časem se ti to z ti si ten člověk protože potom to nedělal z vlastní síly tak to dělá z nás se a více času že teď je zpívá jenom tomu dodat co jsem vlastně od vás těla v. Než to co si pamatovaly vše si že ty nepravý vlastnosti nepravých o a. Nýbrž abyste pochopili že bych si jmenovat tisíce tak všechny vyvěrají z jednoho nedostatku jediného v ak to své nevědomosti v v v v v v a si myslim že to pravé a pokud co jen se nedostane příležitosti. Abych se přesvědčil tomu tak není tak jsem z celá bez viny kdy k vám protože pro tonete vším na potom vrcholně trpím jsem tak hloupí ho postil při k bude čím jenom tím nečiní ale způsobuje veliké utrpení. Čili nevědomost a to je právě toho co křesťani z nějaké falešné pokory tak hluboce podceňují jako překážku na cestě ty který si se nic z co mohu vědět jak mohu tu vlastník pochopením vědci přispět řeknu vám. Nemá jít tudleti a on o mental při pravdu protože a li si člověk pokud čit tak než si je vědom toho že přímé li rozum toto poučení. Tak je to světlo které nová vstoupilo rozumem či se tam tudy z toho prostou pýcha aby je ale jenom lineárním způsobem. Ale jak se začít. jsem proto a proto dělám s těmi nauč nad tím nad ve kdy vlasy se neměl čas. Proto dělám takle si jeho šaty že je li ani způsobem poučuju o tom. Co je pravda a co je smysl života ale kdyby se člověku dostalo v čas. Toto poučení v ne vězte že by nechtěl za že to dítě v že by se nechtělo pole toho zařídit. Jen malý petřík se pro to co jsem živ i ten není osvětlí ten pavel se se pole toho co si tak to bude jednou pomni číslem první k zas k v. No tak tedy budu říkat to či ne než on. O střední točili se s jemuž ona ta totiž ti aby nebylo to bylo to musí kopat do svých bližních ne aby se dostal se vám sela. A dokud hoden červenou to tu zakope pořádal bylo. No ale tak je to s každým z vás dokud se čarou kartu tak pořád kopeme okolo sebe jako bychom my sami na světě. A abychom prosadili své ale přesto. To světlo rozumu město li například za tolik o lineární pro o prohlašování o těchto věci i stojí za to že vám jsem ochoten za stole ještě k a aby to vydržel tedy na naživu tyto věci protože vím že pokud nebudou formulován li i pro rozum. Že vědci apriorně ztracena. O že pokud se roste taková při to z aby do před padli kdyby bylo stačily a čtrnáckrát operovali si že jsme svým komu se stala ono se na při dost abycho. Nenechali dělat co chce dělat od pro co žije tak tomu nenechali dělat o musel taková spěla k že je to s aby ho mělo chtěl zabít. Ono nezbylo nic síla se vzdal sama sebe v pomoc vše mně to on říkal že této lehký život. Ale kde takle lehký život v my kteří mate všichni ten život proč zřejmě že nám to mi tyto při to jsi nemáte proto jedni je toto a. A proto vám máte při to s takovou li prát vnější jemnější a to je vstup rozumem kam může rozumu dosáhnout a s souhlasit při tam ho nech to s tou. pak si mysíte že když kristus přesvědčoval učedníky podobenstvími asi čí je to pouhý komentář k a a to chápu k tomu co dělal to všem do bez to přesto nepochopili že to pouhý komentář jeho řeči k tomu co to s čím žil. To je pravá po soto jeho učení čím žil a když to řeku takle čím žil tak se dopouštím proti práně ti by čím nás žije v k v. Protože my bohužel křesťani to po že do za jednou jisto z isis ta vší věc si je poklad nebude v či i tím zázraku ale nevíme že ten s nimi ježíš kristus pořád žije a pořád způsoby co by mi tupit vel a působí od věčnosti do věčnosti. Neboť na počátku i tu se s nic nebylo bylo pro slovo. Po po ho pro slovo to z vykupitel byl u boha a bůh byl to jsou a přišel vám a tak dále v čili to historicky dokumenty někde je to pro měl v jestli se skvělým důkazem že ježíš kristus pravdu na tomu věřím do tak bylo. Ale be. Je třeba k tomu dodat podle zkušenosti svatých jako svatá terezie že to není jednorázový akt k o jisto lidský to jsem proti tomu i s to by svítící mu pohledu na křesťanství nýbrž že to ustavičně. Se. Produkují toho v k v nebo vznikající tok k život tam se všemi jeho aspekt ty který prochází námi přírodou cenným ve zpěvem celým časoprostorem. Takový se to budete hledět toto rozum ještě může přímou a nevadí k tomu že nějaké vědecké zkušenosti. No v tom budou podporovat že by to tak nemohlo být co si pán bůh ne lehl tak sto od jimi se po šesti než na břicho a sedmý den ve které žijeme my odpočíval mne dneska věda by mohla při tak pak jenom k tomu že bůh je ustavičně činný najde o že ka síla celá ustavičně tady půst to z aby se všechno nějak se za nesmysl to co spí na aby se všechno rozvíjelo tomu že. Jak chtějí ale jisto je že pod tím jsme velice blízci jak si říkal před sví ty k tomu aby se ty stanoviska smířili no tak do výskyt kdysi asi tak že počítám tak k a. Za dvěstě tisíc sled tak mohlo být komu by totiž tam muselo mohlo dojít teprve tehdy by tam je dán byla v koncích s tím svým s ním pro zvýšením moc ty v a všeho co s tím jsou viz sv. Totiž tam se vyskytuje stále větší možnost prohlížení. Kdo se zacházím nový přístroje těch nám nastavuje na přes smysly zase přichází na nové souvislosti a to sou v tak v ní. Taky jedinečné věci mám do že s ty které dali způsobem co si na způsob chápání vystačíme ještě moc sled. A že se budeme tak za to létat do složitosti toho co vidíme že staletí. Větší počet odborníků bude třeba k tomu aby vůbec po je třeba rozhodl poučného a že je synem druhého stále si tím méně jem byl mu staneme rozumět. Že bude každým mi ve jsem oboru svou kostmi vám který pro ty kou a kdyby někdo vede to stádo do toho nevnikl tak si bude muset že to jsou cizinci kteří mluví cizí řečí ale tak to myslím že došlo k matení měřítku babylon jak stabilitu věž v tom v i s těly symbol takovou věž stavíme v jakmile se dostaneme v oblasti lineárního chápání věcí tak daleko dneska nebo bylo věž v. A v pomoc matení došlo teďka ještě v těchto oči to je v a pak se zmatení i by se je si domluvil jen s osoby nebo tak těžké tak to by tomu bylo nemohlo dojít vypracovali ruku se jen duším ale oni proudu u summy důvodu je ve se před či druhy o tak stalo prosim pod tys tam moc v tedy politik za celé náboženství své něco o to co k a to by si vůbec křesťanství trpí. Pánbůh je od mohla co a tak dále toho co hrůza ale my světa naše pravá přirozenost tak je to v nejlepším pořádku v pokud jsem do se do se od nás chce v k v. V tak z měla takhle řeknu jinými slovy to bylo srozumitelnějším přesto řekl ty. Kdyby tady byla nějaká láska kterou bychom pochopili jako lásku. Ona jen že mi to nechápeme v tom veškerém stvoření v v protože to se pro nás táhne koneckonců k sobě. Kdybychom se tomu naučili to chápat tu lásku k v. Tak bychom tomu co mostu že za ním šli k to že si to ve vás přemohla. Do tak v ale my se k tomu nedokážeme naučit být a kdyby to tím toho výkladem šlo naučit. Tak že by to bylo výborné ale tedy to nelze naučit se jsem to o tom tady do něho do toho nenaučili jsme se k tomu jsem to dělal po kou z pro naučit a to se dostal přetavit v kalech ní. Ale musím vám říct že jsem pořád přitom vyučováni nás se slovo vás domova v jsem se dostal se poutem mou učení lásce v se psem a kupodivu i tento z mám na naučen nelásky že ve že to že v těch lidech jsem tehdy zde jsoucí navodil nějaký cit vůči bohu. I v tomto k tomu o z ky bylo kus poznání takže ani to není tak úplně zahození je to málo. Protože si to li že se nenaučili se ten týden milovati boha třebas. Z celé duše své našlo protože přišli domu ne. A okolností je nutili milovat něco jiného protože dnes byly všechny síly na tu lásku k bohu a tak co co do z toho pořádný kdo a dal do po za dvě vstoupil zmizelo v v v v v v k v. K tomu zabrání v zen v v v to tak to musím na to odpověď aby se takový stav protože pak konal v bez v tak se teď tomu nám naučit když jsem proti tomu. Aby to co tím snadným způsobem jak vy říkáte že někdo před obdoby ještě na skal při vědomí nebo je těch ohroženo životě na ty se musíš vzdát nebo jednotě s zbaví smyslu svého života který zatím poznáváš tři nebo žádným nad na zemský smysl myší tady pozemsky si co oni se toho zbavil vyvedu přesto nikdo nemá takový štěstí v takovost na mého života by byl se všeho zbaven v musím to zbavit oba sám v že v.