Karel Makoň: 84-19A-K (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A to bez je poprvé protože jste vše jež by v kdy tedy v proti tomu tvému po byl jeslemi si by si to zhora proto byl život z nad k v pohodlí tak jak chápete to tak je ale na život je těžký tyto nechápu v k v k v. Protože znamení z tělo zdravé v v ty tomáš no začneme pro to je život těžký protože na příklad přít a tak dále protože vás to chápete že je mi křivdí te ale vedlejší když se omlouvá že o to není vedlejší k vám s vás nechám aby se ta omlouvali já. To vás se nechali takle spát a ježíš kristus ukázal podoben si svého života kdy nechával učedníky uspat dříve nenechal usnout než v zahradě je třebas v že. Těsně před svou smrtí v oni se tam za ty tři ne o oni mu tam usnuli. Bylo před žil a oni mu usnuli a on říkal ani v tu chvíli nedokáží to stálo za mnou od pod po při mně tvé těžké chvíli kdy by na z od ale je nechal spát oni to klidně při spali co s tím si říct ne spor hrejte se při tomhletom svém zdobí. Dání svého nepravého a na své schopnosti ty rozhodném okamžik kou usnout jakoby nebyly při podlehli v své. Jenom na tu svou pravou dobrou vůli kterou nesmíte nikdy opustit. A prázdní tento kalich ááá budeš si to od vše přála aby zpívat to neznamená že byste přijímali utrpení to je ale jakmile jednou pochopíte že jinak po kupředu nejde než sebe vzdáním tak musíte dobrovolně sebe kup opustit. To se dělat jinak než že vás někdo třebas obírá o život. Nebo ohrožuje vaše vědomí toho o to šlo světu je provede bere vaši tady pro si dělá jinak nesmíte na to čekat v tuto zastal. Oni si to tak i dočkat samozřejmě aspoň v okamžiku smrti zaručeně ale této z pozdě protože to byla skvělá lidi kteří o tom co ho když v okamžiku smrti aby o tom kdy promluvil jako ale a bylo tomu li zvěstovat pravdu že život většině z něco skutečného co se nikoli dosahovat ale co nás může přemoci. A kdy nás to může přemoci když tomu dovolíme aby se to stalo ááá. Ježíš kris musel přemoci ty své učedníky zázraky zázračný všechno co jsem sv. Kdy přijde dní vědec ten přednost před veškerým k ostatním vědeckým oborem viděl zázraky na každém kroku o k tomu při sytost na tak ale to by opravdu v jsem mohl klidně z u uvolnit jako tento rád děláno to není velice dobrá vlastnost uvolnit pro pochopení že bůh to řídí a tasí za pravá pochází. Od boha. A ale nejsme tady přírodním věcem pochopitelně máme na takovém neutrální činnosti před sebou které nás ten nám tohleto je to ho v přeteče neutrální činnost. Při kterém se člověk nemůže projevit ani jako dobrý ani jako s z s ním jako člověk který pro z něco dělá třebas porazí k oba o to oba jich v tom co se tak i v tedy ani při prát. Co dobrého v tom může vědět co zlého v tom může mi vědy se třeba porazit zkoumat co to s. Tak takováto neutrální činnost člověka by čerstvá. Vyčerpá dříve než činnost kterou tu vědomí dělat pro dobro bližního. A přeci dělá vět čeho takové činnosti musím dělat. Vám tady někdo řekněme kolik musí vyplnit zbytečných v třebas z toto z ku které nikdo nebude číst. A musí zanedbávat přitom své vlastní pomalým který by mohl bych prospěšní snem abu vyčerpává předtím on totiž vyčerpávající v k v. Tak měla by vás něco prosil ptala jestliže se neosvědčí v v na to je i v dobré vůli jít za bohem tak budete muss se pořád orel diktovala na tak obrátky. Protože to je ten nejlepší čeho jste hodni protože přitom aspoň budete zaměstnáních nebudete civět. Zase od vás se byste nessi vědy aspoň duší nejde te kupředu ale jestliže je při víme úkol ji k bohu nepatřit sobě ale patřit jemu tak ty obrátky nebude klasická vlak a nikdo vámi ne předložíte a vzít na s v k v k tak v v. Jak tedy po dobrým to k tomu to o vědění při žít a teď začínám vykládat wattse. Měli ani způsobem v a když do červ tam v všechno co se lineárně pochopit jako teďka lineárně tady chápe tele. Tak pak musím přistoupit při nadání z přístupu v v v v asi takhle brát toho v v v při. ještě budu pořád lineárním atd chvat. Brát z toho co se mnou děje v viděním v této skutečnosti. Jako řek bych k míst celek. Jako vybočení z nor málo jak o extázi ale by to potom bude dál to co si doufám přečetl a jestliže to považuju nadnormální stav to na to tak ještě rozumně může že bych měl pro malou dost tak musím totiž před pokládat s wattsem že je semeno s něčím víc. Než tělem v tom často říkat že jsem víc než s myslí která myslí. Ten svět taky není něco vymyšleného že na podkladě tohle nějaká ne mysl. A atd tam mně moje pravlast atd či jsem to mohu atd předpoklad to může by ji potrestat a teď vědec musí napřed jakou je pod ze jsem si udělat toto dostalo vědecky jsem si strávil do tu hypotézu v. vám to tu si to ještě o co osobou či z navíc on tak daleko prvé ve nebo na jak toto kde mistrovým tak hned za ním boha všemi prostředky které jsou mi dispozici a tu si říkám že tohle to nemohl nikdo vymyslet to žádná mysl a někdy je to bralo jako ku nemohl dát dohromady tak to bude mysl tak tam může tedy něco s. Než může mysl jež se může přemýšlením o rozjímáním dohromady. Si to abych taky nemohl o tom metodou se dostal dál než si tím se když myslím o to řekl atd. Za li tak někdo přemýšlel je zvýší svou postavu o nějaký střety me tři on to řekl na jinou z víru v to nedokáže atd. Třemi čili že to nedokáže a ty tam ukáže čím se to řeka naše. Dokud nebudete jako jeden z maličkých těchto nevejdete do království nebeský ho co to znamená vjemy kdy naše dětství když ještě neměli ten rozum kdybyste je to všechno nepochopili. Teď ale máte být vědět my ale jako věky mi jako děti pro za dělat to s pochopením které máte musí být cesta nazpátek do vašeho kdys když v tom smyslu že to bude jistým osvícené v tou cestou kterou jste prošli. při si nemusíte být jako my ale jako děti v tom smyslu že bude ten vaši mysl otevřenou nebude jedna předsudku že toto jediné přeci my víme k za všechno co se nám hrnou bůh to o tom že to jediné není tak to neřikam že tušíme nějakýho boha ale že v že prostě nejsme na konci svého vědění žádném oboru v těch každý obor se vyznačuje tím že pořád. Přes různé překážky se ubírá kupředu může ovšem k tento ve si mystický způsob myšlení že bych kterému ba spojuje staneme v tomhletom nevidím řešení protože bych jsem šel zatím pro to tím pokrok je v v v v to co o li jedna z zažívají pokrokem. To není pravý pokrok praví poklad je v tom že něco v nitru toho kam dosud neví nikam a nemohu nosí rozumem je něco co je víc z než ten zevnějšek podívat misse na při nebo říkal vidím že všechno z vnitra roste navenek z vnitra semena vzroste veliký do ptal. Né. Nějak od vršku to roste směrem dolů toho nebo na přes se udělala nějakým atd. Obaleno potom s k narostou kořeny. Roste něco z vnitra ve tak to v celé přírodě a to je pravá přirozenost lidská tak tím že taky součástí přírody kdesi nese do míry oddělovat od přijel jsem si si něčím jiným něčím zázračným kdy také z nitra rosteme navenek. Čili ode berete se do svého nitra. Na to při něm chvět se pochopitelně a setkáte si tam svou pravou podstatou o. Ten nejvyšší způsob jak on to mohu říct svatý pavel to dobře pochopil. A jediný on to vyjádřil sich jak již stalo protože mají dní on mu. Proto že on pronásledoval křesťany dávaly je zabývat. A myslel si tu je tím rozumem je to správné protože nějaký do při se doma jen mu říkal že je to jsou obrodil chci. A ten ježíš nebyl by se židem ale nebyl mesiáše neboť nesplňuje to pak toho pak to on to věděl co nesplnil v kristus. To mohli totiž pochopiti splnil všechno protože nechápali symboliku jeho života v oni se přesto bude doslova také o to pro symbolicky tak. I to zrození že se to bylo symbolické šlo to se s mi dal ještě o to nebo opakovat. Protože to nechápali tato nechápala ani když z toho gamaliela to byl pavel o protože byl to výtečně se kterou prodělal extazi tak věděl jsem ten oman jel že. Bude mít sil v tom pavlovi takou záštitou že ten bude i třeba vraždit a o to by bylo by se hrstka křesťan nebi vraždí dělat tak šli atd v vědy o bili před damaškem a to tam zřejmě damašku byli taky křest jsem tak tam byl doma že to by tam taky vraždili. A najednou ho se mu zjevil kristus a říká mu šavle ty se protiví když sítě vybírám za svého apoštola i ji do damašku a tam se do by být do doby nebudeš slyšet a nebudeš vidět dokud nebude razí. Do toho atd toho domu k tomu pak k tomu člověku. Ten byl mnou aby se vám v ab co se dělat v k v. A ten v po se přitom pociťoval když že toto se událo v jeho nitru žes nic která něco mít narostlo v ti se byly kolem v. Viděli ženou spadl z ku a on mně otevřel obou dokořán patří viděl takže když se jich dál potom později tak zase slyšel co jsem viděl co jste viděli přitom třeba za nic co pak si z ko měli jsme co a. A byla volil jsi jetě máme dovést tam atd tam do damašku. Ta si tam dovedli také tato tam vedeme nebo jsme tam dovedli nad tam nebo tak nestranně říkat. A ten dotyčným křesťanem. Mu říkal ano on kristus ke mně posílat poklonil se mohu otce. A říkal k chce mít to se narodil kristus věčný život vědomý věčný život. Protože si poctivě zabíjel přestali jsi ty jsi měl opravdu touhu sloužit pravdě. Tím přesto o své pravdě v tom nebylo to nebyl ku mu je poctivost ho li po tak budeš největší z těch učit učedníků mu o ni taky byl se tam protože svatý pavel věděl že nic z toho není jeho v v v v v ti že všechno je o kristu tak říká či se můžu smíte v jsem dveře křest těle od z mně dal. To všechno se zrodilo me nitru prosimvás všecko se rodí uvnitř v. Čili pochod dovnitř v. By měl být tím pravým prostředkem nenásilným který si řekne o dostali v. pomůže ji no tak tak teď bych řek tak v v dělal v ve se než ti jsou přece do nitra v ž v ale na tom že říkám soustředit se do nitra. Ale jeli tam své vnitřní a pravé božské věčné je veliká chyba v tom v této radě. Obsažena v tom či říkám do nitra protože odkud tam budeš od tu od zvnějšku do nitra a v a tu jak sví pod co řekl o pád z s potom u pálení je mu. Cestou píší na jsem ty metr o ještě je mu to bych tak řekl obou k tak nebude pod od koleji bylo kou část bůh v tom taky nepůjde. Pro jdeš celým tělem třebas v k ho bůh a tam zase nebudu protože si na to šel zvnějšku není ne tak se mu vně kdybych dal bo pravil jak je že to bys tomu rozuměli tak je pravda měla soustřeďují se v nitru při bude vší v asi řík než jak to s s po řek. Jak se mu po že když tam když s tím kraji z na nedostanou nějak tím potom sestupoval stalo co pro to mohu být jak tam nejsem v co se v tomto světě svou svým vědomím na to jsi vědomím nejsem toho co bych si předstírali tam jsem si vjemy vám by se tak proto se nemůže uvědomit. A nechal tím o tom přemýšlet co je na tom za dalších chybu na této rady a protože ježíš kristus si říkal že si pozor odejdu tak vám budou říkat krásy prožije tady nebo tam nevěšte to znamená kdo by se ty jsi st v k ale si našem nitru. Obecně řekl on říkal je tady nebo tam co znamenaly špatně se se naše mít. Nevěř který není ani tady ani tam li království boží je mezi mi tady je kdesi li mně kde na co semena mezi dány nebo se za z ještě tak to myslím tak jak je to s tak rasy bože v tak jestli my si pomáháme soustředěním jsem doprostřed prsou. Tak je to pomůckám kterou pouť správné svoji pozornost. je zapotřebí začátku k ale k ničemu být nevede než pout stání pozoroval. Ale vězte vězte tomu v že je to králoství boží není v čase atd prostoru. Čili nemůže být si jak si kristus dní ne vězte že by bylo tady nebo tam nikde v prostoru čas se dalo říct nikde v čase prostoru není to si není z tohoto světa vše jež je tomu že by se celý vesmír pochopitelné. Tedy ještě myslel vesmírových pojme jsme k tak není z tohoto světa ale je tady říkal on. Je přece na mezi vámi v znamená vaše pravá podstata váš pravý stav o kterém neví k v je to králoství boží čili to není tak jen na první pohled které li na druhý budete lehký před by z dejte království boží protože by ho nesmíte hlad ani tady ani tam své když se obrací do nitra nebo novou to je prosim prostředek mu v protože v el. Prostředkem vám nejbližšími lidské tělo tak proč by z toho pomocí těla jak si nehledali vedlo dokonce správné z tak nedělali. To se nabízí kdyby toto nebylo ky čemu to když to neměli to opravdu je to ten význam abyste v jeho pomocí se dostali k vědomí boha. A když není jiném stavu než ve stavu ve kterém nyní žijete se tam nemůže dostat protože již nic jiného nemá dispozici všechny transformační schopnosti aby váš dám mohlo pro do brali be. Žete po smrti tak byl tento pod tělo takže co za to co na či po dosti obdobného proto studuju že ji tam do věčnosti jsem dostanete odtamtud ram či žil kristus nelhali říkal dostati tento život do toho stati proměnné nalezne ho do ho hledá zda ho ztratí na definic jeho ztratím. No prosím v takže je ten který na které se kdy měl jsem rozeznával fa. Co který znamená na do kralovství jak se hledat když to není nic z co je v času a v prostoru víte o něčem. Se na ve vás vědoměji je ale není v času patří prostotu k k v. Po eště ho jenom jedno slovo v pak o samo jsou pro k je být. Láska v je tu další slovo být existence být k ve že jen slovo k poznání. Řeknete ale to všechno je taky tady v a bytím lásku kolem sebe to všechno je být lidé poznávají to všechno je taky tady být v k. A existují to všechno je tady při to jim za ty tři z tam proti tomu ale vám pravím existuje jako pak o král nese v podstatě be je bezčasová. To zdroji jsem se svoji po k k k k to my žijeme pro ten petřík bezvadně pochopil v neboť jenom že od abych v ale v ale není u plamen je tady v ale svoji pramen ze toto pořád všechno plyne čili existence jako taková je to je z tví boží a všechno co z něho je to je to není ono to je něco co je do pohybu nás podstata. Poznání jako takové je také králoství boží. Třebas tady mluvil z vlastní zkušenosti i od existence klasicky třebas v nebo když se najednou poznával co se co bych za celý život nemohl než studovat nemohlo kdybych měl hlavou jako my nejlepší vědec zasvěcuje myšlením pod je v je jakýsi se o tu se pak ono to o sil obrazem jsem byl v on totiž pak prosím přesto ještě před tak to potom od do blázince. Ale tak by strom nedověděl že jsem najednou věděl věci pod od z toho pod rasy buď mně to přišlo proč. To se vzdal svýho života ve se z toho že extáze ze které člověk by jenom tento svět jenom tento se boha že ano a tak že by to královstvím opravdu v sobě máte k v. A mělo i v podobě poznání i po byla jsem se přese tak jsem pro tu nebo miloval toho i žije ve vše je pro sebe. Založila na by taky získal ty šlo že to dělá on je hora jede jiná ne za měsíc je jiskra jich víc než za devět let a svatá terezie říkala poznal jsem jednou jeptišky sestru která za při s nimi nebyla většího bez dále než jak za který si prosím za si ražení. Ale o tom než se budu říkal jak to je věc milosti boží abych ti napravil dělají nebudu střílet na to by bylo málem najdeš na tak podle středem nýbrž řeknu za ním tohleto atd. Terezko a jak je to jsou milost sto milost je to takhle chci přejít otevřu tak tu zákonitě je ano v a co si říkala jinde nezapomeň když tak bude výrok řekneš ve svém životopisu a říkala si kdykoli jsem dělal ze svého duchovního cvičení nějaký hmatatelný užitek přenosem pociťovalo blaho nebo byli s. On mi to prostě šla ta moje modlitba. Tak to ne vyneslo tolik že ano jako když mně to nešlo. A když se měla utrpení se s tím spojené že jsem chtěla pro si bylo mi to nešlo. jsem přesto vytrvalá znamená když jsem se vzdala sama sebe to říká než terezko ano tak to říkej všechno také bitvě pohromadě by nikdo nebyl z veden tak se s s tím ano a to je ten s pravým návod tohle stal. To je výborné že vám to nejde pak na tři s. No o čili co rozumím jak rozumím tomu vědění božímu. Jak vim že to neni že před nemilosrdné ale když to nevím co od si to nejvyšší milosrdenství to nemůžete vědět protože vám řeknu nestačím si přát aby byl co možná nejvíc se vědomím. Protože vím že větší míru vědomím bych vědění mysli v kdybych na zpracoval v že když se mu proti ne že by se proti duchu svatýmu v to tak vám víme jak oni se vědění nebo poznání které mám v ale při své v nepatrnost chyby více než zpracoval ses bych nestačil na bych to váze si vinni to byl pro od pata bych to by se vracel. Nedá se pole toho neřídil tak si z ano a podle poznání podle které se neřídí které po po za pro kterou se ležíte a to nemůžete mířil vědomí. Která žilo to nemáte či by že se trestám as to je zemi tak to není vinen na nemilost padá mohla nýbrž či mi vjem váš tak v v k a stal se napravit pod slovní symboly to již o život tak jak ses dověděl z toho z když tu před tim psem a. Do minulosti aspoň jakým že když toto či dospět národě do města or do bys chování abrahama si ho k to medem do palestýně mi k. Je zajímavé že při ty ky jde o jedno a tu že z na všech stupních. Vstup do neznámé oblasti panna maria neví kterak k tomu se stáváte pro něco novými nového ježíš kristus tak přišli zase nevím proč ho o to s opustil že atd tak dále. Čili tam se atd takových moment že by stal se proto k pak je tentýž moment v že z toho co mi osobně velice známe tak se vymaňuju do oblasti nebo do úrovně vědomí kde mi všechno neznáme to je vlastní podstata toho odosobnění. Ale jsou to ještě na momenty které to odosobnění jiným způsobem podporují tak teďka pro od ještě o tom na tom. Si že oni vstoupili do palestiny tak tam vstoupili do země kterou neznali stalo se spoléhali na ten slib hospodinův protože tam je bude chránit a pokud bude dobro duch. Jeli a tím pro tebe a pro každého kdo ještě v sobě nezrodil vědomě život boží je důležité aby to po nich opakoval proto ježíš kris nám ukazuje že tím oni si. Přivodili to narození ježíše krista v u svého národa čili co platilo jen tak si daleko snáze v malém a kdybychom na šly ještě blížíš je pak po dívali se na ten starý zákon v podrobnostech tak bychom řekli dalším takovým bodem od osob mění bylo že k tomu národu bylo sděleno řád řádu hodnot. Jenom volit ti bude to na to bral to desatero zkrátka a. Ten řád byl postaven na že v důležitých aspekt celé cesty. Čili předpokládá se že člověk musí začít s vírou že nemá oni čem jistotu že bude bývá ani ses aby vírou se dostat kupředu. Samosebou cesta víra jeho tom ta měla kruté následky protože víra někdy upadá někdy silná a když upadla tak ten národ co při lhal pojmy ku tu proč pak po ho blahu jiných národu na přijel vedlejší všemi černí co tam vedení žili to byly boha a cit proti židů to byly bohatým vám vědomě očím k oblasti. Tím samosebou ku. Dělali jde po tiše ale ne tak velké svatý bibli jsou vyplývá proč to nebyl bude rovný národ to byly obchodníci a op oni si dobře vědom že mírou on ten jeho křest kde li kupředu to tak ty přejí čaj taky okolo o li s nimi job koly řeky a tak ku do se dostalo hlavně do styku řeckou ku tu k který je na tom co tam sestrám za oni se píše. A i tomu záznam može v pro českého boha tím byl v v. Jeruzalemě takle okrsek který je v tom řekové měli propustí váhání svých bohu. A v že při tito trpěli protože tím je právě o obchod. Se řeky oni nebyli obchodě založeným řídit že když by to pro prosté desky a hleděl s kým hledat. Ještě bych chtěl říct za ten začátek v jednu důležitou věc k ten v tak jisto je toho národa začíná mít pojem abela tak krajina že a ka jen přemáhá a abela to tak je zajímavé po stránce že když se po děláme co o do obětoval tak když pijeme že z vypil. Zvítězil s a ten byl do svou obětí prozrazoval. Že bude zemědělci a byl poražen past plave v z čili to taky tak při v. Napovídá že tehdy se přecházelo kdo to z postele si do své milostí s. Potom nic kdo usedl společnosti totiž že takové stěhování někde v mezopotamii je že jsem do zemi netrvalo rok nýbrž mezi tím tes národ který byl tam usa za ním. Tam někde v městě ono. Musel cesta skoč do vin národem nám boha a možná na desítky let než se usadil někde v palestýně. Oni původně byli patrně se děl si ale potom starostí k k od co on v s s národ ta potom zase jsem musel li co jsem měl si znovu v no ale to je tak jenom taková zajímavá mistr skal mistře sice v te. Ale jak ten abrahám byl v osobním styku sbohem a ten si udržovala. Zad dvojnásobnou cenu jedno že sám poslouchal a druhé že k poslušnosti vede vedl z mi dát a když se mu nepodařilo svíčka pro tuto poslušnost jeho národ. Tak se musel do z míst kde mu před tím hospodin požehnal jistě chovat máme takovým takovou takový případ tomu veden sodoma komu a do to bylo by opravdu velice přísné. Ale to jak se všímáme dodnes také při jsme do se na tu cestu tak je to s tím podobné jako svou kou zkuste si dělat jógu a pak ji opustit jak se vám to bude o z ti to je to třebas to co dělal to jenom pro ním není vůbec si ještě do prosto smyslu ale je to tady vynechal zase ohled na povel o by to dělo protože by to mělo nedozírné následky. I když že kde od takové jenom začátky jogy tak i to nesená tedy se to opustí a co pak tohleto co s tak která není bohu nějakou atd co je kou která ukazovala tam. V tom starém zákoně nýbrž to je ukazováno ukazována jak se do co jiný vědomého styku s bohem nebudu to všechno to vyjmenovává atd ale v. Ten styk mohu být zachován jenom za těch okolností je jenom ten zasvěcenec jako budu mojžíš tento styk zachovával z poslušnosti ale že přiměl i svůj národ aby tu poslušnost získal. to z to znamená vlastnosti a tak to je obdoba toho co potom co ježíš znamená vedle ab tou nebo vedle učedníku to. Tak když oni dodržovali být semene tu ukázal někdy taky ne od také měli nesčetné příklady toho si dodržoval tak co stávali okamžitě do otroctví jiných národů. Již dodržovali byli svobodní politickými z mu a to byl základ jenom pouhý základ svobody. Ale ono šlo o po lidskost bude to co takové řek bych dobrodiní jiného druhu. Hospodin byl s jsem vždycky měl u nich v tom národě někoho s kým se stýkal. A jenomže k tomu národu jako takové mu to bylo nepříjemné že tam on takové zástupce sv. Tak občas kamenovali ne dnes bylo li si do protože někdy se podařilo u kamenovat všechny co voni přemohly vědět to rozhodovat to při to je tedy. A teďka se do věty jak to království boží u vstup o ustupovalo jak to neni něco před určeného v ve se za o tom jak se ten člověk k tomu chová se tomu staví a když po byli proroky mu. Tak se sestoupilo k vyššímu způsobu vedení králové vedli na jdeš tomu tu ve vedení obdoby vedení králi david na tak dále a když potom ani toho nestačilo tak si takový izaiáš a jiní pro si jenom žár obaly. A pláten žili plakali pláč jeremiáš duch to by vám přál či v nad svým národem proto ale oni se před si jenom ty si ji dali oblomit aspoň tím pláčem ta když tři co chci domohli si dělat čím ten znal ještě o ničem poslouchat tak aspoň vyslyšel jejich prát č tak se o bylo nejel a přeci jenom to do tak tak daleko že ten ježíš se tam zrodit v k v. si vzpomínám že před tím zrodem ježíše v mém životě. Jsem také si to od plakal. Od plakal jsem si ten způsob života který se před tím vedl bez boha. To do těch sedumnácti letech. Ti co jsem takle plně něco co je správné asi jako ty židy tak do takové míry to znamená neposlouchal jsem zákon který kdysi byl s tam stanovil. Nýbrž který mně byl stanoven. Pomůže každý z vás protože takový řád který si sám nestavili napřed přes praská morálka takže kdyby to člověk poslouchal tak zaručeně se dostane do téže pozice jako se oni dostal a. Kdyby k tomu ještě přidal nelpění na psychou stav třebas dobrý jih kdyby jich. Říkal kdyby jsi řekl že musela přednost vůli boží před svou tat tak by si připravil dokonale cestu mu k tomu narození ježíše když jsem proto napovědět tak opakuji jenom že panna maria vody z onu použité v ž v čem že tak k. Svolila ne. Tam vy víte dycky že jde o nějaké svolení na takovém rozhodnutí na takovém přede přelomu o tom. V těch stupňů vědomí. Židovský dalo svolil se viz od si budu s s s s si ze měla asyrské svolil a to potom poslouchat. Když mojžíš čím přinese ty desky atakdále panna maria svolila no a ono k bych se ještě malinko staru tudleto a tohleto je zapotřebí aby člověk dělal než se v něm narodí ježíš s to by bylo dobře říct d jako by to neska mělo vzít na sebe podobu protože. To jem příliš mnoha ve prodělal národ cože z poslouchal nějaký zákon nebot tak bych řekl jste že bylo zapotřebí ma no jsi nařídil co je pro vaně. Odstupovat od všeho co on odvádí od u boha a tak se v tak to zrovna celý to obdoby tisíce misse dvaceti let as. Před kristem atd že to spodním měl pořád k tomu aby postupovali aby se vzdávali něčeho co by to bylo velice příjemné atd. Co je odvádělo od boha. Prosili měly svým velikou práci víte že v znal mojžíš se ode dala vodu sil sine oni byl by se klaněli za se mu teleti. Nebo vy můžete eliáš třebas musel zápasit s těmi kněžími starci. A musel zvítězit aby vůbec ten národ za ním šel čili z toho nebylo snadné. bych taky řekl že člověk v sobě tu ztrátu toho eliáše toho mojžíše tu lepší stránku které ochotna poslu. se tak i tu stravu která není ochotna poslouchat a ta poslušnost v tom to obdoby dycky tak které v. Jeden jednoznačně stejný dělat si to co se měly být. A věděla co se mi nelíbí přestože to užitečné as správné třebas poznávám a než si to dělat když setrváme na tomto principu tak že ten ježíš se nemůže narodit krita maria ještě v tom posily momentu ve řekla že by se to nelíbilo v kdyby se k do země narodil atd. Je li rodil když vím že můžeme poznávám je kdyby dali ze společnost se stalo v to se mohlo stát tak by se byl ježíš narodil k k k. bych ještě řekl v tam jsem při tom v atom obdoby před narození vše krista když se příprava vzdálená připraven s krát to platí o každém stupně přípravou vzdálenou rozumím protože poslouchali nějaký zákon. A při pravou k by to bylo že se odevzdali a rozhodli odevzdali rozhled v takže dejme tomu po též jedno po pro udělej v městě voda se se rozhodli. I do palestiny totéž udělala potom po delším čase a po těch ti jsem se sled tech panna maria. A potom bych to moh to zpracovat janem ještě bych se měl zůstat tady ale pro každý stupeň je tam přesný návod co se dělat protože nemůže by člověk na rozpacích co by měl dělat návodu se ta ještě kusy protože to po po ta nebo ne když si to o na na o. A o aspoň co do tedy my se stane to je symbolizováno osvíceným byl z ven z o sil že v a ten osvícený rozum a. Ten joze v po slovo přestože mu to neni milé a musí se zříci jistého postavení které měl třebas v tom do země kde ta takže on musí odejít protože z do z za hru rozumu. Jako před tím se může ona z či je to co mně to znamená my tomu ska se podle wattse lineárně tak teď se musí dávat přednost aspoň v těch rozhodných okamžicích tomu vnuknutí které člověk u přichází. Kdyby svatýho ze při nebyl přivolil ale kdyby popadl tu pannu marii s tím ježíškem a neodebral se do bez z dosahu rozumu. Tady by byl se pořád usuzoval jenom lidsky rozum rozuměl rozumově dal tak ten rozum byl des i nezničil ale že se neomezí byl jenom na to rozumové u do váháním a. Odešel z dosahu rozumu při důležité tak tím se pomalinku tedy ježíš přibližoval k tomu jordánu že je že o to bylo to byly první kor čili ale přece nám velice důležité nezapomeňte kde je se u se objeví nějaká i trojice kde musí který větví věřit ale přes si jste se jestli do dovede kde kde není bez ohle. Je to znamená bez co on na sebe když byste ač. To kdož poznávali že by to mohlo také být tak se o to zařiďte se tak neni že když kdy o to ni ve z nějakou představou nic se nestane tak je to to to jisto pocházet nebude buďte bez starosti na když ten herodes když ten rozum tedy zemřel znamená když byl po do ven i to li si tak se mohli vrátit nazpátek ale se nevrátili do betleme. Mám. Kdo se nadá ti nebyla by do nějaké do vzdálené od se odtamtud několik do metrů do nazareta. Protože je to zase symbol toho že člověk nemá ale pět na. rodné půdě že si najít přestože pořád na zemi a nohama na zemi si najít v takové viz který by neměl ale takový poměr řek bych sobecké lásky kdož ku z jsi musí se mnou na trávu ch v to znamená přeloženo protože syny kdo mu si být od poutá od země malinko ale trošku. Si to po tam od země si zjedná holé zemi to by byl betlém a on si jen z ne my je v tom v nazaretu to neni že se stal zen ze které vyšel kdežto při do když kde bylo znázorněno jinými ještě způsobem to tak je ten nebudu brána ale teď ti je za pod předvídá ne opona společnosti která mně umožňuje abych mizí ni žil. Nýbrž pro její vší když při služ dokonale od projevoval dokonale bez spokojen s tím co společnost na něho byla taky nebylo třeba si čeho obávat protože prve s mezitím zemřel a někdy domu připravoval půdu a to byl svatý jan křtitel a když se nezastavit jež.