Karel Makoň: 84-19B-K (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Že se že na křtitele v na to jdeš na prosimvás v celou tu když se když ježíš krista jako svou vlastní historii vzestupu. Mysleli vzestupu jedince takže ta objeví herodes nebo svatý jan křtitel nebo co kdokoliv jiný egy všech tak to s to pořád li za tu mých okolností znázornění i i na příklad je symbol plných hrnců a ne nějaké duchovní oblasti jem si že si to ven z ne. Teď co to by ten v při co to přestavuje v lidské to co st. Ten člověk který se chce posvětit pokání dělá dobře teď to se na na tom stalo za hodin člověk ko aby dělal nějaké pokání mělo aby se řídil nějakým řádem ve které co bylo předepsáno něco bylo zakázáno ale mělo to daleko do pokání. Že jsem zase se že to pokání jen výtečný případně. Ne nějaký křtem znamená jakým posvěcením toho to bylo pravé posvěcení pokání přes ten s to ono v tom něco jako posvěcení něčeho ano při života vůbec. Radil metodu testem v zákoně se takový do náš kázal pokání proměnil ne ale to bylo opravdu víme či ne že by byla zkažena obec zřejmě zastavilo se tam mocná o spodním vylučovalo v víte k tomu nic protože s k k k když nebude dělat dobrotu a. Jonáš to vzal bojovně a řekl jim budete zničení protože nejste dobří. Tak to tónem říct no co to takhle zkusit toho přizpůsobil byl příliš těžce hospody a oni si mysleli že to opravdu vážná hrozba. Tak se dali na poslání a u z vrátili tuhletu věž but tady vidíte právě že. Nic není předepsáno záleží na chování člověka to ale tadyhle tuto případě svatýho jana křtitele k tam šlo o zvláštní druh posvěcení života jakého druhu po si cení života aby ten člověk dovedl být lepší. Protože předtím onu prováděl z nabito řekl žlutým světle ne nějakým osvícením které do dávalo člověku sílu k tomu aby dělal něco nově jinak lépe než před tím. To je opravdu třeba. Nějakého osvícení styku jsme u druhé je řek bych takové etapy. Nebo o druhém vzezření osvícení a kdo dovede dobře přestali tato osvícení svaté josefa to bylo ve snu a tohle to bylo. Způsobeno u toho svatýho na křtitele tím že on sám byl nějakým způsobem zasvěcen protože v tom že se narodil tak den jsem se školy měli starou bylo tradici on zřejmý nějakou prošel a naučil jsem se v škole přenášet požehnání. Z které se stalo jemu na někoho jiného. A to pro na spočívalo v tom že ten člověk najednou měl v sobě sílu pud že vám to eště prostor jak to může bude stát to žádný zázrak. Jenom měl v sobě sílu aby byl schopen lépe žít a no to musím říkat vysvětlit jak se potom vše co se bralo. My totiž máme v sobě centra různá nervová ze kterých žijí víme určitý způsob myšlení pudů. Například dejme tomu z toho posledního centra dole jsou živé mi pohlavní pudy. Tak těl když se odtamtud odvede ta síla někam víš tak ty pudy na člověka ne dole hrají tohoto asi udělal ten svatý jan tím svým křtem on dovedl působit na některá nervová centra a že tomu dával symboliku křtu kole že to nebylo poprvně jisto li li s k vám to je asi tím míněno tak. Že přitom křtu v teče voda shora dolů vlité po tom člověku a to je řečeno. Ze sebe tu sílu nemá nýbrž ji zhora a odjinud vesmírová síla která normálně tobě když jde zdola působí v pohlaví. Ale když jde zhora působí jinak o způsobil aby tekla v tom člověku jinak. Je tak nešla ježíš smysl tu ovšem toho zákulisí toho čistě mechanického způsobu počinu že jsem v poli valně do vodou to samo nemůže způsobit. Ale kdo tohleto že když síla kterou člověk vládne třebas pudově. Prochází čekat shora protože on přestane budovy jednat not to je. Veliká vymoženost v k jak si to matce může jen když tohleto u nastalo tak jsem nebyl schopen v k. Mít než při nějaký z pády buddhových v ne nebyl jsem schopen třebas ani se mi nechtělo s jsem před že strašně že za vidět co to je ten pohlavní života v cestu bylo jsem přestal mít v jsem prostě v nemluvím člověk. No a v tohleto sedělo těm lidem kteří se dali pokřtít tím janem křtitelem. On kromě toho vychoval z těch dvanácti dobrá svoje žáky k tomu abych byl tím bohem toho pokání navozeného shora. Se stali učedníky páně a proto si taky uvědomíte že když člověk se naučí přijímat tu sílu vesmírovou shora ano. Tak také se stane hodným být vědomým učedníkem panně do kopyt pro vyšší ne tak když ten svatý jan křtitel a v čili ještě v době kdy kázal i když kázal ježíš takže. On poslal ani své posly dělal tam se očím na tak dále to si tam musíte příčí bibli co bych tady v do na že se sice ještě kousek aspoň as u mám ty kostely dál tak teď víte co je to přes pokání mezi tím co tohleto dělal svatý a to jsou pořád děje v jednom člověku v jednom jediném člověku. Ježíš byl své rodině poddán to všechno jedno patří k druhému. Poslouchá je a vlivem této kombinace svatý jan osvícení cestou zhora. A vlivem poslušností společnosti že od z projevů činný. Se dostalo ježíši kristu úžasném moudrosti v v v v v toho v této fázi vývojové takže na tím že slité liší to nové a to znamená liší učenci ale tady vám zač ta assisi vítat. Že vykládám celou řadu příkazů po celý je řadě příkazů které mají dočasnou platnost a. A pak se musí do horou svou roli kvalitativně i kvantitativně změnit takže dejme tomu ten příkaz říci nějakým zákonem. Je nedostačující od narození ježíše krista v člověku. Ten již nenapovídá ještě v by krátko ale ten člověk musí to rodit ty důsledky že je nejenom poslouchala nějaký zákon. Ale že na je nový způsob v něm se objevivší způsob a pád v ní. Celistvého a že najednou něco co předtím nevěděl. Ale musí nepodala pochopitelné on do beztak li tak tím způsobem že to není li o by či na ale protože on jak jsi se jen na to upnout svou pozorností zvláště nadpřirozenými říkám způsobem. Takže není mu tak zatěžko to poslechnout a to jedna věc. A druhá věc kromě toho člověk tuhletu ten přístup při takové inspiraci. Tak ještě v společnosti dozrává tak že tam v oblastí společenského života se dostává do samovolnosti jak je tam samovolně tedy nenásilně a bez podporu od zbroj není bych tak řek. Tes protože si působit znamená dobrovolně přejít podává ale mu to pod že v. Tak kdyby v tom zůstal dál to by přešlapovat na místě to si nesmím dovolit. Ježíš dobře věděl že všechny své ty pravdy v kterými kdyby se byl například při tím neřídil protože i národ potom on sám. do jordánu a. Kdyby se byl nechtěl ten že s od toho odpoutat když u toho zůstat kostely věže chtěl aby li který byl ještě zůstal v rodině tak nemohl jít dál on se musel toho co bylo pro něho nepostradatelné ten svatý joze v ta panna maria. Že ho vlastně uchránili před smrtí která by byla úplně jista v od toho rodem jsa on musel přestože byl jistě vděčen se zříci tam si to nebylo snadné ale musel se zříci způsobem který je velice obtíž v aspoň jak se nám zdá obrátit se a odejít si dycky vzpomínám si v tom v tom. Men tu na případ který jmenuje jednom svém podobenství ramakrišna že jednomu světci přišla žena a říkal tomu u prosím sanjasina mám obavou že mu v se stane sanjasinem a mám rád dává z domy způsobem jak potom o dělat. Aby se to nestalo a on říkal pod jaký známe poznáváš li se stane sanjasinem do koupil svým roh ko oranžové a občas se po si to v po palem ma. A tak dále o z on říkal ten světec ho roku starosti nikdy o tebe nebo který a nikdy se sanjasinem nestranné protože v na duchovní cestě platí že mají jiná zásada. A tu když člověk neplnění od začátku dokonce tak neudělá ani krok tím méně se stane sanjasinem a ona se ptal dělal co to je a ten světec prosto v tele ten svět jsou dost pro svého ho a bez hlesu od odešel. Znamená okamžitě to vysvětlil příkladem odejde se i o do tam jsou více roste od lidské. Cílem je mysli od všeho prostě odejde se najednou této co pořád ukazuje ježíš kristus najednou pojď za mnou věk se o tady pět minout tak. Je pozdě jak bází volá ježíš kristus tak se stezka dověděl tak se musí ihned za ním jít jak se promrhá strašně moc síly nebo v milosti která tady působí na tak ten svatý jak si jsem tomu vrátím po tam poslal dva žáky teďka budu vynechávat ty těžko pochopitelné že věci jako třebas přes dělat dále protože to neni. Pokání tou vše křest duchem a to by vyžadovalo oporu. Ve vší výklad se se to zase ještě dával pro berte na vědomí že to je prostě takový druh vnitřního osvícení při které člověk poznává že jeho otcem. Je stav věčný věčná přirozenost že to jeho pravá přirozenost jako se to pozná tak to není pouhé vědění že tak je. Ale to je zavazující vidění po stránce že člověk. Se cítí být. Ne jenom tak nějak lidsky zavázán ale nutkání způsobem. Celým člověk nemůže odolat k tomu aby ji. Vykonával co stala jeho pravá přirozenost od něho chce. Aby vnitřním nedělal. Protože jsem ani do z lidí tyto věci neprožívá tak naplno jak totiž kristus jsem toto prožíval v sedumnácti letech. Tak samozřejmě se to mělo kruté následky v protože jsem všechno chtěl opustit tak jenom proto jsem chtěl žít pro nic jiného v co jsem si tele že jsem se tak primitivně musí od že ten odejít tak kristus nemyslel. To mu nepomůže že by člověk primitivně odešel do se třeba za tupí protože pro společnost pořád na něho vliv a mas jeho protože v tom životě musíme společenský život toho z ako dokonce. Proto pochopením bylo sice jsem v tak. No kam nepřistoupil ale do pro velice důležité protože jsem byl prvním nich ten tu tu jsem znal poměry dvacátém století v pro nic jsem ve dvacátém století v tedy ne odešel od náš těla. Přitom jsem do nich je v tom pravým slova smyslu a takže ježíš kristus taky byl mnichem. Žil svatě ale do žádnou kláštera ani odešel ani nikoho tam dělá ka na taky vás nikoho neláká. Jaké samoty. Protože nenormálním se pořád toto světa musíme učit to v jestliže utíkáme ze světa tak jsme nepochopili smysl lidského života. Se lidského života je v tom prostředím ve kterém se narodil v tom světě se u od a čest. A když to neumíte tak zaprvé špatným příkladem předchází te. Je to nejhorší na tom a za druhé je v. Z větev svoji zkušenost tak že nikdy se nemůže váš život rozvinout do míry aby další fáze že proběhla naplno jak neumírá na kříži potom když se uzavřete do klášterní kopky to potom probíhá místo tři hodili třebas třicet čtyřicet let a jeho konce. Pořád to je a i z většina z křesťanských světců umírat celý od ale nedokázali se dostat na konec toho umírání. O to by se bylo nestalo kdyby byli žili mezi lidmi a všem nese by to byl někdo z vydržel bez si kdy nebyl láká třebas normálnímu životu jehož středem je něco v tom životě dobýt jenom pro ten život z žít o to proto za to hlavní a ne pro království boží po vzala právo se podařilo je těch devíti let co osou s mocí boží byste mně je zaměnit tohleto a přesto jsem. Bylo totéž tvé tak jsem neměl záměr hlavní být vysoko škola se nad tím dílem do pro to co nýbrž jsem zůstal u věren aspoň k tomu že jsem chtěl to co vás tíží boží s nebo že jsem patřit tomu bohu tak. To po svém nechtěl nikdy jasem mu chtěl patřil jsem nikdy po spáse se tou v po toužit nebudu. A takže tomu viklat takovým řek bych čistým způsobem že by to mělo i dělal měli padnout ježíš tento vydělal měl neprováděl by v tom že mám představou pravdy v tom dali dali vypadat. No a jestliže ten ježíš. I použil své které se rodí zde při narození a potom se rozsvítí. Pomocí něho on byl poslušen rodiny stal se tesařem a tak dále a dostal se do jordánu a dověděl se že synem božím. Když toto všechno ještě musel udělat za pomoci svého které se zde na zrodilo na tomto světě ne za pomoci nejenom za pomoci nějaké nesmrtelné podstaty to je pořád třeba aby tyto dvě věci na s ze boha o nová li pravdu ten marností působily a abych byl do tak tady člověka kupředu při z toho tak je. Tak tam. odejde z jordánu tato spolupráce s tím které se tady narodilo končí. To a musí se stát služebníkem ono bude po z existovat pochopitelně ale jsem se služebníkem před to jeho existovalo. Pro ze jsem dnes vzalo nějakým jordánem to bych mohl dokázat asi zpovídal marně dneska o to co jsem tady na co v bibli. Je že když se ježíš dověděl o tom že zemřelého přítel lazar tak v z na s tím zas co za. To byl lidský přístup člověku. Znamená na to je možné jenom tím že tady jeho které z lidí povstalo cesty kus lidmi povstalo milost tím jsou tři a podobně a on si dával ježíš záležet na tom aby ten toho nemíní druh nebo nevinná vlastnost jak to velice v to se nám to prosila v aby mu zůstala zachována a na věky. Je tady vidíte zase si z toho něco se přenáší do věčného života. A ta schopnost která tam dřít třebas nebyla v nesmrtelné individualitě no a teď jestliže ten ježíš přemohl toho satana toho na poušti které chtělo být středem v tom potom nesmí být předem středem života toho člověka kterému. Tělo. Poroučet co si tedy co jenom symbolicky řek řečeno aby se člověk mu která měla v svým vědomím u stávalo podroben. Jako smysl celého toho pokušení na poušti spočíval v tom že ježíš prohlásil že se sluší být podroben jenom bohu. Zatím toho satanáše odbyl. Čili tím o dostal do mezi žíti v citech který se potom ten satanem stal v jeho služebníkem v nejkrásněji je věže to se s s to si jeho služebníkem v podobě jidáše to jsem mockrát vysvětlil a ale v je si to uvědomíte že tomu tak bylo. Ale řekl jsem na začátku tohoto výkladu že celý ten národ židovský byl chycen vír ano. Že tou vírou která občas upadala byl veden dál že ta víra nesměla upadnou v. Do zapomenutí nebo být stranou ani době národ po narození ježíše krista. A protože vedle ježíše pořádal do jordánu a. Vlastnosti lidské to znamená učedníky pád vedla pod kříž. Ta víra jestliže ovšem tam byli nějaké jiné vlastnosti rozhodující. Je měly povahu stálejší nebo trvalou jako třeba z láska v k v. Tak ale upozorňuju vás na jednu věc třebas přijme si lásky toho jana. To stojí za pro z pozornost byl proč tak svatýho jana křtitele. A zřejmě svatý jana z citem při pro učedníky jeho rad paralela to znamená svatého bartoloměje zatím ježíšem posla oni asi z vlastní světy tam nešli. Ale on z nich vypěstoval v tom o to mi něco jiného ale tadyhle tomhletom janovi. Vlastně. Tak jsem tím zakročil v tom smyslu aby byli připraveni milovat. Aby von ve připraven milovat. Takže ten svatý jan byl dokonale připraven milovat toho ježíše. bych to řekl lidově to se nestalo aby to bylo by to bylo rozumět. Ten svatý když pro porušil toho. Jana evangelistu toho svýho žáka tak mu řekl podívej se na po silám za je za ježíše ten křtí taky jako a jsem dával sílu jenom ku pokání tím svým křtem přicházela zhora na člověka síla aby provedl a dokončil pokání aby žil čistěji než dosud znamená svým smyslem pro něco jiného jako zaměřil svůj život ne. Aby ji pudový život v li středem jeho mu tady se přes tu vůli stále někam víš takto jsem byl já. Na to jsem nebyl hoden abys ty miloval víc než sebe. Ale teď posílám za ježíšem který vstříc tak že kdo jeho přes přímým tak ten se otevírá duchu osvětiteli. Tedy ho osvítí a způsobí že on potom po takovém osvícení bezmezné kráčí bohu a nic jiného nedělal než dělá co chce letí spí povídá mlčí který jedno někam jde nepozůstává do pořád slouží celým životem k tomu bohu. A samosebou vyššímu pochopitelné protože ten potom nedělal rozdíl mezi bohem a bližním. A k takovému posílám tak ti zatím chovej se k němu jako k někomu do radši než protože ještě více chce dát. On z se dát sebe celého. A to stojí za lásku dělám přitakával říkal buď bez starosti se o něho tak ten. A taky to tak udělal anebo se ani pod křížem on dobře známo tak my si krista je přese přesto dost co. jsem ukázal jak se mění která relativní pravda jak se jinak používá a jak je to proto říká co mám na kterým stupni dělat. Se mohl byste mně ještě dát jednu důležitou nám v ku. Jak vím že jsem odešel z města u budu v k v. Do palestýně jak vidím že jsem byl pokřtěn v nebo v jsem totiž s tou silou zhora. Jak vím že se ve mně založili ježíš jak si to všechno dovídám o tom jistotu nebo jenom si to představu do tak by mohlo být. vám řeknu něco kam mám o tom vždycky jistotu. Nic sví nečistotu jistotu větší než o čemkoliv jiném na tomto světě. Jak toho jak k tomu stáváš jak kristu tu nabývá na příklad dejme tomu když vím si městě por to znamená na této zemi společně s ostatními lidmi nic v něm nechybí a najednou velí moje povědomí nevím eště odkud je to že. Že nám tento pohodlný život zaměnit za tak i život me jest se pohodlný v ale více se opírající o pomoc vůli ale toto nutkání abych se trošičku opřelo o panna boha se za čas změní v jistotu. Když začnou se podle tohoto nutkání řídit když od těch plných hrnců v mu v v tom někde v u or odejdu do neznáma zatím popelem na země v palestýně ano. Země zaslíbené země může být ti zemí města ur anebo z od mít za slíbeno tohleto země zaslíbená země nová a totiž nešla pu. Potom po téže cestě po které jsem šlapal tam někde v městě ur nýbrž po zcela nových neznámých krajinách. Které se mi otevřeli protože jsem poslech to odvážnější cest nastoupit odvážnější cestu. Na příklady ve to mohu kdo na to co konkrétně. No a pak mi s naším způsobem promiň ten nám to dobře do sto rozuměno či do cítí v sobě nutkáním že by měl být. Lékař a víš jeho to bude stát určitou mu a dělá všechno aby si tím lékařem stál. Nebes ohledu na to že mu to plně zaměstnává že se odebírá do neznámé země že si tímto lékařství nestudoval a když konečně se tam usadí v nové zemi to znamená stal se tím lékařem tak se ocitl za smí zaslíbené země takle by měl rád. Svůj pochod si vzal nějakým o podáním které si zvolil. Náš při do byl povolán do prostředek za doby si vysvětluje že horší to bylo pro mně když jsem byl vychován v tu úředník ku v nějakým učedník mu nebo stát tak to vidět v mu v nový nějaký posláni blízký k bohu bližším než. Něco jiného než než ty při li vědní třebas který jsem měl před tím rád no tak. Tady zase víte že nad na s na jedno kopyto všemu usuzovat kde o to že jsem se měl říci celou co jemně osobně milé o to mi to za něco co mně bylo osobně nepříjemného co pro společnost bylo skutečné stejně užitečné jako tamto přírodní vědy. No ale si že jsem se rozhodl žila při ve co o školu budu budu proto že je to nepříjemné protože budu budete ještě větší potem o bohu tak že jsem komet s ním oboru jako na věky což je vůbec nebavilo na také toto rozhodnutí které jsem vědomě dělal proti sobě proti své vlastní vůli proti si za jenom do proto si říkal užitečným být na každém. Stalo když ti to na to že to co než ti ale buď si tam řečník či je to líbí nebo stát těžším proto že tam zapotřebí bez ohledu na to při tom neví. Na to co že všude ale teď bude zapotřebí aniž se to bylo ty musíš člověk přítel odporu vůči tomu zaměstnání překonat tak jsem ho překonal ano ale do s pomocí boží. Takže nedá se jako pro říkat jednou dosti příti nemůže mít lékaři takže když se stáváme i v něčím co vzdali jen v ní. Nemá nic společného duchovní cestou ani z pomoci když mne ho přímou tak je to nepřímá. Účast. Na společnosti nebo taky přímá ale ten nepříjemný způsobem prováděna a to je stejné jo nestejné o mně nemůže proto více práce ve stránce osobního osobní. Je to z vašich to z vyšších z očistu živým než třebas lékařství se nám množství látky ale na to nestranně pro své atd pro u to bylo vyžadoval daleko větší míru odosobnění. Tak to jsem se svět jako první věc ještě ještě něco jiného se za jsem to zapomněl tak tady řečeno že v lidském nitru. Po stává nějak nás z ten s o vana svatým janem v. To je síla která si přeje aby člověk byl čistý. Řek připravoval v sobě vše co pro vyšší duchovní cestu. Tak proč on občas člověk má. Takže ten co se na přirozeného než člověk co by byl k tomu tak je z život svatýho na křtitele. Který kromě toho že tu touhu vůči sobě a nebyl sám čistí. Si přeje aby také jiní byli na tom dobře čili svatý jan je symbolem takového člověka nebo že jsem ve kterém čela taková vlastnost povahová. Že ten člověk si to nemůže nechat pro sebe a ty zase nebezpečí života ty věci káže. Propaguje. Ovšem vybavení člověka proto aby to bezpečně mohu propagovat není ještě takové jako se nezbavení ježíše kdyby jen ježíše je. Přišli do by vivo se nechtěl zmařit ještě se o nějaký úkol aby bylo chtěli zabít tak oni se snažili kamenovat víte dříve než on se sám rozhodl sebe zmařit tak by byl zmizel zprostředka v bych v k a to se tedy stalo co to co ty nebo člověk který je na úrovni svatýho na to nemá člověk to si po čistotě nedokáže udělat. si. Jsem si toho dobře vědom protože jen když jsem do konečně pochopil. později z po z post pak to dál později dostalo v koncentráku. Se je že jste to tento pocit jsem byl a kde byl nemoh jsem se z aba dál a proto jsem byl v tak velké nebezpečí života že opravdu šlo o hlavu. A takže co to je že mu byla z data práva a vám něco chci říct tam je poznat z toho z písma svatého co tomu janovi z chyběl v on mu z kázal z toho vězení tomu ježíši pověz mi kdo jsi ty a jak ji svoje poslání v. On totiž toužil a po vyšší svatosti pod dokonale svým životě ale nedovede si představit že ten kde to ten ten ten bůh který přichází. To neměl ještě vůbec žádnou představu. Tak s kázal po svých žácích dojde kdo je to kdo o ten bůh který nesnáz při či bych to při vepře na individuální život že ještě str trpěl nejsem nevěděl dojem zasvěcení tím vnitřním bohem k tomu nesmrtelnou podstatou. Tak jak koho jenom temně. Jako jsem to ještě sedm razit těch ten měl jsem to věděl znamená nerozlišeně něco co mně dávalo co mně nutilo změnit život toho tak jsem to znal. bych ten nějak konkrétněji poznával aby mně to dávali jasným pro krám pro můj život. Abych věděl co mám dále dělat to bylo nejlépe vidět že toto ve mně nebylo a není to mít tím kdo je na úrovni toho svatý jana křitele. Takže jsem byl bezradní když jsem se dostal do koncentráku. A ten svatý jan byl také bez vrací zrod tak bude bezradní on takže protote vzkaz tomu ježíši ježíš tu odpovídá. Z kažte svatému janovi že přišel někdo který ve líčit mrtvému a on stane k životu. Napřed v nemocné léčí ale jen jako vrchol říkal. Neví z křísí zmrtvých no a z toho pochopila asi svatý jan. Že úkol vnitřního božství nesmrtelné individualita je vzkřísit z nás k věčnému život. F. Li to křísení mrtvých že v časnému životu bylo symbolem tak i pro ten názorné byl symbolem něčeho vyššího vzkříšení věčnému životu tak to by chtěl říct o tom jenom že by to se s tím hlavách to ani náhodné. Že hlavou lineárním pochopení se na to lepší třebas se do hlavu aby to člověk zas své ven. Co to shoduje víte že si na tom kdo co z možná jasné že. Cesta duchovní je cesta program nová pro o ona sebepoznání. To že nevíte jak to se pravda nesl sester předtím ale to znamená čím dokonaleji člověk sebe poznává tím do toho pro krámu se vejde nová řada prvků. Ten tam musí na protože když neodpovídala potom jeho jednání sebepoznání tak tam vzniká nerovnováha as pravou svou veliké potíže že si že utrpení ale křesťansky že sis co to bylo obrovské utrpení a tak že by to bylo i u nás v když do potom je dále žil člověk trpěl není příkladný pro ty ostatní že. Proto např dejme tomu tady antonín dojem že můj život je velice lehký tak se je jevíte život zvnějšku a takový život je příkladný neboť to je ho musí být lehké byl poté jsem čímkoliv tak pořád do musí být lehký život ne těžký. Ježíš je život jinam kde se člověk stará zbytečně před bez tato starostlivostí nic nezmění a těžký život který se neseďte upírat neopírá a člověk o boha o jeho vůli anděla asi vůli svou jakmile předěl vůli svou i když byl přitom neuvědomuje že jenom pro své vůle žije tak začínat je život byli těžký. Strastiplný v mysli ze svatým se mění podle lidské vůle a ne tady musí být tomu nějaký podklad všechno. bych měl umět poznala tam padla na kázal po se totiž vítr byl v no tak je tenhleten na moment si pamatují tele že člověk čím dál tím víc ztrácí na této cestě vůli za sice podle svého tak čím dále nabývá vůli snažíce podle řízení které vně nich v jeho životě než vládnout tomu říká které žije. Z je to všecko uvnitř v něm dávno připraveno toho všeho co jim to nějaká ale je to na něho spadne to vlastnost lidská která nebyla dost objevena a která není se dostává napovrch a začne člověka ve z ní. Není třeba jen odkud sebe jako nevíte mít proč on klepe jsem jsem byl jsem toto řídí to není třeba vědět ale ona se objeví dělají dělat jak se objeví tak musím v tom cesty. Viz tak tato se s abys to nepřemohl my nebo aby z toho nezmohli jela abyste mu dali obživu ne z se potřebuje především o život sil mu z nejvyší vůbec lidském těle tak tohleto nové srdce které by je pro boha o to potřebuje také u živu a ta oběť za zvláštním způsobem nevím v nově stanoveným o boha cením zdokonalením sebevzdáním sebezáporem. Na základě sebepoznání ano. No co znamená pro manželský žilo takováto změna proč krámu při oni stanoví třebas přes pravdu nebo po jedním takovou vodu z vyvede by takový způsob soužití a najednou jdou ho mění. Prozrazuju že obvyklé když se manželem brzo tak ještě nemají děti nebo dokola všem případě tuto bude chtít i ten ve si že se by se změní nejsou těmi studenty nebo mají děti tak se to musí přeci organicky dostat a to dítě je ten by studovali člověk to jeho povolání které tady hřích nebylo. A projevil se poznání a ten se mu za nic není záhadného na sebe musím po za zakopat se taky o na jako matka ženo sebe musí poznávat musí z toho vodit důsledky a proto to musí umět za vtělit organicky. Protože znám neuvalil umím manželství kde který děti jsou víceméně přítěží oni říkají že mají dělá dělej když si tato dívám zblízka oni se o nestarají tak kdysi to že z onoho za svoje ten ne starostlivostí ale řek bych jemnou v či jak to dítě mít. Zažívá něco čemu se říká k když když i když tady za své nedostatek lásky. Tak si říkal v těch jeslích na vší tak vytěžit tisíce svých a když ani doma a potom se mu to nevím je li na hle v když jsem zem nad tak je po mnoho ochuzen ho a schází do života jako s čím bych bez ohled v člověk. A takových ho před si člověk lehce vychovat no a tak tohleto mění od próze není pod mým ky. Ten řád který si manžel stanovili ale jsou tady ještě vnitřní změny čech prodělal nějakou vnitřní vědu a také na tu je třeba dbát. A tu bych je před jednu věc o že v ti manželé pokud možno v když se měli ze se za ručičku. jsem nikdy nechtěl manželky aby viděla třebas mojí koncentrací o co tak byl v tom že si na to nemyslím list zaručit škod ale ještě jsem vodní aby uznala že mám svou pravdu když to dělat že mám svůj závazek aby to z těla a to vona dělala. jsem neznal trpěliví osobu než ona v tom když vynechal třebas pak se s při měj vystavovat v ale ne minuty nýbrž hodiny ni a v v. Tak je ne když na příděl dejme tomu by manželka mně vyčítal moje zaměstnání že mně to při zaměstnávat nebo tak nějak to tak že by se byl nepřestával tam ti jsem pro vás musím pochopení protože se musíte z něčeho z když tento vnímá takovou otázku přednost v k v. Zatímco ten žák se jista je člověk i konkrétní jsem jako k věky. Tak by se měla opírat pro něco obecného a obecně stanovení řád je v otčenáš ano. A do jaký míry se potem obecný sv. Opírá a to záleží zase si co napřed vší né. Sebe poznáš v si že nepoznávám že k v. Mám od se nebo nechci to u zla v že ho do se v v v dokonalejší stavu že život a to stav za šest znamená z s to z lásky se tak dokonale že jsem se a tak dále v se tak je a vším. Samosebou pak je se do konce dobře když se nějak dosti dvě nebo živě ten otčenáš nemodlí nemá se ho přeříkávat otčenáš když o neplním te pro krám. A to jsem se neboli celého vzít na vědomí i když ho neumíte plnit něco jiného ne umět něco jiný ho nechtě v k v. si ho může mu homo kdo by si o kom provádt do jaké mír li toho umím plnit rozumíš takže ten otčenáš mít jako obecný program. Na se chtěli vedle konkrétního programu je nutné protože jedno bez o na nemůže existovat doteku ani program sám osobě nemá význam když není opřen o nějakou obecnější pravdu. O bez na pravé otčenáše nemá povahu relativní pravdy sama povahou přetrvávající pravdu. Po celý život z lidského to co lidský život kdežto to co si z toho domu pro konkrétní svůj program tak to povahu do časného řádu. Závislého na mém sebepoznání ano. Že to je dokonalém souladu moji vás v protože z vlastní by byl s tak teprve když působil a to bylo do z učilo svěží když se do tak ale dřív kam se na mezera tam je našel jeden po druhém v nebi tak ta první pojem zdálo že ten byl s se teprve ježíš plně rozvinul spojí činnost takže mohl mu zkáza co dělá takže tam z káže ten obec.