Karel Makoň: 84-20A-K (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. Tom že když duch tedy obec jsem tedy je to že vám v otčenáš jsem to pravda ho za od do ráje je je pochopena než v a v jeho z jeho je již v. jsem se rosy moc krávy dal oči náš dělení do se pro svět jenom v po k a ty všeho mohl by nebo ji v v by se do potřela narůstal moje sebepoznání na sv. rozčílil že jsem vědy dal pro si semeno své misse. By za po měl na tom jak si to před tím kanál v ale že doba pokročila váže v i tím že si můžete to po si semeno to je pochopit nově v širším způsobem. A totéž bych moh by vám ukázat na kterékoliv pasáži v el toho otčenáš v že je že tento do koho mám před sebou by to vyložil zase trošku nebo jinak by byste že by ale by řeky jinak podle vašich okolností. Při způsoby by tomu vašemu individuálnímu řádu který právě u vás panuje v tom že mi tedy někdo že by se dověděl co tak přes ten ale že neví ještě co dělat třeba u k k k k k k k k když že se do postele. Totiž žen bez nesprávné podle mého názoru být vždycky být tím nebo hle držel nikdy nenechávat o z rad toho mluvě ten ne končí v tom smyslu tělem stavu že by dělí stav a zaniká a nastupuje jiným druhu dělo s ti ve spánku kterého si nejsme většinou vědomi ví. Jenom nějakého nepatrného úseku kterému říkáme z ten ví. Ten úsek nepatrným mu je opravdu krátkou vzdáleností čas z obou. Z toho jiného děl jeho stavu. To spánku ovšem indové říkají že v pravý spánek a pas pána. Ba mu u vás jo no tak to na a to tak nějak a ve že to je. Za to že to je od toho přede byl při je jí. O bohu za lásku či je toho velice užitečná záležitost že s tím. Neboť duše si potřebuje odpočinout bych ještě to vysvětlil tak hle mu v během ne mu musí při všem co děláme být naše duše ví. Když nejsme jaksi vylučuje duševně činni že jsme si třeba těle směrem od tak v v ve všem musí asistovat duše ví. A be je v tvrdém spánku beze z domu byl vše nemá při čem asistovat protože funkce tělesné se obstará dělají že mechanismu v tak dovídají mechanickým jsou taky pomalejší a hle klidnější mu. A dokonce mechanicky probíhá i to že jakmile by i funkce. Lidem nezměrné pozice těla upadali přespříliš mu tak tělo se obrátí v ní. Nepůsobí těla tou vůlí mu ale automatismus který ve vás funguje si jde do bujet te se obrátit jde k. Aby zase na plnou fungovalo a za asistence těch vašich orgánů mu v tom těle aby toto na odumřelo aby tam probíhalo jak se patří trávení výměna látek na tak dále čili a možná že o tom nevíte mu ale ve spánku své obracíte měníte polohu při roste. Nás záležitost závislejší na vašem a on to moci z mu moudře vykonává tuto činnosti čím dal spí te me tvrdě. Tím častěji se obracíte i to se vysvětlit pro těch řešit zkušenosti bezezbytku proč tomu tak kil. od toho jsou totiž pracuje vědecky ví. A jestliže tam po míchá do vědomí tohleto s tam tím tak musí zastávat pořád dvojí funkci. Nám není to tvrdý spánek ví. Takže li stačit toho body na obě dvě tak musí jako narozeni nebo vědou obracet vstupech čím ku na všechny strany aby nějaká část neodumřela protože kdyby toto nedělal litera v tom to se nějakým způsobem vynechávat. To sestává tak vám zbraní byla některá část těla tím že by při dohledné straně dost se domnívám o ruka nebo tak protože tam není vedena krav v a ten o po o že o tom kdy mu pak v takovou dáti vaše tělo no ale to z toho či nám být jenom tak pod z dostali bych dělat aby se dověděli tomu i ty dělo vždycky rozumí a budete tašky z že k ale ze zkušenosti a to je daleko myslím. Lepší protože lékaři při se do a tyto zkušenosti je dohání ale ještě hodně chybí na příklad dejme tomu aby oni věděli dodnes tato nevědí že máme duši která ustavičně velet do z oblasti věčná sílu k tomu aby mohla žijí v. mu není tak ten vázána na tělesnost mu aby nemohla a třebas ve spánku se svázat jinou tělesností třebas astrálního těla a tam převest do vědomí takže ten člověk s mění a vědomě je tam. V tom snu obsažen svou vědomí pomocí duše prodělá duše to nějaký astrální oni prodělali od duše. A jestliže v mu. Si bere na sebe tělo astrální tak je to život v astrálu kdybyste. Život duše v astrálu kdyby si vzal na sebe jiné tělo tak by to bylo život duše na jiné úrovni vědomí čili duši je přístupná smrtelné duši je přístupna jakákoliv úroveň vědomí která sahá po ten mana z potem pád ví. Tupému těch sedmi které jsou lidském těle o na prsou do dějí hmotným tělem tou je to jenom prostředek o který se o to co prostředkem. Mohou mocným tělem astrálním tělem kam lidským tělem že je pramen mu potom manas mu nižší vyšší a tak dále v tom onomu může tato vše sem se může dostat bez těžkostí protože jenom manipuluje nějak se svět se svou schopností přidat se k ke které koly v povaze klece nebo mu. Časoprostoru. Jestli tahleta duše se může ocitnout třebas někde na málo z du nebo nějaké pro na těch o to jsem o lidé taky život ano prosím to by se to sice zjistit ale ono je to zbytečné proto si ještě o to aby to přišlo. Tady ten časoprostor v oblasti tedy rozsahu vesmíru nehraje vůbec stole velkou roli tam bez ztráty času by se patrně člověk tam mohl ocitnout ve od pak dobrou co ti k to nechám vaší vědě že se dostala tak daleko že bude potřebu potřeba někam mít tak když pomoci se tam kontroluje postavte protože se přidává prostě protože tuto svobodu li v času a prostoru. Přidá své existenci třebas někde tam na tebe tak pak se to poli. Tak pak ko bude pod tam tu zprávy ani bychom tam potřeli tak od toho k tomu dost deme tomuto názoru abra do se pro toho chovat o budeme se učit uvolňovat duši. K těmto úkolu k tomu to se natrénovat bez se vlivem těch se na tu nad radoval tuto vola může třebas do z ber vidina do byl že jdeme k o toto do ho do plzně nebo takle nějakým způsobem o tak vono to ve jistě taky z do z mně nebo se to pane kdy na balavat tento o to. Prosím čas tam ne najednou roli kdežto sledovala tak se neztratila ani vteřina je v letem. Ani zlomek vteřiny se než ta jste prostě hned toto je jí. A toto oni se od dojem když toto zažívá že jsme vnitřně úplně svobodný. Že takle se tam rostou duši s touto schopností duše že například dejme tomu je na s tou manželkou která je dávno mrtva ví. A nestojí mi to vůbec žádnou námahu vůbec dalo námahu a po vůbec žádný čas něco nestojím. Tak ten ještě říkam kdyby člověk byl neschopen cí. Poznal než něco jiného se za čas naprosto kdybyste nebyl býval dostal z klece někdy. Tak by si myslel že tohleto je pravá svoboda a že toto je ten stav z vás že na koho toto zažíval a o sval svých anděl je. Své za to o to vůbec anděly nemá nic společného. A není to tak jenom něho osobní před ba. Ale kdo pro to z osobního představou o skutečnost se nedá ani velice vzdělaný se do oboru by pro nerost ve tom že když to vypráví v tom v kristu nebe a peklo nebo za nazývá tak poznala první pohled že to nesmysl že to pokorou cenné. Aby se dostal daleko a od toho co dělal večer před paní musím totiž proto že to vokolo toho říci. Aby bylo vidět jak na to na vyšším na tu duši která teďka přechází mu. Toho přidržování ve k jedné úrovni vědomí že přidržováni druhé úrovni jiné úrovně vědomí mu ona o svou podstatou nepatří ví. Ani k této úrovni vědomí ani tam tele astrální deset moje budeme spánku. Ona je do míry svobodná že když to on východě v když i v tom nepřekážíme mu. Tou představou mu nebo ona svou vlastní představou tak ona může klidně zaměňovat s i ve dvou nebo úroveň vědomí. Takže jsem tím řekl nic víc než tohleto večer je přípravou na přechod do jiné své li věda. A protože opouštím tuhletu své do neměl bych za sebou nechávat nevypořádá mnou záležitostí tady bych se měl s tím to světem nějak pořádal ano aby ta moje svoboda nebo do do jiné své li vědomí byl to možná není on stání vší vejít samozřejmý vší nejstarší. Bez těžkostí a tak dále všimněte si že ty těžkosti člověk na tomto přechodu bývá. A to je. Vidět že nevypořádá se tady s tímto světem před tím přechodem tak jak měla to postí usíná te v a tu jsem za sebou stává se vám to že a to z toho důvodu se tam vzdávání se se o svět se zastavuje čas ba ne ba možno ba postará ale za tohleto je nebudu ale spad co se s pane žes staň třebas po tedy jedete tak. Tou nebe jak se o své tak se vrátíte do vědomí tohoto světa. Taje nevypořádal všechny byste si které tady zažíváte v tomto světě. O různých duch pádů tu vědu nedokončené činnosti ano a proto bych vám radil bylo aby do pro tu o tu se nedocházelo ve se dovedeš tak si to nebyla o tomu co se před chci ale byla hleděl abyste vypořádali sliz své vztahy k tomuto světu o co odjakživa radil mu vám známou věc kterou bych si nemoh slyšet že ano člověk v ten. Život který prožil za ne odevzdat před spánkem bohu tímto způsobem to budu pro domova a nemysli si že to pro klamat si ho odevzdal ten život ale to jenom formuluje proto aby z toho si se to co si od ti myslím tu pro klamat si vůbec na konám a přesto ten život odevzdává ve co jsem pro že ten den a že pokud se potom vysvětlit jak se to bez pro klamat seděla daleko dokonaleji. Protože když to pro tomu jež tak vůbec nemusíš nic odevzdá jenom máš blahé vědomi prohlásil jsem to upřímně jsem to prohlásil tak to taky odevzdal vůbec znal. Že řeči není tak mocná ale aby člověka odnesla odněkud někam u koho dnes si dobře vědomi že se mluvím voda plyne a zůstávají ty lidé na tom člověku kde byli před tou řečí ví. Tak když pro klamu jeho třebas tohleto tak. Když to teďka vysvětlím také tou říkam obsah toho co se duši ji aby u končila činnost denní a když to bude bez pro klamat se tím li se to musím na to se to rama tak pro tomu tohle to je pro vás abys to nové představy o nebo že jsem věřící. Že se věří tato říkám je způsob od li ten pane bože bez jsem byl dobou veden. Byl jsem chráněn a moh jsem pro co to se o to vše pro toho že ještě do toho kladla svou sílu existence poznání a z ti promění že si myslel že miluj o že existuju že poznává to ty který jsi se mnou poznával ta cesta průchodicím domem tvé vůle. Nebo tvého přivolení se mnou vidí a to se ti li se v je vše a. Všeh my následky toho co si své z mu ve mně prováděl. Svou konkrétní jak tomu říkáme o skutky o z tak li pomocí. Co k když jsem tu konkrétní činnost boží a zachoval do činů ví. Které chápeme jako konkrétní činy a to se od sto o takto to o tak dobra abstrakce ale to z toho miska jsem ti konkrétní činy prováděl je toho konkretizace boží síly tak tohleto ve všechny následky mu. Ni všechnu tu sílu kterou jsem od tebe dál k tomu co jsem provedl ti odevzdávám beze se lidsku a podávám své do tvé vůle bez touhy něco činy tří ví. A když toto uděl to dělám volen jiným způsobem než tak nejsem pro k tomu o tak vedou své a vůbec nic neřekne neříkám. Tak se okamžitě usínám ví. A ona tu o to z máš třebas tak jako tak protože ho protože ne když na to že je aby na věž že jest a je to že nedokončil nebo co bude dělat zítra tak ve zapřeš plánovat nebo když své ba na pátek tato co dělal. Je neusne. Toto se bez byt před paní pokud se koná li padat jako detailní rozbor me. Nýbrž vypadat jako s přednosti ležíme ano a že jež tak k počet hlavách toho všeho co se stalo to také možno tak je způsobů přeje než ta se dostaneš nakonec z toho pak z kola tam tou odevzdá takže jak i takový hluboký sebe z by ti to je marné na duši v rase nemůže klidně vložit ke spánku ona nemůže si klidně vidí vědění tělesnosti. Do jiného protože by volnější do vězení. Od těch jež dalších možným vězení věci přes jenom li odpočine ještě ba pak pak jak se do toho hodného ba bez dvou tak by si o bod činů na neděle ve a a k tomu právě výmysly před panně abych se odebral do ta pak dělal do stavu bez pánu bohu jde li o o pod příval bohu m to znamená za tím. Se dostat na okraji časoprostoru. tam potom protože nikdo si tam někdo spadl dostal z vlastní vůle v tom není. Si na to na prach nezapřu své leží tam čekám jeho do jdou a vejdou ví. A když když on to takle říct nebo se to takle pravda li tak bych za tak i okolnosti moc se to ono mu dí. Po vlívat byli ve své pravlasti to znamená mimo čas naprosto tak rád toho co se odtamtud zase odebrat do času o prostoru. Takle to přestalo indové a proto propaguji tapasja spánek ve se z na co tomu dlouho nechtěl věřit. Ale když o jsem si že když člověk o pro tak poctivě se odevzdá před spaním bohu. A to boha pro klamat se nestačím k tomu aby to udělal za tak se tam opravdu pod čitta a odpočine ještě daleko jde než dyž jenom spí jí. Víte jsou nějaké mezistupně být ve si tímhle tím východem z časoprostoru a mezi dělit stavem. Tak například ty husy když si tamle mnou na tom břehu řeky a usínají tak oni nemohou se odebrat bohu to je ve protože nemají kompletní soustavu transformátoru sobě být. A zkázy tam inteligence lidská mozek tak vyvinut jako u člověka vám ještě některé jiné věci mu to řídí tak oni se musí spokoj že vejdou do toho žlutého světlo a být v v v ale v spokoj že kolem blaženosti který není z pojem dostal poznání není spojen se stavem lásky a o ženám trošičku s to z lásky a svět. Protože jak se ty husy dostanou potom do toho žlutého světla be. Tak se choval již zcela jinak než když jsou zde ní. Než než když byli vědomí je při v tělo ten je husí buď tělo u. Žít tělo. S tím záznamem který v sobě mozku doznává moje stádo a jiné stádo kdežto tam když se ocitne v tom se že tak panny rozdíl mezi stády be ve všechno jedno stádo a tam se to pobratřili tak že něco takového jako láska taky tam existuje ctnost takže to není všechno co vám říkám od od těch mezistupních by taky již mezistupeň ale jsou jiné ještě mezistupně úplně temným mezistupeň je taky mezi. Tím tomu říká svatý v jsi je v temná o smyslu opustím smyslovou činnost to páně jak se ocitnou vel ví. V temeno tři smyslu když o pod s tím totálně mentální činnost ocitá se v temné na jsi ducha be nebo duše v tom říkal jí. Tak to jsou taky všechno mezistupně do spojení s bohem vědomém. Ale jsou to mezistupně do který se mohu dostat. Buď ve spánku po nebo uměle navozeném stavu nějakou vnitřní koncentrací když tomu člověku nedostává být. Toho ve zaujatostí tím pro boha tak se dostane nahoru k němu a na že tam noho kolem nebo jenom bůh vám pomůcka. Nýbrž on se dostal třebas to o to že to do bílého světla do temná a tak dále ví. A to si dokazuje jenom že neměl bytost když jí. Zaujatosti jich aby prorazil těmito úkolu myslím to co jenom o různé druhy vězením byl v kterými neprožil na be co asi vysvětlil. Co je to spánek je to třeba mohu objevit a jakým by se ode vystupovat aby to tam dopadalo takže bych to byl opravdu od počátky ví. A že bych si mohl ráno zase vzít prostým vědomím moje cestě bude nazpátek do dělal tím. Odtamtud kde jsem byl o třeba že nevíme co to jedno sílu k tomu prostože není neseme za řeknu od boha sílu k tomu abych ten den který bude následovat ví. Dostával od něho sílu především tomu co on si přeje abych konal a nikoliv k tomu být co není v jeho vůli když je to upřímně přál být abych postupně v své stával schopným z toho proudu neutrálního který domě proudění z věčnosti ví. A který na sebe vede větve se cesty různé vlastnosti do by si vybral to co to je ve vůli boží a ne k tomu sílu abych to provedl ví. Takže by toto trvale dělal palem upřímně nějakou mechanicky tak k tomu jsem musel mít ten následek. Že by se můj život stal ví. Že by že to z začal být ve se rovnal srovnával byste z vůli boží čím dál více. A to by snadno protože visel velice pro co ze se přibližoval bohu v no tak to je všechno přes panně do postele o které by byl domluvil jsem mi kdo tady ho nemluvil nebudeš zkušenost která byla někdy vyslovena. Nebo která potřebovala k tomu aby aby vším nabyl nějakou pro klamat sich an je to zkušenost daleko e řek bych ostřejší nebo dokonalejší než zkušenost oděná nebo z sobě nám nebo navozena slovem že když navozuje o tom nějakou zkušenost duchovní slovem. Tak po zkušenosti kterou navozuje ó ano přecházení z představy. Slovo je představa o tom co si zažívat apriorní představa být a to co předem pojata představa. A tím velice o kdyby mu wu pro v ale u toho co dále se bude v tom vole drženo v tak v v když je to to není jeho a v slova smyslu dění to že jsou to slova záležitost a proto není dění o čem vám budu sv to je ano něčím za tím děním a za časem a prostorem tak jestliže tedy být. Bych si to pro jamova. Říkal si teďka předchází jen v hle do své náruče pane bože děly stalo se mnou co sešlo od za že tento život to je pro klamat se ona která a potom stojí mezi mnou a bohem. A bych se vůbec nedivil že by vůbec se vědomě nezažíval to co tu svou pravou přirozenost nesmrtelnou myslím že v těch sedumnácti letech kdy jsem to a to. To věčnost tou vědomí poprvně zažil ven tu přítomost tak ve říkáte boží za říkám přítomnost. Z pravé vědomou přítomost pravé přirozenosti člověka tam hle tak jsem před tím se propagoval tzv. Ale před jenom jedna věta v slovní k tomu pomohla tam mně prostě by trvala tato z toho. Těžkosti z tohoto vězení jsem nebylo to věta takle řečeno ale fáse si potom tu myš jako před u svatýho tomáše je v jeho ve vám jejího věk a po kristem. A ta tam ta věta ve sklad se z k vám dobře známo život na č je podoben mostu po kterém přecházíme do věčnosti mu potom mostu li ti ale ve zabydlit se na mu z aby když se na něm nepřejí když mu a. Tak jsem si uvědomil v chvíli jsem tuhletu myšlenku četl z by jsou tak kontroluje jinak formulovalo a to ale v podstatě takovou hle v pochopil jsem že jsem se dosud mínil. Zabydlit na tomto mostě v tak dokonale že by byl nikdy nepřešel přestali nos. Jsem hned věděl že před přestavovat to bylo země se přese o zdát přejít ano a jsem do doby měl dělat všecko možné aby se na to most z aby žil mu. Pod záminkou že si být přírodovědcem a to je zabydlení. Že to byla moje jediná láska také do se bydlení kdyby to nebylo jen vás dokone to dokonal zabydlení pro tak je to za do z proč ne. To tam jenom na tom mostě bylo hodin od jednoho toho tolik do druhé na to podívám sešel z mostem postup. Oni pomoc do užitečné ne v tom smyslu duchovním ale tak nebezpečně jako stal zabydlit. To by se člověk může dokonale dokonce svýho života kdyby se bylo tedy podařilo vede data krise bývala v evropě ve zaměstnal li to z toho se v do se pro ty sis nedal nevědomé zaměstnání tam mu listy stech vědy do trval maminku zdržoval nebyl taky zavřete řekla hoden na školu vede jsem matou věnovat tolik tou končila že mou může by pro či do praxe se dostat to jim razil pochopíte vyznáme to li to šlo a tu bych dneska vůbec po tomto swámi nemluvil. Nebyl. Ještě dneska zabydlení dělá. Někde v přírodní věda v nás to by se mi to žilo na bych měřil pacičky mu v možné ale mně to ale po milo že jo no v a v na teď tady si neměl žil v dívat pacičky moh nýbrž byl byl měřil nebo v nedělat při na vrub šel ale v kde jsem. Tady za vane jsou stavy vnímání a zpracování vnímaného jak jsme svědky například u křičel v co ž že soustava tak dokonalá že musím říct na tento vzor na soustava ano přes mozek vám výchova zdravou soustavu člověku vůbec tak dokonalá není sv. Jenže zajímavé že o když včely vede ke se teď se li to musím specializované muss osobu života že ona vlivem této vymožeností jedinečné své nesmíme mu jenom spí dělá tak ovšem velice vědec v své věda ale li mi kdybychom toto vládly to je to sousto odliv nedověděli protože mi to že jsem tady dostalo tak nemáme protože jich neužívám. Ale jinak než povalen jsem to a to je e to by mně bylo asi bývalo toto stačilo k tomu abych celý život to o tom padal asi bych tady býval s pod žil. A odnože bych byl o nějaký vlásek postoupil býval k k k k k k k k k k a že bych byl možná jistě něco co se dosud mezi zbylo ale. To že by to pro nevedlo k tomu poznáním které nastalo když jsem. Opustila sama sebe když jsem totiž po tom mostě přešel tak první přechod. A po tom mostě vede tedy způsobem fakticky nějakým nějakou deklarací nýbrž nějaká deklarace v při po mně a o to by to ba je mu je to je jenom při o mně je tady ten most je most po mně a že se o tom od svých je ve o. Se na něm za li si to že boje to co se ztratit se do vědcem ale do nic jsem toho ožil že jsem nepotřeboval ti tři do vědcem být a dobyl. Tady je vítězství nad tím za by nová nic se na mostě a dneska vidím třeba z že se jim při době jsem dokonaleji než bych se jim ve z tady by byl na to šel jenom že to byl spůsobem bádání se od svých jež se na to jiným způsobem na ty přírodní vědy a o to se bez ka k vám mluvím o to ve se tak se do že prostě na rozdíl od toho tak zvaného objekty. A pozorování. Které dneska věda ustává za jedině správné být zase na životě dostavilo subjekty k pozorování a e e nebo některou be. Což považuju za z to je dobré stejně úkazem mým jako ba objevným a dokonce za ruka vnější dober se jím být mým novými metodami nebo do tu dostaneme do ramen viz něco co by se ve jednáním objektivní způsobem k tomu říkame vůbec nezjistil mým. Íííéééóóóúúúááá si žid nenese přestal tam s tím v ale asi tadyhle když jsem tam v těch se na svět. Byl upozorněn vět toho že ten toho život je mostem po němž se přejít a nese v něm zabydlet. Tak to co následovalo nebylo navozeno. Představou lidskou mu. Příčina toho nebyla přímá že lidská představa o tom mostě kdežto lidská představa o mostě jenom připomněla že tomu tak je ta zkušenost člověk je obsažena dříve než se ta věc i když k ne třebas formuluje ale v tato znalost tato zkušenost svět v každém z nás jenomže od nevíme ale on. Jeli viz velí nějakým způsobem řek bych v otevřeni do obraz světa všechno je to je ta zkušenost je tak si do ve tak je to že třebas tady stavět věta mi připomněla tak se do prosím mám potom s i možnost se ode brát a do a to tak že začnu potom od tam tudy se jde. A ne odtud tam k či u to v z je ta věta připomněla že tam můj domov. Asi jako hlad který zažíval marnotratný syn když jeden z nepřeji. Mu připomněla otcovský jdu mu před tím si na to nevzpomněl. Ale jsem tenhleten hlad o rok patři ještě zažíval před tím než se proto stalo neboť si jdeme po tak chyby těch pak vás jsem po těšil ještě tak proto světech mně sebrali z toho i z nás a od doby jsem byl vrcholně nespokojen svým životem ve nějaké jiné škole ve jsem to od něčemu co bylo pro k věření a čili jsem byl hladoví po něčem co jsem z toho že zprávy o pravou náplní. Člověka ne do pod toho individua od li při kdy a jak je ten jedno okamžik ku pro tu hle tu věc tu zapomněl na ten hlad ale dokonale zapomněl ten hlad protože to byla tak silná myšlenka že není hlad neobstál pocit hladu neobstál tak. Jsem se ocitl na druhém břehu jakmile jsem se ocitl na druhém před ku tak jsem si že tam žiju před tam žije moje pravá podstata před tam mně moje pravá přirozenost. A ke své hrůze jsem zjistil že tak za půl hodiny jsem byl z pravé přirozenosti zase vyhnán z ku. Tak prvním moje bylo. Jsem se toužil do pravé že to tělo se to stát a ale z bylo mně z toho co jsem tam zažíval. Několik důležitých věcí. Že jsem věděl že ve své nejvnitřnější pod se že jsem nesmrtelná bytost a za druhé jsem věděl že získám že bude mít prostředek dispozici který se tam znovu dostanu že ten život neni z když těmi i proto že sem odtamtud vyhozen z sv. Nýbrž že to začátek nové eli ve které o stále dokonaleji kde se to o na si. Neměl jsem zdání o tom jakým prostředkem se tam dostat z s v a jestliže jsem potom si vyčetl za potrava pro duchovní čistě z z z z z tu ten způsob vnitřní modlitby těsta řek stává a on ten to tam vede za sahá dokázali moji přátelé tak to byla odpověď na to se před tím stalo byl před když je stalo že jsem se dostal do vědomí po o to prostředku který se ještě neuměl. Onomu a s v s v s s on je třeba z formulace je z toho z prostředku k v. To znamená z toho to věření z z z z za či s to je pád tam s z s co jsem si na tu svou byla svobody nic než klepat. V tom moje počínání s že nebyl muss zvnějšku na do nitra nýbrž jenom to to je to ani na koni pro aby se otevřelo zenu z potom šel z mi to navenek o toto otevřelo stále dokonaleji od kteří dělalo mu se to otevřelo třeba v tom koncentráku na to je. To děl řeknete především lékaři by řekl no to jsou subjektivní zážitky které neobstojí ti nich. Před se k váží jít opět dají vědy s. Tak kdyby ty subjektivní zážitky vše vyskytovaly svou viseli kdesi by se vzájemně nemohli ovlivnit. Na různých koncích světa budu s třeba v dobách kdy toto by to jeho věda mohla vzít v patrnost ale takle když je to jenom sebe tak přestože jako vědec. Objektivně myslící. Objektivně ba tady si to jestli je váže nějak nechci urážet vy řekl v ale ti nemohu vstoje vodit nějaký vědecký závěr říct že musím že říci že nikdo světců ten závěr z to neni podiví. Jesi o tobě jeden myslel sv. Že si trošku vyššího by byly že zvláštní schopnosti ale nebude to bože za něco co by se to v mu užitečně božím v celku li svou a tak dále ví. A řekl by to je tak asi jako třebas sv. Když řeka s pozoruje umírajícího pacienta z kdyby dale na jeho subjekty a že by tak když žil že se mu o muslí věřící přístroje kterému jasně káží o jsou tak čili z ko čili že byla ta v z jiný to za to je nebo probírat co to všechno je a k tomu prozradil že on přestože cítí s objekty vně úlevu. To vlastně odchází od u tak co my víme o mně řekl ten lékař z třeba ve že to nebyly známky umí dělání dal co mi to potvrdit že se kdesi do mnou odělo pod pro je do ní. Odliv asi odolnosti svého organismu. Ale ve že to bylo něco jiného jak říká to bylo vstup do nějaké do nějakého věčného života vědomě zažívaného by tam teďka nejsi si tam teďka nejsi viz text který se mnou mluvíš tady se dali jako vám při normální jako a tam nejsi tato jenom vzpomínáš jako v jaký zážitek v čili berou na vědomi kdežto přežil byl v šťastně přežil a že potom nebere třebas vykládat ví. Ale pro to si by si zažité který menší cenu. Nebude o místní cenu nebo jenom třeba pro tebe a proto listě velikou v a to či svazovat ale pro žádnou mu. Jít. Mám přitom přechodu dát průchod k tomu přechodu tím že pomyslím na věčnost a do tato pomoc třeba se před rušil v ale v po musím tak na hlavě se zatím se tam v snáze dostanu v ví. bylo toho a tak bych měl li o to mu rádci. Která by mně pomohla k tomu uvnitřnění během tapasja je to jeho spánku do se z ho v jsem byl si dal spaní v tom že je to řek přistupovat to málo protože v spánek by se z toho z nej byla již ne to co ten spánek se z toho co zas znamení ještě pravil vlastně spánkem nějaký přechodný stav v na při které si zdaleka tak mého počin jako při tomto ze spánku ve ses tady bych měl říct že jaká myšlenka. Mně pomohla abych si od toho od počinu při přinejmenším anebo při než že by se ocitl v tom věčném životě aspoň během spánku v že ne že dovědělo dobu vzpomínat na tom nezáleží čili aby si dokonale odpočinout která myšlenka kdy měla k tomu nejlépe přines ne protože mně to měla přivést myšlenka sebeodevzdání. ji budu formulovat tím ovšem i v zbavim ale k pravé síly ba když čitta antoníne zbavím že z úraz s ti a to by se měla pak je okleštěna o tupou byla z nás pane bože ti odevzdávám dnešní svůj dojem beze zbytku kdy. By se neměl vůbec ses z toho spánku vrátit k tomu pro život tu bez lítosti. Že odevzdávám tento život který se dneska prožil se všemi jeho následky. Se všemi jeho příčinami k tomu že jako s karmou a žádám snažně aby sis vzal k sobě mu na to je ale tato myšlenka správná ale je v formulací v kterém brzdí tomu co jste a duch toho je zpráva o ale jenom o ten duch. Kdyby nebyl oděn s v ani jedné myšlenky konkrétní z vás jak tak s v kdy by ne abstrahovat slovy. Ten člověk o tak by opravdu to nabeton na vědomé zažívání. Přeplývání boha a tak z sv. Jak by tedy měla v tahle ta také formulovaná myšlenka. Vy jste z s v s v s s s s s s tak nemůže sis to v lese na s v s v s co jsem být provedena a že je pět lepším způsobem. Asi tak jako přestalo tomu marnotratnému synu sv sv sv sv sv. On je pouhou dobu když tomu zle dařilo k špekulovat jedete tomu voda řeky a hledal zřejmě nějaké východisko v tom ni oblasti ale nebylo možno to východisko najít protože v celé krajině za vládla víte jak se tam praví sv. Tam nebylo kam se je tam na řešení nebylo možno dále s. A protože nenalezla řešení tam. A stálo od toho řešení se ho by to a když se stal to od ještě o svět za koho ježíš chtěl to se ještě tam obrat li a a protože tak stál s v s v. Sk.