Karel Makoň: 84-20B-K (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

To že se tak ve se se zdál tak se o nalezl se do pravého nalezl v vzpomínce na otcovský jdu tam jsem se co se za svět dal si že to je bezeslovní co se stalo nějak bezeslovně on zkrachl s tím komu je tím že vy tomu říkáte pohybovým hledání když se stal posly. A on musí ten člověk ten pohyb v sobě zastavil samosebou ne na úkor vědomí. Vědomí musím zůstat a po i to vám tito vědomí musí ustat. A to je zajištěno tím je zajištěn vstup do domu otcova nebo aspoň přiblížení co částku od pomoci extaze ano. Toto co se s no v v že v když si žiju v tomto světě fa momentálně od něho nic z nechci od toho světa a jeho si mi žiju. Tak si ani ve vším nám toho že osy se mu odevzdávat říká on to o tom se tady do jiné řeči. A pak to odevzdanost taková bezeslovní je nejlepší zárukou toho že jsem v tom světě vědomě obsažen kdybych dokázal totéž bezeslovní nebo beze slovu odevzdanost světu jinému než že tento hmotný tady bych tam je také tak samozřejmě obsažen a čekej. V tom že zatímco smysly a rozum nad smět potom bují existenci tohoto světa. Je pro či že se že existuje takže se mám čemu pořád doslovně odevzdávat protože. Toho co měl. Přivádějí do mého vědomí z mysli jsem se bezeslovní atd ale je to obrazové já. Že obraz toho co tady vidím udržuje v jistotě že tu jsem ano a on tam v oblasti věčnosti žádný obraz. Nemůže po ho v přes svět o před těšit o tom že tam jsem jestliže při se vší nějaký obraz o tom že tam jsem jako sto mystiků třebas přes to s tím se stýkal s co z mysli je žid trojí síla čím vším s ježíšem kristem vám mluvil svýma podobně svou řečí tak že prosím co to se stýkal s tím obrazem ne tak a toto je obraz ti. Vykládal něco nebo si věčnosti říkaje tam do míry jak mu to představa dovolila onomu ta představa dovolila jenom pták jsem do míry jak se vyjádřil svatý pavel. Toho dříve z schopna to všechno co teďka vykládám pohlíželi z hlavou zastřenou mají dcerou ku to hlavě a co se plzni bytí celkem nic město tom nějakou představu která zakrývá hlavami pohled ale teďka vám poskytují ju hlad bez to je to už. Když on totiž křtil atd se to tam co ježíš křtil a tak způsobil že se v nitru těch lidí oživilo zkušenost. Kterou člověk v sobě obsaženu tomu co jsem označeno ale celého co o zkušenost tomu dostavila ale tam výraz zkušenosti se dostavila o věčném životě. A protože se dostavilo to zkušenost o věčném životě tak země viděli ose do po vnitřní vidění. Ti pak to je kteří křtili protože na někoho sestupoval duch svatým nikoho ne tak to na koho sestoupil duch svatý toho pokřtili čili oni na to šli. Na tu obrodu toho člověka z jejich nitra zvnitřka navenek a když čím to oni toto ukázalo že od je tam půda připravena v tom člověku tak oni pokřtili ano. Takže v um v s u z by bylo dobré atd. Kdyby člověk své atd této zkušenosti dopracoval z již sv. Nějakým odhalením nitra a sv. Než něčím jiným jesi by se to nic to bylo nějakým způsobem od klid. Tak z toho nitra je potom mohl tryská ten pramen rozumnost jako v k k vědomí tohoto světa obrazově domy je nám žába na prameni je a jak se to pravé nemůže krista ona se dívat na tak asi tak tím s kusem tu žábu odstranit. A to jsou to ty to je to takhle dělají že postranním vidění tohoto světa zdají soud. Vytrženi vidění tohoto světa. A dostanou se k tomu prameni který potom krista do z toho co je na vrah toto způsob nepovažuju za správný ale většina li jak příklad to sme se do z toho neobešli přestože jsme se snažili nemít představu. Koho ve za že to třebas představu o ale ještě jiný způsob no když že mění způsob a když například dejme tomu člověk je v v v v v v ve stavu spánku tak je přirozeným způsobem vytržen z obrazu. Toto světa a to se pořád střídá potřebným život. bych řekl možná že to z odvážně dyť je to které není na vstup do věčného života a vědomí se s tím dělat. Proč proto na přítele ve starověku je to správná příprava. Pochopení věční záměnu když do života nového se v se pěstoval spánek v chrámu chu v chrámech v. Eskulapovi je to řek zatímco protože jsem do se mnou když jsem tam se s po by se ten člověk dovede jak se léčit. A když se spí jít za jiným účelem než aby se vyléčil z chorob tělesných tak se tam taky může dovědět o tom jak se ve čit v co prost v z toho pocitu že toto je v je nás výtečnost. Na to je extatický stav to nesmím hned ze praví stav než že jsme tak to jste vytrženi z toho celistvějšího pohledu ve z. Roste přišlo stavu v v v a tak mi říká někdy se zdá že to řešením mu cesty z utrpení tedy na do narostou minulého východiska v utrpení je čelit tvrdost si to dosti zase tvrdostí. Toto si se s duch jem který principy a nikoliv v pod si k v tak v v v po hledat tělem. A umrtvovat jen na stáhnout se do pohodlné jeho netělesného světa a s tak nebo myšlení. A tam kazí je v v v v v v k tak jak se si v v v v v v v v v v v že když člověk je to tam když člověk se s protože duchem v v v to znamená tou vnitřní stránkou toho všeho zevního nějakým zdrojem toho co z toho dojít v mu. A nemyslím jenom ducha nejvyššího musím taky třebas myšlení duch je mysl když se člověk ztotožní s myslí tak se ztotožňuje v mystiku na by do podobou ducha a myslí si třebas když jemu nebo přichází na toho. Že to duch zásadních a nikoli otci zásady podle tedy když jedná tak se mu toho zlé nevím z tí. Ale když se pro s ním postavím tak velice tak bytí. Čili zdálo by se že bylo správné při za tyto zásady které duch řídit se jimi a dostat se tedy z oblasti utrpení. Ale ty zásady ducha svou velice přít své takže minula o dál větším utrpením se jimi řídit než dnes ti a pak trpět ale protože jenom do neznáma že utrpení vzniká z míšení a čím větší utrpení. Tím větším z míšení ducha s tělem tam kde není duch do značné míry pomíchány s tělem znamená vědomí s tělem tak tam utrpení není nebo se zmenšuje uměli v tom s tím proč se ten zastoupení toho ducha pro zřejmě uznáte že v tom kameni je neni ducha než člověku. A ne je vědomí než v člověku. A proto kamen trpíme než člověk dává mohl jako vy všichni bližšími promiňte mně je to tak hodil do mého výkladu ní. A když to ale vezmeme dával. Rostlina trpí při čekání trávy na příklad daleko měli kdyby se kali do člověka to je pochopitelné. Se to vůbec nesrovnatelné. Taky zvíře které zabíjel napojí děláme trpí daleko než člověk který do bychom zabíjeli a no a pojítek tedy ne by se ve by mi k. Ale kdyby tak se dala nějak srovnat od co ne je ten výtku když ho zabíjejí než člověk když ho zabíjejí. Abychom pomohli do služ mně poměřovat řek bych měřítkem jeho ducha o lidské vodu ba o že ji jinou je pět. Ty ti o jeho paměť a čili asi te spí pětkrát méně na co tak z když se něco děje a kdyby se totéž dělo a dovětku tak víte pět pětkrát více tak do pozoroval a k su kterého strašně ženou. Kdyby takle se řezali člověka tak jenom by že by trpěl tělesně daleko více o tom se dání. Ale k trpěl byli i duševně více potem co za a ten pes za ale ze a za chvilinku se jich čát k tomu který roste řez tedy to je od pravost se zdá. Rány člověku vlastní dost dosti hoden netrpěl tolik jak ten člověk vytrpěl a proto snáze od půst. A no kdybych jako na to šel ještě jinak hlouběji tak bych řekl že lidský duch ten je lidská mysl. Proniká do oblastí kam ji námi se třeba zvířete proniknout nemohou nemůže. A z této oblasti právě z kterak krutou je bolest kam ten člověk může k zpět a proto vizte že vel k větší šíři ducha víte nech. Je tomu asi tak že když člověk třebas netrpí sám tím co se děje na obr do se televizoru. Ale žije se do toho tak prožívá o ten peníz hle na obraznost se ta schopnost člověka. Pomocí vší se svého ducha se vyšší do něčeho co by se vůbec se sklo kdyby že ty schopnosti vyšší tím neměl. A ta bych to uzavře tímto způsobem člověk se daleko kterou by její vyšší zná. Do moci než se do kte od ty vyžíval zvíře v. Kdyby tomu také nebylo jak říkám tak by to zvíře podoby husy nemohlo při pouhém usnutí u padnou do transu vzdáleného pomoc a co ta musel nepatří tolik hmotě pro to se tak daleko dostane od svých mosty od tebe tele mosty v pouhém spánku. To bych pole na za daleko nedostaneme a proč tam žije kdežto my v to v ta při když nebi tak o pro z víme. Než to zde nesmíme jsme a byl bok po pronikli do hmotnosti tohoto světa a proto ji tolik pro ji na a tu pokladu jak je svatý s že to jiný smysl než dneska se nám z si pro to že přesto si si myslíme že v. Stačí k tomu aby se dostal se říká do nebe tím že bude poctivě žid. Toto si vůbec svatý jan nemyslel. Protože říkal křtím jenom jenom ku pokání ale ten kdo za mnou přichází křtí duchem který by k a to tedy znamená že on si byl vědom že první a vína cestě na to řeknu přípravy je připravit cesty páně od se prohrál v tom svým povídání jo na s. Volají. Na po činna o že o to si při které cesty páně ano. Kdy či jaksi jsme se od ty doby vlastně kde k radovali. Že to co oni považovali za přípravu mravní život pokání dneska považujeme za vrchol tak se asi po žilo o doby křesťanství a nepovažujme to za. Přípravu cest páně nýbrž to považujeme za vrcholu možnosti lidské máme pravdu po stránce že. Ani toho nemůže člověk z vlastní vůle a vlastní si provést kdybychom se sebe více snažili být dokonalý mravně tak nebude a si myslím že taková snaha vede u každýho jenom pocitu poraženectví protože že do a a ale teď. Být si za nimi stala bohatá duchovní který se v která a věděla v čem spočívá na to spojení všem ne to se tak plně o třebas z toho vědí indové aspoň někteří z nich. Když mysleli si že to spojení s bohem je na s svět jenom částečně možné a po smrti te prvé klidně viztež říkáním svatých ho povolá. Že pokud jsou i člověk již že nemůže všechno tak jasně věd jako bude tam někde v nebi to znamená on si myslel po smrti. Ale když na to skočil byla držíme se toho protože když je tu na ten omyl hlásal svatý pavel tak to moc římě s tím musíme souhlasit protože vyšší světlo nemáme. Jak on něco takového vyslovit svatý pavel se musím ze vše strom tomu při když promiňte od toho nechci ustoupit on totiž si byl vědom že se mám v m způsobem jak se dostal ke kristovo učení tří nijak nezasloužil toho že by jeho učedníkem jeho koště čili nepovažoval za rasové ka by byl vůbec schopen. Mít nějaké opravdové ctnosti nebo nějaké vlastnosti který by ho přiváděly k bohu a z tohoto hlediska toho potom může pochopit. Že mohl kázat také že čtení někdy nebi nebem pro tělo k tomu to je dojde k tomu dokonale mu spojení to již pořád zřejmě jako žid si kteří jsou velice živelně pudový co dělat co se se svými pudy on sice říkal to hodí se podle na když ten komu nemá ne u. Ale asi s tím musel pořád bojovat mu protože mu ho. Ta cesta po jeho od jakož i cesta mystiků křesťanských nevede k tomu aby se umrtvili atd aby se odplata střediska ze kterých se živí buddhi to se prostě kde shora a zhora se tys vidina si z ka která nemají na starosti pudy se oživí v křesťanství. A. Takže ten člověk touží po bohu po si pěkně mu lásku v ale při tom zároveň boje jak tomu říká se satanem na proti popudy ho pronásledují on co dělat aby je zvládl protože. to zhora a ne za od rozbilo ten osoby křesťanské cesty že toho cesta ona to veliké přednosti jsou stejně říkal že se s prosbou ale strašně dlouho mává těžkopádné protože by než člověk jako se dostane nahoru tak může u plynou v jeden dva nebo více životů. Kdežto kristus dělal co cestu za jeden život tato se nedá jinak než ho na tak by to co se vrátím k tomu janovi křtitel nový když on tedy si byl vědom. Že neví děly se bohu v přít s to říkal osobě připraven cesty panně do a. Tomu za tím účelem aby že přiblížil jak jen může. Bohu. Že zhora se mu nejenom nedostanete milosti protože toho není hoden ale nestačí se to vůbec hora protože způsob jak se to tady když do toho ta. To byl způsob který se nám zdá být trošku nechci podle želí ale také těžkopádný si jenom vzpomínám na to vedení blahoslavenou anežkou českou v v promiňte v těch že to o mého přítele. Tady slova příklad je by byl nikdy nevěřil že ona v tom při nás ten století. My dělá něco o ho cest je ho v. O cestě z hora tak jak to pro pro toho v těch svých spisech v nebo když stech které si psal svatou klárou a jak radila mému příteli je i či to mi asi mu vyjádřila přesně takhle. Jak ti to radí ono nemenoval ne na prosimvás tomu říkal ne protože řekl že v mluvila o jak ti to radí karel makoň. To je pro tebe nevhodné protože máš oslabené tělo a ty síly které po tři než tomu soustředění v sobě nenajdeš si člověk nemocný že sis vybral as tak protože si nemá sil víc než v takže z ty musíš tu přijdu do sebe v z poklad se ve smírnu ale je tomu jak to dělat. to nebudeš koncentráku nebes takle oslaben to je tady nedostatkem stravy ztrát ranním duševním za vším možným tak tato jdeš pozvěte se tak ale my jsme to dělali takhle. Oni se modlili do nebe oni totiž o poštou tady nebe na nějaké místo. Jen nehorázný omyl a to to co li taková řídit jako byla dostaneš dneska říkal si při takových nedostatcích že si představují nebe jako místo by si nemohl že nemůžete být žádnému duchovní obrodu nebo obchodní dobrotě te to není. To musí mít za následek že tu kost ono to za masek tupost nemělo. Protože ono nezáleží na tom co o tom rozumím tolik nezažil to co od tomu rozum jak si to rozumově zpracovává není než na tom i jak. A s jakou teď čí. Jakou nutkavostí s jakým důrazem k tomuto úkolu dejte krásy boží přistupujeme a tam to bylo z anežka česká zaručeně ku tomu při k o odpověď vně a kromě toho založil jak vám známo první ho nemocnici v těch všech vás na to byl tu koptický činy před tím o sice o nás ne existovali. Tam v tom oral o anežky kláštera a osobně pečovat o pak civěním ty ti čili ona opravdu s tím dělat toho s co pochopila když či krista že vede ke spáse k bližním viděla opravdu panna boha a o tom nezáleží na tom že si myslel že nebe je místo. víte na jsou za by deska neudržitelné si takle mysli nebe je místo. Ale nebylo by to tak velká překážka. Protože bychom se modlili oni jsem se nebe nahoře že ze sil nahoře te problém. Oni se moje nahoru jse si že tam je nebe a oni aniž věděli jak shledá na sebe přiváděli svou představou která se nesla zubů přiváděli daleko větší míru vesmírové síly k a. Než jakou a jak je nositelem lišily věřím nedělá pád správné které se osobně vesmírová síla šakti kdežto on nese osoby milovali nýbrž čím rovnou všímali svou představu zhora a říkala vono to bylo co ona ježka česká že v takovém stavu když čech nemoc nebo s tady nebo. Tak trpící kdo o hladu jako v nebi v tom koncentráku že musí to dělat takhle že to jinak vůbec nepůjde ten nečistot po takhle dělal a on velice oděl veliké pokroky no ale zase se vrací i tomu svatému janu křtiteli nemyslete si že toto bylo by nalezeno přes cenný to bylo ve staré tradici židovské obsaženo. A tam patrně ten běžný člověk nepřišel na to že to s tak to bylo příliš noho. Ale si že to místo na nebi to jsme viděli ty těch učedníků páně se přeli do tam bude první ne tam taky tam bude mysl si ve kdy školy když be o tak na chce te si mezitím zk je a on se nám zatím u smiloval protože vím že my ty někde nevraceli dobře věděl že to vedlejším to na co. On jim po silně je ten bude lišil pro me kdo nejvíc slouží všem že a toho že on jsem na jiné stránce poli neztráceli kdy vracel to že to místo například když říkal. Jednak i v tom proč je pro meči do králoství to nebudu opakovat nebo tom mluvil v ale když říkal. Tomu se o po děl tomu člověku kristovo ptal že čím bude žena na věčnosti když byla tady patřila postupně sedmi mužů a on jsem usmál říkal tam jsem že to ta. Že to od byl tímto způsobem věděl dobře že to není žádné misse kdyby se se ženili jen ze dávali to není pobyt někde. Ale podívejte se. Ty u při mým ky káně pokud nedostali b seslání ducha svatého. Všeh ti oko rosy přesvědčovali o tom že to pobyt někde v když toho že tabor s ježíš kristus proměnil a byl ve velké s ním slávě to z do ní. Ž pomodlit obal tedy s mojžíšem eliáše na do ty tři učedníci viděli tak se se kdysi si že se ocitl ten jejich mistr i s nimi která je že jsem ten ráj jej nějaké mít strach. Měli se ale přesvědčit kdy ty sis domem ho na jednu věc dejme jsi tady s tady na zůstaňme tady čili když tady byli zde na zemi nich a to co viděli byli s tak v to byl stav v tom přidaným te. Pohlavím to jedno ale nebyl to nebyl to pobyt syntéze jako pobývání ježíše s mojžíšem ale jsem ale ve skutečnosti oni byli na zemi. On neb po zbýval nýbrž on byl v co ve stavu ve kterém jsem mohl to co s tím je li všem o jsem setkat a je do toho stavu při svá co to to přizval tím způsobem že oni ho slyšeli jak s pólu o boží. Pochopitelně oni spolu ne hovořili. A to je strašně jimi kým názor ale tato představa způsobila že to dokázali jenom tímto způsobem přetlumočit. To jsem se na to k svatým janu křtiteli. To jsou všechno ukázky to co vám menoval toho čemu věřili v z za říši je neboť ty tři si panně byly od chování toto které lisý a přestože nemá o tom přímé stali než z toho ježíše krista v jediný život to byste je pořádně popsal z doby k i s tím způsobem v liž do myšlení. Tak můžeme předpokládat že u či i ti pak s tak je s to voni by to bylo nějaké místo a že tedy v kdo jím již jich a že jim to ani svatý jan křtitel nevyvracel. Že připravoval místo si dala stezky stále něho říkal se si za na pro je jedění odněkud někam něčeho nená časoprostorovou záležitost připravoval stezky v z syn samozřejmě to co on si myslel proste skoro co mi jak my to chápeme roste těžko si z ní. Ale nebrali tím jejich chabě chabou nebo špatnou nebo k živou představu že to nějaký pochod po cestě ní. A jsem si ještě po často to kristovou při pro ky páně ní. Často se je. Mystickým žáků kteří jej nějak i koncentrační cvičení zdá že vidí nějakou cestou na nějaké překážky které překonávají nebo že ona na koni ve vše ekg ne. A k ní. Že tedy je to pohyb odněkud někam k jen tak ky ti kdybych to měl těm do lidem vysvětlit co je to zprava co z to mi tady říkal je to cesta i to pouť je. To cesta od tebe k bohu na ovšem pod tím nemyslím pohyb ale by se jim to ne ale si kdys kdy přesto je to že to opravdu mým způsobeno který jsou odváděni od sebe. A přiváděni k bohu v jenomže to musím nějak zpodobnit drak do obrazu ba říkame to cesta. A oni to potom taky když na to tady něco co se volit pro trny nebo jinde. To my slabika si mysli tak s taky být cestu a lidmi vykládají tím co tam na ni viděli jak jsou patrně daleko protože došli tak tak ta kdy na povedlo jak krásné hořel a podobně. Tomto případě. Nemá neváhá ma a přes si tím se kam se to do hra balík. Jak to dělám že totiž si viz zpovídám si k poznání jestliže. Poznání mně nulové duchovní a oni se v tom snu ocitly na nějakém vrcholu. Ony posláni nulové přesto si z toho se narodil ježíšek betlém betlémě a oni nepociťují to tu nutnost si věnovat jenom jemu jako malému dít či ti. To při co jenom oko o něho když tu tom o svých nevidím když to jenom krásní na takový obraz. Toho co by se mělo stát tak to nepovažuju za skutečnost nýbrž za jich celou představu aby se něco takového stalo přestal by tváří obraz z nich a je to je tak jisto od protože kdyby se v nich narodil ježíš kristus tak by měli. Tu vlastnost. Rázem aniž i před tím měli že by museli být v tom co je jejich otce. Znamená mu že by se pořád svou myslí pohybovat v této vlas z ti boží když by žili pevně zakotveni zde na této zemi a tak ten svatý dělám z pout. mohu tradice starozákonní nemoh udělat opravy syni v než se od při do představy které oni měli a tou představou o bylo plnit zákon že. A on tomu přidal ten trvale čím poklad semena vyvodí z toho důsledky pro svůj život aby ten život z vypadal ne než plnit to pro tak to je zakázalo toto je dovoleno nýbrž aby z toho říkal nějaká syntéza. Která by ve na bohu v tou se po bohu ale to by to byla při pražská k tomu především dejte kam při božích a když se dostavila ale tato boha tak je si že vydali jak me co říkal poradil dětech za kristem za ježíšem neboť ten vás se učí něčemu čemu vás naučit nemohu jeho láska je daleko větší k otci než je moje v tom. Mě. To spíš že ta láska ta li si tak oni hle to přímá přímo černá láska k bohu. Proto tam čteme že poslal posly který se tady čím je aby se křeče věz si to co cítím vnitřně. Že ten ježíš i vtělená láska je opravdu pravdu o on na to odpovídá jako je láskou na to by se tu by do dne a říká mu ve řek je tomu. Janovi že mocí které mám dispozici křísit mrtvé o sto byl u dovol nemoc z toho kdy mi z mu neřekl z tomu z ale pochopit je to s za uzdravuje nemocné z je to symbol že i činí zdravými na cestě z chop. Jimi po cestě jít. Je křísí k tomu se pochopit že člověka ze smrti kterou on považoval za ten ježíš kristus tento život považoval za smrt. Brž jenom pro tento svět tak ho za mrtvého a proti pokoj ve své z toho dostat o tom že je vedl jež nemůže ho či pochopil že to opravoval sto protože nikdo nemůže projdou když nikomu žádnou vyšší z ku mu že se snaží o přines pět něm o život k tomu. Protože co je větším při do jsem do lidského života než pomni sil života se stády vědomě věčným člověkem. Tady kdo z vás říká. Tys nám vyčítal že to tedy dříve nebo později pro kuse nestavím střed tím jak se ve li po tak v kalech všechno pro ve měli takže nemá škod se takový jaký se si si znovu s vámi požádat. A říkají říkáš ale je to to to provedli chci nebudete mi co ho. Takže to bude to pro pro dva nebo to co pro ven debat do protože nebe hosta o nebudu uvádět v jako co jste si dělat nebudu protože misse pro ven víte. Tato to se jenom zapomenou toto je v pořádku sice lidská paměť se neustále stal se s to tak se nechtěl vystoupit. jsem totiž těžko říct že by byl ne rád že se to pro braní děly. Dnes si že jsem tak je na že to pro braní lid ale že jste si že mi to v jít ale řeknu jaký v tom mám po stali si myslím že když se mi jedlé vně co zaseli v že to jako s po zjevem. Z vozy mnou při zase tou na synu o to se prosimvás zasívá na zimu a ne na něm jste. Za nejlepší vše se která se sklízí nechtě v je od si na přímce atd. Nikoliv proč protože ta před nitce prošla kou malinké vzklíčení to se dnes pátý třetí s celou krutou říma ho. Něco z toho u plně ses nic silo ta sto se staral a byl rozroste říkal tomu česky z toho a některá část zůstala a tam by byla potom užitek mnohonásobný si myslím že atd. Když jste se potom dostal zase do světa se podobali vozem ale on vozy oni všem si vozy mu k přešli mrazení tak přešli bouřky před zvážit od těžkosti z se museli překonat a proto to překonávat ten bohužel a vlastní silou v. Ani se pro pak se to překonat boží on si za to byla tomu co to a do že by to dopadlo pomohu tolik mluvil veta. Tak se přitom vyčerpávat se přeli ustavičně. Jste ve stavu duševním ve které nemá se v trvalou v do vady čas na to co tady bylo řečeno. Protože to co to bylo to je řečeno v tom vyžadovalo v že nikdy od toho odejít. Jako jsme se to snažili o to celý týden se k tomu přibližovat aleno slovně v k o co na překážky nic v v v v v v k v. Tak co stojí mezi námi a bohem tak v tom smyslu om. Aby tak om se uvnitř směli není do mínili v. Že bychom nebyli závislí na dalším při svou mnou v podobných myšlenek zvnějška v že bychom měli jehova na to vlastní zdravě. No ale řeknou přesto roste s tím co jako se do byly u toho panna matce tak i to čím se vozy na roste ze země nahoru. A citem zdroji který se tehdy v tady nabyli se rod v om vodit před tím a potom si ještě doplnění na to nebylo něco co by bylo bylo z toho ze řeči někoho do vám to tady kázal nýbrž. To bylo odezva naváži vnitřní stav a tam se tomu co by dbal mělo by to asi mi co dělal jsem vybalovat z po se to se zbavili not nic se nestalo o to tam je tak na tohle ono tam nic se na cit se neztrácí jen na dvě tak to co se teprve za z to všechno sám takže dnem nezoufejte si protože žádný exercicie. Dělat nebudeme protože by byl od budu cvičit dělal říkám doslova ale pravopočestně veta než vnímá ve že budu pád v k na zase nikdy dopustit takové chyby nikdy nic se neopakuje takového tak vám prosím máte z od zaseto a do deme že že po z vně pěstují toto dál. Ovšem řeknete si že to je tak i z vody na takovým op atd. A s námi tedy nebyli by se neprovinili tím že zabalil li jak oni tomu přijdou protože neprojdou těmito exerciciemi na stezce o tom myslím na tom myslíte. Tak sami to dělat tak je protože by toto oni museli do tajně ve do ve za čát tuto co by se do je se si všimli. Celý den jsem pořád musel oprava bych postoj že vy si to jsem dělal než oni svým postem zase osy někde na zcestí. Se dělo tak asi to pátku teprve potom ve před neděli jsme si zase nějak setkaly ve tak této formy pravda přístupná každému z nich p. například tenhleten kdyby ta bolest za on nebo se o pro by když nemá zavři oči ska na ano ano s bych. By bych to spi v v v v v v že ten například na rozdíl od některého jiného celou tu dobu kterou jsme tady byly po sobě se nedo kázal zas cí. se ve by se byli spí již z tyto li se s ty své odpovídá. Které se byli krise je v kostele nečekaně se to projevilo zase ba uměla. nečekal ze projevit. A nastojte on si tam zase znovu dojel aby tu setbu zasel aby ze jsi viděl růst byl velice zklamán. Protože ono to hotové vzešlo ono slona opakovalo to se neopakuje protože jak se to chce tak se to nedokáže. Vám dvěma v že to nechce jsou doka se teprv chopit tele že v své ten čínský způsob myšlení který musím teď aspoň vysvětlit v v v v v v co to je chtít. Přičemž se to nepodaří. A co to je nechtít se co také nepodaří se v k si jak jsem budu v postel duše mně se to podaří tedy. Zase se od krista vytahovat promiň ten je s to velice dělá dobře když se do malé cele. Tak jsem netoužil po za nemám královstvím nebes se ho nějaké svoboda dobra ke spáse nebo něco z takového a jsem jenom začalo to z důvodu jsem se tady vysvětloval rozeznávat co je správné a co nesprávné nešli nešlo jenom od toho v k v. Abych je nás správně atom mně přivádělo do stavu když se do něho a o kterém jsem si byl jist že je tak je správné. A protože jsem tím vím že jsem občas ve co správného. Se dostal ke stavu k trvalému který ve z právem tak jsem začal být pro spěchá jsem tak jsem pod v tomto stavu toužil a jenomže jen to se to zavádělo vlastní vůlí. Protože to že se řídil něčím jsem rozeznával co z pravé a v tom nebyla špetka vlastní vůle. Se dovede co je správné as to sám ze sebe nevěděl jsem nabyl sílu to uskuteční tak velkou sílu že se mi nikdy v sobě bez se s jsem nikdy tak se musí osoby na řez z těla protože nemám chuť k jídlu. Tedy nemám žádný takový záliby chuť dovím nic jsem na to svět příliš nelíbí ale nejsem na nikoho zamilován aby samo věnovat ale tohleto co jen ukázáno jako správné když to plněním tak nabývám stále větší jistotu vnitřní že moji život smysl proti jsem do nemohl třicet v tom. Co se tím rozumí. Ale že to navíc nám to nějakou cenu se než živo mi dal dal a tak bych je ve vás.