Karel Makoň: 84-21B-kaly-bourka (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Za čas tam byla rozhodující proto by podle nich se zařídil podej k s za si že národ když ta pochopila ježíš je mesiáš tak první co udělali chybného že si to chtěli přivlastní. Vy ho povede jej nikdo chytali nikoho chtěl udělat králem no on se musel dát on musel z mysl o sto co v kani takže chci tím říci že když krise životem ukázal na jeho rána a o pak se to relativní pravda která období nebo veni plně využita po bohu a jsou takže se se do takové tak bych. A při k ta se vámi tady přednáší. A přeje si aby to mělo provaz pokud možno absolutní dosah. Aby se svět tím totiž řídili že si tohleto převod se ve do beztak nedal jsem se tak ve vás bohu klidně vzbudit dojem že to co říkám je opravdu obecná telat. vás nemohu přimět tomu tady na tomu při je že to není do bez na pradžna pratika si se na dom vás. Ta byla tu radě na scestí toto jsi měl velikou potíž ježíš kristus k který musel rozum. Tak těžkých podmínek able to vtělený bůh vysvětlit těm svým učedníkům že jiným je dáno jinak tomu rozumět než těm ostatním mi to poslouchaly. Byla to tu je s to bylo o ten o jsou stoly země která musí být s s s znamenat v zen sama a aspoň v tom malém dost kde ten tam vyskytovat takže když řeknu že pokud nemusím nelžu tak bych chtěl tomu dodat že pokud nemusím tak taky nemluvím bych přes. Tak. A opravdu teple bych přestal mluvit každý kdo k tomu být slovo je to vtělený bůh nebo nebo by tak v něco co jo čehož podstata je absolutní v přede na do a ta relativního stavu pravdy. A mně bylo to poslouchá může aby či do dojem že to pravda sama například když vás nechal v tom domnění že to co říkám že pravda tak bys mi vůbec nebyli schopni poslouchat nebyl k dně že to bude na musím nech a to ve může než to že opravdovou mluvil absolutní pravdu jsem si dobře vědom při prvním slovu ale pro nesou o že tomu tak je to relativní pravda. Takže když je do jiný příděl tedy toto neslyšel a nemůžete na skla to s tak při jsou vlasy protože to španělsku naší síle něčím na prosto se chopte by to neslyšel o to měl to co jste žák udělám o dám za pravdu musím říct že jsem spravedlivý to berete za pravdu tak vám spravedlivý že to do za to musím se proti němu je to po že za než od. A do se to ve myš ženou věta anebo měl za blázna co že něco podobného a. musím mu mu dát za pravdu že se že asi můžou a že on pravdu protože když mu nemohu dát něco lepšího než co si myslí nemám právo obracet z obracet ho jeho za se o jeho víru kterou v. Tu pravdu kterou on považuje za pravdu na nesmím čili vám nemohu vyvracet víru v to že věz ne. Tím se řeknou na tak se zase jdou z se a i sled tak to bude na tom stejně nebo nebo to nikam nebude nebot to povel vaše zkáze nebo nám co bych s o všechno by se co by svou myslet se ve do beztak živé a nejsem žádný věštec po z by byla vědomí a tam pokud nemusím tak nelžu znamená vám to říká jenom pro to tak k ale on to říká se tomu mus svým takle říká. Že to jinak říkat nedá aby se to abych to říkal to takhle říkám ale není to absolutní pravda je to pro relativní. Když tedy se toho chopíte a se jsem se všechno do po se měla skryt co tady říkám tak. budu velice rád že mně se vším všudy co se nám říkal zavrhne. Že jsem totéž dělal s každou patří cestu z cesty kterou jsem překonal celou se vším všudy co ji překonal své se mým za to z hl jako na právo novou živou klamnou. No na příklad by se že k jeho tak to možno těch se na je to při co mohl dovolit protože z nebes do toho boha najednou při se se že že je to jsi ukřivdil tomu bohu tak to a v tom o to tak jak ses mohl této chyby dopustí že by byl zavrhl ten život to o debata nás od těch se na jednotě představa cítit no. A no a jsem ho jsem ještě dál tak co ho musel zapomenout co by se brzo protože je. Nepřekážel v tom smyslu že jsem syna za k je to co jsem pomocí toho tohoto pochopení že jsem tedy měl dělala jasem pomocí te to toto pochopení se dostal na konec těch možností které z toho vyplývají a jsem byl absolutně na holičkách že jsem se bohem op jen na nemožný něčím. A podobně no a tak jsem poznával te kdy že jsem jsem mínil. Kdybych se byl nemýlil a tak přeci se na se z toho musel rozbít. jsem prodělal před tím je kolik nebo více extazi před že jsem se se na se sebe to byl nabito. A jinými jsem se cítil být op předem bohem ve jsem měl od něho nejmenší útěchu mu že jsem byl bit jako ostatní spoluvězni. Tak jsem si říkal všechno byl klam nebo minimálně špatně nastoupena cesta k který jsem v pak kterou se špatně pochopil a my co si osoby něco o toto do nitra a protože ji dal by se nemohlo stát že by byl tak dokonale na holičkách a teprve když sis tím smířil že za tím musím udělat tečku protože ten nikdy ne. Rád ti. Ale nikdy nebudu podílet na nějakém poznání o bohu žádal dalo se že nebudu be be a ještě mně je ještě jen za být a pak jsem se dostal dalšímu poznání be do sebe ten duch toho co jsem před tím poznával novou objevil ale ne potřeboval k tomu od ona ku na tom minulé potřebovali nám o do ona o na přít to k a když. Jenom na při tom na se začala reálně kdy žít v přítomném okamžiku no tak řekli byste do tak to to by byl vrchol jsem to myslel. Ale vám řekl mu tak tam taky když se slova při výstupu z koncentráku jsem tuto schopnost takle být vědomě spojen polem stačil po pití myslí že se to ztratil a to. Z než toho co znovu a to jsem pod by se bylo co je tak prosimvás. Nená nával jsem si něco o těch pět měsíců co je pravda ale ježíš kristus by tady mi včel protože to na to jdou nelze dosáhnout a ti kteří si myslí že ji vrcholně dostat bují třeba se o staral na kolem ty te prvé zdál. Ti a hluboké temno je pod ni starají tomu tak neví to jiná je s to je všechno o relativní posuzování to nezmate ale. Kdyby jich je se přesvědčil že není možné dalšího se bohužel ta by je si že to to co říkal mně pravda konečná pravda ale to to je pravda která se hodí pro ba při duchovní stupeň vývoje a pro mu ji od s. Od něho to beru a proto to je to pravda jenom relativní neboli jinak řečeno i do musel říci že tohle to o si již slovo ale k pravda jako taková to nebo. To to bych vám ve mně říkal protože říkat tak o tom je to všechno rád k ano a se o to nemohu opřít ano. To jsem se o jsem poznal do jsou od toho od při odpírat nemůžete a tak jak mi nebudu slibuju to je mi těmi se pravdomluvný jeho. se jdu protože jenom za někoho kdo je prostředníkem nějaké pravdy. Prostředníkem nějaké ti a způsob jak kim zprostředkuje sví jak je s to se je ten prostředníky tak neomaleně jiný že na kou dobu se třebas za to budu stydět jak to se dneska třebas ty jim za to na protože jsem do si na svět nevěřil na dal na boha když jsem je mít svým důkaz se měl že vede od kód. A měl to rozšířené vědomí co je správné a co s. Vedle mně nebo jsem si myslel do všech pro si je že pánaboha nemiluju no prosimvás co svět co znal maloval co on miloval do že se na je to dneska vím a jsem ho miloval daleko víc se do těch jsem strasti. Ale pak když jsem své rok protože jsem ho poslouchal ne ty způsob je že o nebylo snadné po se to co je ku všechno vycházelo ale jak je to je kód přesto bych rád ne tak bylo po vás chce jsem mu nemoh přímý na no a kdy jsem se nesnažil o to mu přít na co. Ne lál nemůžu při došel za z nakl člověka visel se ten o dál za za tu těžkost kterou právě prožíval ale to tomu kdo se nesmí žil jsem vědělo vše co o relativní pravdě. Ale. Když se pán bůh ve co v tím podle to jak člověk esta na by se pak zažil nadál podle člověka. Tak člověk ještě nespokojen a ne sled to je mi řečeno v. Toho co dělal co myslel čemu věřil co miloval. Nemohu říct že bych byl miloval pána boha s o to že tam ty se smrtí viz měli na mu v na se pokoušel aspoň o to abych ho nezačal nenávidět jako ti ostatní věřící ty tam li proč je nenávidět boha a abych toho na odkázal na jiné pole působnosti než u sebe. A tomu prostě na to co tady jsem ve dokonal a teď vám řeknu. Asi myslí jiným zase do ustaví do je lásky kdo padl ví. Jest je tomu tak. Jestli kdyby na mně přišla nějaká větší ještě těžkost než ta v tom koncentráku. Čili to co z toho neslevil a nepřestalo milovat. Čili si paní dokonale milovali i jak to dělám tak ty ostatní poli vše krista to přes tiše když petrovi když říkal kdyby jsi šel jedna jsme do nad tebou no pro to dopadlo ne mysíte že to byl projev lásky to byl projev lásky stroje te. Že hořce neznal jak se měl rád protože se dnes na tak na ale ježíš kristus se byla zk je tomu tvá sil a říkal to je z. Než kou co kou kr hrát třikrát zapřeš ne je to byla s to je ten kdo se k k i jako tak že za dovolil za to pro z nás nezavrhl víte mně za to vám říkám něco na. Co by si se vzdáváte ale ani zdaleka z to nejdeme tak k li důsledky a že to co by v než měli. A to je slovo do pranice takže si myslím žel v ta je jedna z lásky víry pravdomluvný dosti pravdivosti teďka je pochopitelná pro vás a že nebude ten zase by ti že doložil při pokud nemusím měla nepravém šlo pokud ale musím takle protože. A vědom měl že protože si vědom že kdybych nelhal že by byl velice nemilosrdný a kde krisi složil. Toho smyslu nedělali ježíš k když s když říkal i jiným lidem ještě svou či ona při když si v k u před nestranně ducha svatého podle z koho si jeho sil k tomu a tomu na tak dále a i na podobenství oni tomu nerozuměl to přes co říkal a oni si říkali to je těžká hřeš tomu nemůžeme rozumět a protože a je dej ho za brzy by se od něho odvrátili a mají. skal na co říkal co ještě do mi dale te a. On hra ale jejich smyslům které jim přežil jeli ne je tu pravdu která byla zatímco on říkal v nýbrž ten obr toho co bylo řečeno to je buď nitra nebo velice málo je to dobře věděl. Takže přestože on si nic z je věděl o pravdě ze je to nedokázal říci jinak než v obrazech. Čemu se smysly s tím že nikdy jen pojetí o tom se to králoství boží v kdyby to jas se to by nebo o ni čí od tomu bo od králoství boží mi ten by museli se při ví. Do toho podniky si dostane ne jed z víme že bylo u dělal zázraky. Musel do protože to pokračovali se o pod pod aby se aspoň na udrželi na úrovni ale tím že on za u spí na kříži. A že on jim sešle ducha svatého a petr se to a je postavím na no a to je to těžké pro kam to rád jsem tady říkal dopoledne poznal že kam ne dostat kam ti tak tam nejsou a kdo to tam proto jenom že se tam dostat král někteří většina z nich byl kdo to nevložím li bůh bez z a z. Dovedeš rosy život to v ježíše krista co on do toho vložil a co oni do toho vložili do doby než se dostalo na kříž co se může říct že do toho nevložili vůbec tří do doby teprve po tom a v st. Že tedy si ve zasluhovali vůbec nic před tomto při kde zázraků tolik co samu. To měla být jenom tak co je to měli oni být přesvědčováni o tom. Co je to miloval bližního jaký zázrak z toho pochází a jak to přispívá k jejich konečnému poznání které spočívá v tom pže nic ze sebe ne máma všechno je z pak na boha že mi nakažen k při li si že boží boží li to dělají v tom museli při k sil duše myšlení. Tak mysl todo co na pravou míru v jsem tak by říkal v. V ž v v ve vší je to a tu bych v když si ji berete od jemně v š. Ale že který božích od boha. Když moh bez es být v mých očích poslem božím promiňte proč by nemohl být králem na koni. Si že bych byl poslem božím v k k k čili tady bych mluvil z vůle boží. Kdybyste stop přijali tak to co byste slyšel kdyby byla pravda jak ne toto neuděláte tak vám ti ti tak to myslím rozumí jinak ne. Ale jestliže by se to přijali opravdu ne nějakou pro klamat od boha a to je velice těžké to přímo od boha. Velice těžkých v člověku snáze příhod karla makoň. Tak by to mělo ten následek že by vás to převrat celo na ni bych přel te. A to po za protože to od něho neberte no a to vám nemohu mít za zlé ale do doby dobro takle budete brát tak vede mně pravdu neslyšíte neboť slovo božích se liší od slova lidského jim či slovo boží jež skutkem a ten by se na vás projevil když. Ježíš kristus řekl vstaň a teď tak ten dotyčný vstal a chodil byl před tím chromý si zkusí karel makoň tohle to říct v ten chromý bude pořád chromým ale uslyšíte li to někdy nám budou od boha a budete chromý jako že jste tak přestanete být za do tří doby se to stane. Tak to myslím rozumíš stane ti ještě se trošku jinak no jo ale pokud nemusím jen nemůžou jsem strašně rád když někdo z vás to omylem ve se od pána boha a tu si všímám zvláštního jemu že tyto ty od pána boha berete nebo že to berete citem co se málo ne veškerou svou bytostí to taky a pak to. Co mostu nějaký větší význam a slyšeli jste pravdu ale vzdáleně. Vy jste nepochopili že milovat pána po vás co se se se vším mysleli si že jste si být si své je taky ho o sledu k tad. Všemi těmi to mohutnostmi neboť nikdo nemiluje kdo ho ne poslu a. Jestli on předepsal milujte takle a tak jak kamenoval tak tím taky řekne řekl. Ten miluje kdo poslouchá a taky takhle vám schází pořád a to tvrdě nesu pod při toho spojitosti. Že všechno co jsem dělal a říkal jeden celek vizte bys z chop ni. Toho najednou pohromadě všechno zažívat. Tady s vámi stalo rázem to též není že příčina proč by se to nestalo. Nejsem dál neživili stačí začíná vás jak se odebírá se tomu bohu by se toto takle pochopili jako celé všechno tak byste minimálně těch pět visí mu zažívali mi to že by bůh s vámi milo ho o bůh s vámi že a bůh vámi poznával. Ale protože to je to neděláte tak se to neděje ale víte dobře že jste čistý jakkoli li je s protože na seděla a tak chtěli zabít si bylo a to byla z nad nos mého života. mně be překlad te nebo kdo mu za viděli potom zabili to o miloval nebo v. Kdo době se to by to bylo při to byl taky mor pak vás světel co se potože ba do se nás sto od než jsem při to jako něco co s co se musím zda jsem si že to něco k jako sebevzdání co se ode chce. No a tak dále a tak dále čili víte jaké podmínky splnit k tomu je zapotřebí. A ona mně to víte obé ještě na začlo budeš rozum na ty na při k příklad. Oni to ve vás příklad v ale tady je tím taková to je ona poznám tam že by se měnili řekl šelem v to že ježíš že ostří lidské přešli mystický za je to s tím není možné a požádal to marii o totéž nebo ještě prostě o cokoliv v je že ji kladné ona se nějak a tedy jich oběť kost protože tak jsem to nemoh. Říkal protože to odůvodnění proč na to nemohl říct to je prostě v jenom špatný výklad toho co jsem řekl asi jiným způsobem je viklat toho co chceš vědět ale nebo si prosím to je takovýmto způsobem že bude na život ježíše krista tak dělal zázraky on aneb panna maria let takže on pomáhal lidem. Ale víme dobře že první zázrak udělal kani tělesté kde mu panna maria tento zázrak že nutila ale doporučila. Tak z tohoto doporučení panny marně by se dalo soudit že konám jako je přístupnější pomocí i ve věcech zcela světských protože tam šlo o proměnu od i v jinom jenomže je tak lehkomyslně bych že jsem jako o tom jak to šlo. Protože. Kolikrát jsem vysvětlil tento zázrak tolikrát jsem vám vždycky. Říkal že to mělo vnitřní význam a že svatý jan v protože toto je uváděl on ve svatém janu nikde jinde. Dyž nějaký zázrak líčil taky nikdy ne takovým který by neměl vnitřní význam. Čili tady ten první vnitřní význam spočívá v tom že. Ježíš tak to znamená božstvím nám a umožňuje místo normální jich. Normálním vody na to že napřed jako tam je ten mít vím no. Znamená styk zázračný styk s bohem v začátcích spočívá v tom že působí na naše smysly a že tedy byl způsobuje pocity noho do třebas co dělali v takové chyby počátku. Při výkladu o z s podrobuje že potom si by si představovali že se celá cesta k po pojem řada zážitků pocitových. A kdo žije dokonce nemá tak že není na správné cestě. jsem s těmito lidmi byl ve styku a beztrestně ve styku když jako nestali protože jsou to lidé kteří byli staří třebas když jsem se s tím vůbec začlo je to dosmrti tím. A musím si že ani jeden z nich a který se dal touto cestou pocitovou nedospěl dál ne. Než těm pocitů a velice málo ale jednou jeden kladnými za to mělo místo obyčejného pocitu rovná se voda to byl pocit kdybych lepší než lidský řešení již naplňoval člověka nejenom blahem ale nějakou vděčností vůči tomu bohu a přes tuto když to co se stalo ten člověk když jeho. Ale jak to říkám takhle dlouze z toho důvodu abyste pochopili. Že. Pocitová nás stránka zázraku je začátek samotný jenom celé zázračné činnost ježíšovým není ani prostředkem ani koncem. A se tahleta stránka věci tam nikde neukazuje protože člověk byl chycen. A tím z toho způsobem proměnění obyčejného pocitu když vývodů tak mám pocit úlevy. Že jsem žízeň úkoly jen k pocitů blaženi vším o myš míru vidím jo el k do tato cesta když je navozen najednou. Že ta káže jste bych ve mně probíhala čela lidskými v pro a to viztež lidsky který s tím nějakým přídavky k tomu. Tak v tom bude to ve mně pocit věčnosti ale jsem. Uvěřil lidem toho v toho kdo že s tím toto dělali to byl bůh nebo si to o něco božského protože na nebezpečí k této věci. Protože tam v tom podobenství nebo v zázraku k andělské se ženo mnoho víc tak například neměly něho dostali je proměnné v z vody kdyby je tak tím bylo po všem. Tyhlety stavy které člověk zažívá pocitové stavy třeba byly sebevznešenější končí a pak je ještě na to ještě než byl při ti by vědy vůbec temně tak tak vůle pomoc kterou způsobila panna mary jak prosim tím že zakročil ve prospěch těch svaly k čemu. Tahleta pomoc se může stát na samém začátku ho. Také nepomohli přes ty pannu marii on hadu co ona může na co nemůže ježíš kristus nebo tak u karmy vysvětleno že nesmrtelná duše rovná se panna maria zájem aby ten proces přibližovati bohu začal vrcholný zájem o ale s pannou v k která nás chce spojit s bohem nic více než funkce z on je v tom. A tady zase po na první byla za krutá mezi člověka a boha ale dál chce. Jak víte že s tou s po novou nic neděje ona dále nepůsobí v tomto směru touto cestou. Takže když je tady tvrdíte že jsem nikde říkal že pravá je ve světských věcech po více než. Pán ježíše takže hodné vůbec se proto k němu obracet také bych tak ježka tu nová ani jsem vůbec kolika němž je tu pro vám nerad jsem slyšel bylo ještě tak tři klesl řeka dělat jsem asi nemoh říkat o nakonec na přeskočil všechny věci které bych bez tím on říkal jsem prosil půl hodiny a skočím rovnou nakonec z této řady kde by stálo asi tohleto vysvětlení když umírala. svatá a. Terezie z kdy žil to co svatá zemřela konce minulost proti netřeba světě letech na tu bylo. Ale tak tvrdit osobě napsal to v ještě nebo diktovala toho. Do toho spisu dějiny duše velice věku spis. A tam říká marně jsem prosila pomoc otce boha otce boha asi na boha duch soto všechny svatýho tak dále a pomohla mně jste to s co se na světské věci že jsem to co u těch chu v hodině smrti panna maria. Tak se to děje ve co se na tu jisto kdy obrať list a poděla nese z na tu jisto byli pod kříž do tam byla panna a víte to je tu obdobu svýma s i tyto spojitosti těžko vidíte vim ale ty jim to tam byl svatý jak čili jestliže někdo z vás kde cestou lásky tak dostane v okamžiku když se. Z že z víry ji. Přede jak vydělává a na člověka milujícího nebo zůstává v něm jenom láska lépe řečeno v chvíli je tam panna mary jako se stala jeho matkou zase jeho matku. To znamená vlastně původ přímý všech dalších tam zevních na cestě se ten symbol toho. Vědomou původ v pro nás vědomou původ přímý čili je nějak na začátku toho co může nazvat zázračně nebo mysticky no jak chcete nebo nadpřirozeným nebo jiným než prostě lidským zatím měl přitom víš tupost pouze lidského které vede do obyčejné fyzické smrti aby dal na konci celá tohoto procesu který jí. Končil potom totiž stání a tak dále. Takle kdyby se to rozebírali tak samozřejmě jsem se asi nedokázali vůbec tej panně marně modlit. Ale bych chtěl aby z toho vyplynul jen dát jak jestliže to naše nesmrtelná duše nikdy nás neopustí v ničem čas opustí tak umřeme totiž na tu jsme neumřeli můžeme na to musí svět. Že ona stojí za námi našel se na duše musíte úkol v a proto ucházet se pojí přízeň je výborná věc protože vlastně komunikuji ju s tou nesmrtelnou duší v jenomže tato komunikace podoby žebráka se neni jako od tohoto a nejlepší i tady oponu trošičku tomu že se jí. Jsem proti nám tím by tomu již není prosebnou modlitbou a panna mary v okamžiku kdy stala pod vší těm v kde prosila boha za ňáké daly pro ježíše v čili tím dělal aby bylo u leven nebo proč strom tam není o to vůbec zmínka taky to nedělala ho proto přímí málo. Jo tak jako začátku z rukou božích v k začátku totiž svolila aby se z tys denní narodil syn boží. Na počátku kdy když to z pod si na počátku svolila tak na konci musela svolit aby ten z to si boží nebyl její. Že který byl svěřen a. Byl a zase svěřen potom ona do si že na janovi tady na ale ona zůstala v tom lidském a stává lidském o tom co umírá není obsažena nějakým suso z toho zdali ježíš jde do hrobu ode svatým janem v pak to nebudu rozebírat v ale kdybyste rozuměli takhle podrobně v symbolice ježíšova života a může se jsem věděl se dovídáte ty si teďka v noho věcí jak na co jít al. čehokoliv na to jít tam jenom stačí vědět že panna marie vždycky ochotna pán pomoci protože. Každýho všeho života pro ni znamená příležitost aby vás on do pod dokonaleji spojila s bohem s věčným životem vaši smrtelnou podstatu prost. My připomínalo že případě pátera děl by byla vyléčen na jednoho či č ze slepoty a ne v ale jak říkal pater vírou za pomoci panně marii ne k let tak byl v už. No ten že on za že by toho č to byla sama dokázala v z se pomodlit za byla vyslyšena nedokázala nebylo by se to stalo v protože upozorňuju vás na jednu věc že ten pak ten jog který byl svět. Je v jednotě s bohem a když se to může stát a tak oči čase vás nemodlí to neví na to je ten kámen úrazu a tak těle. Z páter spí dělo prošlo po všech zázracích které dělat že to bylo vždycky z zdvihnou z kdy jsem panny marii o všech v. Jeden svět přítel sobě a bylo li dost dělat v k v. Čili on si byl dobře vědom že nesmrtelná duše zájem na tom stavu toho těla v k v. A to jsou že v tom co by se v do které a tak dále. A pomohl do mínění jak toho souviselo z vůlí boží. Když to neby to ve vůli boží tak nepomohl chopit zen tak tu byl jsi božskou v tady mně napovídám že stojí někde psáno že pánu bohu není třeba napovídat nějakou prosbou protože on co potřebujeme a nic. On to mně připomíná to udělit toho ježíše krista na tom rozbouřeném jezeře a napovídají co udělat co se dostali za to velice v. On tohleto dělají ale vám řeknu potom co jsem na jiného cesta pro se modlitba totiž je a jenom nějakým navozením poměru k bohu pro že to všechno tady řikaly ale když to je spojeno. Tak prosebná modlitba a s nějakou obětí toho do prostí v tak je to postaveno na zcela novou úroveň. Když pro sice pannu marii nebo svatýho právo na něco do toho nic nemíním prožitý si jenom vrací zapřít nějakému výsledku když v zrození nezasloužím tak to bych nepovažoval za správné počínání. Si že ale tento prostí. Je ochoten do toho se se za něco vložit a že takle když se mi do proč by to vám nasycení nemohlo modlení do od to ne. Ale jestliže on je pro ten cit mně. A potom mase ochoten ze sebe něco slevit nebo nějakou svoji činnost obětovat za vyslyšení své prosby. Tak tady do toho vkládá do modlitby správnou stránku své bytosti. A tou je láska když mu nebo sebeobětování co všechno vlastnosti které vedou přiblížení se bohu tedy řekl jaké my se tímto způsobem četbu přiblíží takové kdy ji právu vůbec prosit jestliže s prost jenom tak aby se vyhnul vlastní do po dosti bohu neboť tíži které kterou který se neumí zbavit anebo aby obešel. L. Nebezpečí která jsou mu nepříjemná tak mám dojem že je tu prosba nebyla asii na místě protože to je napovídá ani tohoto druhu o veni pokud tohoto druhu tím pane bože pomoz mi v tom nebo v tom. Jenom proto že bych sis sám pomoci nemů nemohl ale to nemoci tedy abys mohl pomoci. Ale si to přeju protože mně záleží na tom. Aby abych měl klid za by měl všechno v pořádku aby si byl dobře dařilo čili. Nem čili myslí přitom na sebe že se vzdaluju touto prosbou od boha. Takle by prosba neměl vracela by se musel všimnout formy a obsahu při modlitbě o správné odpojit nad otázku ale myslím že když z toho je patrno co tady říkám že prosebná modlitba musí být v tom musí výčet třeba zaprvé a to oni musí být se opatřena tím pud jsem sebezáporu zase nemyslím vám že to udělali do míry nebo o to pro vady do míry jak bodě při tato rysy. Že totiž berou utrpení na sebe za toho komu něco přelít za koho prosí tak například dosud byl doslova výtek která myslím kdo z ber tato li se zjevila panna mary a k k k k k a považoval za ho ne a ze správné aby se ode za celý svět. Aby obrátil nějakou o prostoru povím aby z lidem při vůle včela život aby byla ochotna za to trpět. Tak atd trpěla na veliký nádob pod kole nemá b nemohl se spojovat no bylato mladá žena a přesto drak je potíže. To se stalo proto že se tam sahala že si přála něco zařídit. Co v silách člověka není. A za takovou cenu že byla ochotna se vzít utrpení za ty za které prosila. nevěřím že se nějak váš listu vůle milo tady prosba byla slyš obecná. Ž také prosila alejí jiný semene vůle bylo jim nastalo veliké utrpení z toho ale to vidím na všech možných stranách u těch katolíků že oni za kdekoho se modlit to o nich o ses z ale bylo to na sebe vědomě to berou na sebe a proto trpí tak také prováděná s prosebnou dvacet se mi zdá být také nesprávná čili někde veprostřed je pravda. Že jsem ochoten samosebou obětovat se při se se prosby něco a protože si dokázat že nejde o mně. O blaho o nýbrž že mi že koho nějaký prospěch který své. Který si přeju neosobně ze kterého nic nemám nebo tak něják. Nebo nechci mít jenom přednost pro sebe chci si to nějakým způsobem odsloužit to je prosím když když ty kam je bych radil před týká jenom mně si toho sloužil jsem říkal nikoho jiného se tak si to odsloužit za něho. A nezasedne jsem mluvil o tom příteli li se od zaselo do otce na tak dále to byla pro se vám o li do správně udělala. A neměl za mase ne že by byl z pole nějaké nemoc těle do toto se při dělal něco co jako to dělal sám co dělal za svého otce zemřelého tu co tady vše co k k č. Byl by se obtíže proto říkal tak je s ve spěchu z ale v. Lépe by bylo kdyby člověk místo prosby kterou chce radí pánu bohu v radil sám sobě jak se sebe zříci už. bylo prostředky jak se sebe zříci ani lety především království boží protože si nemohu pomoc ale pán ježíš nelhal když říkal dejte království boží a vše ostatní vám bude přidáno čili u tak toho člověka kryla království boží. Je předem splněno všecko zásoby jinak musel prosit. Jemu oni se chyby nemůže mu nic nechybí ale protože není oděnou bytostí tak kam může sahat on si nemá do předpisovat kam může sahat tomáš může sahat jeho vliv tam ten vliv sahá a tam on poměr myslet vší je to říkají indové v že když zemře nějaký význam světec že poměry na světě se zhorší čili tím věří. Že jsem si ses vliv dokonce na celý svět. Že my se podíváme nor šedesát osmý kdy zemřel páter vidělo jistě velký světec a zamyslíme jsi ne tím. Nad vším čím se z toho byl třebas život československu. Nebo tak jinak nebo jinde ve světě tak je to podivuhodné jak toto platí no v. Že může prosí když že z na ty souvislosti ale musím smí zjistím že když není vyslyšen v. Tak asi to nemělo že protože zná souvislosti taky ale když není vyslyšen v z čista se dobře že byl vyslyšen v. Jestliže se vší do souvislost tím bych v tak tomu na to že to su pro tu při se prostě nese při tak se musí přidat sebeobětováním taky pochopit. Jinak nejde kdežto světec z když prosí boha. A tak když se to stát on kolují za nás toto vás se říká proto není takle jak se to lidsky představujeme že by se že by ten světec měl právo napovídat pánu bohu ale. Věci dozrávají vých všechny věci dozrávat a jestliže se někdo třebas ten světec. Doví jako že jsem v tom může dovědět pomocí třebas nějaké prosby někoho protože tam nebo on de věci dozrávají.