Karel Makoň: 84-22B-kaly (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Že byl na koly že bylo hladověl svoje onen ona je jedno jest na zpět ano přijde do do nevím kde jsem se rodil byl v kdo to tón do jsem při dělal v vedl jsem byl např co dobyto slovo do ta nevím proč by se věnuje není při byl kdo v jít k. Se kterým se měli jed. A on žili velel v to nemůže ve sví jenom za pět mi kdo v jenom dove dovede nade vším budeme muž se vidět nedal vším na těm kdo tak k nedalo se svými při dělat tak se bude připravoval si že pojem dalším na těm na věk neměl jsem byl pod jezdit toho dalšího vleku tak jsem neviděl bibli. Že už. Takže ono k tomu by se na do tolik říci že jsem vůbec v ž tu s přestaly na to takhle je to řekla s obec protože ten zase zřejmě určen pro nás pro všechny. Že dva nazvali proto tuto zač ano. Láska je vždycky symbolem nějakého celku uzavřeného celku který je soběstačný to znamená do kterého nic nechybí byste dvanáct učedníků pláně ne. Vizte by vás ve významu celo celého vesmíru se všemi jeho silami jak je to znázorněno tři ze zjevení co těla na vizte zvaná zvěst okolo panny marii ne na tom symbolu jejího obrazu a tak dále a tak ale to znamená dvanáct není v jenom ty nejvyšším souborem pro o li co prost celovesmírové ale dvanácti souhrnem i co to lidský vás rosy tom mikrokosmu. Vás představuje vší souhrn všech lidských vlastností. Schopných nebo připravených k tomu nebo z dostačující k tomu aby se člověk dostal z časoprostoru mimo mě. Tak ještě těch symbolů přítel se v lásky daleko visel dycky vás značí také takou nějaký. Komplex atd. Toto si dobře uvědomte protože ten tadyhle and oni měl dvanáct balíčku. Ona paličkou mým v. Ten ji představují souhrnným na všechy jeho představ o tom co k cestě k bohu bude potřebovat a co na cestě dvou let třebas. On nemůže mít představu správnou o tom co na cestě k bohu bude potřebovat. Že kupodivu kdyby to všechno součásti potřebné ke tohoto není kompletního oděvu. Čili člověk může si udělat obraz z toho co si co co si myslí že může potřebovat nebo co potřel nebo co by měl mít jenom o tom co potřebuje jako od jež. A ne co potřebuje fakticky toho koho faktických potřebách nemá člověk ani zdání i takovou k k k k kdyby takové vzdání měl. A to bylo to by to znamenalo že sám sebe dokonale poznává. To je otázka sebepoznání mysl nepoznáváme jenom po stránce zevní znamená potřebuje nějaký vodě ví. A on si pro ten vodě v je do prahy pro anebo město jinde než kde by tím v duchovní oblast my se snažíme. Duchovní duchovna nebo v této oblasti vyšším než je naše pozemská dostat všechno k tomu z čeho potřebuje na své cestě říkáme tomu ji při zváni milosti boží k našemu k dílu své asi tak v ovšem my si přitom jako vybíráme. Si jen toho jista pro vodě v si nedovede představit co tam máme chtít vlastně nebo co potřebujeme neřikam že ten vody že do poslední to je čili můžeme obstát před lidmi na před sebou nazí to jakoby nám nebylo dobře. Vadilo byla počasí ne hodili byla pohledy lidí tak to jsem vysvětlila aspoň vás na této úrovni. Ta tento jsem je se ale takovou specifickou zvláštní že ukazuje přechod. Z jednoho pojetí prostředků na jaký jiný na jiné pojetí prostředku tak dejme tomu když on nemohl sehnat ty balíky které potřeboval k tomu abych praze jsi dal užší šaty a oni to co vás tak potom když se mu ztratili. A mně nehledal dál nýbrž vlivem lidského prvku na cestě a schopnosti to ještě vysvětlím. Teď tam přestavuje být tak přestal hledat ale v snažil se dovědět kdy z vody že dál nebo isis podle dál odjet z dneška ten první rad. Je zajímavo že on mířil do toho duchovna symbol práva. I bez těch všech balík ku. A je chyby li u ty balíky jako ta cesta do prahy tak za nesmysl má. Šelmě všechny balíky. Tam potřela všech dvanáct balíku aby tam něčemu byl v praze neboť tam šel zatím vyšel z jiné. Vás to si tak člověk myslí ale on vnitřně cítil že to smysl to je právě i s těmi třemi balíky je že neznáte mým. Toho odjezdu a přestože ten předešlý které v toho od je z tupě padesát pět. Znal. Tak dokonale aby mu v tomto osud tak ukázáno že na každém rohu. Jeho záznamu tak neztratilo proto byl napsalo to bylo několikrát tam napsáno. On si totiž pořád opakoval vždycky tak hle od vědu to byl jeho názor věk názorná všecka všech za jakých okolností se do toho duchovna u dostat váš že antonín potřebuje vědět že to musí dělat to co jsem dělal žel to všechno ano tak s aktivně vypočítával ve své hlavě a je to jenom kom to je svět všech všech vás odporovat je nosem neříká o létó všech pět tat pohromadě. Vás děl ale všech pět pohromadě neměl tedy to bylo v je že to dneška jakým způsobem se s než dává takový kterými pět pět pět třikrát za sebou pět pět pět to znamená rozumové pojetí cesty. Mocné pojetí z cesty z pozice hmotného člověka pět. Ty jsi padl zlaté vláda nad tímto světem mat. A tak dále to nebudu tady dál v ničem seděl na ku politikou ale rozum je tomu takhle že on si na sbírá on ten dotyčný který svou to zdálo. Všechny vědomosti o tom. Jak by se mělo ode je nad a kdyby se mělo vody a čím by se mělo ode je do prahy. Takže on ta relativní pravdu protože jestliže by nebyl uspokojen on při své důkladnosti v tomto pojetí co k tomu potřebuje tak by se vůbec na cestu nedal přátel. On potřebuje vědět on k tomu startu co všechno o lidsky potřebuje. A dejme tomu teď v tomto případě toho snu a on to všechno věděl znal odjezd. Jenom přejít s touto působil o nádraží na vlak k od ale to znamená jeden druhu dopravy měl zamění za jiným druhu dopravy. Tak to dopadá na duchovní cestě že my jsme vybaveni tak že pokud jedeme tím prvním tam ještě po toto je tím prvním prostředkem dopravním ale tak máme dojem že všechno máme sebou ani čas nemůžeme zmeškal a. Ale teď kupodivu jakmile vystoupíme z jednou dopravním prostředku tak to všechno hroutí. Čas se hroutí ten nevychází a z dneška pro vlak balíky šest celý ne to znamená to co jsem měl připraveno v tom prostředku prvním dopravním najednou tu neni. A posbírali si to lidé. I dech tohleto je zlá důležitý symbol tyto posbírali lidé protože samotu pro ztratilo pochopitelně proto bylo znázorněno že jeden z těch lidí kde ty tři balíky ale že svět tam poznával ty tři vadí. No to je asi tak nejenom vším způsobem to řekl tím způsobem že to člověk k dispozici to je opravdu jenom pro uspokojení jeho lidské stránky a že ta lidská stránka pro sebe a. Dusí lidé jít a ten člověk je při se při balíky a ty ostatní kteří se dali ty ostatní vejdete nebyli vidět všechno ten člověk samotný ten vám to ním tedy přitom funguje jako se vám zdá že vás někdo oni tak s tedy tím který vás hodni a i tím do je honěn ano. Tak toto rozštěpení lidské postavili bytosti ve snu to je známá věc. Ale než se pustím do toho výkladu který jsem teďka chtěl provést řekneš něco proč na duše se takovýmto záhadným způsobem vyjadřuje proč všechno o z těch symbolech. Prostože se rovnou na ty se ze pravil kdyby také řekla česky byto uměla říct. A lidsky se se nebavil jaksi li že si z vědomi si člověk je to ne vším pořádku ale ta silové do sama nestačí. Kdo tak řekla aby neřekla proč nestačí abyste pravdy nestačí proto že míra odosobnění míra sebezáporu kterou se s pohyboval kupředu k tomu síly v tom prvním dopravním prostředku to znamená na určitém stupni vývojovém tato míra těch prostředků u toho sebezáporu. Stačila aby ses dostal k dalšímu prostředku dobra o k dalšímu stupni všimni se že ten první stupeň o to pokus a to byl prostředek který jeden zl na velkou vzdálenost ano. Neřekla ale je to tak po tak obecně vzato o tom obyčejně obyčeje vývoje jak začít za si lid předpokládá to krisí zdaleka nepřijel že že hřích je jestli se vůbec vší jeho jsem se to bylo od jsem se do věz že jsem to protože když je to se byl nestal nevadí protože v době kdy jako toto zažíval sto pro cestu do venku ale protože byl na toto musel nádraží tak vím protože když to všechno se oni o to rad. Jaký váže na tom nebo to záleží jsem rozumím nesmrtelné duši a to se jednou ocitl vzat na čase masa prostorem a aby tím proč je takle mluví takovýmto způsobem záhadně. Proč protože ses se dostal za čas a prostor a vono to jinak potom nejde kdyby ona tímto způsobem nemluvila tak by z vůbec nežil. To že žiješ na tom světě a v času a v prostoru a to je výslednice činnosti. Ale ne statická nýbrž dynamická to jsou ochoten vám to vysvětlit to ty pojmy. Jinam lidská výslednice činnosti nesmrtelné duše v jsem vám říkal nediv na to přes tělo ale že vám tady říkal nějaká fiore nebo v nějací indové to je v tom pochází z nesmrtelné duše rad tam těmito prostředky za nedostanou o se o tom se dovědí. Ale on nám. Od nesmrtelnosti z věčné jste li se jimi dala s po si jsem si něco odbavit ne a zase se dostáváme k ale to je pravé převtělování čili by potom nemůžeme sis pokud by se buddhou anebo kristem tak nemůžeme viz ani za krista že vědomě přicházíme od boha. A vědomí se povolat tímhle ale po za budu že přes k tolik a tolik vtělení se dostáváme k tomuto milovat ani jedno ani druhé nemůžeme říct že nejsme ani člověkem o to mohu ani se vtěleným bohem. Mezi námi a po moudrostí boží stojí veliká propást časoprostorová. Kterou můžeme překlenout jenom tím že je u nás tom nechali žít. Kdyby duše nepřestala mluvit. Touhu symbolickou řečí tak bychom museli přestat existovat času a prostoru od od vás u pozor na to je to znamená spáchat okamžitě sebevraždu. Že vám do podle mnoho panen byl bych rád by se to pochopili ty nám dovoleno žít v času a prostoru tak žijete symbolickým životem tak dokonale symboly s tím ježíš kristus se o tom vyjádřil že jsme mrtví. Jak tak mrtví pochovávají mrtvé to jakoby jste nežili. Teprve se dostanete na čas a prostor tak zase žít totiž tisíce žil věčně žijete tak je to řečeno. Je vám to jasné tohleto prosim čili my žijeme symbolicky že to je to lidem plný život takže to tomu že že ty se že to smrt. Ale protože on tomu dojde taky hodil do jich není proti nim jiných podobenství jenom když lákal někoho k sobě tak musel tuhletu opak co z tohoto života ukázal v podobě hesla smrt. O vynesla ty si mrtvý je nebo oni jsou mrtví jeden za mnou při se ty nejsi zůstával smrt svých tak to musel vyjádřit v. A celé to křesťanství je postaven na tom v zdání zmrtvých ta katolická těch je tady kde jsou osou prosto vyvine pahorky že v těle stane ne ne tam někde po že když zůstati starost je a vám řeknu tomu doslova věřím koly víme že v těle nestál tom o tom tak jsou ochoten vysvětlit vší kdy před or nějaký. Katolictví je z. A říkal mně ti nemohu dát rozřešení ježíš je od třista než že věříš tomu co je v tom v věřím boha. Že tomu pro věříš tak vyšel od sv. Do od jednoho ke druhému o všech pozastavoval a tedy přišel tomu v těla vzkříšení. A. Říkal by patrně prosím toho taky v jestliže ale v mu v sednout poctivě protože ty věříš třebas nějaké převtělování dostaneš jiné tělo v ten jiným tělem se tam tedy před tím jsou jim toto tomu stojící objeví ježíš na mnoho vtělení. Na mnoho vtělení věřím jsa. Ale je taky stroj svých jo ale tam se nedovídá o to ale vůbec nic tažen z ka. Od poznám na první pohled v ale u se o to nevěděl všecko a kristus o tom viděl všecko že přichází od boha. No ten na to šel rovnou ale by možná mluvil o těch předcházející dávat nade tady moh taky mluvit o z o převtělování tak by byl dva v protože ono se to nestalo jednou co bůh z skočil mezi lidi tady byla na mně na vědomě na vím tam že dříve pokud mi vůbec máme o tom nějaké zprávy vstupoval mezi lidi protože do tam ve napadlo toto hleděl zachránit tentokrát poprvně. Nastoupil proto si to lidé přáli. To tam přivolali to bylo velice vznešené od těch lidí. Do přivolali svou vůlí a kdy nastala na říkal přivolává svou vůli boha do našeho života to je to voleno takovéto užití vlastní vůle jez správné užití této vůle se nemáte zbavit as který skromný aby se že na to nestačíte nese při slaví malý tak děláte velkou živou žel že ten si vzal na dáváte sami v sobě jestli nejsme ničeho hodni tak tohoto jsme všichni hodni. Jsme synové boží. Nejsme synem člověka jak si myslíme. To se dovídáme našel po malo brzy se dovíme se dostane do otcova domu v k v velká sláva hostina pranice prstem do vyšel byly to se budeme divit panečku a protože bez syny který si z vzato hlady není o tady oni synové nejde v tak že právě toho dostat se nazpátek aniž i jiná pravá jsi na tom světě nesměl osobovat všeho si za slovem men méně než tohoto. A tohoto si za si můžeme i přes všecky nedostatky své cesty i je chlastám a jeden založen i že hodina takže tam i je všechno promarníme že jsme na holičkách to nic neznamená to nic nemůže ubrat tomu našemu tělu tomu našemu jedinému osudu na který věřím. Že od boha přicházíme a k bohu jsem musí veta. Takže to co je kolem toho je všechno nebo u nic z toho je všechno hlásky přát. Také na tohle tak. A nebuďte zoufali z toho jak jste nešikovně ne jak nemůže do ten jsem nám byl všem takle dáno abych jámě při to z toto všechno vysvětlit to když on to sám nepřijdu když jsem neptáte a že když se ta neumíte jasem nedivím na protože to je umění které také nedokážu. A ty by taky to jsou různé důvody proč to jen může nedokážeme. Ale duše nesmrtelná dovede klást otázku i odpověď. Na to dá. Tady v tomto snu dává řek bych je li jednou v z velice v ti k vně podaných odpovědí na otázku kterou sama klade. Otázka zní jich jakýsi mysl pohyb časoprostoru odpověď zní aby se z něho vyšlo čili my ten jež jak prát samé rukama nohama. A dnes toto to jak se máte na rukama onoho hlásat. A přesto žádný pohyb. Žádné sebe lepší je důkladnější svědomí těžší prát sání nepomůže. Ale pomůže vzpomínka na otcovský du kdyby isidy byl ten marnotratní svým nevzpomněl na otcovský dům tak by se byl nevrátil tady dělám te že nedělá nic jinýho než tohleto že si vás budit tuhletu s po mým ku a jsem si dobře vědom že to vzpomínka se dal budit různým způsobem. Že způsob jakým budím ve vás tuto vzpomínku je vzpomínka tak mat že vás vůbec ne látka když si neuvědomujete ani chvilinku se to za nádheru ten otcovský tu k tomu to by bylo třeba aby se se aspoň na chvilinku nese s pokrýt své tam podívali. Vzpomínka na otcovský dům je možná a buddha ráně to znamená když se bez mezer soustředíte na boha dvanáct kteří. Ta vzpomínka která váze vede. Která způsobuje že máte takové nutkání neodolatelné že nemůže jednat jinak. Tomu se říká když jana a když se toto po spojuje nějakým způsobem do většího celku tak je to samádhi. A když o svět je v tom domě tak dokonale že to podobá tomu samadhi aby padnete odtamtud jakož let v tak potom do smrti nemáte pokoje. A visi řeknete ten kámen jako ten šťastný život. Od chvíle vystoupil do ke zkáze dostal se nebylo štěstí pro něho v tomto světě nebylo. Nemá nejnešťastnější život jakýsi letem přestat být. Takže myslíte dobře sice jenom v rámci svého způsobu myšlení ale vůbec o to nemá že ano kdo ještě jsme se ještě s. Jenomže toto karla makoně že zároveň je nejšťastnější že v z vás všech. Jak to dohromady skládá těžko říct protože on konečně pochopil že ta extaze s tím že na zrozen není cílem. Když byla třebas ten stav toho sblížení s bohem pět měsíců proto li žár definitiva a stačí se podívat na případ národa židovského tisícsedumsetdvacet tak v toužily k o kdesi z toho mají byla splněna a oni to z když čili na přijat třicet let života. Když z toto se udělat jsem na příklad těch pět měsíců. Toho blaženého života náruči boží pro viděli jednou jedinou myšlenkou. Za že jsem rosy mysl že jsem tady taky na svobodě tak i tady na s o to mně připadá tak jako podobno je totomu jako když ti dva manželé adama rady padli z ráje po jednom za koho tím nabyl k a ten symbolem velice tu boky a člověk se musí dělá tu chybu udělá ale jak víte se mi jak to dělal. Najednou a nic z ne že se nic nestalo ale bylo to zkušenost nutná. Takže se vracím tomu usnu co jsem potřeboval toto šla mysliteli na řekl proč je nutné aby zmeškal ten vlak. Protože ty jsi měl zmeškal vlak který hojí žil pět pět pět to bylo pomocné lidské pojetí cesty a na dalším stupni se o tobě chce abys do toho přidal něco co neni jenom lidské. Toho co tady říká jemu tady ten vás pojetí že se jako extazi nebo nejede měly způsob pochopení nebo intuice inspirace a to. I z ale kdo anebo v dejme tomu jak tomu říká při robindo ghos říká k tomu supramentální ne život v supramental nad myslí a jak tomu říká ne zen buddhista ne mysl nebo nicnedělání. Co jste si to sis se tadyhle co ten nám to mým naučit nic nedělat v. Jak je to v jeho případě těžké že aby to nebylo toho různé nicnedělání. Aby to bylo to pravé nicnedělání které přináší ten nebo které obsahem dalšího stupně vývoje a to nicnedělání v při který se z toho točila hlava všem svědků ježíšova života za při poslední tři roky k němu a nic nedělal tolik lidí ano. Vzkřísil tolik lidí uzdravil. A tak dokonale seděla by nám to dokázal že nic nedělá. Že když ho pořádal se k k o to aby šel ne aby uzdravil jeho služebníka ne ten po se k aniž mu říká tak jádru sedni mu řekne na to nechoď pane mám také své podřízené a stačí mně když řeknu ti a udělali. Oni de a udělá nemusím všude chodit asi taky nám řekni a stane své nejsem hoden toho abys vešel postřeh v mu ho a on říkal tak obrovská a taková vých kterou jsem spatřil v tomto pohanou vy tu jsem nespatřil v že hle li čili on tady korunu větu víru o ten jsem se za čas toho. Pohodlí dvě vyjadřoval. Na takovou hodnotu kterou opravdu ta víra má. Jste se věří takovým způsobem že. Uvěří že bůh nemusí za nikým chodit. Že stačí aby si to přál a ono se to s tane. Tak víte i jakou podobu potom moje prosebná modlitba. A jak si nedělá nic z toho že není vyslyšena. Jak jsme oh aby je moje víra když ta pravá míra jak se u první tím že jsem nebyl bohem vyslyšen. Protože tam právě z to co jsem vykládal potom těm věřícím v tom koncentráku ale jen ty ve jsem nebyl schopen než potom osvícení. Jsem říkal tak že se tam víra vaše měla být posílena tím že jste byli na holičkách a ne oslavená. Protože co víte o vůli boží co by že se stát nad to je ta lidská představa o cestě jdete ten od je z vlaku pět pět pět. Který to jsem dosud takle neříkal jsem to symbol jsem neznal symbol jsem neměl předložen to nesmrtelnou se dovím v symbolech že se po bylo ježíšku život to co měl v čest krávě. tak ale řeknu vám to jak se tomu případu toho koncentráku nalil jsem tehdy do otcova domu jsme to jsem nevstoupil do otcova domu to dneska vím jsem se jenom těšil z dobroty boží jste velikosti moudrosti. Rád tak jako tak proniká všechno a on si to člověk neuvědomuje a teď začal myla se se uvědomoval dobrotu boží ve všech těch hlavních aspektech tak čit ananda. Nekonečné bytí nekonečná láska nekonečné poznání které pokud člověk do vody pro jinak člověkem. No a hle a začne se k tomu snu tak možná že ještě předčasně ale v. Proto kolik jste trpěliví to sester výklad o to by nade daleko více toho co jsem ještě řekl to je opravdu onom krásně viz když viz ženo jak se ocitneš na konci z s prostředky svými který si dosud el v úspěchem používal. Když jsi měl dojem že se neproviňuje ž že to nějakým způsobem někam vedeš. Takové svět ale začneš ve své duši proviňovat s ke si o to nestačí žít je to pro kočku vniká a to se dozrával jsem nešika a podobně tak všechny tu lety pomohli kteří který děláš jsou všechny chybné. Procesy říkáš jak při že ses neosvědčil své věci duchovní o tom nemůže si vůbec dělat obrázek použil lisý všech lidských prostředků a to se o antonínovi nenáleží byl nechtěl použít poctivěji používat pak si dělá všechno lidsky se si mohl ale ježíš kristus prozrazuje na každým kroku že co se lidsky udělat. To je nic vedle toho co z musí se přede udělat bůh svou mocí v. Když je začli třebas jeho učedníci malinko lidsky jednat při léčení tak tímto nešlo. A. Na toho nemohli vyléčit komu chtěli vyhnat nějaké své duši z těla. A šli za ježíšem a tady svého proč to je že to nejde a oním řekl to nejde proto že to se dělat jenom modlitbou oni doma na toto co jenom sílu od toho boha aby to mohli provést a to je ta síla nepůsobila. Proč asi za nepůsobila jednak proto v ježíš kristus ukázal k čemu je modlitba topit země. A aby to mohl ukázat ale hlavně proto aby se ukázalo že oni to musí to tu se naučili vládnout vždycky. Od polidšťování čím dal svým visí polidšťování kdyby se radili a to se tu sílu do oblasti lidských sil. Když zařadili mezi své věci kdyby si mysleli našel moc rozumíte. Jakože žiju žila vých sám že poznávám že nám li toto je moje schopnost jsem člověk milující jsem člověk žijící. Všechno chybně a proto ježíš kristus vlastně padlo on to řekl ses našemu kristově hadovi ale proto mistr ekg říkal kdo bude brž jako si s a ne ne při když se k tomu nic přirozenosti boží správné pojetí je že se nic nevykonal že se nikdy nemiloval že se nikdy nepoznával se tady si. Toto poznávám miluju třebas žiju jasem mrtev jako takový jsem k kámen nepoznávající a tak dále ale on který je věčně ale on který ve mně miluje a způsobila bych tím ji taky milovat ovšem je to taková míra ram taková lidská míra pět pět pět. Znamená časoprostoru petr rozměr pro rozměr v se to bylo pro věc pět pět věta měla víčka po tři rozměry časoprostor a s tím nad abych říkal makoň by to byl viklat proto snadno přišel není tam nahoře tedy do že jsem tu pec noha. A tak zkrátka těmito prostředky nezačíná mi ještě vůbec žít. Proto jsi měl možná dojem že z tam vůbec nedověli se neopře o nějaký prostředek který by nebyl tu vůli který byl vypůjčené nýbrž ses opírali o vlastní nohy to tak mohlo být nebo tím ten dojem si mohou být že si zatím šel z vlastní iniciatívy. A protože si došela aspoň na toho tomu slovy nádraží. Ale teď je důležité vědět protože se nachází v z na přechodu mezi tímto způsobem myšlení na opravdu přechod který se ve je náramně když náramně tišší a si na tom přechodu za celou tuto muss na znám. to co s že z předním nepřešel z takže to dávaly do pera v liší se trati daly způsobem aby z nemohl z toho u tuk mnou vyměnit lidské prostředky za prostředky boží tak. Všechno máš od boha oni na to bych si to co ten ježíš kris chtěná. Na které které se ale ne nic nedala nic si do to není ve z toho je že které sil narostly od tebe narostly od antonína poustevníka nadto přistoupila tuto hru ona uznala a ne je předstírají z že opravdu do toho nic nebo žila k tomu je třeba. Paprsek aspoň paprsek poznání od boha přímo pocházející ho. Je procházející lidským rozumem v trojí maso ho a tělo nezjevilo. To zjevení bůh takže ti bůh zjeví že on je tím vším. Z toho v tobě žije miluje existuje a že tím že tomu tomáš jenom relace protože to propůjčil v k toho učilo aby ses mohl svou nesmrtelnou libido je to k němu dokonaleji vrátit zbyl ozdobené tím průchodem časoprostorem. Cítím zdobí ne toto pochopíš to po že se s ve škole správné při když to vůbec nějaké osvícení že to tak ale ne jinak tak pak budeš moci použít těch prostředků toho že přímé pomoci boží znamená vnitřně umře a znovu to již že vnitřně noho. Tak si to malinko ještě musím pro toto znovuzrození se vám třebas není jasné co to znovuzrození to nemohl pochopit ani nikodém. I o to nám tu tady de vnitřního nejdeš kde nějaký umírání to je prostředek k tomu znovuzrození pak tento vedou to je prostředek tom o povolit jsou vodě žít to se to prostředek ale ten ale jde po druhým a. Dovolil z rukou ruku v ruce s tím druhým na těmi o do také my se znovuzrodili tak to s tím zrozením padá tak jakým způsobem umírá osoby jen se od osobního odosobňovat jsem ten nebo z zapři sama sebe do toho musí člověk vložit. Svou vlastní vůli správné uložení vlastní vůle nebo správný vklad věčné stvořitelem ale to nestačí. Nikodem marně se snažil dovědět od ježíše jak to tedy udělat. Vždycky se to nedoví když ty se musíš spolehnout že na druhé straně po tobě touží a my taky správně napoví v pravý čas. Že k tobě bude přistupovat čas a prostor porobě událostí kterým budeš který začneš rozumět. Jako jsem začali kdysi jsem si říkal tak u cesty rozumět dálo s ten a by se proto za řídíš tak to tak se budeš pomocí toho co se dovíš vůli. Posouvat kupředu pak nebudeš pochybovat o tom že ona to při že ty jenom přivoluje než když tedy na chodbě si panoval cena atlas jsem mohl přivolit. Abych to vyslyšel. A to se oni nevěří znamená když jsem to konečně pochopil že to něco pro mě. A tak jsem musel přivolit nic lidsky nejednat tenat podle toho toho příkazu a ne jeho ano a jsem z on tak na stal něco vám jak chce abych ovšem byl rád kdyby. Tak váš kristova jak se u vás u každého nastala ona nastalo ale na takle úrovním ještě neuspokojující to je ten takový rozběh víte on se tady rozbíhá. Takovou kdo med lidskou posloupností sice ale ten trend vypadat takhle z víte viděli se cestu ruka slova to znamená začátku jako by to nikam nevedlo a teprve potom se do pořádně rozběhne ale o to to vede. Je to asi tak jako při mi že toto přirovnal v hlavě v je to podobného ve nová v k v. My víme o nějaké co věk roste svůj dali tys co mi tady dáme celý týden že ta zlatá žila vězte a v hloubce v ale musíme se k nějak dostat takže je byl tam napřed směrem proudů tu budeš činu dávám stranou my tam budeme na pokorné. Všechno co se objevily na vrchu kuje sama a si na díváme se na to zhora zbyla po řádu duši na k. A když nevěříte v něm jeho ku v že přesně lid které hloubce něco zla toho. Tak ztrácí naději říkáte tak tolik jsme hrou byli a žádné svatost nebo z. Připomeňte si a pořád si při to ježíše krista. A na jeho obraz jeho života po všech stavět třemi se to vždycky objeví ptám novou kde to potřebuju o matka atd tvých. Když ale je to potřebuju kde tím potřebuje se dokládat teď je například to připomnělo v že to není jenom do nová v ale že to třebas bylo v na jezeře toho svatého petra pane nebo byl jsem od rána ale nic se ti chci ti a ty mně tady ve jíž abych chytali dál a on říká ježíš. Jen celý dále na tu klidnou. Zajel dále na hlubinu a na dva bral tolik lid se ses sítě trhaly. Prosimvás tak je to s tím pro váhání nebuďte jsou fa. Po že vydána při na povrch samo jednou nebo zdá se vám že toho syna z způsobeno tím že používáte a musíte po že oni si ho nemáte dispozici v než lidských prostředky. A lidskými prostředky opravdu se napřed kdy nová jenom bohu při na ale napřed co se od zbavuje něco se u on ten pokrok v rušily se ztenčuje. Abych to ještě připodobnil jiným věcem tedy nádobou ve které je tolik vody že někdo vstupuje na po prach k el tomu kdy chtění nádobě ho mou okraji te o by se třebas jako některá nádoba ji k a jste před úkolem má. Tu vodu dostat nádoby aniž byste i před chopili protože překl do bytu to nádobou znamenají zničit tato lidská levá nemůže být naruby obrácena. Musí stát na lidských nohách dokonce sebevraždu nemůžete spáchat jakým způsobem to máte udělat. A ukážu u opač opačný obraz přidává jste v kam mým ti. Do vody hrází tam jen tam pod druhem této vaše snaha trvale prováděná na cestě. A kupodivu hladina vody stoupá a aniž při bylo. Je tam pořád stejně jako když se o vůbec nevěděli jako jako když ten s za káží dělat dalo nevědomí nějaký dělo mu v kteří tomu rozuměli kteří poznali se zlato o majella ten si to jako poznat a byto nemáte si detektory. Tak ta hladina vody se stane na okraje a konečně přeteče do toho do vašeho vědomí čili ta nadobro znamená vaše nit to do kterého nevidíte a z jeho z toho nitra přechází potom povědomí boží to vědomí o bohu o vědomí nesmrtelném životě do vašeho věčného vědomí což se nebo město v sedmnácti letech v. Proto o toho omluvit tam mám právo tom jak se neměl právo o tom. To všechno je pro někde opsáno umět to není odněkud popsáno za žita. Čili tady máte čekali nevěřícího který se přesvědčit že máte tomáš si dokud nevložil ruce. Bez ani netoužil vložit v tam přítel v toho tento vás taky netoužil po li po tobě to ten ježíš za říkal do toho pane mu ji od krás ano pane bůh ti z li vůbec zřejmé je to než který námi dál ho ten to potom jsem se stalo provedete.