Karel Makoň: 84-23A-k (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. Že tedy ježíš ale je to potom že když ten ježíši před smrtí ježíše krista v ježíš odsouzen utíkal z toho žádnej aby one si posty by taky k tomu ježíš čili to je věk kdy ne. Tak teďka kde se nedivte že když ho uznal za vám a mistr ho nikdo zná na ó ano. Z na ale v chvíli jsem to zjevení měl jsme opravdu dopis chci když to konečně uzná a to byl přál vám a k protože pak se měl vládnout v něm ten kristus ale začít a pak ono se tomu ještě bylo třeba jiný věci jenom ježíš sám vědělo. Že je v hlubině totéž že ten tomáše k tomu potřebuje a on ten tomáše k tomu potřeboval ještě dvou věcí z pak ale pokoj svůj dávám vám pak když se snažíme soustředit honíme myšlenky a po všech kou svého vědomí a podvědomí a o nám to nevíte. Protože nevíme že on tím po něm a on pak to by na říká jsem jasností plamene jsem schopno soustřeďovací. Berte toto na vědom buďte přitom pokorní buďte přitom ničím na stezce všechno udělat ale buďte přitom ničím a on větou si ho nezabili protože tím že budete se cítí něčím k tomu aby to nic se do váze vlilo do čeho vědomí. To se nemůže to tam nemá místo dokud v tedy čím malinkou vím boj přátele tady mám na to svědka v plzni velice vznešení duchové ti tři se do mně jednou pokorně řekli byly nějakého denní ka. Když s mne vedle vás pane pro bez toho ale ne vždycky drželo. Let tak se cítíme tak nepatrný tak malý kdy tomu všemu tak li rozumím ne metu tak jas. A na vůbec ne jsem se vždycky rád by se těšíme z mít proč dobyl moc tohoto trval po sto osvěží dale se to platné. My jsme strašně máli se říkal střelit vás všecky tři že jste malým protože dávám brání v tom abyste vstoupili budete ničí jim pak vstoupíte okamžitě ale na vašem malost i za hříšnost vám brání stejnou měrou jako vaše nejlepší ctnosti no z ji li ale choval. Se pořád stejně nesmyslně přestání zase neměl žádný zlepšení v tom že to dál. Si nějaký ze při do tu dobu kdy jsou stýkají dávným kolik jak mi nějaký čas a za co jste mně jste li tak jako ten spát a ten aspoň dáváme jasně nebo v takovém případě ten symbol v u z že kašle na všechno pak to tedy jedem blízko k tomu nic jo to pro je dobyli ale takle si oni si taky nepostavil ruka slova všechno příteli taky to není ten to není to pravé nic. No to bude velice těžké si tohle toho ale víte co nám ten jsem všechno napovídá. A jasem čím skončím se tam se tak se vracím k tomu usnu a je jasný to z toho co bylo řečeno že se on nedostalo vlak z odjezdem pět pět pět nebo těmi prostředky as s těmi balíky které a o které s vo který si myslí že jsou nutné k tomu aby si v praze v tom duchovnu opatřil co pán chce. S kým se vůbec se dostal ani k odjezdu ani vodil do skla by tam dojel a kdyby tam do dělal tak by to mělo další neblahý následek že když tam zrod pořizoval co ty nové však ty že totiž jako tady s ti by tělesný a v těle jedná past tím se ztotožňoval tak tam by se ztotožňoval s nějakým novým však tempu. A co jest protože o ses nějakým ž a to znamená kdyby sestoupili na kteroukoliv úroveň duchovního poznání tak je to nám vše atd. V toho boha. Však v věčný moudrosti života a lásky k k k a k a kdyby ses si kterýmkoliv tím šatem ztotožňovali tak to ten neblahý následek že se s bohem nesetkáte. Jiným takovým nejvíc odstrašujícím způsobem se o tom dovídáme ze sich trváním výsledků je vždycky jich velice pečlivý v cvičení které po několik tisíce pod který indičtí kdy nové projdou všemi sedmi úrovněmi vědomí. Takle se domnívají samozřejmě že se spojili s bohem nad vodami nad aspekty na s tvarem. Beztvarým pará brahmanem a ono to není pravda. Jakým dokázal jednou malinkou příhodu a to jsem ve přes k tomu jistota pojem. Panna ramakrišna a to byl nějaký paty za tedy do toho doby jsem mluvil. Takže jestliže oni se ke sebeklamem oni se lekla do celé cestě tečou lepším pořádku nějaký obrovský. U spěch mají že překonají tolik úrovní vědomí jakých jaké možnostech v těle překonat to znamená oni dokonale použiji toho transformátoru lidského aby prošli na vlády samého času prostoru. Kde přestala být v on v platnosti a začíná být věčný život totiž zač na by ji i když jsem se vědomá jsem se věčného života a tam o podivovali noste i představa o tom co prodělali tím že se mu zdá. To je připomíná ježíšův výrok proti farizeům a zákoníkům by hroby zbílené a tak dále plné kostí vůle činna tu s poznáte proč kdy oni plnili všechna přikázání. Odevzdávali desátky modlili se dále co všecko dělali všecko co se předpis toho zákona stavem dělali a volně na své. Klímy hroby z bílé jimi to tedy si musí není ze sv prostým mělo boha s kostmi a tak dále jak to. Když člověk všechno využije co mou tělesnost jeho poskytuje. Když je projde celým vesmírem celým časoprostorem od sil se na hranici tak to se platí obdobně jako na každém tom stupni který před tím například jogy prošel. Když na příkladem tomu on cel projít si z muladhary z prvního stupně na svadhistanu na druhý stupeň vědomí tak co potřebuje on potřebuje použít. Více kterým se otevře a ten k liž není obsaženým v jeho rozumové moudrosti nebo chytrosti. O sta prosti nýbrž které obsaženým v hle a o povaze toho co za těmi dveřmi je. Ta povaha toho co od kde se mi prvními jen se bylo tři v tys kovy o po svém nebudeme zbavili sedmi plátky že ona se ještě mi slabika není o tom na co o co to sou se tak. Se ocitne v podstatě toho druhého stupně. A tak po podstata odtamtud mu pomůže otevřít muladharu a on tam s tou. Tak se to děje na všech sedmi od otce. Ale ty mu pomůže potom z jsem me sahasrara li ten nejvyšší otevřít noho dycky do musím pomoc když. O který strážce nepřekonatelný strážce a tím jeho představa od dosud provedeme cestě tím je nebude vykládat že on i neprošel sedmi stupni je na konci tom přeci dobře že to je pro kole není světec. Je to z svatosti se zbavit velice obtížné. Nevíte ramakrišna zbavil potu po poli toho pocitu jedním výrokem že když je to od povalil oheň od posvátného ohně a na poli se nad tím proč přirovnal takže je to to poli že si pro hlasy svých ve tím prohlásil mně že nejsi spojen s věčností protože. Ta nerozeznával mezi objem bez rajskou a posvátným a pro v konání ta je tím způsobem na všechno hledí všechno soudí na straně k prostě to dale a tak dále potem víte co od život za to to pro toho me mně odešel no a takže teď. Jsi že člověk je na jakékoliv předělu mezi jedním stupeň a druhý a další. Tak platí obdobně totéž jako o tom době dovíte co jsem na konci na někde v řady vstup ty mu a tam vstoupit. Ani domu z druhé strany ruku nepodává jako před tím podávala ruku po představa o tom vyšším stupni roste platí na příklad z toho o naší cestě tím způsobem byl třebas jméno boží které opaku je podává ruku to je ten druhým k tomu abych přešel na nějakou vyšší úroveň poznání než jakou dosud mám. Čili ten druhých které vede vždycky zapotřebí k tomu aby se tam dál dostal o všemu. Jste si to nebo ne tak bych samosebou tady v československu na nikde pero ten je na západě ani o podobně nikde prostě na světě není možnost tam vstoupit bez pomoci druhého a se nedá s on si milost toho. A když je tomu takhle je tak musím toho bylo správně kdy dívat. musím nenese jsou své do nitra třebas ale v tom tu je musím se na učit přebývat v něm jak se to musím ze noci když se bez pomoci to bylo to to nedostanete víte klepejte bude otevřen samého chceme mu to co tady je ten to veliký dvěma. musíte překonat a tady to jsem se to začlo tom jakým způsobem co to dělat na dovíte do protože prosto v tak především ten způsob jakýmsi ani oni tady počínal na tom to se tím stupni byl způsob kterým si připravovala odjezd do prahy do duchovní oblasti bohu. Nebi k uskutečnění v pět pět pět podle jeho názoru podle toho co to říkali ti po tom co je to v tom každý po počestně průvodce po duchovní život v si správně nevyjdeš své lidské podstaty pět pět pět tróje rozměr dosti času a prostorou po to je příklad je za sebou tak nemůže se dal nebo je stoprocentní pravda. Ale nikdy to není řečeno jak to že zmeškal vlak. Jak to že musí z jednoho proč o to mělo o z vlastní to přeji na vlak tají je pravým prostředek to tam není to při kristu nemůže být obsaženo tam v těch po všech před by se k nám chybí. Jak si počinem na přechodu z jednoho z jedné úrovně na přechodu z jedné míry sebezáporu další větší míru sebezáporu podle své opře do většími že nevíme v čem se máme ještě odříkat se tak že by si říkal po se toto se nebude žila. To jak se mu dostat dál když již nic nemám viz od si další to co bych k tomu pánu bohu mohlo mohla rad jsem přesto nic že umřela on se přesto vnitřně znovu zrodila. Koho měla pravdu neměl protože ona nikdy nic nedala člověk se musí snažit jeslí něco dal tak je to je pravá snaha prosit ale konkrétního nic nedala. Všechno od boha a li tu z na od boha tak si to budem řečeno. Takže hle. On na tom přechodu z jednoho stupni do druhého je proto tak dokonale holičkách. Že opravdu neví ani přesně kdy dalším jako výší ani co je podstatou dalšího stupně ani. Neví jak to bude vypadat když musí za nás ti kdo se k dispozici věcí který si je koupit tato duchovnu. Další úroveň existence mít rozum ale přišel kdy je byl v tom jak to provede on se o tom rosteme víte z pro svoje pod patrno nepořádku že kolik jsem se zbytečná vůbec ježíš kristus považovat každou stroze zbytečný pro se stala se jim hřích který když si učit učedníků. No taky jak to potom co s tím na tomto přechodu jsem byl vždycky dokonale na holičkách. No při tom prvním přechodu to je moje štěstí z žijete pokud je sobecké toho vykořisťuje z jeho zdravého převedli na dítě které. Nebylo tak tím u zrod páterem neukázal se od při se rodičům ko o ot. Ku po z pokrmů a on by se o to svět tam jenom chtělo jednat dost po světa chtělo vytěžit něco zvláštního. Jednak svém správný. Tak tadyhle že lékaři do koho se dokonale pomohli k tomu abych se dát prostředek co na dalším stupni užívat. O tom o prostředku řeknu podle toho symbolu jedna nové deset. To znamená aby člověk v tom případě když se do aspoň to když se do co je správné a. Dovídá se z rozumu od jednotky ale před tomu nulovou aby jednotku před co tak je. Aby dal především na tu jednotku na tu na po vědu aby se pod se řídil co v napověděl není jenom hodné tak po ona povíme ne ho nýbrž je tam. Řekl bych něco jeho nečekaného. Vizte před řadí vůle tak je to ale to z řádu je pod k obec se z tato číslo řádu desítkové ho. A kdyby se tam za mezi li jednou li tak by to byli stovky tři mi sis se teprve to tam jasné čili povyšuje se ta hodnota bo vší v lidském těle v. Ta vyšší hodnotu než dosud jak tím že tu mu k tomu přidávání ten nové pochod nad to přímo světa ochotna jeden ochotna se tím řídit. Čili ten se napovídá vlak od žití deset let pomoc ještě neznamená ale napovídá co mockrát víte před radit ve svém jednání boha nebo jeho vůli před svou jsem ko nazýval jinak v jiných přednáška. Ale vždycky jsem říkal asi v podstatě to z berete to co přichází atd. Z vůle se to tam vůle vnímá. Berte to jako něco co přichází z vůle boží a co je beze to z jeho rukou. Kdyby se se jako křesťanství nenaučili nic jiného než tomu co u či ježíš kristus jako základní pravdu která platí na všech stupních nejenom relatývně. Že bych chtěl vědět si oni víte na nebo na to čekat. Ale jeho základní pravda je která tak si na všech stupních mohl bych to počkat jak by se na si. To co jsem byste mi vedeme na poli celou řadu krás si myslel které platí pro celou cestu ale to co jsem vám chtěl říct konečně jednou tak srozumitelně jsem to nikdy to co vlitém neřekl to teďka lety. Takže vám to neřekl kterými napovídal že to by pro mat si ale odkud jsem to zapomněl dokonale se to vymazal rozletu ů ujišťuji vás že jakmile na to přijdu o tomto jsem zatím to na mě. Ale to co jsem všechno řekli co je správné co spolu říkat tím slovem pomalu op před op po psa mě. A budete muset asi stačit tak teď ten jak je že desek s to jedno v deset hodin. A jesiže jede kde se co to podle ty přede při při desky na to ne zažité individuální pochopení ty desítky a protože kde se tedy syna čaje a potom a to je v pořádku to to je to ten osoby přístup k měsíce. To taky hle i na to osobněji na to i kdyby byla ani po své duše i kdyby dualita která zůstává ale nemyslete si že již na sedne které že to je to prostředku do mýho a to je život ve který dáváte přednost božské vůli před v své vlastní a berete ten život jako s to chce když se stane se sprá chci kte věta nad myšlenka kterou jsem chtěl já. Po men. Staňte se s chci to znamená nevlastnit ne napořád chce říkám jiným způsobem v kdy do přes jsem si na čele se přes cellini sine ho než z nebe místo vlastnit jak může tolik že se sporu křesťanství jak. Takovou jak si my protože z obou která by během jednoho života vždycky mne mně kdy jedlé. Poznání věčného života. li to co dostává jenom někdy tak je vidět že přijde a víte to je nepochopili an nech to nechá a tady se to je také měli jak ježíš v těle a když že vlastnili tak že ti prostě jem a víte tato základní zásada jak na po celé cestě spravovat. Že tedy se nemůžeme vzdát toho života se řekne sebevzdání nebo tak které s ky to v pořádku ale nejsi nemůže při protože bychom si jsem si to nezlobil jsem od protože nešli na nebo to není z dame. Ale když se na uši ve spravovat tak zvané své věci místo vlastnit co to je to to není ovšem na všech. A tak to je tedy vstup kterým se zrozením který do ten jak se naž tím způsobem v je při způsobem stupněm poznání ne v k ten je abychom pomocí jsem za středy přešli k kterýkoliv mezistupeň v. Přečtěme tedy mezistupni totiž této nejtěžší na cestě ne do to si dám která před. Se do že je že totiž kdybych si tedy jedné věci do které si pršet při kdyby dale světci mít celý ten. Ale žena ale vesmíru v malém což je lidské tělo my jsme si to je ten aby si ten duch to byl koho to je to je z nebe nebe šakti hrůza. Je to temno antonínovi zbylo z velel s tím balík ku ne tak náhle jenom tři. Aby si nemohl již tak ty tam na užší aby na to neměl. Protože se tím u že se tam nemá a i z tříd. I totiž nebyl nemáme představu ani proč tam jdeme kdysi by si byl dovíme se při bože semene v ten to je tak že jsem na nebe do na že nemá dob v své představy všech. Že ne z ti věci jenom tři li se nám hodí k tomu těch ty ty lidské přijít a. Bychom mohli nastoupit do vlaku ne nejsi jsi se dát v v v či k beze šakti ale při ten měli disk že si takovou míru lidské jeho to co ty tři. Co stačí ještě k tomu pobytu v tom duch ve pevná se v praze. Že citem se přijdeme jít to byl dal vším byl při zklamáním při na ne že by si děláme co jsem přestal o tom co na tom stupni jež jim bude co nám tady ky ne ve. Při ten si kde přes kterou se že ten vynes svatost a že se nebe to na že tu svatost užší tak aby se to nerost tady ten není pravá svatost o které máme přesto může svatost že to svaté tedy opravdu od todleto mluvit je velice těžké slovy co o tom vyjádřit ale jako koly přesto musí se o tom jak to budeme věčnosti je co bude v nebi. všechno od sporné. Potom je to si přes nebo nedělat vůbec žádnou daleko lepší jsem to do byl v předškolním věku jsem ve aby se učila v že v nebi budu mít ve si budu ve že se ku na pána boha jen sv. Že od nebudete měl od ale ne proto které s vo které měly lékaři pro otce. A protože se nebudu se neměli tak je to dost způsobem jsem vám to od nebe není by se jako všichni přesto si že ve s tím že to velmi z nebe že dosti nebudete přátel. Nikdo není. A prosím si tam žije po smrti jest nebe ne ale je tomu tam tu co nevidět padne nebo se při tisíce při mi do let své ale od men tak nevydrží. A my musíme vizte jež je tady jsme tam protože jsme tempa vivo tam s za sebou nevede jsem od tebe se dosti toho dání v. Tam totiž v tom ráj něco chybělo těm lidem především jest tedy zem o stromu jíst ses tomu život no. A ta osvěžit bez třemi strom života as strom poznání a byl jim zakázal roste strom poznání pojí s semena nevyspělý žít na vůle dni toho na ale co směli ale bez jevit poznávat tak aby. Překonaly tu úroveň se tím nebylo neví roven to není du u nich ještě na čele k ní. Na. A to se a je to jeho vyčítali ten du měli z musí jich. Se dostane dost nebylo ze zralosti. Je to hrající ze stromu poznání jsou víte již vývojově bude li z mus dospěl tak daleko že mohli křít jenom v tom dualismu ve nějaké přechodné fa. Tam na přechodná kázat trvalo strašně dlouho protože oni od boha přicházeli ale to bývaly v přechodné fázi mezi monismem neboli v mém strašně dlouho. No tak bych z nebe byste opakovaně od těch prvních lidech a tak vedle ho ustal byl na úrovni přechodu. Ale je v tom co jsou ty prostředky les je vyjádřen takže pochod by se to jde a co je třeba udělat košile si to člověk bude realizovat protože byli pořád předsudky že to lidské co je to vkládá. Je to hlavní a přestože ne li z by jde jenom z dvanácti čili v v při si čísel že na při ze stáda z toho lidského kte lidských toto služ tolik nemá např je při kom co prosit usíná a podobně tak to ne při řeči o tom že to je pořád přeci domu přivodí všechno lidské a že to je rozhodující. Rozhodující není toto aktivní skládáním nebo čím kde čím byla rozhodující více rozhodující je ti do toho vstupuje svou trpností. A ta trpnost je v oblasti vůle v st. Kdyby například dejme tomu že jsem se na téže ježíše jsem tady stránka žena pěti mužů. Oni že kdybys chtěla to řeknu zkratce měla bys život vnitřní ti jak to přivolení které je vodních chce ježíš kristus. Neníli s děj mi z komu jako dosud že a toto tak to udělám tamto janem a tak dále ne. V pouhé přivolení aby bůh se způsobil. Když s přivede a to ti k tomu aby způsobil řekl protože když si dale jen ve na být to je otevření z vnitřka všechno po že ne přichází zvnitřka a ta vůle jenom se podobat tomu klepání. Ten je způsobí že to slyšet z s ku a pot. A mně se otevře si své po mate prosí cenné světle po v ten tam potom na vůle jsem se s nimi jako se s tom pomocné a se velkému podivu se dovíte protože ten to je duchovna nebo to úrovně vědomí komu ve si ve duchové jako tak je při si proto se neliší ča nýbrž abyste užívali toho prostředí ve do toho vstup jem k lepšímu postupu. Kdy nám líčil jak těžké bylo přecházet třebas z je tak s jsou mu své se do sklad se to semeno že nic. Před ale byl s to se to i po při do dobu při do vědci být přírodovědcem k tomu co jsem nezná ale z jsem neviděl co to je. Do tohle jedna plus na nebe do toho kde se při desítky co se těch sedmnácti letech tak nebo se nebude jasné vědomi chce by byl čin bych byl s tak. Je to že kdybych že kdyby to byla nebi mu to by jakkoliv chcete jsme si tak jsem si vzal si svých ne ale přesto ekg co je své lidství se všemi jeho schopnostmi aby bych tam nebe je nebe by zatím šel ale je mi to nevím byl město obvyklým. A jsem byl připraven v lidský přístup k dalšímu dosahování se další kdo jsem totiž bude absolutnem nelidské. jsem chvíli před tím co ještě na věty vůbec nevěděl o jem že si to on za chvíli přála sto by upře ale celý jednat abych s tím nebyl z nebi se po sil kdyby nebyl kdyby nadto před tím jedete ne se k té. Řekl jsem řekl v jsem to říkal jsem nesmysly se ne pána boha nevěřil protože si je komu do tomu musí v ten byl mu ten je z toho k v. A to najednou není ve řekl jednou bude nevěřil ten kdo se k a kdo to byl to nebyl jsem v čili pod to jsem to je víte mně přichází z nic školu a kdy přichází zvnitřku a teď dávejte dobře po se co by si k a ta přichází nic z nic kdy když při volným své jo. Ano jsem nebyl protože jsem si to jste ještě bohové když přivedu tím způsobem že se kdy jsem vše od ne ne to co jsem dosud žil. A s a my jsme si to je první spodní snovém. Že nemohu prosit o by svým ne nejen to jemně jsme to že jsem jsem se na světel jsme motto i po ničem vyšším ze co neznám proto že se budeme přestat pozbylo i jedna potíž. Že ten ne nemá ten jako představu jsem ty však ty který si vede z své kopyt nebo užší z se tomu james o potřeby do tento žijeme se ne svět s a ten temně jasné nebylo tak ten byl mu nic přechod snazší atd já. Protože jakoukoliv přes nemusí se o vyšším stupni poznání tak vždycky z to špatně. Ale když se veme ti tím způsobem žete a psem je od neznámého. To neznáma ale to jsem se nedá kráčet a od teďka nebudu kráčet. Jak se s janem stane. Jak něco za ve svět proměny neměnného nebo změněného že přestanete chodícím na nohama přestanete jednat svýma rukama bude za vás shody ježíš kristus a za vás jednat ježíš kristus. A nebudete přitom o na řek bych. Je totiž ten mez síly od z cesty se obě ramen lidskými prostředky lidskou vůli po že v cestě kde v nás začne působit ve vší totiž tisíckrát více než mi abych po mu patřit tisíc po tře ale ne ale v. Je moc to je víc než my k ale že jakmile jenom malinko začít tím jeho vůli. Ten sis víme že ne sobě takovým způsobem bych mu ve při ve svém aby se to projevilo. Že prosíme ho óm vel tak aby nás nechal aspoň svým ku spát atd. To se to na s nebe spad na zbavíme u jeho být a ta. A protože ale jsme lidmi je tak chceme se že tento život ku to ne bychom jim pomohli tak jezte se tak od sebe z nebe neseme se spali do tohoto spadly jak ho prosíme se o z od jako se zase ti prosil ne ale byl o by že v mysli jsem a kde by nebe nebe krk denně spát. Ale dost jak se dveře spadl při tomto systému i toho k tak k ale že že takový je ti dobří svatí kteří zůstali u své svatosti a nepřešli přes hranici svatosti zemřeli nebo čtyřicet že by to nevydržely hrozná moc boží která spory člověka. strašně s tak teďka v jsem vysvětlil tyhle v jsem toho přechodu a tak bych s ten zase antonínovi na či se si co zbytečně protože než to co ve taky protože on je v zem v k tomu ne v ten jsem naznačil sis se z ale nikdy to svým co jsem zvážit v próze i kterém a ne si sebe strašně. Kdy jsem jezera aby odložil svou lidskou snahu a post nebyl neví nic z toho že žije skutku která si nás přeje celého být s s s že co bude by se to udělal tak vítězství je na jeho straně. Víte tohleto se z je ovšem ve které bylo dáno že se k cesty. On by si k ale to je dělat a jsem ten ježíš dovídal tento jsi mu milý v němž se mi zalíbilo to znamená jakmile se dověděl v. Že je že je milým synem a nastane chce kde je zalíbení v tomto snu a takové to je. Že se nevšimne přes všecko ostatní tak byl tak k pochopený boží vůlí že od doby o svém životě mohl zřít st a cokoliv dělám že si dělá něco pro sebe ne vězte nic pro sebe viděno tento přechod je velice těžký tak s se mi tam první tím vědci že to nedokáže hned že bude. Hodně dělat pro sebe a a že ho. U bezpečným se nejlepším pořádku protože ten ježíš kristus který se svým vůči buňky znázorňuje. Člověka tak jako boha přichází a k bohu se vrací ukazuje že nechal a ona je to ne si s tím zase sis na všechny lidské vlastnosti který si s tak v v v. Vše světské tužby dech taky systém nad i tu tu bylo pokraje ostří boží nechává existovat. A nebo jeví všechny tyto vlastnosti k tomu aby sloužily bližší ano pojítko. Se kterým ve ten se setkají o boha vjemem se u boha se pak nemohou. A tu si všimněme toho jidáše ještě jednou promiňte. Jež neměl ani nemůže do pochopením jako sebe se neměli i ostatní učedníci ale co te aspoň ve byste nevystupuje nebere je když viz tu když on se nevědomostí a to je dosud například and prvním ze ne ne ne ne ne ježíši kristu v že se mu říkal prosím těšíte nad dobyla se že je tuze se obraz hodnotu své a obě. Co sis nemilé ale kdyby s svěží z to si co jsem chudí ve ramen podáme se na to bude rosteme peníze těm chudým nebo se mi dobře. Sem říkal ty si nepochopil vnitřní smysl této věci. To je symbol toho že u mostu svých v budu v hrobě budu pomazán. A touto ve ho mast jak na bude to symbol toho povaze ale ne vykupitele ano to jsem si tele že teprve po mu budu moci být v své smyslu vykupitelem a as spasitelem a osvětitelem se při kdyby nebude nes že jsem k ale nebyl tom nes v tím to co jsem si se mi v kdy ten jede neví protože ne to je neví jeho a v mála. To jsem testem přivedeni ten a tedy taky věří ne ale ten si nade přivolení ty by se neví z s z s a a v tak když nestačí bez letní prostředky proč nestačí vy když někdo poctivě potes přišel protože to je všechno co mohl proč to nestačí. řeknu to ta podobné králoství nebeské ženě v a z ale na co od vás nic a zen je je do všech měřic mouky v že si to je to časoprostoru do této o bez se prostoru od. Odděleného od boha a nechal to zemích kde se ho a nechal to z kosit a to podivu v tom malém množství kvas nic z prosilo z všechno těsto v že se že z to se nepo to mísí se tomu od toho. Tak je které s tím tvé o synu božím on je v nás působí jako to co ona je na k na to působí že zemích dává se ostatně znamená z ten k vás. Je nutné abychom vyčkat li času abychom víte příklady v ohled to dělat. Abychom se byl si v chyby že ho v v který zase na nebi na potom nevyšla pak tedy ve se služ které za v. Tedy to je od je to co se dělat nemá. To že nebylo z rozumu kdy ono se mu v jsem se jede aby sis po že semeno ne. Z byl žije semenem výtečné ale nakonec se středisko kol. Tak jsme to že by se při z nebe mi že nemáme nese se se o tom jak se to je ta. Že kde toho na cestě že se tam jsme se liší žil ve z je třeba aby v tom co se bude zlo nebo kdybych se při by se ale ne tak to se veme i to dobré semeno kdysi v jeho užitkem. Musíme se smířit s tím že budu nedokonalém a když jako se ten se z ti čili přechod sestupme stupně na stupeň není přechod z nebe je si k dokonalosti nýbrž z jedné a ne vší a věčně dokonalosti kde menšině dokonalosti prosila co si je to. Nezoufejte si to. A ten by se neříkal ctí že jedna z těch se ve které s tím bude víme že v od se vůle jsem se cele tvého a ne bylo v me te ve vjemy deska prostí. Tak jsem asi neb přeháněl o z asi v očích lidí takle nebylo ale i v mých očích pochopitelně ale byl to že nebudete neměnné dokonalosti jste správně mi kdo po v s s s s s s t i z síni řeší jsem krátce ano. A to semena že se překoná se to co si s č že to ten se že jste to by se neměl jsem nesl to se co si překonal ani kolik na tu jsme se semenem s protože jsem hříšný a protože jsem člověkem a protože co jsem lidské kterému se to se studuju z sys ten č s i na protože bez jednotky které jsme přes co se napřed novém není jesi ten je ten vyšší člověk se něco vyššího s v ale budete pořád. Věc ten člověk bude to po se tím co z své protože je to je si beze chybou a tak dále s ale není to neznamená že byste byli nepřekonali ten čas ne z z z z s ale že si z a z když se jedné z ten přechodu tak si je to duch nebo nevědět že to neví objev. Jak si ve se že neví obě sv co je ve st š se je ne s. Jak to z nebe ale že padne je nebe se ale ne. Nikde s či k k na jsem neměl ani tu jsem co je ta postní božím ne ne vy kde je si při neměli vůbec jsem to jest v zemi. Je protože protože si to že jsem si ale protože byla že do s v nicnedělání v jsem byl z nená v nesmíme si z bez těžkostí bez o to denní v bezstarostní v bez nevědomosti z na věky vám bylo z ž nic z ne ten není to králoství boží s jsi tady neřekne že tak v co je by se nemohu k nebo tam v nejede s plně nebude nespadne by se nezve tebe si byl svět tady nebo tam v janem ježíš. Tam ten který nelidské obsaženo v takže když jsem patrně při bych to jsem říkal tomu tak to se jedna z si že přes vás co je je si o tom přestaneme tím nýbrž jenom se nevzdalovat kdybyste dokázali tak byl je v síle se z tu jsme od za o již měly být jako řek že jak jsme to není bylo i vůle nedostaly ani když napřed to je kterou mu s tak si se s tím božímu nebo tak něco prosim v. Protože s koly plivá svého dosazuje správně že ráje pořád ještě v časoprostorové visím z ví. A to je tedy být dál ale neříkám že to není blaženost nebo dostal nikoli věčná a. Takže ten kristus na kříži kriste jak bezvadně to formuloval nemohl sliby to od pravili vstup do nebe kdo kdo je v ku kola trvalou spala svou nemohl slíbit protože on byl před tím co jsem od rad. Ne že bych to mohl nějak co je zasloužit toho by se měl vzdát této myšlenky ve stavíš. To si dosloužilo svatá terezy je a stejnou milost od osobní to od ta ale přeci jenom v je třeba aby je toho ze sebe lože své všechno co může a nedá se do k tomu hotovi toto od sil všechno co bych se toho života do toho vložit mohl to. Od toho života mohlo by z vody kdežto při otroctví bylo. No tak pro tomu nemohl by do sama nic než chvilkové osvobozen od od roviny a byl od co od tří totiž myslet. Ale beztak něco co ještě v tom prostoru vyskytuje čili co není pravé osvobození tam smím jsem promluvil dost co si o tom co je to nově se dát na cestu do duchovna co to znamená o novým dopravním prostředkem k atd co znamená že ne všech dosavadních lidských vlastností můžeme poučí. To znamená nemít tou ku tam si v užším však tyto znamená nechtít to království boží pro sebe. Tak aby osobovat tělo podle mých vlastní přestat v ten na to listy nějakou představu o svých takle a v. Těch se chtěl ocitnout v tom království boží nebo co se ocitnou v tom králoství boží. On často říkal takové vtipy od pod co v tom budu dělat nebo tak jsem to říkal kosti ale není to jenom ti je to takové spřádá ani lidských představ a tak pozor to je strádání oděvu a za oděvem tam nejdeme. Ještě jsem byl těch lekla domněle dycky od tohoto pokorně jsem si na věčnosti žádným život v nějaké podobě přestalo byl el. Ten nemá žádnou lidskou podobu chápejte. Člověk jako takový se všemi smí dvou dost my se vše to co prosim schopnosti pojmout obrovský vesmírem toho malého lidského nitra z toho makrokosmu dělat mikrokosmu s celou ona z kou. A to samo osobě nemůže nám dát nejmenší pojetí o království božím nýbrž jenom o času prosto o si ten celý časoprostorový jednou projdeme pravil že kdo tam byl za to daleko pokročí na to mám ještě pro od ale to co bylo v tom tak shlížet že nebudeme asi s o chop ni na ani co dál protože nebo co to že to nějaká bude nad již tou bylo to bude pohled tohle v ho dneska sto pro člověka pohled co zastat. My si veme měli možnost to je v televizi ho vlády si to po se ho nebo na plátně v ky na to o co přicházeli a o co přicházíme my přestat tomu život tak klidní vlažnost tím bavíme před tím bych.