Karel Makoň: 84-23B-k (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Že se době nejde roste v které se nápadně podoben roste rajským není pro ni špatného radujte se za dojít svými ale nesmí to být cíl. Musí doby jenom vyjití vstříc tomu kdo se raduje. Kdyby byl ježíš kristus nevyšel vstříc v radující se s tím že jim byl od udělal další no tak vám ukázal že to špatně chápal nebo protože my špatně chápe mělo slova když je raduje podpory mého v jeho radosti. Říkali ti. Ne nestavte se tam jako s pod svatí jeho říkat co to dělá li to ve vede do království božího a to ne krise rady u jež a to učí jedné před tří vlastností nezbytných k tomu aby z žil v bohu. Sat čit ananda ananda ananda radost k se to to je to přeci něco o něco prosta svého ani na se na to musí se trénovat to to se hned padnout ona do sebe ale vzdálená podoba toho co člověka čeká na věčnosti. Potom nemůže mi čekej řekla jsem to vůbec za o představu ani zrakovou ani suchou žádnými smysly cit a žádný zpracování rozumovým se o to ale. Je potom možno vůbec toužit po takovou o království božím ano toto vše je vázáno přes domu. To co tady příkladem že možno toužit po tom ano. Když v a protože o to opřít. Že lidská představa se zařadí do ostatních při stav v ona dostane na úroveň o vašich vždycky cesta o které málo kdy byl se děláte něco co k tomu slouží na brzo dělat něco co co to s čím o to odcházíte. Čili mám to všechno tak domohli zamíchá nejde tam není žádná jinak je hodnot v tom obsažena kterou byste ctili. Ježto když za vás. Někdy bylo pomozte dali právo aby do vašeho života vstoupil svým sebezáporem ba zprostředkovává nějaké ponětí. Čím dál dokonalejší pole to jak to unese to on o to čeho se jinak by vás vzal. Dívám dává takové ponětí o tom co je to králoství boží tak vám řeknu máte sice nemáte představu ale víc sester tažení tomu království boží voni si by se si nejdokonalejším skok s tou o tomu dělali ano. Čili kdo jde vlakem který od jedna nula desce a něco třeba z ten nikoliv jen lidskou představu o tom co je to království boží a jít. vím může zvrhnout tím způsobem jsi tam kde čím dát duši. Tak z milosti boží mu někdo sebral je jedna z chyb před ni věcí. Těch devět proto aby to nemohlo udělat aby se novodobou živé to chyby. No mám dojem že vám to oni to z mu nebyl z to ještě do domu je do sebral vybalit život to dobře hledal po vše děje se díval nikdo to neviděla. Ale. Přitom je třeba říci že nemá čeho litovat protože mu budou ukázáno že totiž musí výběrově jenom jedna co znamená že se chopit všech lidský vlastnosti kterými by tam mohli jít nýbrž vybrat si ti nejlepší z nejlepších as těch nebude čit užita představa o království božím neboť ča jenom představa o a ne ono. Nýbrž ty tři se nehodí pro tu představu hodí se jenom jako průvodce. Jen záminkou k tomu co prahy dostal el tele. Tak si všimněte že ježíš kristus který měli do si do daná z učedníků. Rozhodných o kam li si v v v v v v v bral v na určitá místa disk jenom tři je znáte. Petra jakuba a jana a to jak na horu tabor promění na tak nebylo zahrady že se mám zk je všude prostě kdesi něco nejvážnější do dělo. Tak za jenom tři znamená měli protekci ne vůbec ne ukazoval že ne všemi vlastnostmi se v všude dostaneme. Ale asi tak jednou před jinou bych ha vlastnosti protože my nevíme a se kterými protože bylo tu schopnost rozlišovací. Vám známo pro schopno to co se liší jež se pomalinku vytváří. My se vytvářelo od dvě těžké pravdu o tou tvého děly tvá zase po o to dneska se vytváří která příklad nepoznám co mám začít s nevím co vám nic na takovou otázku proč jenom tři. Je to co si to třebas třikrát nepoložím dělat co stop po vlnou na co jsem chtěl říct to nevadí protože na to z hlavy nemá na to hlavě nosíme se tím před ženu ale je to řekne třebas potřetí tak rosa toho povím daleko kloudně než bych co by na to odpověděl nebo z paměti nad pověděl jsem protože mně napoví jako tedy v tom předškolním věku co je správné poznal že to správné v ale když je. Poznávám že to správné tak na to zapomenu jako tam potom že na se na to na či o to mně a když jsem mezi toho vložil něco. No to by byl taky za něco vložit tak potom to vám došlo pak při rozumíte tomu tam jsem omylem vynechal nějaký článek který neměl být vynechám ale to by se měl ještě pamětí ale protože jsem byl dal svým pro vynechat to tak v se vrátím k tomu těm třem vlastnost o ní. Ty tři lidské vlastnosti by se daly nazvat zhruba dítě něho jednou větou nebo jednou myšlenkou jak koho vnitřní nadšení. Ten člověk který se dovede na to o to není jenom věc citovat při svém. Jednou nebo třemi vlastnostmi prosto působit časoprostoru on totiž může být chycen za přir k krásou nebo po ho klamy prostorovými a pak od tím způsobem měl by mu to si základně sví poznatky třemi a kdybych to pojmenoval na po že si tak by říkal to jsou extaticky kteří se dají vytrhnout z to přednost. Ti do jiné ne všední. Záležitosti nebo není všedního vidění zapře v po že my si jsou svým způsob staticky. Protože je vidím prost jako had kdysi poslouchaly třebas ve když a. To co se extazi. Jsem jste o povel to nevadí ale když to mu na to na čili my. Komu to nemá smysl pro hudbu tato tu to se nadchlo protože by to nebo neslo od něho o by tvrdě je svou stal v sobě. A říkal by co co v tom klidně mají co na tom vidí a to bych ještě dostal chvilinku pole toho řek bych k tomu jestliže. Člověk neumí ještě poslouchat těžkou obor rady není těžko od el velice lehká od ba když. Voni třebas to co se tam se. Nebo jiné takové hle be takové nad velikány ducho toho ducha od by vlasy prosby. Tak chtěl tak máte spěli hosta ale si na poslouchat si jen nás z lehkém. Vládne se mu opět to s tím osobním poslouchá ním a taky je pro co není poslouchání to musí střídat. Jenom také přitom. A násilně jsem se s ním spojí jeho vědomí jeho potřebou to poslouchat. A. Zatímco třebas ve co ve svými kde obalem tak svými začne mávat. A tím pod oni začnou měl by bylo vůle kterou od jako třeba o to pak nebo člověk kosti to síně nebo ve by do něho dovolávat let a jsem ho je od pout dál. Od přednosti tato prosba dění to na tu další tam se taky musí růst postupně v no a jenom bych chtěl říci jestliže tedy pod to čemu říkají přímá ne ex co ztrácí ho asi nadšení nebo s k o něco si z toho co to je když to je rozhodující. Tak je v tom se na nedostatků řada předností jeho taky snu se co si to řeknu. Ale největším nedostatkem toho je že když si myslíme si tím vydržíme dokonce do úplného vítězství v v tak jsme na jakém omylu protože když si tohleto exaltací jeho vzal na pomoc ten ježíš na horu tabor v tak to dopadlo v zcela jinak než když těl dal do zahrady je třeba když sil nalezl na horu tabor. Tak to mělo ten neblahý následek že v tom stavu při nadšení chtěli zůstat od ona tření tak patu křestní před pavel který v tom zůstat lid tím nadšení napřed části strachem když to začlo ale pak s tím byli na čem. Když ale při tam ho do znali getsemanské tak nejenom že by na čem se při svým modlit se rodil žil chvíli těžká no z pak u stoly přitom všichni. Čili když znala lidská schopnost není schopna přejít přes hranice časoprostoru do věčnosti od proto je to zoufale kde potom ta individualita. se ztratí přátele takle povrchně nemyslete. Protože všechno pochází od boha i tak každá lidská vlastnost či se nejí li ještě ji projevuje jejím základem je bůh jeho moc jeho vědění jeho poznání jeho život jeho láska. Takže odstranit těly všech ten vám o z lidský pak to podstata boží v tom správné a zůstane nám a zná u každého jiným způsobem. A z toho vzniká individualita pro zůstával ji a to tad. Smích smích ani na ukaž do k jiná jo to jste matematici tak by kristu malosti prvků to kombinací dostat nesčíslné množství je třeba ho dost li v složením. A kde kovy se ještě vás pochopitelně tak je to s každou individualitu to s se vytvoří než že se vrstvy individualita zůstanou u toho pána boha protože to budu o tu jeho spolu na míchá ano. No ale je to všechno to božské do toho zamíchá ne. Takže jsem říkal š tam v zahradě getsemanské usnuly i ty nejlepší z nejlepších vlastností. Na hoře tabor nechtěli u s tou statky tam zůstal by dělí kdy žily dělo z byla pak stává že viděl jen obrazy o skutečnosti obraz skutečnosti neviděli pak co tam slyšeli rozmlouvat pak nebo co spolu dobyto by ježíš se nedělo by byl rozmlouvat myslí a s eliášem od mojžíše. Potřel že si rozmlouvat s s eliáše rozvoji v čem byly aby si moh stýkat to obcování co ty s po člověče jiným oněmi mamon o mně je pak pak se stýkáme a nejenom že o na to ve existenci ale o mém poznání a od jeho poznání o lásce o jeho od ale od míře jeho lásky protože my jeho pod a na tak dále o tom jeho způsobu o tom jeho při vstupu o to jeho individualitě vědí ti který. Jeví se to obcování svatý pro tu s osoby žili takže jenom. Tam na tohleto nedokázali pak ho to ta bod ještě zažívat atd tady ještě za se na to nestačily aby se dostali na kříž kdo o aby mohli doprovodit již na příklad tam s člověk boha doprovodit nebo vše. Ono to statisíce o každém přechodu z sis tu ni ale tady to platí z z z váš v tu rázně kdyby se někdo hle dále na ten kříž. Tím ježíšem ještě si tam žádný z těch učedníků nevedla ani ten který věděl přesto přišel přítel poslední večeři v v to co to znamená tou při se to neni že bych neměl dobrý a a u prát ten kdo jest již to chtěl. Ten který jediný věděl protože věděl semena na kříž taky semeno na kříž je to není jeho oko vaším úkolem neni sebe křižovat to není pravé pochopení sebezáporu nýbrž v vaším úkolem dát příležitost ježíši aby za vás umřel na kříži. Je to velice důležité to to pochopit no to trvalo i svatý které si to slovo ho dobra ve příklad toho onom malém se to je se na sebe asi jste při pro vnější než byla ona. Ona měla sebou takovou neřest no pravici tak tomu vůbec rozumělo. Ježto by takou tady se svou nemáte to tady mluví někdo do tomu aspoň trošičku rozumí takovýho ona vedle sebe neměla nikoho. První kdo takle k promluvil tímto způsobem byl petr se a tamta to přišel nakonec. Potom jejím velikým trápení no ale zajímavým po si že to nebude nikdo z toho jeho vlády o řádu klame tam milost v že ano konkurence protože že mně z s z s z s v takže jsem ho s. Vlastnosti lidské jsou nepostradatelné k tomu aby se dílo boží vykonalo potom musel být ježíš kristus dvanáct učedníků znamená celého člověka musíme mi disposici a to jsem na individuální přít. Pak k tomu abychom se dostali bohu nemůžeme po smrti by si ho překonat a je to si tam být nemůže vám to li on ještě co zažíval protože ven z větší míru svobodu jsem odešlo a ne tady v pro je samozřejmé ale toho smím koly od dojmu nebo se přesvědčí o tom že jsme dál nejsme. Tak tím ona se na co si z toho co řekla zapotřebí ale. Vždycky jiné mít ještě nikdy ještě dvanáct je třeba tří a to stačí na to abys chápali to co sto na hoře tabor jenom ti co jsou schopni tohoto na čem. To je neschopen takového vzepětí ducha. Totálnímu nadšení celobytostní mu ten na hoře tabor by vůbec nic neviděl. To by nezjistili do tam ježíš stýkal s mojžíšem as volní všech protože on se s nimi stýkal po z a to chtíč. To jsou tu dobu těch střílet co oni byli spolu ale nikdo nebyl toho svědkem ani protože bylo všechno o nás po do matně jak je vše vás tvorové zase za mizí však ku aby nemůžete vidět jak se vás jak se vaše vnitřní nesmrtelná individualita stýká s bohem to nemůže být. Protože váš všech dvanáct ale to svoji váhu tak to musí být než je tady ten na boha co tak je že se takový tupí. Za tu post i. Kamene je třeba k tomu abyste zažívali potom tu po sto rostliny nad tu po zvířete nad tupost člověka že sil míra tuposti menší tady ne u toho člověka. Ale ta předchozí tupost musí stát váma teď teď musí vámi stát všechno kamenných všech tímhle posty pak tohleto si všechny buňky nejenom ty moje v mém těle celý ten biologický vývoj který za vám musí stát aby se modlit si pro to slyšel o si tím tří. Ale když tam potom budovou ty dané s tak ti v v v v v v v v v v v v v v tak ty můžete pochopit nebo když jenom k ne všemi vlastnost jenom některou například utrpení může navodit vědomí jedna z vaší vlastností jidáš a bude to mít za následek osvobození tři a na každém tom stupni přechodu bude toto utrpení zazlívat ko. No to nebo říkat promítnout porůznu. Tím je znázorněno že to všichni mohli všechno dohromady dní na s ale všimněte si dobře toho život ježíše krise protože vězte mi to není v moci aby všechno co se v tom bezčase okamžiku zažil a pochopil pro život ve při na tomto viz vysvětlil za jeden lidský život kdybyste byli bych chápal vyšší když je řeč nejduchaplnější když mluvil jako ost to to se s ty žít tak to na se k ní. Tak není od nejde o toto při s tím do z se o to vás podnítit a to by mělo stačit kteří se na více spodní z usnadnit člověku pochopení do tak může být a že by se mohl tím žíti v k v. Jimi je z vás měl jsem v ve kterém by někým hodně honěn nebo zase jiný jsem ve které nikoho za byl na tak neříkám že to se mystický jsem jako to to jsem teď to by to by bylo vně mystický jsem je to návod k po užití ale toto než co na kolik použitím nýbrž se to vám prozrazení co se vás děje. Když vás někdo hodný v tak vám nějaký kterou řekl že do toho musí se sebe bylo při by do takové mínili v v v v v v abyste v ten věčný život chytl to by byl chytli zase ji jen v to dal své se takle pochopili tak honička u honění. A o jest cesta po které se co se s tím vy nemůžete se chopit věčného život stal z to není ve vaší síla. Kdy může v jenom příklad ba to on vám bude o ta při čili že nemyslete si že je co se promeškali tím se dosud nedělali. A teď se to opustíte se do toho vně jako třebas se zkouškou vědomosti tak plné nýbrž s čím dokonaleji se odevzdáte této myšlence na příklad soustředím první prana spočinutím mít tu tiší spočinutí co si ste když to konali provedli věc jsem se vůbec se pospíchá. Přitom se jenom v jinak jedná než dosud jakoby se nejednalo. Toto terezy měla velikou po tiše svými duchovními ta za výměna a chci duchovními. Uvozovkách protože oni se rodil neviděl o tom nic v když či vědy zahálet se při jejich modlitbách při modlitbě. A protože si jeho místní dělal protože ta se vůle dva když doby za ve se z pod zpívala na půdu ano a čela mával tak tělem tak ona nic nedělá a kde ho mystik praví duchovního si o z ale no ale to byly doby kdy oni si nevěděli rady s vnitřní modlitbou když si mysleli že jí. Se třebas daná od jinde abych vůbec byla účinná. To mně připadá. Takže byli v době živi když si lidé kteří znali něčím jdou moc kamenoval z ky pramenů mysleli si že na všechny choroby se to musí brát v takovém k vám tu do toho člověka přímo zabili. On to taky a toto zabít člověka pochopitelně ale a a na. Tom který se správně modlí ani není když se modlí protože vás pro to od do při to co co to je že ježíš kristus nelhali říkal nebo nekladl nemít z znou pán mu na to modlete se neustále o nemodlí se dostane když pochopím že tento z život smysl protože nese jsem se považoval za od li na jsem uvést do toho těla a nechat nás žít v čili když musí být z jsem to nám všemi či k tě. Ale nějaké spisy v modlitbě jeho to speciální modlitba taje tam rozvinutým plamenem a tak i když na tom životě kde si pro že o nějaký plamínek. Ale ničím víc v je to velice důležité při posvítit jsme do pod co do. Že možná li by tiší vše a že se v to že již že ji život že kdo se k po těžké. Těžko pán a ne na na s na všechny předměty který nevidím na cestě či překážky. Ale jenom tím to způsobem se modlit není možné musim pustit toho pána boha do své činnosti a musim spravovat své vědci a tak dále a to to všechno že byl do rukou božích u dalo z těl že v připravilo o své věci to všechno dělal z mého života něco jiného. Něco božího mám v ruce při nich podoby toho života které nejsou moje které ji svěřil bůh k tomu abych zprava ale to nemělo ne pro sebe a pro to se představám. Do králoství božím že je úplně chybná protože do králoství je jeho a ne naše a zůstane jeho i po tom našem vstupu do něho. Ne království není z tohoto světa ne ba vše králoství č. Ne král se mi tam nikdy nebudeme králem kdo bude mít příbytek. Či když vás někdo honí vás oni že v tom z s on trval oni tam vše špatně to a na přesto o to že teď to musíte do ho v. Takže ten do vás to jste vy je a a ona do je honěn to se tak ky bych v tom snu že koho se víte v tom snu. Tak se se je to vinném vina vaše myšlenka je. Že si mysíte a nám na to odříkáním to asi spočívá v tom jak to s tou při při jsem skal na ten co se byl zabít. Nebo kdy do mi co v sobě za bídu do míry se mám v sobě místo. Něco nového se nemůže z proti v no v na povrchově to správné to do že by tomu nic nemám ale když se na to zda si to způsobem. Tak v tom vidíte křivdu kterou se spáchali na tom kterého jste zabili a právem se to. Pocit křivdy jezte někoho zabili to je po učení se str nesmrtelné duše je. Že tak je tím to způsobem jedna je nesprávné tento po si že z ty koho zabili a to není správné to je to tak. Co je na tom sebezáporu božského dnes je to to co by možno do sto od toho ale vy něco ze a víte to je pravda a ale myslí si že se to by kteří za víte než to co na terezie křičela hrůzou v mu je to a k ženo bude domu byl by. Musíme mu z daně přeložil umírá nám že nemohu umřít a. Se snažil všemožně umřít za být sama sebe ne sem být sama sebe. Co jsem člověkem a protože pořád člověkem se vědomě spojit s bohem no a takže i ten kdo zná zabíjí je bůh. musím tomu dát těm svolení aby na zabít děl v když jsem se se v nás světech o si to na pravou nového stupně kvalita ty mýho poznáním tak jsem si že to je že jsem že je ve ten bůh v podobě jsme se přede podstaty za byl neměl na to na mě. Bojích sounáležitost tímto světem. Že to on který to za byl nedělal o o mně i to nemá vidí to s to se si nesmí stát. Když by se z toho se být dost jak jsem to špatně protože on dokonale od poutal od dosavad tím cesty. Ale za tím je nemohl protože by to byl ne nesl do ten je to nebudu děl. To jsem musel vyčkat to se musel by trpěli ví. Takže na sebe při na malička k jsem na tom přechodu na o tom praně přece do pod nepojednávám ne nevědět co vlastně budu telat jsem jenom věděl že budu vědět. Co budu dělat. A o pro se s to dovede zase od boha se do jeho moc a za to by se do li kdo měl dva co to je dobře víte on tam nebylo v či to bylo zase jeho mocí čili antoníne nezoufej si že nevíš jak tedy dále. Nesou sliz čas než vědět kdyby si zachoval tebe klid a nic víc se od tebe nechce tak přes budeš vidět co dělat dál. Jak je to pomocí božské dvojí dát a ne pomocí lidského nebo převážně pomocí božského ještě si sebou neseš ty při balíky takže do lidské pořád na čí dotýkal ti takže lidské a to musíš pořád za spojovat ale sebou není že taky trošku z tam než a že tu by tělo s smysly nemá než je. A že šel nemůže toho o si tolik v z vše na na s a že ježíš kristus ukazoval že nebylo předností z toho dostal. Že neměl žádnou přednost ten dostal pět hřiven ke zpráv co váhání před tím dostal jenom jednou. Tento měl dvě když si správně zacházel že se ho se to jako nemá co bylo mým než pět kdož na odměnu stejný jako tento spal že z pěsti. Ale když do si říká mám toho málo a o by to pro z podařit a vůbec tím nic nedělal a zakopal tak byl od co musel k temnotám vnějším znamená nevědomosti lež. Ale ve vším nitro jich takto bych jako nepřála. A proto ti radím aby si dnes jako walt protože nevíš co z když si z mu říkal prosím tak sto mělas o bez i tady na si ma by dali nějaký úroky. Tak když nevím co s tím tak to odevzdám když jim když mu který si něco budou dělat se když po že si tomu svému okolí a bude vím co je tak abych se to že sobě nýbrž čím k ani si viny penězoměnců oni to záměr změní. Tak tu při to z váš ve svých dětech a tak dále. Se k okolí k protože tady se o to snažíš a ty musíš vědět protože to to je na od od boha a že ten prostředek jeho a ne tvoji kdysi budeš najednou co prosim dát je co si před tím neměl schopno zdá tak vím než to přivede myšlence protože tady v tobě začal způsoby bůh na viz o proti tomu lidskému pouhé jemu co s tak dosud měl. F. No a ten dotyčný který že byl k a ho co se mu zdálo jsem pochopil proč tak je protože to by nesly v on to byl kde jsem a ve kterém na před to se mu člověku todo potom za bylo to byl to bylo to oko ani. Se co z něho do na tom za ale že jsem od v tak a dokud on ten mrtvých potom začal ten doby kdo se ho na ho tak tak to je krás tedy že to tak to je přímo k k k k k v k jak tomu říká hora vašeho tak nohách. My my se snažíme něco za by z to byla ona z toho nic se na by tomu bylo plno o tom by tomu bylo semenem mi to nevíme co je nebude ctnosti která nejvíc co je znakem života nebo čím na ten zrak protože veme nejvíc ne kde zraku fakticky jako při tři jsou v živém či chu že ano s žiju v oblasti či chu tak mi oblasti zraku žijeme a on si mluvil spí kola na ho ale budo. Oko tak u strava samosebou naživu. A když ho za dvě potom k. Jako slepého nebo tak nějak tak pořád stává živý protože člověk nemá v této oblasti ducha schopno zabíjet. Když když si myslím že co v sobě za byly tak si to jenom myslíte ale nezabili z li on vás to bude pořád honit je. Tedy zopakuji ten příklad toho pravé čeho obrazu prominete mně to. Kde je k panna mary ji znázorněna. To byl člověk šestá z dost co je ti něco více ne za ničení a již jejíma jež. My namaloval pro o marii jak si stojí přední ježíšek tváří vodního vrácen v a ona se do ho tam ona šlape na hada na hlavu hada a říká mu ty přístupni na mou mnou o na potom ut tuk od bezpečně ve s tat na noze či nesmrtelná člověka je nesmrtelná duše učí tady člověka to. Jeho nesmrtelnou podstatu individualit tu učí tomu aby dovedla šla k mnou od na ti neřesti a ty špatnosti na ty dokonalosti tak aby byly od tvé ni. Aby nemohli nohu člověka. On sám ani ten ježíš sám nedokázal protože tu pod s von co ještě onu o myla co všecko a aby to dokázal to co se tam stalo co tam ukazuje. A tohleto jsem taky tíže nebo z ani neznám. A to bylo byla pod je že tam římě stále za mnou dva manželé extasí kteří nikdy malým nad tím obrazem jsem obrácen směrem ke stále doby tady který tam tak i přenosu výhoda i obrat svým a byl daleko se dostat o kroku jinak a oni za mnou říkali co asi tento obrat znamená jsem to pro ve neviděl obraz ještě ale toho jsem takovou touhou kterou znám protože to po mně také význam. Jsem poznal to správné se od to či k a. Podíval se na ten obraz jsem když to o to za správné tak někdy taky poslechnu otočil jsem se s a poznal sem hned že to symbol toho jak naše vnitřní duše nám pomáhá od našich s hříšník zk on tak na nesmrtelná podstata je schopná od toho nás osvobodí atd od toho co nás poutá odtrhuje od boha. Jsem řekl a promiňte mně ten mám manžel dům a ty jsem mluvil za u se stále vším ještě bylo všem přes se nestát. Pozorujete že je to váš měli z kte jakéhokoli druhu. Co vás pořád mostu že již nejste prosti nedovedete si od k od pomoci. Tak podívejte jsem to obraz mám prozradit do je toho schopen a z toho z od s. Že to panna mariina nesmrtelná duše ani ježíš by byl nepřekonal satana. Nebyla v tom jeho panna maria nepomohla nesl na na pomohl a. A tak tak je vám oba se tu věrou na pannu marii ji k a bude vám pomoženo nebudou vás ty těžkosti tví špatnosti vaše a o že oni řekli to jenom dovětek. Jak to víte jsem říkal jsem tu se na tak na tak ze všech v v v v v k v. Lid tak odevzdá v v čem spočívá od odevzdá v či jsem že v k v. Musí se zvyšovat v tom na každém stupni kvalita odevzdá v čem to pozůstává. Že věz je člověk který to takle slyší by řekl do toho musím vložit něco kvalit vnějšího. A nemá a aby to bylo volit tiší tak patrně v jestli se ne s milovat v ničíme kvalitní či by jaro toho musím taky za nějakou on si tu. musím pokud možno celým životem k tomu bohu toho se pravdu tím že to neby to by nebylo k povalit tat dní. No tak to svým přechod to byl kvantitativní přechod není to v špatného o tom špatného ale vám řeknu když se to za za ten to začátek tak to vede z ke zničení k degradaci toho člověka o stupeň protože jezte si om on který vám velice chutná z s esi druhý. Tam bude k nad ne. S a nebo ty s kilo tím komu onou tak vám kolem přes to s tou zkratku v takže že budete úměrně s kvalitou přidávat taková jen ty a oni doba si že že to zprávu že to není správné to jsem se s to v pořádku protože kdybych to takle neděl tak je to ostatní od toho odlákávat asi nemohu jednou za den vzpomenout na pána boha. A koupali tak klidně se mu odevzdat. Tady mně tedy s pravou pravým tou pravou nebytí sebral. O pravda ve sebrali když když jsem zpočátku. Ale přesto nemáte pravdu když jsem zpočátku na duchovní cestě a chtěl jsem měl touhu vlastní silou nevlastní z vlastní vůle celí patřit bohu. Tak jsem si pamatovat vám potrava hloupě jsem si pamatoval že z sedí bylo v v v v mystické podoba vivo prosím mystickému a že to dílo archy mystické se nesmělo před pálit do toho vložil příliš mnoho v tato před pádem anebo k němuž pokračovat takže se musí začít cvičit půl hodina jenom denně a pak se může případně pokračovat. jsem se nemohl dočkat toho večera tuk od něho budu moc k tomu pánu bohu věnovat. Protože jsem tu tu hodinu nevěnoval jako modlitbu bohu nýbrž zase moji věnoval jako možnost přebýval o bohu no a nechat se obrat poto v něm přebírat v přelití přebývá když vím že toto nejlepší a nejdůležitější pro člověka to byla hotová trýzeň v. Tak jsem nemohlo se před tím bylo se nemohl tu se o to cenou smysl znají zase bylo že se nám těšil na ten večer. Pro pro to pro řekl že to musí být jenom u hodina je přejímat vím že tohleto co v tom v které mně prozrazovalo co je správné. Jako se tento způsob myšlení je správný že mohl být v řeknu asi proč nebo to jsem tu pro co ona a no protože jsem si jsem se těšil v. A myslel jsem pořád na toho pána pomalým způsob nečtou koncentrací pro svýma a mění podle visí že se to vám tak bytu od pak dále své a dělat si misky se z takových duchovních knížek ta u si jsem ničemnost ženo kdy jsem za se se se nadále v něco co z ani na jídlo dva koly věci maminka země rozumu radost. Tak prosimvás tak chtělo se na jak co ono tak aby se naučil něčemu čemu se říká a to byli ve nedočkavostí v v v k v. jsem věděla v a nová kvalita jsem věděl že ve se budu smět tomu pánu bohu ale přesně tak se svého před trpělivosti kterou se čekal na tom co. Tak to ba taková opakovali ta co mi za úkolem klidem na co jsem se jsem nevěřil ale byla to vlastnost která nebyla země že není důležitý totiž toto tažení. Tomu říkají mystikové nadpřirozené protože nepochází z v z lidské vůle a z zk jeho pod k nim s spodní tu božího. Spočívá v tom že země es se vlivem to jsem zažil oživil. To by byla paměť nebo vzpomínka na otcovský dům a to o co tak z jak to že jsem v nebo ho odolat jsem mu co na něho chodit né. A že je nebylo dobře pracovat na poli na on musel být v otcově domu. k no a tak se mám přitom chtěl říct že nezáleží tolik na tom kolik během toho dne mávat rukama nebo nohama nýbrž záleží na tom v jakém duchu pro děláte těžit toho že si si za řeknete při dílo nesmí být před pánem no aktu když se budete o tomto jenom tak dlouho. Dokud ještě pozor na s přitom vydrží také to nejsprávnější co dělá začnete se nad i v jiné pozornosti čich tady například tady někdo z vás jen částečně mně to oboru tak dokáže ne mít touhu upřít tu poco o z třebas do nitra aby to před tím třebas vteřinu. Po viděly několik vteřin pozic třebas minutu a potom mu to přestane bavit potom nebude tak jak toužit tak je to ne vším pořádku tak k tomu nenutím. To musí být tak přirozené jako přirozeně svých a ne v nebe do oblasti samovolnosti. Nedělejte k tomu nás si sice násilím se ty do králoství a násilím kde bývá ano je to ale my jsme když ho jinak než že ji já. Sebe o zvládnout tím způsobem že se budu mu při soustřeďovat. Jak tohleto dělám tak jsou v tom dycky dvě činnosti a ceníme toužili vých jedna si spočívá v tom že budu koni vyšším kdy se mi ta budou lest a druha a bude se budu soustřeďovat a tak co bytost je tam nepudu a potom se s bohem nesetkám ale když se u objeví přirozená touha dokud ona by boží tak nemusím honit já. Myšlenky prostě se tam s tou touhou u str tohoto koly co odejdou a je toho málo mu prosím. Li toho málo a ty jsem ty jsou v svým tím že se za pali v tom tom nevím. Tím jógickým způsobem pro vady ten ovšem kou relaxaci tělo v tom všem kůra co si před tou při kristus v zase op před ten si to setkání s bohem. Řekněme si napřed co musím klidní aby nedělal dvě věci potom ale nebo aby se se brzo nebyl rušen myšlenkou takle pro sice u klidně tělo toho s tou čisté do své tažný uklidnit svoji mysl a teprve a pak na co si dělejte co na co se těšíte když jste s tím o poměrně tele v kdysi by se tohle toho neudělají před tím přes skokem se těžko něco dokáže takle povlovně se s tam stává se vzejde příliv taková. Cesta nenásilná po pro v nás. Přirozená ta pravá cesta jako bych nic nedělal z tak to je taje za z kvalit ale kdybych mluvil o které koly v kvalitě. Každého se zmocní jiná kvalita říkáme se zmocní jiná kvalit tak to jsem se nezmínil. To znamená každý člověk je jinak připraven po jiné stránce na to přijetí přítomnosti boží protože si každého z mocný jinak kvalita. Pak k po koly tou která se vozu mocný musí o mít nedělat uměle nějakou o je tu k která se modlibě někom jiným kdy nemůže ten napodobovat činného člověka žádná cesta není jen ty vody do se pro vás nehodí a pak a musí si to svoje tou která vás po tresty která vás přemůže a. To vás přemáhá pán bůh protože o si vás přeje mít více neživý jeho v takže že vás nějak ka touha po něm nějakým způsobem padne. Tak rovnou nechte toho co právě děláte a pozastavte se abych slyš tuhletu toho v k v. jsem jednou o tak svýho přítele ještě co mám k ale nebudu o mluvit mýho znáte který byl velice jednal dovím člověkem. A říkal cely to platný že bych rád k tomu to o bohu šel. Když najednou proto oči a o ruku nemám poč od tak daleko pro našlo ale to co potom nemám oč. Protože k ale svorně špatně tak to on o č k a. To pro znechutilo to dělat mechanicky a tak to nejde tak jsou pod je potom jinak. Kdesi jsem zaměstná kde neško do chce co tam děláš a ty jsou v tušíš. not pro svou šla pozor abys to dovedl do z pravého konce.