Karel Makoň: 84-24A-k (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

V v v je ne do tam při tam ten jsou strženi v od toho na od skočit nebo pro zanechat dneska když jsem je dober který jsou služ když on říká ani živých než kolik toho času stává mi co s tak se tak že tam u toho jsou tu tu budu na vtělovat dobu co o tom zradit s sebou jak ten čas používáš kdyby na ho toho potrefila tou o k a co se s tím bohem s v z když je poto víte to mám čas za svou svou. Jim třebas si s tebou to je kdy si to co co řeknu budeš to jste si přesto co by z s z ku a o pro na tak oni ho svou silou nebo svou vahou našli způsob jak si to co žení se zkazil a jak ta toku a to zvaní ježíš to po za mnou. Jako okamžitě vyslyšel to zvaní pojď za mnou znamená víte k sobě vrací do tou za by za tím pánem bohem není řekou ale pak při to je volání vše krista to nesmíte vteřinu váhat protože on řekne tak si kdy je to i č jestli si neberete příklad z toho co se stalo v už. Je mi marnosti konáme nebo do si to pocity bylo v polo by to byla z s v. Opatrný míchala polovička byla na bohu který vých ty co byli moudré o patrné ty měly v zásobě nějaký koleji takže když víme či k a a to je to pravý na této cestě tato vstup oni na který přichází k rád protože and to v když nečekaně za klepá umět pán bůh tak nesmím váhat vteřinu. Nebylo to synu váhal v zakletou u pán bůh v podobě práva který chtěl zabít tak je za tu kteří do byl schopen. si rád o to ženo ale to jsem tu tečou zaváhal. jsem bod těch zakazovali jinými prostředky a k i které v za sebou. A ty máš tak i který z prvního stupně sto příliš postup jest že se to pomalinku odcházíš. Tak jsem za váha a o kam se jsem se odevzdal a to způsobilo že přesto je to tak dále a dostalo se ve mně v nástup do dalšího stupně. Takže zas své další k teď za spočívá v tom že okamžitě objevování a to nejsem jen jenom takže byste měli tou zatím bohem chtít ale že vám mi do si mám hlad kdy mísí s nebo chce se viz spal. Než z ta s k k když svým cítíte jako se sebou kdyby se chtělo spát. A když se vám chtělo hřích víme že v tom malinké jen to nepatrném člověka jako sebe může za činu milo vše. V těch malý prostého z by jde o kam začít milovat jako sebe. jsem mu za pravdu když je to správné aby u svou toho nechová se chopit neříkal tomu jakož jako kdybyste milovali sebe vyčkat když spát. Nad jsou při si vivo viděli v k který na první ten říkám vždycky a tak bych. Tak ráje z ani k tomu nemůže v jeho jestliže se máte máte stejně rády jako jsem jsou musel napřed jak jsme si vysvětlovat. Ale jestliže on třebas touhou hladověl je při hladověli tak mu řeknu a on říká mám hlad než abych cele nebo kdy mých z se u nás v plzni když přišli z koncentračního tábora a pořádně se najedli. Tak tam se mnou pudech použili ani si nestalo oni kri všem těm nástrahám těch ex bez mám ne. A druhý den tady v plzni u míra li z vás ten nějak umřelo. A protože se najedli. A když na toto vím tak nebudu nikomu dají příklad mne své nebudu nikomu říkat tady bych k le dělej všechno možné aby se dostat tomu pánu bohu a on by to za jsem začal se vracet k v. On by porušil rovnováhu v budu mu radit moudřeji ale pršelo bude stejně rád jako sebe. A protože jsem třebas se snažím mít rád stejně jako sebe přes že který to teďka přes silama jsou most jela se než se modlím krve nebo co mi dal v musím přes svěřila s osy dělat když ten by nebyl šel ve vzdálené. Tak prosim milovat to stejně rád když je v ale jenom bych musím to jsem někdy dal si o tom říkal teď to musíme. ho stejně rád při viklat to že byl jen jako sebe a proto vám to kdy abyste pro zóhar kdyby či o toho času jsme tady strávili ten týden ano. Pro to že nechce se přeje li. Se byto do vás sestoupilo přel se spůsobem ne když se nám to přesně způsobem dostane koly se v tom momentu schopný strávit tak to vás daleko přirozenějším způsobem bude asi milováno dostal do krve se co sto od role v kdyby to byl od rádo se varovat s to by se svaly po bylin kali si s. My si ty pán uzly jsou něčím není silnějším než ten vlastní výkon. Poznal ale z tví tak vím co při herectví znamená tou zamezit mezi slovy že tím ten člověk na po daleko více ježíš mluví tělo s prany dovede po uši kdy deme být činné být co to je co to někomu řek ale když před tím jsem postav a než jsem tohleto řekl to se tomu nějak před si musel se podle tomu dospět tak s ním. Ost to. Jim v tohleto řeknu a když to řeknu zase postoji než se doslova další myšlenku atd tak dále. On si byl třeba jen tak ruka sloni kteří to dovedu co tady říkám takle v mýho směry krále. Protože pospíchat dali proč mysl řeknu nic protože co ve řek to poli bych byl vjem. Tak si pro to vážím životě dovedou to o tím víme se klamy v řeči si zdali to více než co ostatním povídání a ne svým světel překryto mater opřenou protože to říká tak pro z jako bych tak karel makoň v tom v. Teď k ničemu. Tak jak víte v tobě určité když ta jemnost pochopen jan si že to chceš si schopni abyste věděli jak. To si uměli poradit jste opakovali toho kterou s vám teď stával s kvalitou čistotě ještě vyšší je abyste věděli že všechny ty kvality pochází od boha. vás není za na kole za na by se si je tu při svolila ka pata řekli si tak tuto kvalit mám pak si v ale my si musíme říci s ním dovedu za při si okolností vládnou v prosím ale jakmile si je draka ba tak ve si do ty věčnosti ko jako pro to abyste byli nový však při s a. Od tiší při tak s postem nepochopili celou cestu a nebude ten most děl da vší k že by ses stanete před nepřekonatelnou překážkou nad vším předěl. A tuš z s chop do z kterou jste od boha přijali přirozenou cestou dále nebudete mít k v. se na doby tím co jsem zažil v ale kdybych se chlubil tím co ještě vám řečí ta as s tím co ještě zažívat tak bych to nezažili a druh tu není v je taky být tím uspokojen a myslet si že to moje v druh tu tu ve do který nikdo nic neví ale které skal. Dost pro duchovní život v ale kdyby se manželstvím nevedla k tomu že bych si ten každý z dvou partnerů uvědomil. Že samotnému když sám žije pro sebe že to není plním život že minimálně. Musí roši si sebe od někoho dalšího kterého stejně vážně bere jako sebe ve kdyby tato ma že nebylo zakotvena takto ma že si budeme na to je zbytečné jsem řekl manželce než jsem si za nebem není s to tak že na ten s tak od projevila že pro nějak podceňovat i ti budu prostředkem na cestě a ty budeš mně prostředkem na cestě obapolně. To znamená když si budeme vzájemně sloužit tím že se nebude ve brát. Jako by v je při mi z jedné loutky boží každá rozdá na tak že by jedna hřivna bez druhé nemůže se do plně. Ten není celá není všechno není tolik toho aby to aby to vydalo za to jako je to vydat. A když to říkám touze než do se tak rozené říkat to na by nevydržela veta ale to znamená že když byl ve stejným způsobem hospodařil tak dvojnásobně většího úspěchu duchovního dobudeme nebudete jako liž každý zvlášť všechno ze sebe vydáme když bude to z noho násobena protože když kristus řekl tak se mi řekla kde se dva. Nebo při přejdou velíme homme tam jsem uprostřed nich a chápeš že se s tebou zkázy jen dejme nu krista za sebou vcházím aby mezi námi byl ježíš kristus a ne abychom byli sami jako jsou ostatní li ti tom teď k přestaneme dne žila nebude kristus nebo se z toho nebe od brala. To je nejlaskavější bůh který do toho partnerství vstupuje a jdu tam že tím se nebude v tom partnerství chybět. Svých chybělo v nebi tedy když ne tak jak tedy nýbrž byl kontemplativní lásce tak jako kontemplativním meditace. Je jen zcela budu o řadou otázkou technika rozumíte. Jak se to dělá to dal nebo o to z toho je to vůbec ne stačí. Myslemi v pořádal který přesto se jak na to jaký jak se tady by si terezka je přes li se nebo odvaž se se stal. Tu vnějšku do toho psala rovnou do stole přátel tak to ještě hrozná. Ale věc je to správně bylo by do potřela pro se mi to před do češtiny. Mystická o se vracel přibrat k tak tak je budete hledat slova jak se jak to se dal se dělat. Protože jsem měl na mysli. Že je správná koncentrace je taková která je dobře připraven řekl. A jesi jež taktně připravená tak muže který dělat sebelepší technikou nikam se nedostanete. Na. Hle potom jedno jakou technikou se soustřeďujete na. Protože když to máte dělat to stačí který správně provedla příprava když jste byla příprava tak ta jakákoliv technika vás z dovede k tomu cíli protože se na poloviční cestě k jeho. Kdežto když nepřipraví se strany a to se zase ta se tak daleko od toho duchovního cíle a ten skok koncentraci v ji vší přijmi. Do vyšel nebudete provést to mlejn a toto nemá s v v. To nemohl vede jak to že jsem sled je to je mi jen a tam podle vzoru ka který by se bylo vzdálené a liské přípravě ano. Vzalo připravuje například že žiju mravným způsobem vesel příliš nevzdaluje od toho to po k tomu budu při po centra svým pád hlad ale blízko připravuje žen že se po dní tím ty ne třebas citově ne. Nebo rozumově že buď tím bezprostřední zájem že v k v sobě budím nadšení že to je sobec ve všem. A do toho dělá ještě daleko víc poloha dech je to pro to aby dal stranou. Tak jak myslím jak vzdálenou tak bezprostřední přípravou ano to je to nemůže by to se oděl do podaného názor nýbrž celý ten odpovídat duch ho u toho stavu třeba večer měla jo v v v tom se to milost a tak tomu do meditace s mít jej jen zcela v v budu ho za. Je otázkou techniky to se nám za si dala nemá totiž žádný specifický cílem. Nic jsem to je rozdíl tam ta se do stavu na něho o dal no tak to nemá žádný specifický cíl ni zvláštního není třeba u dělat. Aby k došlo v kontemplativní lásce rozumíte. Jde prostě o to že muž a žena společně zkoumají své on zdání. Pod cykly bez jakékoliv se to jen přijat které před stavy nebe jak to by měli být pocity nebo obraz kontemplace mění toho co by mělo ale to co je z dostat ten pohlavní styk nad úroveň kontemplace znamená nečekat si o to s co by pochod proměny. Udělat nýbrž on ten tohoto znamenal odebrat se do oblasti která jest a tato oblast také jest pochopit že k věčná záležitost. Když to tu ještě tomu jsou tady antonínovi a v tu v když tam v to řečeno a že mu ujelo vlak pět pět vět a koně který vlakem kde se. Desáté hodině a tak je tím řečeno prostředky které jsi dosud užíval které ti u jíž její který užít nebudeš o protože byly jsou totiž šlo tedy se pase. Tak jsou prostředky které nesloužili k tomu. Aby ses dostal do prahy již těmi se do prahy nedostaneš tu jsou pryč za do duchovní oblasti kterým sice cizím městem si duchovní oblast ne. A protože při proste litera si zvolil protože dosud volil nebi toho druhu aby k do toho duchovna donesli. Protože nebyly to prostředky které by byli předznamenán je tou desítkovou. To znamená krisí nedával všude před tu jedničku tak. To byla ta základní chyba že si příliš spoléhal na vlastní vůli ale vede jsi nebo nebylo se na vědomí že daleko víc než ti si přeje spojit se tu bůh. Tu jedničku tak všechno u jeho vůli musíš postavit před sebe před soudu. Ale kdyby z i v tom kdy to znamená ty se musíš tu odevzdávat této cesta odevzdanosti pro znalosti jeho vůli jeho vůle je kde vší dokonalejší jež tvoje a když mu říkáš si to musím přátel abys aby se s tou vůbec si přál nebo tak jak to bys vyslyšel nebo tak v tak této fási to neplatí protože přát si toho z vlastní vůle teta první fáze která jaký dobře známo nevede dále než. Pod kříž ano. Kdežto todleto ve z nakonec tento systém jedna nula ano protože tam v v určitý čas se nebude rád ohled na lidskou vůli to musí být takový druh modlitby nebo takový druh jednání kde je protože když je vůle lidská nahražena odevzdání o do za dosti bohu ne kde se člověk z řadím ve všem za boha. Jsi tak jako ta sestra dobro slova kristus co jednou toto onen nebo jako svatá terezie aby bůh mýma rukama a o o chodil a jedno váma jednala a nohama chodil ne tak asi tak tento princip zachovávat se teďka od tam to jinak chce kdežto on zatím ve všem je to doka. Tam je to dovoleno ale ve všem ostatním prosazoval vlastní vůli totiž za zažil jsem vlastní vůli pořádku někam dostat k ale jemu ukazováno je tenhleten prostředek u ona si k tomu vás dohořel ten mu utekl téhož jedle pryč na ten nemůže jsou by nebyla kuje ale ne. Tady mám viz počin nový prostředek a měl bys život okolo ho. Točit. Na nená tato tento vztek jedna nula měl být hlavním činitelem při tom jeho snažení. No a musím vám říct že s tímhletím prostředkem jedna nula. Jsem tu duchovní cestu začal před tím dokud třicet před tím do těch sedumnácti let a to jsem neříkám nosem pro co k ti pět pět pět ten vlak neznám vizím řádu ale jsem přípravku k tomu aby za s touto jedna mluva. Jsem se občas řídil nevěděl jsem o tom vůli boží protože jsem podle rozumu to nedělala kdežto dejme tomu tuto přípravku antonín věděl že by měl dělat ale nedělali soustavně vždycky je toho o dával svou vlastní vůli ne. Tak teďka do této cesty která ku o které že ve vedení bohu nesmí vlastní vůli vkládat jinak než že se do svou vůli po o nová o bude vůli boží rozumíš tomu. Ta že nesmí tak řekl ráno nevím ale kdo plní to tak. Dosavadní prostředky které antonín používal spočívá v tom že si přál osvobození spásu. A dělal proto všecko co dělají čili z že proto všechno aby se z spáse s to cesta víry při které z věřil že pán bůh se jednou před si na ni smiluje a že mu tu spásu a v a kdyby touto cestou pokračoval. Tak by musel pokračovat tak dlouho jako buddha ne se dvacet let ale tak dlouho tím myslím do chvíle by se ocitl ve stejné situaci že by totiž nevěřil. Že by přestal věří že těmito prostředky tam dostane anebo že ho bůh. Vezme na milost ne a spojit se s ním vědomě čili jich by byl úplně ničím jenže ono se chce od něho teď. Aby nečekal se takle vývojově stal není vším. Nýbrž aby si zamanul že od této chvíle nebude chtít vůbec spásu pro sebe nýbrž budeš chtít jenom bohu patřit. Že se mu bude odevzdávat aniž nic nebude než zde nebude dělat než modliby se mu bude odevzdávat jemu aniž to bude činnost. Tak zase bude brát z jeho ruky všechno co dělá a výsledek činnosti mu zase bude odevzdávat nebude to musí od této modlit nesmysly nad oživí bude totiž nebude si přát aby to dopadlo tak nebo onak. Protože do se za že to dělá správně a jak to dopadne to bude ve vůli boží rozumíš to bude obdoba toho že nechce spásu pro sebe že byla chyba aby seděl na dvou židlích musí s rovnosti ostatní život. On věděl všecko jako by si to přát pro sebe ale nebude sto přát pro sebe když bude si jenom se snažil jednat správně a výsledek nechá na bohu a. On rozhodné jak to dopad ani nepomyslí na ten účel o které tady řeč protože by mu to nějak mělo sloužit. U samo jsou to je cesta vyšší a se to podobá a to z vešel jemu způsobu dosahování které v podstatě se definovat jako nedosahování samosebou kdybychom na to. Navázali metodami který by to např jak si to by byli dělat tak samozřejmě prohlašování se ti odevzdávám bože. Se tato modlitba ne koná. On to bude muset zpočátku dělat prohlašovat pane bože ti chci dokonale patřit asi ti odevzdávám o vzor svůj život tu on taky také v kolikrát říkal. Ale dokud se tolik jenom prohlašuje tak to fakticky jako ze sta brzo se ukáže jestli to chce odevzdat nebo ne on se musí přesvědčit že chce je odevzdal ten život. Tomu bohu anebo dokud se nepřesvědčí takto bude jenom prohlašovat vizte svatý petr na to byl nějaký křivdil. Prosto veřejně tomu ježíši kdybys i na smrt šel i abych šel s tebou a on se neznal a nikdo z nás se nezná on se přeceňovat on nevěděl že sebe či než ježíše toho tomu nikdo neřekl. On naopak pocit letech i takovou lásku k ježíši že byl v jisto prohlásil. Ochoten vlivem citového zaujetí pro ježíše když si o tom utrpení to říkal toto hrozné z tomuto to mají dělat to co todo postavy ma a tak dále když mu říkal prosím než na hlavě než kohout zakokrhá třikrát zapřeš. Čili co to je dnes věčný případ tak tiše. Že totiž on neví co říká nezná sám sebe ne neví co dělá a to je případ svatýho petra v že on neděje se to prohlášením které říká není pravdivé neříkám živého nechtěla a není pravdivé neodpovídá pravdě. Mu. A tak je to dosavadní všemi prohlášení které je velice vznešeně prováděl. To je tam to není. Nebyli živé ale nebyli pravdivé kdyby totiž byli pravdivé tak již ten bůh na to odpověděl okamžitým vědomím spojení okamžitým ne za vteřinu. Okamžitým. Protože bylo pravdivé že jsem se bohu odevzdával nebo jsem odevzdal svůj život ve pro tělo. Protože nemůže vůli od člověku který byl věřil který svůj život odevzdal bez nároku na návrat bez lítosti a tak protože ho odevzdával tak dost dojímá právo na náš život než bůh tak si to pán bůh dál. Tak se na to se musí vyslovovat se musí protahovat nesmím prostě odevzdal se na přitom řek jednu výtku jsem řekl. To jsem řek komu toto nebyla ani často o také sví do zlomek vteřiny ve které jsem to provedl čista si to my kteří mi potom k tomu vítězství doby třebas aspoň pět měsíců člověk tuto nepokoj nějakou postí nebyl v tom stavu spojení. Tak na tuto cestuje dneska tady antonín naváděn ano tyto tady mně napovídá dotyčný člověk velice antonín v tak v v když tedy koho denní činnosti že být také takovou odevzdanosti bohu jak to ale udělat když prodej svou učenost soustavně potřebuju světlo. Rozumu a tam si přeci rozhodnout co mám udělat co mám udělat se pod že jsi rozumovat ještě neporadil a tak dělám zaručeně chybu tak to přeci nemůžeš myslet ono to taky tak vůbec nemyslím rozum není vůle rozešli praská rozum když je světlo no kterým si norma za mar prosí svítí me na cestu abychom věděli kam mám nešlápl hnout. Jakmile tam po svítí. Tak my nemusíme klopýtá atd my vidíme překážky před sebou nebo aspoň víme jaké překáží vynález čekali a víme co máme dělat rozumově to né. Když to děláme tak jakým způsobem tady pro z rozhodné vůli boží ve vůli lidskou padla že to vkládáme svoje schopnosti. Tak si byli čeho všechny svoje schopnosti co jsme pochopil jako správné není prosazování vlastní vůle to je tam vůle je přitom vůle ale kdo z vlastní vůle této vůle která spočívá v tom že boží silou vládnou. Na pomocí světla rozumu a jestliže jste mi to nevadí ne nedaří a jestliže nedosáhnu toho co se tím chce dosáhnout obecně chce dosáhnout protože je. I když sil do města tak chci dojít do města protože si nebudeš si tudletu vůli zkazit když přežít do města kdy do města. Ale to není nic proti vůli boží rozum je říká kam potřeli něco nakoupit. Takhle na to neslyšíte vím obrodu z cesty způsob myšlení ale když kdy je to používání vlastní bude proti vůli boží když něco míří i tam kde prosazuje vlastní vůli kdy pro dělám na úkor správného bez ohledu. Na to co by si přál bůh podělit se jak je to ještě řeknu konkrétněji když mnou učí ky a nemají třebas nikoho než vědou aby je tak nestojí to proti vůli boží že jidáš tak. Do toho musí vody nějakou vůli protože na místě kde si myslíš že si z vůle boží. Či když tam všechno potom ex post takto. Teprve následně k uděláš co z této pozice vyplývá. Tak plní již vůli boží chápeš pro to se nemusíš ví. Z to si dnes ve říkat že najednou v kola svoji vůli na místě kde jsem jsem z vůle boží tak je to tak. A když potom dají třebas ju tví znou ča za hlídat tak sis správcem božím těchto hřiven rozumíš takže můžeš všech udělat všechno co dosud protože máš k tomu jiný poměr k ano liž tím způsobem třebas jsem měl s věděl toho malého dvouleté rovnou k na a tak ti říkám. Když tímto způsobem jsem jednal jsem nepřistupoval vůli boží nýbrž za jsem to z rukou božích tuto situaci. Tak to dítě které bylo tu sílu kalné vyloženě u z vykonané. Zapřeli tři neděle ani jednou nesmím kolo kdybys chtěl z tohoto řeči za telefonu na číslo čtyři pět tři dvě jedna ale po se nehodí večerní o moje cela by to řekla tomu tak bylo že se divili jaká změna se stala v tom dítěti za ty tři neděle. Ale když sis měl se stala v se s tři z celého která byla pan častá. Na sto procent nedorostli která byla pryč a ta v protože také se mým bral z rukou božích no ovšem ta použil jsem všeh psychologických metod k tomu promění do nebránil bych rozumu neužíval abych tím odnaučil pali ča prosti aby život na čil závisti nenávisti takových desky vlastností kterými oplýval a tak například nebylo možno poručit nikdo neporoučí prosili o daly to. Totiž to bych si tam nechci to ráno všechno odhazovat ona chce v do sto tak svátku moc věci tak této odhazovat od sebe se za to neb podívala na pro stane věčnost za to co dostávala oni si pořádku po o nedokázal s vykoupit jakým způsobem se kupovat co ten to není v je z vůle věc rozumu. Když není poslušná jaký při si nebudu třískl na to nemám ani právo. Nýbrž budu poroučet co o nás sis samá přeje jakobych síto poroučel tak jsem koupil korunou v kom onou těch co a ona takovéto látkou a řekl jsem petruško zapři oči otevři způsob ne pochopitelně a řekl podívej se co mám pokaždé když. Zapřeš oči je otevřeš su z naše nebo o tak zavři oči otevři kusu sis to jsou sval z vlastní vůle vůbec i je to udělala dostala pomoc op tuto říkal dědečku ne říkali chápu vzal si oči ku otevři pustí. Dostal další mou no a tak to otevírala půstu za dělo oči a všechny pomodlit světla a jsem potom přecházel odporu přejdu jednání líčí detailně. Ale jsem postup i začal vyložit věřila že jejich správně radit tak vím začal pomalinku nařizovat to co by byla neměla ale ona se naučila ode přímo pravdu tak to předělat. Protože pochoval jako si toho byl sví na žilo něco odít do krku. Pochoval jenom pochoval panny óm bo o jinou strašně dobře jsem říkal petruško a oni si o tobě mystice ne poslušná chtít kdy není prát za oni to z to on neumí ty všechno tak řádem děláš co na ti řeknu jim dám přít. Je škol živit pořádně ano tajným tam přesto mu mohli říci nešťastné dítě. No to je kolik to mělo ten následek než svým po sto proti li ču se mu tak klidně do učila že přes hlavičky miloval do škod při za sela a tak dále ne první ni vůbec po jsem ještě pořád byl na úroveň těch rodičů neznamenal se pro nic nevím byl nemají část. Oni od by to ne kdo o by do vlastních jejich kolejí no ona si bude na škol ku kdesi trošku víc věnoval dělal se do hospodář o tak věci tvé v pořádku. No a s tím malým to bylo na tak jsem on naučil nad rasu. A jsem o nadto jsou si to moje vůle to je při pro lidský nějaký nadání a rozum musím užívat. jsem ho vodil klasu. Na pole védskou vám je kdy jsme při nás kou koly musem do jogu li se na to přese jak při nás a a o to musem nakonec dostali si pata při že to co vám je opač toho vím kou dočkala vodu pokoj šlo ty co on rád a v takže stáli poprvně do tak jsem musel vodit čili se on když ti bude to fanatik na dopravní prostředky sise dokone jsou stanici jo tak se rozvoje. Takže ta třináct ka končila v tom o od jeho ulice takže viděl že všichni by se dali tak nesmím konal jsem taky se v po napřed ve příkon ještě nedával ne ovšem to jak ještě ještě říká s. Teno jet abych taky rád daleko li se oni všechny něho že jo. A on to ustanovit vyšel ven bez jen k mání že kdysi na se na něco lepšího a tam jenom tam takových o tom co si na sedneme a budeme snahu proč ku kou zač ku přede zač ku o napíše člověk aby ji k pro mu ji tam krásně odníti borovice. Tak odjel při nako dostali jsi vystoupil jsou do konečno stanice. A když se li se tak potřetí tohle tom by krásné jedni tuto mám ty o pali ruce. Když ho takhle vodil do tuku ne. A že do s pocitem ono čili jsem kdy do od něho ulice by se li se z třináct tu dobrovolně při mistra samosebou ukazoval na tři nás a ve třeba touto duchů na tři nás a je tam tam tam tam tam pase nastoupili jsou to zase příklad tam tam k lesu se jsem u u. Způsobil že on se nemusel proti myslet stavět. Takže vona tak najednou samou sluhou v že se mu disk něco koupil aby to bylo hodnotné nebo po z ne aby měl co li se mi do podle něho do věr. Takže tam je ten o li blízko zašel jsem na ten o tolik. A on si v těch trojí dálek vybíral co když to bylo z říkal to je a to je tvé pravého hrozný tak to on nechtěl než zkoumá na tak k při tak konal tam ho. Než ukázal co co bylo jeho a ne tak z tomuto koupil třebas v ale s ky ne to je velice dobré péči o tak to se mu ku k na. Jsou koupil celí ty variant v čili ta moje v tom si šesti kousku o tak tu zrod po dostali z potřebovali jela nebyl by hladověli do překonali tak mu oběd chutná a o bez tomu o ti způsobem že jsem dal dělba oběti ne a jedni brambory mi neviděli jsem věděl co budeš chtít jsem se naučil kdo to jsou z ky nemusel jsem mu svoji stravu tu o je po dívky z tam měli ne tak vždycky z ale po dívky o to jsou proto toho toho. Ho jsou o takovosti anna a potom samovolnosti panečku to dítě bylo samovolně dělalo dobře. Musel by žádný lékařství ale si ho učit když na mně neska čas ty. Abychom si za rok naučil tříd v abych jednal správně. Do tří že by nastat za jeden tvrdohlavý ten věda správně přijetí člověk je tvrdohlavý on by jednal správně ovšem jak by dostal pod jinými tady bylo po všem veta. No. Tak oni se toto se dostali na detailně říkáme bych se chlubil aby jen za se to zařídit aby člověk nekonal vlastní vůli ale aby jednal správně na pod s ze ve světle svého rozumu v tom proti bohu není s. Rozumně tak od pánaboha do rozum naučí psychologie o mi kam se s to dělat skutky na vysoké škole a velice hříšné klímy ale tak. To by jim při jak se ho pochovat člověk je ten že ano on totiž klíma sám měl pět dětí tak ano o svými taky uměl jednat. Je pro tak tu svou rodinu protože chtěl být viděti a chtěl se na ni naučit jako pena rok psycholog jednat s lidmi dospělými chtěl začít od piky o dítěte ve kolika svými dětmi dopadlo trám li v ale v tom jsou ještě dospělý děti dospělý vydělat který dobrý mr nata. Oni jsou tak str jako vám bylo by nezvali do ten klíma pěti vychoval no. Tak rozumíš mně co je před z s co je proti vůli bože co protivník činnost není proti vůli boží činnost páchal nás z rozumu i činnost páchal nás i tu není proti vůli boží i ti tři vložil do srdce bůh. Jestli bližního to není proti vůli božího si ptá co je vůle boží ty syna a jestli si nabízí při je dost u kázal lásku bližnímu když to není zneužívání tebe. Tak to vykoná kdysi víš ten dotyčný z s co jsme na poli dobrou bude svoji lásku nevykonáš budeš odporovat protože světlo rozumu i ti říká ten člověk chce zneužívat to není proti vůli boží to vyšla váhání po milosrdenství nebo po lásce k bližnímu rozum i cit všechno musí v jednom jsou pro tu si jednali je od který se ne očí jíž jakoukoliv činnosti naopak. Tím roste před tam poznáváš jak pán bůh vede. Když jsi viděl jak tu do se podle by zalez do kláštera nebo na poušť tak se v tom neznatelně až. Se musíš tříbit činnosti ano. Jedno z podáváš který odešel od těch služebníku který svěřil hřivny. Jim nedali žádné božské pokyny nebo zvláštní schopnosti nýbrž on řekl hospodář se s tím kromě přijdu as tu jemné. My si kdysi přátele neuvědomujete žes bez fakticky těmi s pod a stane i když tím jednat jako z vlastní a že to z tovární přijde tato z tu paní dopadá a kde je statě ji próze tady ještě víc tak se ten člověk cíp jako zvíře ale po něm veta jo. Ztratíte život který hledal hledal protože vlastnil život který vlastní tak to na tam potom nastanou pořád s ním pro sebe. Když si například byl v čase řek dívám jak to s jakou samozřejmostí ale oni tady v ale i s plynule denně je to v pořádku stará se o svůj život stará se o tom zastavování toho života ten v pořádku ale jenom tímto způsobem zemře jako zvíře toho musí být podřízeno nějakému vyššímu řádu kdyby tímto způsobem tak nedbal o to aby svůj život tomu vyššímu řádu pocitová aby byl spasen i. Toho zdraví jenom nebylo vlastníkem ale nestav jsem všeho co dělá veškeré své činnosti správcem svého rozumu a tak dále svých citu. Tak potom by to bylo jedno tam a nastoupil tu cestu jedna nula ano. Protože od cesty pět pět pět všechno ve smyslech všechno lineárně ne. Tak. Říkáš že mi že vám to oni by nikdy nepřišel pozdě na vlak že by tam jest již hodinu předem než na viz dneška máš se na pravdu. Tady nejde o nový již není vlastností antoníne vých tady je zvýšení stavu. Tady se když jeho kdy nižší stav ne si chodí včas pavla nebo ne tak takle si takle jež se vjemy nevodporuje když ty dobře že jde o líčení stavu z stavu na s ve stavu přechodu a tam musí být znázorněno jasně že dosavadní protože z ku nemůže použila protože mu u jeli řečeno symbolicky u je římu. Takže to ne nesouvisí s vlastnostmi jeho nýbrž přes způsobem jak na to dosud šel. A který navodil stav. Způsob těchto navodil stav ze kterého odejít on sice by ještě vydržel nějakou dobu takle se s lákal na cestě a nemít vůbec žádným úspěch. A teď ho nesmíš chtít on jež pochopit. Že když mu to tak dlouho nepřijala mají zhora že si asi přejou aby si to nepřál aby v tomto smyslu odboural svůj vůli svých. To je v tom zakotveno. Čili aby opravdu ukázal pravou svou tvář. Když si něco přeje pro sebe taky les sobec když toto nejdeš vnější v království božím když jsem s tím sobectvím začínal svým. Vidím ku neměli to za zlý a stali se jeho učedníky pro že byli vrchol jinými sobci pak možno od ano prosím ti. Čili do jednoho pytle. Ale ty ostatní zaručen také na tom byli věděli že bude konec světa který tomu ujít dál a měj se rád ti a tak to stačilo k ježíši kristu by byli ochotni zato je co zaplatit oni byli za to choti do si jenom něco mi dal se zaplatit kdo taktem nebyli služebníkem. Vede by jeho učedníkem ale tuhleti opustit své rodiny všechno co měli rádi ti řeknu jak znám antonína kdyby mu kynul vás spása je ochoten všechno opustit a jak se nezná někdy ochoten ji umřít mu ta spása ky a ale ono se to nedostavuje. Oni ke všemu ochoten ono se to dostane se to za pořádek pro tak byl to tak bylo že někde chyba um.