Karel Makoň: 84-24B-k (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Byla na asi jako byla u toho buddhi nemusí se na to stydět protože byla to si udělal taky. A po vysledovat se plat a byl to buddha a potom ho no a konečně pochopil že nejsou lidské prostředky. Které jsou do postavili na lidské vůli být spasen protože nejsou od ne proto aby člověk spasen byl. A tak v indické duchovní pravici běžné duchovní to věci indické navodil nový prvek povznesl tam nový prvek že touha po spáse i tím nejlepším ale tak zvaná střední cesta jednat správně jednat správně bez ohledu na spásu. Je na správně jenom protože je to správné že tak být. Taky dal přesná pravidla pro správného jednání. A věděl že ti může budou podle těch pravidel dokonale sešněrován jeho života jednal že postup je ztratit ku plnil vlastní vůli v. A protože ji ztratí tak se ocitnou v náruči boží to věděla. Protože on taky chtěl jednat správně vůbec to nešlo ztratil vlastní vůli i tu o která o vedla k spáse i tu ztratil stati i tu víru že bude spasen že to někam povede. No a dostal vlas spása když tomu dal průchod. Fakticky porušil všechno co tam mělo vést i to poslední to před pokud by rození všichni duchovní vůdci dělat a pak o sebe vyrazil z toho systému který si sám navodil ne svými svými přáteli že pojedl malinko na atd tímto všechno zrušil. Třebas no ale ty u zemi ale do u u si měl do z učil malinkým pojeděním navíc z no a tou vyneslo ten na to ten jedno se o stravy svou milost onen vám no protože on dal zatím na jeho. Že jsem v definitivně poráží že se vzdávat toho že tu spásu nabude čili to nebylo jinou sousto. Pravil to mi to připomínal tam ten pád z toho ráje a tak dále něco co opačného ale je to obdobné ano. Tak to jedna věc a je to odpovězeno. A druhá věc co tam dělat co ten ta tento druhý se sítě jsem zapomněl to bylo že by nepřišel jak ty balíky by uspořádány že on mohl dvanáct balík ku ne st každý z nás pokud se snaží všemi lidskými silami se dostat k bohu ale myslím že nepochybuje jež kokon pro ni nový se o to snažil. Poctivě po žluté zato svýho pracovníka v tomto oboru ale to pozor co o z ti vnějšího pro mě. Čili on lidsky nemohou udělí krisí dva sbalit za všech i se s to osy do toho investoval z to on dělal v. Jenomže š se vám do podle dvou se vysvětlit. Že ty se ty dvanáct apoštolů znamená celkový souhrn všech lidských vlastností. Ježíš potřeboval k tomu aby ukázal cestu z vás ale že on nemohly přes kříž ani dokonce pod kříž doprovodit proto on napřed ztratili že by se neznali nebo do do sebral a ty si co mu zbyly s těmi ještě nastoupil do vlaku ale zdá se o to klid čili kteří se ocitli trošku dál než než ten zbytek. Než těch bývají tří devět život doprovodili aspoň do zahrady getsemanské viď. Ale ne k bohu s těmi třemi nastoupí do vlaku daleko svými nedojde. Oněm o na mně někdo sebral to tam v tom ještě není ale mo třebas sebrali usnout. Čili jak tu bolest symbolicky znázorněno nabyl prostotou se mi říkal spojka zapomene v tom o ho o pak je bude hledat. Ale nenajde u proud důležité že praze je ale že ztratil ty balíky všechno lidské do toho musí vložit co se mu to někdo ukrást anebo domu to je to nebo to je nezapomněl. To je symbol toho že co mu nevezmou okolnosti tomu vesměs ztráta paměti. Jako že oni usnuly trestat tak on nic nedbal na to jsou jen bližším nařídil. Což nastává as v ses správné vnitřní modlitbě per dní. Co je zapotřebí k tomu abys získal vědomé spojení bude ještě ztratíš veškerou pád. Tak dokonale že ten paměti obsaženo pocit tělesnosti u čelo proč to děláš. Říkávám nějakýho mantramu jakkoliv o volat že jakákoliv konkrétní myšlenka ty se dost ty se mu stane že vědomí staneš nemysli ale budeš tak jasně vědomí jako jsi nikdy nebyl to byla z tu musí strašné. Opravdu růst mistra či pak obr takže nevědomí si ještě neznat nezažil jít a tohle fázi svědka s bohem. A je jimi jenom intelekt je v se laboratoři své duše pak se bude muset to se nabude do udělal dokud se devět ale pak se musel v tomtéž osvědčit mimo koncentraci mimo vnitřní modlitbou ano. V tom v tom jak mi to za být v tom koncem brát ho tak se všechno tat tak tady mám další námitku pro proti tomu výkladu když víme op. Tato bylo on trny v tom snu poradil být dnes bych je z tohoto osolena leží na zrakové to odliv zbývají čtyři nebo pět milotsi pro beztak nestačíme ale tak on oni se vzdal ne a nešel. Říkal si pole na dalším plakal odkud to jenom tušil že ta kolem desáté pojede prosím to jsem říkal na tom trvám protože tamto bylo obsaženo když tohle pro též tak bych to tam bylo tam ten pavel deset ale to taky tu boky svým ba tam jsem zase to to to to že jsem od lidí. No ale o po desáté dokud se z jak to že to v jít v tady představuje představuje. Rozumu který diktuje nebo napovídá anebo radí aby z tam běžel když sám být říkala mám takovou povahu k to bych nikdy neradil že když to vždycky ještě zkusil a on o ono ten stane se ta duše je tady vydávat za člověka který to vzdává na bych nic nedělal samozřejmě žene. Být tady není ten. A těch pět balík ku kdopak by v tom viděl všechny vlastnosti tři lidské. To není to je tam to nejsi svým stýká když projevil určitou lidskou vlastnost například jednu museli se ta o funkci a co s tak z roční li ničí. Ale určitá jenom vlastnost co je částečka jednoho se balíku tón z con stany vás balík u vás malým pět celek všech vlastností toho antonína. Který nikdy nemůžete lidsky spatřit protože z toho dobrých dobrých jedenáct dvanáct s tím je podvědomí a použil jsem to sto potřel tak se objeví na obr ale po lidské vně tam znázorněno víte. Lidské v něm je takové povahy že on sem stavu dostat ven se to naučil do z velké trpnosti. Kdyby se on byl nenaučil této trpnosti ale tak by opravdu se dostal na konec ten toho systému pět pět pět. Ve které jim jen na samém konci dost velká trpnost obdivuju třebas antonína vyšel dobýváme u z toho o tady jak trpně to velkoryse k tomu chová tak to přehlíží tak v tom poznáš vtip aniž tomu nepoznává a to je nejzajímavější let tak to nebere na ostřím na že je nikdy ne. To když se pokusím z tady kolik z vás také vás napadnout li se staví na zadní nohy tak domova o napadat dokud na ty zadní nohy budete stavět vás toho komu chci odnaučit se někoho hledím nebo úkazu tak je to návodné čistě jo a se tímto způsobem jednali s malým dítětem takhle co musí pomalinku ale trpělivě znovu a. Mu oněch klid kůry nepřítelem ten dotyčný na tom měl vůbec nevadí vím jak dobrou věc aby se správné. si potom myslí co chce no ale on taky nepoznává že jemu imponuje. Tady by nepoznával že tadyhle antonína imponuje lidská vlastnost nová. Že umí rozhodoval do věcích li z nás než on. Potože on za že jako lékaři jako rádce tak dále a on si dát poradit a on si a od toho lidského to není symbol toho liství který mu se míní radit a kterému správně orat. Protože kdyby se to by ne chytli protože opravdu ten vlak pro něho nebyl. Je čisté pět pět pět který je do prahy sice na desítkovou. Ale je tady když je při odjezdu takže on musí žít pro další vlak nový systém. K tomu může do pomoc styk ten jít i ten rozumu kterého on s tím neví stravy. Ano on u sebe o tolik nic chtít jako u ta on si po to my si to o hlavně víc než on na to. komu za že pravdu na tom nezáleží kolik toho máme dělat ale oni ten ten symboly bezvadně volen že on hostí do věže trpně se odevzdává ale toho je vůli toho toho rozumu ano. A tahleta trpnost při rozhodování rozumovém ano to je ona rovnováha mezi trpností a činu. Z výborná věc a tam je taky napovídala či na to u tohoto rosy v tom by to mělo stát antoníne říkáš že je to se vás teď individuálně rada měli jakož tady nejste. Ta pravá jako ale to je záležitost když že očima atd. Tak říkal mně při vší žili tys odnaučil modlit se tam jenom přežil známá prosil tu prosim pána boha aby mně požehnal aby chránil nebo po že na tu mou činnost celý den a. A večer z s polem tomu u všechno co jsem. Vy m všechny následky toho co jsem provedl dobré i zlé a sebe je mu taky odevzdán jste celá moje modlitba velebil jsou ty moje formulace. To jsem si pronášel ano to se zase nemodlil. Ale ne jsem co odnaučit modlil s odnaučit mechanické mu přeříkávání se lidových formulek to není žádná modlitba ani prosebná modlitba do větší naděje že že to je prosba když to šlo tak krátké aniž to se s těší z formalitu že může z to marsova když to u to bez forma vzalo kdybys nevěděl ani že že se odevzdává do vůle boží do proč již do požehnání ani to neříkali. Ale radím jednu věc za či se znovu modlit na novou z od tam před povolat si. A znáš program který ježíš stanovil pro své učedníky pro jejich život a otčenáš. Tak jak rána staneš na by si dosti byl obr jsem. A pro když se třebas po zahradě když se ve pršet samo se mi na to dějí místností ale snažím snaž se přitom procházet. Neseš nelež v snaž se procházet nějaký řeka taky proč. Protože zaměstná svojí pohybovou činnost to je nějaká část mozku kterou odlišně za z náš tak světě do toho budou plést myšlenky pohyb mechanický bude zaměněn za pohyb myšlenkový jater tělo toho pořád pole své. Čili bloku jdu svým pohybem rozumíš bloku jdu tu letem pohyb myšlenkový kdyby to ještě nestačilo ovšem to při nejsi tak bude byl založen to by to bude muset stačit ale tady vinna rodil dojít poslouchal tak bych to intonovali atd. Toho otčenáše abych zablokoval jiný druh myšlenek zase ne jenom proto za blokování v vím transy bych neviděl nějakou koncentraci. O samotnou modlitbu samotná modlitba správně pro nás proč živá v tom a to bych to nemělo zaniknout pro tu lety bude li kdyby to ani to taky nech. Tak se ani nepohybu by být byto vadilo tam v tom někdy to může vadí kdož třebas o na ven nebo nevím co a to potom neděle ale musíš otčenáš tak toho si vštěpovat mysl při budeš zcela samozřejmé že ty jsi li z ve své vnitřní podstatě. Jak správně říká stání na ve své nesmrtelné individualitě ve své věčné i duality synem božím. Jak se ztotožní s touto myšlenkou om tak při se pomodlil první větu otčenáš tak toto než něco úplně jiného jen z vlatní tvoje formování do tak při tom je jsi na nebesích zase ne. Pokud si neuvědomí že musíš z nás k tomu on se tolik být na nebyl jsi ty je to stav před ustat absolutního klidu je to stav zdrojový ze kterého všechno vychází čili by tohoto zdroje nehybného nebylo že by nic tady ne existovalo protože bys byl schopen i po zahradě chodit že bys nebyl schopen milovat by nebyl schopen poznávat že by s nemohl existovat že že teče ten tento život. A kolem tebe a tebou je způsobeno tím že tady zdroji ze kterého neubývá ten stroj jak který poukazovali ježíš z málo ryby čekat málo chlebu nasytil všechny on ustavičně sítí můj život ustavičně z tím co všechno o život oni potřebuje protože u mně o nic ne u bytě do. Od o to s to jím abych by jím sice jen jsem bohatě sice en. Takže mohu klidně říci nic mi nechybí ty správně říkáš nic těm chybí všechno židé při si cením a není to nějaká tvoje přednost nýbrž obrovská milost boží ze které všechno. I dělá pokud si to on je si to přeje a sis to přál. Viz aby žil z boží moci z boží vůle ne a tak dále ve si to upřímně přát tak chci všechno měl dokud ti učit učedníci pán věděli z vůle z moci tedy boží taky nic nechybělo. F. Takže když že jakmile dospěješ k tomu šli ti bude samovolně jasné bez dalšího přemýšlení dycky musíš skončily. V oblasti kde nemusíš o tom přemýšlet kdo nemusíš nic formulovat kde jeti samozřejmé že všechno dostáváš od boha že on je zdrojem který stojí za tvým každým hnutím i zatím pouhým jediným krokem po zahradě že on za ním stojí kdyby za ni nestál tak nejenom neví proč šel před snaží existovat jaký toto bude jasné tak postoupit v tom. Otčenáši dát. Při království tvé v tak jestliže mám všechno od boha. Tak zpočátku začít přemýšlet o tom trám nemám li to oni z totožnou se přemýšlení to nejde. Že všechno mám od u boha když on je zdrojem všeho co tu mám na každém kroku v každé vteřině není to vůbec žádná mezera tady nikde pozornosti nebyl schopen jako člověk v nadpřirozená nadlidská schopnost. Kterou měl pořád nevědomí pořád ve své lásce pořád ve své schopnosti poznávat jestliže nás tohoto žiju tak vím že příjít může králoství boží jenom tehdy když si toho a upřímně přejdu aby přišlo on neříká tomu učedníkovi. Modli se při ten a pro království boží. On tam říká přijď království boží ty ho přibližuje než lidem tak na to musí přít s že máš povinnost když tyto schopnosti a vlastnosti a vědomosti. Aby si ho přát stejnou úměrnou v sobě jako bližnímu tak celému ve smylu pochopitelně může se dlouze rozebírat co by se nedostal ani dopoledne o toho otčenáše. Ale jakmile toto myslíš ne ten se nemá nikdo kdo se mohl nad na sebe dnes k tak k dalšímu úseku modlitby sv. Nýbrž post postu li postu li buď trpný zaží tu svou touhu přát v sobě stejnou měrou jako lidem. Ten příchod království božího to znamená aby bůh v nás se nám žil. Si přeješ abych v tobě vládl aby v lidech vládl aby vládl v poměrech které zde na světě pannou vých. Této při království boží si přeješ jeho vládu jeho království. A kdyby to bylo možno absolutní moc aby tady pro je to on to neudělá protože tvrdou te převratné ale přes si jeho brát. Ale dal na řízená všemu ostatnímu ano rozumíš tak o tom nebudeš muset přede že budeš dál do si lid v přes nepřepadne dálo není třeba tam se víš jak na to máš žít. Ještě aspoň posvěť semeno tvé co jsem to několikrát říkal to ne tak. Teď jestliže si přeješ do králoství aby přišlo stejnou měrou pro sebe jako pro ty ostatní tak máš právo a povinnost dát. Posvěcej jméno tvé nesmíš si myslet že tady na přistupuješ k někomu za provedeno že by bez bohu než udělit do tak nebo ona to tady ne. Že tam mu radí jíž aby přišlého království když to přeješ to není v pak vždycky rád to je tvoje že obsah své vůle tak proč dopřáno aby to království přišlo. A tadyhle když si přešlo by se posvětilo chodíme ano. Tak ty pokud z jak je říkali či jak to pochopil z modlitby chápeš jako tvůrce především jako tvůrce. Pak ale jako všechno všeho poznávajícího tak jako jako vše milujícího ale nestranně u toho tvůrce jsem se potom roši že na to ostatní třebas. Taky si ho chápeš jako tvůrce tak od chápeš jako někoho kdo nepřestává jednat. Těmi třemi způsobit láskou poznáním existencí on těmito třemi svými aspekty jedná ve všem tvorstvu a tím z toho dělá své děti své porost ho v jeho chvost. Čili když mám posvětit nemohu chtít aby se po si to napřed ji nejdeš to udělal sám. To jméno boží tak musím tvůrčí činností jednak musím činnost posvětit bohu jako on jako jeho činnost je posvěcena tak asi. Takže když posvěť tím svou činnost například budu spravovat jiný jeho při li. To je posvěceno jeho jíme jedno rozklad tedy odešel nechal nějaký řím mi. Tak ty když těmi hřivnami hospodaří jíž. Tak přeci vlastně praktickým myslíš na ni ty posvěcuje ž jeho vůli to znamená jeho tu jeho jíme jedno. Tak takle bych to jako rozvádět dál a u vůle tvá jasném to tak jo tak se umíš modlit zase tady mi jsem říká že voni se věnovat tolik času tak prosim těle v mi před si máme následovat krista. A před bohem každý člověk nekonečnou cenu protože jeho podstata je nekonečná a věří či na. Tak že není nikde mezí které by ohraničen vady jeho milost. A jeho dobrou vůli a jeho pomocná je si bych miloval čas do rána tak věz mi toho že bych v tom ani za ne kde nebyla co nebylo ho. Že by si pořád z po dál co kromě s ho z ku děláte pán a že svítí na toho antonína svou milostí a jsem si toho vědom že ho cítí a tak v tom světle jeho milostí nemohu odolat o aspoň nějak a při nic víc nedělám když dávám průchod radosti. Z kterou mám z toho nebo mi toho antonína tak trpělivě v že on on nepustí s u z kdy přese ten and nic do čas myslí pán bůh opustil a on mu to nemá co si o se usmívá na to musím tu vůli je věčným a ho a když v kdy předváděl lásku boží nepatrným způsob. jsem to hrál jsem do toho vůbec nic ze svého on nebo žila to všechno on. jsem přitom musel být dokonale nic protože kolikrát jsem se z tomu na trápil tužby ztrát sil trpělivost kdesi s po měl že tomu kupodivu udržuje při vědomí při jen v kladná do tvé vůle pořád touhu po mně si říkal to jsem pán bůh dělá musím se před ním sklonit a musím ho. To musí mu dát za pravdu a je to správné co on dělal poznal jsem jako správné při udržuje na této cestě no a protože mám nařízeno jednat podle toho co poznávám to z toho tak jsem z nařízení jednal jo k tak tomu a ježíš si kdokoliv z vás myslí že by tento způsob v co mu bychom ho a tak tak dlouho. Jak jim bude vyhovovat ani choď těla. Je to zaručeně je lepší než jak to dosud dělal ale. Jakmile se bude muselo toho nutit poprvně jak se bude muselo tom že je to tak nedělá. to dělá vždycky tak a tehdy a jenom v tom případě když tomu bude cítit poměr jako ke správnému prostředku. On to měl se nikdo neptá a s tou vůbec si poměr to muset to náš cítilo. Ale vám ostaní se to vraždit nemůže prosím ale uznáte kdy za hodné za správné to tak dělat bude vám to požehnání. To je samozřejmé. Ale musíte nadto tak jako ten antonín když nebudete vědět jděte se k němu po na ti ono dycky dát správnou radu jak on to dělá v protože on v tohleto bude dělat správně toto vám ručit protože mně bylo ukázáno že o tohle tom jak dělat tak formace za pro kočku. Ale tohleto je modlitba ve které se dostane do vyšší formy modlitby všimněte si zapomněl to antoníne že na konci každé věty přestaneš myslet. Ale nezačne z si vět jak by začal před by si přestal myslet začal civět na čili kdy na další. Ale když nebudeš civět nýbrž potom rozjímání kterým je každá ta věta rozvedeno. Se ocitneš bez stavu radosti a věčnosti. To pochopení měl neformulovali když si věčný tak si to musí zříkat při prostě věčný si radostní dokud radost bude trvat zůstaň s věrnosti. A budeš se přibližovat srdce nejenom tím rozborem rozumovým ale co chce. Čili zase v tobě vzrůstat duch modlitby které se říká modlitba vzrůstajících citů. To bude ta hraničí s mystikou to oni si spojování se s bohem s vědomím spojování s bohem. To potom přichází do modlitby ticha a jsem opravdu za měřil mířil k tomu abys na hranicích mezi těmi rodinný vědami nějaké ticho zažíval třebas též vím ku nenuť se s aby jsou uměle natahovat v st. To bys moh taky civět v ale z učil jsem tam nebo zrazoval jsem tam místo pro ten klid si sis proto ticho. Či pro vyšší stupeň modlitby si je tady naučil opakovaným nebo stržen se učit opakovaným způsobem navozovat vyšší způsob modlitby. Opakovaným nějakým jedním způsobem nižším navozovat vyšší způsob modlitby ano. Když byl na tom o to musel nádraží ne. Tak se tam ocitl v nějakém se tu v ale přestože zmeškal vlak tak vono přece bylo tak brzo ještě že při ženský který tam jako se mi ho stali tři se odbyl připravovali věci prodej ale ještě nebyly ochotny pro dávat že do tak. Takže do proč jsou po se si jich tak aby něco dali věnost o jeden nepravého budu li že jenom nového přirozeně ale že bude li ku ona je za po se měl no ztratil by balíky byly to je řečeno. Tak to je spoj to s těmi balíky s o to co tady slyšet a jestliže on hledal občerstvení toto právo u tak ztratil z dvanácti balíku devět jenom protože marně hledal občerstvení hluboký symbol ono protože. My pořád se nějakým způsobem na přesto když třebas tu svou domu pro ni špatného ale náš občerstvení ne. Přitom ztrát při balíky tak již to ano protože v do pralesem byl pro vší tíž za tu tam se vět bude v tom se dovršilo jedna nula desítka. Čili nic zlého se nestalo když tedy ten než ráno tu do vůle jsem naopak pozorně že z toho neměl nechat protože. Taková nepravého znamená on opravdu moc na oči špatné věci v že ještě prodávaly v znamená mistra nemoh kou klid. Tak ti upozorňuju upozorňuju že jsou věci tady na zemi které se koupit nedají. Ono je zavřeno v když chceš kupovat ne protože brzo ale že se to nedá koupit tyhlety cestě máš ztrácet. Tady je řečeno že na cestě do pranice ne ukuje na cestě do tady se ztrácí kdyby to nebylo kdysi je prosto to ztrát li tak tomu se rozumět ale si organicky spojeno to ztrácení se mám ve co říkal svatý pavel ne ta se zapírat. se na toto by se i to zapření v okamžiku jsi ztratil vlak ale při sebrali balík těl ještě sedne nedostal stravu to do před sice všeho dobrý kdo ukázali protože věděl že k ano koně tvrdí co se tím se řídí st že tím se řídí st jen prosím v tom mezistupni nejí obtížnější pas se přechází jedno na druhé z se při neděli nic z toho že. Se zmenšuje jež. Že je najednou mnohé věci který byli jasný třeba se s nejsou to nemůže dělat. Toho minulé nejde na to nové ještě nejde toto jsem řekl zase zvyšovat v to je prostě stav těch učedníků páně po při ženo a před z kříže ano. Je nebylo dobře ztratili mistra nejenom devět spal. Šen ty jsi ztratil momentálně schopnost se ocitnout za křížem před nad ta tam mezitím vede než ty vůbec z je též i do tyto mezery prosim jsou li život ježíše krista o na ukázal jsou zákonité je z toho svým nedělej to musíš přežít protože jsi horší věci o taky přežije v ale co je přitom ještě taky stejně důležité je ti jenom o přežít kde op. Pochopení že to nějaký význam že bych to se řeklo u s. Z relativní pravda v tom nějaká o se na to musím pochody pro tu chvíli tak absolutně to řeknu po se zkušeností. V sedumnácti letech jsem se konečně pro k a přišli dokud tam pán pro zlo učil se s přírodovědcem a jsem nelitoval sebe že ji nebudu v. chvíli na místě kde jsem ty přírodní vědy. Potají mu za zády školy pořád chodil s tuhletu ta byla vědecká knihovna v na tom místě v do z mistra vědecké knihovně. Tam za na tom místě u toho sto do jsem studoval přírodní vědy. Jsem si otevřel na pod tou již to napřed si to potom mostu tu v tom se nebylo to říkám ve zkratce na cestě zabydlet na po které máme přejít. Do věčnosti protože to životě tím mostem přestat proč v na tom místě v co jednat se v tom za hlubokou symboly ko. Čili musíš vědět že když jsem ztratil dobrovolně jsem se vzdal. Toho přírodního věcech a ty toho vlaku cest zdál duším nepojedli v tak tím si ztratil z dvanácti balíku devět zjednodušuje se podstatně tvoje situace se lidská. Protože víš že jste tam si toho vnitř svou dělání teď které se ocitá váš zázrak je třeba s ka protože tam potřeba jenom tři vlastnosti a ty ještě usnou. Proto ti nenechávám nás svobodné své vůli abys zase dělal nějaké koncentrace nýbrž aby ses modlil otčenáš jak jsem ti radil abys nemohl usnout o to mi to nesmíš. A to nebudou lidské vlastnosti kterými se budeš modlit v jež by to že to co jsem dneska říkal ten výklad jsem že ska říkat. Tak jsem o dosud nikdy neříká i když jsem potom takle nepřemýšlel nikdy jsem to takhle neradil a prozradil právě teď tobě tak patrně jsem to právě pro tebe době žena. Nemám to z rozumu a tak buď si jist tím že když to budeš dělat tak nebudeš posilovat svůj rozum nýbrž bude sledovat vůli boží a to je to co na této fázi potřebuješ oni museli nakonec pochopit do ten jistě řekl přátelé když se již te že on byl umučen. Že byl bezmocen on tak vypadalo ale jsem byl k němu nejblíž aby si za šeptal jidášovi dech v v poslední večeři. Dal mu první sousto a čestné jsou z toho z sílu k tomu aby provedl co chce. A řekl mu a tu že by se co chceš jidáše sebral protože ho ztratit čili on se chtěl zmařit. To je projev jeho lásky že vstupuje na kříž to při nemohli pochopit to sice říkal. Ale oni to nemohli pochopit tento v tom co si chtěl dát vykládat. A my se to nějaký způsoben dostanou tak ale ty to pochopili tak se nám z chovali se strachu měli pořád dost aby je nesebral ještě protože si byli hledání aby č kali ten kristus jim dal najevo že to takhle myslel a oni jim dal najevo způsobem velice jasný ale ta předá. Míním další milosti které by nebyly bývaly schod. Když ses dříve je pochopit ani une st když se dříve modlil tak se musel toho půl hodiny přeříkávat moc. Protože si potřeboval pohyb jako si ho dneska necháváme ještě pro tu dobu job potřebuješ to by své tělo zničí li přes nepohyboval musíš toto dělat. Ale když velikou li pohyb nemůžeš potřebovat jste mi jako dosud v jeho pro činnost potřebuješ ten že koni poli ale pro cestu bohu ne u tam se mysl musí pro nic nemyslel. Ta musí zastavit tok. A ježíš když řekl pokoji svůj dávám vám. Zastavil pohyb myšlenkový mých když zastavil u nich pohyb myšlenkový tak tím mohl dát schopnost abych s a on do tam není napsáno abych v sobě rozvázání co se z nich pro z vás tak ty schopnosti který dosud nefungovaly a které by jít třebas k tomu dílu aby se dokončilo as vázat. Mnich nechal všecko co jim dosud na cestě překáželo nejvíc překáží strach. Tento s strach že v nich svázal takže oni se nedá ani oni nebyli neklidní jak jsem říkal že neklid je hlavní z překážka nebo s takovým řek bych hřích na této cestě že to váze teprve vojska kázal všechno co ho. Od vázáno o nich odpoutali od všeho co by bylo překáželo pak to ještě nechal dozrát a teprve potom i seslal ducha svatého ale když čím nechal vnitřně rozvázat chce od toho co je poutalo. A svázal se s tím co je mělo poutat to znamená s bohem. Taky při k učil ten je potom před k u k učil k tomu aby to taky dali na jiných. Aby taky když o niž jich je to rozvázáno taky smích o z vás to k k k k k k k k je to v nich se vázáno aby tak tím dávali možnost aby vědy dělají smím vášně dobyto v pro svázáno v co vadí na cest. Ano o takto ještě další fáze tu toto. Ono ještě před hle ne ale jenom si dítě cestu vidím takhle celistvě jeden toho momentu nevím dob kupení tam v tom koncentráku. Se oni byli z ty mění k typ s tím. Když si při z kdo myslím pozná že my když při nám tu z no. Aby bylo s k k k když k bych být no v tak v tehdy v dobách ježíšových a dávno před tím víme jednu božímu se přičítala nejvyšší moc. Proto i jméno boží jehova nesmělo být vůbec vyslovováno. Abych zůstalo aby zůstala zachována symbolicky jehož skrytá moc která pro tu spojí skrytosti byla právě proto nejbližší ta moc která není zřejmá. I toho boha nevidíme tady skrytá v tak si o lidsky z tomu na této víře dává tu choď tím že se to jméno neříká nevyslovuje on jim dal poznati me no otcovo ho v takže se nevyslovuje z s v k v. To znamená on na seslán moc kterou oni mohli dělat zázraky oni věděli že tomu moc od boha. Oni věděli že od psí jevy právo ním při oře lék k jsem si vás nevybral můj otec nebesích vás zvolil. Že to nemusel by jež se to buďtež ještě od chci. A veškerou moc kterou vám dávám vám od otce to také řek jinde v čili tím dost způsobem v jim dal posla poznat spojení ne. Abych to příliš se dostali na cestu na které by v určité fázi by zajedno. Stíny dotud toho moc dává aby se dostali ke zdroji moci. A to je pravou men stavy se to říká těsně před svým ukřižováním takže my víme. Co potom udělal. A byly tam moc boží se na nich uskutečnila tak. Že by byli spojeni s pod jsem tak dokonale jako on s ním spojeni s k tomu musí přestat věřit a on jim to nebude mít za zlé jak protože kdyby on byl jenom věřil otci vám jasné. Tak by to bylo nestačilo k tomu abych vstoupil na kříž aby dělat zázrak vystoupil na kříž aby vstal z mrtvých aby seslal ducha svatého učedníku. Tomu bylo třeba víc než ji. Tomu bylo třeba jistoty kterou nebyl schopen získat ani on vtělený bůh než za ztrátu třebaže dočasnou. Vědomí od toho vím li že ho duch pořád při něm je bože pro svět opustil volá na kříži to bylo jedno z jeho posledních slov odevzdal svého ducha. To mu všechno co měl člověk lidský člověk mysl jeho duch a když mu k tu ten toho ducha nemůže odevzdávat s jsem nestane když ne nestane on sám je ne mysli. Tak se neocitne na úrovni boží je pořád nejde než bůh. Wu men ne než svými syny kteří jsou v jeho příbytku příbytku pro nás připraven tak nějak no takže toto o chtěl by způsoby se oním tady vlastně říkala velice nebo tím způsobem v čem spočívá tam moc. Aby se přetavily na vědomé syny boží že toho k tomu že obsaženo v tom jménu božím že v tom prostý síle toho jíme na božího posvěceného tvé nese si v tom otčenáši oni dělali zázraky že oni tvořiti novou situaci oni bylo to jsem jsou tvůrčími lidmi. Vytvářeli radost u vidí vytváří nový život u on nešťastných smrtelně nemocných a tak dále. Čili oním napodobovali mocí boží. Jeho tvůrčí činnost v tom nejvyšším slova smyslu tak do sil v lidských silách nebo lidských lidský milostné tak asi li čili oni se modlili posvědcej jméno tvé svým životem. Říká chápete se to svým životem se modlit posvěcené otce to dělali učedníci páně nemusel dělat pod o zázrak. Ale větve dělat tomu nebudete moc zabránit protože když jeho jmen o to budete dělat co vám budu protože uctívat tím. Správným způsobem že do toho vložíte sebe celého jako správce jeho živen tak zázraky nemůžete nedělat musíte dělat aspoň ve vaší mysli budete si tím jisti že zázrak li se kolem vás jedou. Vám říkám jedna paní nebo jsem to ostatek říkal nějaká lékař zkratek zprávy. Se ocitla před těžkou operací se kterou si praze nevěrci. Tak ona se odebrala byl lékaři kterému důvěřoval jeden vím dar ku. A tam v tom když to zažila taktně kdo po operaci ten taktně psal samo dlouhý dopis skrytě píše prosimvás vysvětlete nikde je lidská vůle kdysi vůbec paže nějakou samostatnou lidskou vůli protože okolo do operace ab oním všechno bylo tak dokonale nějakou leží řízeno. Jsem si uvědomoval že vůbec svou věd.