Karel Makoň: 84-25A-k (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Že jsou mu ji si že svou vůli a on z toho nedosahuju. nebudu dosahovat tohoto přesto bude žít že bych zasahovala. Je lidská vůle v když by do vzal k ale do za k než abych svou vůlí dokázali jednat dokázala jednat tak a. Chtěla odejmi slyšet že vlastně nemáme vůli boží a že jenom z vůle boží ovšem rozhoduje co jsem říkal ne to že tady podle vašeho názoru existovala nějaká režie která vás která odstavován stranou vaší vůli. Tak ta posilována vaší vůli za to že protože tam umožňovala abyste žila a abyste to co si přálo žijí ne abys ovšem z vlastní prostředky se zázrak citem život prodloužit. A pro tomu co dostal celá dodala byl tak zvaných leží rovnal mých věcí. Aby se jim ta operace povedla byste dale byla živa na rostou chápe že bude několik let ještě živa aspoň několik let touž neměla být. Tak jsem říkal nebo psal prosím vás buďte tak dobra a vězte že žijete na všech úrovní vědomí a jestliže si přejete aby se stala vůle boží aniž víte tak tak se chová jako panna mary dělá něco nového ve vás po stává životu. To by považujete za leží ne ve vás ten věčný život ve vás připravení vizte strůjcem a to u toho z své budoucnosti. Vaše vůle jej tím pod proč žena suso si třebas beznadějně přála stává se skutečností protože. Jste našla způsob odevzdaností bohu jak oživit sobě jeho milost dáti průchod jeho vás k nad jeho vracet k u takto nepovažujte za žiji kdežto mohlo maximálně nazvat vyjímečným projevem jeho lásky to panno. Ale upozorňuju vás na jedno že byste tím dokonale nevystihl na celou pravdu. Protože byste do toho také musel vložit sebe a tam pranická řekl jakým způsobem jako ta panna maria staniž se mi podle slova tvého nevím kterak se to může stát to nebylo zbavení se vůle k panně marii tu postiženi se vůle vůli vyšší ale dej co sedělo jsou pannu marii. Vona z byla oplodněna a kdesi tisíců trpělivě čeká. Nadto narození toho syna božího prosimvás paní doktor koho nepovažují te. Za nejde cenou činnost hospodář ne ze věděl celek který zasadil semeno do z to dělat to odevzdaností tak to odevzdáte do země. A teď nešla te te poté půdě nýbrž necháte to odpočinout to všechno vzklíčí. To je také činnost sice trpná ale neméně užitečná pro teď dělat ale takže tím se vaše vůle nepodala z těla tím se jenom dal správný směr tedy v tom musíte nechat v klidu pokusím si tu to z ku oko tu citovat lid. Čili z před a čí či říci kostní lásku skrze kterou mu budu pud s k s tím as u z toho nic že si tedy tu kdy je ono z s výší ho z věk ano ku ch vítat z jeho vlastního být v husím svým č či jen k s protože my víme. A teďka to vím kou z ježíš tu vším tu mohou být toho s k tomu mít tu si s po otci či tu ježíši nitra místu lisu u z s se mi z ví. Že vím tím mít víte jménem medem božím ne který vede k se ne tak na tak to vniká vyd jak skrze to mu onomu všechno si z toho se s funkcí z tu o z na s čili tady chybí tomu dotyčnému jak s tak semeno přecházet k lásce ve funkci spojovací řekl jsem to proto byl dobře nám z mít. Jak skrze mnoho. Přecházet krás ve tu sis spojovací který zřejmě utajen nějaký recept. jsem tady je cet o budu opakovat jisto ježíšova života tak teple pak koho by slovy jim znaku definicí ano. A než se pustím ještě protože máme času jak se zdá dostat pás řek taky než se pustím do toho jak to bylo s ježíšem. Tak mám v znovu řeknu že obdobně to je s každým z vás tak dejme tom na jsem jsem modlil. Bohu devět let o větší lásku k němu která by zastiňovala lásku k sobě ke z ti k tomu člověk který se o tom modlil tak je komukoliv jinému. Ta byla větší než láska jakákoliv jiná dopadlo to tak jsem se ocitl v koncentráku že jsem vůbec nepociťoval lásku boží ve jsem byl od úplně oddělen. A my se mi zdálo že co chvíli budu muset umřít takže celá ta cesta bude niveč obrácena. Jak by to nestalo se toho pak bez nejsi ty učedníky páně jestliže oni mu věřili a ve jiné mnou od cele v jeho v jeho silou prováděli skutky lásky a teď je nemohli provádět protože přestali toho tomuto ne mnou věřit tato síla. On umíral na kříži potupně nebylo pomoci když někdo avise to zaslechl li řekli tomu ježíši jsi li syn boží sestup z kříže máš tu moc nesestoupil. Čili z to jsi odvodili že nemá tu moc že všechno ztratil že by i jeho i jejich otec opustil. Vy jste. Ale to bylo v ne vším pořádku v takovém pořád jako jsem se mil tyto do byl vším pořádku protože nezapomínejte že ten recept zní. Jestliže vy budete milovat nebo si myslet že vy milujete tak k lásce boží jsem do pracujete když že to vy kteří te je to ten který za vás na křičí u míra a věčně umírat na kříži jsa z kdybych chvilinku přestal tak vy nebudete schopni milovat protože věčně umírá přátele. Tak nějakým způsobem byl k smrti připraven v době kdy ještě s ním chodila to on věděl že umře na kříži. Pro něho budoucnost byla přítomnost dělat to o tak že rozrozebírat jakoby byl za na kříž vstoupil. Protože o mr tomu rozhodnut že za vstoupil na takže jakoby to udělat když je rozhodnut k něčemu že byto udělala jakoby to udělal za vás u domu to byl začátek celé jisto vědou je kdy abrahám ten sice nezabil svýho izáka ale protože ho odevzdal. Lásky bohu pak chtěl ho zabít vás i bohu o zabil čili tady měli pochopit že když nerozumí tomu k jaká je v tom láska že nechává na kulička v tak teď by měli vědět že ho chce aby ztratili sama sebe když tím nejlepším co mají celku něco mají. Tak nemohou pochopit tu lásku a nemohou tou láskou být řízení tom vedeno boží který představuje li vrcholnou lásku pro neexistuje sice existovalo protože z s z s v tom míra o zosobnění stačily na ty hřích ten na ty zázraky. Ale na další to proto vysoké poznání nestačily a na tu lásku všestrannou také nestačily a při po dovedli vyřešit ale pak na to nestačil tak ježíš od nich chtěl daleko vyššího osobně a to bylo že ztratili víru jim ději v toho lišit krista no tak prosím když se toto stalo tak on mohl znovu začít v nich působit. Kdyby se bylo toto nestalo tato láska nemohla knih působit není kladli odpor tím že lisý rozumíte je tento jsem si myslel že ho miluje toho krista. Oni si oni z oni zamění oni se začli mýlit v tom že že že to je právě k o jim dale ta schopnost léčit. Že se to jeví vlastnost oni z tohle přivlastnili. A když ty stavy věže ani jejich mistr tupit nemá schopnost léčit as sám sebe osvobodit tak ztratili tuto víru jinak to nešlo prosím jinak to nešlo sto přivlastnit jaké to muselo být tato všechno co si přivlastníte to jenom za toho kdo hledá svůj žilo obecně řečeno ztratí jej a to platí do všech podrobností do každé vlastnosti do celé dvanáctky. Ano. Stav praze je místo jednal nula hledí opatřit op děl v tvém málo tak ten s po ztrácí buď tím balíky napřed ta nebo prostě dokud tam přijde s něčím z víme to byla jeho látka. Tak tam nic nepořídí bude ničím po řídí to jedna nula stačit to tak jsem se při si jsem to by to měl z toho říkal on prosí aby ten láska otcova zapůsobila čili ze se s ní. Ty si mysíte že vizte dokonaleji milovali než ho miluju. Dává spasitel tak jsem že vás výkon ztratím za vás ustavičně modlím aby to pochopili se to musí tak lidsky vysvětlit přeci ten věnec když se odevzdáte. Tak vás neopustím když budete se že vás opouštím a ale potřebu na byste se úplně ztratily proto musíme dočasně ztratili víru ve mně co to je milost ta vás když si je že za vámi stojím se stane co chce pravím vám maličko neuzříte a opět maličko uzříte jak to je to co je mít s měl říct jasném se že my nevíme u. Spějí živým ano to je našel trpělivost a naše je tou nadiktovat pánu bohu. Tak nějak aby se to dělo podle nás proto jak by to božena za správné on ten recept ruce. Panna maria nemusela vět kterak se to může stát když muže nepoznává aby se z zrodil syn boží pořád opaku v jedno a totéž přátelé máte které cety jasně před sebou. Nepředpisuje ten pak ho k bohu on vás miluje stačí. Prosimvás když se vám zdá jsem před několika mi říká. Že bez se z dvanácti zemřelo násilnou smrtí. Tak to pro spolu s tím že deset všech. Kteří zemřeli nás o smrtí i ten který nezemřel svatý jan ne a přeci prošli křtem ducha svatého a to znamená dokonává se v nich celá cesta. Ježíš kristus řekl nevejde nikdo do králoství božího než do se z znovu narodí z vody a z ducha a oni se narodili jak z vody tak z ducha čili o začala to bylo pro cestě naznačen při mi počáteční body znovuzrozování začíná někde křtem vodou v ne a končí křtem duchem svatým v co z od ten konec tam seslání ducha svatého do podali stejnou. Měrou jako ten svatý který nese žena se ho smrtí. Jak při jsem se nějaká oprava dělat tak protože to co ještě víte na se smrtí to měli za sebou jen toho znovuzrození. No tak prosimvás. Zapomeňte že nechceme z vás udělat tak před. Nýbrž lidi kteří chápou celého ježíše krista do posledního písmen k vím že to není lidsky možné. Prsten zažily co dělá jsem ho v momentu pochopil celého do posledního písmene tak věčně byla takové otázku tak vim na které písmen ko ten tázající zapomněl to okamžitě za to byl s tím si ho musí u vědomo o čem ten kdo to z na nebyl zase jsem ale jakmile to slyším tak by může z zapomněl na tuhletu věc. Všechny hříchy mohou být odpuštěny ale hřích proti duchu svatému nemůže být oku v jestliže je duch svatý sestoupil na toho ježíše krista do jordánu tímto duchem svatým onen působil na ty své učedníky a oni si tohoto ducha svatého. Nerozuměli ale voni ho poslouchat a. Jakmile ho přestali poslouchat cestou ve chvíli kdy oni ztratili tu víru prosím to o co jsem měl od pána boha. Tak se provinili proti duchu svatému. A protože proti proti duchu se tomu nemohli být odpuštěno to jsi mu ji tomu janovi nebylo co odpouštět protože on tuhletu chybu neudělal ale ostatní po chybou udělali a po že to museli vodnes neděste tomu že když se že když ježíš kristus řekl nemůže jim odpuštěno tak si myslel na věky to ne. Sto musí odvést ten člověk. Tak si to odnesli a když si to to je tak jedině v tomto případě funguje karma opravdu bezezbytku fung někam na v a on se do karmicky vodnest nic jiného karmu nezpůsobuje než hřích proti duchu svatému tak milosrdný evangelium přes ježíš kristus. Žádná karma neexistuje. Kdyby nějaká existovala tak by ke samaritánce ženě pěti mužů říkal no tak pět mužů mu nepřeji si věčný život do si přes do služ dokud to nebo z toužíš tu se bude muset třeba do si pětkrát zase je třeba zrodit dávám budeš muset vší s každým viz jenom sám kdosi abys to od toužila čím to odplatit z z si takle zrozovat. chcešli budeš mít. A tak vás upozorňuju na to že tento případ měli tak jasný. Této svých proti duchy duchu se tomu jak se trestá že bibli nenacházím ještě nacházím od případu jiných. Ale nacházíme ve vší jeho případu než tenhleten nese jasně ukažte se to při pro co to se mu a jakým způsobem je neodpustitelný že se musí od dělat. Stačí to nebyl dost jasně řečeno v čem se provinili proti duchu a především bych chtěl vám říci že není dost díla v trojí jediném bohu. Bůh otec bůh si bůh duch svatý jsou jeden a tentýž bůh trojjediný. Jenom bůh svym pokud v k na sobě tělo. Pokud tělesně musí jednat skrze tělo je snad tak je menší než otec a není dobrý v tom absolutním slova smyslu o to osobě o říci že není dobrý jenom otec nebesích že dobrý. Protože on když na sebe tělo ježíš kristus tak mohl konat jenom relativní dobro a tam je to o pomoc tam je tomu opustit hříchy ale ne všem najednou. Čili absolutní dobro neudělal toho je schopen jenom otec v nebesích ano ale nešika jakmile vstoupí na kříž potáhnu k sobě všech pak nebude nedobří nebo je dobrý než otec. Tam bude stejně dobrý jako otec v sice neví že je způsoben vzor jako ten otec bude všem po váhat ale všem najednou kdosi toho bude přát a kdo se mu bude umět podvolit samozřejmě. Toho mu pomůže o nikoho jsem neodvrátí nebude třeba aby tam došel aby ho navštívil. On bude působit potáhnu všechny budu povýšen rozumějte na kříži potáhnu všechny to je prosím pravda. Čili jestliže oni v ó. Okamžiku kdy on s tou pole na přišel před byl souzen dal ukázal se být neschopným odporovat a ještě nevěděli o točila nám jak se to osy všechno stalo protože on se dobrovolně zmařil taktem moment tím stačil k tomu aby ho všichni zapřeli. O takovou zapřeli co je to a to je hřích proti duchu svatý mu jasný hřích proti duch svatý se o dopustili museli ne est odplatu když se potom ptali. O ze svých stání výše krista při to všechno vysvětlil tím řekl když všichni zemřete násilnou smrt tím řekl. na toho jednoho ukázal na jana. A oni mu říkali prosím jak my tomu přijdeme že my budeme násilnou smrtí ale on pro ten boj byla protože my vidíme rozuměl s z s by se byl byl pro ve si jak tomu přijdeme my a jakou milostí on k tomu přijde že nezemře tvora se od smrti. Oni na to nebo po světě protože oni se pro měli dovědět protože ani to jim nemohlo být odpuštěno. Že když to udělali protože hřích proti duch se mu odpustit znamená. Odpustit hřích proti duch nebo ještě opakuji odpustí hřích proti kus svatému to nekoktám opaku schválně znamená podít toho člověka takovou mírou poznání že bude vědět všechno co potřebuje pro svou cestu. Takže i pro tu i proč trpký a proč musí třebas zen před na sebou z ti. No a to do doby dokud nebude odpuštěno dokud nebyl z tohoto řetězů nevědomosti aspoň v této věci tělem tak si musí odsloužit a potom to bude vědět dneska to všichni vědí všichni to vědí dobře že tuto nemají za zlé a tuto neměli ani za zlé že když vstupovali na svůj kříž to taky věděli. No takže dokonce jel byli ochotni zemřít předčasně když tomu se za to návod že ano. Tři. To seslání ducha svatého a to je analogických na nebyl vstoupení páně jenomže se liší tím že bůh na nebe vstupuje na do stavu ze kterého vyšel a my jsme na nebe vzati to je ten malinkým rozdíl a jeho mocí jsme tam vzati kdežto on svou vlastní mocí tam vstupuje. Teta na roky co tam není. Ale jestliže to duchu svatým věděli jaká je dalších cesta nebyli ještě vzaty nebesa to ze tří na nebesa své meze eli své mezistupně dozrávat cí. Ale jeli vidět s tím že ježíš vstoupil do jordánu tak čtyřicet dní trvalo než zlačněl se se pro s tím satanášem do přemohl a než začal být tím svým učitelem tam byla mezera čtyřicet tři snu ještě se k váš byli tam v symbol když potom zemřel na kříži tak tři dni v do pro v je tam je mezera tří dnů. Ve které se zjevil nějaké za hranici a tím zakazovali aby se. Ho nedotýkala protože teprve jde k otci bylo by to bývalo první nedozírné následky že dal na místě umřela. Protože on byl ve stavu přerodu ano. A to si jak něco ve stavu zrodu nějaký prvek působí jinak v ježíš není ve stavu zrodu a ano tato obdoba nějaký tvých neměl tady s dostačí no ano pochopitelná. A jestliže ti učedníci páně že věděli o co živena že to nebylo že on se zmařil dobrovolně tak museli dozrávat dozrával li než jiní dal své ticho bují je svůj pokoj než dosud pro co rozvazovat a svazovat na zemi. No než sám v mých svázal a rozvázal co co jedno za druhým. A než sám vstoupil na nebesa to taky trvalo nevstoupil hned na nebe se byl stal z mrtvých a když se něco mezi tím musí udělat. A když to musel udělat pán ježíš takto museli udělat tak že učedníci oni jakmile viz získali ducha svatého ne hned získali povinnosti veliké povinnosti vůči lidstvu a ty museli provést to je proto slyš již prací jen o to ne jo. Prosím. Říká mi ten z vás z ve jsem do miska mám tímto prohlášením na protože z toho vyplývá že to vzkříšení za svůj život z zažívali jsem zažíval je do smrti. A to od věta když čemu tomu jsme si tady říkali že k dokud se člověk tady nevstane z mrtvých. Každý se neznovuzrodí v takže v po smrti není nejmenší nadějí je. Dyť že říkal před si ježíš nikodémovi tak asi tady váhal. Když se neznovuzrodí znovu z vody a z ducha nevěřil skal z nebes před čili pro znovuzrození muselo tady proběhnout. No tak prosimvás zklamání je opravdu klamné protože jakmile ty učedníci pará zač odešli o svých rodiny a šli za ježíšem. Tam začlo její znovuzrození tam patrně o tom nepochybuji tele byli pokřtěni protože za pokřtění tenat hana jel. A ten vám jakou pokřtění tam přišli protože kou učedníci točil do musel být pokřtěni samosebou ale zaručeně ježíš pokřtil i ty ostatní čili oni toho ducha měli v takové míře jakou unesli nemůže ne představit jsi li tak primitivně protože to je něco co najednou propukne to je proces jak celý život jako celá při ta by nějaký proces vývojový který. Tady postupuje oni na přece znovuzrodili tak neměl by mohli dělat zázraky. By mohli uvěřit konal do tam míra jsou zrozením a potom aby ztratili tu víru aby ji znovu nabyli aby nebyli ticho byl bys to co to rozvazovat svazovat. Aby nade ducha svatého a to je konec znovuzrozování kam se může dostat člověk. Tady byly není vzkříšení k věčnýmu životu o ni ne jejich tělo. Ale oni jako takový kdy vzkříšení k věčnému život tu zažívala že potom bylo zapotřebí aby jejich tělo bylo zničeno na kříži od jakýchkoliv i v utrpení tak jenom protože si museli od činit tu karmu která je na existuje. Hřích proti duchu svatý mu o to co předtím ještě si to byl jen otázkám. Že assisi ježíše krista je to přeci jenom o trošku jinak než s námi že on jako syn boží neměl asi vůbec nesmrtelnou duši jako máme my že který jinými prostředky. Se dostával tomu bohu než my čili že se to nedá tak úplně kopírovat v to je názor svět ve to a. Tam se tak se to je tam s kam se hrne jak na podoba ježíše krista ve všem. It on přeci řekli myslím učedníkům kam dneska lidu v kdy zatím nemůžete než že tam nikdy nemůže králem nemůžete zatím jít či oni stávali pozadu takže jediný rozdíl v tom mezi všem kristem a námi je v tom že on byl. Šel na to rychleji a šel nadto bez při do musel ukázat dokonalou cestu a k tomu potřeboval nesmrtelnou duši pochopitelně to byla panna mary já. se ti tím jak za po mně ten na to co vám pořád ještě u do hlavy. Že celý ten živost těmi apoštoly s těmi učedníky s těmi farizeji s těmi všemi co předcházely před narozením ježíše krista od abrahama po posledního proroka. Celým tím byl národem či do s kým který chvilinku klesal kliniku se zdvihla. A on prostě se vším i s tím prostředím bude jsem vám to všechno jsou složky v jednom jediném jedinci v každém z vás to všechno byste tam v sobě našli. Tak je to na složité neděli v tak složitý je to takhle v tom co je tam ve velkém ukázáno pro jisto no to je obdobně pro každého jedince čili. Měl nesmrtelnou duši to by tane na panna maria měl všechny složky co máme my měl lidské tělo lidské tělo jsem vzor na křičí jako naše zemřel v době tělo a to vzkříšení toho těla bylo způsobeno tím že mi také v těle vstaneme to chtělo ukázat. věřím doslovná že v těle stane ve že v těle byl s kříšení to odporuje všem před pokladu do bože dáme spálit kde to tělo jsem bereme když jsme třebas víckrát zrození kde toť tělo jsem bereme které těle tam stane protože takové hloupé otázky mně ne tak te. Protože poznám odpověď ale nevím systémem pojetí budete rozum protože ona není rozumná o ale ji nemám z rozumu některou z některé od vody mohu odít doslova ten měst do rozumového obalu o těch šatu který vyšel ku po dopravy. A pak jsou srozumitelného to z o jenom vší a ty to taky není podstatná pravda takže co vám teďka řeknu to je sice pravda ale možná že bude nesrozumitelná jestliže dneska jako člověk mám všech sedum složek. Které trans mu tu převádějí časoprostorové do bezčasového. A jedině proto jsem schopen v protože toto všechno mám dispozici se v tom bezčasovém ocitnout. Tak musí být také opravdová všech se vším tím se u boha ocitnu kdybych si nezachoval i pro tělo v tom potom řeknu ještě ceta zachoval když to chcete vědět tak bych nemohl pomáhat lidský tělo mu zde na zemi ale tam onomu úkol na věčnosti že z tam nebudu klidně be. Ty někde v blaženosti u kostela svatýho od nitce nýbrž budu spolupracovat s bohem. Jak po stránce tvůrčí tak prosta se spasitelské tak po stránce je osvětitel z k je protože to jsem na jedno od druhého oddělit jak do bude potřebovat ten nebude schopen tu mojí pomoc u lest jak se bude tam moje pomoc lišit od pomoci boží že bude srozumitelnější. Lidsky srozumitelnější protože to je řek bych ten jež tělesná a jak je to tělo vlastně potom budu mít. Všechno toto lidské tělo astrální do on co to všechno v sobě máme na tom nezáleží mají svou podstatu která pochází z boha v jako proč ona existuje tím že jsem se oni se do toho pořádal je pořád u toho vplývá tak jdou tato existence je věčná nata podstata i toho vždycky o těle věčna. Takže také navěky budu mít tohleto tělo. A budu někdy z takových svatý že budu mít ten příbytek u toho pána boha tak si klidně jisté zavolat jsem tady v těle objevy pak pro tělo kolem podobu tehdejšího těla jak jsem tady žil ve které jsem tady zvítězil nad sebou. Tady jsem pořád říkáš mi tady pořád říká že to tam nějak probíhalo jedno za druhým postavilo zákona po tu smrt svých stání a nanebevzetí jen stupeň jím pána ježíše no ale tamto přednost druhým časově. A tady nám říká že to je proces který probíhlá. A celá celistvě no v svou probíhá celistvě ale tak hle celou cestu můžeš ano s tichá pochopit jako projít jako trojí obrácení cesta očistná cesta osvěcovací cesta spojovat s od začátku. Existence člověka probíhá očista zcela málo pro víra o svět o světa o osvícení že to vědomí to je osvícení svým způsobem v tom člověku narůstá. Jakýpak sto koly toto vědomí mají zvířata rostliny ženo kameny člověk aby při tom celém stvoření to vědomí lidské ničím narůstajícím oproti v tom předešlém v nechci to na rozvádět žena živou všechno za zvířata to by ho co bylo příliš těžké. Ale je to spojte to si zatím tak tomu nemusel rozumět ale to tak. Čili nás probíhají všechny ty procesy který máme dávno za sebou a kdyby se pro vine tak bychom nemohli být lidmi jo to všechno nás kteří lidství nás vynáší do lidství tak daleko se nemůže vrátit zvířat no. A ale také pro by a osvícení také pro a spojení. Od začátku od začátku a dříve než jsme se dostali na tu zem základ toho spojení z nás i když to dál. Kdybychom o základu nebyly spojeny nebyli prázdnou nádobou uvnitř věčnou individualitou. od boha pochází tak s tím že nemůže dáti tady nemůže být nějaká přetože na řada spojíte přes čas a prostor nás že. Naše schopnosti to převádějí do časoprostorových kdy men z že z toho dělají pohádku ho přesto že to co je v podstatě bezčasové a to co jest. Se našich očí a naši není v že poznání v s a a protože se to stává tak by upadáme do takového povědomí že to jednou nebylo. A to není asi možné aby to bylo všechno to všechno je jenomže to není naše vědomí s. Vy do toho dorůstáme v tím svým vědomím na dno jako jsi vědomí dorůstáme do spojení s bohem které je. Protože tam jednou vzpomeň si na mě. A do toho spojení vědomého vstoupí jíž tak řekneš kali z koho kdysi zase byl věčně spojen s bohem pak pro děje budu podporovat říkal o li pak si tam vstoupil. jsem tam z tří z s. Se tak ve věta řekneš to z tam nikdy asi nastoupil když se mi také stráž to jsem se prozradil jsem tam měl s tou byl proč je přesto jednou uvědomil tak s tím souviselo nepřetržitý kde který je v každém případě že jsem věděl že jsem začal vědět začal vědět. Jsem věčně spojen s bohem v když kristus neřekl v budete synové učí že pak vizte synové proč nelhal. Je v podstatě vnitřní jsme si mít své když taky pro my se z toho přestáváme osvícenými spojenými s tak z s bez spojení s ve osvícení je že tak víme jakou uneseme. Je pravda se mi temně do spát že kvalita aby tady byla. V toho spojení od věku ale kvantita nějak na stát ne tak sto mistra nad obrácením toto jsi měla protože tichou špatně tak protože k ale je tam všecko obsaženo tělo tak povalit tak i tak kvantita jenomže o tom nevím. Rozumíš. Od věčnosti je od nás je říká svatý pavel všecko připraveno co tady je kvalitativně i tam si za ty rozum již sto dostat do toho říkala tam že by o tom nevíme ani oko lidské nevidělo ani oko lidské nevidělo ani o koho lid z je slovo lidské. Si čem musel člověkem byl s těmi lidmi tak potom nemáme pád to nemění na na vrcholné kvalitě jak on a ty ten příbytek u boha máme hotový odjakživa on svatý pavel to viděl že to od toho a. Stanou budeme celý ten princip cesty nespočívá v to si to máme uvědomit. No tak jenom lidské vědomí lidské rodný dostal píší koni to je pravda musím rozumně jsem jak s co víš prosit. Jak je to s tím že ten duch svatý že to musí proti svatý mu jak se zdá v ona přerušení kontaktu se s jsou duší a člověkem že co tam proto o z doba na k na sv. Jo ženo tu milo to v tom na. Smyslu jsou si něco dotud tam si špatně přečetl ale že tam pomoc se co to je jenom s člověku vzata. A to je správně správně pojetí pro hle. Ale správně v tom smyslu že ta panna maria byla odkázáno jenom z od mu janu za na vůli mnoho a to vyd. Na tom a padne pro ty to bylo vlastně přerušení ne pro něho ne. Čili to co všechno jsem velice tvrdě prohlásil ale jsem to nějak ještě dál rozvést tam jsem že pokud se mu existuje v člověku nějaká láska tak pro tu lásku v tom pro spojení není zrušeno ano. Ano. Tam matka boží se stávám matkou lásky toho člověka ano. Z tady neříkáte. Že jsem vám dal si v nějaké taková slov a k dobru přemýšlení a že bych mohli drž v aby se s touto kde spánek a podobně a tak že by sis přál aby že bych k tomu dal nějakou kou rovno bych to potvrdil na to vůbec se po tvrdím. Vizte nenapravitelný jste přes jenom daleko pozadu tu si tu se nějaku. Když nás tam bylo o sum zrovna jako tady teď k ale v nás a jsem tam byl byl bohatší. Tak oni počítali přede mnou počítali na pročetli nás o sum. A tak jsem říkal. No počítáte správně to nemá že z těla. To vám řekl duch v a tu nejsem jsem to mně řekla vás prosím přišlo se tedy něco mít z toho co jsem tady domněle řekl jsem to od boha tak jsem přitom nebyl to on to dělal. Kdy on nemiloval kdyby on držel na naživu kdyby on skrze let poznával no tak slovu neřeknu čili všechno je jeho vina nebo ale to řečeno v jeho milost a tak nezapomeň že vstupujete do světa abyste ho tak nechápali jako že vám někdo něco. Překl nebo že vám někdo něco dobrého nebo špatného udělá. Nýbrž že bůh je činitelem že bůh je poznávající že bůh je milující. A cokoliv jste učinili nejmenšímu z bratřích mých mně jste učinili z toho jsem neučinili mně jste neučinili říkal ježíš kristus a to co jste hodni věčného zavržení říkal kristus prosimvás na vás mistři zavrhnout berte to jednou od něho berete každého člověka celý styk s tímto světem tu kou božích to je ten stupeň o který vás bude muset i toho který tam prvním protože pravil do stupně při. A z. Aby byla kdybyste ho následovali a jako on tam taky přišli. Ten dobří tak si neměli zapomnění jasem tak řek a to potom začne mít u činnost tak dobrou noc radostně z nám milou vším. jsem tedy opravdu jenom proto v mám touhu největší jak jsem kdysi vnitřně umřeli. A když vás zámku byl k nám pomůže schopnost nemám to jenom co jenom bůh a když to udělá bude to výborné a to je že se kolikrát potřebovali tři učedníci panny přít. Je horší to bylo když to ale tam když měli proto měl na kříž sami v z toho že se tam s radost síla zpěvem vstupovali ani jež to byl měli tehdy. Když se zády že utonou na jezeru na nevzal jen jsem s kým protože svým zdálo že pán bůh vedl z tvých toho prosto vjem spásy co po druhým bylo jim nejdu vyšším umírali již mistr na kříži protože nepochopili že to je projev nejvyšší lásky je že oni tím miluje. Tak dále to nebo nebo dal když musíte nazpaměť znát celý ten výklad smyslu život když on je přeci s tou u vás se jeví jenom jedna chyba že by to pořád všechno budete lineární takže jedno pro druhé zapomenete a. bohužel cení tomu takhle ne přišel jako by se k tomu přišli takže na to tak nemohu ani chvilinku brát. Že co chvíli sis po na něco to co by si vím právě byste měli dal si na to dostanete po vás překvapí každá situace před to byla třebas i moje slovo. Protože tohleto je jako b. Lidé kteří kousku to učení do nějakých malinkých pak o lék a ono je to jeden jediný.