Karel Makoň: 84-25B-k (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Protože tam v dovětek k tomu výkladu nebo meditativnímu způsobu provádění modlitby o čem náš v nebylo mně tady řečeno že ta pase váš v ve které se říká že by nás tušení v je velice těžko meze týdně přístup k na a a a a v v k napřed řeknu co o tom člověk a teprve pak a to převedu na meditativní povahu. Mimochodem ty jednotlivé součásti otčenáše na sebe navazují organicky be. Takže v kdybychom správně potom meditativní měli přecházet z jedné z věty otčenáše další a tak si musíme napřed uvědomit v to před tím k ní. Be. Za při tím byl vlas ne při že tam musem naše jakož měl poušť našimi ku ven teď se tam neuveď nás v pokušení na to vás co se vo tom čili my si musíme krátce říct. Odpusť nám naše viny jakož i my odpouští našimi umí jenom krátce ní. Abychom mohli navázat bude tím neuveď nás v pokušení na to to druhé o ní. Tak be. Není možné aby se proti nám někdo neproviňoval by. Ale protože se proviňují lidé třebas aniž chtějí nebo chtějí se proviní be je to vždycky proto že jednak o nevědomí jednak myslí především na sebe a mají sebe na či než toho proti kterému se proviní. Čili be proč je třeba odpouštět protože oni be. Nevědí vlastně jak mají jednat oni nežije jiný že když jež součástí toho komplexu lidstva se kterým souvisí do míry že když někomu něco zlého udělají sobě zle udělali jak ježíš kristus říkal ještě tomu dobře udělali do přes sobě udělali z komu dobře udělali tomu du ní. O kterém ježíš říkal mně jste učinili ní. totiž podstatě jsem nesmrtelná individualita a k tomu dělají dobře pomohli v indy dali kupředu vady překonávat. Potřebu procházet časoprostorem čili jestliže někdo se provinil a to jako vinu chápu možno a to chápu špatně s kým možné protože si to vykládám. Tak jak si to neřekla ten který škodil obyčejně každý člověk který nikomu škodí při dovede svůj postoje as způsob jednání tak ospravedlnit před sebou že si připadá být čistý jakkoli li. Do si nedokáže tudleto udělat tak vně nešika batr dříve nebo později nadto z choří nervově ale i největší vodu v se dovede omluvit ne byste hitlera se dokonale mělo mluvit protože veřejně to prohlašoval no a co u toho napáchal čili on se cítil byl nevinen. Čili kde je ta vina když on se ten kdo se provinil cítí nevinen nebo taky že udělal chyboval že vinen to taky možné ale vždycky se nějakým způsobem o mluví v protože kdyby se omluvili tak byli. Nemohl se sebou protože držet. A my máme největší trpělivost a když jde od toho vydržet za sebou. Že žasne jak může někdo se sebou vede křitele o povaze a on to musí se sebou vydržet celý život při povaze na tak nesmí začlo než se ustavičně omlouvat jsem. Sebe a teď se na nás chce. Abychom ho omluvili abychom mu od čili přestože nejsme v jeho užití ve že nejsme tím by bylo maten nejlepším který sebe o koluje v každém případě dobře ví. Bezezbytku tak to k tomu potřebuju no ní. To co v otčenáši předcházelo realizovat to nebudu se s tím dále zabývat Ale jestliže realizuju nebo jsem ochoten přímou aspoň za správné to co předtím je v tom otčenáši napsáno. Pak tedy nebude pro du žádnou potíží odpustit k tomu v domě při a teď ovšem se dostávám do úplně nové pozice du takžé du mohu když tohleto provádt v něm. Mohu se správně zhostit meditativní aspon napřed na potom ve skutečnosti jiný toho neuveď nás v pokušení. bych vám radil abyste především nespekuloval že to špatný překlad než řeku jíte dům. To je velice výstižný překlad bezeslovní skutečnosti bezeslovné skutečností. Že všechno tohleto co tady vidíme před sebou na nás uvádí v pokušení. Že to jediná skutečnost v duší a tedy další daleko horší pokušení abychom se o nic jiného nestali než oko za tohleto. To je právě to největší pokušení jesiže cesta ram jedině od tohleto. Co tady nadto si co tady vidím co vnímám pro co žiju tak ben ví. Jsem bude byl v pokušení tou skutečností že vnější stádiu vývoje jak jsem. vidím jenom tento svět be. Moje u jeho co z po vědomosti síla je prosívá nám muladharou to znamená o dozní nezbyl téměř nic jenom vidění tohoto světa be. Z toho vyplývá že be. Jsem pokušení dohled toho považovat za jediné po musel klanět ve všem hotové zlaté tele be be. Za vím to pán bůh protože z stvořil ty stvořil tak aby nebo o římě tak aby to byl plynulý vývoji odněkud někam bytí od boha přes časoprostor v zase do boha bez v než to co co postavil jak vám zdálo ještě bájí starověkých du pádu z ráje se vždycky znovu musí začínat od píky. Vy jednání z ráje a museli začít být je to co v potu tváři vidělo k a to je osud v tak je tam řečeno o pomůže ožení s když tam do čeho že bude v těžkostech rodit ho děl a no tak tak jestliže t-tomu je takle ono tomu tak je. Tak a bůh se jako by o to nestaral se nám tak vzdá be tak vono to ve skutečnosti je jinak ben o jejich be. Protože čas a prostor být zachován nebo svět proč o to špekuluje ne. Sví tak pomalu že pro dívám třebas milióny let be be vědomí jenom tohoto světa be když se uvolní něco po své smrti vždycky n co vnímá něco jiného než letem svět ní. Tak zaseto jediné co vnímá je taky na nějaké úrovni jiné než božské a tak zase to považuje za ve do ti jenom to co z ale za hlavní skutečností. bych be domluvil žádnému mrtvému v že to co on tam zažívá jen ne je cenné že to bylo cennější. On si říká toto je stejně semene ba naopak je to rozhodující protože potud se vtělil znovu a tak dále bez ní. Oni asi vlivem víry kterou si přeje jsi tady z tohoto světa bez kam on jinak li třebas mluvili v době středověké-ho křesťanství kdy se na převtělování nevěřilo nebyli říkali pro tu vtělil to proto nepřišli tato přišli protože to odnesli toto mínění tady od tohoto světa ve tolik představa be be. Čili teďka vel ten nebude poslouchat a to se to stačí to syna na přece dobrý tuš může na tom co je to dolů neposlouchá prostí. A takže tohleto co tady zažívám přáteli vidím zaviněno představou toho jsem si od v tomto světě vytvořil du. Be. A bez nich jste si to myslel že by jisté nějaký jeden druh jenom jedem jeden další druhý který měl o tom světě stejnou cestou když se obávali že ten kristus stejným způsobem zabarvený na tomtéž stromě ale spojujete to svým duševním stavem uvnitř v navázáno na jiné představy než těle dejme tomu u vás na to řekl takle be. Ke všemu máme nějaký poměr duševní citový rozumový hodnotící v celku řečeno. Váš na tom jak jemu konglomerátu jaké spojitosti jsme na to přišli jsme se s tím s přáteli du. Že třebas přátel s přírodou kde mládí tak mám jiný poměr než člověk který vyrostl v městě a neměl tuhletu při žid. Jsem přeložil dříve husí řeči než lidské mám musela jiný poměr než člověku než i jiným lidem ale že zkus tam a než v ní. Mám zase člověku da ten poměr člověku je módy přikován pozměněn mým poměrem ke zvířat tu být. Čili ten svět ani jsem si toho vědom vnímám podle svých vnitřních představ. Podle svých spojitostí které jsem si vytvořil od narození be takže dejme tomu pro do své sestra se snad be pro koho z vás je be klidně si jíte husu a dopouštíte se kanibalství v mých očích. No je to všechno do mysleme ale ne vím že to je zbytečně rozvádí ním ale bych chtěl dojít k jakému takovému závěru jít. Že když se dostanete do takového způsobu myšlení ve kterém nebude tedy za z své vyššímu v že tam při ví. Nebude tedy také za zlé pánu bohu že vás uvádí do pokušení. Protože to-protože se tím časoprostorem prochází tak pomalu do toho vědy říkával vám dala jen do miliardy let a pak na a ve skutečnosti je to třebas eště delší s to nějak přesto že to nějak vyčíslili voni na miliardy let to je třebas špatné vyčíslení jaký to voni to vyšší slova li někde tak někdy tak v desátém patnáctém století před kristem měli tohleto ponětí o existenci vesmíru to je to je veli-velice-veliký pokrok proti tomu co si potom mysleli třebas židi že to je dva tisíce let nebo pět tisíc let to v této této ještě víc udržet ten ne než tamto v no ale když ten vývoj takhle pomalu víte du. Tak si nesmíte myslet že to opravdová vina boží že my se dnes v pokušení. Že tohleto jediná skutečnost a dovedeme z toho všechny důsledky nedáme na pána boha ba nejenom na to co považujeme za skutečné be. Na svojí představu osy která je vtíravá která nás nutí vyvodí z toho všechny důsledky z to věnovat se jenom tomu on se ničemu jiném. Patrně se cítíme příliš oděli bytost to je ta chyba veliká že nevíme že ten vývoj není závisí jenom na nás nýbrž že je to vývoj nebo postu on nebo pohyb v celém časoprostoru. Takže my se s tím nějak neseme a že musíme tedy mít trpělivost be a nesmíme se to do nohy v když vám. Třebas z se nedaří jít mít kladný postoj k bohu k věcem duchovním aniž občas tak tvrdě pociťujeme přítomnost toho co ze ti je že upadneme v absolutní zapomnění na to že jsme věčnou bytostí. A že z toho beztak by sedneme když třebas fyzicky zemřelé že nás není možno zabít do máme nesmrtelnou podstatu. Čili jak jsem součástí vesmíru a be be jsem jsou částí celkového vývoje tak jsou o tom podle mého názoru přít be litovat a o této fási neuveď nás v pokušení ano be a nejsem přitom dost trpěli užší to je téměř samozřejmá-samozřejmý nedostatek abych chápal že jen to že nejsem sám v že žil ve spojitosti s jinými jeví. Ás celkovým vývojem be musím se smířit s tím že to na tu jsou bez takovým způsobem pokušením be když ztrácím trpělivost a našich se věnuju be košili du nešika a tu a be mi to by vyšší be mám to na těle be je tělo je tady v tomto světě du jakmile bych do toho be k tomuto. Pokušením du. Podle hell je to pokušení v podstatě pocházející z tvůrčí činnosti boží to není pochybný tak se ne hnus jako du z místa semeno du nemohu udělali protože nemám tu ono ty vlasy ni nic z nenutí z domu aby šel dál a tím tuto skutečnost považuj za je jedinou pravou no a z toho vyvozuju důsledky že se-nic jiného nestane a opak a že se stará nám jenom o tento svět čili meditace pokračovat v tom smyslu o tom co vám. Abych se zbytečně nestranná be protože starostlivostí způsobuje be že be. Vedle představě to jediná skutečnost další překážku že nemohou zatím bohem dít. A nemohu podílet na jeho vyšší milosti než která vyplývá z toho že jsem součástí pomalu se posunují sil vesmíru. Tak vám to eště řeknu z příkladu života ježíše krista jestliže oni se li o svůj život na tato o to neuveď nás pokušení ale na to je na to město řek kde byla ta veliká bouřka tak tam byla protože se zdály pořád větší kdyby se byli nebáli tak o stanem mělas smysl. Když jsem s chtěl ukázat co je to ztratí se o sebe když máme u sebe nesmrtelnou podstatu sobě z se z tohoto co tu na šel do ti je to do naše tělo naše existence naše individualita ano. Čili me zase janem sis to by bez toho se potom všechno před děláš ale se o tom dáme litovat ne. A se to uvést jsou nad v tom s tím co je zatím a zbav nás zlého protože veškeré zlo nepochází zvnějšku nýbrž veškeré zlo pochází zvnitřku z těchto špatný představ a z těch následků těch špatný představ to jsou této hodnocení chybné. Tak z tohoto je že široká pro zvát měl kdyby ty představy byly jiné tak by ani to zlo na nás vůbec nepůsobila právě ste přečtli tu--a víte co ty představy dokážou ten člověk se nedm-nemůže zbavit představ které říká a o který si myslí že v s v tak jsem vtělení to vše jedno ale že se na něho navěsily a jsem si přestali navěšují jež se tomu nejvíc z tohoto života. Totiž od mládí získáváme představy jak by něco mělo víte něco nemělo být v co bych vůle co nebylo budeme el začínáme něco po že za příjemné něco za nepříjemné co je na poli za příjemné mi to co se s položeno na nepříjemné a opačně. A to je jedna z nejtěžších překážek na hodní cestě že dokud se naučíme něco považovat za vůči mně za stejnou značně stejné za nikoliv za příjemné nebo za nepříjemné zkus to nenaučíme tak nenajdeme v sobě dost klidu abychom se oni mohli opřít ani dál ni musíme přijímat příjemné. Věci kdy nepříjemné věci jako z tajemné na. Které by nás neměly rostla žid ani naladit protože být než něco pro teče do na toho kdo to tak asi tak. Pak se nám nemůže stát kdybychom takle jednali protože by nás mohlo postihnout nějaké zlo zlo je přinejmenšim nepříjemná záležitost a vždycky nepříjemná záležitost. Jestliže u ježíše krista v poslední fási když se pomodlil--v zahradě getsemanské jestli je možné odejme je to kalich a pro to krizi překonal. vznešená fáze a proto se proti tomu zlou modlíme nakonec. To se nedá překonat dřív než pro ho u příti na kříž a tak dále to při to nejde. E tak. Moc mysleli proto nakonec že tím vyvrcholit pro pravé mír nové duší našeho nitra v tedy oplývá naše nesmrtelná podstata ak které nese vlas při do žid jenom rovný s rovným se stýká aby se musíme co nejvíc přiblížit k tomu. Litru tichou pokoji toho nitra jestliže zlo budeme považovat za zlé my se s ním budeme setkávat. Si že se nebudeme moci ho zbavit protože oku nepostil jako zlo jenom nevysvětlí že toto není. Tak pak nám zbývá jenom něco a ty po že moc zbavit nás toho zlého abychom to za zlé nepovažovali neznamená aby se dařilo jako v nebi nýbrž aby nás zbavil tohoto pojetí zla. Jako byl zbaven pojetí zla ježíš kristus na kříži všem odpouštěl i již u někoho pro zlo bylo rozhodujícím činitelem v celým životě o vás vaně bylo ukázáno to ale tam všechno tak pěkně vymyšleno. Z tam nechybí tak to proto bych tedy byl lotrem celý život odpustil vše. Znamená nepovažovat pro zlo který napáchal když tělem noho špatného všem možným mnoha lidem. Takže okrádat nezapírá nevím byl proto vám to chtěli popravit tak asi nedělal maličkosti on o toho odpustil jakoby byl zlo nedělal. Takže my víme o každém člověku protože on neví co dělá čili když on třebas vědomě páše zlo on neví co dělá všichni lidé-téměř jsou ve stavu kde neví co dělají i. I ti kdo popravovali nebo pomáhali po projevy ještě neviděli se činí pro sešli z mohl modlit po že od pustím neboť neví řečí že na tomto stanovisku z tohoto hlediska chápeme zlo pak bůh možnost ze své strany nás tohoto zla zbavit. Je zbytečné abychom zažívali něco zlého to nemá pro nás výchovně u včel. Ale když to nemá pro nás výchovně účel projdeme tím otčenášem rozumíte proto léto na konci uskutečníme ten otčenáš tak jsem to do ve dokonce na sto nám do vezme tety vně provést říkají mně tady že si nedovedou jako představit. Jak by mohli milovat boha z celého srdce z celé duše z celé mysli s veškerou silou k ale jak se mohl vůbec dopustit kristus k k oné mysli neomalenost je takle odvar jen ten důvod jak odvážným že tohleto od nás mohl chtít. A to bych vám chtěl říci že on na tohle toho tele ten první příkaz vtělil do spojitosti s lidským životem který své vývojové fáse vám řeknu o nízké jevil ve fázi. Kterou jsem prodělávalo v tom předškolním věku a v protože jsem nevěděl že miluju boha. jsem nevěděl že existuje jsem nevěřil to takováto první fáze. Na ten běžná ale protože vlivem lékařů. Jsem se zbavil kombinují ty chápání tohoto světa postil jsem ten svět ze své představy a musel jsem tu představu znovu navazovat. Ta mezi z tam něco vtírá vnějšího dostalo lež představa tohoto světa a toho byla schopnost rozlišovací která není z člověka. Najez boha taje příměji z boha než takle oklikou přes představu tohoto světa. A když jsem. Věděl co je správné za pomoci lidí za pomoci tohoto světa tento svět musí člověku pomáhat k tomu to není ten se odstranit z toho této soustavy je nutným článkem bez kterého bych tam nepochopil nikdo nikdy co je správné jedním stokrát pán bůh svou milostí na navštívila nějak mi to vsugeroval musím se poradit s tímto světem co je správné. A pak bůh řekne co je správné kteří se když jsem se odvážila. Nepodceňovat tento svět a si s tím poradí. Ježíš stojí jasně ukazoval že se radil i přinejmenším zázrakem s tím. Koho chtěl čas uzdravit. Nedbal jenom na tu moc po do boha a vždycky se radil s tím koho chtěl zázračně uzdravit. Von třebas chtěl být uzdraven slepoty tak se ho ptal co si před než věděli dobře že chce být uzdraven ze slepoty ale on se ho ptal proto sis tím pod sval poradit jakým způsobem zvláště se sval poradit když mu ten slepec říkal chci abych viděl. Tak se s ním poradil jak se převádí jak převést čem museli pomoc z toho domu radil toho člověka vůli toho člověka po uzdravení. Do vůle boží toho ježíše krista tím že ten člověk prozradil chci být ti by jdoucí žít. Asi spoléhal se na přitom na toho ježíše krista předal mu svoji vůli protože neděl sám svou vůli si nikam dostanou o svou ty nebudu vidět to jako se to dostalo i ti to řikám proto aby sis tomu ut vás. On mu radil jsem si to od země ale to byla ta rada kterou podal ten sled z no. A když toto provedl ten slepých a když ten ježíš si byl jist že ten slepýmu takhle poradil. Ten si to ode tu moji slepotu ho a jej si s tím co chce když budu by svět tvé ohromná ráda takže jsem v tom předškolním jako v z věděl od lidí tak se s ním tak jako tak co je správné musí samo jsou byla jsem nedělal nese nebyl od pánem bohem který by byli. Mohli jednoznačný jednat si vybíral rozlišoval vraty který mně jsi je to radil přes si vybral tu pravou zrozen poznal z milosti boží jako správnou. Tak to mělo za následek že jsem v chvíli začal milovat boha a ten ježíš kristus převedl toho slepého dokonale pro tu chvíli dokonalé lásce veškerou silou veškerou duší milovat boha toho ježíše totiž kdyby. Pak to byl nedokázal tak ho nemohl uzdravit v. Ježíš při správně říká nepodceňoval sebe ale nebyl pokorně říkal víra tvá musela byla z obsahem vnitřním obsahem tvým víry víra není vír do op když ten člověk který věří nemiluje víra kterou byste nesměli nikdy jen na odvažuje se se nazvat výrok z víra trošku dobra a je spojena vnitřně z láskou. Kdyby dítě nemělo pro matku tak taky nevěřila ale těžším matka toho. Jaký věří s pomyslel na to jednodušší příklad abyste pochopili co je podstatou lásky protože láska je dnes ot. Že potom stal ta víra se musí smazat ten nositele dělá z ky se musí svatá a on musí od sama dal. Je ten konečný svět. My nevíme že je nositelem ale o toho slepě město moli tak trošku ověří že to tak je to nějak nositelem tak míra. Ale výsledek je láska takže když jsem teď vykonává ale to co mně bylo takhle poradě no. Tím třebas tou matkou letos ale jsem poznal to správné tak jsem začal boha milovat v tom smyslu celou duší celou svou silou celým svým ztracen pro toho. Že jsem nebyl schopen nic jiného ale měl jsem pokoje anebo jsem schopen nic jiného dělat dokud jsem neuskutečnili toho co jsem poznával za správné to bylo zasto byla zase moc od boha takže celý musel jsem celou duší celou silou umí člověk dokáže člověk milovat boha o tom se jasem to není tomu tak je rozum toto to vodě dost pro sklad se nedělo dotek po koncentráku o těch list toho se. Z mala se tohoto schopen dříve jsem nevěděl jsem se že nemiluju o tak podobně ale dneska vím že to byla hluboká láska k bohu. To byla díra oba kast ten tvrdil vám dycky jsem nevěřil v tato musím tak se říkat tak jsem to a as a vnitřně vím že to. Byla jak se to byla z ka a hlupák protože jsem to nevěděl. Poznání pokulhává ono do toho jsem byl vzal se svýho života e tak jsem sem odjede věd let botu o z ku oku. Neseme přitom hloupý tak nic se nestalo ale byl toto proč jemu to je ten ne jo. Je tomu zdržován nějakému trpné tak. Tak tak prosím vás to jak vím že to obtížné pochopit ty věci rozumné. A on každá před jenom trošku svítá. A když ježíš se s nějak ne přeháněl bych říkal z ale jeho a ne z poloviny z celého jsem se z celé duše naše myš mi vlastnostmi tak toto drž v předškolním věku poznal ale to jsem se to poznávám se ten slepý který byl vyléčen slepoty taky nejde že pro tu chvíli se do toho bylo by takle milovat li že do toho ne aby dva řekla by se byl se uzdravil aby věřilo aby miloval všechno co s tím souvisí že nepoznávalo. To je obdobné tomu co jsem zažíval v tom předškolním jako později bylo později muselo svět pase nepoznal že to tak ale o to se nepoznal do takle to zatím kristem našel teprve o to do koncentráku rozumíte tomu v takže většina těch co byli uzdraveni za jim potom nešly a k bohu nešli oni dostali svýho tys zase po své v tak si že to beze lid by to dělali jesi by to dovede li vysvětlit tam si že i tento tomu bude poslu. A když z toho nějaký kůže ve slyšel při ode o to víc to slyšet od země třebaže kudy kam protože na to vkládám. To vnitřní poznání ale na toto z toho pro toho nemůže být poznat tato tam není to se ztratí ten přímý osobní styk přitom nemá tento tok poslouchá. Takže když do toho že svou představu byto předtím poslouchal o že by se to svou cestou pokryt přivolal i tento osobní vliv. Že tady na to ani udělat tak že je to nejsi mi napovídá. Ale z tedy říkáš cokoliv ducha sebe duchaplněji ve mně bude vždycky obtížné milovat něco co sedl představit co nevidím. Co chápu. A protože bůh je nepochopitelný nepředstavitelný ale to v pořádku žen představitelem v pokusil ním dále přesto tak to je ono tak je to naše lidská představa je to opak toho co si máme dělat nemám o kast ten vlak ve své představě nýbrž mám být obrazem božím a ne boha udělat podle obrazu lidského při nejlepším pořádku semen než představit jež by tomu tak bylo. jsem si to nikdy jevil přestaly na téma je veliká přednost před vámi všemi se nikdy nesnažil on nejmenší představu o bohu neměl jsem tu potřebu a přesto jak ti říkám v předškolním věku že jsem si osobě myslel že nevěřím a o k oponovat jsem národě ale mamince babičce kterými všechny věřící oslem pro toho taky neříkal protože před to žilo co jsem viděl nechal v jejich mínění ale pak ty jsi jsem nevěřil misse jsem si že věřím že si že nebylo jeho. Tak jsem věřila jsem miloval a dokonce dokonaleji než ty kteří si myslí že mluví a kteří si myslí že věří. Protože jsem poslouchal. To co jsem se dověděl že správné to jsem byl poslušen a ježíš kristus říkal kdo miluje. Kdo miluje boha dosti jeho příkaz toho poslouchal. Jesiže si ochoten poslechnout boha tak si to hlavě srovnává jak se jež to je pravá láska ale není jiné pravé lásky. A je to láska s otcem když ho miluješ tak že svůj cit nenechá proč plýtvá v atd nýbrž ho věnuješ tam kde je toho cit tu zapotřebí toť který. Podle povědomí co je komu je nebo čemu je hodno. Svůj cit věnovat a to je pravá láska k bohu. Protože udělali jste někoho něco dobrého mně jste učinili nemůžeš boha přímou milovat vidět ale protože miluješ když mýho asi ochoten mít. Vzbuzené v sobě cit vůči němu o pro něho tak miluješ boha než řeku o tom u dráže ve pod řešit přitom si učit bohu svatýho pána boha ano bo oslaven jeho ježíše krista v zbytečný. Setkat se s tou představou a říkají padat i ti tato by to muselo odejít. Tak tento li jsem si od kou při č a máš cestu přímější čili ty jsi schopen to vím a všichni toto svědčí pravé lásky k bohu. Že se o tom chybné představy co ta láska je prosim ty musíš odbourat. myslím že mezi vámi. Není z člověka který by byl na tom s tou láskou i než tady je v přítel antonín. Protože on opravdu s tam jsem že by se ho požádal to udělej toho nebo ono že nebude váhat že ano. Tedy opravdu pomohl přede do za dobře tak si že to visí co v v v a on nebo a to si nemusí říkat že nebudu boha a v. Zrakový jež do svýma tak si u každýho tak úkol nemusí říkat děl do říma u ní. Máš nějakou si si o k že božíma nad tak se po děláš anebo že říkat jdu do život ten smysl než ty všechno chceš formulovat a formovat svou představou a tak že nejde tak sta a. Slovní tomase by ti jak s tak ještě šla ale tudy veliký nedostatek nebo toto případě veliká přednost je že představu obou si neumíš jak v k v. Ale vězte ježíš kristus zjevil někde se řídit představu o pokusy udělat nedovedeš. To řekneš svýho bylo do tedy lesk je ale do to krásné a do to pro světlem po dlouhou dobu vane mu za to zapomenout ale přeci jenom vím že to je jenom nějaký k bez milost vtělil to není on správně. projev jeho milosti není to on tak nadto ona zůstala nic ale si o sobě nemyslí že nemožné pro kohokoliv aby nemiloval boha když se to totiž tak tomu se musí donutit. Když se domu tíž tomu abys poslouchala toho co je správné to co je správné tak v tu chvíli miluješ když tohle do tiše ale též poslouchat a jež si vědom toho této správné tak nemiluješ ano. Při s to při co se s č když jsem s paní kam lidskou o tom že s to léta zdramatizovat vás svůj poměr paní kam lidské k tomu dítěti z dramatizace toho poměru jo paní tam není že tomu dítě samozřejmě je nejdeme když je tam to jsem tak byl od. Ale to je zaviněno tím že ona mateřský sklony k tomu dítěti že jsem na ženský tak. Tak to je vlastně rodí dětech součást právě ty svý paní že. A takže vel vede na vědomí že se dotýkat vyšší než toho dítěte jejího její víry paní kamenickou ne. A myslím že ta víra je na místě protože oni sami jsem pochodem ještě podal bylo nemocnici jsem nemocný li. A ona si pro toho odhalila dobře s tím že. A to jisto je taky věc že úkolem ty víry si spřádá naději že to nic zlého nebude gesto protože z vidí svou vyrovnat a ne. To asi všecko protože let ty proměny které jsou tam setam její to je ta schopnost že se lidské lidské představy. Tu dramatizaci převést do toho různých fází jo ale ta ano and co všecko lidi dělat. všechno schopnost lidské duše když tedy že mám ty zkušenosti se svou manželkou zemřelou tak vím že to lety schopnosti. Ty duše mají dělat takže když ho málo i ve snu tuto schopnost ji tak jsem to se nedivím. A jest synem přitom mystický to je dost není to. Je čistě ano reminiscence nad nestav dítěte tady jo a pak je to prosím to v tom druhém z ty je patrno to že opravdu ta která je si ten případ toho dítěte jsou visí sestavený matky mělo ten v vady nalil o svou to toto jsem to odolá o na to všecko jak se paní karmická správně před milé hlasy pomátl co řekla to je ty záchvaty nejsou. Epilepsii když to je záležitost to činna duševního stavu si nikdo nemyslí že to dítě je od matky odděleno jak by za to považujeme za správné to li pravda to ještě pořád víceméně svým duševní oblasti mat v číně a jestliže to u to by bylo lepší kráse meditoval tu matku oddálit od o dětech je aby těm vlivů mon jej jeho jejich obav atakdále to. Dítě nepodléhal no protože obávat se o dítě je toto případě toho dokonalého ještě spojení dítěte s matkou velice nebezpečné proto dítě ano protože řeku novou soustavu zatím. No a tak ale je to všechno pro vám o dáte na ženská záležitost ale to s tvým matky. Let takže jakoby to blaho či či ne protože to ještě kočka po stránce že to matčino dítě že že to ještě tam matka žije jo v tom dítěti žije také to v čili zase ta do dosud tou v tou vší to všechno je znal tu vedly do se na tu četbu boha ale že oni jsou dole na ona je navozené to je že že ona se cítí bližší tomu dítěti dostat dál je vše to všechno vysvětlit ale že. Není zapotřebí protože se ten princip je důl když a. Již o že ano č. Také v pohádka o dobrém čaroději přestat si s tím na co o světy jednou čech v medem pavel. A píše tam čte boha s jednou ušel honza posilni cíli a potkává s takovou dobou u po jeho nehezké hodil k k a to je něčeho v to má. Tam jež honzou vší du hledat služ bude světa službu. No tak nebál aby ses mít službu proti jiné mu že už. No o to taky ve co je byl no to jsem a tím čarodějem čili pak by v plzni vidět že že vy si je hodil jenom pole je možné ž proměnil v obrovského čar je v. V no to byl čaroději jako v obrázku vede již či v tak že se nebo již neboli no tak si vyzkouší vší tam ti tři úkoly ve kterých musíš projevit že si věrný to musí libou ženě budeš slouží při škol si dobře jež a jsou vlasy čaroději víš. Ale nebyl co dělat šel po cestě dál a pod stát v pořád tam který měl hlad a prosilo o to on toho kdy budou jíst a to proč ne i ti dám již. A dál a potká dalšího za to se dělo se pít to vám píší. A přišel do musím vší a že je dobrý žen a říkal jsem našel službu buď čaroděje ale on chtěli ušetřen myslím ba bez třemi úkoly na ztratím nemůže do zkoušel jsem se od ale je to s ním vůbec nevěděl. Ale v tom někdo takhle vedle zastoupí ten jeden člověk ten čaroděj a říká. Tři úkoly si dostalo s plnil sie při ji no to jsem byl a ten u po že který měl hlad a. Je dobře že sto nevěděl jsem to pro zbyl ochotněji sloužil ale protože si nevěděl jsem to a přesto to udělal tak nic si z toho nesliboval nějakou odměnu v pořádku jsem to zatím jen o nějakém který měl žízeň zase no čaroděj hezké ale ne ten třetí úkol před tím úkoly je to že jsi byl věrný svému slibu tak sis plně tři úkoly a do židovští. Protože von je tak to složil kde jsem toho mám. A se nikdy o dobyl čaroději nemluvil jsem si o zlem jo to považuju čelit ne li něco jiného než. Jasně. Tak tys není přesvědčují potom v že se nezařídil podle toho jak je psáno v tom podobenství ježíšově po práci na poli a práci vší domě to znamená vše žes žen si neuvědomuje že všechno co ve z věčně že není jeho v nějaké vůli nebo an co všechno co by mohl mít. Nemůže mít tato světě protože jestliže jednou o. Na poli hospodářově tak nástroje od něho po nemá od něho ta pudů od něho schopnosti od jeho všecko od něho k s to tak od něho všechno od něho. Ale že potom toto dělá že je na jeho poli ale jeho nástroji pracuje tak přijde. Do modlitby li je do toho domu ale není vlastně. Vůbec. Člověkem který by něco byl dál protože všechno měl od toho hospodáře i ty co z ti které tam pravá o jenom s nimi nějak hospodařil. No. Ale jestliže potom přijde do toho do modlitby tak se nehodné nás po rázem říká kdy jíst nýbrž napřed z se sám připraví aby moh posloužit hospoda a jestliže on uznal za od ne tak pro mu dále s.