Karel Makoň: 84-26A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Je v jestliže totiž člověk přímé za správnou myšlenku že nic bohu nedává. Nebo všechno od něho čili jenom s tím propůjčeným správně nebo nesprávně hospodaří. Tak. Tak i tak zvaná neutrální činnost sestává prací na poli hospodářově atd velice důležité totiž on ne přestane zjednat použitých jinak když to bere jako je to jeho práce nebo jeho zásluha tak sedí nebo když něco do toho vkládá svého. To neni pravda i svého toho by nemůže jenom poslušnost. A jestliže poslouchá toho z podá že tak to je samozřejmá věc protože to by hospodář kde že v jehož službách se nachází my synové domu je že jsme nespočívá z podá své a proto tam dycky říkám nevíte si tento že jako na dovolené. To je sedění na dvou židlích kdy jsme dnes bije a jenomže tato ba dvojí tvář když s se nemodlí jím když přímo nejdou bohu tak nepotřeboval na boha myslet vůbec. Taky by nebylo dvojí to byl na dvojí práce na sedět oživí když žák konám správně v to co je mu povinnosti oči hospodáři k nám na místě kde jsem jsem od něho poslán všechny pro si jenom hodného či viz toto si od něho atakdále situaci mám od něho a podobně jesiže se mi to zpočátku nezdá být takhle kdyby odrážejí nohy nebo zdravotní potíže on volal to všechno jsou přechodné stavy. Ve za způsobily tak s tím že jsem se zatím neví ne vyrovnal s tímhle tím faktem proměn novým te. Že nemám právo něco vlastnit ano a v tom nejširším slova smyslu teďka to znovu myslet si na ten modlitbě. Tam v tom podobenství o postavení služebníka na poli od domě je dále řečeno služebník přichází z pole poté co není práci. Na potom činném životě a fází domu z podá zemi to je stav modlitby. Ale ne proto aby z tam šel najíst ne ne křičí dej mi jíst nebo tak něco děláno nýbrž umět se. Ten lék nese aby moh bez ti posloužit hospodařit si toto hospodář doslouží a tam mu jíst k tomu hospodáři. A jestliže ten hospodář ho kdy ne abyste z ním také tady je tak to není způsobeno tím že by si to něják z oslu boha prosím vás on se tam nazývá služebníkem neužitečný pro z než to způsobeno tím že ten hospodář je milostivý ano protože my ve svém stavu. Přímo podílet na vědomí božím nemůžeme jestliže se to děje tak to je obzvláštní milost. Že jíme sbohem to znamená jestliže jsem chceme celý dát. Ale on se nám vrací tak to je záležitost boží ale ne naše tam nemáme spekulovat jak sto o stát jakým způsobem s dosloužil a ne v naprosto zbytečně kladena otázka chybně pojatý stav jo. Nezasloužil. Svatá terezie to po osmnáct dětech trápení pochopila že si nic nesloužila kdesi nemůže zasloužit vnitřní smrt a tedy také znovuzrození na protože všechno od boha masy mu svěřovat bohužel nemohla co oddal dát protože byla nemocná před smrtí. A on říkal no tak co s myslí že z jednání s jen na mně nemůžeš ti zdát protože všechno máš ode mě. Můžeš propůjčeného straně ostatního svaté rozpor des správně a proto to znovu s tebou umřu s mou silou s tebou u mu na kříži udělal to ona konečně věčně musela upozorňuju vás ale na to že vnitřní smrt. Sama osobě není možná. Protože zároveň s i probíhá znovuzrozování a do takové míry jak se tam uvolní tím že sebe vzdáním něco v tom člověku do takové nikdy tam vstupuje. Bůh. A to různým způsobem v jestliže člověk na cestě se pohybuje kupředu pomocí obrazů jako je to váš všech případ tak napřed se zase tam bylo zboží provaz obrazech tak pro tři nebo jen ze vztekat tak dále jestliže ovšem tam kde člověk bez obrazů bez pomoci obrazů tak se zase hle začátku projevovat. Poznání. Tak dejme tomu ani vět za po svaly věřit v tom předškolním věku kdy jsem měl řeka se ocitl v tom stavu milosti i ona odezva jsem se musel se odevzdat násilím jsem se odevzdal život jsem zanechal rukou těch lékařů ne ten nervy nevěřil strava přitom pochopitelně na tom nezáleží neb nežádal jsem z nic od něho. To jsem nebyl schopné od světy dítě dne to byl ten na ten stát i za toho dány před ne. A přitom se dostavila schopnost rozlišovat správné od nesprávného pro z vás se toto dostavilo takto bylo známkou milosti boží která pracuje nejsnáze tam kde člověk nemá obrazy. Bez těžkostí jedná obrazy a kde si od toho pro sebe nic neslibuje. A ne ani neví že to od pána volat jsem do se na sebe mar málo on nevěřil ani domy to z nahoře neměl za zlé ne. Protože prostě. To bylo dítě které to bralo jako něco přirozeného jsem to neb kolik dával nebo ne on o to vás nad matkou nebo mi ty jiným el proč to atom plní nadto tato neplním jsem to co rozlišil do správné i svět to jsem plnil ne co můžeme stádo se neplnil vás samozřejmě samotná matka považoval zas své pravého tato do nového za hladového prostě čehosi svým kama rád kam on jednou poslechne po mně neposlechne. Říká jinak jinak jinak jednou poraďte to polevila to odpovídalo tomu jsem po do za správné nebo cítil do stran tak jsem to dělal ve vás tohleto byla schopnost od boha a jsem si myslel že to není že to nějak součást přirozené jedné vlastnosti od u každého člověka a že to málo tu schopnost to za to si každý z vás ne. A takže jsem s miloval že co mám tato odevzdávat jsem jenom zároveň s toto schopnosti rozlišovací dostával sílu k tomu abych to uskutečnil to se neblaze mě. A tak mohu říct o tom věku mu ve li se v nás je to byl nejužitečnější je proto že se nic ze sebe neměl. Nevěřil to země dne jsem že to přirozený dar přírody. A to nějak vede věnoval pochopitelně a byla jsem za to přichází bez s věčností bez pocitu věčnosti naopak se dožila svou matku jsem neposlouchal ten kristova ne jenom něco. Takže napadl který svaly klamala ale potom to dospěl věku řekla tam maminka nastal měla trápení. Jeho to mohu když byste viz budován o to o swámi na kahánku jsem taky nemusel vizte temeno studovat ve do se viz povede za nebudete toho protože jsem neměl jak jsem ve vzdávám věčnosti tak přenosem pozor světské jsem el to pak mu ku budovat ekonomickým vědy ale po z toho třebas i takovou pouhou řeč o tom za kukly vědomě nebo tak bylo pro nemožné v tom to prostě o světské co pro malicherné jsem utekl od pro jsem nebyl schopen se stýkat. Marně s lidmi. Jsou totiž my biskupem li být a tak dále spát takže osudně matka živila krmila úkoly mával abych tak chci a no a tohle toho je něco co mně přineslo skutek zkušenost jak člověk s bohem spolupracovat bez nároku na odměnu el a. Bez je. Takových řek bych z kódu vůlí kdysi to udělat nebo nemá udělat jest je to považuje za správné třeba se ví. Tak to udělá. Se bude se mýlí protože stejnou měrou jak jsem byl v vychovává těmito relativní pravdami kterými jsem se řídil a kyž teď tím se nacházel sílu myslím teďka dvou viz u vola ne u sebe. Tak stejnou měrou jsem byl řízen kupředu omylem relativně správným omylem. Že ten první omyl byl v tom že si myslel že to bude přirozená vlastnost pro z tedy možná že je to přirozená vazba jen norma se u člověka neprojevuje žen. Ale to byl první omyl jsem si myslel že to samozřejmá věc ale to byl na velký omyl jako ten že když potom v sedmnácti letech jsem. On to část svého života byl se nestal se nás svět když se mi objevila v nesmrtelná podstata člověka považoval za planou. Považoval za zbytečně strávil mnou za nemožnou a to byl nehorázný omyl. To byla nejí plodnější část mého života když se nic si od toho nesliboval tělo nic jsem nebyl jsem dokonce ani věčný jo. Dal jsem tak co přichází této museli oni jsem se nestaral ono nic že se opravdu jako dítě který si chodí a neví že někam jde ale prostě je tam o nohy ve dvou ale dobré takže tadyhle v tomto případě bych chtěl to se mnou s tím způsobem že tam jsem nabyl zkušenost že když jsem se mýlil že to bylo všechno špatné. Že jsem že to jsem dělal bez boha bez víry v boha podle znalost začal vědy o na potom měl před sebou ven. El tak jsem se mýlil bez boha to nebylo to bylo boží pomoci ano jsem byl vlastně bohu poslušen. Víc než kdykoliv potom třebas možná ne ale měl jsem se tady bych se byl nemýlil tak jsem se nemohl odvrátit od od ostatního způsobu života tady jsi byl pořád vystačíme s tím jednat správně a to bylo málo ty se ode nechtělo jenom sporadicky se tam když dostanu vnuknutí jednat správně nýbrž soustavně náležet tomu bohu víc než jsem mat tam jednat správné ano čili aby tento přechod moc pro ve tak jsem musel odstoupit. Od tohoto způsobu jenom pole nějaké nápovědy správně to muselo přestat jsem musel být bohu odevzdal tento život nepatřil jsem tímto životem patřili jemu. se mu ten život odevzdával koncentraci se mistr jenom koncentrace kdo o další omyl jej něco co k bohu dovede takže přesto se jenom boty věcech uvažoval a těšil jsem se na to v to ten život od přel ale bude jsem se nemyslí dověděli se o že se uvažovat jsem vlastně předem provádět meditaci a ve jsem se pravil koncentraci v atd ten kdo se dal dokonalou připravovat do tu koncentraci věděl jsem tam skok kdesi nese dostanou živit rozumíte. Že atom o že to způsobeno tím že jsem špatně hodnotil tu část před tím že jsem to chtěl napravit. Se na teď musím kterým kristovou patřit i on chtěl být v s bytím teď výše je že bůh je s kdybyste se jisto nevěděl kte že to tvoji otec. Že že to tvoje prastavu boha z od uvědom o se o tom že chovat jako nevěrný syn nebo pavel by si byl by život a byl pryč a tak proto tak von se nad neměla okamžitě okamžitě spojovací účinek ale ne na ty za minutu od okamžitě všem tak to ten člověk snesl. A to se prohlubovalo pochopit jak to šlo tak bylo že to bralo tato jsem se ukázal se váma na sebe no tak zlatu nebo dal provádět zase je když jsem po těch devíti letech tohoto života který jsem považoval omylem. Zase na svatý život jo když jsem se rosy koncentráku jsem si ti byl opuštěn od boha tak tento pocit opuštěnosti v způsobil že jsem najednou toužil zachovat si jsem to život z jsem si tím netoužil. Asi viděl takovéto degradace svýho svýho li dál nemožný a tak jsem znovu uznáte svůj přestal sví život na ničení jo znovu kdybyste byl nemířil kdyby potože ničení nebyl nýbrž že tady mně bůh mysli vyslechl konečně se se kde se modlil aby mně dal větší jak o sobě je tu vlásku ukazuje. Vám řeknu ne tak by byl se. Tímto způsobem neměl rady by se také nemínil co se ho odvrátil od toho minulého života než se neodvrátí od toho minulého nemůžou přilnout dokonale tomu novému který na dvou živých za viz po v úkol potom stále jako po dobrem a do doby se trošku vydržel vodou nebo do toho nějak tou mal teprve postupně ne do toho se dostat dost padl on rovnýma nohama a prostorou se odložil ten minulý život dosadit do jsem odložil ten první a ten druhý to rodí se sil ti si z toho si ji prožil. Toto se od člověka chce. Je učedníci páně a všichni do za ježíšem ještě jít museli okamžitě o rodit co do svatý život ani nesměli postní svýho otce že ano a tak dále pojď za mnou odlišné tak s tím co chceš. Tohleto velice zaručuje celý život a dycky to je člověk okamžitě na poli hospodářově celým svým životem. A ne někdy ne někdy ano zadruhé nemá vůbec žádné stát s ti. Tohleto ovšem je věc kterou jsem chtěl vysvětlit jak to že nemá na s prosit tak dělají není. Manželka mně řekla prosím věčně ve stavu manželském když lidové s tuto říkal tele že né. mít nepatříme je že náš máš od boha jako my máme tento od boha. A že se o vás z rad nebudu te že budu dělat jenom to co sis tam by pán bůh přeje si přeje to nebo ono to je jedno. Tak jak ti musím upozornit že jsi velice pečlivým manžel. A protože bez jsem o kolik je vám to příliš do manžela ty nevěří takže nejsi starostlivý ty si nejsi za rozliší maže jakého tady okolí k nám tak jak to s tebou je. I ta jsem absolutně bezstarostní protože nerozhodl věž či od starost jsem pečlivým tomu hospodáři na jehož poli pracují a jestliže pracuje na jeho poli abyste součástí jeho po ne tak to musím vím než pro lidi kdyby jakkoli svými je ten na nervy ale když si vědom lu že to jezte nástroji tak. Si že ta se štítnou řeknu tak protože to na nervy když pán bůh tu lety nerad páky poslal a za ses zase se snažím to nějak z se dělat jinak bez nervů. A pečlivěji něco na ni do toho vložit např je klid klid tento navíc co bylo v tom se s klidem jsem věci řešil kdyby jinak člověk asi patrně vrahy žil co spánku král dělo no a to z toho že ono plavat udělit tito ma pravdy že toho předním utekla o tak to jsem kolikrát nebudu kapse to je pak protože říkal když jsou to nástroje ne ty. Ten to jinak jsem na ba že non v z že jo protože mírumilovný způsobem říkal jsem vám od za že ka prosila za věkem jsem na že vzal za všechny tři děti a odvolal jsem manžel kus půdy. A do mužská když toto poto ji dostala tak potřetí napoví na své sourozence a říkala dycky dostanu sama nic co vás vychováváme k tomu aby nešla li takže moje dcera pražská tedy tady musím od pro z kou dít stát tedy byla vychovatel kou svých dvou sourozenců z kost do toho že dosud takový chovat se s kým mat bez i když na opravdu no a tak se tak jako na po dobrém taky řešit ovšem. Bylo třeba tuto mušku na že za pochopitelně. Aby to někde bralo konec tak toto trvalo šest let. A po šesti letech manželka na to že nejsem starostlivý nýbrž že jsem pečlivý jo a no tak je pod o to svatýho tak se mít za se dal nazvat řek jednou pro vždycky poprvně anna se jsem bral manželce jsem na za beg protože on si sednout k lekla a to byla velká před to za by byl blízko ruky a tak jsem ve byl jednou o o na po tři zůstala klečet tak jednal ještě další dvě. Potom stál. Na tak k tu svatý nejsi jak to odvolávat nos tomu tomu co jsem dal ve tři rány. Ne že by byla po zatím se se svatý tohoto vždycky po dobrém taky nejde rozumíte než za lesk li tento musí půst myslit no a o ty doby jakmile toto se stalo jakmile jsem přestal být svatým. Jejich očích ta řady svatý pán bůh a od něho dostala vedení předtím o neměla a v tom vedení od ruku padesát jedna vydržela do roku osmi sval a z nás si třicet let a musím říct že mu bylo do z velké pokroky před jenom protože ona po smrti nepotřebuje jako ostatní as pravé tělo nýbrž že cítí se být duší která si může tělo om tu obléci a nemusí mít a pak se mosty jako duše z duší která všechny ní. Všechny smysly pohromadě tak tak to je prosím pro ukázka jak je to s tuší po smrti a bych si to byl jinak nemohl prověřit než není. Žilo se mi to vrací jako všechny li ve roky pojí smrti jsem psal jsem psal ty komentáře no misraki ho. A na je můdyho tak rad to všechno dokumentace které by nebyl viz do možné kdyby neměl tady s pomoc manželky a kdyby ona se před smrti se dostal nějaký stav takový kdesi toto může dovolit jsem mu tak komunikovat v. F. Jakmile nesmrtelná duši vládce svolení k tomu aby se někdo na tomto světě v na pro tělo. Tak k okamžitě svou silou vytváří v tom v novém tvoru něco co čemu říkáme v něho u člověka pro pokročilém mílovými kroky kupředu ano daleko jsem prudčeji ale dále než tu na příklad zvířete nebo o z kdy ten ho povahovou toho lidského těla. Po lidské tělo schopnosti vlivem své složitosti vytvořit ze sebe kdo by produkovat v a daleko složitější těla dokonalejší než ten nich tvor ano. A jestliže ale tam nesmrtelná duše v tímto způsobem dovolí aby se bych vás roku znamená aby se vytvářelo smrtelná duše o a nesmrtelná duše se všemi vlastnostmi a schopnostmi. Tak také přitom tantra něco co za smrtelná duše ještě neví ano. A ona nějaké záměry s tou smrtelnou duší vší bych to nerad byl jako v sváděl na minulé život ti ale lidská individualita k tele ale je ona je ona nositelem tanec na duše lidská kde jak která je věčná. Těla od věčnosti existuje a on věčnost je pro není připraveno co oko lidské je že jeho a po po lidském li člověk že e svatý pavel jo. A že tomu takhle je tak ale praně něco připraveno. Co si ta duše přeje aby nějakým vývoje jejichž tělem se ten člověk pomocí lidského těla pomocí a k tomu při víře nebo se dokonce do toho dostal aby vědomě v tom příbytku u boha ten pád připraven začal žít. A protože ta duše nesmrtelná měla tuhletu tendenci mají u každého člověka k kterou chtěla plnit abych se svým svou duší. Dostal za tento život on nejblíže tomu co příbytků boha. Tak musela způsobit že by přerušil na ten talent smrtelné duše je všechnu vodu hnát na svůj mým. To znamená ke nerušené mohou vývoji lidského ona uměle porušována. Ten vývoji lidského směrem k tomu ano jednostrannému uplatnění své v tomto světě jsem se musel o to jedno a půl roku. Do třech a půl let uplatňovat jiné sví vše dobrý typ transy ve kterém jsem žil v jiném světě tam jsem se musel uplatňovat. Úpravě se tam tím způsobem jsem si odtamtud odnesl svou. Tedy měl jsem to neslyšel jsem z dávno před poklad. Jestliže budeš sekal dobro tu v jest že bude dělat správně pro že tak máš právo tady žít. Jestli nebudeš jednostranně nemáš právo tady žít my odvoláme jo a tak jsem to aniž jsem si toho byl takle v jednom. Chápal jako povinnost svojí jednat správně jako svatou povinnost které jsem taky by to mělo následky ale čili z přes na sobě ten. Učitel následky že jsem si na sobě jíž je to ode dělalo ten klid který jsem je potřeboval ke svému růstu. Jelikož tělesnost mně ten klid let při dávala ta pod tělo pořád něco bolelo měrou o leč k jeho bo odpornou v z ko. Tak o pro z těla klid nepocházel u po mně klid pocházel z toho jsem jednal správně a proto jsem klid pocházel z jiné úrovně znamená zná po vědy z jiné úrovně z nerozumné mimosmyslové úrovně tak prosimvás tohleto všecko utrpení. Bylo s způsobeno tím že jsem to přijal tempo. Od tam při první operaci jsem to při a možná že předtím to nevim by se byl moc malý dítě znal svou z před tím všechno dělo a jsem byl úkol při dělat jsem ho měl povinnost potom plnit napřed nevědomě věc protože to od pána boha a byl s že před věřit na po že jsem po že jsou na tom nezáleží ale ještě jsem nedělali co správné jak jsem tím byl by ne a kdy. Jsem jednal správně pak jsem byl služebníkem neužitečným který v ale ne z ty sám na nějaké zásluhy možnosti pojíst hospodáře dorůstal. Do od citovým vědomí takže jakmile jsem nastoupil sedmnáct dětech v tu koncentraci tak jsem pojí dál hospodářem aniž jsem od něho chtěl aby mně dal jíst rozumí zasel měl za do království nebeskýho byl a zase ne jako jsem předtím nechtěl jednat správně jsou do nebe pro tu podobal to všechno víte. Ás pane ten ty věci tak detailně líčím protože by to detailně ještě při tak chtěli toho tolika sto vůbec tam v tomto rozměr se protože těžko může porozumět ale vím vlivem těchto tvrdý záležitostí že všechno pochází z lidského nitra. Copak vy víte že žijete taky ve snu by z té. Duší že sami se vědomě co tam děláte nikdo vám neřekne když že dejme tomu se setkám. Ses někým kdo v tom snu jenom smí tak vím že tam vyvádí kde by si tady přál vyvádět do tam mu to nesnáz puzen ve či tělo ale tam kam s někým el koho by tam těly mistrova v tak po musím napřed připravit této instruktáž a on potom se přesvědčuje o věcech. Které buď sat on byl nebo jsem zapamatuje ale je to může sil zapamatuje když zapamatuje tak od chvíle že existuje v. Život faktický život ve snu v to co zruší že si poznáte suso řek stane totéž co říkám li ta obec taktně pro že toto vší a budete si to ale to jsem si david protože to všem kdo rády nestal nakonec uznali vnitřně ven z temně v tom je dána ale v podstatě člověk se nezná sám sebe. Nepoznává správně a to v mnoha směrech nejenom že často překvapen svými náladám měla. A ne neumí předvídat co udělá nebo tak nějak nebo mu to nevyjde podle jeho přání neposlouchá o třebas tělo nebo mysl k bohu. Nebo nemá roste klidu který norma že by měl mít vše ale to je všechno zaviněno tím že sebe nezná a když to sebe z nás ten když být s. Tak ten taky že ta toto sebepoznání ale je závislé na sebe kázni na řek bych z od odsobnění. A na jiných věcech ale potom říkáme si mluvit misse neznáme v a bude o jedné stránce to svět jak se neznáme vše kdy se máme také v jedné před ti svého života kterou prost ne. Tam jsem dokonale neznáme vše to co si pamatujeme rád ho po probuzení. Te obyčeje jsem s poslední minut či to se ale před tím je to vůbec víme a z z ale upozorňuju na to že každý z vás schopnost bez snu se probudí do tamního život někdo si to možná z vás pamatuje. Si pamatuje se cestu jakoby to udělal spal jak málo do tělo spalo on se pro boje s on tam z ale jsem na cestě veden dobře pozval. Je velice významní ten vám vykládal něco o životě které normálně se těžko něco dovíte. A tenhleten život také všech čím přívlastky. Jak ten život za z nená všechny přívlastky tohoto vyššího života. Takže tam sice taky za něco závad je něčím za zlé ale nešel jsem vyvázl je na co potom a cítí se třeba z ničeho bývá znám najednou ráno v tak by se pro něho potom tak význam takový osvobozující. Anebo ničím zavázán ten jako by nějaká mu na něho v noci se dával za dva jsou strašně zlého zkrátka dobře před tím na života kterou my žijeme ve spánku není život není život prožitý duch bůh dal jsem vám. Kdo pokračování v tomto životě na jiné úrovni na úrovni svadhistana. Ježto mystika pro vím moh had to obdobu v tom smyslu že teďka ses do vjem s tímletím tělem a tam sval mistrně sestro jdeme z s astrálním tělem nad v tom si ale my si nejsme domy chopit tele takže pak i začátečník v tomto oboru který se probudí bez mu tak tam žije v nějakém těle. Ale tam nedělá takové skopičiny jako dnes ho někdo o nebo tak. Nýbrž on tam opravdu žije od tam zavazuje nebo by vás o jednom říkám něčeho. No tak že mám s tím zkušenosti vím takže možný říct že v moc věcí někteří lidé zařizuji ve spánku dejme tomu pepíček k ne z. Naž tím visi koho potřebuje a neví o tom ve dne nic nezi že byto potřela vědět co potřebuje. Ale předtím touhou zakročit a zakročit či zavazuje jen sebe tak nikoho jiného boj váze sebe nebo taky rození k o jiného pro si od něčeho to není z záští a co by říkal tak čem je píše o tom že tak v kdežto kdo to nevidíme ale ne to všichni že. Zas tak nose není vůbec přítele se vynechám bomby pořád jen obecně bude to ovšem se o to potom na některé která fakta která nebo tak důkladná ale bude to stačit. Je tomu tak je tak najednou se začnou obrat v mém životě v jiný. A nebo přednosti které ježíš neodpovídají tomu co tady v tomto světě dělá a nebo. Tu tady nedělám č totiž jsou lidé. Kteří nedovedou žít reálným životem v přítomnosti. A žijou tak po los mění střádají si pořád nějakou budoucnost my tomu říkáme česky plánuju třebas tito plánovat či ty potom důkladně žilo post ve spánku o v tom stavu ano pohled spánku nebo nad spánkem rostou by tělo jen mrtvé jakoby nebo utlumeny ne. Čili mohu také obecně říci že ten kdo žije reálně zde. Přítomni o každém silně nese nemusí bát žes něco následek užší jen ve spánku. Do ale nežije zde reálně to znamená. Odkládá něco nám budou ctnost o které si slibuje něco víc samu přítomnost nemůže mozky oni na blahobytu slibuje pochopit o by činně bláhově takto musem mnoho z toho z plním bez snu nebo v tom spánku zas dnem ano. A tam se mu to splní na tamní úrovni kupodivu jak chce. A když tato tato matek že toto ne tak se divím se přesto splněna není tak o tady byl tu jsem vadí že to jisté který tam jsem se to splnilo teď to musí jednou plnit ale ona mi to přeci jenom drž školy šlo tuš tamto jednou splněno rozumíte. A to tam nebylo splněno toto jsem musel tam v tom spánku zas nejen dorůst a pak jsem byl tyhle tady schopen najednou to s plně i ta kdy je zkušenost mám v předškolním věku a potom se školy on v toho v době kdy jsem nevěřil na pána boha rozumíte ale jsem žil tak takovým komplexnější životem kdy jsem v tom stavu v tom tranzu který nacházíme ve spánku ne jako do vědomě. Protože jsem byl daleko vyšším tranzu ušel vlivem těch lékařů po nebylo moje přednost nýbrž to způsobili lékaři všechno žádný minulých vtělení nebo z. O netečné a tak jestliže tomu takhle je pak samozřejmě i život jako celek je něco čemu nemůžeme rozumět pokud nejsme věc když kristus řekl te a to myslel opravdu vážně modlete se neustále tato visel opravdu vážně. Prosimvás jak se máme pod neustále modlit když se rád tebe tak tam nějaká mezera tu neměl na mysli tu mezeru o neříkal když budeš pak tak nemusíš to neříkal. Todleto jsem neustále a tak dejme tomu musel co prozradit že teď když vám tady kážou tak jsem modlit ale leže by něco přeříkával jako modlitbu. Nýbrž samovolně vody mým ze svých znalostí něco co mých je obsaženo a co normálně vůbec nepoužívám ale proto bylo zapotřebí použita toho po užíval sto od samočinně nemusím o tom přemýšlet jak to mám říct nebo co mám přitom vynechal o tom vynechat to musím přemysla letní. To ta dom jako revizi ale el. To co říkám nadto přemýšlet nebo se motto od podle toho taky vypadá no ale podívejte se vám toto říkám jenom proto jsem se naučil poněkud vidí. A pravá modlitba je záležitost bdělosti ano. Jestliže třeba dejme tomu na to předvedu na nějakém při pro by se apoštolové proviňoval li proti této bdělosti. Dej na jezeře kde byla velká bouře a mysleli si že po nou ježíši mezi nima spal na kdo chce. Co měli udělat kdyby byli bývali viděli být je to znamená jem poklad očima to né. Je to pro se modlit. Tom to znamená z chtít ne na boží to musím tou modlitbou to vám musím vysvětlit potom ještě nosem pro několikrát říkal že to znovu světly. To je ta pravá modlitba oni měli vyžívat hrnce mám podus ty oni když ti a odejdu otevřenou dělali to je dovoleno nevzala tomu kdokoli milovat nějakým oni cítili bezmocní. To tedy je konec modlitby svíce bezmocným konec modlitby. totiž že si pro byl pro zoufalstvím pro ve se to ono neklidu modlitba mně musí dovést ke klidu především jako prospěch prostředku u ve které měla mohu vzbudit v sobě nesmrtelné v ježíše jako o potom pomůže ano jakkoli do probudili tak byli klidní vede do on jim pomůže. Mistře ty neví že toneme o říká se ses pará že se obává že to jediné co vyčítal svým učedníků nevyčítali další prozradí ne ale vyčítali že se že se obávali něco strach budou lidé mají starosti ten cesta dáte. El největší hřích a jestliže člověk nežije. Buď domě anebo na poli tak je plný starostí ale nedá se nic proti tomu dělat vůbec když poradím nějakýmu antonínovi mým lék na něco. A nějaké ale celek za něco jiného tak tím jsem moc dobře neporadil protože. se říci všeobecné principiální pravidlo když v v domě anebo na poli hospodářově rad nebudeš mít je to starosti nebudeš mít tyto těžkosti ano a když věčný taky než do před a ta třebaže přechodně jako proto o to tak u tři dni jsem to nechápal ne ale to bylo přechodné pak začal jenom chápat pro se vrátilo přeci jenom to co. Ten člověk na tom poli udělala ne svou mocí jsou jsou z moci boží tak to je první fáze výkladu že totiž celá cesta duchovní spočívá v č. Postupu při míře sebepoznání a teď přicházím k hlavní mu tématu. Které se mi ještě vůbec začal všimněte pozvání podporováno ale čím je mařeno především poznávat boží vůli stýkat se s a poznal boha vůbec to není v lidských silách jenom rovný s rovným se potkává čili poznání boží. Země existující nějak plat ten přemůže pozn potkat s poznáním božím. Které není domněle vetkána v protože jsem individualita bůh není lidská bývali. Tak jestliže tomu takhle je tak č. mohu to poznání mít v sobě navozovat za různých podmínek. Za podmínek normálních ale nenormálních. napřed kdy líčím pomíjet odmítli normální že ty vám u kážou. Snažší způsob vizi trvání těch věd. Můj případ kdy věk lékaři sebrali kontinuitu poznávání tohoto světa tím že vzali pocit tělesnosti měla bavili mně vidění tohoto světa jako jediné skutečnosti a přivedli mně vědomě do jiné skutečnosti která nebyla z toho proč tam ti způsobili před pomoc naopak o aby se aby se do toho žil čtrnáctkrát prý říká maminka na tom nezáleží ale vodě. Krát tak ty naučili při mohu bez obrazu bez pomocí obrazu. Pronikat do tří jsoucnosti č řek bych napřed nějaké vyšší úrovně a potom od sedmnácti let do od boha a proč se to tak snadno stalo protože jsem tam neměl před sebou nebo mezi sebou a bohem obrazy to jeden a půl. Roku staré dítě tři apollo ustaly ještě nemělo obraz ucelený od tomhletom světě. Nedaly si ještě představu že toto jeho život k že toto jediný i jeho život tak lépe řečeno který mu náleží a že tedy on si musí pro sebe hospodařit k tomu jsem ještě nedorostl. A jsem tam hned to poslyš že musí postavit jak to je správné proti sobě proti své vlastní vůli kolikrát velice krutě proti vlastní vůli. Jeli to mně bylo po vůli ale nikdy jsem musel bojovat svou vlastní vůli jak jsem byl přál v udělat. On mi to jsou taky psala abych to dělali. Tak proč na to se často tu verzi jak protože postav tam mu to od daleko snažší pro si o liž takový takový těžkopádný způsob řešení. se nedovedl jinak je to vysvětlím než že jsem poznávající který poznává že to takhle správné a bylo ona musem říkám máme se pro to nebo. Nechala bych to dělal těžko těžko pak těžko pannu byla lehkou lék k a a ty to je záležitost kterou nemohla ono pochopit ani vlas matka ano ono co tak tady nebyli opačných takže jsem ho v sedmnácti se o by to rovnou před tváří boží mluvím od váže se tvář neviděl. Před nesmrtelnou podstatou mu v v ve veškeré její z síle která před mohla takže mně přiměla k tomu že jsem tam v ale byl odevzdá ano. To by se měl by to nemohlo stát kdyby byl mezitím se naučil obrazově věci chápat a ten ten normální případ normálního člověka učí víře nebo když ho neučí víře tak von to dělá přesto o ten v tomto si jako jiné než dosti to jsou obrazy. A tyto obrazy potom stojí mezi nimi a bohem a že on přes tyto obrazy z přistupuje tomu bohu. A protože to obrazy které jsou upře nic lidského pochopení věcí. Smyslového rozumového zpracování tak nemají větší dosah než kam sahá rozum a ten sahá velice má. Takže chudáci křesťanští mystici kteří v si přes obrazy moc málo rozuměli nebo v pochopili podstatu boží. lépe chápali tyto věci indové to si taky s obrazy jenomže oni s těmi obrazy dovedli manipulovat s uvědomělé jede tomu se chopit jenom příkladů radžajogina který věděl že nějaké představy. Jsou schopny upoutat lidskou pozornost a způsobit v staví zaujatosti. Takže zaujaly v zaujmout to na žilo věta jsou tření z kůže vím vědomý na muladharu čtyři plátky červené let stane tím a tím na tak dále a on o nebo co stát když zkoušena se ti síle si tisíciletým zkušení zkušení li jóginy vyzkoušen ha a takže on se dostane k tomu otevření tohoto od. Sum. A když ho otevře tak se dostane otevření další proto su o tak to ve pořád dál prosim upozorňovat protože on je tím vrcholně zdržuje od toho pravého poznání on poznává různé úrovně vědomí ale tolik o z bůh to jsou různé u do úrovně vědomí do kterých může člověk vstoupit to jsou stvořené úrovně.