Karel Makoň: 84-26B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Že z doby do tytéž se při dotoho z na tak tam zažívá extazí citovanou a v z toho je zase vyveden nazpátek. Tom říká satori v tom nižším smyslu a no. Se dostane do vyššího stavu než anahata se višuddhi adžna a sahasrara tak o vás o to extaze ze kterých zase padá do wu. A kdy jsem z toho že se dostal k bohu nýbrž vosk představy jeho určité úrovně vědomí ovšem to vědomi toho kdo o jako toto vaše to je pochopitelný v všeho co od boha pochází ale co je stvořeno nebot co let mařeno anebo cele nově v zel odporoval jako jeho představou. A tomu zastírá dokonalé schopnost poznávat přímo boha a jestliže potom o to všechno odhodí činy do představy a co se jesle bez představ tak devadesát devět procent v v této fázi nezří ve všech těch joginů z bez strachu věk a nejsou schopni se na tom nic soustřeďovat. Oni si žel opravdu na nic protože by dlouho se hlásil listy představami teďka jim to bez představ neskýtal zaujatost. U o protože nejsou zaujati také ten co mechanického v sami před kristu tření na nic není na nit čili když tohleto vám el se nestane například křesťanskou mystiku nadto nesprávně o třebas ano pan mistr krát tak nebo začátku ale dost poměrně brzo ho bez představy. Proniká do toho nic cesta světí z zaujetím s vrcholným zaujetí. Dejme tomu že když jsem ho následoval v tom smyslu o těch sedmnácti let. Tak jsem měli žádnou představu o bohu se mu nevěřil tak jsem věřil i dělal jsem nežil na boha jsem věděl že je který se věřit že ano ale neměl nebo zase to danou přesto byl jsem věděl že jsem to vnitřně věděl ako znatelně věděl že pro správné že to nesprávné dostane na tam je protože bůh zas to byla to byl to byla to nám vím to byla řetězová jak se nám to o nic z ex stanoveného to bylo stupňovitě kvalitativně z toho. Jiného ne kvalita nová. Ale od o totéž jako pod vadit to správné protože to jsem si byl vědom že to bůh krise vůbec nic z toho byl vědom na a a bylo po dokonalejší těla bylo to soustavnější dělat tak dále takže jsem nikdy začal mít představu o bohu nikdy jsem si nepřestával písmena v to v nohách ale se mám lidská cvičení. Nikdo si nepřestával v tom zákon barvu nic tak boženu přitom jsem s přímkou u ku o zvuku jsem to přestal. Si neuvědomoval že se v této představy používám kdyby byl jsem byl patrně nebyl takový bude ničit své z od zpíval a jsem ten zub měl tak navozen sobě čili když jsi byl zvukový je v sobě to neříkal. Tak jsem tam mantra vůbec nikam jsem co si mám dotahl ale je zajímavo že jsem to říkal v tom těle a jsem byl toho nebyl schopen to dal říkat toho. Kam jsem se dostal tak jsem kazil kde byla mocnější než to moje přeříkávání. A když jsem to neříkal se dostal za představu zvukovou taky čili za mysl slova i na svou ku přesto tak jsem taky měl on nebo stát kdy byl mně věku že pán bůh mluvil. To byla jiná svědky v tom smyslu. Že se mohu čím dale te samovolněji stýkat s pravdou. Která a nemá osobní lidský tvar není to nějaká povinna o nějakýho pána ježíše krista který jsem ho sestoupí nýbrž anebo když se tedy ty moje nějakých jeho doby do kost není třeba. Nýbrž je to vědění jako takové které přichází je a vím že správné a poznáme ho od toho je si to třebas li myslit zárovň znám co si to musíme myslet na bych to s ilustroval to dobře vím. Poznávám to od toho játra trpnost nevymyslel kterému se ustavičně podivu ju o které tady samo let takže je tato cesta která po které můžeme říct že v evropě téměř opuštěna a v indy rovněž tak cesta poznání taje cesta podle mého názoru budoucnosti ale když toužil. Toto při ba jako zkušební králík mu z toho na cestě dokážu o neděsí se vám zdá že že jsem moudřejší než normální mystik který těmto věcem rozuměl tak v tomto nevzdává a to není závislé na nýbrž za to jsem se z představy kdokoli vyšel bez představy a zůstalo mu zaujatost tak o tohoto nemine tuto o nemine te. Zákonité ano. Jinak vidět přestanou tak prostě ta přestalo chopí dí. A víčka ho. A tím ho dostává do stavu řek který el kterým se přibližuje k podobě boží dejme tomu matka káli tímto způsobem víčka svýho syna a král ramakrišnu ne. Oni se vědě rád ti podstatě a no tak se rád mystik s pánem ježíšem do z pannu marii ženo se stejně. No a to je sice hezké ale on musí začít nevím kolik extazí aby za tohleto dostal proto jsem měl také nějakou představu o mu o světu myslíme tím vytvořil tak jsem také musel přes extaze projít na dnem nezbavil se toho. Ale dobře jsem věděl že to je nepatří z krista že budou co přitom bude muset jít bez extazí všem tom musem do vás dneska ono poznání které mám o těchto věcech na to nepotřebuju to nějakého transu kdyby jeho u pavel tak to považuju za neřest to přeci mám za sebou. Watts říká přirozené je to co je sama o to co samo přichází nevíme o on a taky znamená v tom ve že vám to tady prostě je ale výtečné že ono o tom o tom odkud to přišlo nebo kam se to ztrácíte jako ten duch kterému v ježíš kristus nedejme ku vane kam máme hře tak to považuje ba za přirozené a takle za přirozené všechno považují dejme tomuto pravé přirozené považují to toho. Pravou přirozenost ne. To je nedefinovatelné to se samo samosebou rozumí ale měla jsi zapomíná jednu věc že tohleto a ho které je absolutně nedefinovatelné. A samovolně za sebe vypouští to znamená soustavně tvoří. Skutečnost kterou my jsme schopni vnímá. Taky nějak definovat jak viklat po na to by pro samovolně ale jsme schopni definovat nějak takovou jaká je výslednici. Tato skutečnost se ustavičně mít tváří z skutečnosti nedefinovatelné čili z toho pevného zdroje který se nemění o prvně jsem tyhlety věci vysvětlil když jsem vykládal třebas podobenství nebo zázrak který pro ve když kristus na rozmnožování chlebů a kdyby či tam dokázal jak. To čtou ne definovat temností a do jaké je to nedefinovatelné jenom v tom smyslu. Lidského způsobu chápání když jste odněkud něco od vědy dělá tak to tam ubývá a ne. A když se k něčemu něco přidává tak to tam přibývá toto o po li si tu pád neplatí neboť jestliže být nějaký stvořitel který něco tvoří a tak on jest on se nestává a co tvoří sestává z toho co jest a protože to jest tak se to nemůže nic tito to jest. A z toho se může cokoliv stát a ustavičně se může cokoliv stává na tom viděl se nic nemění ale tím je to definováno dát a to je nad nedá když přesto definoval podobenstvím o tom že ubíral tak bylo z těch několika málo chlebů amen kolika málo rybiček pokud se vším nasytili dokud bude vesmír časoprostorový potřebovat tohoto nasycení bude potřela existovat. Tak se z této podstaty stvořitele může pořád rád a nikdy tam nebude ubírat ubývat nebude třeba žádá od přes ku je to všechno narodí třeba třeba žádného zase nějaké víry se nesnažilo zmizí vůbec ne. Prostě odtamtud všechno kde atd tam se všechno vrací a tím se tam všechno vrací. A pořád od atd něco se tak tam nic neubývá vidíme jednu stránku jenom věci ale tu druhou tam taky ustavičně všechno v krále odstup přesouvá. Tam ustavičně se nahražuje to co se vydalo nad letu mo byl prosimvás a to je snadno vysvětlitelný všecko. Všem jsem se díváme jenom křesťansky na boha jako stvořitele ten veliká chyba. Toho indové jsou dál. A tak páry která je stvořitel jiný je taky za ranní vyšší ještě velkou to nesprávné. A pak to bylo lidské a pak drž byl přímou ale za tak bych to oblasti stvoření. Oba si tedy existence tak jenom v oblasti poznání tak do oblasti lásky prosím se odvolám nějak do karla makoně teď toto poznal el v. Tom těch za těch pět li si koncentráku že protože miloval vědomě proměn vědomě bůh ve mně. jsem nepotřeboval nic toto kladl ze sebe a síla lásky je u bývalo ani mně přitom nic nechybělo ani jsem přitom nebyl víc jeden a. Nepotřeboval jsem k tomu prostředky který ostatní potřebuju k tomu aby nebyli vysílením asi a oni se pod co jednají za říkali tady se najíme jako bychom moji jak toto děláš ty to ještě není možné tak ku takový výkon. Jak ty kážeš po všech padlo ne a dělat dobré síly to jsem nebral chci vše protože ta síla prostě na sebe průchodícím domem plzně procházel. A bohu se se vracela jelikož jsem si to nepřivlastňoval tak se okamžitě bohu vracela a dokonce s těmi lidmi že tam vracela míří došel se vracel okamžitě k bohu s touto silou v lásky kterou jsem z toho objevil ano vrátky boží když krise mně miloval bůh plzně poznal bůh a ty existoval bůh tak nemohl být žádné u jimi dáme existenci nemohlo být žádného utrpení nemohlo být byl žádného konce tam. Zde existence vznikala tam třeba říkala a. Byla ve zdroji že bude vlastně nevycházela jsem tehdy e si říkal li to není cesta po které se kráčí kdy. teďka stává nevycházím na tom musela a on tady dělá vedli věci rozumíš nikam jsem potřeba odejít se nepotřebovali mít ten ve tak to pavel o jiného tak kdyby tam byl šel tak by zastřelili. Ten tam šel jako se tam nešel a za tak e nejsem tady jo nedbala nesmíte věřit že nějakou obličej do sami s ním v jeho čínských a k tomu bohužel ani tam mas moc nerozumí tomu pochází a tak jeho budu opravovat protože on důsledně v tom tam říct. Ne. Dva snese na nebo důsledně nepěstuje nebo důsledně uznávat emanační toho vy z s s s s u z ví. Taji jiná práva velkých toho poznání které jsem poznal co znamená že jsem nabyl let to znamená. Ze zdroje pobývá. Do pro ze se do zdroje všechno pořád vrací není něco vypuštěn ze zdroje aby si to dělalo všechno poslem nýbrž zase se vrací nazpátek vše. koloběh a tím jsme u míra a co tady se neodporuje v tom smyslu. Že tak jenom v semeni ona něčeho třebas bývá ve skutečnosti je mění se něco třebas na nervy a u byl třebas hmoty dělo nový přibyde na dvě nebo pak ho v tu šlo jak se to vysvětlit ale upozorňovat na jednu věc. Že to tak jednoduché je. Protože tyto proměny dávno objevila jeho proměn ve staré přiměla si tak při se před naším letopočtem. Že pro za bujet na ten osmi body nebo osmi s matkou co o duch čím s tím se o něm namalován jak ty proměny probíhají nejsou se taky duch jak to tady líčení důvodu. Vždycky vých ale jsou to pro ji které se nakonec vrací původnímu stavu a no a je to asi tak že cesta kterou se to u dělá je smyslový je nejen vnímat temná kdyby existovali jenom sledovatelná beder dvě nebo sledovatelná. Homo ta smyslově a rozumově jakože je to tak s tak pro děláme el tak by to bylo velice těžkopádné ale ona existuje jiná úroveň na. A na to se tedy dovede říkají nejsem u koho mně toho co nad úrovní. A tam se děje obdobně totéž co z be el takže dejme tomu tedy dojem že ubírá ubývá někde hmoty a od přibývá někde tady je nebo nějak jinak proto se to děje. El tak dalo možná že se mýlíte protože vidíte jenom pro z jednoho hlediska ze z hlediska rozumového a smyslového rozumového nebo pomoci aparátu to vše jakých je nastavení ještě svým rozumem se doplňuje od fysis se do pro věta dále pak to všechno je plazení se je na nějakém stanovisku které nemůže být nikdy všestranné. To mi před padá připadá jako když se by se jepice dívala. Třebas na člověku pro člověka sama zahyne za chvilinku avily o tom třeba. Ale tak by člověka po do za věčného. O ženě protože ten žil před žije vodní a on nevidí jeho začátku neví jeho konce tak je to s představou lidskou o bohu. Každá představa lidská o bohu je apriorně chybná protože lidská. A který mi také lidsky na to nemůže vlité jediná moje omluva že na to jdeš lidským a že jinak než lidsky jak si na to nechceme ví. Ale při ten při vjemech si poznáním a to znamená z trati sama sebe po který také lidsky myslí. A oni neobe bistami nebylo tak lidsky nemyslí nemyslím nadlidsky ten do se u objem ve třech na půl letech nemyslel lidsky přátele ten nemyslel lidsky ten toho matka považovalo za to novost nebo dva nebo umím tat na vládlo osmé ale byla to nadlidský způsob myšlení nerozumí i racionálního a tam jsou kořeny pravdy. Tomto nadlidské způsobu který není myšlením to je ne mysl bůh je ne mysl bůh je záměr jo. To není z si s tak let plánovat z mně lidského to je to je řízení systému řízení organické a na onen z toho není že s organickým mám nerozumím jenom hmotné nebo tak hrubě přírodní panensky myslím rozumím všechno co se na kterékoliv úrovni. Vědomí odehrává všude takže dejme tomu říkal že se při když v přírodě. A že tedy být bytím přirozenější to je chyba protože nebyl napolo zvířata rostliny a tak dále ty způsobů. Jakým zažívají tu při rumi zažíváme jinak protože máme lidské které je vychováváno k tomu aby překročil samo sebe aby se dostal do věčnosti. Za ših chyba která při tomto myšlení existuje ptá. Sme si jen říkali stále mnou že se pořád praví za mnoho které nezemře ne ten nevydá nového nové úrovni že. Nebo ztratíš svůj život na let než je pak podobně je to jako se co za hodí se co z ničí a pak se znovu obnoví na jiné úrovni ale něčeho jiného to pravda. Toto jiné do míry jaké my li se znovuzrozuje. Ruku prudce se bez vnitřní smrti kde znovuzrozování téhož někde jinde na úrovni vyššího poznají všem ode lidi neměli vůbec dán po zaň na na nebo strašně mi ten poznaly o tento tento je o nikoho. Protože to co oni to u udělil nějaký dobrotu nad ty jsou pro znou přítěží ale toto prostě vychází z obrazů toho co tady ví. A se nevrací takže dojem že umřelo aniž jsem to nemůže nějak vysvětlit nikomu jinak než takle že to zemřelo ale prosimvás jakým způsobem umí kuje ten se dobře zemřelo zrno kdyby zemřelo zrovna takže by opravdu zemřelo kdyby se z něj zároveň ne rodil nový život za by nová u do nevznikla toho nikdy jsem vzalo a přeci zemřelo potom se vám tam. Není památky ano. Ale teď si ještě tou počet let tuhletu jste se tak je tak individualita je věčná. Když sestupuje do toho těla lidské jeho tak před tím věčně žila teď jenom vytváří te než život kterým se obou o co je obohacuje zkušenost byl v této individuality a tou obohaceno ženo s se se vrací nazpátek je to tedy obohacování roztoku bych tak řekl nějakou láskou protože pak to vydrží tamas to snese. A. Je to systém který je se od o jeden bez těchto obrazu který tady říkám to je vám to říkám abys dobyto mistrova ale kristus nemohl to bez těch obrazů bez vyjádřit upozorňoval že těmi obrazy. Toho vyjadřoval syntetický kdežto s tím co ukazoval svým životem pro vyjadřoval analyticky. A ten který dáte jeho analýzu to oddaného života kus pokus se za sebou potom jak přišel od boha tak si bohu vrátil. S tím co říkal. Tak teprve je dne poznáte že ta syntéza vede analýzy svou platnost že jedno bez druhého je nepochopitelné ale že si musíme tele. Žes nevystačí jenom z jeho řeč mi jako v zenu vystačili když si musíme taky pomoci z jeho symbolikou života podle nebe v tom symboliku vlastního života na pasuje nebo na tom a to vědí jo. A pak jsem toužil musíme osobně přesvědčit že tomu tak je ale ne jenom argumentovat ale on to se sama o sobě. Není ruka zná a protože musí být podepřel nás zážitkem zkušeností musím říct že to co tady říkám všechno jsem zažil čili. Kdybyste chytli za slovo jak jsem protože jsem schopen vám to vysvětlit a plesa schopen vám to svět tak viz toto by vám s pro ježíšův život a bylo by to pro ten než se mi kam jsem došel lidsky povím po z na svět. Že to byl odpovídá tomu předpisů ježíšova života v čili ne to je k tomu by říká které žije ne praně nežije vnitřní zákonitost věcí. Smí zákonitost duševního vývoje v z vývoje lidského v systému při nesmrtelná nesmrtelná duše v jo v př. Žádná leží v přes systém vnitřní systém volně na vnitřní zákonitosti jo v tom v bratra položil samotu pochopitelné tvou. Tomu na se on taky proti tomu nebo za bojovat proti k žil ži od toho co je velice povrchní pohled o to my se vám máte po první po tato máte tak si myslel že zdržuje proto vychází. Od režie vůbec není kdy nevíte že buddha řekl žádný bůh neexistuje jenom zákon. Mysleli zákonitost komu oni dobře věděl tak je lepší vyjádření boha než pán svou sama. To je oporou skvělý vyjádření boha je tady zákona ten vládne ve všem jednat je ale ne politicky to znamená nařizovat pro nýbrž organicky ho od toho plyne ani nevíme nějak odkud kam ale on metod cestou vrcholně zákon ano. Ale nikdo se z toho nebo ne je to taky je v něm je vedení že člověk žasne nad tou leží veta v tomto s. Prosimvás když pozor no vjemy tady do brzo vládnout zavřeno pozná byl držel to bylo co z něho klas atom pracuje sto další za dalek stejných jako tamto původní které tak zvaně zemřelo. A tam to to to bylo i kdyby dualitou ne. Vznikla tady s tou nových individualit a nebot to jedna a tatáž individua na rozvíjela na z toho malinkých takových částeček nebo jak tomu je. napřed odpojení čínský jo dovedl spokojeni tedy dojem že se něco dělí ono se to neděli tedy dojem že si něco z podivuje a ono se to by dobyli protože to co se zdánlivě spojuje dávno spojeno a to co sedí dělí je dávno. Rozděleno do čínskou odpověď ovšem toho asi měl proklet dost lidí co učí dovíte také tak na to větším nám aneb váze v rozumných nerozumíš cože vždycky k no ale to takle nebudu říkat chtít a tak se říkat ne za to říkat toužit nad tak že to bude přijatelný jo jenom si říci že existuje jedí jedna jediná. Nesmrtelná duše ale existuje me mnoho přít být u boha be pro by měla mít jedna duše mnoho příbytků u boha ne pro to rozdělovat i při bitvy nebo ale veta od a toto výkladem ano. To ne jenom v tom ono se zrodil hosta nás z toho co ne ale že od věčnosti je tady stanoveno nějaké omezení pro člověka který projde časoprostor. Pro člověka je určeno že bude jenom v příbytku u boha ano. A nebude nikdy bohem ano že není pravda co říkají indové že by že splynul s bohem nic z kdy věže proto stání. Nýbrž že ho bude ustavičně dosahovat ano a jestliže vidíš je že jedno semeno se přede mělo bez to jiných semen tak to je jenom víra z toho že je to s systém kterým se dosahuje jediné rozdělením nebo z. Spojování bych to když žena či přízemně a řekl kdy jsem buňky se množí dělením je to tak na to jen bezpohlavní způsob dělení ne. A buňky když se rozmnoží v nějakém organismu. Tak vytváří organismu most který se chová jinak než kterákoliv buňka která vytvořila je to tak. Jako protože se chová u k jinak takže nikdo doby nevejdeš žes složen z buněk bych neřekl že to je souhrnem buněk. Eli táhnou za jeden provaz nebýt se vede vedl proto si taky za po bytí. Ale prosím vás je tomu tak že soud závisí na tom organismu který vybudovali. A že on jiný úkol. Takže dejme tomu se mi řekneš z jednom semene je nebo vyroste sto buněk prosto semen. A tak vytvoří nový organismus prosila v pater rodu z tomu říkáme paz. A léto sedmým ko v tom vlas této milovali v je složen ze sto se s to co nám tu je to se mi o svém protože on řecky daleko složitější než takle tak i kráse ne ale je to obdobné. A pak je to jenom schopnost proto dělení přináší na svět schopnost dojít k vyšším úkolu ale ne k nové individualitě musí již že si uvědomovat jedné jednu věc. Že jestliže člověk se rodí na tomto světě a umíralo v tomto světě. Let tak se to vůbec nesrovnává s tím že se že semeno umírá tóny umírání semena že tady třebas umře. Prostě nemá nic společného jo se tady narodí někdo to nemá nic z po nesnáze zase cení semene to prosím těm ne směšuje úplně jinak kategorie pojmu. Toto rození vnitřní a vnitřní ničení tedy se to je ta. Systém který funguje na jiné úrovni než na hmotné rození a umírání ano ten přerůstá tuhletu úroveň čili jestliže svět co z pomáhá takovým toho přízemním způsobem tak on si byl dobře vědom toho že celou prudkými vystihne. Tím si jenom tu část pravdy kterou on potřeboval aby tehdejší člověk pochopil a on potřeboval pochod li ten člověk že ten prosté váš je zlá tím způsobem všem bohu s že jedna jsem na to zrno padne na cestu ptáci dosaženou kdo to není atd tam zahyne pro. Člověk světla jama skalou rozvedu váhy a a to co je nějaké kolikáté nevim padl do od ven ve mně a na dat to co nás z těch ano pak tělo ukázt. Protože lide by nemusely pochopit se to všemohoucnost boží musely by si musel mysleli si že co von dělá to jsou všechno může udělat. Tak nevypadá vše boží to je přirozené řízení věcí to je všemohoucnost boží. A tam vypadá jako s celá asi za dal za sebou se v jeho mně se opakujících a omyl cele se opakujících relativní pravd. Tak to je ta vás celý přírodním světě ale je nebral přední světě tak to vypadá také na všech těch sedmi úrovních o trestají mluvil. Ale ne li panna do tak jednat úrovně neboť tyto úrovně pořád vycházejí z toho nic přirozenosti boží a do toho nic se ustavičně vracení takže tam to neplatí tohleto jo. No ale my si tento moc málo vysvětlil na totiž opravdu nic schází slova scházel scházel dokonce ježíši kristu v on to nemohl vysvětlit jinak než takhle přízemně. A nic ze sebe ostatně století a o něco by se to mohlo vysvětlit srozumitelněji to je jasné taky smrt poto snažily. Ale před jenom rozum si musí být vědom toho a že kdyby nezahynul tak by se z něho nemohla zrodit ne mysl která se může sbohem setkat jestliže jsem se snažil v co říkat jaké mám trám a jsem on nemohl říkat tak tak uvažující a povídali si mysl musela zahynout tom chvíli zahynula pro ten okamžik zahynula pro ten případ zahynula a. Tam se narodila ne mysl eeg která bez přemýšlení bez uvažování se stýkala s tím co je nad myslí že. Je za myslí se zatím původ za tou u o bohu zatím lidským plánovat či. Takže berte ty události z tohoto světa jako nitro budování lidí na světě nebo rovnováze vzor na poli nebudete jako. Ž za plodnou pole které se na o že jste byl pro zrozuje tolik atd tolik nových individualit. My vede to jenom jako úkoly jedné a téže indy bylo litera která u. Povinnost pád povinnost z mít pro zvládnout za daných okolností to být úkol mu v než za okolností dřívějších ano. A proto se rozděluje na více semen jedna a tatáž individualita nikdy nebude víc protože se ale rozdělí na tu víc semen se tak zase se z toho co zrodí v dalším rostliny a tak dále že ano tak to na jedné straně říká a to je prosím věc kterou těžko vysvětlit jednají jinak individualita ale mnoho. Příbytku protože ta jednají jinak indy plete atd man a ty mnohé příbytky pro je buddhi pro je prostě nese na duše která se vrací nazpátek bohu když udělat ty svoje přemety které na tom světě se tato třebas jam že jsem. Ocitáme na poli velice těžko porozumí temném a že bude třeba si toho do uvážit abych to dělat třeba z mi to řekl zemi třeba na to přišel že pane jasné. Protože osobně vím že to jako u skal na krámu. Ale jak je to takhle že to sobě neodporuje protože dejme prosit neprotiřečí to nebo mi žádným obrazem vysvětlit že si to podle nějakým obrazem aspoň přiblížit budou moc rád ale nepokoušej se o to ani číňani aby dost vysoko ani buddha ani ježíš kristus. Prostě zabil dale na určité úrovně a řekl podobno jest či není to totéž. Čili když že řekl po dobude krásy boží jsem roste vaří který jenom podobno není toto jak není to ono je to jenom podobnost asi po rovnosti usuzovat nad totožnost je velice obtížné pro si na to u pozor. Ale je to možné tajemné okolnosti že mi do toho podobenství pronikne ve za ten obraz na ten obraz atd pro mně velice snadné protože se s obrazem do toho nešel. Sice krásy obrazem v tom podobenství ale mně se okamžitě objeví co zatím obrazem je byste mohli na to tří přímých četné přečetnými klade počínajíc třebas eva byl svatý jana že jsem za obrazem našel něco co by tam normální třebas nenašel prosím to co my tam norma se ras nenašel to je částečně vyjádřenou slovně vyjádřeno prosím s co jo ten málo o taky obraz ještě to je vyjádřeno to co není. Přímo v tom obraz. Se za ne tak prosimvás jenom o jednu věc rozlišujte přesně podobnost a toto v nad ano. Proto se velice těším na to nejvyšší ztotožněním které píše. Nebo stal teďka bude ty duše přeloženo jsem vás v tam se budu moci snad s tím vypořádat tak. Že to bude tak přijatelné nesrozumitelné lidskému rodu přijatelné ten zase rozdíly. Aby se mohl toho chopit se zaujetí. Nejde o to aby se neztratilo zaujetí oni čína nejde vysvětlit to o tom mně nejde vězte mi to jede o to abyste neztratili jak se říká český plat aby se ztratily zaujetí neboť. Při tom vidím za obrazy neztrácím zavedli nýbrž nakl nadšení moje se stupňuje při například klade jako otázka rozum dělat ti ta ráje rozumově ne od povel nad nebo po viditelná. Tak to ve mně prosbu veliké nadšení protože znám odpověď bezeslovně upozorňovali například liž třebas. Něco překl něco vykládám tak to vím v okamžiku vize tomu od dávám ona se jak to vím ale ze slovně ale to potom převrat syn do slov tato co mu svou pokorou tím pobytem prostého opaku do vší činu že to není ono na cestě on tam něco z toho co zatím obrazem slovními že zůstane asi přeci ž to že možná že nemá všem neprávem dojem že jsem co vyložila vámi dostat těl na. Něco měla ještě jiného tele že jsem přes jenom že se ne než že něco v tom dalšího objevilo co tam přece o bylo nebylo a to je protože jsem na to šel bez obrazu napřed. To vědění bylo bez obrazné neboť když jsem psal na přijdeme něco věrná padesátých letech aby za sebou o centra kdy jsem bez obrazu to všechno viděl to bylo bez obrazné vidění věcí správné staly věcí to poznávání rada obrazné protože jakmile se přemohlo v okamžiku pod navíc co je v než co je to všechny na hlad sám. Když jsem to let nečetl jedno za druhým čili tady správně watts srovnává tak zvané lineární chápání věcí o které se vyjadřuje nepokrytě jako nemožné chápání věcí zdlouhavé nejenom zlo pravé ale neschopné něco ze sebe pořádného vyvést ano. A potom poznávám i sále ne let do věci. Pže po že vzala chápání daleko dokonalejší ano než tohleto. No a tento hle do věcí doufám nebo pochopili ve jsem měl biolog nebo by mentálním stavu od těch třech a vůle. To chápal co správné ne. Nebo rozumné to nebylo rozumové pomalé matka jasně poznal rozumové není to co dělám. Ani to že za potrestal nebylo v tvých očích rozumné nebylo to rozum ale bylo to správné čili není všechno co je rozumné není všechno správné není všechno co je logické mi všechno správné s logikou vás je tady proto mohou mít moc daleko se nedostal. To je logika špatně popsána z od indů a vynechal tam tu třetí složku logiky petr od ale i věci na běžná že věci zároveň jsou to z roveň nejsou. No toho logice není obsaženo ve co a to nám chybí že když někdo řekne třebas protože celý ten toho vesmír věk klam že to v ale aby řekne že to skutečnost tedy že to není májá. A třetí řekne že to i skutečnost i k vám dohromady takže ten třetí jen ne poctivým hráčem. Který do takovou li mezi oběma aby nikoho svým neroz v něm ba není to pravda. Protože jestli do ten třetí pochopil že to jest i není pak si uvědomoval že se právem modlíme všeho tady v otčenáši neuveď nás v pokušení. Protože si myslíme že toto jediná skutečnost tedy je to věčnost je ale. Je to největší pokušení od pak na boha které způsobuje že na takové tabor nevěříme za ním nejdeme nebo když si myslíme že ranním že že v něho věříme zranění nejdeme celým životem nýbrž jenom třeba na po koncentrací tu si podle nejenom za den co šest zde na dvou židlích nic víc s al jedno neutron ze druhé jedno or z ve druhé ten denní život který je čili dělal to prvého to jsem na po vítat povede větším utrpení jenom plato nevede tedy utrpení. Že člověk možno by tříbí to je pravda že v se může stát ale to nová cestám. Ale je to pokušení toto považovat jedinou skutečnost. Je to pro nás které nemá vyšší poznání jeho stavu je a kdybychom na tom hle trvaly že plněna skutečnost abychom se toto co si nemohli odstartovat dál kdy musíme toto li jako jedinec budeš dosti to je správné. A musíme se snažit o to abychom rozšířili to svoje vědomí stane tohleto co ti jenom to je to je od této stal k klam nás od jo že jsem tady bojoval jsem ten život toho jednoho semene strašil do života z ta semen ve těmi nějaká parou za kterými kterou můžeme nazvat smrtí jako dejme tomu byl v tom viděli mi že krista že byl si pro vět proto smrt na to z od za to s. Se jednou stala jednou jsem říkal že jo to jsem právě na tom to nebyla zdali smrt to za skutečná smrt ale nebylo to z kost protože on pod sval dokázal s svým životem co je toho že semeno jiné a že se zároveň rodí. On taky jiné marně a ne náhodou se ukázal v těch třem nech. I byl v tom hrobě nějaké za hranici a říkal nedotýkej se neboť kráčím k otci znamená tam se něco pro dílo. Ten stav toho absolutního klidu v tom hrobě ve stav zrozením sem nového semene jo když to tak dále. Takže jestliže pán bůh dopouští abychom my podlehli tomuto klamu. Tak musíme prostě na mám na to právo protože nám to tam v tom otčenáši vykládá co je správné. On nám dává právo prosit o to abych toto pokušení se byli trvale uváděni. Abychom toto nepozorně jeho řeč nos a teď jestliže jednou du z této zkušenosti že toto jediný svět a činnost dosti jiného světa. Neříkám boha ale jiného světa tato z nemohu dopad jako svou manželkou před smrtí říkala když to co jsem teďka zažívala při pro nato ze vším dechu kdy to je skutečnost. Jak to že od teď tady není tření říkal důvod jednoduchý protože třikráte lid který vých ale výklad si příklad po mat samovolně příklad povalen. Ty sis to při vodila ale tak to následek jenom indický dobývat tělo dělat prostě ne nevyvede do toho stavu tak konkrétně jako si byla odvedena. No ale prosím. Jestliže je to záviset třebas jenom na dechu co člověk na tomto světě může si myslet o tom že to není pravá skutečnost. To závisel na nad velikost na věčnosti neřku já. A bez du když tam jinak a proto se mohu stýkat s jiným. Světem kdyby dýchal jako teď tak se s tím světem nemohu se manželka teďka konečně před smrtí z spala vedle na na na posteli vedle při tím tam dnes pro prost pro anička cena a tak je poslouchala v noci před třebas spala jsem přestával vých. Nebo na sto o něho sto o tak se o navodím kama co si těla dívat rodič první se vých ta to bylo školy tak je pro uděl říkal se trp bych umřel o tak víte ten se soustřeďovala a tím se s tím jsem ztrácel dech. Ale neztratil jsem to život byl jsem nějaké jiné skutečnot. Dělá jest jim být uvědomování si s milovat tak nesmí jít dál je to proto neskutečné o to je tamto skutečnější není ale nedivím se někomu kdo zažívá extaze. Že tam to o že za něho než to co tam teď tady zažil a toto za neskutečné potože tamto zažíval daleko bystřejší a rozšíření vším vědomí než tohleto takto o do vás je nad že to co proto mohl nazvat tak májou ale že nám to není žádný klam. Jenom skutečnost na jiné úrovni k i k bych to byl ještě li způsobem že z věčnosti na jiné úrovni vypadají jako klamy. A dokonce nás klamou tím způsobem že se toho chopíme a nemůžeme cestu od tohoto omylu zbavit a držíme se toho co prostí zemřeme no to je pravda ale.