Karel Makoň: 84-27A-p (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A. Ale to je sebeklam mne že o tak vám na že jsou toho druhu že nechtění z poznávat. A přeci taky nic se poznávání když tady říkám že největším kladem toho předškolního mého věku bylo že jsem nechtěl poznávat a proto toto poznání dostavilo že jsem netoužil vodu ve mu velela po se dostal dvě solidní protože dbají rama svou vlastní vůli kdyby přitom. Nechtěli do se žádný duchovní úspěch. Ale drželi své nějakého zákona který by ses který si sami nevymyslili. A tedy neuznávali je vyšší než jsou oni ale že třeba ho poslouchat třebas u z od lidský dál jo. Tady se pomocí toho co se lidsky dodal dostali po poznání boha jo o mám potom příkazem. No jo. Prosím ty jsi tady nebyl protože byl protože tam ve třebas deset přípravu na celém světě. V tomto století od ano. Ale neví z toho pro těm zaručuje to víc veni tak s musel zná do s do. Jo ale za není víc ani zdobí než nebudu ti v nýbrž že je toho ta okolnost že ty lékaři přišli od jeho jiným řídí v než napsala než nastala jsem se dál. Kdyby lékař řekl matce a on to všechno říkala to na tom musím nad jako pravdu kdyby byli jsme mast kterou matko byla přišla od oddělení řídil atd. Tak z s z takto tam tu za pout zření toho nic z tu. Proniklo do ostatního těla ale že takový nic za nic se víra na jednom místě tak to je základ možná ještě protože je to za pout jsem otázka jestli do toho píšeme se to na rozvoje žen své výklad rozumně aby bylo nerost u tak. No takže voni mně říkali na kraj toho oni su co jsem byl tady odtud věk že on v tom o to co tady odtud nebe u co se tady nebo sto let pochovávat od oni píši do prostředku a říkávám mým ka že tele nic z příkad zastat taky tam ona by oni to měli velikou radost uměli své a příště zase čaj do prost ale nejde začli pýcha. Post ona tak stane byl s tak tam nebylo žádné napětí byla moudrost těch prvé krásu příteli. Kdo takovým nový lékaře pro ten primář kafka v praze to byl velice mu že teď to za na sebe ovšem byl to ráz obr tělo který prostě viklat pro dítě když o zase za dobré blázen toho protože bo kou u on jsem tu o to zbaví pocitu tělesnosti omezí tu bolest tak u po je pro z kol ve tyto prvé li toho jsem se musel do sítě. Toto. Jsem si to teprve kdesi dětech poznali že nejsem z ky za takže ona to není žádná na honička na to dal tak výtka nýbrž věž ten mi že moudrost jedince je tady rozhodující. A ta nebyl moudrý ten prima a onomu to šlo a no. Ta moudrost to opravdu vlas právem neměli transfuzi krve je v u temně mělo u prý byl neměl si to ještě nově byl tak dal od nebo jedna od krve. Že to řekl slova. Dost dostaví zase dělalo zcela město do nových nic za tak tomu co dvou byla od pokud obr od kosti pěkně od kosti na o nebyl sto za rok se od kosti a to byla teprve radost proměn dokonale zbavovali vědomí tohoto světa ne. Tak jsem to vědomě vstupoval do jiné oblasti aby ti na to oblastí tu kterou světla žal dodneška poznám každého člověka s to byl ten řek přišel o tom koule. Pro toto poznal vel dodneška poznám člověka který pro tutéž toto prožil ten boj bratr ho poznám. Ho potom dokonce na dálku se přibližoval třebas tomu bych býků umím mu které jsem měl v do ho před na tohoto roku do prahy. Tak se říkal svým mu od baví kovy nechme tady místo tady potřebu pro někoho místo. A přišli manželem zjedná dětmi. A na tom manželi jsem po toto otec se to jak jsem to jsem viděl že zády o tě. Tak jsem mluvil v li jeho manželce. Protože tam nebyla chycena to nepravé ze ve říkat to mít paní pojď zase mám zadržení místo proto po u prát měla pojetí toho překonat třísku to tam děti přešla povolit matkami na toho by se na sebe tane pouštět časem někomu do jsem ještě neviděl držel místo takhle to vypadá člověkem tak tam o dostanou lékaři žádným duchovním jednáním nýbrž tím že o zbavíte on jimi ky vidění této skutečnosti jako jediné a když dneska vím. Nebudete totožnost vizte jediná skutečnost. Tak vím že toto značné teď jako je tam to skutečné tuto není klam a tamto není k nám potom když vidím jenom to ne to zavazuje a tam pro je také závad. Že ta závad do tam toho byla tak silná jsem poslechl tam toho závazku anebo jsou rase závazků přednostně v z tohoto se tam vyplývající ano k k k k. Pozor milovat že děláme zárodek všechno um všech úrovní v sobě tak zvané čakra čakras čakramy my tomu říkáme zavřené tedy to jsou zavřené světy který nás svou jsou zavřené ale jsou živi a to je celý obsah veškerého časoprostoru nejenom toho o motto o vesmíru ten hmotný vesmír je to je úroveň muladhary ano ale toho existuje vesmír svadhistany. Vesmír ve manipury anahaty je v ale že my višuddhi sahat na li ano. Taková takový časoprostor existuje. A na všech užijeme jenomže jak jsem se přešel u toho mýho mnou čát kap větě svýho my tam s víme protože on z dělal chudá tak i na úrovni svadhistany v na úrovni druhým na wu ve vědomí mu byl do úrovně tam spal a to bez o probudil tvam probudil né. A takže my když například dejme tomu se probudíme na jiné úrovně než svadhistany let tak tam začneme jednat okamžik zač na začínáme jednat jako žít a okamžitě narozené vztahy jako se živí a tomu se říká je to na vyšší úrovni obcování svatých tělo. Ti svatí mi sebou op svůj si to na nás stýkal se sebou bez těžkostí el bez toho že by se k sobě modlili nebo tak nějak mají k sobě tak viz jako my tady v tomto styk je daleko snažší než tady náš jsme ba za jinak tělesnost těla tam tak těleso znali tak velkou roli do or třebas z manžel věděl co znal pro ku roli protože třebas dejme tomu o na mně přesvědčila žen. Ani čas ani prostor v tom smyslu našem tam neexistuje říkala co známe jámy z událostí našeho života společného. Ukázala mi toto by duše nebyla vidět vedle mně stala ale nevydal řek neviděl on za sebe to ve vyvěrá vězte od rad známy minula potom hned tak tím neukázala od vás své cely aničky která byla v plzni a ukázal nenají tvářit ritam chybí. A potom ne tady kdes tím text bez ztráty času říkala tak my jsme v takovém postavy si po vás nemůžeme z s mi o váze vidíme ale o vás nevíte a dodám a tak je to taky shora pánbůh ku o všem všechny nás ve vědomí ale my jeho velmi nesmíme ano aby se ocitnete za všemi když probudíte cena všech těch úrovní tak. Vůbec nic tam nechybí k tomu z dostali za jo dostat se snadno za svatý úrovně ano. A pak samozřejmě dolů směrem máte snadný přístup do těch u tak ale je že ještě bych tomu měl dodat. Že to se děje záměr měl by si přeje dostal od těch úrovní nýbrž to přijde samo. Člověk se ocitne nad úrovněmi mu tak možnost se do kterékoliv úrovně dostat a my jsme svou k svou připraveností hotovi k tomu překročit hranice časoprostoru se připravit všechno je tam připraveno ve stavu klidu ano jenom tato úroveň a ve spánku úroveň svadhistany je v pohybu ostatně tam v klidu v tom. Tedy relativní klidu protože nic stvořeného není v úplném klidu tam na pohybujeme ale ne ne tak že ano jako třebas kámen na cestě že dává by byl tam není ne ale je to tam jo v kdyby v této spojitosti tajný naší se všemi úrovněmi které potřebuju k tomu k transformaci na něco co je za úrovněmi. Nebylo. A kdyby nebylo ani toho spojení s tím věčným se za úrovní za za úrovni aniž to jsme si vědomi zatím ta by nemohl nikdo ji k věda o spojení tady jde jenom o maličkost z toho nevědomého spojení dokázat vědomé spojení nic víc. Bylo to spojení které tady je si uvědomit. Takže vel ten adept vám řekne když o že se tak by pase povědomí nabyl ho dával když řeknu obě se do nás těle ne tak to jsem bohu dokonalou nebo do vás zklamu protože kdyby to řekl pravý světec tak bych řekl nikdy jsem to nabyl věz že jsem to měl ještě to bylo mým tělem ano jsem měl příbytek od věčnosti příbytek u boha. Jak to s to jenom uvědomme si od ano mám třebas jsem na vás a tak dál a pak jsem se učil něho vstupovat vědomě ne tak by měl od toho do vás že nebylo třeba s s musel při jsem v i. jsem se tady tečka dověděl v že například že je nad z vás se měla nebo si na čas ještě ne její do svatyni a on to jim a že to je odpověď na to na ty rozporné dotazy na mnohých stranách zdali člověk po smrt čili zůstává individualitou. Člověk po smrti pokud se dostane do tak do stavu jako třebas ten svatý and to oním znamená překoná smrt v umře dříve než umře fyzicky a to byl případ svatýho antonína. Ten se stává osobností to znamená spojí se jeho pomíjející osobnost. Boha z jeho po by si osobnost vejde do osobnosti věčné do individuality která je od od věčnosti příbytkem člověka u boha. A tam potom žije am může jednat jako osobnost dokonce ko veliká osobní z podle neuvěřitelné když semen třebas vyšší kristu přestal smrti to se vám to mnohým lidem připadá jako zázračné o dejme tomu když se ho známe el u takového buddhu který před tím než se stalo do tou věčnou vědomě věčnou bytostí staral se jenom o sebe a pak najednou jak vymazal sama sebe. Ten jeho valně tato vymazání kupodivu křísil jeho věčnou individualitu on se stal opravdu individualitou ale to byla osobnost nezapomenutelná že ano. Dodneška čili to je důkaz že člověk. Po této zvané mystické smrti zároveň prochází znovuzrozením mystickým. A to znovu zření způsobuje že se zrozuje do smrt nesmrtelné podstaty své do nesmrtelné individuality. Nespí dívá sbohem omyly indický. Brž se pro svět zase nesmrtelné individuality takže on pouhé nikdy nebude jen ale bude vědomě nesmrtelnou individualitou to sám potřeba říct protože tadyhle et i v křesťanství a namnoze jinde hlavně v jindy el v tom na tom panují zmatek své takovém názory a je to zbytečné protože moli se svědčit na všech svatých. Je zůstávají osobnostmi i po své smrti je pomáhají lidem a tak dále to sedě i v indy to se dějí u nás se taky oni mají z viz svatý nejsou žádný z plynulý sbohem do nějaké metafyzické kaše nýbrž zůstávají v tom příbytku který je od pro je od věčnosti připraven a o kterém praví svatý pavel že oko lidské nevidělo ani u po lidské neslyšelo se pro člověka od věčnosti protože tato znám věčně to je to je učení který jediné před učený člověk takže ve jsem tomu. Nemůže vyhnout že z toho příbytku někdy vyšel a teď se jeho vrací ovšem mysleme vtěleného boha taktem vyšel od boha. To je tedy něco jiného na jiného tam věčnost nemůže zrozená ale kvalitativně jiného a okamžitě vědomě vešel tady dotoho těla a tak dále či je to ve zkratce všechno v ježíši vysvětleno kdežto u nás v lidském životě se to ve mně tak ve zkratce než indové říkej žila třeba moc vtělení ten ježíš kristus není toho názoru no tak to nevadí on našel cestu teprve zajedno chtění vtělení zvládnout to jsem potřel k tomu říct ano tak tedy svatého. Matouše v podobenství o dělnících nevinni chci. Vidění si postupně přicházejí na vinici a jsou potom odměňování všichni stejným penízem přišli přímé nebo později a ty se přišli živé řekli a to pralese neměl vynechat ztracení citátu. Řekli tam ani v jedno sto nesmí vynechána jinak je to na a ejhle je stavem a by aby se ska se to řekl a tam musím nad ale kladete důraz zřejmě tato dalo taje na takle bez o ježíšovu kladl důraz a tam je řečeno v tak kali že oni se tys tam lid celý den museli snášet neví není ne ne o moc toho udělal tam jenom málo. No a. Tam po tobě jako výslednice tohoto jich reptání řečeno jako mysli se toto reptání řečeno ale kdo byli prvním budou posledně do jsou poslední budou první to znamená ti co tam přišli poslední. Si byli vědomi že to dostávají z milosti protože nic neudělali že si to nějak nezasluhují a proto jsou první kdežto ty co si myslí že ty kristovo drželi celý život s ta. A ty jsou na velkém omylu protože člověk po mu nemůže nic zdát jelikož všechno od něho tak jenom s typu výše jinými dary nebo z nástroji pracuje. A tohleto musely tu dokumentace dokumentoval v jiném případě ještě daleko zřetelněji třeba v tom postavení že v ka na poli aby domě. Tam se říká potom služebníku na poli že tím že celý den pracoval je pořád ještě služebníkem nehodný men neužitečný ale protože jak je to míněno ho protože ten člověk ze sebe nic nedával ale tisíci kdysi si myslel že se dej nic ne že se že něco ze sebe dál ten den že něco udělal sám ze sebe když je všechno o toho hospodáře pod milovat jež potud půdu na všechno. I tu dispozic co dělat. Tak to křivdí situaci nechápeš situaci ve které jsem ocitat. Takže takový člověk kdyby přišel do toho domu hospodářova potom po při je tady první udělal že bych řek tak teď jsem se pořádně nad zřel dejte vidí jsme se mně vyspat nebudete odpočinout a podobně to ten pravý služebník správný který se po žen za neužitečného nená neklesli zásluhy za to co udělal před ven rozumíte. Po tam dělat vinni si si klady zásluhy. Tak ten ten prostě přichází umí jezdce o páše se myslí šat a sloužit tomu hospodáři. A neptám se jesi dostane vůbec jíst to znamená. To v služba v domě modlitba nám ho v vnitřní modlitbě a než dál od boha nic v když chce mu patřit a ten ten správný po sto ve vnitřní modlitbě a tam je také správně naznačen postoj el v denním dějí ano nepovažovat si to vzala ne veliký. Prospěch nebo užitek vlastní nebo nevlastnit ani to co do toho člověku skládá když jsem byl zásadně proti vlastní jenomže přestat tyto nepochopili že to tažení proti vlastnictví. Tak taky i u nikam a pravý smysl těchto podobenství. Tam se bojuje proti vlastnictví jsem se ukazuje jak se vymanit se vlastnictví protože kdyby člověk jenom malinko vlastnil tep tak v tím svým vlastnictvím zde začíná mít něco svého svůj domov. A on domov věčným tady mu nic nepatří či on nesmí ani za ne dítkem přede jakého vlastnictví o nesmí vlasy ani čas is nespí vlastnit syna. Let takže tohleto berte na vědomí že ježíš kristus chtěl nás především naučit abychom jenom spravovali to co je jeho to co je božího a ne abychom to vlastní. Když to o správcovství se stane vlastníky to jsme se z vrhli nesmíme přejít přes úroveň správce to znamená. Z or třebas podobenství o svým zná jeho spalovaly hřivny které nebyly jejich a. Jste ho z porád vrátil ani napadlo malinko si tím do od pro sebe to by byl povel proto by to dopadlo když ten který si nejsme tímto jenom to schoval po zem dostal vynadáno dělal. A byl uveden do temnot vnějších. Znamená do stejné nevědomostí jako ti kteří nemají to vědomí že mají něco z. Svěřeného od boha. I co si myslí že to mají své ty nemohou vůbec mít poznání el tou bod těchto věčný věcech o by se nemají jestli získají například nějaké četby tak je to všechno zlomkovité a nemá to není do pospojovat stojí to všechno ve vzduchu. Kdežto ti kdo se vzdali sami sebe do přestali vlastnit. Sebe samé ty mají zvolený přístup k moudrosti poznáním boha a všech jeho věcí do takové míry jaké to hodné aby dověděli a aby to taky bude si protože to je veliký náklad. Je větší náklad tedy může na bedrech lidských viset protože hrozí tomu člověku že to bude považovat za svou moudrost. A to je nejhroznější způsob vlastnění on třebas vymanil za všeho svého zase rodiny dělal chtít něco své tělesnosti ale myslí si že svatý a dokonce moudrý svatý jsem tímhle tím trpěl devět let a proto jsem se musel dostat koncentráku. A tam jsem uznal že to byl absolutně špatný život z špatné pojetí cesty. Všem to byla relativní pravda a relativní omyl jsme si včela vykládali že. Že se mýlil nebylo to špatné kdo to pokrok že jsem byl takle jakoby svatým devět let no ale neměl jsem si osobě myslel jsem se když to moje svatost. Přivlastňování z něčeho pozemského je tedy chybné na duchovní cestě třebas dělat si něco se od boha jako třeba svatost o jediný svatý. Ale ten vrcholná chyba. To nesmí člověk se pustit ti jak to nemá do když to k dispozici a on tuto neuniká o svými do volně disponovat jo jako ti učedníci paní moli volně disponovat se vším s veškerou mocí co jim ježíš kristus. Svěřil takže potom nedivte že to ve při dělat jako kdyby to sami dělali jak to při tak nedělat jak by to samí dělali el tak tímto přestalo jít o vraceli z ježíš kristu naříkali a ono to tam nevejde tam jim tam nám to nejde a on říkal ne jo. To vám nemůže jít protože to vyžaduje modlitbu jenom modlitbou u tolik že se přestali modlit. Vizte přestali náležet tomu uctívat toho který vám tuto moc ta pravá modlitba je posvěť se jiné not tvé. Nená posvěcovat toho bohat tím co dělám to je pravá a modlí za. Protože v době když ježíš dusil. Litoval otčenáš svým učedníku mu tak byl bůh považován především za tvůrce zas tvořit tele a jestliže je bůh stvořitelem a se po se za ti ho me no tak zase nějakou tu učí prát ničím jiným ne. A protože k tomu člověk schopnost jsem všechno od pána boha tak to je jenom vládne jeho nástroje nemá tyto přivlastňovat. Čili správná modlitba se na čáku otčenáše chce od nás spočívá v tom že člověk je činný bez ohledu na sebe jenom pro věc správnou víte za věcí správnou kde to jsem byl vychováván násilím nápodoby na to nikdy nešel ale visel proto vychováváni k tomu po dobrým tady mnou že ano že dneska není zapotřebí také hlasy na to jít do by musel někdo čtrnáct pro provádt si vědom toho jsme na potřebí dobrat se provádí. tak mu je mnou cestou tady s vámi se že to máte pochopit že toto je smysl toho posvěť semeno tvé a po sví posvětit tím celý svůj život. Bez vlastnění. Tím že to vysvětlit ono především jak je to že by který umírají brzo. A jestliže takylibuju dostal do věčné individuality když ta brzo umřeli bych hned na to na to že ta otázka ještě dalo rozšířená odpověděl že ne. Protože jem. Je tady jedna věc i tam vyžaduje velký vysvětlení lidské tělo ten bez kterého aby za rozvinut do lidského těla se všemi funkcemi protože když pohlavním funkcí nemůžeme transformovat všechno z vesmíru tak aby se to posbíral no a odvedlo k tomu bohu. Jenom člověk vyspělí dospělý se všemi funkcemi třebaže chybným dal se všemi funkcemi. Je transformátorem který po sbírá neb z celého ve si víru ve které je nějak jako v pláž tu připraven. A ten med když se naučí nevlastnit odevzdání nezištně bohu ty že ho bohu nezištně odevzdá a pak do individuality vejde napřed tam vejde jenom s. Chvilinku na chvilinku to jsou extaze a pak když to třebas kolikrát opakuje tu extazi když byl by touto cestou obrazovou tak se to se a on mezitím také v vplývá nejen že bez extazi el tak odpojit na to první že k tomu aby člověk mohl se vrátit věčný individuality musí být napřed celým člověkem protože ty jsi člověk a teď. Otázka dále zněla. A ten člověk je celý hned při narození nebo potom taky k tyto jsem čát se na to odpověděl není celý ten člověk totiž je celý to smyslu že v sobě nesmrtelnou podstatu to ano ale nemůže využít nemůže jít po žít. To je zavřena pro něho na čtyři za nápady bych tak řekl a protože mu chybí některé funkce transformační ano a s vámi v této lidské ve toto pojetí transformační el tak prosimvás jestliže tomu takhle je tak platí si že to je v ní. Jedna jediná pravda která spojitost začátek svým koncem protože ten člověk se z se v okamžiku zrození z zrození teprve ne stane nich tím kdo k dispozici nesmrtelnou duši. před tím. Čili když se zabíjí třebas promiňte tak říkám v katolictví je proti tomu zabíjí se nezrozený člověk matce tak jsem jí. Tak moc se nestane ano. Protože neříkáme jsem nestane nic ale nestane se to kdekoliv za dvě třebas dítě narozené ano a protože ta duše nesmrtelná neplníte svůj funkcí za svou funkci nemůže uplatnit totiž beze nehod novém embryu tam může se napojit jenom na veškerém vesmírové síly a ty jsou dispozici teprve. Třebaže na ten v tom narozeném člověku jo. Tak tím jsem to odbyl. To tak význam v duchovním vývoji své bytosti ten že nám o umře předčasně nemůže přejít do ty vnitřní netkví věčný podstaty a tak dále chce to je otázka která aby bylo dobře do byl dobře doplnit že tak jako je tomu malé dítě které umírá předčasně. Tak je to i s nejstarším člověkem který nepřeje do věčného života v stejná situace. To ne tady nezáleží nade se života nýbrž že se člověk chová. Dítě se nemůže chovat špatně jako se chová dospělý člověk špatně že míří jako zvíře jenom do hrobu jo kdežto to dítě je že když ses ocitne někde v záhrobí let tak je tam šťastným tvorem který mu nic nechybí dělat to. Život cit tam dohraje které řekl dohraje transem jsem tam hraje. A se týče toho jak na to vliv do pod za jeho vývoj duchovní neoděl do li ten jeho duchovní vývoj od z toho prostředí ve kterém se narodilo protože nekladu otázku z stanoviska. Svého pocitu oddělenosti ve špatně kladena otázka on není oděno od rodičů především. Do vnitřně let takže to co ten dopad z se najde u rodičů jo tak on přisluhoval toto jenom úkol přisluhovat nějak rodičů. To dítě při že umřelo v čas praně včas pro sebe vedené tak tu oběť kterou nechce nese za ty proti či oni třebas jenom trápí vim nad tak si říká co vám to vedlo dítě dnech říkají si ano o to vedlo pro to oním to je nepochopení velice jím prospělo když na dávají zapomněli a ne tady mám další. Že ta že že jo přes ní. Ale k tomu odpustí kteří si odpouštějí se zrozovat na zem do ve jsem nebyl co sval zda se dnes a že se na nebi v ne. Tak to je vyšel a takhle tak všimněte si taky doby tyto ježíš s u z těm učedníků říká. Říkají kdo tehdy když je poušti do světa po svém zmrtvýchvstání a tak dále to je důležité si na ty kontext ty časové a co se před tím všechno je to s těmi přední ky na tak dále. Protože kdyby člověk neměl sám sobě dovršenou tu fázi vývoje ve které by mu bylo vnitřně odpuštěno ve které uši rozvázáno s tímto světem ve které nemá tady místo nýbrž v království nebeské tak bych neměl vůbec dost. Rosu co rozvazovat něco nahoře anebo svazovat. Že ani tady st když dnes váže sám u sebe nese váženou rozváže taky nikoho jiného. Takže on jednat se nadál tou schopností ježíš protože opatřil tou schopností být svobodnými vnitřně vítr rozvázání my nespoutané ni. A pak tedy měli právo rozvazovat a svazovat tou mocí z ježíše krista a boží která byla v teď se možná budete statek do tedy se svatou zpovědí u katolíků ne jez jsi takle na to neni jako ten člověk kterým byl před učedník páně nebo tak. No tak bych něco se zřít st mi která učeň na tak zvané charismat dech kdysi ten řek měl z věž důležitý protože tam moc se mu od boha dána tak víře nemůže být klamán to es se víra slepá pravda ale nemůže být se o tu víru okraje jen tím že by to nefungovaly a si tedy vzpomínám na případ cel. Pátera viděla který již také zpovídal odpuštěn říši ale pralesa smyslu v že totiž rozvazovat toho člověka od než ctnosti jo rozvazovat ten se nebyl schopen dělat to co dělal před tím. Si žije jíte aspon vědí as se schopni udělat tentýž hřích tak není chyba jenom v tom knězi který nebyl takle vnitřně na výši nevěřil v tom svém otci ke str. Když učedníci přestali věřit nemoci tak tímto nešlo žena ale taky by ten ten na došel ze svojí že to nebral vážně že se neodevzdal s tou svou osobností bohu. Je totiž křesťana ani tato li je to strašně těžké aby to udělal apod za spoj by visím dobře protože my si myslíme že po mu musíme jenom to nejlepší co máme odevzdá a ne to je třeba a taky to bylo při tam dát. Tam mu to všechno složit celobytostně tam bude za když tam něco malinko třebas to nejhoršího si necháte u sebe přes to musim než vylepšovat to je na to jste na omylu to vám buď je odpuštěn nebo není odpuštěn li vám je to odpuštěno tak tomu nemůžete brát vracet. Když třebas dejme tomu. Dneska jsem tam měl nedo o z tam jednoho kněze svýho bývali za žáka by se zvrhl potom na kněze. A tak mně říkal jak jsem ho on nebyl v svaté zpověď zemři tam od toho co mu to litera dlouho na proč jako kněz taky chodím je ke svaté jsme se říkal nikomu do poruč doby do byl ke svaté zpovědi nikomu v ale abych se dopustil el zneuctění svátosti kdybych s ním šel o to. Tu k tomu nerozumím v pro tak že on to řeknu. Si že jsem provedl někdy ve třicátých plete znamená to nebylo přesná do sedumnáct na nějakou jednání zpověď. A jsem získat tam odpuštění hříchu u tak to mělo ten následek. To bylo pravé odpuštění hřích a ku když jsem to nemohl dělat jsem potom ještě jsou to se zvrhl protože jsem zase vlivem světa se zase nakazit tím světem a podobně jsem ž jaké vylomeniny že ne ale tak jsem přišel znovu přes potom zase ke zpovědi ale vždycky jenom tehdy když živí tím že si to za slu vodu nebo že se musím zase nějak u sebrat abych tam celý k tomu bohu odevzdal oni do tam jenom s. Tím nebo spodním hříchem to ne. Protože kdybyste viz. Tisíc hlav a se klid své vnitřní jsa ani tak oni narostou další hlavy kde se řeka v atd ten nebo onen hřích kdy nic proti tomu nebo onomu třísku za tou nebo onou ctností vyšší proti celému svému musíte celobytostně k bohu patřit takle vypadat zpověď. A když takhle vypadala spojit i u toho největšího hříšníka u toho pátera pia. Tak ten největší jako byl třebas ten pod obraz i ty byly se okamžitě obrátil o nebyl schopen toho dál psa a nebyl schopen tak myslet jo pase tedy ti se na svět takový strach ze hříchu že pro ten jenom potřebou jista tento nebo i těla a byl to byl nadpřirozený strach nebo nenormální strach iracionální strach a to bylo to byla moc boží která ve mně působila jsem to říkal jako. Strach nebo tak nějak. Urážku boha nebo tu prostě sebe brž tak vědomí těchto věcí se do tohoto o dorůstal ale deska vím že v ní. Kdykoliv bych celobytostně za bohem nešel znamená kdybych seděl použitých kdybych něco pro sebe a něco pro něho tak bych musel okamžitě jít ke zpovědi a jsem tomu věřím. Řekl jo vy chodíte ke zpovědi a být který je zen tak byste spojí šel tak ky. Tak chtěl jsem kdysi neříkal protože by se nám přít kdo hřích ku těch hříšníky kteří v tom co je na sebe bere tvé. Vy to dělat že s malým uvědoměním pravé podstaty moci boží vyd se mu bohu tolik nevěříte byste měli věřit vaše víra je milé příliš chabá že on je to který odpouští i. On předával tu moc svým učedníků takto byl on se svou mocí která do těch učedníků vstupovala a ne že by to byli oni schopni sami ze sebe on tam z toho neb neplní nevyplývá. Ale z toho vývoji je to vyplývá a my si musíme vždycky vzít ten celý ona začne již živým životem i s těmi výroky jedno s druhým postu posuzovat syntetický a analytický způsob výkladu. A jenom dohromady se podáno. Tak se z toho něco udělat co rozumět daného či se člověk může totálně řídit na všech. Přestala tak v v v. Tady spráné vysvětlení vy říkáte že tedy je to spojení od toho od hříšnosti toto starého ale to není celé vysvětlení. Kdyby tomu takhle bylo. Tak mystická smrt st umírání vlastního umírání semene abys mohl narodit nové semeno by z toho totiž nové nový rostliny s větším užitkem ale tak to bylo všechno toto umírání ale ne zároveň s tím umíráním ale postupuje proces z od způsob. Znovuzrozování je ti učedníci páně než dosáhli tohoto o z schopnosti odpouštět museli projít ctnost na kou fází znovuzrození ano. A to prošli protože oni se museli vzdát například víry no to bylo velice těžké. A velice prosto musel se úplně vzdát sami sebe na jedné straně a museli být ježíšem kristem obdařeni tou mocí znovu zrozovat cítí proces který začíná u podoba končí duchem sáhodlouhých proces jako člověk je proces a ne nějaká bytost. Vizte proces. Se měníte jako pro ve tak každý proces se mění každou chvílí se mění za chvíli se tím co se byl před tím a tak dále dokonce úroveň vašeho duchovního chápání tatáž každou chvíli jiná jo. Tak berte na vědomí že to není jenom pro spojování nýbrž stejnou měrou spojování a proto oni mohou napojit kafky. Například ten páter vidělo napojí il to chopit ty nemohou do spojil o těch do hříchu ale na po jeho na boží život. Takže on odešel do kláštera a za po bylo roku zemřel ale napojil se na boží život. Takže obojí jste oboustranná věc jestliže člověk odchází od zpovědi a není napojena ten život tak to ještě pořád neprovedl správně. jsem když jsem odešel od jela svoji v sedmnácti letech tak jsem byl v ní. Než si dokonale ale do míry napojen na boží živil jsem bez něho nedokázal ani vydechl mnou. jsem prostě musel k tomu životu patřit jo je to tam táhlo. Žije někdo odejde o spoj je a klepat ji před kostelem tat toho pronikáme stalo na rozpojit neprovedl si nestaví kolik dělo s u žádné z pojedění nebyl. Tak z prost mluvím s těmi knězi jo. Protože oni o tom velice o na školu podávají tu svatost tady nám toto jen na nahání hlazení perel sviním a on řikal jeho ježíš kristus byl milosrdný. A vizte strašně milost nese říkal jsem strašně prostředník protože vím komu to říkám to říkám věřící to říkám vám knězi. Protože vy musíte nasadit výší dělati o když a to je možné to taková degradace náboženství způsobuje že po vás každý dneska plivá a právem kdybyste vynesla byly tolik tak po vás neměli právo plivá atd no si zavinili sami ve bylo vaši předchůdci se za tady ze které se držíte kdy musíte narovnat kdy musíte prohloubit a to z toho nepodaří dokud nepochopíte smysl ježíšova život proste svou. Že dogmatice nepochopili. A oko a pokud se pole toho nebude taky cítit. Se pochopit to co je snadné to si při nebo viz spis o pochopit že to ale to ještě není žádné vítězství se pole toho řídit. Se v ježíš se omlouvají že nelze jednou zpovědí odstranit všechny hříchy a říkají kdy tady tvrdíte jakost vědom vrabců na střeše asi jednou ranou všechny středy ty o to všechno běží jiným směrem ale to porůznu ostrou ano po lidské bytosti protože chceme li zpovědí nebo přijímání zasáhnout tu nebo. On on nec. Nos a postihnout nebo přivolat tu nebo onu ctnost počínáme si zásadně tak vně a my musíme jít za člověkem. A člověk po věk se svými vlastnostmi její jednota. To není stádo vrat su to jsou přisluhovači na jednom díle. I táhnou všichni za den pro vás jeden či jeden hod vim nectnosti ctnosti pravda ale všechny i ty ctnosti i věřící způsoby v jednom jediném organismu duševním. A proto je třeba nedosahovat určitou ctnost nebo určitou necnostni dosavad tu bytost. Takže jsem se zpovídal musím prostou opakovat při první věda spojí kterou jsem dělal pořádně. Která nebyla potoka a žena takhle. jsem vám teďka důstojně ale řekl všechny svoje hříchy ale považuju za nutné vám říci. Že největší mým hřích se protože za těch sedumnáct let nevěřil na boha protože jsem bez boha čili to byl život absolutně planý. A výtečný chci dneska žít nejenom nevíře ale pro něho ta víra buď si být pro závazná musím jemu tou vírou sloužit a když je ne vyzpovídat se z tohoto hříchu že jsem žil bez boha se bez něho obešel a že by potřebu nastolit závislost po služ. Nos. Vědomou poslušnost na něm el tak jsem tady zbytečným as zpověď nebyla právo plat za v jsem se nevystoupí. Tato rosu provádím dlouze co tak o to tam nemluvil pochopitelně od ono vysvětluju protože několika vět tam v v v v v to v on to byl to k tomu ba onomu stačilo malinko napovědět jsem byl tomuto svítilo. A on říkal no a vám něco řeknu větou půsty hodné. bych si přála jednoho jediného mnicha mít v ten to liška sklem řádu který by toto si přál. Aby jenom pro boha žil vám to rozlišení dám to v žádném z po by je zasazen není a jak tohleto udělal tak opravdu jsem byl v chvíli svoboden. Od lidské bytosti která tím tak to je a ne k bohu rozumíte od toho musí zpověď. Osobou. Bytost ne tím je tam jenom špatnostmi k sobě taky svými ctnostně a ještě vůb svými ctnosti ctnostmi k sobě z ne proč to tak snadno šlo s maří magdalenou pro citu k kou aby se obrátila že svými ctnostmi k sobě a ne ji hlad ale proč to šlo těžkost farizeji protože oni k sobě z kdyby svými ctnostmi aby proto pro by z píle mi že ano protože nic z hledá ty obr. Čím mi jak se vyjádřil ježíš tak je to pravda ten člověk je než spasitele ten člověkem ne osvobodit tele v el protože tím je pořád k sobě třebaže těm nejlepším měl jsem když jsem chtěl vědět jak si myslel jsem svatý tak jsem ti jenom k sobě chápejte jsem nebyl schopen z toho plynulého spojení s bohem které potom okamžitě nastalo jak jsem se vzdal toho svého dosavadního života i. Tou svou ctností samo jsou jsem pochopil že jsem to nedělal správně zase znovu jsem pochopil ačkoliv protivní jenom na ty ni pravda pro ten vstupu přiznat potřebovat protože toho zapotřebí tak jak to u za jako špatné ne ten kde viděti život svatýho. A bylo to špatné relativně špatné to bylo rozumíte dneska se s ho s. Co o poznali tak by to pro správné ne ale bylo taky správné se o to odklonit a člověk s když se neumí v po zpovědi od oni od sebe se.