Karel Makoň: 84-27B-p (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

No tak ten člověk dej se domy od to je od sebe celého musí do do spodní od toho boha rozumíte a platí o něho o například ta dále ale to jsou nekonečné ta paní mi to. Toho tedy o nezávidí kompromituje si je jako pro je že sebe kompromituje kněze jak je s nakonec se dožila říkám že my tady chodit dobrat se svými hříchy v před. Protože to nevzal za správný konec no kdežto když jsem jsem odevzdal ten život prosím vás k to byla správná zpověď tady nemá celého. Okamžitě nastoupilo trvalé pět věcí trvají ctěn do po to co promarnil kdesi trvají trvalé vědomé spojení s bohem tak se neděl že on rozměr věří na krk nepadlo prvně poznává ale ten miluje že existuje předně existuje ta si jeho vědom do pro tu existenci jeho skrze procházející mým vědomím a mou o ní. No to pro láska to všechno dohromady a protože si byl toto jenomže nemiluju že nežiju že nepoznávám nýbrž že ve mně žije ten bůh tak jsem sebe nevlastnil rozumí. A byl jsem mu ustavičně vděčen za v tom e že mohu být prostředníkem v jeho všemohoucnosti a proto jsem k tomu potřeba u bude bylo u po utrpení postaráno děláno neměl utrpení utrpení bylo. Ale nebylo nikoho kdo vytrpěl ve mně nebylo ve mně nikoho. A jsem dokonce několika lidem tam řekl vidíte své nese trpící. vám dneska dokážu že nejsem trpí těl by to nevydržíte dlouho že se budete nakažen tím myšlením ostatních lidí. Ale naž čili kam vám to dokážu dneska zmoci božích nebudete trpící a on celý jen by netrpí cí. On celý den neměl hlad ostatní měly přát neměli žízeň. Neměl strach a ve šel řekl ty je to slíbil jenom na den. Ale jakmile si toto řekl začal mistr nebyly jen v to nebude aby bylo do se nestalo to dostal bytí a tak dále říkal když to že ty nejsi schopen šel jiného než extaze. Ještě musíš projít nějakým vývojem aby se aby se z bez text nazí obešel tam jsem jím přešel mnoha extazemi protože se dostal do toho stavu kde extazi nepotřebuju ven a tak el pro točit to věci mohu zvěstovat jenom tím že se to říká moje proto je třeba ho předat ale trvale nemohu mít takže o na to úleva mu kterou pocit že je i vy když se od se mnou mluvil o to přejdete telat trvá dlouho do po promarníte a. Je víte já. No ale. nemluvím ze sebe taky mně to jde samo tom nám tu že ještě do tam mi nejde nadále obsahově co vím co mám říkat okamžitě když tónem napoví teta vím z on říkal to jsem okamžitě objeví ale takže nemusím se tyto namahat ne u nabudu své protože to sám nedělám protože přitom sám nejsem. Tím do sestává ve jsem tím který jest nemáme trpět existence v sobě jo se napojena jsem si právě straně modly že boží existence jsme v jestliže jsem šel tehdy v dělání z kovy na počátku své cesty co jsem měl za sebou. jsem za sebou že jsem se řídil správným ve které jsem nepoznával že pochází od boha tak to z rozlišovací jsem je že pochází od boha je třeba se to ovi nebo ono to bylo od boha ven se jsem je let co na něm něco poznal jako správné a tím jsem se řídil v protože jsem taky dostal do moc to vykonat zase nebylo ode mně to zase od boha. A když jsem potom se ocitl v tomu jsou ve jsem byl postižen tím viděním an nesmrtelné podstaty zřením nazírání v tom smyslu ne vizuálním nýbrž v tom smyslu mystickým tad. Tak zase jsem prodělal něco no. Co jsem o čem jsem si myslel že to čem pro že jsem si to nějakým způsobem vysloužil tím předcházejícím životem těm do těch sedmnácti jsem jednal správně atakdále a na to tak u k je to nebylo ale prostě ale nebyl jsem na takové výši vědy aby se trošičku s pletl v řeči nebylo to na takové výši abych. Si byl vědom toho že nic z toho není moje nic z toho není z zásluhy. Že jsem nějakým způsobem pracoval na poli hospodářově nadto jsem ještě nevěděl že tón není je tím se nestalo služebníkem užitečným nežil teprve služebníkem neužitečným teďka přicházím do domu otcova to znamená do vnitřní modlitby to jsem se poprvně dostatek nic modlitby tak že tam teprve když budu správně provádět tak se stanou služebníkem užitečným služebníkem nikým víc než služebníkem užitečným toto les správně pro vady to nic. Modlitbou k touze za potřeba pokus po vidí připravit. Umět patřit tomu bohu v hmoty. Nebo ta modlitba mystická je za za hravá každá když to člověk dělá proto aby se dostal nelnou k pominou vše kristus brát ne to nevědomosti to dělá u li tomu abys dostat pánu bohu ano to znamená on přichází od to most podlaze říkám mu jsem pro sebe proto se lidem rozumíš se teďka někde najíst ale se potom taky zato posloužit tak na sebe. Nová služebník správný ten na sebe nedbá. jsem potřeboval na sebe nedbat a to jsem byl příliš slabý abych to dokázal. Abych na sebe nebe bál tomu bylo třeba se rozžehnat se vým životem. Nejsem před tím žil a jsem to uznal za tím je to život planý bez boha. Tak jsem to jednou uznával jsem o tom nebyl prost pojem jsem potřel někoho druhého to mělo spojil jako ježíš kristus able to vtělený bůh potřeboval osoba svýho na křtitele aby ho pokřtil a potřebovala katany a pali své as soudce aby ho dostali na kříž. Sám se tam nedostal jo. Tak jsem se k ničemu sám jsem si kdyby si člověk sám ničemu dostal tak rázem by si to začal přivlastňovat přátele a bylo by po dalším pokroku. Tomu bylo třeba udělat přítrž a to udělal ten jest. Jsem tou smiloval jsou mu prosty úpěnlivě prosil vám to nechtěl udělat viz pověr vyřešit který hříchem není. A tak mu říkal ho za hřích nepovažují. Ale těsto a my zpovídám v je to světsky na tak ale když na těsto z a ego te a jsou tak z toho osvobozuje absolutna né. Pže o z že z toho vím li kdy výměnu jen ne ne jste se rosy pouštím od toho jsem se tak na absolute od něčeho tu vypustit z toho o město by styl jo. jsem byl toho zbaven to nebyla moje v ha kde jsem byl tak pak ježíš jsem vůbec v tom nebyl nějakým způsob obsažen v tom byl život. Ale tady je řečeno věku odnětím vás dělám mu veliké potíže v když se odvrátí od toho pozemského aby se zase znovu nevrátil. Zase zapadne kam se se za padnout nemá tu mu dal za pod ale ono ho to tam zase přiveden musím vás u potřeli na jednu věc že my podléháme tomu velkému pokušení. Proti němuž se modlíme u tu pánu bohu neuveď nás v pokušení a to je že naše smyslová. A rozumová podstata nám ten předvádí tento svět za kojí je skutečný. A nic jiného a v žádné světlo nemáme tak i když si na vzpomeneme nebo přiznáme že něco ještě existuje. Ta skutečnost jediná kterou zažíváme v na zvrátit tomu smyslovému rozumovému vnímání a zpracování. Tak bytové daleko beznadějné ale ono tomu tak není on totiž člověk není schopen pořád myslet a co on myslí ku člověk myslí nebo v smyslové vjemy zpracovává svou myslí ne z rozumu bez wattsova udělal sis to taky program životní. Tak když je to duchovní pro krám se tak se to všechno po liž protože je to způsobena tím obrovským kdy k dětem. Tou cenou kterou platí každý člověk za to že se narodil jako člověk totiž že se radil s celým tím transformátorem ze kterého používal jenom malinkou část transformační na nikom schopnost transformační znamená to maso mávat pomocí smyslu ů pole to co vidí aby se dostal do rozumu jo to řekla o li to tele že nic není v rozumu co napřed ve smyslech. Na to měl pravdu nad u pro tuto úroveň ano je že on taky něco neni ve smyslech a muž doby nakonec rozumu a to z toho důvodu že máme mimosmyslovém vnímání a to mimosmyslové vnímání ano to probíhá cenou třetinu našeho života neboť si nesmíte myslet že když spíte že to promarněna záležitost kolik velkých. Vidí velcí vynález su se na věc viz spalo a pak k přišly protože když třebas spekuloval je o něčem tak to nikdy ne po skládali tak jako se to samovolně postrádal když toto přestali být za toho si přestali myslet. A ono se to po stalo podle jediného řádu než když se na to před myší protože když je do všech převýší tak učíte es on bude nadto je nějaký systém který se u víra. To je nějaký pochod nějaký proces ten který je ne v v tiskl do své paměti neprosil stroje samočinně protože na po to málem tep tak samovolně kdežto tam ten na ten spánek nemáte letem svět v tam jsem ho dotoho z tohoto světa ale to co si vzpomene se mu sám pletl zlo v jenom malinký kousek z toho co tam zažívá nemáte vůbec ponětí vo tom. Co tam zažívá. Tam především znovu před přát te. To co jste si tady usmyslili nebo za čím jste tady v tomto světě š li to zbylo vám to jenom takovýho u vliv čili slovy že nám toho jenom v poslední vteřiny než se probudíte to z toho o to z pak ono by do vůbec nic to cenou uvědomit tam jste před před li možná něco nebo znovu středy nebo znovu navázali spoje nebo vztahy tak tedy vy jste ji nikdy nepřišli takže ráz no se dostáváte. Do vztahů se k které do který jsem se před tím nemohli vůbec dostat. Ňáká paní zde při do na by řekl nám pod pod kam se se svatým antonín když o po má. Prosimvás to jsou vztahy u přejeme jednat sví bez stánku neboť mi takle v běžném vědomí nemáme schopnost otcova se svatými. Ale tam myš opustíme svojí povídavou mysl svoji rozjímavou mysl svoji u povídal mnou a uvažující smysl tohoto bez úvahy potom kde ten patrný že totiž může považovat své ma bez úvahy bez naší snahy bez tebe vzpřímil o zásahu našeho on k sobě rozumíte no mezi tím bylo nějaké období kde jsme se do tohoto stavu se vydal dostat aby to obcování s tím svatým bylo vůbec možné se o osobností která může způsoby. Jenom za myslí bez za smysly. Ve smyslech ne. Je to neštěstí proč řekla se z normální žen od tím nesetká normální mistrem normální ale nám váže se nesetká s protože nemá schopno zastavit svou mysl k tomu do toho pořád mluví. Ale bylo mi tedy z ko ne v teď mi to tady ale zrovna tak jak vám to říkám jo co mi to mluvíš tady jsou jiné veličiny které bylo to moli promluvit zase jedete už. A máte navozenou nějakou vnitřní modlitbu pochopitelně to by modlila příklad víckrát tam byste měli nějakou schopnost modlitby vnitřní tak myslím roku to bylo to na nic ale tak to ne a když máte zatím stejný vaše nějaká vnitřní zkušenost tak z toho se vyvine spojení s tím s s tím svatým nebo s tím světem božím nebo tak nějak podobně ale přichází najednou zčista zraje pomoc svou odjinud než byl v lidské mysli. Čili ani že do vědomě kolik takové pomoci zhůry bez se rozumový jo uvažování bez smyslového vnímání mi denně dostáváme jenomže ten neumíme nemáme touhou rozumový a vy podvědomí přístup. Kdy kdybychom nebyli totiž věčně z věčně bez mezer spojení s bohem tak bychom se volit oni by prášky když se vracíme pod téže práci kterou máme jo o oživuje ne jo navazujeme směrem zpět je to okruh uzavřený oko duch. Od boha jsme přišli na po tedy v kristus a k bohu se vracíme v tom že on to dělal ve zkratce jako vzor a my to děláme z s a od dvou se že pomalinku. K opravdu snažit od toho. Vědom k poznání v věčné odstavci z vlastního života to řikám právě nám tak abych na svazovalo na úroveň osobního pojetí božství jo protože ne všichni osobně toho takhle věří a ten zrovna to za tou bez víc znám. A odpověď na to její jedinečná ses tam bude moc slíbíte tomu znám i nemá žít a teď vám řeknu kdo význam aby to ji tam nemá být nám to tehdy když ten člověk to mu mu klást. Když tomu vnitřně veden nutkání když štít byl lid stávání když cítí jím zaujetí pro ty věci. Tak může se mi krk na to že to účelné protože bez zaujetí by tam neudělá na této cestě ani krok když je jenom věda ale není zaujatý tak je to absolutně neúčelné dále si toho nevšímá nemá to smysl. Ale to smysl u člověka který se tím za udělal ten může přežít. Do širšího vědomí a to ten člověk teď se stává pochopí při kdyby vědomi mělo větší možnosti do širší že by to bylo na škodu k toho když v těle ne čili nebyl schopnějšími inteligentnější jim ne se tak by to bylo dobré v k v například jako dítě považovali dávné velice aby normálně inteligentní ale nebylo to pravda jsem jenom rozšířené vědomí rozumíte a o nestaneme vysvětlit. Měl to v si proto o to jim tedy jem se se nadešel je ničem vůbec na protože ve škole nám bude všem. tím matky sami pro to do hlavy ho rozuměla tomu vemu vnuknutí ale v oni na životě neměli vůbec zdání. Tak tímto všechno špatně hodnotili teta člověk se naučí nově hodnotit ale vím že inteligence je schopnost přizpůsobovat se. A o sebe zkus mat okolnostem kterým se člověk nemůže vůbec jinak přizpůsobit nemá je to rozšířené vědomí a víte co to je za potíže v lidském životě že se neumí přizpůsobit nebo nemůže se dostat ze situace v pro jindy do které se dostane. On se musí umět tak rase přizpůsobit aby nikdy kou co když chceme přizpůsobí když se nestane součástí toho co se právě děj je tak přesto nedostane on se musí do toho si způsobem ponořit. A vím mohou se potom z toho když si jenom oko od toho tak o chod mají stát odpuštění takto neřeší. On se nesmím bát řešit věci které se rozumem řešit nedají rozšíření vědomí se řeší dají. myslím řek bych byl toho co jsem pravou měla aby řeknu tak že taky chyba tímto svým zevním vědomím se prostě řeší věci které se normálně řešit nedají. I ten člověk je daleko méně starostí. Ale je přitom před přímější protože on vykonává el ty věci e nic ze větším pochopení na om je pečlivý tam by jinými bez nebyl z toho důvodu jedno prostého jeví to nestačí na že by to bylo beztak zbytečné ano. Takže her. To je člověk byl potom stále svobodnější v tak jestli to vede k takovému osvobozování své v že takové vnitřní souboje tak volně nějaký smysl žena. A ta ale dobře ježíšovo učení jest že se chápe jenom pole toho co řekla. Asi nikdy pochopit správně nemůže mostu taky nebo viset oni s tím co se dělo. Ale to co se dělo vedle toho co říká je stejně oni ve nebo ještě důležitější možná než to co říkal tam jsem že to co říkali komentář k tomu co udělala ano. A tak si všimněme co udělal do třicátých roku co udělal od třicátých roku do přijat třicátého a to udělal potom. To byl vysvětleme si to jenom tímto svým těmito třemi ten jordán. Do toho svého třicátého roku nebyl učitelem ostrého svou moudrost nebyl učitelem byl poddán své rodině. Kdyby byl ustrnul na této úrovni kdyby byl nešel do jordánu nedal se pokřtít nedal své svádět satanem svým a nezapřel jsem se on se potřeboval nám ukázal že jen musíme se od. Poutat od svého takovým způsobem že a že tam nemá co do toho našeho chtění co mluvit jo ne co si přejete satan to je to lidské které si něco přeje není k situaci kde tedy jsem to měl obrovskou moc k dispozici to si to jáčko mohl zase více přát než u nás obyčejných lidí si přeje. A von si přálo aby proměnil chleby k od nebo v kameni klady aby se skočil z nějaké věže atakdále aby se mu klaněla podobně a on říkal kdo nadto z atomu taky říkat tohleto psáno v ve se ve se dostali z mu tu když ty jako to neudělá tak ty neuvěď věřit že si opravdovým. Spasitelem v on to přesto neudělal z toho principu že bo bujet se klanět takže teď bych k tomu se dal jestliže třebas ježíš kristus učí svoje učedníky prochází světem tehdejším ale dělá nějaké zázraky. Tak to je fáse o které se vyjádřil že menší než otec. Pravé a za druhé bylo o fáze tak se. Zadruhé že nemůže jim zvěstovat to co by ještě nepochopili protože co jim může dát jenom duch svatý k pochopení. Čili je v tom vidět takový proces vzestupu roši. Z veškerého konání to udělá pro své učedníky po zmrtvýchvstání po se staň ducha svatého nemohlo pro udělat v tom období učitelství bo měl vámi či ky ano. Jaké mír mi byl někdo jeho učedníkem pro záviselo zaseje na tom jeho postavení. Například on musel mít někde základnu oni měl ve své národě ve kterém se narodil. Čili ty měli prvořadou přirozenou pro o za mnou. Bych vymoženost za sebou stát se učedníky on si nevzal nikoho s učedníky mezi učedníky do nebyl izraelita ho. Na to neznamená že byl místní patrny nad ale že on co je to základna on. Chtěl ukázat že to hmotná základna jako nemůže udělat nic se co by jim neuneslo moje tělo to je moje základna. A tehdejší národ izraelským byl jeho tělem v ano. S tělem se kterým se tedy o cest to miloval když se kterou vycházel lépe řečeno. A ze kterého působil dál v takže jestliže o mi to nějakou pohanu podobou on než kdo v ku ne že je nebude léčit jejího syna nebo tak nějak nebo víte případě když se. Ho dotkla nějaká žena taky říkal cos vodní země vyšla síla jak co udělala koho řekla vim že nejsem s tvého rodu do síně ne pojme z pekla jsem se ale pokud je o to snažila řekla to je jenom ti do tys sbírám o tak dále a ten bez taky správně řečeno. A tak jsem řekl takovou víru jsem lidové našel a podobně a v dávané podobně čili onomu nešlo o to i dolovat se v tom národě ale z něho vycházet z něho vycházet do celého světa aby to bylo možné přestaň ducha svatého rozumíte čili co pro něho nebylo možné on nemohl on nechtěl kříž čit jen ty svoje síly předčasně ano. On věděl že udělal strašně málo z toho co budu si bude moci udělat. Kolik z toho a řekl jsi učit činí kou může udělí daleko víc než on všimněte si pro výroku. Taky se tak stalo protože mi bylo vidělo jen v ježíše tak to krista svědka neexistovalo protože by jeho učedníci tak neska ještě existuje. Let tak udělil k o víc než on. A to ne že by byl menší ale že musím si byl dobře vědom toho vývoje toho díla o dílo jeho taky procesem no vývojovým. No a tam a v padá do takovou vývojového stádia toho proč se svou š. Ve kterém se mon tak nemohl vyjádřit rozumíte kdy například když se tam na na něho přišel o pomoc při přišel považovala ten se nikdy římský by nebyl. Ani křesťané mání ani židem tam onoho vyslyšel jenom proto sobec ten princip který dostával že měl velikou víru a na takový duch i zraje naše já. Takže nad el když měla takovou víru taky byla uzdravena rozumíte na to neznamená že můžeme že smíme oddělit to co řekl od toho co udělat. On tam v jednom to právo boji se musí chápal dohromady teprve pak dostal nepravou pravdu. On tam taky v jednom případě říkala na nebi to je lepší otec dva syny jeden musí že mu pomůže o nepomůže nebo je mu to neslibuje po udělá v tom něco samo co o že ten život měl lepší. A on to k ženě nesliboval udělal práh a to víte to je ten si na to bylo zněla všechno se musí na skutcích tělem prověřit že vyslovila tak dále opačně jo. Milovati budeš bližního jako sebe samého a ne v je tam dost nejasné přitom že když sebe samého tedy smí mít rád se tak se mám před těla tak něco pro sebe taky udělám ne. A když pro sebe něco udělám tak bych měl být schopen totéž udělat pro když mýho a ne tady by možná nastala pali koly své v protože on někdy možná na to co udělám pro sebe nemohu dělat pro vyšel z toho rodu do jíme kůži a tak dále tak jestliže ježíš kristus na to dál nebo do povídali si to ještě řekl toho více ale tato vysvětlím rovnou v kdy. Či řekl milovati budeš bližního jako sebe samého. Ale zaseje prosim berte to v kontextu jeho činu. A ten zní ten do kontext v ní. Napřed slovně pak s tak z proto řeknu v čili jestliže něco dělám pro sebe nevěřte mně. Čili on sebe miloval a učil své učedníky milovat sebe jinak. Jež jak jsem normálně sobecký člověk sebe miluje. Si oni neřek jenom budeš miloval když jako sebe sama nýbrž že také učil jak se mají správně milovat. Tak pak se to dostává všechno tento byl do jiného světla a jakého světa na příklad jak oni se milovali v době se při zajištěn kriste vím tohle to říkal vím proto u k a to bylo prolil plody učedníky. Oni se milovali v tom smyslu vrcholně sobecky že chtěli spásu pro sebe v osobní spásu. A on dobře věděl že něco takového neexistuje. Ale nechali přitom protože viděl že může z toho vyvést jenom svou smrtí na kříži že si že to tuto víru vodních opustí jo. Návodně vedl k víře né. Která nakonec se ukázal být nepravou nesprávnou aspoň počít těch učedníků nebo který jich mistr potupně umřel na kříži ne. Sám za nemožný a neschopni sebe oprostit o těch katanů nemohlo ani jim pomoci a to nemuselo dokonale zbavit víry dokonale zbavit víry. Takže tanec ta věc miluj se bys jako sebe sama je psána pro člověka pro lidi kteří ještě než neprošli křížem. Umíte ten kód jak se zná psána pro učedníky kteří tep nešli za jenom za vlastní spásou. Ale protože si zase vlastní spásou byli ochotni pro ni udělat všem stát. Je při bližního bez o na sebe pomáháte od se musí janem co všechno dělat všechno udělat pro vyšší něho a proto to věděli co dělají pro sebe pro vlastní spásu způsob ty jedinečný při tento po sobec si byl do volen v této úrovní víte je to nepochopitelných tyto na ve z mám v jeho života to je ta med tolik nepochopitelný rozpor my věci kterými jsou rozporné když se s pro známe z jeho životu komu to říká ne ale jak se o k tomu chovaly a jak na. Proč. Jestliže ovšem toto není celý výklad. Toto co on že mnoho moc hodin kráso to jinde provedl tak že tam doporučuju spis mystická koncentrace ano. A metu před dočetl četl tak tam je to zodpovězena ano pole to co bych normálně ve musel do mu o vykládat ale on na jej kristus učil své učedníky v době kdy ještě nebyli tak vysoko že by to pochopili. vás posílám mezi lidi teď jinak než vás z počtu budete sami. Vás z vel posílá vybavené svou vlastní mocí. Takže nebudete tou mocí od boha ano působit mezi ty lidi mezi dnem na ty lidi. A tak se nebojte nic sám nestal nepotřebujete ani meč ani měšec nic. A tak taky tomu bylo takžé ti učedníci páně em. Milovali toho bližního jako sebe podivuhodným způsobem. Je to na to je že jako žilo můžeme jdou zcela jinak než sebe. Oni jediným duch čelem je jediným dechem milovali sebe i bližního zároveň je na jih úroveň to miloval bližního sebe jako jako je jo. Protože oni jak sobě psali tu spásu taky tím věděli věděli že museli musí přát to uzdraveného oni si ve jo aby oni si neudělali. Nějaký dar ber na cestě aby k spáse došli jo na při to byl křest vypočítavý. Jak ty tak jak je tak v tobě to je ještě křestanské způsob myšlení které musí dát ježíš kristus přechodně na úrovni těch učedníků ano není. Toho obecné pravidlo které by platilo všeobecně. Nýbrž to platí jenom pro tak s nevšimně se pozvi duší jako jsou učedníci páně a pro by to ještě vadit protože před tím tou o se tak se to dokáže ho by především na či sebe do toho toho bližního ale ten si to dokážou. Protože z moci boží něco dělají ne ale dělají to za stejnou měrou pro sebe jako pro toho bližního čili tohoto jsou schopni ano v potom v potomky přichází stav člověk může být bližního než sebe v k zase nezapomíná a vás upozorňuju na je z nově z to se ikskrát meze stát v. A ale bych byl rád když to uvědomovali aby z z sebe neklamaly při stal protože je sice to je to i s krát víte ale že on i s krát za sebe ten člověk za máme to v nejlepším pořádku a dát přednost tomu vyššímu také v pořádku. Ale on sebe ještě tím neopustil aby sebe opustil to ve třeba veliké sebepoznání v v v to sebepoznání když opouští sebe a aby mohl bližního když mu pomoci nebo k bližnímu něco dobrého udělat tele. A když není postaveno na tom málo poznání že všechno je z moci boží co dělat tak on na zapomíná jiným způsobem než správným na sebe. On zapomínají jenom na na své z tví na chvíli ano je překryto co by tím viděním te potřeby u toho bližního ano ten na chvilinku překryto ale není to u. Podobá nebo nám na to řekl zničeno nebo tak nějak není vyvážena tak smrt při není vyvážena z znovu zrození. Ale protože se to děje čas od času a mně se to neděje a tak dále kdežto u ježíše krista tento stavby zapomíná na sebe a myslel jenom třebas na své učedníky vycházel z. Ze sebepoznání že jednotky s otcem ano a ta byla takové povahy. Je pro tuto jednotu co bral to vede z poznání že když učedníci dorostli. Do míry kam mně mohla být víra provést dovést tak on nemusel víry zbavit. A oni nemilosrdně zbavila to byla také láska v tom bližní že prostě nechal na holičkách i k chudák vše. Petr plakal zoufat si zapře ježíše kriste o neměl na přis u dostal věřit to způsobem že ježíš kristus řečeno ten při jíž. Kde se na krista ověřil pořád ne. Že vás tohleto berte na vědomí že jem když dělají dva totéž není to totéž jeli tahleta láska k bližnímu projevem poznání jednou miluje bůh mnou jedná a on jediným činitelem jo. Mnou žije bůh tak je to v pořádku na sebe nemyslíme jo. To jsem dokázal životě dom pět měsíců o z opuštění božího dělat může tam vzdal svýho života ale bylo třeba se vzdát sílu života totálně se vzdal svýho života jesiže před tuhle tím dobrým skutkem že zapomněla na se pro bližního dobrý pro k němu se mám stes zcela neztratila sebe nebo svého své smrti se ve tak je to jenom v přechodném stádiu žes to lítostivá bytostí že milující bytost a podobně ani z víc ale ne ještě bytost poznávající. A zase ke svému velkému žalu k sobě brát tří vrací kte od vrátíte případy kdy si říkáte tady zase k sobě neměl navrátit. Jak jsem tohleto mohl pravé st. Jak jsem např je ona mi takovou starost tam kde vyšší neměla být a tak dále to se nám zase jindy podle mých cela opačná stránka věci protože. Ve vás ještě vládne na vaše tak vám to nevyčítá máme nebot to všechno v pořádku protože zapomínat zasetém nejlepším pořádku ale není to milovati bližního víc než sama sebe to není. Jenom přechodný řek bych extatický stav. Extaze se sebe se nit cit žene se přechodně sebe mít člověk že přestane být sám sebou na chvíli ale jsem se k sobě vrací. No. Že člověk nemůže milovat bližního víc než sám sebe tak se nestranného současný stav. To nejde to by si něco předstíral aniž bych chvilinku mu miloval se i když z něho více sebe tak zase předstírá. Tak síle je tak nutkavá že on nemůže pokusy bližního tedy na tom hůř než o jeho škod ale jak na tom bude to jeho škod tak se situace obrátit rozumíte takže ono je to opravdu tak jak říkám že člověk je do míry schopen nemá být. Jaké míry víc poznává že on nemiluje a miluje bůh ano. nakonec kdy jsem věděl věděl že nikdy nemiloval se to dověděl že nikdy nemiloval protože kdyby byl od boha dostával sílu k tomu aby miloval nebyl nikdy mít na nikoho milostivě se měl obrátit. Tak pak je to ne vším pořádku protože to poznává že že jo dva protože vždycky nějaký příděl lásky božímu byl věnován pole od disposice na s von někdy z po s takovou že ochota se od sebe celý rozdat prosím za okolo datem. Ale to není vrcholný stav ovšem když se to stane v okamžiku smrti. Tak nedostatek se vždycky z toho je osvobození ale kdyby se byl kol byl zase z toho dostal ten zase byl obyčejný smrtelník ten který musel tvrdě zase o ten nové extaze jít. To bylo to to s tím sebeobětování pomoženo velice rychle z kdysi že tam řečeno v jednom překladu nebude jen nadal vidět sil svou duši ne není mně hoden. A jinde v jiném překladu někdy jiný překlad do překládal tu duši jako sebe toho rase tak by se byl taky četl ten nebude li sebe nenávidět není hoden. Tak je z toho obojí jeden a tentýž vír pro ten který nám svědčí o jedné věci že to tak zvaný relativní omyl správný relativní omyl je naprosto nutný na této duchovní cestě i kdybych byl sebe se do nás světech nenáviděl tak se ani krokem se. Dostal kupředu kdy. Byl přestal světech sebe nenáviděl jo bych nezačal nenávidět zdokonalená vět co se v sobě obrátil zády jsem byl k ničemu jsem před no z ní. Z se stále tím nic ze kterého můžeme to nic z vody přirozenosti poznávat rozumíte. Tak je to míněno či že to nenávisti zvláštního zvláštní povahy je to spojeno tato nám že spojená s relativním ale správným omylem jo. Není z mého hlediska dnešního pravda že ten můj život jak na to dívat sedmnácti letech a to se nás je byl planý a k ničemu to ne že by ho někomu přál byl násilně na od vás celým navozen ale byl velice užitečný a nebylo by došlo k tomu sedmnáctýmu roku s tím co v něm stalo kdy bylo nepředcházelo to jsem jednal správně bez ohledu na svou vlastní vůli žádal ale který se mi to muselo jevit to byl ten relativní omyl správným správný. Ut omyl jako jsem planě žil do trošku špatně. Protože byl povinna že o šest pět přesto světech dá. Do chodil viklat o mezi fázích mockrát se toto opakovalo to říkám jenom na takový. Vrcholných případech ale to se op oko sklad mezi třicátým a s protože nemá tyto do toto z bolesti no tak tím z jenom říci. Že my si představujeme jako sto přesto o li ti při ti páně dokud viny vědomí ještě o to jde přímočaře. Že člověk čím dál tím méně chyb čím dál méně je z hříšný čím dál je ctnost vnějších kde a tak to ne víte člověk je řízena bytost přírodním způsobem organicky a řek bych přirozeně a není. To řízení politické že dámy v nařizoval toto nesmíš co to s budou doby kdy budete vůbec ani ctnostný ani hříšný. Kdyby vám někdo řekl při ctnostný stal by se slyšen kristem řekli s ježíšem kristem. Nejsem ctností jinam řekli že jste do boží řekli jsme nejsem nejsem dobrý a ne hady byste věděli byste že nejste dobří jako již zvěděl že není dobrý ví. Protože jak byl v těle mohl dělat jenom rád tím dobro relativní dobra není pravým dobrem to jenom odnož nějaká která se jeví tomu člověku pro kterou se do prodělal jako absolutní dobro to není absolutní dobré tam kde ho vůbec nepoznáváme svými smysly ani jsou rozšířenou schopností něco vnímat to je prostě něco co je u boha a co to s od boha. Pořád vychází do se pořád vrací. Tak asi ověřeno z tady jedna katolická modlitba který říká. Vy pane bože dej mi víru lásku. Co ještě toto pokoru důvěru. A proč jste ryby neříká nauč je to pokoře a tak dále. El co je správné je to správné v modlitbě a no. bych říkal všestrannější říkal dej mně protože je mým viklat může to učit to je příliš sprosté. Pánbůh právo si vzali postem mi to může dát je to může velký učit ale je ale považovat to za dané nevzal naučené protože ještě co dané tak si toho nejsem není jak si to zasluhují rozumíte. Ježto naučeného a to si zase tu budu tím jsem přitom mne že mám co byl byl život o podobně a takže je tedy s z s ne že bych radil modli se s dej mně. bych jenom velitel modlitbě něco jiného nečekaně jiného se modlí o takové věci. Tak by si ale byla to dost rozhodným způsobem o pro si to přeje let tak by si měl být sil na lépe řečeno nebi si být vědom toho že tom možná neunese mu to bude dána. Že to možná promarní anebo že pod tím padne úplně mrtev prostože k u z ne z tolik věcí jako je v víra pokorná láska janem co všecko pro jiné abych si to nikdy od boha nepřál protože jsem takové povahy že bych to neunesl. A jsem se moli jenom de větle za tu lásku o nic jinýho nech i ale jsem to přestalo una z jsem ještě tam začal vyslýchal vztek věku začal by šel jsem do přestávalo onen z této byl při velké břemeno protože mně zračila dávat on tam v tom koncentráku dokonale opustil vědomí se mi do za zdálo že z ostatně naplakal jako ty ostatní né. No a to bylo pro neúnosné jak to dotazy věz která tady se mnou brát tedy na to vám jako to se masy dělat co špatně nemocen při na jinou myšlen podle že to jsem roste bylo špatné. Kdo to neúnosné. Kdyby se byla nad jemnou nesmiloval bůh tak nenese sami to co si na misse zabit tak jsem na na do to vůbec se přeje li kde ta chyba v při v tom že jsem v pod sebe ne odešel ne v k v.