Karel Makoň: 84-28A-p_do_613-b (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Se nad jsem ten je pravou lásku protože to nedělal pro sebe nýbrž proto ježíše krista kterého miloval i. Proto se ocitl pod křížem protože mu o něho vůbec nešlo od toho jana kde to bylo o něho co tak by byl zmizel jako ten svatý petr aby byl při že taky v k smrti že. Let a on se nebál protože osobě nevěděl né. Ta láska jeho byla v nikoliv pro jana nýbrž pro toho boha. F. A to se jej k zradil modlit sil v radil milují boha co o co se z duše i těla. Všech síly a tak dále. Tak to je asi vysvětleno ne tolik se bude to velice akademická odpověď and protože nabýt si jako i přitom jsem na to máme ještě možná hodinu času ho bych nestačil na by toto opustil vám dobyto velice s ke z lidské pojednání možná ale o to nám to nejde nám jde o praktický zdálo sah do věci. Ano říkáte mámeli bolest dubu nemohu si říkáním toho že není trpícího nemohu se zbavit bolesti zubů to bolest zubů trvá. Když se z dostalo koncentráku nezbavil se z toho koncentráku jsem říkal ty si vnitřně svobodný ne. To nebyla pravda cesty byl vězněm se. Se se cítí být vězněm taky vězně na cítit tu bolest cítí jen z ztotožňuje se se svým tělem ale to těžký se s ním něco dělat ještě bolí zub protože se aspoň s tím dubem do který bolí ale taky těžko syna mávat se že není trpícího a je trpících a. Alé kdybys te kdykoli třebas přechodně. Se ocitli v takovém stavu vědomí jako třebas ramakrišna. Když ho operovali s ťing řeka on měl rakovinu krku na den a ne o ono pole tak o něho pole na něco na rub chce promiňte a onoho od oni o řekli tak anestezie ano nám že i dálo u větou svědomí ode roste ruky své vědomí podle na kterou při vědomí o toto nebolelo ovšem ten měl jógickou schopnost. Protože jsem na to tělo svým tělem s které části jakkoliv části těla odebrat své vědomí protože by bolel zub tak že bych ve doklad o nebyl ze zubu slova vědom v něm ano. Protože celodenního ale to bych si ztratil vědomím byl úplně nabyl o by tak asi kdo o správné si bych taky při tom nezemřel. Nadto prostě neumím ramakrišna to uměla jsem. A možná že bych to měl spal jsem rukou nemožné ale lékaři mně to naučili je že jsem. Zapomněl pro bolest z rukou prudce která přestávalo míru mocnosti na celé tělo. A. A to mně napovídá jednu vět kdo o tobě který zapomněl na to tělo. No to byl tedy je trpěla to nebyl trpící to byl ten na svém některým čili nás svět pořád někdo kdo je to být v každém z nás stačí své v okamžiku k utrpení čili pod jeho střechu a netrpěl když to do bolest. Tuku. Musíte jako ramakrišna vzdalovat třebas od ruky svoje vědomí to není zapotřebí. Ale je otázka si bytost tak je v případě zubu bylo účelné todle. Nebude zubu atom musím taky rozum je tady proto aby mně upozorněn se máte rodu léčit nebo vytrhnout nebo z takovýho bolet vůbec že není nic špatného v když to fyzická bolest nýbrž upozorňuje mně nějaký nepořádek který za kterým bych měli ta by ho vepři a tak je taky z bolesti věčném světě duševní to je upozornění které styk jiná že tady mám něco vylepšily. Tak když byla příklad o dušeni o nata něco jiného taky jdu za tím důvodem proč tu bolest duše mám a jestliže při do tomu na kou. A postranním příčiny duševní choroby tím že začnu jednat jinak ne aby to nespojené aby to nezpůsobilo tu bolest ale se to že to nebude způsoboval bolest tak ta bolest přestane o kam před tím se do bože není nikoho trpícího v podstatě. Ovšem musím na to umět jít bych tak řekl nebo musím se měl vzdát sama sebe. Prosím napřed si hlavu a nemá to vše let tak zkrátka dobře ale tam vypadá to co jako rozporná když se na jedné straně říká že člověk si nemůže otevřít se musí do zrozeno ne a om ale on musí klepat aby nestranně je tady třeba zase řečeno v k v. Království boží násilím trpí a násilím je dobýváno tak jak to je dobývá neboli dobýváme co je pravda z toho zase je obojí pravda když to aristotelovskou do velikou na to nestačíte a abychom el protože nemáme v on si nic než aristotelovskou logikou o najednou se mi to pro pět nezrozené. Na lepší indickou se raném tone nám vzdávám do čínskou. My si musíme přibrat k tomuto jsem ten ho pro mys navrhoval život ježíše krista abychom pochopili jak to fakt z ky je assisi to na odporuje. Tak napřed. Řeknu vysvětlím z toho království boží násilí trpí. A násilím je dobýváno. Na to ještě rozjede je tam svým si lid tak jestliže na tom na se analyticky potom při k vyšším životě tak to mnou syntetický jo. Proto někdy je opačně většinou život ježíšův v na lid říká ale je toto dokud jamu třebas opačně možná jak na to při to s to tak by to při na řík ale že v co i krásy boží násilí trpí. On přeci než jsem přišel na svět aby důkazy jaké utrpením musí přines protože. Aby to krásy boží uskutečnila že musí trpět obrovské násilí větší na si jakým jsem na člověk může spáchat se zabíjet ne že potom pod viděla a přitom protože se neuzná tam kde by měl být uznáván že ano všecky možná všechno možná příkoří zažil ten ježíš kristus. A takže plakala jeruzalém v mém kterýho takle zavrhl a to bylo co říci v ježíše že nad něčím on tak jsme plakal. A toto všecko no z z je výrazem toho že krásy boží násilí trpí tak to těmi si by se toto za nepotřebuje násilí trpí. Ale s tím nebudu spokojen jenom chci ještě říci. Že my si neuvědomuje ani že v našem životě pořád s království boží násilí trpí. Jestliže celkový poznání zastanou částečným poznáváním pomocí smyslů a rozumový zpracování tak činím nesmírné násilím na království božím zatím jenom nás si ti ještě nedobývá ale čím veliké násilí protože. Nech to je ve sis nepravda jak to pociťuju ale takovým z malinkým zlomek pravdy co mohu vnímat smysly as stoly vozu o něco rozumového před to v tom duchovním poznání nestojí ani za řeč je to jako nic. Čili to svou ježíši postí nevědomou. Čím veliké rasy čili je tomu království božímu a dokonce jsem ochoten to co nás se jsem byl ochoten se pro němu stavět ne abys mi tak dobou pán bůh neexistuje to neni pravda. Takové nás si to by to by většina z něčeho svým že se držím jenom toho toho. Života a umírá jako zvíře čili že to krásy boží z o dbalo tak jsem z toho se u vnikl na proto z li kdy se sám sobě na obrovské násilí konané na tom kdo mně dělá dobro a to je nepochopením to co jako ne proto pro ježíše krista bylo nepochopením to co tam dělali. A tak to je ta první vcházet protože bych k tomu k i tu bychom k rozeznala ale nechám toho že to tak aspoň zhruba jasné násilí trpí dí. A na asi vím je dobýváno. Zase to doklad to nebo tak na zlo viklat protože byste musel dostat při sobě tam v ní. To nechci a protože byste mi to že tady v no ale nechci se tak podívejte se z nás si jimi nebývá a ježíš kristus říká napřed to řeknu mu slovy po to že pro svého události měl život a el. Vy se netroufá které v toho boha požádat o to. Aby se s vámi sdělil abych vám patřil abych vám ten chléb věčný dál po které se neumíral děláte velikou chybu zdali pak syn který požádá od chce oh ale. Je v dostane misse toho ráno kamenem do se nestane si děláte na takovou věc. Víte si se točí víte vůbec z to si myslel co tam neříkal. To je kolikrát pro vás neúnosný žádáte příliš mnoho te ve třebas chopit to u ne z jako jsem nebyl schopen to u na s ale potom z se stane něco vám co vás učiní schopným to znamená budete nás tím třebas zbavení když se pod světem modlit o to abyste do králoství boží našli přítel pro sebe a chyba omyl to von by o tedy na zemi nevědění protože budete zbavováni sami sebe ne na svým třeba. Jsa o to bude že to pro vás to neni to on tady na mysli pořád nějakého panna bych výklad jsem byl veden indicky vůbec netrpěl pavel vedeni vše kristem začal trpět mi mírně trpět atd trpěl do skonání svýho života a prosto jdou protože nepochopil že musí být ničí. No ale to zase trošičku stranou toto než pochopil že to nedokáže že to nejde. El tak byl patrně osvobozen a zemřel asi s ve spojení s bohem toho nevim mal před o krám. Tak na asi trpí a na si dobývá a ty mám to nás je dobrým dobýváno podívejte se. Jakým nás si tím ježíš kristus dobýval pro lidi to králoství boží všimněte si toho v. Na začátku jeho života to byl pravou v nás si jemností co od vás se narodil. herodes zavraždil pane s se šedesát dětí. Byl ku liší kristu to je tak. Člověk mám mnoho složek svýho tak v tom z takto chápe to zabil řím těch vláda řek sv. A kolik těch nepravých musí být zabit toho tvé hrozné násilí kdežto pravé věčné se dostaneme to nemusím držet a v tak ale berte na vědomí že proto o to je násilí které člověk koná na tom co od od boha všechno od boha. Je hrubé násilí proti království božímu to co od boha přišlo že musí být za tu ven no. Aby mohl to se objevit to co je přímo božího ne co jenom jenom od jeho ano k v. No a tak kdybych to jsem posuzoval tak by si všiml že ježíš kristus s on prostě. Bez ohledu na toho že jeho neuznávali tak do toho krásy se vrátil. Uděl násilí nese na tom co od boha měl být si jeho život byl od boha on to dobře neděle že od boha máme to nevím ale on zase ono po bohu on o věnováno ho oponou obětoval lidí. To o prostě si na tom co od boha se tak je tomu s nebrat ale rozvážete ještě daleko srozumitelněji ale si nebi národ totiž tak že když člověk. Nezapře sám sebe k tomu potřebuje veliké násilí a jednal s tím bohem řek bych silně v tom smyslu řekne a co je mi do tebe člověče. Znásilnění to co od boha všechno co od boha on co jste takové nic z. Které kde si vůbec není možné ani a dokonale tedy násilím na království boží a jak jsem se v tom nic tak je krásy boží to tyto a dokud toto násilně jsem neprovede do posledních teče ti. A to ukončení všech těch věcí tak to králoství není dobyta v ted ještě jsem byl absolutně bezmocen když všecko odevzdal když na se pro jenom všechno násilím na tom co bylo od boha na tom synu božím všechno se provedlo takle toto z nás si vím prosím se pro rod tak čistoty prozatím zastavuje říká a jako lásku musel být otec. Vůči lidem když svého jediného syna obětovat kvůli těm lidem a při mně nesouhlasím s tím bylo se o tom záleží ty pavel měl jistě svým způsobem pravdu on když na to chápu se jinak k ale co on řiká je to nepochopitelný. Jinak to li pochopitelné než že si ji nějakým se ten ježíš kristus to dělal nazpátek do v tom králoství v ze kterého zase nás si tím nešel v protože on musel dejme tomu. Kdybych byl i my tomu říkal dobrovolně. A musel jsem typ hnout z toho společenství kde oni se chybělo cti otce mám do se být menším než je otec na nějaký. Sice tři let ne aby se o svaté vrátit do veliký násilí on to kdyby si člověk toto dovolil tak před tím zavrhnou plně to nemůže než nic. Takový bůh viděl že. Ale o by ukázal co je na všem tom dění slyšet oko ježíše krise protože to násilí který kterým je králoství boží. Ta žena. Když jsem bych řekl že je tam správný překlad ten říkal sil dobýváno ona si vane dobyto z toho z doby je to otevření dveří které provádí bůh za nás ne ale ono je pravda i tože je zároveň dobyto i dobýváno z toho z s v tom smyslu že my sami ze sebe to neděláme to nesou naše prostředky. To jsou naše schopnosti. A je dobýváno to bohem věděl a no tak je rozumíte a bohem v je dobyto. Neboť ten do zvítězil v to není to smrtelné nýbrž se to dnes tak ta nesmrtelná měl trvale v absolutním ztotožněna s bohem že to tu vlastnost vedle boha. Nad kterou bychom marně mi hledali mi hledali v bohu že bůh nemusí sebe dosahovat ta mi i v tomto stavu ustavičně dosahujeme ho boha v. To k ono se přít. Ho hezká otázka teď jsem to tedy jsem k vědění někdy byl napsal co člověk a že je být za bujet věcí jiných kterou dělá to nemá co mu patřit andré straně jsem asi psal i sv pochopitelně aby trošičku v na s tou věcí kte do udělat že nemá tak tříd patřit tomu nemá patřit tomu který jde. A tady jsem rád že mi tahleta otázka na pokra na protože jsem tam vyšel to je opravdu k rovnou odpověď. A tady zněla by se bude se na kloudná ale to bys měla měla li si z asi takhle je že totiž jestliže by se člověk ne připoutává svou pozorností k tomu co dělá tak že by k věci úplně nepatřila. Tak by se naučil vycházel sám ze sebe jo. A kdyby se na přeli jsem sám sebe nebyl by nebyla by jeho činnost tréninkem na to k sobě nepatřit. Takže on jak k sobě nepatří když jde za bohem pochopitelně dělat takže záleží teďka na tom co právě dělá jestli tedy mít anebo děla něco poté jim tu již běží závod jo v když že děláte není a náš život. Na poli je ten není v něm k tomu co potom děláme v tom domě rozumíte. Tak když jsem na poli tak musím se plně věnovat tomu poli nesmím myslet na hospodáře kde se tam večer znali ve si od počinu do boha co všechno tam dobře mu my nebo nebo tak to bude nebo z mět přímé nemusím mnoho z podal se vůbec pomyslet jenom z to si co je budou musel se tady mám úkol ale ten jsem mám soustředit a plně a to je nejlepší příprava k tomu abych se přijdu do toho. Domu hospodářova abych tam taky byl případně pozván k večeři. No let takže ale obojího je zapotřebí a teď s děje ale to by tak že se k po viditelné protože ve kloudnou odpor lid ty jež se zřekl modlete se neustále. Protože ten člověk je potom ustavičně modlí svým své vědomě. Leže přeříkává nějaké modlitby nosem modlí jednak tím že uctíváme do božích jo svou činnost například v posvěcené dohoří svou činnost tak pak samozřejmě ten ten člověk musí dělat na nás dojem ale není to jenom dojem skutečnost že je vždycky trošičku nad i věcí povznesena ano. Jako by je v věci jich nepatří jakoby si plně nevěnoval jako by je nebyly ji zaujat v vám to napřed přede na ježíši kristu protože člověk ano obyčeje se po je dost postí pro do mat lidské a když kristus léčil těžce el u nemocné nevyřešíme nemocna při se mrtvých v tak nebi se vůbec neuspěl že ani lékař nejlepší žen. dělal to bez nutíme vjem bez nás si byl nad tím vědec nebyl býval nad tím tak to neudělal kdy byl do toho vstoupil ne svou mocí nýbrž mocí je li toho který chtěl li tak jak u z ale by tam jenom na příklad no ono budeš jiný důvody proč což oné nám tu mus tomuto o to abych to ukrátil v na. Tak by byl nevyléčil. Ale on když začal třebas zběžně to by ty nejběžnější způsoby léčení ne nějaké lepší. A kde kdysi starají tak že on se ptal toho kdo chtěl třebas byt uzdraven svého své slepoty co si před věděl dobře co chce ale způsobem jak jsem několikrát vykládal že vůle toho kdo chtěl být. Zdravém ten. Věřící přenesl nebo tam vůle přešla ježíše krista ano takže on potom směl tou si jeho víry způsobit kdyby byl ten normální sled že se neodevzdal tomu ježíši v své víry že on do ten ježíš dokáže. Když sis to nebo k a psal. Proto nešel člověk je na nazareta na něho nevěřili protože věděli že tolik syntéza tu v ne co jsem vám tady udělit máme udělal jeden zázrak je tam nešel do viděla že by zrodil v by že kompromitoval. Ale co je ti li kteří mu uvěřili ty museli tu svou víru složit k nohám ježíše krista bez na všem tom bylo vysvětleno jak to udělaly učedníci v okamžiku smrti člověk oni se vzdali. Své víry je to obdobné prosím oni přestali věřit ten ten kdo chtěl být uzdraven svlečení měl třebas ses za sled pod i v v v v v v v v v to nemusel dále věřit chápete nebylo třeba bylo bylo mu to dokonce přecházelo to bylo slabé příliš on tu vírou předával k moci ježíšovy a ta moc začla působit rozumíte mně ale byla to síla toho že si ježíš při z ne na ale tvoje víra uzdravila o pro tomu tak bylo. No něco co spoje za no taktně způsoby víra prostředníka jako víra toho od tří do ti vede se i on sám uvěřil mne a ten protože o to vůbec neměl zdání že to třebas co kterého on šel tomu ježíši co od toho jsem vykládal že teď vám budu vykládat jenom na nejí obyčejný vší zázracích. Tam byli zázraky které byly druhé kategorie rad před tikat byl do lila to všechno medik dal tak a ani se dokonce života od toho dostal. To by to moc hezké při chyby že v tom báječně vyznali a na to nemám čas ale tak vám řeknu aspoň tuhletu věc jestliže je tady například uvěřil ten před a ona existuje spojitost mezi tím setník jem amen ti mýho služebníkem své v. Rovně lásky no pouto lásky tak po tomto poutu lásky se to přenesena toho za koho to bylo u děláno to dostalo běžná záležitost a tím se taky když toto meč např do působím šelem to v co věří za od posmrtným vzor na to po smrti člověka a tak dále a tak dále zástupná a oběti možno atd tak podobně ano. Například se na to toho že mám na hlavu na na hlavu ale ale kraj něco schválně podám. Tak z kraji či je totiž možno dokonce obětovat v bohu chléb a být s tím k němu přivede za těch okolností že se ztotožňuji s tou obětí toho. Ale ba takhle by to mělo být při či sval tele že totiž. Tam přicházím ses svým chlebem cestou tělesnosti říkám pane bože tady až. s tebou vstupu na ten o táž a přeju se aby svět proměnil st ve svůj život věčný. Si že takovýmto způsobem na to ji deme tak ta proměna buď částečně nebo úplně probíhá jako ten člověk z bez atd. Tak to je tak ten krajní případ z něho to vysvětlení v věci ale vám při tom to to není nejvyšší je to byl zázraku to tady bavíme kdy vyšší teprve zázraku věta. Že ten ježíš kristus odpouští hříchy a k tomu do si přeje aby tu byly od ti to ještě ve nejvyšší tebe o li to je to by to tak kategorie ale ještě to nejvyšší anny příklad ego je tam je odpouští říši pro me jemu který si vůbec nepřeje aby mu byly hříchy odpuštění vůbec si to nepřeje on tam prostě vstupuje za přítomnosti farizeů mu. A v čisté jasná říká protože mám na mysli taky ty farizeje co na působit odpouští třetím řídit tomu chromému i oni se podívali na chromého aby ji je pořád jsme na. Tak mu říkají protože oni věřili na převtělování o prosím že ten to milion vtělení že chromý od mládí jiné na to nebude říkal svou odpustil hříchy k li ze snadno říká ale to by přestal taky mít následky těch u tedy s pak to buď on před aby si ji nebo rodiče nebo tak nějak. A voni na to od poděl velice snadno oním říkal nic kdysi myslíte že n pro nějak souvisí protože člověk rovný s tím jsem odpuštění hříchy to sporů vůbec nesouvisí odpuštění si kuje něco úplně jiného než zbavení nějakých neduh že u k je z li na to nesouvisí. Žádným proviněním prožil do chromí a nebo žádným přestal by si vtělením kladné protože mně došel jsem mí. Tomto případě nevinen v jeden z jiných důvodů souvisí s tím že zde musí ukázat že zázrak uzdravení jej nižším zázrakem. Není zázrak odpuštění hříchů a že nejvyšším za větu již tomu dosyta ne přejít tadyhle je důležité ten tomu prost to po ze si to přeji že totiž el si myslím že svatý pavel v s s si vůbec nepřál aby nebylo odpuštěno že vraždili křesťany. On to považoval své provinění a vejde že není hoden aby byl přestalo toho matou od se po mysl. Ale v tom musí v tom v při protože v to nějak tu v tom měl na to vnímat rostlo technik to přerostlo přesněji a tak mu to na po vědělo že ty jsi hotovým nic co tady děláš když jak oni umírají hodně a s tedy dělat něco úplně špatnost ty ses anulovat před bohem se stal ničím nechme se stal ničím to byl ježíš kristus že na a a ho. Vzal k sobě za učedníka to nedbalo protože vraždil křesťany nedbal na to toto by si měla tři ke uvědomovat že není vysvětlení cesty v tom e že místo nectností dělám ctnosti je to dobrá věc jenom dobra ale jenom dobra a vede to ke spáse jako tohle do u toho bohatý doma den se když tělo dobré od mládí to nestačí. Ale následování krista. To znamená zapření sama sebe to je ta konečná fáze je v která v spáse nade. No a myslím že je to dáno musím se od prosí. Co mně když jsem dispozici k tomu od udělal o to uzdravení ještě k tomu odpuštění hříchu o opustil on si to nepřál toto měl to pravé co mal do z vás chce pochopit že je v záměru božím je abychom se všichni k němu vrátili. A že si to přejeme maličkost vedle to sto přeje bůh ten si to přeje jinak atomu se nedá odporovat ano on tam ukázal na tom chromým kterému napřed odpustil hříchy protože ve vůli boží je abych všichni k němu šli i ti kteří stane před o ale není věky i ti kteří jste nepředou mají k němu blíž. I ti kteří jste vše nebo by hle co museli protože jeho učení si že si to přáli museli projít velikou krizí kterou nemusel projít ten který mu byly odpuštěny hříchy tím byly odpuštění z této liším datem pokoje přesto ducha co to teprv bylo odpuštění hříchů nebo při tom pokoji ale dřív co k tomu hned protože on na něm ukázal slávu boží on potřeboval nám. Celé to učení o bohu před bez do všech podrobností že když si třebas myslím no. A mám touhu po bohu jsem na tom líp než tam ne ten který touhu nemá to z. Ano kým bůh tu touhu po duši aby se k němu vrátila jo to je větší než kterákoliv moje touha ale jenom se musím k této musel otevřít a pak se projeví ano. I sebezáporem se otevřít proto on vám na nebi čeho se zapři sebe samá co je vůbec celý recept na toho atd. Aby se stal tento zázrak ale ten na chromých který si nepřál snad sbe před do to se za novou z s to se s letem mi vysvětlit. Vy si nepřála z aby byly odpuštěny hříchy ani si nepsali byl zbaven chromosti. Tento dělal líp než kterýkoliv li někdo si to před. Kdykoliv jiným než si přeje než ten krisi přeje ale byl uzdraven sil z rovnosti. Anebo aby domu bylo odpuštění hřích. Ale protože sto nepřeje tak bůh může projevit své vlastní přání. To je asi tak jako s tou oslicí toho baláma když ba nechtěl promluvit tak mluvilo oslice pány klíčí těmto pravdám ano že totiž že do bůh. Působí si toho jsme vědomi nebo ne k tomu aby se všechno k němu vrátilo to z praví že svatý jenom v tom zjevení všechno u bože pro v no a tak dále. Ovšem viděl rodu nějakou zvanou budoucnost no ti když vám řeknu viděl vzdálenou budoucnost. Tak je vědom měl žiju promiň temně ale neumí to je na sic nežil na hlavě. On viděl přítomnost viděl skutečnost nynějších z s on viděl ten stav je cesta ale není nikoho kdo by o cestě k a čeká ten stav v sobě zažíval. A tedy viděl nebudou moc ale přítomnost kterou zažíval tu jedinou věčnou přítomnost. Tak tedy není cesta pudy tam se došlo k si že. Ohlas vkládá do úst pět do vých čím kdo chce ctíme němu dojde. Tak mluvíš duše věta protože je že si uvědomoval že mnoho toho chtěl a že vždycky musel umět ze své vůle slevit ale ne tak aby rezignoval v to se jiným způsobem s nebude ve že se od toho odejít to se ne od víte jsem toto poprvně pochopil když jsem v před. Volním věku zahradě let cestu mravenci který šel do svého mraveništi a on jim ku tápal obešel tápat podat škole cestou zbavení v ti k v tom nes v své na tady žít vypustí kte holub o se vrací do svého dni zda tak je člověkem se na tří k bohu chce nebo nechce a chce to jsem. Budu on to cítí jako správné když totiž tenké nakonec opustil své nechtění. Tak najednou se v něm objevilo to co je za chtěním. A to je ta schopnost lidské duše která je vnitřně spojena beztak s bohem se bohu vracet. On se se i těm problému které třebas nejsou přímo bohem malé které ještě řešit a nešlo z něco li to šel on to on to nějakým způsobem se před otcova les když toto myslel ježto chtěl před protože tomu co jsme se to dojít. Někdy je třeba cestu k tomu ne určovat tvou vůlí a dojde se k tomu rozumíte tak to asi mysl věd. Je to co všechno se shoduje v čem on tam nalil zadarmo dává někomu něco o čeho na od za tomu dostat tomáš pochopit vyšší a v vim ale dejme tej zkouší ž ale ne jak jak jak jak to srovnat s tím je to vím dale i než prevenci byl mýlit kde ten věren jsem po se pořád snažně snaží pilně snaží toho mi spasí nemůžeme spasit a ne nenechal názor do znamenalo o není tak ale do doby dokud se snaží je přestane zažít také v pekle v tak se to. nemůže vzít z toho jestli o této kdy byl jo ale on tam s tímto výrokem viděl mysli od je ten neříká. A. Že by jako ten člověk měl najít zalíbení. Věc to říká na jiném místě v když že se zastaví a bere zalíbení v tom tak to je to je to neblahé. Ale on se může přestat snažit. Když šel uzná že to nehoda ale zalíbení v tom nemusí mít že pokusu nemá zalíbení tak se neb proti neprovinilo se může uznat svoji neschopnost toho pro smět dovol one ale tím to z celé nedostal dostal blaženosti naopak rostou velice z oni rozpoložení vnitřního a toho buď i k tomu aby do se s o to do toho znovu po svět v tak u ten s tak přejde ano to je v tak i pořád přede který se. Pořád snaží jela. Von ten nevypadli z z toho že se pořád snaží. Ale katolický teolog to dobrý nám říká ale není chybné tele že člověk na cestě nedokazuje nic. Ale je chybné že toho lituje to či je chybné že toho že že to nejde ještě motto jedno tak jo je mu to nesmí být jedno atomu do skal byla cestě mu to není jedno. Toto nebylo jedno ani těm učedníků pán miska li a nebyly to jedna a proto by spasitelných ano no. někdo z vás myslet toho když mně říkal chtěli do tak do se do že to nebylo vážit nemyslete si je někomu je k se pod svěří je ten začne tak poznání z toho nesmírně vážit tam o to neměl dosaženo. S tím souvisí se mu v jestliže ten ježíš kristus že vymítal li z člověka a ty se vrhli do prasat jak která potom zahynula nějakým v na tom jezeře em el tak se co to je vzala pořádek. Že takle se zachází s tím zlem které před si ji v dualismu napřed byla než vy el také nějakou platnost a vedle toho dobra zlého musí fungovat aby se zjednala nějaká rovnováha a bude jenom v pomoci kterou návaly se nedá jak je tam rovnovážný stav v tak to nedělá dobrotu. Jak to co si moc kristus dovolit něco takového provést no tak na to odpojit taková hle on musel ukázat že pod ju je boží mocí proti zlu a tato božím moc z by mohla kdyby si to přál protože málem si to přála zlo opravit. Ale když to se do znáte z jeho celým životem tak zjistíte tele že jidáš se po pravil když se po pravil tak ježíš kristus šel no ne o pravé se při jestliže si sebe opravil je při berete vždycky prosim na pod as celý ježíšův život a bude vám mnoho odpověd jsem na an budete vět proč například to prasat vyhnal cizí duchy. Co znamená ty součásti lidského na které brání tomu člověku i v tom že by byl normálně živ vážil byl normálně myslel sino se tedy nějaká asi zoufale nebo an co to bylo toho od činnou posedlost to bylo ne aby si díváte na svýho nějakýho v dost li to v posedu svým způsobem tři mýho to není a on od koho tímto způsobem zbavil ale řekl při tom když žes pak tím jenom to chtěl zlý duch ku. Pozor na to nebude v tobě prázdno a mu do tam misse toho jednoho vejít sedum horších ven. Čili přát si být bezhříšným před tedy vrchol neřesti křesťanské je k k k k k k si oni i přejou samoúčel že to nemá cenu musím umět na místo toho uprázdnil mého na mysl to prázdno v praze ty pozvat v sobě boha a když to neudělám dostoupí to něco horšího nabudu horší než jsem byl předtím pozor na to z doby měl každý se zpovědník na toto upozorňovat že toto ohrozit i do se se s po vydej se mu člověku. Vyšel deset uzdravil z malomocenství jen šen. Poděkovat ale tak tím řekl to kdesi jak malá je lidská věčnost ne a když řekl na druhé straně že i to nikomu co tady stalo a. A tak se s tím chtěl říct že tady nejsem prodělání zázraku. tady dělal zázraky jenom proto abych vás upevnil ve víře místní záležitost které třebas se nebude věřit ani za za dvacet za třicet let co to to li se od mezi nebudou vidět v kdy ti učení si tady z těch sedmi jak nepřestali vět zázraky světa přestali věřit v velice labilní záležitost on si byl toho dobře vědom ježíš kristus. A proto než čist této po této stránce to není to hlavní co dělám to co dělám že vedu vás do králoství božího jsem se mými učedníky pojďte za mnou zapřete sama sebe k této hlavní a ne nějaký zase ne kdo co ten při husy svá č. Že větší a není a to je to totiž že nejsou schopným milovat. Ale že jsou schopni když to budou zaujmout se tak lásko mohli kázal jsou hlavní vlastnost. Ale jsou schopni pochopit. Že když něco špatného udělají že na to dostanou špatnou odplatu aniž dobrého tak dobro od plat jak se konečně traduje ve starém zákoně v ne to na nic nového. Že každý ven ve odplatu svou a tak na to nepotřebujou zákon lásky. Kdo toto potřebnou ono lidskou u ba ku a on léto vede ke správnému ze strachu třebas. Správnému způsobuje jedná nebo k lepšímu než kdyby tu kánon neznali takže nemohu zákon karmy neberu. A kdo tomu věří tomu zákon tak se mu to podle toho zákona všechno vede. Protože víra tak dělá jedli a dovede přizpůsobit všechny zákonitosti na víře toho člověka. Například dneska nebo co než čím jsem psala do pis nějak nad za zha milován danuška to říkám stavy protože to jsou el dovím. A píšeme že jejich svým teďka pátém roční u medicíny nějakou chorobou. A že bych měl ve si bych byl tak o hodný jemu taky od choroby pomoc jako jsem pomohl nějaké onu se protože padl u vás o to dovedla potýkal je i o. Ale tak pokud mu to neřekne to to řekl tento o lidsky li teď na píšu protože jsem neléčil žádnou vnučku ale ani nikoho jiného ani celou nikoho jiného nýbrž že to byla víra ve mně v rodině která způsobila různé návrat. Nad nad je tady naž pan manžel je tak věřil. jsem nemohl jinak než dát tomu průchod jsem ho otevřel vrata a tady neví svou vírou zapůsobil zapůsobil jak třebas za svou co o ale ku ale ne.