Karel Makoň: 84-28B-b-x-84 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Tak na mně na straně druhového a obojí se zázračným způsobem tu o to u zázračným by lepšího z toho důvodu že on věřil když ježíš kristus říkal víra tvá uzdravila. Tak dělá dál tone žili bývá pokorný nebyl by si přiznal že on to udělal ne. Kdyby byli nevěřili tak on žádný ani jeden zázrak neudělal na je jata otázku ještě ano co člověkem který není schopen milovat ale co v tom životě dělat. Když žel opravdu touhu dopředu jít ne tak se to o co je to je víc. No ano ano ano muss nějaký jež ano. A co s ním nebo když se ovšem tu otázku konat tak co si jak si počínat takový vše který jsme ne kuje no podívejte se bych to napřed odpověděl řez tím nebudete souhlasit ale to nevadí to jsem se sebe za svého od proseb za sebe a to jsem se před se dát zase se vzepřít. vám řeknu že neznám člověka který byl schopen milovat od který by byl schopen milovat je neznám u či ještě nepoznání není a nebylo jich na světě. Protože jestliže todo do potom nejvyšším sto nejvyššího hlediska. Kdyby bůh nemiloval nás tak mi jako ohlasem bychom taky nemilovali. Čili je to on který miluje a my se příliš dáváme v jeho lásce takže otázka by měla znít jsou lidé kteří se neumí otevřít lásce boží proto nepocítil a myslí si že sami nedokážu milovat oni nedovedou mostě pána boha ke slovu ke slovu lásky. A tak je to i s poznáním tak je to viz existencí. Je to pořád všechno prýští od boha bez mezera pořád a kdo to nedokáže popustit sobě tak je od tu tvář boží skutečnosti připraven jen o existenci vlastní jen o lásku jen o poznání a tak dále. Tak například. Nejzajímavější po této stránce je ztráta poznání. A protože o bohu máme velice chabé všichni velice chabé poznání. Nevíme si s tím rady. Ani v s věčným životem to se dovedeme do z do cestovat protože o to všechno tak úplně logické neni. Nový kou nadto nestačíme el tak tam by bylo dobře říci pás slov k tomu. Jakým způsobem se člověk může otevřít a to buď v daleko těžší než o se sice lásce jak se může otevřít poznání božímu aby jim probudilo více než dosud. A to je třeba říci tohleto. Že totiž my vlivem na svých předsudků lidských. Si představujeme boha a se všemi vlastnostmi lidsky jako dokonalou lidskou bytost. A to způsobuje že do tohoto pojetí nemám nebo v tomto pojetí nemá místo žádné vyšší poznání boha než lidské. Všechno co pro ženo na velice místo novou lidskou úroveň protože je my jsme na úrovni lidské se vším ostatním. Tak i tam to co by vynikala zní doby porážel o tuto úroveň bychom byli rozpolcení vnitřně to se nestane by prostě nepoznáváme boha jinak než lidsky tak velice málo. A proto vlastně o něm nevíme vůbec nic jelikož letním náš svět je svět obrazů protože podobenství a to je tedy velice problematická záležitost te. Takže jsem chtěl od pojedl otázku jak to tedy zařídit aby námi probudilo více toho poznání o bohu nebo poznáváním boha abychom mohli toho boha poznal jako poznávám třebas vás nebo by než abychom poznávali v toho boha upozorňuju vás na jednu skutečnost. Je ti kdo se dostali do tohoto poznávání boha např je pro běd ekg had. Let tak říkají že to poznávání daleko dokonalejší než poznávání odvozené ze smyslového vnímání. As zpracované rozumem a tedy že boha poznáváme dokonaleji přestože málo. Ale dokonaleji než cokoliv na tomto světě poznáváme smysly a zpracované rozumem o to že člověk který opravdu se dostal za smyslové poznávání boha a to je totiž velice těžké poznal smyslově. A když toto řekl tak musíme mu věřil v že to byl velikán že nelhal že mluvil ze z vlastní zkušenosti o tom. Co vlastně to poznání je e přímé poznání boha bez smyslu znamená dostat se je v z bez svého lidství nechápat lidství jako se to udělá za nějaký vrcholný stav nýbrž za prostředek k poznání boha jestliže považuju tento svůj stav lidství. Za prostředek tak ale od boha daný tak první co musí na této cestě poznání udělat je že jeho nebudu vlastnit že tento prostředek budu přijímat z s díky od boha jako hřivnu kterou mně svěřil abych s ním hospodařil. Aby musim zásadně hospodařit tak. Jak to ukazuje v tom podobenství o hřivnách že ani nenapadne ani nenapadne opakuju ani nenapadne abych si z toho něco pro sebe nechá. Do lidství celé patří bohu celé od boha pochází a celému patří čím hřích ten člověk přejde nad tento způsob v není tak tím dřív se mu otevře také vědomé poznávání boha protože jestliže on opravdu toto na svěřil jako svůj vlastní nástroje tak od jeho nástroje že byl. Jsem blízko k němu samému protože je zřejmě v jeho rukou to se mu nemohlo vymknout z jeho rukou nebo z jeho dosahu. Takže se dostanu vám do oblasti el božské tím že to takhle chápu. A tím velice rychle narůstá poznání věcí božských zase mluveno o pro vím kroku samozřejmě ale klíčem víme postavením každého člověka by mělo být aby když to bylo podařilo přestal těmito do roka pro bylo by udělal dost aby se odnaučili křesťany aspoň vlastnit a aby vlastnění nahradili správcovství ne to dycky opakuju pořád atd. A kdyby se tohleto stalo že v jenom spravovali tak by se brzo dočkali toho že by přišel hospodář s nimi z ku to v atd. Kdo vlastní s tím nemá co z když to bych před ten si to přivlastní ne ten nehospodaří pro hospodáře pro boha. Ale do hospodaří pro hospodáře pro boha k tomu zaručeně přijde do jeho vědomí se s dostane bůh. A začne s ním to v atd jako v tom podobenství řečeno tam není nikdy řečeno někde že by někým účtovat doby byl něco vlastnil. To vlastně ten nebyl přibrat do váhání tam nebylo co se dopad ten zemřel jako pes jako zvíře ten ztratil svůj život neboť do hledal pro sebe že. Ten ten člověk který ten život nehledá proseb myslím hospodaří to proto hospodáře. Ten aniž kdy se to stane a aniž potom touží aby se to stalo. Ten se v každém případě dočká setkání s bohem. se například deme tomu v od mládí nevěřil na boha do sedmnácti let jasem sedmnácti jsem se s ním setkal z toho důvodu že jsem hospodařil nevěděl jsem že pán bůh. Si to přeje el se svou vůlí tak abych ji jako mám nedělal toho co je vůli nýbrž co je ukázáno jako něco co je správné. A když jsem se toho pořád držel tak najednou aniž jsem si to přát že se nevěřila jsem se často se s polem jsem tomu nevěřil že vůbec je najednou jsem se ocitl tváří v tvář do věčné přítomnosti. V jeho milost věčné skutečnosti bych tak řekl. Tak převratnou událostem životě nezažil a mělo to dodneška ty blahé následky se z toho nemohou vymanit ta že pořád musím ten těmto věcem přisluhovat. Tak mohu zaručit že co se stane každému kdo ho nevlastní ani sám sebe do sebe za děláte například jsem prodělalo při otázce. Z po stránce vůle a do s do toho bez mého vědomí a bez mého přičinění bez mého chtění tam jsem říká se v nás světech to byl začátek věci pochopit že to bylo konec. Ale tohoto převrat dnem živosti prost abych chtěl váš názor opravit. Když někdo zemře a ztratí svůj život že již ježíš kristus říkal kdo hledá svůj život ztratili on dával ztratí jej. A jsem tomu byla zemře jako zas tak ta duše se ztratí jiné o své nesmrtelné duši vůbec nic nevíme nikdy jsme se s ním nesetkali takže ta se ani neztratí protože jsme se s ještě nepotkal li takže z bohužel jsme se s ještě nepotkal. My se potkáváme nebo setkáme jenom s nesmrtelnou duší která se začla vyvíjet nesmrtelné duše od okamžiku našeho co rození pás sestra v čili to je co to nesprávné které jsem nevybudoval atomu říkám smrtelná duše. Tam se ztratí či ve nebo později po smrti se strastí. A není to na škodu protože to nebylo pravé ale moje pravá individualita která pochází z věčnosti. A do věčnosti se vracíte se neztratí takže dost nesmyslné ne z modlit se o spásu duše které duše. visí smrtelné tak je to marné ne takže by ten člověk vnitřně umřel dříve než umře fyzicky to potom ano. Pak tato nemůže nastat po smrti nýbrž k tomu co tady na světě. Ale si jde o nesmrtelnou uši tak mon modlil se aby nebyla ztracená kdy když jest nebo věta ztracena být nemůže nad taje věčná před námi i po nás věčnost atd rozdíl oproti pro v domnění u katolíka je místem no nebo je dovoleno aby si mohl myslet že nějaká věčnost například duše lidské začíná narozením. A ten nesmyslné učení co začíná musí končit. Ale protože duše nezačla v okamžiku narození nýbrž je věčná a tak taky nemůže končit. Ovšem kdyby se to také říkala katolické tak oni by nemohly jako patou spásou ujít svým ježíšovým stane dojde představil museli založit novou kategorii kategorii duši smrtelné na kategorie duše nesmrtelné a on za že by někomu ta smrtelná duše za tolik nestalo aby se s snažil ji spasit že by si tohoto života tak tak se mi čemu ještě jednu smrt k bohu tak to takle ve kom věku jeho a jsou pro tu spásu duše ovšem neví vůbec jasně co to osy ti spasit. Nebo toto je není vůbec dostal do tohoto dostal zajímavý ženy moc jsme padali v během těch zatímco let mi katolíci potom od nejsvětější trojici jo hodno ale co všechno božského ale o lidské duši vůbec kdy vůbec o nich nemáme ani zdání my říkáme od mluvil nějakým očistci o nějakém peklu o nějakém ráně o nějakém nebi ale ten kdybych se zeptal třebas kněze nejlépe um do vane od dalo. Ta katolického co myslí tím očistcem. Například ta on mně to nebo po vých on neví je co. Co to je nebo proč to je nebo tak to on řekne duše lidská není ještě tak dokonalá aby mohla po smrti přijdu do nebe tak se musí ještě dál po smrti očisťovat lid vyd když jsem el říkal todleto jednou věřit peněz povídal ne při první denár zpovědi v sedmnácti letech. To jsou mu říkal důstojný pane by teďka asi přestože těla rozřešení od mít na tele neboť to zruší de protože věží věřím na ale vím ka rádci a my katolické dali rasy nevěříme a on se duchaplně zeptal. Jak vztek víře přišel čem bohu anebo zkušeností. jsem říkal zkušeností vím že se převtělují. A on říkal ježíš zkušeností tak to rozřešení moje platí to nezruší něm protože my se o vaší zkušenosti musel pobavit jestli není chybná potom při jemně po z pověděla mysl od toho po bavíme. To byl do proroku ba představený všech klášterů tak těžká svých československu ještě dneska žid zda před devadesát veta ještě tam miskou míra jsem čekal. A ten ten člověk byl velice strohý nikomu nic se s tím nedovoloval ale tohleto ho velice zajímalo jak se moh k zkušenosti přít tak tomu říkal všechno od píky tedy jak jsem se dověděl o tom přestal si vtělení a on říkal velice zajímá né. Ale teď musíme rozřešit otázku toho očistce. Vy jste mně vlastně dal možnost aby vám to lehkým způsobem daleko dokonalejší než to vykladám z s tak tady nebo on byl na k a to jsem taky nebo to jste kazatel mi abych vám to mohl vysvětlit když nevěříte na převtělování nikomu neříkejte natolik kovy věřit napřed tohleto vaše osobní zkušenost letech je to pro sebe protiv nebo říkat to na to je vraceli by tomu věříte to jsou čát vaší víry ale vězte mi. Že to čemu my říkáme očistec. Tomu jinde říkají mi náboženství je ve jim rádce ano jestliže mi po smrti nejsme tak daleko na tom tak dobře na tom abychom mohli při do stavu nebe ne tak se dále očištěné když tomu někdo říká že vstupujeme znovu do nějakého těla. Anebo jestliže to je někde jinde měla tak do toho nám katolíků nic není my jenom víme že u většiny duší se to takhle děje. Tak by tomu říkáte mi ta rádcem prosimvás před katolíky tomu ředitel očistec. A bylo to ženo že těmi prostředky a to jsem říkal v tom komentáři sedím těmito z vaně znovu říkáš. Těmito z ky které kterými to doktor ta fiore zjišťuje se to zjistit nedá se s věren k a rád se nebo ne. Protože pro jasné že to co se tam ona dovídá jsou představy která existují o nějaký životech které byly prožity. Jestli jsou to život ty těch pacientů kteří toho na svých bedrech právě nesou to je otázka do tam zodpovězeno není. Čili. nevím ka rasy jaký zjišťuje fiore tam ne existuje ona se tam nesetkal s pacientem který by byl dokumentoval těmi svými velice důkazný mi případy že jim kam vracejí je. Ale proč se to nemůže do vět fiore protože v okamžiku smrti si dělá nesmrtelná duše dojem o tomto životě. A s tímto dojmem odchází zase do věčnosti to je ne to je dojem řek bych ne časoprostorových to není to ten dojem který by se dal vtěsnat do nějakého děje po my se budeme dobře představit když věděli který zde pro bych a který vnímáme jako život. Od narození ke smrti že se také změnit dojem který nemá časový průběh v jednorázový dojem mám s tuhle tím veliké zkušenosti že takové něco existuje třebas ten esesman chtěl zabít a jsem vzdáte ne ten život jak se bůh vzal musel říkal dostati v nebudu tak ho vzdát v se ho vzdávat. A nejsi jak jsem ho vzdal tak jsem najednou pochopil celý smysl ježíšova života jeho průběh jeho života. Je dále do všech částí ten dělí jeho života ne jej nově. Jako. Jako nějaký vývojový stav rozumíte kterým cena znázorňuje jak mi iv vědomě se do toho dostáváme. Takže jsem bez ohledu na část najednou pochopil celý symbolismus ježíšova života prosimvás to bylo před dělání časoprostor události který se asi stali tam někde v palestýně na bezčasový stav na dojem o tom dojem tak mocný že v tom do toho který musel zajít je i. Při činnost proč tomu tak je co v tom ději přímo obsaženo není. Tam někde o tom ježíš kristus něco říká a proč přišel na tak dále a proč odešel na proč mu sví popraven ale celistvě ten dojem tam není že příčině pod bar ven. Již dojem převedli do časoprostoru. A my se dneška dohadujeme el pro ty jak je to možné že jeden člověk si tam ale byl ukřižován na při žila s prosil celistvě to ale prostě vás tajemství a pro většinou i pro katolíky hloupost protože to možnost není z voni říkali to by tam potom koncentráku řekli jsem bili. Katolíci ale tento o pak oni se neměli dále ale tuto nebudou se dělat to nebo co po na to. chci jenom říci že v tom bezčasovém pohledu na život je obsaženo mnohem víc. Než v jakémkoli v časovém rozmnožení života do mnoho vtělení. Takže když třebas padesát která je schopna a o nadto schopna je na konci života si udělat tento bezčasový dojem. Tak z toho bezčasového dojmu potom při znovuvtělení člověka rozbít časový pro pro nějaký časový průběh. Ale rozvinuto z bezčasového dojmu přát. Takže když někdo dojem jako ta příhodné doktor ka a že před za tak jsem v těch pacientu se rozvinul nějaký minulý život to je dojem klamný v ten život byl ten život existoval ale třebas to nebyl její i to se nás z toho zjistit. naopak víme že se jich toho chyb zlo protože takové dojmy z minulých vtělení různých svítí na to jsou ti. Terén se chytali každého člověka jak je přístupen an těm dojmu neboť těm myšlenkám. A takže tam měla svět pacienta kterého zbavila ku vás a v době neměl potíže z dob se snášení výšek. Za hostu v nás nepřichází dní znovu a nepřekonatelný odpor nebo pád není z výšky takže se nemůže nebo že pro správné svoje zaměstnání. Byl právní těm ale i tam to vadilo proč neměl tento pocit když se léčil z toho pořád z tví proč ho nabyl ten pocit po sum nástin letech toho nebyl jeho příkazy život jak se mu to zdá a když to potom líčí. Kdežto byl ten který za něho vzor novum dále pil této co říká odněkud kde je toto prožil pani ale on to zaručeně nebyl. Čili to do značně byl tak jak si s tím nesl o dávno osmnácti letech od netrápila on pořád nýbrž taky ten strach z výšek za to nebyl ten případ. A on ten člověk je vyléčen potom to řekne a to se rána do karmy. O vysvětlí že to před prožil minulém životě že to od za nim a on ztrácí ten pocit úzkosti z výšek str. Si to kdo je karmický zákon že to někomu vysvětlit jak se zbavit karmy ano. To karmický zákon říká bez to on touží v to si vůbec tedy jsou žil ale ani nejmenší míře si to na od sloužil a ono toho myslelo v čili všechno na hlavu postaveno to co prosim že to podporuje anna to poráží ta poráží indy po lidovou indy na sto pro jsem s al nechtěla li o to že to po domě velice široká základna a když o rozebíral slovně je všechno obsaženo. Let tak bych se nedostal do dneska atd ke konci a jak jak to končí když ale se omezím promiňte mně jenom na jen malinkým obrázek my umíme česky. Mluvíme česky myslíme česky a po smrti žádný lidský jazyk nepotřebujeme. Neboť tam máme schopnost se dorozumívat myšlenkovým obsahem obsahem není ani český ani francouzský ani na dvěstě německy ani o k od lidský nějaký nýbrž to je obsah myšlenkový takže když například dejme tomu někdo se dovede někým stýkat obsahem myšlenkovým tak o třebas žák v indy s mistrem. Představu joga litera takten žák třebas svět čech a ten mistr je jim a oni se dorozumí bez překladatelé protože obsahem si to řeknou obsah myslet si to řek. A ten člověk musí spát po smrti do toho obsahového myšlení od toho styku s jinými bytostmi obsahově způsobem ano. Takže s pomalinku zapomíná na tu svou rodnou řeč takže máme případy že ten člověk je tam třebas šedesát sled a on si nedovede vzpomenout na svou rodnou řeč. A dejme tomu my jsme tady máme rozum tak on oni přeložil výšku léčivé ruce od něho on lidského nový nás ne který líčí zásahy do to vám podle a mičana na pacientech jednat této naší úrovni léčí je že může léčili ale ten petr lidské tělo a tím to s spojení s tělem fyzickým také či i v lidské těžko. Z ti. Ten se tam mluví prostřednictvím nějakého neviděla po přesnou on by již jinou ale mluví velice pomohlo. Protože on tam tu a v čeho nepotřebuje jenom když jež by pacienty aby vysvětlil dejte pravou ruku tam ho seděl na nil syna bo nebo co takového a nebo ji byl jak jaký si tu se ten pacient pokračoval dál a tak to říká a velice pomalu z toho jsem poznával že tam své ale lidsky nedorozumění dva ano. A taky že byl. Tedy tuto schopno jsem nabyl ne rozum roce obrat jazykově v tom koncentráku když jsem z celého obsahu. Řek bych dějového ježíšova života najednou dostal dojem o které se neděl nemožný také v kostele tak tím jsem vlastně rozuměl všemu co si tam říkali že by bylo o na misky a se tam dělo ačkoliv to neděli jsem věděl najednou. Samo jsou do sto nedá nedá se to zachytit pamětně o jsem psal jak podiví proto smrt skoncovat dobyto šlo za ty žil. Ale dodneška do píšu ale nejsem schopen to popsat ale či je to moje spisy jsou dílem pokud byli z ale po roku třicetdevět jsou dílem tohoto hle du i sále. Toto v ledu do věcí božích pomocí dojmu ale pomocí analytického způsobu myšlení neboť naše myšlení je lineární jedno po druhém. Tedy analytické kdežto tento způsob vedu to je syntetická za li to s tak volně syntetická ano. Tam najednou spadne člověk do nějaké vidění jako když nějakou intuici nebo možná tušení nebo z rad tam najednou něco víte co rozumově vám sděleno nebylo ale vy máte třebas jistotu nebo spodní tušení toho že také je jí. F. Z poznání kterého se mi dostalo tam v tom koncentráku potom na tom v pádu tohohle du. Do podstaty boží ne a tam jsem se dověděl že jediným činitelem je bůh tedy když jsem řekl z tohoto hlediska že nikdo není schopen milovat. Tak jsem se o tom zřejmě přesvědčil že tomu tak je ale teprve tam v tom koncentráku. Když jsem jasně pociťoval že z kr z miluje bůh a kdybych on neměl neměl nástroj. Který mu slouží k tomu aby projevil svou lásku skrze mě. Když nebyl schopen udělat ani jedno jediné gesto lásky tak z tohoto nejvyššího hlediska jsem mluvil ale jestliže člověk na svět ramakrišna nebo jeho hlavě evropští světci protože milovali velice s začínaje svatým janem. Schopen veliké lásky tak oni dříve nebo později musí k tomuto přijít že to nebyla láska od nich pocházející nýbrž že za všechno lásku kterou měli větší lásce boží ano že by nebyli schopni milovat kdyby bůh nemiloval. A myslím že toto není dělá křesťanským mystikům největší potíže i v vrcholné fázi na při že v vývojové bych vrcholné fáze že svaté terezii z avily která velice miloval jak milovala boha. A brala se v s veškerou svou vůlí k němu a vono to nešlo a teprve vyšší ježíš kristus říkal terezko. Mysím myslíš dneska si na na pokraji svých sil když nosí v prost těla ale zánět nervů a nemůže vůbec jim dávat si před smrtí že jsi mně co na věnovala nepodala. To vy pud z hlavy nikdo nic nemůže dát. Kdo nic nemůže věnovat ani ty zase ten největší vůli v nejlepší vůli vše na mně dát. Z toho důvodu že všechno máte ode jako s hřivnou vám propůjčeno to ani vaše vina kdy je to jenom vracíte čím jsem vás nechal hospodařit ty jsi hospodařila dobře na to že si neuvědomuje jež že to není tvoje naštěstí. Tím nebylo dopřáno aby z toho nic se řídí něco pro sebe ku byla v protože seděti nepodařilo domě vědomě vstoupit. A vnitřně umřít za znovuzrodit se to neni to žádný šel nedokáže ale podívej se terezko a jak si tedy předávám svoje utrpení na kříži vezmi svýho a to je moje utrpení ne tvoje vezmi svýho a ona pociťovala ty husy k smrti ježíše krista na kříži se vším co o koho toho bylo. Ježíš kristus tváří v tvář které se znovu pro ni umřel. Na tom kříži a ona od chvíle vnitřně zemřela a vnitřně se narodila takže jedna z mála svatých která nabyla zkušeností vědomí o tom že sama není schopna ničeho bez pomoci boží. Že tedy by si si člověk říká že miluje nebo že máte dem o ramakrišnovi že miloval be tak čistě lidský dojem který není správný ten ramakrišna i za svatá terezie když se dostal tak daleko museli si být vědomi toho že je to obrovská láska matčina tam čeho pak šli bych kalich. A u toho vidět u toho u ty které z ky nesmírná láska ji trest kristova že ta spása kterou pro nás přinese spočívá v tom. Že s každým z nás kdo mu to o dát právo on znovu vstupuje na kříž. Ano. A znovu za něho umírá že nikdo z nás není schopen na ten kříž vstoupit aby také vnitřně umřel to není naším otci. Neptejte děláte žádné nejsi otevřel tak ano si že to vyčetl dříve než kristus touto na kříž. Vstoupil s každým před tím do se dostal do fáze do mu dal tomu právo na ten kříž. A s každým svým umřel vnitřně a s každým sice vnitřně znovuzrodil takže dejme tomu abrahám vstoupil na kříž ježíšem dva tisíce let před kristem. Mám dozví a proč tam vstoupil abram protože obětovat to co neměla či syna za ka. Odstoupil od sebe na ten přistoupil v tom koncentráku jsem odstoupil sil života ale bylo neviděl kdo do udělal. Proč se tam objevilo hned vědomí o tom ježíši kristu proč semeno milují vědomí třebas o nějakém totiž nově nebo z toho jsem od toho o toho krista před tím vůbec s. A nese držen jenom jiní jak mně to proč volně stačí to. Jsem se na něho díval podezříván věk že to zbytečně utajeno vám o co indové říkají veřejně. To o ty doby ne pro který je živa nejdokonaleji propracovaná joga rozumíte mně jsou mockrát říkal. Že my se dnes neuznal dokážeme smířit rozumově na to je velice těžké se smířit s tím. Že existujou by vězte věčnosti jedna z druhé ovšem pochází a dvě existence ega nepochází na dvě lásky jedno nepochází aby oni poznání nedozrálo pochází. A to život který jest nebe v jeden. A ten co z toho pochází život který se stává životem jasné narodím a tak dále. A ten život v této ten zájem jo ten nerost žil je sto velice hezky dovedou vyjádřit tak misse v tom v živí v životě který se stává že to wer kdežto pomůže ustavičně životě který jest že jest. A kdyby tohoto života nebylo tak by nebylo z čeho byto prýštila tak by náš život vůbec existovat na tom úplně závislý. A také na tom životě který je závislý tak naše poznání naše láska všechno co z toho pochází že naše vlastnosti tady jenom poopravit malinko. To osvojil rozčilení že s každým z nás ten kristus znovu na kříž. Vstupuje. Protože tím dokonaleji vyjádřená pravda slovy jenom dokonaleji nedokonale ale dokonale vyjádřená pravda týmiž slovy i tak to. Věčně se člověk byl jsem bůh zapojen do stvořeného tak že s tím kráčí jeho vývojem a svým vývojem se vrací k sobě činným to nějaká. Taková událost která seděl s mystikem třebas tu kam při ku povrchu by do kolem cesty kde že do za dost která se s každým z nás je is červem i s kamenem i s buňkou. A s k jakoukoliv částí číst nesměl dokonce pro děje. S časem a prostorem čistým časem a prostorem dotoho musí tu vstup tak aby ten čas a prostor vůbec o styk s. A je nositelem všeho toho ostatního všech těch tam jsou tam v tom poletuje ne v tom času a prostoru ještě velice a co mi tady klade otázku. Ostatní mám pro ve do pod stanem rozdíl mezi krišnou kam mezi kristem jí. bych byl nerad abyste tyhlety škatulky vůbec dělali el protože jen tam v tom duchovnu neexistuje žádné kategorii do váhání žádné někdo navrch někdo z pod někdo je vše jedno horší je abych se jako jak se toho zbavil. Ve vaší otázky pokoutně spůsobem ne jo jestliže ježíš kristus jsem tak již ježíše vidíte ukazoval při posledním soudu že ten bude spasen kdo ho nezištně pomohl hladové mu byl když vemu na ještě bylo v žaláři nemocného a tak dále neboť co jste učinili menšímu z bratřích mých mně jste. Učinili do svých mně jste učinili a to řekl že to on tím žebrákem. Že nesmíme dělat z takové kategorii je někde výš mět ten bůh ale když přistupujeme k tomu jako k nástroji boží mu na tak se mu prospí ježíš ježíš nedáme pouhou almužnu ano. My mu dáváme něco ho. Co je pro nás spasitelné a pro něho taky to mele se rozdělit bych to řekl na příkladu. Říká se o svažte mar synovi. Že to byl římským voják který sloužil za doby byto o kupovali tu dali o kupovali v rámci u poli římané sloužil v tu budu ve svatost jsem dnešní důvodu tu u toho prost. A na malou váš a jednou na koni jeden dotoho svého stanu hlavního. A vidí tam na rohu třesoucí ho se zimou žebráka. Hrozí řízen svůj plášť. A mukou mu dával známá viz prorok no to se pořád vykládá se všech kazatelem. A v noci se mu zdá že k němu přistupuje kristus a říkám mu dále z mně svůj pláž ti dám víru v sebe ve mně a ti spasí saska ovšem ty si nevěděl že jsem to a to je na tom tak. Kdy jsem to a ten mistr udělala při protože by to v pro že koho ona koukoli čili tady to udělat pro u po jeho že vrátka. To jsem byl opravdu a svatá tupé celistvá máte svatý matky jsou pro z vás že se mám ve zářným příkladem křesťana tak když by se odpoví na otázku jaký je poměr mezi krišnou a mezi kristem tak bych to od poděl tak to lidské plemeno na různých místech světa se různou o rychlostí duchovně. Dostává kupředu. Jestliže ten bůh považuje za nutné on nepovažoval neuvažuje a to musím vždycky. považuje za nutné mu pomoci. K tomu národu v určité bryndy nebo z situace do které se dostal. Tak on se vtěluje jeden a tentýž bůh si vědom kristus. On se vtěluje jak mu tam říkají na to že se nestarají ve lidské pojmenování. A dává jim tam a do pera nebo uvědomuje o tom co momentálně při svém vývojovém stavu potřebují ale není to nikdo jiný než jedno jedno jeden jediný prvorozený syn boží nikdy není víc. Ale že tato vrozeno aby se musela vysvětlit. O to trojjediný bůh jak vám známo ta próze o spočívá v tom že to z text. Jednoho a téhož boha v aspekt nikoliv stvořitelský nýbrž roste spasitelský ano takže neslyší. Takže on tam prostě působil jedno jako když najednou janem dorostl jak při ne jinak ne jako kristus ale pro je to věčně působící milost boží za se se nám v pravém čase na pravém místě a pravým způsobem takže jestliže indové to tímto způsobem se dověděli tak se dovede z půsty se bych taky o karmě jako o jedné cestě správné do zasadila. To pákou karmy tak prosím může se dostat také k tomu spasení. A to co mohl na vysvětlit adam zase na cestu lásky dostane se k tomu spasení a tak dále. Litoval marta říká když jenom z mistra jsme semeno vám tvar ale za říká velel v byl na jedné stránce. mu u ch v z se zrozuje vždycky v. Když situace zase je taková že je neudržitelná ale kdyby to nedali dohromady vůbec ono by se rozhodlo tam přichází aby věci napravil. Čili to odpovídá tomu pojetí reinkarnace znovu se vtělují óm a při na takle řečeno aby věci napravil takže jsem střelil tím swámi celou indy jo když krišnou dohromady. Že ten kdo to takle napsal to byl člověk samosebou to byl žádný krišna tebe na ti by statek do takle pochopil co tomu takhle je li ti ale on se to neni převtělování to je právě ta věc nýbrž to je ono je to jenom země substanci. Totiž ten bůh bez jakéhokoliv převtělování musí působit tak jako tak na lidstvo jinak bytosti mistrem dopadl špatně v jednou v těle a podruhé bez těla lidského prosím to jiná věc to musem může dát říkat vtělování a mezi tím ten pán bůh tady s námi nebyl to by byla nebezpečná myšlenka. I když není vtělen zrovna m. Tak ten bůh s námi je k nám pomáhá víte takže indové plně nepochopili to co např jasu svýho ale že všechno z boha pořád pochází ano. Taky tomu se prominout máme káni byli v tento smyslu dál než kdo jsou dál že tito jsou synové bohužel tak se musí skrývat před normálním mohameda ven při by je za byli při z jiné. A to jsem do důvodu že mystik který mohameda si musí skrývat před veřejnosti. Soudu že on nad zásadně pro mír a mohamedáni zásadně pro vjemy sis co on oni zásadně pro smíření oni zásadně jsou proti tomu smíření. Protože oni jsou všichni kacíři si z za den mohamedovi neboť když mohammed řekl v nad svým jedem nezapadá slunce k jedna dosud zrozeno jsem na tom moc onu mal to sur ještě umím. Taky si tak neska vidíme mohamedány ve stavu kdy nad jejich někdo nezapadá slunce nevidí takových tam není v tomu jsou z po schovává ani horách protože by jinak bych ti o život protože vím znemožnili ve těm ostatním aby se při skladem viz zabíjeli. To by si převod by se to nestalo pojem nejí způsob života tak to vede nadace tedy ka to ano protože v st. Podívejte se jak by to bylo dopadlo s tím křesťanstvím kdyby jako byl ježíš umře jako mudrc nenásilnou smrtí na kříži na tak vám musím říct že byto nedopadnou vůbec cesta z si k se to je to novou v no které ježíš kristus oproti těm předcházejícím jak vy říkáte inkarnaci mno my tomu říkáme avatar li při nesl se do toho náboženství. Smrt na při žit v nesl jako něco nového a on k liž řekneš za taky zemřel násilnou smrt s ti si v ale to bylo tu s tím hadem tak to bude něco jiného. Ale plete umřel opravdu n z nenávisti lidí a to je to nové co je na tom nového a že totiž indové si do doby ale my dneska pořád ještě nevěděli rady zase z jinou věcí.