Karel Makoň: 84-29A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

No. Jak se dostat ze začarovaného kruhu párů dvojic a dobro zlo. Těch párů dvojic svět tolik že to způsobuje dohromady život oddělený od boha. A něco co může jít maje stát čili vím život se v pomíjející. Jak se vymanit z toho no a oni říkají když indové nabude někdo za indy v když někdo se snaží o to aby byl ctnostný jakoby přes dané v tak z zem. takže si uvědomí že se snaží o relativní dobro protože ta ctnost ze relativně za to o staly všeobecně pata tak šel jsem považuje za co něco jiného ale se smíří také se situací která nastane když jde za ctností je vraty tak se o by dvě relativní zlo. Čeho vyvolá hned trati něco co se mi o tom co o tom nebo dneska šířit ano. Čili my křesťani jednáte správně nesprávně když jsem větev rosa říkáte bídný kříž když že bych. El takle my indové nadto nejdeme protože my víme že jsme nesmrtelné podstaty jim tam my neruší zlo relativní zlo relativním dobrem nýbrž my jdeme za ty páry dvojec ne. A ale tím je ruší ne. My známe že každá přestat doby přestat cesy k tomu nedostali vůbec říkají indové trati mluvil jako by nic jo do za klid ve z trám. El tu bych na to že si říkám proto abyste věděli jak na to biologicky vizte proti nám velice zaostalý pro se nepochopili že byste nebrat nižší fázi cesty. Která stromy u nás nazýváme cesta z ku námi když hledá. Se ctnostmi a nectnostmi nebo tamas starat čas pasa od vás nadto rozvoj indickým. A v tohoto oblasti zůstáváte dosmrti vám v nejste nikdy který spaseni žádný představení spasen pokud tak klec si počíná. Kdežto my který známe cestu za gunami nad vodami nad tím satvas tato vás satvas radžas a tamas my se dostáváme konečně ke spáse a vine tak tolik indové ano z teďka na jež kontrast řeknu prosimvás nejsem proti indů nestavte mně protivný. jenom chci tím říct že ježíš kris přes něco nového a k tomu že by tím že je zdánlivě pod su ve toto cestou indickou totiž. Také může do ke z ka as ale. Musí pracně procházet z tamasu přes radžas dostat vás to znamená. Ze zabedněnosti kde mu o nic nejde kde tupí jako kámen a jak které o již od chvilku že bučí od je osudem dal nebuď takovýho vlažný ne. Ten hle se musí dostat do radžasu to znamená do oblasti kde je činný. A přes tu činnost se dostat tebe dostat často znamená ke ctnostem přestane ctnostní teprve překoná v sobě ctnosti všecky dostane na dně tak se stane tu vyšší prema cesty a tam mým najde svoji spásu. Tak potud pořád ještě indové mají pravdu to se takhle dát indický dělat takže jak by to nejsem jsem to taky takle dělat. Jenomže toto je cesta. Individuální pro jednotlivce to nemohou dělat dva vedle sebe. To musí dělat každý sám pro sebe kdežto ježíš kristus na ukázal cestu kde to nedělají jenom dva vedle sebe nýbrž celé národy v tom mohou dělat oni nemohou například pochopit protože ti to nezažili. Například apoštolové páně ve skutcích apoštoly zk je to napsáno když křtili nebo než čili tak kázali a když ty davy které poslouchali na klid pro věci boží nebo po krista. Tak viděli sestupovat ducha svaté a tak ty zástup. A příliv přes jenom ty na které ten duch svatý sestupoval. Dařilo bez do byl žit nebo pohání na které nesestoupil svatý toho neb pokřtili. Tak toto nezažili od nich novinka která byla umožněna. Vstoupení v ježíše krista na kříž a sesláním ducha svaté a proto se u nich nevstal. Přestalo ve lidské vědomí o toto s tam stane ale byl jsem ve by to nebyl do lidské tento nepřešlo. A tady přes tento přešlo lidského vědomí že ten duch svatý najednou sestupuje na celé zástupy a oni ty zástupy aspoň tehdejší. Získávají tak si jednou víru tou chvílí že je v obsažena i síla uskutečnění toho co věří. Na to tak nebývá s každou naší vírou ale bylo to ani z vírou třebas svatýho tat tak je třeba o svůj život když ježíš se byl popraven. Ale do toho v síle těch křesťanu protože se po tiší jsou v ka v dávali opravovat jsem as u z vjemem na v je že tak tohleto opravdu měli v sobě. A že se dostali někam dál než ten normální věřící člověk kterému jde především o ni o sebe tak a jestliže by byl ježíš kristus neudělal to co stalo na kříži. Nebyl ani nemohlo pod sebou a proto jak se sám vyjádřil aby se bylo ani je proto nemohlo stát tak by se ani nevyskytovala kolektivní cesta k bohu. Čili my se pořád šlo pojednat tisících. A v jindy například ten zasvěcenec bede sví třicet žáků třebas ale navíc nestačí. Podívejme se na ty indické poměry jsou jsou chvále i po stránce náboženské hrozná směsice mytologie pro do dána od pro pět překonali ten. Takže ti osvícenější indové. Se mnou spolupracují říkají toto musí být napsán tomu z mistrova ráno pro indické s tím křesťansky protože my víme dobře ten kristus něco nového přinesl pro my víme co jiné nevěděli co je ale soli nevěděli jak si v a proto smysl jeho vstup na kříž. Do zmrtvýchvstání atakdále jenom mně nešlo a nejde jen dosud do hlavy se proti osvícení si toto přijímají ale jestli zatím sebepoznání si nim tady by byl přijal za správné ježíš dělal zázraky protože oni zázraky dělá každý obyčejní pak je a to je podle nich člověk zvrhlý který se zastavil na poloviční cestě a. Dál nešel pod pro ty zázraky které dělal jenom že ježíš kristus nedělal zázraky z toho čemu indové říkají siddhis z těch sil které se probouzejí v člověku a způsobují že sedělo tak zvané zázračné věci když on ty zázraky dělal z moci boží. To znamená děly dva totéž není toto než to by bylo třeba ještě aby pochopili nevím esi se dostanu k tomu že bych napsat o čem viděl mystiky by toto bych chtěl rozebrat jak to jenom nenapsané jsem zrušen a jejich lidem. Ale že jisto je že ti indové nebot dělají vše krista jenomže jim něco není jasno ještě. Oni rozumí kristu do kolem než normální katolík v tom není pochyby taky svatou právem hrdi kdypak by křesťani budete k tomu kristu mluvit aspoň jako my. A to se dočkají tak katolík normálně ale jakýkoliv křesťan normálním nerozumí kristu tak jakkoli in nožku zasvěcení. Ale pro své meze protože ten in zaseje na určitém stupni vývojovém se zastavuje. A nejde dál než ten křesťan lidem toho že prodělává smrt na kříži s ježíšem. Do svých stání s ježíšem bez něho nejde pokoji dostalo v ježíše a ducha svatého v od ježíše ne tak je schopen ji daleko za běžného indického vědy na s. Tak odpovím napřed se dělat ten mám jsem si říct otázky do tam nebyla a jak a proč seděl dělo toho že bůh něco stvořil v v to v tu u to o dostal todo v z rámce duality tím způsobil veliké utrpení tam kde se smíchat o vědomí s hmotou čím větší míra vědomí se zamíchala do hmoty tím s tou pannou topení žen a když se to utrpení si tam po vládě nebi valí. Jen celý do stvoření v tom utrpení že ano a to z hrozným zk prut vím řeší chtěním a bolestí takto klidně zase vezme milostivě k sobě. Ale tam si řek slovo vám které musím napřed vyvrátit proč to udělal bych to opraven v tom smyslu proč prodělal a proč to stvořil vystoupil proč toto božství tak tak směla zní otázka ta otázka by jenom po této stránce špatně kladena. Zapomínáš že pán bůh nestvořil nic z ale neodešel si od toho tam bůh ustavičně tvoří ale ne odchází od toho ano. Tak po této poprvé si z jsou hlasy jíž můžeme odpovídat je to možné. Jestliže bůh věčně tvoří neboť on je věčným stvořitelem. Tak po jeho tvoření trvá věčně nikdy nezačlo nikdy nekončí. Jestliže bůh někoho osvěcuje ne o někoho z pasu v je spasí tak ne tou byl na kříž nebo ne se stal ducha svatého. Neboť věčně boje taky věčně spasitelem ne taky věčně osvětitelem duchem svatým on do toho dělá pořád. Takže kdybyste se dostali nebyla to přál do toho dojmu o tom o stvoření znamená kdyby setkat rozvinutý ději sobě z hrnuli nějaký bezčasový dojem tak byste řekli s tím čím janem nebo oné s tím buddhou tím buddhist ten višuddhi matka. Ano byste řekli je cesta ale není nikoho kdo by oním kráčel je utrpení ale není nikoho kdo vytrpěl. Takle z hlediska toho nejvyššího poznání vybrat to ustavičné tvoření ustavičné milování jeho ustavičné z pasován člověka. vím že tohleto vás neuspokojí protože se mi to platný po že mi tady někdo z toho svého vysokého duchovního postavení říká že nejsi byl trpícího když je tady vedle sebe vidím v. A že není koho u doby krát šel po cestě jenom cesta když vidím jak lidi kráčí někdy velice bolestně a tak dále za natolik mou říkat do vší. Tak bych to nějakým způsobem chtěl rozpustit je dáno k na každého je dána každému člověku aby se dostal za toho který trpký který kráčí samotné kráčením jen velice namáhavá záležitost a únavy k záležitost do dělat. My si tím způsobem anebo velice jen jí. Dokonalým způsobem ne primitivním tato napřed řeknu primitívním způsobem ale když jakým je vyšší způsob tak se dostává z tohoto velkého utrpení. není u něho nikoho kdo vytrpěl nýbrž jej jenom utrpení. Takže jestliže svatý antonín poustevník na kterého často ukazuju v k v. Který žil od roku dvěstě padesát jedna do roku třista šest po. Kristu na poušti tam nýbrž i k těm. jsem prosím ukazoval k jenom po stránce primitivního zacházení studenou bolestí. Jak on si odbourávat jak on nebo jak on netrpěl tou bolestí v. Že to jsem ukazoval že každý den začínal do óm byl stopě sled živ jak se si z proč krise správného na to volání. A on dovedl každý den začínat znovu jako byl předtím nic neudělal toho zbavilo především vzpomínky na jeho minule utrpení kdyby ho bylo zbavilo aspoň toho toho tak je to dal je vypnutí z celkového rámce utrpení ale o to nezbavilo utrpení budoucího. To ne do teprve čekalo a to je teďka větru tam neříkal protože my to neoděl do krámu ale teď vám to řeknu on tento a oni poustevník bylo honěn okolo chalupy na po poušti a po poli satanem. A ten ho pro měl takovým způsobem že neznáme většího pokušení než jaké měl antonín poustevník od toho satanáše převáděl také obrazy tak dále to všeh nebudeš protože jde o to že trpěl velice s tím že nechtěl podle o tom satanovi. Že nechtěl mu sloužit přesto ho nutil aby mu sloužil aby se obrazu oddal takže todleto neuměl odbourat se nám tady napolo před napovídám že pod s tat ta utrpení spočívá v tom. Že věříme těm obrazů ve kterým žijeme a tím jedním hlavním obrazem je časoprostorové zažívání života. Jakoby to byla skutečnost kdybychom tomuto nevěřili aby oděli z toho žádné důsledky taky tak bude sice utrpení ale nebudu čin trpící o tom utrpení budu vědět ale nebude tím trpící ne tak například křesťané. Kteří šli na popravu. A nebyly někdy opravování jenom tak že by byli při vedení že ke křížila ukřižováním ježíšovy převádí ale ě n nosí z nich byly poprava ani po dlouhém týrání jsem byl v těch katakombách napřed jsem si tam jsem na těch národ svých že jak s za zahynuli když za zahynuli byl spolu celkem týrání jsem viděl jenom pokud bych asi dva tisíce hrobů. Ale na tak na padesát je to napsáno jakým zemřeli způsobem ale všichni zemřeli. Pokud tím způsobem. Ještě dobré že ti římani za nimi než do toho po zemí mi dal měli velké město obrovské město pro větve pro mnoho tisíc lidí si tam moc z klid tam řekli z že se skvěle protože oni si mysleli že po zemí patří k pádu římané je teď tam nesmí vstoupit neboť ten hadem by si nemohu z a tak například oni nebyli schopni sami pracoval nebo na římané protože tu pověru oni. Tam musel nechat pracovat pohodlí nebo jiné národy než sebe protože to bylo co se někdy může takovým vědomosti měly nebo že si mysleli tak primitivně mysleli takže přestane si zachoval jenom proto že že římani za nimi nešli dotoho pod zemí. Jo nebýt toho nevíte to pověry tak se nezachovaly přestal jsem zachovalo. Ale plato kdyby kdyby kdyby motto nebylo ještě římany nebyli schopni tam o to po zemi za ním jít. Řek kdokoli když potáhly například ti k žid byl ježíš. Čili ty katolíci mnoho škodit bude pro katolíci nebo nebi ještě ještě ne dokud třista dvacet čtyři nebyli a tady si křesťani el o tak by toho mrtví ho do toho s pod ku tam tak za nimi jsem nešlo. Protože to také dlouze říkám protože ti křesťani nerozeznávali bolest od radosti ale největší radost pro bylo umírat za ježíše krista takže nikdo z nich neumírá z velkým řevem a s velkým trápením nýbrž s úsměvem na tech prosím vás jsem taky v koncentráku viděl ubíjet člověka katolíka. Kůži oběd jeho esesmanem ten člověk je vidět ten člověk se modlí že ten nese s tam kde ten člověk modlí a on ho s to ale mně byl tak dlouho od úplně u k tomu ten člověk se nepřestával modlit a nebylo na něm vidět z ani stopa utrpení taky že netrpěl. On byl nesmírně blažený přitom jak byl u byt jak byl u kamenován i křesťanství začíná u kamenováním svatého ještě dána při kterém ještě přisluhoval v svatý pavel. A to přestalo velice brzo k tomu jakou přeci jest ti toho zrušení z toho utrpení pro toto velice těžko vysvětluje ka říkáte tak utrpení že bys byl zrušen nám tehdy když člověk stane tuk jím nástrojem v rukou božích a a necítí že do tu prožil u by její ne vůbec ale noří jen z těchto svatých učedníku měly tu možnost se. Vyslovovat potom co vidí nebo co zažívají. A všichni jednohlasně říkali zří jim nebe otevřené. Ale došela ještě doplňovali básnicky možná nebo oni přitom nová cení samo svou nemysleli. A to způsobilo bych takovou blaženost že vůbec nepociťovali nejmenší bolest. Takže se oni o všech ne jenom o některý říci od těch pravých svatých učednících. Že zrušili trpícího a utrpení tady bylo jak se zdálo těm katanů utrpení oni způsobovali ale nebylo trpícího na on se kolikrát ukázalo na takové příkré tam máme. Že ten el kdo mu umu učil toho křesťana a viděl ho v v radost jinak todle. Tak ses tam stal křesťanem as tam se dal umučit ano. A kupodivu předal sám umučit tak taky nepociťoval žádnou pole takže ona se nemyslete si přede tak něco záhadného co vám tady říkám nějaký karel mako on nevěřil a vůbec se s tak tělo pána boha ale když to utrpení přešla přes určitou míru v tom předškolním věku jsem byl při vědomí operován čtrnáctkrát v tak jsem to nevnímal. na bolest nebyla. Neseš že lidský ostrovy bolesti stezce aby to mohl tak zažívat jak si to představujeme to se to zažil jsem to zažil tak něco mít že vám omluvit do těchto věcí. Pro potom nebylo trpícího ale utrpením bylo protože kdyby totiž nebylo tak zase z toho dostal nazpátek do vědomí tohoto světa. Tou úplný muselo být abych se udržoval ve stavu ve kterém jsem sice utrpení nepociťoval ale ve kterém utrpením bylo u ne pořád způsobovali udržovali ve stavu kde ten orel muss to nemohl snést. A po toto nevnímá proto se od toho distancoval rozumíte kdyby malinko před ustaly ženám děly velice rychle říká matka. A e nechali měl kralovat ne re jen darovat. V káni na obou tak se zase zasel stal křičet roste bych byl cítit tu bolest ale oni věděli že musí pospíchat tak trvaly hlava nehlava a ne na kost vybírali mockrát které není z deset tvořil svou neměl si byl říkal nic no ale zkrátka je to zkušenost která opravňuje k tomu bych říkal bych se toho nejvyššího hlediska samozřejmě ale u toho dítěte o to nejvyšší hledisko. Škod říct ale bylo to byl to. Litovala tím si říkají i dosud viz jen syna nedostupný nedostatečnost neschopnost. Toho podat mu snášet větší míru utrpení ano a tak to bylo zatím řečeno z takového nevyšlo hlediska ale proč tedy to utrpení vůbec je. Proč tedy to utrpení pořád bůh lidstvo nebo všemu tvorstvu způsobuje. Ž nakonec to vést k tomu spojení s tím než člověk do bez toho na rozum na to mám od pod li velice jasnou vím že to bez toho nejde ale aby taky proč do bez toho nejít. Ale slovy to neumim dělat čit promiňte mně jsem na bych mohl nějakýho obrazu užít. On hlas to možná uspokojilo. Ale možná že prominete když ne tak obraz použiju když se bez toho obrazu obejdou a řeknou vám není k moci lidské. Nebo není v síle lidského ducha. Nebo není rozumových schopnostech člověka zakotveno aby pochopil proč to je. Vizte ježíše krista na kříži když se obracím těm obrazům jak on tam křičí bože prostě opustil člověk jako vtělený bůh byl opuštěn od od boha a von nevěděl tak v tom kam při tak prosimvás promiňte mně když to nevěděl proč. Ani ježíš kristus na kříži mi to o kam rama koněm buďte tak dobrý nebo než pro střílet. Ale přesto protože ježíš kristus se dostal přes ten kříž. Zase nazpátek do toho mi říkáme chybně blaženého stavu věčného zažívání věčnosti. Tak když toho všimneme námi dneska po vláda máme symboliku ježíšova života víme že kdokoliv se vzdá sama sebe avons sebe zdálo protože potom jak vykřikl bože prostě opustil tak řekl ještě další větu poslední odevzdávám ti svýho ducha když odevzdal toho svého ducha bohu tak rázem vydechl naposled znamená přestalo všechno utrpení ano. A tak se od nás chce abychom my dříve než umřel v můžeme taky naposled lidech li. To se nestalo tam v tom koncentráku jsem tam potom pět měsíců prosím to promrhat pět visí co jsem necítil žádnou bolest ačkoliv tam byla veliká neděje bolest pociťovat dělat. To jenom proto že jsem překročil přes tu mez bolesti která zase na jiné úrovně než to dítě které takle operovali při vědomí ano pro že na fa zaniká vesmíru proč tomu jaký to smysl v podívejte se bych vám radil abyste si uvědomovali proč máte rozum rozum máte proto. Abyste tady v tom životě mohli rozvinout své světské jsou smrtelnou duši a abyste ji mohli přivést ke spasení tím že přestanete nazpátek do nesmrtelné duše odkud vnikla a jestliže máte rozum tak úkol rozumu končí tam kde toto provedete. Kde ten rozum vám umožní abyste tomu bohu patřili. Celobytostně tou mám rozum a může dopřát kdysi tamto rozum do přeje. Tak udělala pro váš všecko co mohl dělat než nepřekáží když nepřekáží. Všechno udělat pro na co mohl dělat ale upozorňuju vás. Že taky zapotřebí se vyznat v symbolice ježíše života ježíše krista a ten ukazuje na kříži že třeba se toho rozumu zbavit. Nejde jen na kříži když tam totiž říká odevzdávám z výhodu v a co je to duch co je to co rozumíte vina že německý slovem najíst to o nic jiného než mysl přátel mysl. Jestli on se zbaví kdysi on se vzdávám mysli která ho prováděla vozu řeky vzorně nebo to a v. Řek bych. A vzorně těžko říct ale jsem to nikdy není zorné ale poctivě a do všech podrobnosti v tomto životě. Tak tam na rozhraní věčnosti se musí svého ducha vzdát vzdejte se laskavě svého ducha li toto nemůže zodpovědět nemůže. Protože to není vých jeho kompetenci. Berte na vědomí že není v lidské kompetenci aby toto nebylo pro něho tajemství. To je pro něho tak v st. to je tajemné že je stvořením boží věčně co tady bylo hádek by ji z muss přeji musely všechno mne. Všechno nesmyslné protože jestliže je bůh tvůrcem a je věčný a neměnným tak tvoří pořád. Tak nikdy nezačal jak mi tady opět k zbytečně říkáte něco tvořit ni to znovu k sobě nebral. Nýbrž on pořád k sobě pera pořád tvoří ano tak doby nevím být dejte se z této pravdy a pokud se výčet těch vlastností lidských které jsou odnoží v nebožské velikosti el tak oni by bylo nutné říci že jsou do služky nic. Víc a jako bych se mají chovat chvil a služebník a to jsem teďka když myla na tuto otázku který přichází do po práci na poli do domu hospodáře ten by všechno zkazil kdyby přišel. Převlek ve jsem v šel se najíst on musí vstoupit do domu otcové tam se bibli praví a musí se umýt před li s a sloužit tomu hospodář ale když to takhle dělá tak to nezve a to platí i o obyčejném na člověku já. Jsem. Toho symbolicky vyjádřil. V pohádce o dobrem a zlem bratru kterou slyš všichni znáte takže tam při k plnou jenom malinkou pasáž. Ten jsem bratra který dělá všechno dobře relativně dobře za sebou pomoc tělem těch kterým pomáhá. Takže ta babička ze symbolu moudrosti věčné mu říká vyšším ty nebudeš mít těžkost udělat všechno v ten čaroděj o to bude chtít teď nebude mi právo co se jim v kámen. Ale jako svého bratra přeměnil. Ale čeká větší nebezpečí než že uděl neudělá tyhlety úkoly že ti ten čaroděj bude nabízet an. Z to bude velice cenné pro tebe. Jakmile si to vezmeš tak jež v ihned proutkem a bude z tebe kámen. Tak při bude něco nabízet potom do překoná překoná tak neber od něho nic nýbrž mu u z mi ten proutek pomocí něhož dělá z lidí kameni takle totiž vypadá lidský život člověk chce od života pořád něco trh no třebaže v okamžiku smrti se snažit ho nějak prodloužit nebo něco dělat jsem mu není vjem ale pak. Se promění v kámen a není mu pomoci. Tiše všechny úkoly lidské třebas modliteb měla dobrý skutky udělá v tom životě ale něco chce pro sebe tak se vymyká učení ježíše krista a nakonec nakonec začátku smí proč bez třebas všecko a. Nakonec nakonec musí hospodařit jenom proto z podáváš ano tak podívejte se. Jestliže jsme jako se na duše u boha potom přicházíme jsem vás chtěl dejme jsem tady podoby jako ježíš kristus. Byl u boha potom vstoupil jsem on to nevzal on to nebral jako trest sama jsou o to za jako možnost spasit ty ostatní a mám dojem že nejvyšší úkol člověk je taky takové přisluhoval při tomto z pas spasení člověka nebo bytostí. A když se dostanete. Čím vzpomeňte si na to jednou do toho věčného života v tom že tam bude pu odpočívat nýbrž že budete tvrdě spolupracovat na díle božím a bude se všímat každýho starat kde to budem ve vůli boží abyste mu pomohla na cestě. Let takže tam jenom malinká chybička a v v v v k otázce když nebyli s tou nesmrtelnou duši dříve tam dostat zase z od tím jsem jestli pak to není trest tyto na to tak ale my jsme si jak se známe. Ut nesmrtelné duše vůbec nebyly nikdy nebyli z toho. Toho kterého znáte tam kou i mušku při zná a ne. Tak ta nikdy nese na duši nebyla ano taky před narozením nebyl protože tu duši kterou za do tady smrtelná ta se tady teprve začla vyvíjet k berou z s ll do pro svůj život v látku z ten smrtelné duše ano. Tak ovšem bere tu látku bez svého vědomí ve si to není vědoma že jsi závislá na nesmrtelnou uši a. Čili my můžeme nejsme vtělením bohové když kristus věděl že od boha byto nevíme neuvědomil sil o takže ten nemůžeme si že by to byl trest. Než pro nás že to je cesta kupředu že mi z nevědomosti co dostáváme vědění dnem. S. Nebo že by tebe starost v z jenom nebudu a jak se známe tak podívejte se ale je to takhle v tady říkáte není správné říkal že všechno pochází od boha viď mnohé utrpení si člověk způsobuje sám jednak svou nevědomostí a jednak špatným jednáním chybným jednáním je od ku nohama chybnými jednání k sebeláskou ano. Ale v. Odpověď je totiž šelem moje někde dali za cele. Že všechno pochází od boha platí jenomže musím říct jakých okolností ano je pravda si vše způsobuje mnohé utrpení sám a pak aby o tom utrpení mohl říct že od boha nepochází že pochází z jeho špatností kdyby kdyby kdyby byl člověk nějakou oddělenou bytostí. Od všech ostatních bytostí a kdyby ten a ne by byl odděleným od všech bytostí přírodních. Mnoho utrpení je totiž způsobováno s tím pak i my pak prostože on sám dělá chyby jim ale ten člověk je při na témže přírodním tvorem od boha když stvořeným nikde není více utrpením vidět v než v oblasti zvířectva. vidím často svými o třebas v životě v moři sat taky třebas na díváte jak to tam všechno požírá vzájemně. Ale to nejsnáze patrno ceta utrpení hrozného tam honí jak silnější pračlověk slabšího nemilosrdně do u oni mase dale na sebe lemu život. A ta věta smrtelný zápas těch zvířat. jsem viděl smrtelný zápas s třebas zvířete kterého vedli na popraviště rád ne an době kdys nebyla nadto ale veliká ta vine věci to bylo velice pro tele.. Takže způsobilo tyto zvíře nějakou neb lehkou to obrovské utrpení kterého tam potkalo to například lidi naší no na milióny kusů vraždí víme krávy rad prasat ta ano to je zaviněno šlo. A utrpení kdy to zvíře i ta husa a mám o hloupá mus a že o tom do před i při věčnostní si dobře nebo sví se zabít. Tato a jaké utrpení vás zažívá v době kdy do pociťuješ jejím vedou k zrak k zabití. Jsem se představit. Na mně prosila kolikrát abych číst toho zbavil jasem příklad na mně prosila nemohu s otročit utekl né. Když jsem nebyl přitom nezabili husu v a tak se mi taky jediné jed protože jsem rozuměl tomu jak z toho po tak tady ta o dalek nám toto pod odporování není který nám z ti. Protože em abych mohl do vodit že všechno utrpení které si způsobil člověk svou chybou. Je koneckonců. Způsobeno také tím nebo především tím že nedokonalým tvorem ty nejsi vo ten dokonale jako dokonalý člověk by byl dokonalým stalo se to jak se to mohlo pánu bohu zvrhnout byste mohli říct spíš to nebyla správná otázka. Že on do stvořil svému obrazu a ono se to zvrhlou ho protože měli svobodnou vůli a oni z nemohou oni zde užili a začli trpět vždyť tam zpočátku jak se říká ten člověk netrpěl žil v ráji. A teprve ale když se zvrhl když neposlechl toho boha který do stvořil tak začal trpět. Tak prosím bych vám kladete tu odkaz svět na to po víte. Let takle jsem tu jsou od teď nemyslel když jsem říkal že všechno pochází od boha. A tak bych tam nebyla koneckonců všechno jo ale v tom konkrétním případu v každém tom ve mně při do do pochází od toho kdo do toho konkrétně způsobil od el bůh konkrétně nepůsobí to působí člověk. Ten člověk o které se dopouští hříchů konkrétně děláš špatně konkrétně nenávidí atd tak dále pak to jeho záležitost amen záležitost boží pochopitelně. Takže závist například nepřichází od boha v nepřichází dobrat sice ve starém zákoně mysleli atakdále nýbrž to přichází od člověka ale přesto tvrdím že všechno pochází od boha ale ne ne v tom konkrétním slova smyslu to jsem se měl takle vyjádřit kdežto abstraktním z vás po že on k tomu musí dát sílu. Takže on musí se mon musí držet roků jinak tím do vraždí neprávem. Jeden mu vzal tu si do protože tam ten vraždí on by mysleme nerad nezavraždil si. Ale jen o ba to nedělá. Dává svítí svým sluncem na špinavou použili jako o ježíši studánky ku el tak je toho bez dosti vypadá čili v tomto smyslu bůh miluje jinak než lidsky ale jinak se chová než i třebas nejdokonalejší lidská bytost. Toto smyslu také jenom všechno pochází od boha jenom v tom prostí. Ale to nás nějak nezbavuje z odpovědnosti tvrdého o rosy za to co děláme. Ta zodpovědnost zato s tady je li tím se neumenšuje na protože ten člověk možnost na tom svém místě jednat buď správně nebo nesprávně a jestliže mu ano nic nedělá a že na nesprávně. Tak opravdu je to jenom jeho vina neomlouvá ho ani ho nevědomost ani jeho tupost aby on za nic se o mluvil kdo šlape třebas na květinu kterou nepotřebuje na to nebo co je šlapat také kromě vrah. Doví se tam pro dobytek. Že tento potřebě dát tak není vrahem jo takle by na to slyšel čili že to bez účelné jenom samolibé jednání každé sobecké samolibé jednání hříšné pád ne do po ve mně za to ten člověk neboť bůh hříšným není. Takže nemůžeme stahovat el tu vinu na boha a to jsem nechtěl. A to bylo že jsem na to tam můžu tomu dodat když přesto říkám že všechno přichází od boha tak to myslím takhle. Že my se nemůžeme dostat do stavu lidství bez vůle boží. Nemůžeme dostat do stavu lidství se všemi následky které z toho vyplývají ti naše špatnost bez svolení bez dopuštění božího bez jeho pomoci. My voba dva. Sme například těžce nesli existenci větle rad že. Na své vlastní kůži žen. A nemohli jsme si žádnou modlitbu ho od od činit om prostě měl určitou moc od boha. Aby tohleto dělal tohoto padesát miliónů lidí oběd. Se to za pánaboha co je to za dobrota tak je to říkají všichni věřící v koncentráku katolíci a vám linci jednohlasně říkali karle. Kde ten pán bůh když se to do boží. Tady cestami nám že se z věří tady se do nás příliš jako do do zvěře ale kromě toho v protože že ty esesmani že máme cit a vás ještě mučí aby to bylo pro vás tiší. Kde pán bůh odpověd z no ale jsem říkal přátelé v jestliže věříte jenom boha do proti svého tak z něho věříte lidským způsobem a to neni nejdokonalejší způsob jakým může se bohu přibližovat bude asi nutno k této vaší víře něco ještě při. Dat a toho co od vás ježíš kristus chtěl zapři sama sebe když to neuděláte tak a pak z ten veškerý svým utrpením ano. Terén přichází od boha protože neděláte to co bůh od vás chce ale on musí dát těm vašim lidem tento vyžít jenom také moc k tomu aby tu boží vůlí prosadili. Protože ono to u vás nejde jinak než pozmění. No to pro dlouho takle neříkal protože oni lidsky vypít skály jak ale když jsem tam by tisíc tu potom co jsem vzdal toť tělo. On za svůj život žil bez rány bez strachu bez bolesti bez sela hladu bez žízně něco za stejným příjem jako oni el tak jeden za druhým přicházel aspoň ty nejbližším a říkal jen máš pravdu ale ty ses dostal nějak stehenní číny. Kterou my nevíme jak na sobě neseme že on na nás právo ses. Na anna sebe ne no ta. bych jenom chtěl říct že v životě ježíše krista existovali ne nějaké stupně vývojové naznačené jejím abychom mohli se proto řídit a ten stupeň který tady líčim jest třetím stupněm kdy chodil z se svým učedníky tři roky ale nic zlého se jim nestalo. Jedeme ohrozil a měli všechno co potřebovali to je přechodná fáze která se u projevila v tom koncentráku taky přechodná fáze vývojová která končila taky po konci toho.