Karel Makoň: 84-29B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

No ale tím chci říci že člověk by neměl a to děláme velkou chybu považovat jakýkoliv svůj stav třeba nejvznešenější za nějakou definic týmu je to pokud je v času a prostoru. Nic není definitivního se dostane z měli tak to byla pro něho samozřejmé žen to neni definitiva. Je to jenom stav ze kterého je velice těžko padnout dolů. Z toho našeho stavu ještě snadno spadnout ale tam moc to nejde protože člověk je trvale spojen vědomě s bohem s. Tak je to víte když říkám že všechno pochází od boha tak mám na mysli. Zkušenost kterou ses nemáte anebo syna vzpomínáte. Totiž od určité doby jsem se přesvědčil že události kolem se ne od jejích. Tak náhodně jak to předtím myslel si tedy že v tom nějaká zákonitost nějaké vědění že jsem veden i těmi událostmi asi tím nevědí že městy jednáním dal pomáhali na každém kroku v kdyby si doby kdy věta by třebas to ani by je dělali protože by to nebylo příjemné někomu pomáhal když potom volně neví ne pro byto dělal ten práce navíc. A protože tuto zkušenost že jsem to jsem nebyl veden událostmi tak jsem kdysi když i toho co on by se nepovažovat nepochází od boha od boha pochází ano pravím tobě tak přímočaře jak mi tady vykládáte jak je mět správně zapomínáte protože tak ten přímočaré to není ano ale koneckonců k. Říkáte znalec na ten des to všechno pochází od pána boha jo. Svým kdo odporovat li nebo tak upozorňuju vás co dneska na přírodní vědy. Na ten vývojový trend se neví vám z hlediska naší vědy. Že tomu jsem odrostl nýbrž z hlediska vlastní zkušenosti v když je a ta zkušenost své bohužel totálně liší. Od nezkušenosti vědy která se různým způsobem dohaduje o vzniku života a o vývoji na tento na a tak dále. Ustavit považoval za nejpřijatelnější vědeckými přijatelnější i s se s tím vědecky. Tak to myšlení který jem říká že život na zeměkouli naší způsobilo slunce. O tobě ne své a z tomu říká svým slovem a opravdu všechno svědčili že tomu tak je. Že sluneční záření způsobilo jsem si byl primitivní života ten se potom dál rozmnožoval a co stávat rozliší tiší. Tak potud věda ale. Takže dejme tomu on nález si bych to vědecky měl ještě dál ji od zrozovat nebo od milovat jsem při tohoto mínění vědy velice vážím. Ale ono zapomíná na mnoho věci které dne vyřešila přitom čili toto je vědecké jsou opravdu e ř něčím co stojí ve vzduchu do tohle to se podobá tomu na koho v když se řekne že svět je postaven na něčem ne tak. Ona o tom si staří řekové tvoje ale z kdy o drží ten bylo to držíte svět nebo že pochází od boha. Odpověděl mi to je pro způsob myšlení naprosto nepřijatelný el to k že si ji víte lid ne ale protože ale od koho pochází ten bůh. Toto semeno o psu no své rozpaky někam jinam na pána boha ale to je zaviněno tím tato tento dostatek hlavně tím. Že my se na boha díváme jako na lidské stvoření. Dokonale samosebou ale on nebyl nikdy hlasem. Takže ten bůh o které říkáme že všechno stvořil ten nic nestvořil. Vůbec za nic nebylo stvořeno řekl bych číňany. A tak takle bych mluvil kdybych mluvil k dost blízko vlastní zkušenosti. se ale toho chopím za jiný konec. Který jako těžko pochopitelný protože musíme tomu ut novou aspoň vrátky aby nás to ve pýcha a přitom o dokážu nevim. Protože u to zkušenost slovy nevyjadřitelná v to budu vyjadřovat slovy čili velice nedokonalé ano tak především bych chtěl říci pravdy svaté na které si nesmírně vážit vět v sám na počátku bylo slova to co bylo u boha a bůh byl to slovo a nic není co by nebylo z plzně stvořeno. A z toho co ta al to svítilo ve vás se nepostí nepoznaly a tak dále to všechno znáte nazpaměť. Tak když tady říkám že bůh je tvůrcem který je věčný a je tvůrcem ale o tom co je věčný tak také nemohl začít s nějakým stvořením. Nemůže být pravda že by začátku o nějaké slovo nemůže být vraždě nějaký začátek. Nýbrž že pravda že není začátek atakdále ani v tom stvoření jak to s a dohromady to že jsem ten člověk ten svatý jan a nebyla že žena že jenomže to vysvětluje pro lidi kteří dobrou rozumem chápat kdyby oni považovali toto stvoření v za stejně ho. No jako boha jako je bůh. Tak by se nikdo nesnažil o on se snaží o začátku jiskra zaujetí pro boha. Jsem se nesnažil touhu se dostat protože říkal to je stejná na jedné úrovni a nakonec to šlo propadlo do nějakého panteismu. A on taky proti tomu velice bojuje as správně žádat není všechno bůh. Oni jinakým způsobem v tom časy velice vážím do toho podobenství které neříká jsem tady v atd. To jsem pocení spisu který se mi přel který jsem na přeložit v semeni mr diktoval. Kde říká o jej dítěti nebo moje dítě mě. Připomínalo že jsem jim slíbil že ukážu pána boha nebože jim řek bude ten pán bůh je. A jsem říkal on nit všeho. On říkal pro dítě říkal dobře ztratím ku tak si na tady ten lepší lid tady že mi trosky oni mého prostě souhlasil prosto pro je no o bůh tam žádný nebyl místo ve vypadlo takovým jeho tak on říkal tatínek bát. Z jsme asi napravím vnitřek ještě nepřišli takto spojme dál. Tato člověk na osmi ky na tak rád tu osmi ku ten táta pro jsou sami přesně do protože měl chuť bit světlem a nikdy nad to dělením nepřišli. Ne čili ten pád z toho vyvozuje vším když není bůh uvnitř v tom smyslu jak my si vnitřek představujeme. To když se řekne že u z bůh tak je to nějak jinak mně no než místně prostorově uvnitř. Tak to není on je uvnitř bezčasově a bez prostorově proto můžeme jakkoliv dělit. Čas a prostor nebo co je často prostoru a na boha nikdy nepřijde bych žádným dělení ano. A tak je to také este byl jsem s tím nebo s tím slovem které začátku. K co je za ten začátek víte toto a je to člověk zem a začátek není tam kde byste by se dál zjistit. L postupem proti času proti běhu času jako jsme právě je ten jak projevit. Nýbrž časy je mým neboť to slovo je za čas nebo po ten začátek je za časem přát v tam je ten začátek za v čase mně začal ten tam věčně je ten začátek zatím časem a pak všechno platí co tam a to je nad dostat dojemná je na psa rozumíte. Že ovšem si kde jedeme správně jsem začat. Co chtěl pomoci tím porovnáním s tím jak byl ten který seděli mi nemůže to je místní dělení ale prostorovém časové dělení kdyby nastalo tak to je stejná neponechá. Protože ani zatím časovým dělením tón není nikde el totiž v tom čase dělení to neni na to nebo postupem dozadu časem prameni dopředu taky to neni. Čili se říci že v času a prostoru je obsažen ten bůh jenom jako nají jeho neustálý tvůrce tak je. Ale jakože byste ho přímo v tom času a prostoru mohli vnímat kdy se musí dostat za časoprostorové vnímání a pak se setkáte jak s tím bohem tak tím začátkem. A pak víte že nic není stvořeno bez něj. O taky se dovíte to potom bude ve se hle pro z asi vás mám nemluvím z nějakých do dycky do znaky budeš jich pozice nebo při dovětky pozice když tam nevlastní z dost neboť toto jsem taky měl obsahem toho sebe ale že koncentrák. No a kdybych považoval ten překlad by byli za chybný že to na počátku znamená mysli nebo z mysli a že tedy celý citem na mentální základě postaven v tak to je zlá velký blud. Protože když do takhle řeka co může udělat proč by ne pro k tomu ut neni. Ale správnější by bylo říct že postavena ne mysli novém to bych při dál to by bral. Protože tam nezačíná vůbec jakákoliv myslete bolí jednali jak tady zase jsem dost tam to není to ušel způsob lidského myšlení o šest protože rady z kou úroveň on to člověku vyhovuje říká tou mentality musí někdo ale to je pořád zastírá pravé skutečnosti kdyby tam bůh měl jenom pomyslet na něco tak přestane tu chvíli být pánem bohem. Ten nesmí myslet ten nemůže myslet ten nemyslí že to by se pomyslel vám to jdu oni že tomu tak je by nemyslíte na příklad na to jak vám jak dostat cele. Jak vám prostou střeva jak pasou vnitřní sekrece všechny vaše psát o po mat lidské funkce pocházející a o tom paty z mu o který v vůbec nemusíte ani věda o to funguje. Tak je to s tím nesmírné. To není nějakým přemýšlením ani vaši ani někoho jiný ho ten základy žádném mysli to neni. Ale v podstatě věci a taje za myslíte nemyslel kdy jsem to ušel něco o hrubě odvozeného v tom vývojovém trendu pane někdy hrozně nakonec jo takže sto tou u se s tím systémem nesouhlasím jo si v aby může z toho velice mnoho lidem pomohlo v v minulosti prosim vyšším nebo tak to nikomu říci že jsem proti tomu ale to. Bože za strašně. Dojmy dní způsob myšlení že člověk hrdle rozum někam kam vůbec nemá pravou v kroť čit ano. Tak se o tom jak to s tím nám ten který zastáncem mentality mu dáno brvy vrcholem se snad jsem tady s. si myslím že on našel podobenství rozumíte do berou jako podobenství. mu to nemám za zlé celý že vám to řeknu podobno je toho mysli jako bytost mysli postavy by se toto podobno tak je to v nejlepším pořád on to neřekl ježíš kristus to také říkal podobné z království boží to byl myslitel který jako říkal jak jsem to se nedá slovy vyjádřit jak to s. No a proč to vzniklo. jenom podobenstvím tak podle moci buďte dost pasu na to nesmysl že to z vás to je nesmysl hotový to jenom podobnost. Upozorňuju vás že člověk tyto věci jenom podobenstvích chápat který že si bran vynalezl nové podobenství tak to není vinna brán to nová a když je to vina našeho způsobu. Kterým rozum stavíme do popředí ano. A on tomu vyhověl a vynalezl podobenství které vyhovuje tomuto postavení než tím mu postavení rozumu. Ano vrcholně vyhovuje. Tak k pokud per rozum bude mi takové neb postavení tak správnou kam tamto hlava jezdce na oprávněna jim tedy berou jako podobenství ale někdo třebas jak jsem viděl v československu toho dale jako nikoliv do podle sv nýbrž jako skutečnost. Je za podobenství skutečnost jiné ale jenom jako je skutečnost za jakýmkoliv jiným podobenstvím tak věta ano. Takže my si může myslet ještě šlo duchaplnější podobenstvím budoucnosti ale pořád to bude podobenství slovně se nedá nic vyjádřit jinak se z těchto věcí božských než podobenství. Neboť řeč je také obrazem. To my si dovedeme že že že obraz ne to není nic jiného než podobenství slovo nevyjadřuje přesně el podstatu věci žádné slovo. Takže indové s správně vědí že slovo a kategorizace pomocí slova se v sanskritsky namarupa a že je něco znamená něčemu dát nemá čemu dát tvar. O to co stoly řekneme na počátku bylo slovo nebo když že všechna mentality jen na s na v tak to je prostě něco na co pomáhá člověku do značné míry na jeho cestě. Ale přes určitou fázi je mu to dál nepomůže protože je to pravdivé jenom jako podobenství ježíš kristus mluvil v podobenství a řekl nese tam mluvím jenom v podobenstvích a proto nemůžete všechno pochopit ale duch svatý který při ve než nebe o ji v podobenstvích ten vás postaví před skutečnost tento duch postavil před skutečnost. A tak mám tu možnost aspoň když nic jiného vše jim tedy to je jsou sebevznešenější jak uznal za vznešené považovat za pouhé podobenství které víceméně viz tím ne nebo nevystupuje skutečnost ale skutečnost se mi objevila jenom tehdy když jsem vzdal sám sebe jsem se vzdal lidských obrazů lidského pojetí života kdybych se byl jak jsem se ho vzdal setkal jenom zničí. Jsem se rozplynul věc tak prosím jsem byl do důkaz o tom že opravdu na takle jim před protože tam nějaké nic. Které je ne né. Něčím co všechno obsah ale ničím co o nic neobsahuje bez obsaženi z takové to nic není. No takže jas ve jsou ba zkušenosti napovídá že je třeba toto stát vší všechno co vzal dvou a třebas v čili ty jsi panně se řídili vírou v ježíše krista. No a pak nejenom je že vzali za zeova roveň zavrhli na svatýho jana v na nic se nestal ta víra je při cit posloužila za vine dovedla pod kříž a potom co bych moh ježíš že s mou udál v kdyby s kdyby byli neměli tu víru tak se nedostali o ten při již ne. Oni museli napřed v něho uvěří kdo uvěří spasen budeme je z ale bude jo pozor nata slovíčko a. Nepřesné a. Tedy taky vím že jsem takzvaným brantona v tu zastáncům brantona velice tato teorie vyhovovat vyhovuje a daleko nevede. Mentálně opravdu vynikají nad všechny zastánce duchovních směrů pro všechna čem s v k v aby dokonce li kteří se k tomu při hlásili tam mentálně na to nestačily ale ono to aspoň i onoho i to bylo dobré. Ale nemám nikoho dom takový znal no ano ale mně to. Jeho taky jenomže jak jsem se dověděl tohle to tak proti zkušenost nemohu nic učinit. zbytečné proti tomu se stavět. Jak se od oproti tomu stavíte vy nebo to je to která je nad lidstvím za mým jistým která ho přesahují kterak o listy přesahuje. No a proto se musím přední sklonit na říct tak prosím je to jinak ne. Všechno ostaní se slovně vyjádří je podobenství proto nám radil abychom se v tak jede vznešených výškách po se pohybovali že slovo jenom do takový dosah. Dost malý. A bylo by dobře se všímat ve či praktických závěrů jak na to ne. Jak na toho a to nejenom myšlením nýbrž praxí jak na to. Takže sebrat těm promiňte asi po tisíc jedenkrát ekg k tomu že ježíš dali jasný příkaz jak na to to se za mnou přijíti zapři sama sebe. A když to neděláme tak naše proto duálně marné. To neobalamutíme sebe ani pána boha a zůstane civět jakmile jsme o chodil sebe pořád dovolovat sami se zmenšovat aby v nás mohl říci kristus. Ne. On totiž byl by bran v opravdu taky vím kdy jinde prozradil že co se vyjádřit slovem že jenom konstrukce to neni na skutečnost pravá a vám řeknu jestliže jeho zastánci někteří ras než to slovem skla může jinde tolik ne ten se jeho na ty chopili tak že se oddali nebo pro udělali el toho ho nejsem potřít jiné nauky anebo postavit tuto ku bratrovi nad a tam ty nauky. Tak on by jako kdyby nám do toho moh po vyd tak by řekl. Je to správné že mou mnou kou potírá tety ostatní pokud se na tom nižším stupně dosahování tam kdyby člověk totiž nepatřili jedinému jediné myšlence jedinému směru tady vůbec tuto fázi nemoh překonat ale jakmile se dostane přes tu základní věc přes tu základní poznání tak musí být tolerantní a mu to nebude vadit že bude tolerantní. A musí poznat že každá cesta každého člověka je svým způsobem správná a jestliže on na ni dosahuje nějakého pravého poznání. A jedna věc ještě obratem a on řekl jsem napsal smíš ku na oka za jógou cesta za jeho oni nebo k li skrytá nauka za jeho kou ale vás pozor mýho jsem tím nepopírá dobu kdyby byl sám neprodělal extázi tak jsem neměl takle právo psát. A varuju každému každého aby se stavěl na za jógou když sám neprodělal co kam o joga vede kdo navenek extázi ale do maso o extazi může se dostat za prosím to je pořádku jsou na kou vedu za jeho ku no. za jogu ale jsem si vědom že nikdo z téměř nikdo jsem neobejde bez extase. A když se bez obejde přeskočí tak tuto tam někde nahoře potom když o je tam v koncích koně v ničem. Ten nemá čeho držet jemu končí veškeré zaujetí protože jestli extaze vůbec nějaký význam dost jako podcenil. Tak jeden význam nemohou ocenit na nemohu přehlédnout že o na stupňuje člověku zaujetí budou svatou věc. to řeknu hodně v z s se z boha ve že by to z nás z plzně. A to v tom smyslu to neříkají točíte přesto lety a se k tomu co starověk vlna a el tak to řeknu takhle jestliže vidím v pannou ka na fotbalu s jednou za rok chodím podívat na fotbal jednou za rok na ho přeji kdo z ale nacházel mnou víckrát ne abych se podíval na ty pannou ky. A tak vám mohu říct jordán výzkum psychologických a mohu říci že ten pannou ušetřit tiší na další za z to znamená to že viděl jednou ten zápas třebas házel a za on byl si k a to způsobilo že se dostal do extaze takže každý z nás přirozenou potřebu extaze každý z nás. Proto se nikdo neobejde například nebo téměř jen se dovede bez pohlavního života co šest extaze. Orgasmus že extaze. A co si jestliže potřebuje pro svůj život extazi tak pak samo se o náboženská extaze je jej něco vyššího než normální jako z transu rostou oporou ká. Ale. Způsobuje každá jsem se učil zaujetím pro věc pro tu věc své on se nemůže dovedu by bez další extaze jak jednou poznal jsem to že se znovu na fotbal před že nadával na to pro hrajou před to pro v ale tady na tomu nebaví on tam byl znovu když on se nám stupňuje zaujetí a teprve tam když dostane se do náboženské extaze tam prosím to vypadá tak ježíše odtamtud by hozen když že po extazi tak se začne s. Ti ve vězení a to mi ne kriste extazi prodělali a protože potom ve vězení bude semen tomu z srovnávání s tím stavem který zažil co tady cítíme vězení toho tak silně poutá k tomu aby se znovu bral tomu pánu bohu přes extazi. Že mu nikdo to nemůže bránila on potom tak toho je extatikem se dostane za extazi jo čili za jeho ku nebo to je jóga princip jogy extaze. No tak takle bych těl o ha ale dám to ano toto on měl za sebou takže on tak nemohl psala ale bylo by třeba a není není opravdu nikdy toho dost co své namítne proti zastánců. Nesmíme e prostě smět směšovat nebo zaměňovat dobré učení z pak ne zastánce to bychom tak věděli tak za vedeme všechny světech na všechny do to že nikdy se našlo žádá on ve nad řek která by byla dokonala. A aby jeho zastánci dít konání to nejsou tam v tom. Nejsem v této možné dost dobře dělá vše co říkám že nevím potom si to říkám tak jsem by říkal minou jsou to hleděli že člověk není schopen milovat víc ven bližního než sám sebe do vrchol lásky bližnímu nad protože to řekl ježíš kristus miluj tuto nařizoval el byla mně přitom při který si to vrata tak ten kolbe když dal přednost od tří dětí který jen po pro me. Neboť desátý který pro do všeho toho otce ano on se postaveno místo říkal místo něho tedy nemám viděti budu popravy neměl ona rád stačit toho bližního než šel. Sebe ne ten člověk neměl pocit oddělenosti a to s za z od toho druhého ale ten věděl že ten bližším jej tím stejným způsobem jako on sám sobě jest. A protože ten bližním měl několik dětí měl manželku rodinu anděl učiním povinnosti který že ten farář kolbe neměl. Tak dal mu přednost řek bych z toho důvodu pocitu spojitosti s tím osudem toho z od své rodiny tak to nebyla větší lásky k bližnímu než k sobě nýbrž nerozlišování mezi sebou a tím bližním ano. Byla přesně láska k sobě stejná jako k tomu bližnímu. Ano to musel dopracovat ten kolbe to bylo výtečné. A kdyby se kdokoliv dopracoval tomu tak byste měli dojem že sebe nemiluje. A miluje víc toho bližního ale ono je zkusit tak on ten kol vnitřně umřel on byl tak vysoko že vnitřně umřel on neměl v sobě koho milovat ten koho normálně člověk miluje. Je živ pro něho v jeho z smyslech nebo si představuje že to živý tvor že to že to jediný život ačkoliv ježíš říkal že to smrt jsme hle ale on tomu nevěří se nám na ježíše k se málo byl zlým nebo sil zkazit přebírá nám pohanských a prací z ky ale tak jsem prostě na to nedá člověk a neví žen kdyby člověk ztratil sama sebe tak by dělal dojem. Že miluje dělal dojem že vlil bližního víc než sebe se. Ale bych za jednu výjimku kdy je to možné aby někdo miloval být někoho než sebe u vtěleného boha a u tu budu se vůbec z ale to je právě toho je show mají jenom tak existence která jest ta láska která jest to poznání které jest a ne které se něčím stává. A jestliže toto poznání vládne člověkem tak to není ten člověk který miluje někoho víc než sebe. Kde to bůh který projevuje svoji lásku vůči bližnímu takže vám řeknu člověk který se dostal na tuto úroveň není ctnostný není hříšný není ctností není hříšný jak to opaku rub potřetí není ctnost není hříšný. Že on výše sám nemiluje a že miluje bůh em nebýt ctnostně do úkoly vlastnost dobrou když všechno dobové u boha a od něho to pochází ano tak s tím že od boha a není z není z li žijeme mějme ctnostní proto že on není schopen než do bere z rukou boží jednat špatně jednat nesprávně on jedná v souladu s vůlí boží a to je správná takže tak jsem mysl toho že všechno fází do boha víte on třeba se opřu o tu vlas. Zkušenost ano. Z se obětoval za člověka víc než za sebe jako vtěleného člověka protože se vtělil. Je úžasná oběti ze stavu dokonalého spojení s bohem se dostat do stavu o kterém se vyjádřil že menší než otec. A byl menší než otec tak dlouho dokud se dostal na kříž z kříže z mrtvýchvstání a dokud seslat ducha svatého ano jestliže totiž ten bůh tvoří. A kdyby přitom nemiloval víc než kdokoliv je schopen milovat protože i s láska všeho osla odvozená chápou. No to je nám skal jasné tak nemůže tak rig jako toho do toho do tu lásku věnuje v kdyby tomu tak nebylo tak to tak toho stvoření se bude od boha vzdalovat. Ale protože ta síla lásky boží je větší. Než síla lásky všech těch tvorů tak voní podléhají nakonec dotoho boha v nejdou ano tam větší láska boží než je láska lidská než láska tedy odvozená taje nám za rok bude se k bohu vrátíme. No. My tu že lid se do bere ale ne že by to vracení vedlo k v k o do od trvat. Víte. Kdyby do na to třeba času obec vůbec zde na to třeba času když se nám rád ti. Tak by to byla záležitost naprosto beznadějná ale to není časoprostorová záležitost to je dále to zaujetí a ta se vymyká časoprostorových kategorií jsem pracným tak rychle k bohu jak mu vypadá moje zaujetí k němu el to znamená jestli dovolím. Bohu. Aby když otevři svoje nitra do pojmu aby on skrze miloval. Aby se projevil jako láskyplný otec na tak velice rychlé k tomu bohu lidu. Když ten kolbe toto dovolil tomu bohu tak zaručeně se stal svatým v tom smyslu spojení s bohem ale to byla odevzdanost bohu která se tam projevuje. Takže ten podstatný sebezápor který se získává velká zaujatost pro věc pro spojení s bohem spočívá v tom že člověk se odevzdává a to je otázka vůle že když chtěl tím se dostane na poloviční cestu do pro dobré ale prošli cestu ale že se odevzdává. Tomu odevzdal sis dostanem po druhé polovině dál to by můžete dejte pravé rosy člověka který usiluje. Tak. Samozřejmě to se po je poměrně snadno symbolikou ježíšova života proč se došla k pravé odevzdanosti u těch učedníků kteří li mu sloužily pokud nic jim nechybělo pokud se nedostali nebezpečí života. A proč jim nešlo jakmile ten ježíš s umíral na kříži nebo byl dělat skal bezmocně byl mučen el proč ví. Tam ztratili tu víru na to zaujetí dělat protože se měli rádi ano. Protože ve odbourali dostatek sebelásky. Jenomže sebeláska se si všimli z tohoto podobenství ježíšova života je nutná aby se děly ty první kroky na tomto řek bych proti chudý ne v napřed jen nutné aby se člověk rád aby vůbec se na tu cestu dal a pak je nutné a říkají v kristus jinde aby sebe nenáviděl ekg aby dokončil tu cestu do konce. Nebudeš li sebe ne nám být před synem nevejdeš tam řečeno ano je že se to za nenávist tak na každém kroku. Který člověk uděláte cestě se vzbudí na tom přechodu dalšího kroku nenávist vůči tomu člověku v něm samém emmet tomu v sedmnácti letech jsem nenáviděl toho člověka sebe který předtím bez boha při sedumnáct let žil. Na hotová nenávist kdybych to byl ne neb se začal nenávidět tak co on nemůže přes palubu pořád jsem o něm matka kdo jsem vyčítal pán od jsem přeci se něco dobrýho udělaného co on začal nenávidět zatím to bylo od zbaveno. Kdyby byl ten nezačal nenávidět z toho lidské toho lidského člověka tedy z tam z koncentráku let. Tak jsem tam nemohl udělat ten další k proč jsem odevzdal svůj život jen protože kdyby byl měl sebe rád tak jsem sebe aspoň litoval a ten esesman chtěl zabít. Sebe ale nelitoval vůbec ne ve jsem věděl a než kdyby je. Jsem věděl že ten můj život byl o kočku slova že ano a jsem se dopustil správného omylu abych se mohl dostat dál. A to platí o každém kroku že jenom nějakými přednost nějak mi ctnost měl taky správným omylem v je člověk veden dál ano. A vždycky to znamená umět odejít od toho člověka dřívějšího. A přiklonit se novému smyslu života je dán znovu inspirací jako panna maria se od k o měla od panny marie která ctnostně žila. A při oni rase k tomu nebezpečnému stavu svobodné matky do skal na to na nebezpečí protože li dost otrok jiné. A protože prostě udělá rozhodnutí že se to stát o to to co správné. To taky sílu pro správné vykonat. A tak je to pořád dál ježíš kristus se modlí ještě za někde se man zk jesiže možné odejmi ode tento kalich žen a jsem. Takže tam ukazuje jak člověk osoby rozporné stavy než se definitivně rozhodné ale musí dojít rozhodnutí se obětovat sebe z se zbavit. To je potom o mi potom co co na křičet tak dále ne. Dostali sich ten člověk nemá vlastní vlastního dán vlastnit co to na vlastní ctnosti nic el také přetavovat o tom může na tom co nemá budovat právě pravá duchovní budova se bude na tom svému propůjčeno pane co vlastní ten za hřivny od boha který stavy jako s propůjčenými on se stát správcovství mat lid to co je tam mockrát ale kdyby křesťanství bylo dokázalo. Z vlastnictví se dopracovat pouhému správcovství všech věcí i sebe samého. Tak by bylo opravdu zamezilo před tím těžkostem které se objevily po kristu v evropě kde ve světě. Vám toho asi říkal ale když se se o jsem v tom nebyla ale první z těch nesčetných příhody mně zvířata vedla. Bylo předškolním věku kdy i ty husy sebe země pásly. A říkali asi tohleto ta přeháním takle nemají jakou mám pět ku tak bohat tvoje já. Ale ty lidi jsou hloupých te se tady z a jenom s v k ví. To když viz spíme my se máme mých žijeme. A oni když spí tak neví že oni si jednou budou budou dospělí do to neříkal zaručeně při tom se že ten ta třetí na život tak bych spíš je promarněna. Jsou od ale v a co dneska bez kam bylo do tak do doby bylo v jeho jo teď. My přeci když usíná ne tak se dostane do transu do zvířecího ráje není pravda jako jsi viz někteří svatí. Třebas svatým pak svatý on stydí že lidé tím že padli z ráje str kristovu taky zvířata a hrozná anomálii ne ne než spravedlivost zvířata zůstala zrání a mohou se kdykoliv do něho vrátit na ty se z něho vrací petra zvířecích smrt není tak hrozná jako lidská ani zdaleka že že to zdržovat škála a na tom ještě hroznější. Tak podívejte se oni prostě se pásly ve lidem jsem tam ležel složen nebylo co hlídat po do se mně nebudu tečou zase musel vámi li za by měl ne do ulity na řeku vám dostávali někam mám pro jsem se dal dovím protože volal honit jen nabral tím tam byla otrava či jaká. Tak oni již poznali že že rád nebudu s nimi u trávu proměna nešlo. Tak těch stali okolo měla prostě tady v rukách a zřejmě se přátelsky snažili o to abych taky jenom nespal nýbrž abych vstoupil do jejich zvířecího ráje. A ono se mi jim to podařilo prosimvás to byl veliký prach to bylo vlastně první extaze kterou jsem zažil v předškolním věku už. Jak to vypadalo ocitl jsem se tam protože to ještě kdo o je tady na to zapomněl to ty následcích toho. Zase ocitl ve žlutém světle aby děl jsem že to tam taky všechny ty husy které my tam pozvaly ale ani jednu z dveří že tam ta husa v tom ráje nemá tělo s tam jenom existuje rozumíte a je tam blažená. Ale tam teďka objevíme v tom že ten světle tak taky tam jsem bez těla dokonce dostal od manželky když vložili tam tam s tělem že musím mít napřed zbavit tělesnosti nebo mu jsme do od doby zbraň do prost dělat potom že ho do toho joze tam vejít a nebyly to dělat potíže jsem pod za za než či ku tam se mnou nemůže na mně tam pro ni dala dostane vstoupila v pátek to není v je to jiné protože vím že se musím probudit musím přestal být tělesný musí být duší je jako. Duše setkat její duší dělat tak si deme ta chceme. No ale chci říci o těch následcích tehdejšího stavu že jsem se dostal do extaze zvířecí. Že jsem najednou začal a pád jako pro svých řad ta souvislost mezi pánu bohu. Mezi přirozeností rostliny jejich stavitel hostí rozumíte než stravy temností na potom mezi skutkem že am barvou takže od doby města příroda začal říkat něco ho na slámě vést něčím nebo v něčem vše předtím vůbec nevedla. Například dejme tomu šel velení byl v trávy na břehu řeky by to bylo tak jako asi ne ne z tato otce způsobovalo že jsem to pociťoval jako žlutou barvu. On je to op máme co si na opakovat ten stav rajských je do barvy rozumíte. Nebo když není řeky je v tam do toho pro pro ten hučela před tím nějaký krásy a viděla potom pod tím zase byl prudký pro taková hučela nemění jen mýho ž že to jsem považoval za a písmeno o ho. a jsem potom když jsem později potřeboval i návodu žít příčí jsem co oni za vás svíčky jsem vyslovoval on fáse se dotyčný nálady. To pomohlo víc přírodou pomocí písmen let které na oddělil ty husy. Pomocí toho jsem byl oporu součástí přírody víc než normální člověk tak to s to byly následky samo jsou do tolik že nás jsem tu se nebo jíst né. jsem považoval za bratra a nebo sestru. A bylo to se mnou trápení že jsem maminka mně byla rada krmila tu hus tam ty husy byly k dispozici janet krávy me za války světové na se na to nese za najíst jsem ho před chleba a ne husy. No takže to byly následky to byl první takových tak z víře co do při do děje nebo že zvířata vedla. A. Později samosebou on na jiné úrovni zase vedla jinak musím že nemá cenu to všechno říkat co ostrost zdlouhavé o to bych musel napřed když ku. Ale zaručeně všechny věci vedou člověka k bohu přestože ještě ani jsem není začal věřit. Když že odstupuje sám od sebe ale aby potom to zeptal ní. Počkal dušičku kde protože to mělo hlavní vás je to totéž jako o ten v v v v ve jsem od maminky chtěl vědce správné. Prosím vědce svatost u svodu ten světlo že jsem prošel v tom jsem ze soudem jsem byl odsouzen asi tímto způsobem slovně to nebylo z mi o tom věděl že tomu tak je že musím dělat správně v tom životě abych se v něm udržel abych měl právo tady žít. A tak jsem od maminky chtěl vědět nebo od toho koho jsem si vážil chtěl jsem vědět co nesprávné a tak jsem to poznal co je správnosti vybíral tak jsem zkrátka správně jednal. A to tedy byl základní tah na celé cestě neboť vlivem těch husí jsem se vzdaloval své vlastní. Vůle. Čili jsem se zapíral v tom nejpodstatnějším všem se člověk za chtěl ve vlastní vůli vlastního litera od ti větou ztratíme k tomu aby si že když člověk dělat to co je mu příjemné. Ne to co je správné že se řídí tím že se příjemné němu do příjemné tak tam třebas kou on že to nesprávné že o to spěla koho aby je to nestal atd tak dále a tak dále. Takže. To je ta první extaze nebo ten první stupeň vedení čili moje vedením nezačíná u lidí nebo lidmi nýbrž začíná u zvířat. Samosebou chopili se toho lidé potom takže potom pomáhali taky lidé li li takto převod od má.