Karel Makoň: 84-30B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Neměl by to jenom litovat nýbrž měl by říci se ničím před tebou nejenom proto že si myslím že mám ctnosti tak ky ale i tím že si myslím že mám nectnosti začnu s tím že si myslím že mám ctnosti jaké tak mám ctnosti. Bych neměla sílu k vykonávání ctností o tebe od boha a tak bych ani jednu ctnost neprojevila. Ale že mám sílu k tomu o tebe tak co s protože vím a jestliže pán tu pach spáchal vám něco nectnost mého neb pořádného nebo nedokonalého tak je to dáno povahou mého lidství. Je ten vývoji lidství že je vývoji lid který je řízen bohem nemohu dost dobře zato že jsem dneska chybujícím člověkem. Jak tak je to nemusil z malovat na pána boha protože je to s matou smysl hluboký jsem takovým chybujícím člověkem se mohu kdybych myslela na své chyby stát duševně maří magdalenou a ty si ty nejsi nisi než chybujícího to před bohem není nic čili si ničím a jako oni se velice přiblížení k tomu faktickému nic přirozenosti boží to je přímá cesta přímá z oné to bylo přímá cesta tak bych tělo tak to. Na čit rozvedu ve povídání bych to chtěl od kdyby za jakých příkladů ne že člověk musí i v případě klopýtnutí. Jít klidně k tomu bohu s tím svým hřích žen nebo svým kopím nebo nectnosti nebo nedokonalostí a zase je vědět že celýmu patří. Že není hřivnou od boha jenom něco ono nýbrž celý život toho člověka letu při mnou. A že musíte napravit to špatného z podezření s tou při v no neboť co nevidět může přijít hospodář neboť nevíme dne ani ve jiný. A uměla světem s po nás přišel napřed ve třech a půl letech jsem ještě je to on se do pozor co jsou neklid vymlouval a se na přeli by živou zase byl do pán bůh který jemně přišel a a let tedy proč přišel protože jsem proti své vlastní vůli jednal správně proč se vlastní se nedal správně. Jenomže to bylo správné. A proto on musel přítel zákonité a musel jsem mnou zkus to nad kdy toto jsem jednal správně dovršilo určitou určitý stupeň vývojový. A zatím dovršený stupně vyvoleným dále další stupeň charakter je přímého styku s bohem. Tak k tomu když takle budeš jednat uveden velice prudce svůj život se v jest když to počet pak jsem taky neočekával žena o nevěřím že to nastane jsem byl tím milé ale překvapen. Vám přemohlo mně to a to tak jsem nevěděl co co na čát ten roce v tom koncentráku mezi se za zatím se noc na ty rokem. Že ztrácet protože když člověk myslet my jsme jako věší v ještě jeden den do dalšího roku tak si říkala ten předcházející rok jsem měl měsíc jsem před dalším rokem se doma sat si ještě říká šestadvacátýho tak si s tak je to mně za svým ano to ješitnost lidská tak jestliže jen tehdy jsem si do toho roku představa svatého nestačil s tím vidí. A nevěděl jsem povím nebo když kristu nic než jsem si jednou přešel na by byly ještě mizerně kdy z víc. Tak to bylo málo neboť jsem z toho zjistil že že jsou si křesťani se jimi že kristus pro opice ho proti indům kteří říkají jasně zřetelně jsem proto dále něco dělat to co se do toho vůbec nic. A tak jsem prostě nedbal na křesťanství. A teď najednou bez vůle bez mého přičinění bůh mu bujet tím způsobem. Že dává při je prost mu ten život odevzdat tu celou o synu odevzdaně a jsou mu to prosimvás bez pes byl prostředníkem toho pána boha který měl tu živou jako měl jsem rád tam není předat pánu bohu a oni dopadu bezvadně bez pes mám bezvadně předal pánu bohu a tam musím neukázal v podobě ježíše krista mele podobě ale podobě symboliky jeho života časem pochopil nejenom jaký smysl jeho život měl do všech podrobností. A jaká v tom síla na každém tom kroku v tak si na potom pro vás na musíte svým s. Je to nejužitečnější přitom protože tam se praví v podobenství o těch hřivna v když oni dobře hospodařili ani si pro sebe nenechali ve se že bys nic pro sebe nenechal život se dostal tak byste nevěřili dostali třebas jedou v jednom město to jedné jednotou jednota verze no tak tam jsou dvě dvě hřivny dvě města pět hřiven pět měst. Čili z malého čím za si dosud hospodařili dostali mnoho vším mají hospodařit pod že nebylo nebezpečí těsto budou přivlastňovat bylo vidět že to z rukou o to hospodářem ani jim to zase dáno hospodaření ne ne k majetku do tam není doklad se do protože tam to nemůže vypořádt nakl o potom dostavilo potom do sto dotud pro stačí pro člověka trošku dělit ni aby si pochopil že to s k ten že to co za že to prostě. Ano. Nějaká taková. Tak si nějak se řetězová ne která v tom životě zase potom působit. Tak tohleto pro toho jsem byl svědkem a to říkám jenom proto že tady se nemám čím chlubit je že totiž se mi nevejdeš to přijde ani si to nepřál taky bych těla děl si sto nepřála todleto. Jak to pán bůh kdy přijde účtovat to nikdo z nás neví jasný trpní nevědět. Že nejsem došel jsem vás neteče před padne pán bůh že jsem synem mysl. To by byl ještě minutu před tím přepadeni tím považoval no. Vzala nemožnou věc o sto najednou stalo bez mého přičinění se dovršila se věc k nic že něco roste člověku o čem on neví že to roste. Je to připomíná pořád semeno které se bere ze země víte tato pro z moc. Ale ty dycky na tom vašem aspon tu jsem viděl jak porazí asi chvatem si sice víte neptal ví. Pod tím drzost od toho pod tím do semeno nebo kořeny onom to roste cestovat o tady v tom. Mně kde tří wu odpor všimněte od toho jeho toto byl v třebas byl třebas kdy vršku pustili z těch kol a tak jsem si tady chodila dívat se na ty vaše sval ty ale to velice hezky vidět jak ta příroda po mám moc. A tato přirozenost lidská v s s s s na k těmto věcem matkou pro z kou moc je pro vás ten krunýř své nevědomosti a dostane se k tomu poznání toho boha. Tak původní stránka věci že co bych ti jako v těle po rad tam ježíš kristus v nazývat ty učedníky kteří mají strach o život při kou říkal že jsem malověrný a mně přeci jasné že když se oni o prací k tomu ježíši tak nejsou malověrní. Tak při si v něho věří že on jediný uším může teďka pomoc st jen že jsou malověrní v tom smyslu že jakým ježíš tu říká jsem s vámi. Ježíšek neuvědomuje přítomnost boží a to je dost tak jako vznešený sta si to v atd v to si zaslouží nesl když se vůbec celek se drž zdá asi za si život tak nic nestojí v cestě se u byl mohl o chvěje jak jsem se dáte život tak jsem si to uvědomoval že on ve mně žije že on ve mně myslí jedná ve miluje existuje a tak dále a tak oni byli malověrní v tom smyslu že když. Nejsou svědky toho. Že ten bůh je smím li tak nevěříš s nimi je mysíš že si žije pro sebe a říkám piky spí. Tomu jakobovi oni utonou se nic nestane tak jsem nad tak kristu jsem li mám vně. Paris to jsou malověrný. Když jako o to by si měli líp vědět že jsme opuštěni nevíme si rady. Tak tam ani napadne že tam s námi. Tou prosil nese pomoci správně se něčeho jiného oni měli na rodit co měli dělat kdyby nebyla nebyli bývali malověrní neměli budit ježíše krista s že ten je s nimi ale měli řídkých být by měli nazval vodu z jak se tam nabíral do rodiči a měli ve slova rychlé nebo plat tu mým na třídit k rychle ke všemu. Tom měli dělat ale oni jedním rezignovali na tyto schopnosti a buď li ježíše krista na to velice snadné když do tam mají vedle sebe o z budit jen že to je opravdu způsob který by se nám nebi platil protože byli učedníky páně. To může udělat učedník páně to nemůžeme také udělat jim buď jsme si pána ježíše nevzbudí mého. Protože to nade převedeno do svého vědomí stát. Protože nejsme jeho učedníky jeho učedníky kdežto dáme jako my dostaneme sice v činně no jsme malověrní ale po nám pomůže né. Ale dokud nejsme jeho učedníky tak musíme do krajnosti ale v klidu. Všechno dělat co můžeme udělat proto aby to dopadlo dobře aby se nestrannost raka tato prosto o. Že život všecko. Když nevyčerpá máme všechny své možnosti tak nemáme právo na pomoc boží a proto mně manželka řekla ty jsi pečlivě již než kterýkoliv člověk v že jsem neměl právo na pomoc od boha dokud bych nevyčerpal všechny lidské možnosti se říkat tak dobře nepomůže nám v tadyhle na doktor tam v tomto případě tak budu za jinou ne. Láme za nebyla doma a tak jsem tu dobou smyslem mat se hnal někde kde o na zrna momentálně byla ono pro pomohla a to považovali za v velikou starostlivost. to byla jenom pečuje protože člověk kdyby byl z vlastní síly. Totiž z těch jste špatně řečeno. Z těch hřiven které z to si všechno neužil proto správné hospodaření. Nebo tu zakopal toho. Tak by byl právem prany zavání potom při tom co do váhání aby vyvržen do temnot vnějšího znamená on do nevědomosti báti vize nevědomosti. Tak je třeba vám. Hospodařit s takovým způsobem že v klidu musím vyčerpat všechny své možnosti třebaže to relativně všechno o to co oni pravda se všechno vyčerpal ale se musím poctivě myslet že jsem všechno vyčerpal nesmím z li na o tom smyslu že by si říkal tak si na ho mi nebo si na mně to ne vyčerpal si své možnosti. A pane bože jej to k vůli obracím se svým možnost a ne k své si od sebe. Přímo v tobě jakmile jsem vyčerpal oporu vědomě všechny své možnosti tak na pomoc boží je tady okamžitá. Okamžik a takže když se mi třebas nepodařilo někdy. Udělat co jsem potřeboval nebo co by bylo bývalo potřeboval on že se aby se stalo pro tu rodinu. A v klidu neztratil jsem klid jsem se obrátil na boha ano. Tak ta pomoc tady byla okamžitě třebas někdo zaklepal na dnes dělal tekl měl to nebo řekl aby nevíte že na tak dále jsem to věděl ne. Takže ten u toto jsem toto vnitřního pochodu nebyla manželka svědkem napřed to potom se vždycky vysvětleno věčné se když tak to je to sice cesta. Všechno pečuje všech rodila a v klidu je ne na hranici neklidu tak musí s tím přestat to je tam mez kterou poznáš ji vyčerpal do neklidu se něco se potom si zapřel dveře před bohem. Jsem kdo to říká mi tady dotyčná která za tím co jsem napadena mám hlavě takový zmatek že nad a na všem zanechali nebo z mi dál na protože je to takhle. bych rady by to paralely si zavedla jsili udělat. Když se kdy mezi pravých na počátku bylo co as všechno pomíchání vody pomíchány s prostorem bylo temno duch boží se nad tím pohyboval ale tak se to podobá. situaci ve které začíná se zrozovat něco nového. A na konci toho vývojové řady se rodí člověk. A ten pará stará jenom v to co povstává nazpátek tak sto vás jako po snu. To je od vás leto je vysvětleno historii vzalo založenou by byli. To jest to je zcela správná co do symbolu ů ovšem pak toto stalo ale všechno symbolika kou co vám vysvětlit jak se to stalo ale totéž sedě u matčině. El ten zárodek je v temnotě není o plodně ne že by boří ztratil znáš tělem byl s tím i své věrné dělá ještě. jsem se také vlivem toho druhého dycky vlivem druhého ten zalez tat se křísí životu a prodělává tentýž pracem z ve zkratce by býti měsících co se to stvoření lidské od před vždycky je udělalo než se tady objevil člověka v potom četl se vyspěle. Takže. Jak vám známo lékaři óm do které lidský zárodek bere na své podobu napřed těch prvoků napřed buňkaje toto se dělí žilo pak toho pak to málo v tvar živočichů s kým že k s co jsme svou moc se po stali dal takže člověk projde celým tím vývojem který trval třebas milióny let za devět měsíců a teprve potom se zrodí jako člověk to je hotový zázrak že v zkratce člověk. Pro kde devíti myslící člověk projde milióny let. Že mu tato zkratka dovoleno. A obdoba této zkratky se potom projevuje na každém stupni jeho života. Napřed uděláš a to předsevzetí svou zpovědí tak se dostaneš na pokraj takové zkratky pokud to bude dělat správně. Ve které zase uděláš další skok z nevědomosti z toho pocitu osamocení oddělenosti se dostaneš pocitu větší sounáležitosti nejenom s manželem s dětmi ale vůbec celým tím světem budeš radostně pohlížet například např jedu jak o nás součást. Stvořeného jako na bratrství veliké duší předmětů jednoho též otce. Tak z s v jestliže například ježíš. Proklet fíkovník který neměl plodu šel kolem mění a třebas nebyla doba kdy fíky měli mít ví. Ale ona ho pro k na ale když jim děl se mluví o tom že prokletí a když například před ním zase jinde ježíš říká na. Vešly někoho bláznem na slovy jež pekelný oheň na to jasný prokletí za pudy na za blázna tam za na mám budeš dostal se do pekla pravdu za ten prokletí čehož je co to zvykových kou. Tak berte to ta trošku jinak než jako prát klečí protože jeho ještě jsem chtěl tomu dodat když posílat toho kdo řekne někomu blázna blázne po si ho do pekla a s tam říká svým učedníkům blázni na jednom z ti tak to taky do pekla ne víte že takhle to nemůžeme brát ne my toho ježíše bereme str. mně ne příklad páše to bylo dobré ale tak smutně o měl smysl pro v ti a veliký spis prosti ji nevidíme že nechyběly na žádné za nic či o začátku. Že první zázrak seděl na k andělské do rozmnožil vodu protože bodu přeměn nazve na do prosimvás co to je za duchovní ji ho udělat vlast nějak přes jako abstinence ho co to ten kristus byl du oko podanou bych řekl ne něco by kostelem zase než než on nebo s tak tady mám si chudák myslel že když to bylo horší než on on vědu beránka a o kdy ní. Je svými ještě po svém vzkříšení mrtvýchvstání řekl tak tuto not se nám uděláme svět ale po jim abyste viděli že jsem o kterou mu jako vy. To si staň a co si tu moč si patrně to po tichou pochází protože museli že krise zavrhnout že horší než tam na kali pán který je rovný ve věta a aby se se myslel že pán ježíš horší než karel makoň i v k zase se vzor li v jiném smyslu ne. To se takto není ježíš kristus byl všestranně vybaven tak že mohl i ses slabým jednat a ono se hotova ne k k no on při nebyl nakažen. Takže byl nazýván a je rozrostl roven zákoně zachyceno v vše rád všem ab janem. Protože zřejmě byli tam nějací světci a nerost toto ani v evangeliu zas tříd při tam byli světci od toho že on se pral a byl s těmi hříšníky ne jak žádal aby vůbec se dostane plat formu protože on měl jednu zásadu že si pro každého šel tam kde byl nečekal za ním přítele nýbrž šel za ním. Že by byl takový jaký ten člověk byl v tom případě u něho co tam tak bylo před tím zkazil ale jesiže ti staří židé obětoval beránka bo po ji dal beránka tak jenom ukazoval že naplnil starý zákon se pro k němu nestaví tomu mají velice za zlé ne žid byl v indové ale neprávem tak. Když on tam proklíná se vrátim k o tom třebas ten v ke tří nebo strom příkon tak vám chci žít st připomenout maličkost. Výkon mít k na dalekém východě od blízkého východu nad daleký východ. Pověz stromu zasvěcení a jestliže nenese ovoce že to nosil svým ne tak a priori a předem mět proklet v vám to ještě budu komentovat když buddha po se na světě letech svého trápením nedostal se k poznání boha. Tak nakonec terezy kdo to je vlastně proste idejí nebude ani pomoci mistr že to nepude do všichni nazývali nemožným neschopným všichni mistři budu. On byl neschopný to smyslu že on byl z chop již než vodil jsem spodní přirozenou moli poznat. Tak nakonec malinko porušil tu kázeň a po je něco navíc. Co předtím nejedl porušil svou askezi nebi mil způsobem že něco pojedl navíc. To znamená ale to byl výraz po že rezignoval na všechny vlastní prostředky na všechny vlastní prostotu z od vlastní prostředky. A jak to udělat tak viděl že to na ni leze to poznání že jsem že se mu nebože jedete jsou silnější než on tak honem si sedl pod fíkovník. A přidala se k tomu proudu prany ze stromu kde zdola nahoru. Takže prosila v něm brzká taky z nazvala proto bylo třeba a to by z s viz tato vysoké poznání v že pomocí toho druhého toho stromu z toho fíkovníku se dostal k tomu poznání. Takže jestliže příkon v při je sice fíkovníkem ale nenese plody taky je to na hodno ne jenom prokletí v ale je to za hodno za puzení tohoto prostředku jako účinného prostředku a proto on uschl rozumíte el celého pouhé zříkání škol ho nýbrž on uschl dnu před ním. A usnu. Na protože ho již z si říkal v tento prostředek tedy po že se tady na východě se za symbol zasvěcení když vám ten prostředek neskýtá a toto zasvěcení odhoďte ho i než prostředek který neskýtá tuto možnost zasvěcení není prostředkem správný. Janem tak jsem to ještě v nevysvětloval tom ještě padesát lepších vysvětlení. Nemějte mně prosimvás za zlé že to všechno říkám takhle po částkách jak je to v toho času noste říkám jsem říkám že padesát lepších vysvětlení. Tak jenom proto šel tou ten počet z menšinu uměle abyste nebyli moc udiven ten nekonečný počet řešení a všechny dobré. Protože my totiž ty prostředky které považujeme za pod k tomu abychom se abychom se k bohu dostali všechny kde radujeme na něco co nám nemůže posloužit. Když a od toho něco a s tím z toho děláme fík proklet v z toho prostředku o že další řešení. My totiž musíme tím prostředkem prostěji jít. Kdybych si byl slibovat od prostředku se soustředění že je to něco ho. Co jemného se mým prostředkem kterým se k bohu dostanu tak jsem tím prostředkem nemohl kupředu jít ale když se je to co jsem si příště si přivlastnit tyto byto tak to je nesprávné jsem na čeho se si dostat stačilo zbavit života takový prostředek k tak. jsem si dycky o tom prostředku myslel že mám ho od boha že to boží síla boží chce a tím jen možnost se dostat k tomu bohu jenom rovné s rovným se stýká není to můj prostředek kdežto všichni ostatní moji přátelé v si brali nějaké soustředění které si myslí co jsem pro to nebo někde jinde. A tou chvílí to nebyl prostředek od pána boha nýbrž jen s svěřeným pan z od ram den a nebo přijaty tím člověkem byl to prostředky člověk jejích a to daleko a nikdy nevedlo. Když toto letem prostředek který jsem dostal taklen nějakým vnuknutím v rysem nemohl považovat za svou vůli protože jsem to z to on potom pro by to nebylo obsaženo a tak že se napřed to on to proto dále do tou byl jsem do toho boha tak tím prostředkem jsem byl bezpečně vede v tom smyslu že jakmile dohrála svou roli tak zmizel. Tak byl celý vyslyšel. jsem nemohl stezka se dostal k dalšímu řešení více střed nesčetných řešení. Nemohl jsem pomocí tohoto v při kou dále něco dělat nemoh jsem tušit nebo se o jsem z předvídat nemohl o jsem doufal že na něm porostou další plody. Jsem si nebyl schopen opak od tří třebas to mantram svým nese dostal do určité hloubky. Nebyl jsem to prostě nešlo povídavá mysl se zastavovala a nastupovalo něco co nebyl fíkovník rozumíte všeho jsem nemohl nic získat k ale jsem se od jsi byl v hloubce kde povídavá mysl vůbec existoval li stroj jenom vědomí. A protože tak tu se postavil proti z mental li z mu o na to šel o dovede jsem ale ne to každá je si každý víry s tím sám nejsem schopen na nikoho mentalitu jsem schopen a s k do žádný víry ale každého óm u. Máli zato že schopen víry protože jinak nemůže začátku oni se ti učedníci pane když napřed život do tam proč se příliš se do daleko ne k a ti dole taky do z daleko a že čelem tam se s praně po založená tam dokázal za jógou za tou vírou. No a tak. Bych chtěl k tomu ještě do jenom že ten prostředek který. Potom vedl dál jsem nemohl považovat ani za prostředek on ten bůh sám tu mou vnitřní podstatu ten k sobě do byl pomocí vědomí které se cítil být odděleno vštípil. To do vědomí že není odděleno od boha že vyplýval z boha. A tím jsem narovnal situace a tím dobrotou ví. Veliké jako vize si tím ale toto do na říkala protože to je indy vydání záležitost která se ta se týká dost tedy že v pomoci od mám rád a jiných v čem su kteří tomu dobře rozuměli nabízí řešení jiné že to musel sester vyhnout ale když toto vlita se řekli no to je marné ne že totiž ten fík je prsten svoje toho člověka který nezastává pravou. Víru že si který se odklonili od pravého boha který se všímá nebo ty se klaní zlatému teleti a všem do obdobným věcem tomu za tomu teleti podobným. A tedy musí být vyvržen z kořene musí být vůči všem. To že roste řešení velice hezké. Protože to odporuje tomu daleko vyššímu pojetí a z liské mu může fíky je symbolem se co tří květiny rostliny ale jestliže to tak je brali lidé kteří. Psaly talmud a při se tak brali let tak upozornil že to období úpadkové. Tedy si jak se to takle vymysleli tam musí klid tam je to co z nich bylo toho kristu. Je pokračování starého zákona od koho by k o nového zákona. A jsem tento mu celý četl tam vám mohu říci tam jsou myšlenky krásné a zrození v úplně ses samy všechno vlivem toho že za to ježíše krista. Tak správné pomíchány s nesprávným ten jej a dal mu byl po míchá o správné nesprávným ale že opravdu to nedává program protože když se po míchá strany zdravím takto nemůže dát jednoznačnou výslednici cesty kudy vizte řek byl ubírat protože by za při této dobrého toto špatného při o správném toho správného. A tak i v tohleto že oni potřebovali ztotožnit fík potřebovali důvodů nám známým ztotožnit s víte z po hans tvým nepravým náboženstvím ta vás upozorňuju že měly právě z toho ježíše zasazeného taky tomu fíkovníku toho taky zavrhli. Taky v tomto budu obsaženo ten nepravý prorok v ne ano ano nepravým nesměla v nad v tomto o pokračuje ta mu v že jakoby ježíš nebyl nebo jako by byla. To by se byl vyd tak když tam mět tohleto jedno vedle druhého promiňte tohleten argument neberu vážně ano. Protože vám říkám na celém východě je ty tam u těch i když si dycky vých. Ten fíkovník těch ústí vám jim stromem poznal že protože oni byli těmi rabi že ze mít toho prosím to možná bylo. Toto mně jako máme svoji nějakou nějaký svůj vlastní strom pro do to s to meče jako s dívám strom a přibít do ty měli za se k neví že ne. No tak prosím vás to nemám za zlé tomu tomu do om šesté prát měli jak mohli v když museli vynechávat ježíše krista to po žil za nutné. Protože jim šlo o chleba míti do psali ten když tomu tak bylo školy vše krista svým životem to znamená žily ještě dál po kristu a museli ukazovat národu že oni jsou těmi pravými kteří jsou nositeli pravdy el tak museli za rok jiné jinověrce i ježíše krista všechno na je hodu odmítat skok. Tak. Takle to by pará z vůle tím do tou verzí ano v tom že život tomu jsem za to město kdybych mohu. Jest to si žít nesmyslů ale slona praně na pravdu v různou ras na to jako ten tam mu v různou na vás nad na sto krás myšlenky když tak devi kdesi tím z čeho by se to stalo tak se z tohoto mu tu dalo váš nabyl v duchovní příručka. Ale tady v tom řekni zem hormon jsem se musel než zatemněn všecko. Kromě toho že tam ten zakladatel tohoto hnutí říká to na šel nějakým za z za za vším způsobeno na to oni skočí že žid co to je od boha dané ano ale když jsou si tolik let tak ona když tíže nepřipustí jiný způsob myšlení a když se jenom toho co je v knize mor mám a na tak je toho zakládají veliké z veliká společný společenství. Tam mají životnost. A při tak jako řeknu česky nadto ve vyslovila sto od mohly najít sama během psal ten také city je veliké město asi jako pro noha u břehu téhož slavného jezera. A po je království mohl mon trestá nestál v poli co jsem na lidských. Amerika mezi z tam tu trpí v tom do světa jsou podána zk v mu zná tu ale o porod tam nemůže existovat nikdo kromě těch mor on a on kam živoří nic si vyčistil u ty jsou tam k smíchu jo. Tak se před podivuje že tolik lidí třebas do známá asi třista procent z obyvatel v atd tolik li ji jen se tomu se věnovat ne tím být jak toho chycen jo. To nemůže být tak úplně špatné ja bych taky by vás chtěl za trhne za to hnout. Myšlení že když když čínští na ty ostatní jak na to chybně nahlíží třebas bible starý zákon v z s tak v se v jednom taky lidi. To byly tak ubozí nejde že by se byl říkal jenom svatému teleti nebo jenom těm bohu který mi si to přáli rozkoší o bohatsví ne tak se tam nebylo tam je taky viset zasvěcenci od těch toho na protože ty sic tam neměli moc rozhodovat. Asi jako dneska mohamedánství ty jsou synové kteří jsou v obou otce náboženský nikoliv jenom založení ale vědoucí. Se schovává po horách nebo kdyby se objevily v je jako nebo spěla nebo po ve co od nebo v egyptě chardin rovnou při do žaláře aby byt popraveni ne za žalář nová dále popraveni rovnou protože co osud silové čekám po názoru omar raka nebo jiných vládců nebo homme jinýho bohu sehnat kam by se stát dostal v kdyby on projevil vypěstoval měrou politiku on musí být v po zuby ozbrojen nám musí uvážit na všechny strany aby se pomáhá. Děl a tak že to je nesmysl to co ty v tu silové hlásají dělat ne. Nemohl hlady dokud tam neměly nejmenší právo sufiové na který jsem čekal ty máš pro co nějaký ještě spis z nich el tak kdo u tam nebudou mít nějaký hlas tak se mu to ona si bude nebezpečné a především pro mohammed hle ne pro ostatní svět víte že nemělo vjemy malinkým dělal soudu protože nového sami sebou dohodnout nad let po se vzájemně po by je pomoc váže není. Pro ty o po věku bylo ostrově hostina kolik tvůrci že v ale to není to nejhorší jakkoliv se do patro konal jsem zatím bratru bratra vraždí jak se dostat věcem zítra ke no a způsobeno všechno tím že tu nejkrásnější složku mohamedánství v z tví tu zavrhli že se ten u velmi kámen který v každém náboženstvím a tady je byl odstraněn že byl dán stranou. Stavy kterého pominu mět pro mít a. Koně jo ne jak to s kamen ne k. Že na takové mor mon nebo někoho jiného jako na něco co je úplně scestné ho. Protože z když někdo sleduje ten způsob života který je navrženým ky zem hormonů tak to jednu velikou výhodu že se řídí svou vůlí. Nýbrž svěří dokonce nesmysly nějakými věří tomu. A to se musí pořádně od osobní aby mu to šlo a této sebe zdál své ze sebe za ho od vody do způsobem vlastně sleduje dostal se na cestu ke kristu. Takže proto nezavrhl ano ovšem kteří se návod kou která hlásala z polovice poznání vyšší části nesmysl jela aby si s tím tu nevýhodu že nevědomost ticho nečinně způsobil veliké obtíže takže věc nevědomosti ale tam víra způsoby to veliké obtíže on oni mají své místo na slunci protože lépe než kdokoliv z křesťanských církví i než katolická. Kdo od osobní není veliká přednost protože věřit v k tomu co je tam znamená dokonale se zapřít a v tom neviděn nesmysl nebo by se měl řídit a no tak chci. Dovedeno v on hodí pro někoho domněle lákala ba tys tu mu tak samozřejmě bych. S tím nesouhlasil v pane dal bych se v protože me třebas dělá potíž vůbec z víra a věřit takové nesmysly ji na jaké věří bát jisti an to bych při jsem nevěsty vůbec nedokázal například protože se úplně ponořen do vody. Ani představení uznávám co musím že ten převzal pro pro tu vám staví celý ponořen a ostatní křty jsou nepravé a musí doby jsem to hezké ale jenom dospělém věku v aby ten člověk proč to be el. Tak jsem to nepovažuju za správné a. Proto bych nemohl s klidným svědomím jim jako přisluhovat protože žádný úkon. Nemůže vystihoval atd podstatu toho úkonu když křitele když na tu podstatu se přitom zapomíná a od ho tam se nedbá na formu na zapomíná se úplně na podstatu věcí čili něco takovými taková ale nás záměna z ona jako třebas dosavad jisti k obdobná se k. Ta když oni si postaví hlavu rady znám z ll z školsky to jsou lidi který sobotu pracuje lo a z škol co nepotřebuju se tam velice vážím mají svou z jako od dech který mladí pochopitelně sobotu ma kali do ano. Ale co ho pole tat těle proč dověděli padlo promiňte jsem ho z neděli pracují pro mi tebe dospět neděli pracují sobotu nepracují ale oni neděli pro celou práci do na jsem viděl nedávno v neděli jsem z to vše jiná s vědou a v ale kde on pracuje či to padesát posun přes svítilo z říkal prosím jedeme se bude pátý domu toho neděli a on z tam se svítí je tam se pro co říkal to soustava tisíci se mu stane pracovali tak pracovat z kam by. My tam máme naší dílně a neřeším tak hledáš on říkal poté hotový nesmysl ale proti nic nemá protože na by musely na nebi tak být ne tak. Ale jsou tam k tak on mi dokonce si rád způsob od viz či žilo. Tak by to taky ráda nebo vytratí raném jsou nějací mor mon mně nebo nějací není ba kriste v protože oni že dělají jednu dobrou věc. Že totiž trošičku oka svítí jak by měla vypadal víra. Že do ho měla absurdum st a voni tohleto plně. To z pro od ne že tomu rozumní on tomu nerozumějí a nechtějí tomu rozumím říkal jsem na naší třídu ale je to naše víra je to absurdní věc nerozumná neschopná naše v něm schopný pochopit. Tak tak je dědeček přistupoval když je člověkem věřícím víře v ježíše krista protože ty ne ty zázraky se mužovu stát vzdát každému každému druhému minimálně nesmyslné před pro co nevěrou deska v. Tak prosím ta víra je vzorem žen. My i nesmyslné mít za tím svým jdou když je to ve vůli boží jak si myslí li. Tím zase či o to je v je. Že si myslí že jako je přírodní nebo přirozené něco co dělal zvíře nebo rostlina či někde v přírodě. Takže taky ze stanovit přirozené u člověka. Že se mu může se dopátrat někdo co je přirozené co je nepřirozené a on dovozuje že člověk se chováme přirozené že to z brzy člověk dneska že jsem od dalo přir věcí oddělen od při li to je pravé cítil byl při lid se taky nesprávné ale zapomínaje mně že nelze vůbec stanovit. Co je přirozené a chce správné pro člověka obecně protože člověk na rozdíl od zvířete jakmile se narodí přeje si přerůst přes sama sebe. To si nepřeje op by se ani opice ale promiň si tu nebo ku mu nit nikdo z nich ne nebo slon. Ještě člověk. Sahá po jáství do takové měli nějaké nesahá čan zvíře a pomocí toho jáství se dopátrá vás věcí pomocí smrtelné se dopátrat věci který se po který vůbec víře o touží. A tedy je přirozené pro něho něco jiného než jen malý co jsem se ještě dospělý něco jiného nějaké rozšířené vědomí a každý ho rozšířené jiným způsobem a po jiné stránce takže se potom přirozené pro člověka řeka že jakmile povídal přestože velice duchaplné. Je z tohoto lidská nesmyslné. Protože nelze stanovit přirozené pro člověka není tak jen duše jako u těch zvířat. Takovým krista jsou vedle ty pravdy než že přerůstá se se do se zatím napsáno a tak ten může udělat. Nejsi si o koluje je li si odporuje odliv v může jist udělat překonání ba nese se to co chci vysvětlit. Jak tak jako ego nemůže učinit nic překonali svého vlastního by zrovna o způsobu vědomí nemůže ani lidské společenství udělat nic cílem osvobodit se od bludu progresivní dosti. Oni by šlo o rozpor řízené přirozenosti. Tak on na ten cílem ta lid přirovnání kultury není budoucnost nýbrž přítomnost to znamená že tradicionální skutku na klade své hmotné a praktické rány u pokud jde o potravu a přístřeší do budoucí dnů a roků ale nečiní z více nesměřuje psychologickým potěšením která přinesou budoucí dneska k a ne oni se za štěstím. On tedy taky uměle ní. Radím náboženství všechna rodu k kaple což se nedá udělat že jedna jsou tradicionální že táto jsem přestal kříže miluji ona kouta věci která je podle jeho názor i podaného při špatná po na straka ve povšechné jako to co bylo mi že říká ale je jež špatná a potom.