Karel Makoň: 84-31A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

K. Do stravě která nejsou tradicionální která prostě jsou jak si přirozená tu svou sice nabude si která mi po se podceňujeme při jednoho může sil tak dále ale s ty mají pravdu neporušenou v no a protože k tomu nebyla za nás filozofie přidána která změnila původní smysl. Tak to také nemůže ten pohled. se k tomu potom později z dost to o tu budu komentovat no protože by či teče su dnes v toho u panna wattse moc toho nezůstane živého. Ale mám věděl jsou že to se dost od věcí kryl otázek který neklade nikdo ho. Ale klade světa z od něho hezké. Je člověk takového druhu že ta do takového krise stávající v že ve otázky se myslí jiný člověk kromě něho nemůže klas ani umět si krás otázky tvé nejtěžší vůbec el takže není tady mám svědka že když někdo jiný klade otázky jak to mám protože jinak to víc že to je umění veliké všech. No a toto umění ovládá vás bezvadně. On se dostal do hloubek třebas to řeší špatně ale on se do toho pouští s po dva ale dokumentuje toho jako o to byly třebas někteří z si k jedním sice v jedno. Takže člověk by mu málem věřil. Ale on nestojím o to abych ho abych mu věřili on to předkládal jako vědec je rozmýšlení tady bychom se setkali tak se velice dobře po bavíme. A byl jsem byl ve dobře doplňovat nebudeme proti sobě stát v žádném případě. O jest to po smrti takže není tak těžké se s ním setkat. Dokud si člověk živ tak je to těžké protože musí za ním někam věcné zanikají z nemusí mně vědomím v když se například si v za s říkal že on nemůže udělat nic z tomu aby přerostl přes sama sebe je odkázán na to by se tam jsem prostě by tam ustrnul no tak vel to nemá pravdu. Rozvinuté by bylo dospělý člověk v tomto smyslu velice snadnou možnost se dostat za sebe za liství jen co jsem nepochopil vůbec nebo neví o tom vím tomuto neřekl křesťanstvím zen napověděla v jenom když je o to aby do pro děly dobře a on to tak je si že jal prosto nedává dohromady ježíš kristus zrovna jako ty jsi vede člověka za lidství. Tedy že to ekg koho musí zemřít ne v tom smyslu že by zahynulo jak tak napovídá atom dokud se na nezahyne vjem nýbrž tím zároveň jak jiné tak se z rozdíly znovuzrozuje ten člověk. Let tak to ego vlastně jsem zrozuje do nesmrtelného a proto ego může udělat všecko a bez ega by se nemohlo udělat nic. K tomu aby připravilo půdu do toho nesmrtelného vědomí věčného neohraničené ho ven za ohraničena svou se může dostat tím že sebe vzdávat tím že se v sobě umírá. Na sedím na to zapomněl z této větě trati roste tam citovali no tak ten stává se tak krizi stavení věci jeden na to vzpomíná říká opak no přitom nebo m opravdu hlava otevřena nemůže je vidět že vás a že v že prostě jsi nevíra kdy sám se sebou ano to věk prodělal vše kdy experiment byl tak dále tam to všechno po vane. On jsou zvířata nebo květiny se nemohou se svým egem jít dál. To je pravda tam ano protože je. Je to tam se jim vlivem organismu který mají dispozici nevyvine do takové míry jakou u člověka řeka vývoj toho do takové míry jak se tam na vyvinout je způsoben tím že k dispozici plný transformátor může všech svým i všech vjemů které k němu přicházejí takže nakonec třebas to dopadá takže ze začátku je závislý na vjemech smyslový. Na tom nejdu ve na visím není že a k tak zvané mimosmyslovém vnímání a tam potom se dostane k těm věcem božím pád ale musel začít ego a bez ega by to nešlo zvíře které nemám mít dospělé někoho ve světel prodělat než na to nebo myslí tím svým podívejte se cvičením dál s kolektivním jáství že patří nějakému stádu. Tyto tendence mají je lidé. Mat nějakému stádu byt byl proč tady jsem měl veliký potíže fil tam a cely se přimět čem dokazuje do oné aby se všímal vůbec všeho tam bylo mu pomáhal při léčení před to nebyl jeho člověk. To je prostě jenom nevyspělost dělá. A způsob byl ten vyspělostí způsob vlastnění ono vlastní takovým přízemním způsobem když vlastníme jen vznešeným způsobem ale to co to je veliká chyba to vlastnictví ale ve chyba tam co vám el takle nás to je tam taky dovedete jasný ale u toho zvířete nejde jenom o nějaký stádový pud. Nebo o stádo nejí to si nikdo nemyslí. A protože ten do si to myslí ten se nesměle setkat se zvířaty jím. zlým které by bylo rozumět. Ale když jsem třebas porozuměl těm zvířatům svému svým které vytvářejí dokonale stádo nedostal do bujet proti druhému kromě toho o tak každá musel následek individuum protože individuálně nás které je temné že by stálo proti tomu kolektívu pro mne to si neodvažuje. Ještě příliš slabé ale klepal říci žen ženo pro sebe namlouvali si vzájemně no a on v tento v nebo to za si sebe vybírají míru ano tak že mu to je u k je lidské jakož lidské jedná on najde svým paty pro nějakou mým husí dívku kde jak a to napřed boží viděla potom o a tak dále. A to je dlouhý proces kolikrát než než u člověka projde proto o by tomu v po mu pak a tu než je u člověka takže se tam některé věci toho se vyvíjí prudčeji do určité mínili ten tolik dělám může jednat si daleko víc jej než lidské v k v. Například reakce rostliny na prostředí no toho jáství že rostlina co sedí na to kolem z kojícím nebo kolem rostoucí rostliny. Ano bude proto lidsky velice známá věc ke které se snáší které se nesnášejí děláno a proč to tupé li si jimi nám toho důkazem že jiné takové houby no tak tak nikdo neříká že tam jenom nějaké kolik klidní tam si taky to byl při své žen a kdybych šel ke kamení tak nebylo by tak těžké zdůvodnit let protože to všichni jeho povel znají. Že nerosty z se objevují ve společenství jeden vedle druhého ne v boží druhu ale příbuzní se hledají tady dokonce příbuzenství ono oba ze přítelem. Ás u raném. To jsou příbuzní a oni si ji vedle sebe člověka napadá že se třebas jen do vyvíjel ne prosim non do budeš nejsem kdo krámem jsem nad ale tak si nikdo nemyslí za to dívá bez těchto zkušeností vidělo už. Že prosím že tam nějaký lidu není. Aby individualitka jsem měl to štěstí že jsem sice do věci neznal ale jsem si bral na jazyk třebas kámen zotavení. A stýkal se s tím kamenném jako s já. No oku dával jsem ho dal pozorovat jeho životem ten tento mám ještě doma schoval a protože s tím jsem si zvlášť dobře ne razí kou po hrál vždycky te měl nějaké záření které vyhovovalo jeho jáčko v jeho mému takže o na to nakonec je záření to vyzařuje a je tedy aktivní v tom smyslu. Například dejme tomu kdy jaká pak je to s tím. Snaha nějak kolektivní nebo kolektivního když jeden z mocí žil. za nás taky do metrů v ticho moří jak máme zkušenosti při do vědecké než ji za druhým motýlem bylo pohlaví jak ho cítí. Necítí. To si sami nevíte tím směrem ale záření přesahuje předstih třista v kdo v krista kilometrů takže on to záření toho bylo moc dělat tělo se najdou. Takže ten rod nemůže vymřít třebaže mít an nadaného stoly žije partner oni se najdou. A tak vidím že to tam veliké vlas vzít léčit lidské ani nemá v že jiné vlastnosti protože kdo jsou přizpůsobeny tomu životu u rostly neboť toho mocí dělat nebo u toho zvířete nebo toho kamenné a tak dále jak to ta příroda udělala aby do pasou málo k tomu stavu u toho kamene rostliny zvířete. Ano pěkně po stal doba kdy. Schopnost záření z jeho doma pociťovat zcela indy byla tam vyhraněně individuální záležitost ho tedy byly se z jiného v zda a oni nám odveden zase ke se mu nikdy se vrací ano protože jeho individualita tam vznikla a tam zasetí hne rozumíte v tak by se o tom nepotřebným ne k tak taky dostal do nepovažujme nikdy za něco tak. Jesle ve společenství. V tom stádu existuje kdy víra chvěje jsem o stupňovala podle te. Jakých měřítek které mi dost dobře ještě ne ovládáme ten. Takže tam třebas ve stádu slevit z ku. První slepice dvacet li se o tak dále pravým s pod nižší to jde tak daleko že vám tam nejspodnější slepice nám dokazuje že individualita je tak slabá že ona se okamžitě je odevzdával do osudu. K k smrti se připraví když ta vrchní slepice kovové se nechá uklovat. se musel kolikrát zas zakročit mistrně rozuměl tamto vrchní dost co na dávat protože ten koho bude také na tu mladíci nám řádově daleko vyšší postavení noho tak se ani ono. Úvodů sobeckých to si to školu bezvadné v vlastnící toho mohou ba ano. Nosem dál se přestal jsem a se netroufala tom prastarý bo proudů kolejí aby byla tady řekla ne to je téma věci o nás se děla pád trpěla pochod jim k ná. A víte že tam vadit se ke mně potom měla určitý vstává. Že jsem držela protože věděl že on neměl co dostal dobrý od nějaký drobty dostala protože jsem ji držel palce a nastala slepice odtamtud myslet li se kdo se mně málo. Vnímají vám to třebas tu jsem záležitost rodný eminentně individuální. Proč měla tam tato paměť své věci individua ne o nic stanoveného. A v tom stádu nevím co je řád tato není nějaký celek uspořádaný jenom náhodně nýbrž to je přírodní zákonitost jsem vytvoří velice záhy po utvořený toho stála tam si rozdělit úlohy to jsem tam třeba zase bylo z krista na to v tom měl v pro vědom popravu ne ale byl husy tam jsem tomu rozuměl do dobře před. Tam šel tak podívejte se z kde je tady řečeno se že i lidské učení o buddhi a tak mám s podobně ne z křesťanského učení do panně marii a ježíši se se přiblížit. Tím že se vysvětlí jak tak paralela vlastně v životě člověka funguje a takže v tom by se dalo říct asi jsme se pro to jsem někde říkal asi tohleto v. Člověk pochází od boha. On vám přichází jen si toho život ježíše krista není toho vědom že od boha pochází vůbec ne a to je součást toho mnoho značného velkého pokušení k pro jemuž se ohrozí jemné v modlitbě otčenáš neuveď nás v pokušení. Protože si myslí ne ti to když to jenom malinká často velkého pokušení že nás porodila matka žen že nás poděly rodiče jen co co když se mu se nedá nic namítat. Ale je to odpověz zprostředka co bylo před tím. Když třebas li dítě touto otázkou o mu daří začlo tady na dávám tak vám do ča tak telat co tak bez dala ten a řekne kdy jak jak to vzniklo v šel s tím lidstvem nebo kde je tedy že v tom s dobyl co bylo napřed nebo tak nějak tak tím z prostě říkám. Podívej se jak to je jako zbyl kávou oni jsou na žáci po které kdyby víte. Vizte u vltavy která se vám jeví jako tok který odněkud teče je ani někam teče je možná víte že teče do moře. Ale teče pořád odněkud a to je v tomto případě se šu hlavy jsem tam jednou na vše v jevil. A přede lesem rukou tam je takový u ber to nová deska protože ten to jako prameni jako tady vedena do trvale desky. Protože jsem se na to vývodů ruku vám vel takto asi v v jsem se na řekla jsem to asi veta mater stane poteče se tam na to pramen do tady k z toho při držel a tekla pořád dodává protože tato trvá moc takových pramenů oné nám tam se označen jako opisem pramen byl daly. A tak je to. Lidským životem že pramení odněkud jako tam byl práva ze stálého pramene ze kterého vůbec neubývá. To je to zdroji života který nezačal pak tedy také nekončí ten život o kterém byl v tom mohli si že jest v kdežto tohleto co před tebou uteče jako vltava to je symbol života. Který se je pořád stává nově něčím co mi hledal jsem vltavou. To znamená ani chvíli tam neteče tak tam se řeka pořád nová a nová voda se tak je to s pánem bohem aby v tom ale říkáme stejně nedává to nás že my to vidíme jinak staticky než jak fakticky to vypadá neskutečnosti protože když takto. Naše existence je něco co plyne co je v pohybu. Ale této z něčeho co v pohybu není vycházel často pojem o není tady kdyby šlo takového nebylo stálého člověk do vycházelo tak by ten dotekl na život neexistoval by ani dejme existovat na od za rozvedu pro vás teče. Takže pokud ty budeš stát na břehu vltavy v řikam tomu vnoučeti v do jsem se nikdy pramení tak ale jež toto zajímat tuto teče teta odešli dojem že to je prostě dostává a nic jiného neexistuje než tam vltava jako řeka. Kdežto ve skutečnosti ten do se dostane ke zdroji že tam na to aby nemohla existovat bez těch pramen tak tak jak lidský život nemůže jistot ve bez pramene věčného čili žádným tvoji otec žádná tvoje matka není tím pravým svým rodiče každá tvoje ten tvoje pravá matka a ten tvoji pravý otec je bůh. Stáleji zdroj život který jest který nezačal a svatý pavel o tom říká že je od věčnosti pro člověka připraveno co. Op o lidské nevidělo dech a co ucho lidské neslyšelo říká a od věčnosti. To znamená ten příbytek u boha který máme od věčnosti ten nezačal tam být nejsem že jsme nezačli být v teprve tady narozením nýbrž jako věčná po za tak ale naše nitru v nežiješ čím a budeme větší smrti to nemůže končit fyzickou smrtí. Tak mu to asi vykládám tak teď to přestalo takle dětsky mluvit s tím po dost jsem považoval za od ne co si takle dětinsky protože jsou jen že to z to takle vykládat malým dětem. A host by se mělo začít u malých dětí protože ne ty jsou schopni stal k tomuto rozuměl dětsky bez předsudku daleko snáze než dospělý člověk a. Je to převedeme našich pojmů nesmrtelná duše jem stvořitel a tak dále. Především bych chtěl podotknout že těmto věcem viz ale špatně rozuměno kdyby člověk neb při za správnou i po zu mohamedánství jsou žiju. Že bůh že je stvořitelem že nestvořil nýbrž že pořád tvoří v k v. A že tedy v v stvoření je proces v z s který si pořád pokračuje v v v v v v tak který nikdy nekončí fa. A teď pozor na to jsou manželem majella li ano je ale v k v k v. My se věčně tvoří a je věčným tak můžeme dát za pravdu v máteli z z z si mohou v že taky vesmír je věčným tedy něco takového nebo celá hmota nebo všecko tak že to je věčné. Totiž jen v tom jsou veliké rozpory mezi do tvého teology dělám mar sis těle v bych se o do za vůbec rozumné tyto rostou v. Protože nábožensky založen člověk by si měl uvědomit. Že bůh pojedění devět původu jsem spasitel zavedl osvětitel duch svatým ale že to věčná záležitost ale ne že začal by spasitel kde to je naší žili. Nebo že začali vytvořit tak se nám to říká by tedy je mezi nic takového nezačlo. Zase muselo jeden tak jestli si aby pochopili že nech v že to po mi její z v tak se jim přibližovala pomíjejícnost všech věcí že když to by se klid v všechno nepomine ta se to začlo to a teď jaký končí. Koho pojem od byto velice lehce velice snadno ale je tomu non dovím ku veliké nepochopení mnoha věcí v no tak to nevadí aspoň to někdo takle chápe. Ale jestliže je pravda jako jsi ty jsou silové že bůh je věčný bez bez prožité své práci a protože věčně stvořitelem nezačal by stvořitele někde ve podle geneze ale je věčným tak taky jeho stvoření je věčné od ustavičně věčně tvoří tak teďka na razil na kopyt to indické. Že ty říkají že celý ten proces on s močí věz váze. Mám vám záda a pralaja vesmír nános a vesmírný den nebo oni to říkají ještě jiným symbolem pořád jenom symbol obraz nemyslet si že to skutečnost post obrazné znázornění v po do dne je jako třebas kolu u ježíše krista je řikal si že bez je pod oko masu co se vás co není žádný z vás to byla nebeské to je podobnost to je obraz ano. Tak to taky se jsem vesmír rojit proces tvorby boží je jež a ani boží on vydechuje el vesmír se rozvíjí v a potom jde kuje o bez se za vám řeknou pro tomu dojmu indického náboženství podlehla než naše moderní astronomie a proto mluví o bral ten přes ku ne. A ty hlupáci se s tímto obrazem op její jámy si že něco vynalezl nebo že to skutečnost v obraz velký přes je obraz neříkám že nastal dál neříkali te žes o neobjevili někde v tom. Na pokraji třebas per z je sám mezopotámie tam tehdy v první lidé takže jestliže ten pisatel starého zákona se opírali jenom o s k temnosti tamních lidí a on se jenom o opírat tom ještě odůvodnit tak to všechno na rázem na obraz na kopyt toho tehdejších nám ten z na takže von třebas říká adama. Eva měli různé syny. A tou potom nedomyšlené protože on si byl nějaké cely odkud zde ano tedy že se to jeví jen jako obraz a ne jako skutečnost. A ty syny nazývají víme my tehdejších národů v ten takže dejme tomu tedy známých národů a mám jeden svým osou mámy tento s opravovat se co jsou jsem dejte co jsou dnešní židé a bývalý asyřané a tak dále tu jsem skal vím že ale za do styku izraele to byl mohutnější stát než izrael sám. A tak dále před kdybych před ty které si taky vymysleli zkrátka například náš bedřich dozní který o tom poprvně říkal obr náš tak chovalo který rozluštit písmu kritické říkal nebýt starého zákona a kdybych to byl považoval za balík ku tak jsem nepřišel to kde byli před typem ano protože se mi písmu a protože v tom starém základ toho kam se ode děly z toho ráje a před po kráse že si víme jedete ráj byl prosba označeno s těmi řekami které tam o pro. Jakou kdy starověkými názvy v tat tak to co vám tam hlavu pak bydlel konala tu nebo tam úkon dótanu ráj byl jako by o totiž odtamtud cestoval tak skupin radit která osobě psala jako o prvních lidech ano. Ale byla to na skupina lidí tam víc boje není oni myslí nešlo protože dvesa se nestýkají jinými národy tak toto oni obrazně považovali za celé lidstvo chápete pro to neni dále v tom jenom dolní do mez říkat se tady z do vás mění rad nějakého širšího dění ano. Ale musíme dopřát každý se takový místní patrně rod li by tak víme do po tam s tím jistým patrně do tak takle všechno z přitom měli a převedli to do své oblasti. Tak na to není z chybného jenomže nemůže to obrazné ale toneme obrazně tak se dopouštíme do velkého hříchu v proti mohamedánské svou své v že mohammed říká a to bych to pod co u sebe za velký hřích bych se proti mohamedovi v tomto smyslu provinil el největším bych jem. Není nic jiného než brát doslova písmo svaté ne když ono je to všechno obrazné. Dej to měl velikou pravdu a bohužel do toho naší mohamedáni nevědí. Oni kloub tiše odcházejí tuhletu sur jako by tam času na nebyla. A do z tohoto vykládají někde někde ne to jsem toho jakou nás toto stejné. Ale jsem chtěl toto říci jenom proto abych se mohl dostat k tomu jak to s tím stvořením jak to s tím člověkem je tak jestliže člověk od věků nějaký příbytek u boha nehledejte ho někde na nebesích to není místní časoprostorová záležitost jest je to věčné takto není časoprostorové čas a prostor něco co vzniká co. Zaniká ale je to tedy součást naší jeho bytí nejsme uvnitř v nejužší duši tím co by se dal nazvat příbytkem u boha indové tomu říkají a mám. Příbytek u bohaté individualita věčná individualita která se nikdy neztrácí prosimvás tady tady zatím k zase ještě maličko od skočil do vím jiné. Protože jsem z toho co vám tady bez and nová líčí od indy jsem jim to neříkají indové ale ona byste měli dojem že jem člověk vlastně abych musel omlouval je takovým tvorem. Že tady objevil teprve e nějaké fázi. Vy všecko ostatní bylo připraven k tobě siřika. A tedy za pět ono vás v že v tom moderní výkřik modli z ve vesmíru on dovím ideje lidem vyskytujících sen. Ale že to bylo jeden zapsáno o takže to předurčeno to tak být třebas tak tohle toho do ših ku zavedli v jemné. Na protože ten vývoj člověka i tak jak je líčen v genezi. Není vývojem který začíná. Po stránce hmotné po ztrácet toho co se s čím se člověk stává ne vším jest vnitřně. Nezačíná někde v ve do po tam nebo z kopyt ani nápad. Nýbrž ten začíná někde co bychom nemohli nazvat hmotou. Existuje totiž dost jasné ne kdo se stát připomínka v genezi. Že napřed ten adam neměl k sobě družku ě k ní. Že to byl člověk který ještě než že tak plně dualisticky u a to u plácá ani z hlíny velice názorně řečeno že ten duch kterého v dechl bůh do člověka existoval napřed u boha. Protože on se on nevytvořil to všechno bylo by pořád ten duch ne ten kdo vedl. Trs jen těch maličkostí sám v něm mých při věčná záležitost a jestliže byl ten duch zdechnu tak musíme si přiznat. Že nebyl tělesných pochopitelně které nepravděpodobné kdo byl bůh. Tak a když se díváme potom na to as spor vám nebo málo říkající místa pro nezi. Jak poznáváme je to hlasité poznal jak křičí když valně. Poznáváme že ten dualismus ve které není žijeme. Se teprve tím procesem tvůrčím nastolovat. Že opravdu začátku načas tuto vývoje ten dualismus neexistoval jako dneska. Proto ježíš kristus říkal. Tam kde to říkali komu bude patřit žena na nebi nebo v ráji když jako měla sedum mužů tady on se usmál říkal tam se nežení člověk ani nedává buďte bez starosti. Takže tam byla asi oblast než se tam objevila žena. A protože člověk objevil ten adam kde se lidé nedával jede jsme si takle dvojí značně dům z dualitě plně v do duality se ten dostávali. A tam v době tří tak můžeme říct oni si žili na úrovni. Která dneska indy označována jako anahata pokud je to individualizovanou v těle ale tak individualita oblast anahaty uprostřed prsou proto s anahata svou obdobu. Nebo svůj úkol atd v celé oblasti vědomí eeg které my nazýváme ráj. A tento obraz vědom vědomí ve ve kterém žili lidé než z jeho z padli. A tak teď dál. Z toho je patrno že v tom pará mi neměly tělo v našem slova smyslu. Protože tam neumíral. Kdyby měli tělo v našem smyslu se tak by museli umřít i tam tam s nebyla známá. Čili smrti taky dokreslením dualismu v ten pád z ráje který se vám tam již velice dramaticky je tak skvěle dramaticky líčen proto abychom o z pochopili co co to vlastně stalo a přestalo protože se ten dualismus dostal do takové fáze jen kde musel probíhat v párech dvojic a zlo dobro. A všechny páry dvojic v tom předtím ne existoval tak i ten člověk neměl ten úkol který dnes takže kdy ten úkol člověka byl v ráj jiný než že dneska ní. bych silně posiloval že byl někdy v budoucnosti nějaký jiný než že dneska potože. Správného vyjádřil ježíš kristus. Že od boha přicházíme a k bohu se máme vracet takže kvůli tomu přišel bychom byli jedno s otcem jako on. Čili vyšších sil asi nemůže být ale důležité vědět protože ten příbytek věčný který máme od věčnosti u boha ten nebyl tak dán jež stejným způsobem do člověka v ráji. Jako je do nás u nás nebyl přístupen tím způsobem jako je přístupen nám aby se snažil to nějakým způsobem s původní jestliže někdo žije svým vědomím na kterékoliv úrovni jejich sedum jsou označeny když individualizované napřed indy jako muladhara z od mistra no manipura ona na to a a a a že na a tak dále jejich sedum na po sahasraru. Tak. Tos s tou ano a v oblasti jich. Kdy že když se do nich ten in nedostane v radžajoze tak není v těle přátel není v těle. Tom ráje opět je bez toho hmotného těla a že. Spíše nebezpečí že se zvrhne li z toho z ráje zase spadne že se zvrhl duality než že by tam duálně žil. A tedy. bych říkal přitom na pomluva tady aby to nebylo veřejně tak co si za to o co se zapamatuje za váze se za o ten domu se výborný to všechno zapomeňte který když když jsem se snažil manželku dostat do toho ráje do oblasti která je u nás symbolizována anahatou ale to fakticky oblast. K která se nedá srovnávat často prostorově v z s vesmírem je to oblast nohem svobodnější širším el z ráje a to je stav který není omezena hranicemi vesmíru přátelé vůbec tak když mně. Když jsem tam se snažilo to z po smrti manželky manželku do této oblasti dostat. Tak ona do být dala nemohla se tam dostat. A řekla potom podruhé při dalších úzce evy žena tam kde s mrtvými. Řekla prosím děláš špatně. Ale všimni své když si v tom žlutém světle v ten v z tento tato rajský stav. Že tam nejsi tělesně. Jak je tam můžeš dotáhnout nemá astrálním těle jako tam člověk nedostane v mocné těle. Musí z toho těla by musí být vytržen z toho jater vytržení trest extáze nastane dostaneš ani teďka v tom spánku. Ty se musíš probudit v tom spánku ty musíš se stát duší a duší nějakou duši tam dotáhnout. A opravdu jsem v tom ráje byl poprvně s husami touž tomu při v předškolním věku. Jakmile mi ty husy tam do táhli do toho ráje do toho se do žlutého světla oni zralé nespal aby to by mně spadnou při si člověk nějak provinil tak proto rupa do zvířata dopomohla ne oni tam mají kdykoliv tou úplně sil ho na břeh řeky tam tak si jakou si jako nitru se dostanou do toho svého ráje protože toto taky to akupunkturou dostali. Abych se tam norma jako před nedostal ale protekční husou co se tam dostal o proto dělá jenom jedna husa protekční ta nejstarší nejzkušenější vzato dělal na mně akupunktura velice dobře tak žasl za deset den byl v tranzu aby se v tom že ty světlem. Se všemi husami jsem se tam setkal ale ani jedno tělo jejich jsem tam neviděl tam jsou ty husy netělesné. A tak z toho neska usuzuju protože jsem mezitím taky něco jiného prodělal to jsem tam nechtěl dát. Protože bych to musel lid na to že bychom si že by mu jsem v brně zůstat liší dobu tak protože tam jsme neměli který ještě tělo v našem smyslu. A nebyli jsme s tímtéž způsobem kostele vázán na čas a prostor kde by se ani tak dualit již jako jsme z dale. Tak platí o této oblasti že ona poskytuje člověku daleko vyšší svobodu než tento svět pobyt v tomto světě tělo je strašně tuhé. To člověku nedovoluje jsem z jeho dostat aniž by ztratil vědomí tento nastalo tak tam tak toto tělo je je tu na to jemnější tam to nesnáze. Ani člověk v ráji ale nemá astrální tělo a to právě manžel tak těla s tam jako duše ale na. Tak tam se tak dokonale svobodná nemám žádnému křesťanskému mystiku za zlé že si myslel že spasen když v tom ráj se ocitl v a proto křesťany zásadně pletou ráje z nebe na rozdíl z ve stavu nebe věčně rozdílný a to je tady propasti rozdílná věc která je z toho se padá a že se dostal kde dalšímu bodu a jak se padnou z ráje ale jak tam nese za. duše buddhi se nás udělala a tak dále a tak dále. Tam ta nesmrtelná duše v neměla jinou funkci v ráji než to řeknu lidově ano to tak není ale vím že to obraz pro za to obraz než čekat ten člověk z toho ráje z pak v protože ten svůj úkol nemohla provést ke kterému je nestali v člověku povolá na ano. A mohla toto provést teprve ten je a může to pro se pravda ale je tomu dej do velice pomalu od ruky. Na do ve za nazpátek do věčného života vědomého žid věčna života to tam za na to nejde ale tak jak tato nesmrtelná duše jen poprvně začala fungovat tehdy v se dnešní funkci když člověk pojedl cestu poznání. A když byl vyvržen z ráje pramen to rozloženo dějově ostrost časoprostor větou neprobíhalo. Ale tak je to mistr ne my líčení převedení do časoprostoru toho co se časoprostoru neděje co je mimo časoprostor ale je to proces který probíhá vnitřně nějak. No tak zkrátka tento pro co z pro v v každém člověku který si po této cestě jinde. A většina z nich byl z těch lidí kteří prostě se dostalo na úroveň pará ježto v ho od osud tak tam u z ne že to je extaze a v tom se pod práce je ta skončí jenom ráje a to z toho zase spadnout. Ale jsou lidé kteří jako napřed vím evropě ekg had který se dostal o svatá terezie z avily krize se za do tu úroveň na úroveň dělá ale na ní. A kdyby nám asi řekli o tomto dalším procesu mílovými tohleto. Nesmrtelná duše tedy tam není žádné rozdělení neznal že by bral co jiného než pán bůh. Ale nebo že by bylo by jistě na zen vyšší než jednak o jenom v jeden pán bůh ale tanec na duše úkoly. A těch úkolu jen než četné množství pro ten tolik lidí atd poté tolik smrtelný duši překl. Odvozeny z jedné jediné nesmrtelné duše rozumíte mně se tato nese může indové říkej buddhi aspekt boží jednoho a téhož boha. Který jest úkol vám jsem který úkol a při příti se člověka ale do bez v on nazpátek do vědomého soužití s bohem koho koho tu smrtelnou duši která se jim na teprve tady od začátku tohoto vtělení vytvořila si své já. A toto pochopit že patří bohu a se všemožně snažit od aby se do boha dostalo v to se tomu člověk u jeví jako vnitřní umírání takže nakonec přijde k názoru že sám sebe ztratil tak se to je věž z taky tak jeví do ztratí svůj život nalezne ho protože on prostě nedbal ježíš nad abych těch obrazech pro svou obrazy mluvil tak aby tomu rozuměl to do to prožívá. A ten toto prožívá ten že to ztráta toho já. Ale on to nemohl říct jinak než že ji dalším podobenstvím tuto rozdělit analyticky a řekl to zrno které padne do půdy a zahyne. Vydá ze sebe pokryto budou u rodná kdy na sebe stonásobný užitek. Čili tím řekl zároveň současně jak se umírá a tak se znovuzrozuje ato stejný neřekl to co musí to na dohromady do bohužel přese je toto do spí dávají ale dohromady oni na dává i. Chybí zážitek sebevzdání tak dokonalá aby si to s hlavě samo spojilo bez účasti člověka. No a teď jestliže ta duše se znovuzrozuje zároveň s tím jak umírá a tak to je asi zase proces ne asi děl zaručeně který ježíš označil jako nebudeš šli znovuzrozen z vody a z ducha nevejde do království nebeského. Tak to znamená celý do pro co znovuzrozování začíná křtem vodou no a končí křtem nebo znovuzrozením z ducha. On v životě ježíšově to znázorněno křtem v jordánu od křtu v jordánu koho z mrtvýchvstání. A potom rodný seslal ducha co z toho nebe ze tí. Nelze přestaň ducha s a v v v v v v v prosimvás z toto berte všechno jako zk v těle když si podané obrací neříkáme sto nestalo. Ale chyba je na tom historickém nebo jisto li visím pojetí těchto věcí takže se to nemám nestojí jednou stalo by se to nestane. Pro své permanentně děje tahleta permanentně s padají lidé z ráje permanentně se vrací k bohu. Permanentně umírají na kříži to umyl od rod ten smrt na kříži sice historicky nastal době kristově ale je věčná do věčná záležitost kristus neb u nezačal existovat někde narozením betlémě nýbrž prosím syn boží v věčná bytost nestvořená čili se taky jeho úkol jako si na to znamená jakou vykupitele je také věčný jako je věčný. Stvořitel tak je věčný vykupitel oni jsme mně a taky věční věčný taky duch svatý. Jenomže mohou působit teprve tehdy například člověku ten se dostane do fáze vývojové kde to unese vůbec kde pod v.