Karel Makoň: 84-31B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Dokonce kdyby se byl nedospělý a za hořel touhou po kristu. A při se při aby do třebas v podobě obrazné v tom svatém přímá jako imelda al ven i to vám velkými roku při třista přijat sice v miláně aby okamžitě byl mrtev tělesně viz by se k bodu od pravil fyzicky čili teprve dospělé lidské tělo dnes ne proto obrovské poznání z o spojení s bohem tak pro vás na to upozorňuju že ta duše musí být strašně trpělivá ale než své. Do. Ž že tolik toto vraceli spěje protože tam v něm aspoň naskytne někdo doby toto vydržela chtěl to udělat tam měl tu tou mola jim měl to zaujetí pro tuhletu věc. Protože vítězství že člověk nemá pro zaujetí trvale zaujetí tak čili ty moje řeči jsou zbytečné protože on seděl použitých ano on tím že přistupuje k sobě. Celou majetku bych tak řekl si do pod za sebe. A zároveň chce bohu tak jednoho neubrali že druhým nebo to smířila tak miskou úroveň že není ani v je nějaký pokrok ježíš kristus chtěl abychom živý jednoznačně jenom tak jako služebník na poli který všechny nástroje od boha i své tělo a to jsou nástroje pro ni on pro je ten člověk. Anebo když se modlí aby tam nešel jenom jako pudy prosebník. Nýbrž jako někdo kdo chce tomu hospodář rameno začlo hospodář ten bůh domu chce sloužit a taková modlitba přivádí člověka bezprostředně okamžitě bohu. M. Ale když jedna dělal něco mimo toho kromě toho tak toho to staví na hlavu všechno a nejde toho a marně se mi stávají jak mám koncentrovat nebo co mám dělat co mám prosimvás říct když on se na dvou židlích. On si neznal celé učení ježíše krista za své nebo když vlastní on nepochopil že jsem byl proti vlastnictví že byl pro pouhé správcovství ani jedné v jednom podobenství. Nemluví o vlastnictví nýbrž mu o správcovství bez ven přes jenom třebas v tom podobenství o hřivnách oni dal ten správce spravovat ten hospodář spravovat který jsem od nich odvracel od a v kázal v spravovat věci ale dej mně dal do majetku tak by si z toho nic nevzali. Kdyby si byli něco pro sebe znali tak to byl konec kdyby se dostali do temnot vnější potem toto zakopal když to jenom zakopal nezažil stroj do starostem do vnějších tanec přálo v tom přirovnání o to znamená toto zůstal pro tak hloupý jako při za to vědomí to se mnou byl tak byl jako že je to tam vedlo zevní temnota. Pány jako na šedesát listu tak nesmyslně pojaté tam jasně řečeno v kdo z ten ho z vnějších. No tak myslím že jsem teďka vysvětlil co je to nesmrtelná duše jakou funkci cele to atman že to příbytek u boha. To jsme hlavně ve časoprostoru do je věčně připraven tak jsem taky vysvětlil že při narození člověka vzniká něco čemu se říká lidská duše ne nebo ten koho ne nebo já. A to není zahození nýbrž to se musí rozvinout tak ale bylo vůbec schopno u une st. Ten návrat do otcova domu a jak ne tam vstupuje tak míra umírá a rodí své něco nového povědomí věčného života takže není pravda že by. Podle takového dost budu dary svůj svýho názoru indického tak to není do ven ty si věci nemyslí ale by do tak se podle nějaké paní ve tam tohle te tak není pravda že by ten člověk se rozplynul bohu. Nýbrž ten člověk příbytek u boha. A od věčnosti a stává se teprve potom do něho vstoupí vědomě teprve potom dostává osobností. Teprve potom sestává pravým a přátel předtím nebyl pořádnou osobnost. Tím pomíjející tím teprve stává něčím ho pracně se tím stává se tak k čemu nauč na tom světě. Ale potom je takovou osobnost jako třebas buddha ženo který prosim než se k tomu dostal než z s se vymazal jeho měl páně je tam přímo praví tak se staral o sebe. A když potom vymazal sám sebe toho podivné vymazání pak šel tam znát tuto ho ku všem lidem. Neoděl dělo rozdíl mezi sebou a ostatními lidmi tedy tomu se říká osobnost. Že malicherným životem nýbrž velkorysým životem pravé sval smyslu a tak to platí o všech svatých. Dnešní třebas nebo. Svatí kteří přestali svatými se pro pije třebas pro svatá terezie tady está osobností která kdyby se svým setkali pán pomáhá to k ale je krásné. A pomáhá a když se s nesetkáte v protože ona nás vidí dělal ne do na příbytek bohaté spojitost se vím z se vším stvořeným to je ten prosimvás to je jedna z důležitých aspektů jeden za z je aspektu atd mana. Že to sice individualisované mít příbytek. Člověku ale tak indy daly vracení nic nemění na tom věčné spojí s pará brahmanem ano. Tak je. Tito nejsou dva a panna brahmana abraháma to co jenom pomůcky obrazné abychom se vůbec mohli zaujmout. Protože něco tak abstraktní jako panna brahman bychom vůbec to byla vůbec celá stalo. Ale když víme že máme v sobě z do božího rad takové přijatelnější tam může me se toho chopit kam můžeme když se zaujetí proto můžeme se k ní. Řídit. Ježíš kristus to v povídání o pastýři dobrém praví že všichni kteří ho předcházely ale to povalit dveřmi kterými je ono. Svou budu vás vi. Ale ještě musím nazývat podobou opakovalo to stačí nejsou pravými spasiteli nejsou pravým roky nejsou pravým pomocníky člověka který by ho mohli dostat do králoství boží že jedině jeho dveřmi kristovými se tam na nejí. tohle toho když se to vyloží bez znalosti symboliky ježíšova života. Tak to vypadá že teple jsem radil ježíš kristus tak to šlo toto krát li se dostat a předtím to vůbec nešlo protože při si byl dál villa něco slibovali co nemohli splnit. Vůbec ti tady zapomněl se jimi jak může být tak hloupí a zapomněl tví. Je že přes si cesty si nemyslíme že ježíš kristus někde začal být když se narodil v betlémě on jasně říká že od boha pochází jen bohu se vrací ne. Ale že jsem řekl v fázi která se vám jeví tělesně el toho přímého účastenství. Na jednotě sbohem tam semen učím protože byl člověkem to nemění na věci nic. Na věci nic že mnozí před narozením tímhle tím. Což je ti prosto pro ve jenom proto abych si byla jsem se ukázalo jak se to dělat návod ten návod použití bohužel do musím sebou že ta je mi výtka. Ten návod nebyl tak neznám dobyl na jenom stroze na tak hrubých krise ale pro z do znaly detailně nad tyto by předcházely jak se zdá ježíše krista. Po že dosvědčoval si prostými kde tady ze života ježíše krista v jo be dali se tam nevede jsem zákony li na jinde kde takže života když to bude takový bude domu judova to bála to se s ním stane do on toto dopadlo takže tam třebas ten porod říká a. No a z kamenů udělá chleby z očí sil nazveme svého chrámu ani se mu nestane a na tohle toho ukřižovali ježíše krista prosím an protože mu dosti čaje jenomže řekl. On stranou mával neboť říkal zbožným tentokrát motto do se do on mu to do tak říkal a. Kdo se na předního postavím na tat a my se dostavil ještě li se přestat tam do tápal jsem to bylo právě v tom soudu. A kromě toho v mnoho z toho co řekli prorokové se nestal například o si neskočil z toho chrámu on neb proměnil kameny chleby a tak dále prosimvás všecko se stalo. Pže oni to v písmo berou bohužel doslova. A ten ten největší hřích kterého se dopouští i katolická si ty všechny tři vedou rama že kdyby dali symboliku ježíšova života tak by to potom do toho mohli vzít ale museli se opřít o ten syn od je li toho procesu který on tam ukazuje svým životem jak to v lidském životě kde odkud kam se toho. Musí provádět takže jak jestliže ježíš kris toto to řekl. Řekl nebylo nikdy nadto převedu z toho historizující vystavil byli svýho aspektu na aspekt širší nebylo nikdy jiné možnosti. Než pomocí boha jednorozeného jediného se dostat nazpátek z tele omezenosti bohu nebylo. El časově za toho abrahám teď tímto způsobem dostal bohu dávno před narozením fyzický ježíš. Eliáš také a proto on třebas mojžíš také. Proto jsem mohl ježíš tam do tabor setkat s nimi jakost oslavený ne že dvě byl teprve to bylo před tří žen no a křížem vykoupil toto visí všechno měli co spojitosti ji uvědomit. to byly hotový zasvěcenci a nepřišli tam nikud jinudy než přes krista. Jestliže věčně bytu by tele takto začlo jedeme dojemně nebo na kříži. To je ukázka toho jak se to věční dělíme takle musel kristovy jo. Neznat jako mám potíže třebas to jsi mnou učen ten kterému se líbí jak byl mým koly děláš je přemožen slabým davidem. To říkám prosím petříku to mi víckrát neříkej protože ten koly i ten david to součásti svého nitra tam. Ta moudrost vždycky přemáhá tu sílu taje vyčítá on to slíbil že víc za tak jsem nebude ale je to pro těžké naučit člověka je toho malého aby se tak širším způsobem aby si uvědomovat že ty spojitosti který jsou naprosto pravý jak který každý křesťan u zná že kristus je spasitelem větší vím o to nemůže začínat spasitel sítem plně ne v tam protože věčně spasitelem. Na počátku to slovo bylo přeci ne se začalo být tam bylo bylo. A takže spasitelem byl odjakživa ono také odjakživa osvětitelem ne že přišel tam někde ovšem přišel tam někde těm pak v tomto byla záležitost těle vás ti rozumíte mě. A tím dal si na něčemu od co by měl být charakteristické oproti indy pro křesťanství. Kolektivní zasvěcování to svými naprosto neznámá věc že totiž ti apoštol nadto se v indy ni nestalo čili kázali a viděli ducha svatého a protože sami ho měli se sestupovat na lidi a a takový listu patou pokřtili a tak dále ale upozorňuju vás na jednu vět kdy on ježíš kristus řekl svým učedníkům. Cokoliv rozvážete na zemi rozvázáno bude li na zemi cokoliv z váže se na zemi bude svázáno i na nebi kdy aby do a to může dělat jenom ten. V s v němž je to všechno rozvázáno anebo svázáno on musí být napřed svázán s ním o no a proti jeho žáci byli v době. Mocí toho pokoje který dál ten tam vás ba toho pokoje ceta vazba a symbol vás vi. A byly rozvázání od tohoto světa tam neměly by když jakkoliv tam neměl ježíš kristus o protože jsem nebyl rozvázání nás za je tak moli svazovat rozvazovat kdo nemá dotud schopno z rozvázání z váže ano nad tak atd takže v celém tom dobře nerozlišené kolikrát pro koho co tam bylo řečeno a že tam se totiž místní ne řekli dozoru a skladu ale pro trošku litery vědního člověka z rozumíte ale měl velice srozumitelně. Individuální představ kolektivní cestou protože tam ježíš kristus jsem nachází krásný přechod tato dnešní indové tak něco dělat uznávají. Z individuálního vedení k kolektivnímu v indy mistr třebas sice žáku ale každého z nich vede individuálně. A neříká před dalším žákem do se žít atomu jednomu kdežto tady duch svatý. Jo v postil třebas veliké zástupy najednou oni dostali tak nasycení najednou celý dav toho prosím novinka po že by z toho jak se při milo bude se rozrůstat za bude třeba jinými prostředky novými prostředky nebo v s našimi prostředky od člověka dostal do nebe do toho stavu dokonalosti nebo spojení s bohem nebo toho příbytku vědomě ale tím je to taky rozumíte neboť oni říkají. Každý a a avatara musí přes něco nového. A budeš čím cesty protože by v době kaliugy železné doby kde temnota nám stává a s narůstající temnotou musí být usnadňovat přístup bohu a ježíš kristus říkají oni nést po dávno od narození krista tito se s ním spojili říkají tento avatar nám přinesl veliké budeš či na cestě bohužel křesťani to nepochopil že se to pochopili mi. Tak my vás časem vystupujeme abyste to taky nechali pochopit těm ostatním křesťanům. jsem vídni z těch mistru konaných jenom jasem po skok vítr takový tedy tak po summy janovi nestraní ano tam s velikou dotud toho tu čest vidět před sebou oslí č dál jo atd tak jemně řečeno každý kdo chce býti spasen musí se naučí dělat něco co vede věční. Jestli to myslíte tak hle jak vám teďka mysli tak za správné je to tak nemyslíte tak je to správné napřed řeknu o to své mění. Co je to jak se bude jednat věčně. bych se sebou jednat tak že nebudou nic vlastnit ani sebe že budu u čistě boží že budu nástrojem v rukou boží jsem jiné stanu bohem když nás ten ví. Který bez mezera že konám vůli boží jesiže to také nic jak je to v pořádku že tady chci konat jenom vůli boží a konám tak se učím tomuto oděl do věčnosti tak si nic jsem tak je to v pořádku. Kdo ho ven protože ono to někdy taková zkrátka zastřené tu podstatu toho ježíšova učení třebas zapři sama sebe že v tomto je obsaženo to zapřít sama se to znát přestaň vlastnit a za z něho spravovat věci které jsou ode mně nebo vidí které jsou od země a tak ta. Když mi tady kladou otázku. Do myslelo připodobnit to po jezení z toho poznání nebo jsou nová na toho co jsem to několikrát napsal i řekl protože bych musel z dělat a to prost tady dál v k ní. Minimálně ale tak to řeknu zase jak jsem to neříkal jestli je protože ne že bych tedy byla mal. No oni si teďka hrát ale protože tyhlety věci jsem viděl najednou poznával jsem najednou bez učení a jak je ve esesman chtěl sebrat ten život jsem ten život odevzdal tak jsem najednou věděl i tohleto. A ono všechno co souvisí s učením o návratu do domu otcova jsem najednou všechno věděl jsem se začal například vážit teprve tedy ježíše krista protože tam je to bezvadně znázorněno tam je i znázorněno. To pojedění ze života as ze stromu poznání tam li totiž na strom. Jeden strom života. Jeden strom poznání vším se si toho jsem se to tak detailně pravil jsem tam jo. Prosím to ano a že přes na to tam není li být ano z toho stromu života mohl jíst. To nebylo zakázáno a taky jeho jedli ale z toho poznání bylo zakázáno. Na proč. Protože je tam řečeno že by byli jako jako bůh mne potom a mohli by své zvrhnout ode vyspíš jed a mohli tuto nedělám dodávám tak předpokládá ten výklad že aby se zabránilo tomu spi k nutí jak tomu pane. Z toho stromu poznání k pojedl mi za těchto okolnost dnes není z vynechat připravil své ďábel v podobě a padá na že proto z toho stromu poznání evě tak si kou slova a nabýt zas adamovi a v chvíli šestý děly. Před sebou neboť poznali že jeden němuž na jedné žena ale bych to. Takle nebral prostě let. To je symbol které se všechno vyjádřit ale je v tom skryto tohleto. Že toho pohlaví jejich před tim nemělo funkci rození dětí. Nýbrž mělo funkci jenom doplnění jednoho páru o v v s s s s s s neboť oni dvojicí žili v a opravdu ten doplnění skvěle kdo zná tyto věci z praktického života tak mi za pravdu vím že soužitím muže se ženou nemá svůj vrcholnou extazi nějakého orgasmu nýbrž v tom doplnění citu s rozumem nebo tak nějak nebo trpného způsobu přístup života. K tomu aktivnímu to ovšem není tak to bylo dobyté protože někdy je muž trpnější ženám měl na nižší žena než muž el my nejsme na stejné úrovním nejsme jenom ženami nebo jenom může my jsme obojím ženy máme to původní vel neboť po rovnost to mají máme v sobě semen nebo nechceme myst chvilinku slevit se může kritus levice ženami to záleží na okolnostech ale but po ve bylo moc široké tat na to nechci jít. Ale v tomto případě oni si uvědomovali. Že. Mám na vidíme nová funkce narostla přibyla dojít života. A to je funkce poznání jak přivolat víte božský život toho pomíjející své viny hmotné to před tím neuměli ani to nechtěli těkat. On sice prosto tak klidně neumí již po dítěti to neví jak se dostat to co dělá tak to mám ty z mu z děl. Ale ale dělají to to není zapotřebí tomu rozumět ale zapotřebí je věděl že tu to možnost člověk a předtím ji neměl. A tím pádem se před sebou styděl dělat to nebo na rozvádět aby padli z toho ráje a rodil viděti ano a potud paty pracovaly. Ještě bylo zapotřebí jednoho je se to stačí jasný to takhle nevysvětloval řídit ale to vše dělat ještě vrátím to na ten den pec k ale k tomu je zapotřebí ještě jednoho kamene výkladové na který nepatří do ráje nýbrž za ráj. Souboj mít toho abela s tím tajném že ti dva bratři prostě obětovali bohu a ta oběť toho abela byla vyslyšena to poznal ten jim tím že ten kou v z oběti stoupal k nebesům z důvodu jsem ten kou v z oběti toho. Tajná se plazy byl po zemi. A on z toho poznal že že me že nemá milost u boha. Jeho oběť své nepřijímám. Že pán bůh se na něho nedívá tak poteče jako nového dobrého vrací k já. A tak po praštil krátkém a bylo od ó a bylo li. Jako dovětek bych chtěl k tomu sice se tomto ještě vrátit dal nám z věří že při žid co kdo obětoval. Ceněn obětoval obětí a ten jeden obětoval beránka tento obětovalo o pití ě k jeho o to velká jen tu jeho oběť bůh jako nepřijal milosti a tento obětoval toho beránka let. Toho ne ne před ze ten králem dobře to řeknu rovná se nebudu to dotoho za pít do za řeknu takle v je tam znázorněno také přechod z pas semen z tví. Do se nedělo z půdy skoč co mystik na nebeské obdělávání půdy. Vítězí ustává naživu ten kdo obdělával půdu a paní prosimvás tak. Ten tam přeneslo plodiny ano tak je to tak se také dovídám teprve z s pozval toho el tak to je tam také za co stanem toho na co by byly tak my jsme potom si všichni toho kaje na se tam praví. Tam v jeho známe nechtě neseme nad čele protože názvy nad na boji dělat tak dále a nejsme svolit míra. Ale budu potom si to rozmyslem a tomu kainovy požehnal. Von nemohl jinému protože mu ten byl mrtev čela mezi do těla prožila k tomu taje nově. Takže pro zlo. Je tam tak představuje bylo požehnáno bohem tam dovětek k tomu se stalo v ráj rozumíte. Totiž zlo bylo postaven na stejnou úroveň jako dobro relativní dobro a relativní zlo je na stejné úrovni a obojí mají požehnání od boha el pán bůh podpory lid nara aby žil z ona jako on nejdou vedlejšího císaře jiného na lid který je ten někdo když nebo než nebo tady politik slova jo ale zkrátka dobře je jeho láska je něco jiného než jak s to přestane není lidská nedělá rozdílu mezi dobrým a svým v tom. Smyslu své lásky že by schvaloval pro co to ne. No a to je začátek úplného dualismu. Ten takže pád z ráje v je vlastně takovou z tak li signálem začátku úplného dualismu život smrt na to jsou dvě stránky jedné a téže věci. To co my nazýváme životem na této trati ježíš nazývá smrtí nech tak smrti jak mají mrtvé a to co nazýváme smrtí on by smrti nenazval převlek o nic jiného není kdo na to jdou žel tak že říkají že před domem po jedno hotovi byl to teďka se to nebe všímá ale zaručeně nemáme pravdu že život nezačíná život nekončí to není pravda. Život je věčný a my máme nějakou přechodně k dispozici lidské tělo jako prostředek pomocí něhož a bez něhož bychom nemohli se dostat k bohu. Jak je to možné že tam bůh stvořil člověk jak jsem mohl brát tu tak a on se mu ten člověk takle zvrhl. Protože pán bůh ho nestvořil tamto tak to musí být jisto lidsky řečeno on hotovo žít že se mu rozumíte pořád citovat z přít to měl v protože v tom bůh pořád tvoříte u o jenom přít o no v na nám minulost budoucnost on pořád boží. On pořád tvoří toho člověka svému obrazu takže to je proces. Ve kterém hraje svou roli taky dualizmus a taky jeho hříchy nectnosti toho člověka a přednosti rozumíte v takže mu nic se nezve bylo nýbrž s tím bylo v v tomto procesu počítáno nebo jez tím počítáno ano n. Mám tady otázku co by bylo z stalo kdyby ti dva ráji nepojedli to o o cestu poznání to zase po opraví co byste dělalo teď kdybych to bránili ne pojídali ze stromu poznání a jeden věčné přítomnosti v že jsme za zamontován do tato. Prostoru kdo do tohoto neumíme žít a jsem aspoň ten moment příček v tom koncentráku žil v přítomnosti aby dají jenom přítomnost takže vám řeknu z ráje se ustavičně padá ale se ustavičně pro by někdo jejího stromu poznání. A ustavičně dualismu ustavičně se dorůstá do dualit bude co tady liž na tom za jenom do vy a tak dále. Toto jez soustavný proces a soustavně znaky přichází nazpátek tomu bohu ano. kolotoč který je nakonec dobrý žáku při tom dobrém není toho že budu vyslovil začarovaný tuto není jo. Tak že jsem vás tady mám v takový nápad návrh v že uměl budeme všichni ale tam nebylo dobře to natrénovat aby člověk nebyl překvapen okamžik je to není v leze non nápad není špatný jenomže si je tady jedna chyba v textu že totiž když se fyzicky umírá a tak své fakt. Dycky neumí dělá to se člověk před výtka. Takže jakmile přejde přes tu hranici fyzického života tak si zjistí že neumřel dříve nebo to visi sis tíže neumřel do nevěděl že to jenom převléká jen tak se strašně diví že žije dál v čapek například říká o svém otci ten se živil že pořád je. Ne. Aha a byl to jeho otec přesně zřejmě setkal po jeho smrti a našeho udiven jeho než že existuje když tomu ten otec nevěřil že po smrt něco existuje. Tak podívejte se to jenom napřed dání. Protože není dostat tak je to jenom to nová před ten ten je ten a nebudete rozumíte miska není smrt nýbrž před říkání protože z mrtvých jsme tak jako tak dokud jsem na narodí nebo ono zen z rozumíme toho nebylo užitečnější litera od znovuzrozování no ale tak když se platonovo před tam tak řek jak se jak smrtelné před výklad. Začne li tam se ten tímto způsobem že totiž jak tak když jdu jako člověk nepoznalý boha. Tak mám možnost z těch sedmi úrovní které jsou člověku jako transformační stanice připravený jo sedmi úroveň vědomí jedna z ona hra svadhistana manipura anahata na višuddhi v sahasrara tak zase my vědomý se tam malé po slibuju mezi vědomím které prochází muladharou co na vědomím o tomto světě. Mezi vědomím které prochází svadhistanou nebo šakti která mocí která boží která pro tak se viz ano a ta s to se potom vědomí astrálního světa takže bez mu jsem v jiném světě totožný se s jiným tělem nese se který se ztotožňuju zde na světě v tom byla nejmenší potíž hlavně při dětech když řeknu k tomu malému by těl ten mu dítěti to nor by se ti zdá něco tak si tam taky v těle ne o. Tak tím že si to ty a co myslíš že si to kdy když tady ježíš tvoje tělo po celou tu dobu klidně. Říká no. Co jsem musím to dál a ono to při přinese z nás to jsi ty v tom smyslu že ty se ztotožní než jak se z toto než tady s tělem tak se to je s tamtím tělem. Takže my se ztotožňujeme tady i tam s nějakým tělem dokud se ztotožňujeme s nějakým tělem ruku dokud se ztotožňujeme s nějakým jsem tak se dopouštíme základní chyby že nezačínáme žít že tady na tom světě z že nejsme ještě vůbec žíti s. A jak se přestaneme ztotožňovat. jsem si právě lékaři v protože ty mají k tomu místo totožnost protože to za s tím tělem zacházejí. Se přestaneme ztotožňovat a neztratí nevědomí tak začínáme žít ale vám řeknu v tom stavu spánku se může ten dost lehce na učit nestav v přestat mít jako smíte tady tady s ním ne celistvé z druh snu pokud se ztotožněn s tělem. Není pro vás je s to se nedivím že indové to že ji a o tak něco na tom así je to. Že by to byla neskutečnost ale to vidění tohoto světa z není správné. vidím jenom povrch nevidím do hloubky toho stvořeného čili domě ukazuje jenom řek bych nechci s obrazy ale povrch věcí zkrátka a to jen málo kdybych byl jenom povrchem and to byly pro toho prost ano dopadlo špatně nejsem tím povrchem výšek jímž je tělo v použít po. nejsem ani jsou částí při jenom jsou čáti při bych tele kterou vidí před sebou svými smysly v jenom druh těla. Širšího než je moje tělo. Ale jsem taky podílníkem na životě který je pod tím šatem. Takže vám předvedu tu svoji zkušenost více na vás nemohu chtít že v těle jsem v astrálu žiju si předal ve spánku. Tam se probudit v tom spánku ano probudit se v tom spánku z z jak se probudím tak tam za čím žít a. si jít když tam začít ale to by nebylo možné kdybych neměl skutek zkušenost co je to život jak se tam ztotožnilo zase z tam s tím tělem astrálním tak zase jsem zase viděním po mnoho pak jsem no ne to vidění povrchu povrch u toho na straně život v ale když vystoupí tam tady z toho těla a přesto ses tím ztotožňovat takto musí. Natrénovat sbe běžném vědomí proste chtěl asi vědět v. Tak se tam stanou někým kdo není závisí na těle. se tam objeví v sobě jakost jinak ten a duše. Jako smrtelné které nemá tělo neztotožňuje se s tělem ale všechny smysly zrak sluch či ne. Všechny smysly ale v jedno. Tak dejme tomu to řeknu takle když jsem tam v tomto stavu a podívám se na sebe tak se nediví nevidím kdyby tam někdo vedle který totéž sto do sám anebo totéž dokáže tak vím že vedle ne tak jistě jakože vás vidím v sbe těch oba lež. vím to jenom o bolest tam od věčného vidím jako duši a vím že jsem nový jedná. A teď to ten další následek že když tady jsem potřeboval řečí k tomu aby se s nikým se stal do rozuměl setkat se musím zase z tam za dorozumět s tím musím řeč nebo po smrti že nebo ta. Tam protože nemám tělo nemám tu ústa a nemám možnost mluvit tak musí mít dispozici jiný nástroj dorozumívat těla které obsahové myšlení. Ten mám i tady a tečou užívám nevím jak ale užívám ho. Tak o tak každý za to mým vžívat jenomže si to neuvědomil že vžívá v ale tam musím zase využívat nic jiného nemůže než tohoto z této schopnosti kterou zde musím trénovat. Obsahově myslet a obsahem myšlenkový se s nikým stýkat a tak. Potom samosebou nemusím říkat o tom pád do že se s tam třebas tam on co si myslím. A on mně odpovídá podle svého zdání a to je pravý vstup. Do posmrtného života ty teprve tam začíná posmrtný život. Dříve než dříve nezačíná toho že se tam a obětuju že se s v astrálu ano tak to ještě přechodný stav moci ale tam nepotřebují mít tělo a nemám botách tak to mně a s a ano ten život duše rozumíte smrtelný duši. Dávno jsem ještě nebyl jsem mluvil přeci to kdybych se teď krok pro za motto z rozum že to bych jako časově nestačí nestačí. Tak mně promiňte ale my také se stýkám jako duše s duší a nepodlehl ve potřel tomu mluvit své známá věc. Dejte své jestliže ti svatí zrak ti svatí prožívali hrozný zápasy z démonem který se pokoušel v různých podobách a v dál ne. Tak je to jenom proto že oni s co by je. I pěstovali lidské já. A velice ho vypěstovali dobře silné pro já. Si jenom individualitu protože ona si přála i k bohu. To byla silnější individualita než která si přeje třebas i na ba on je s ne v rozdíl. A tato silná individualita musí být ovšem také zaměstnána. A to oni neuměli jenom modlitbě jenomže. Ti ani v modlitbě vývoj pokoj od toho satanáše od toho které neuměli zaměstnal to jejich a prany satana všimněte si že že. Se ten satanáš u nich obyčejně neříkám vždycky. Objevoval ve formě poznána bohu povaha svýho muže bych řekl z kopyt ty a tak a v z se se s s výraz ocasem tak se ten do obyčejné znázorněna a tak taky jevil mnoha těm světců. Což je pochopitelné to je symbol přirozenosti. Je příroda která se hlásila ke slovu pán je bůh přírodní jo řecký but přírody přesně tuhletu podobu v. A vy ho jenom dožírá ten se považuje za satana své potom strašná bitva a když tohleto vaše jáčko které souvisí s tou nižší při řezem hostí ne. A které ti která vládcem této přírody měla dál ne. A tak se nedivím že ten satan se mně to jako jako ten bůh pán řecký. Vy činné z nich tomuto jakoby se jak je do od se taky někdy indy ale v každém případě je to zápas s vlastním který nám předvedl ježíš kristus na poušti. To byl tentýž sat tam to bylo totéž já. Které si přálo aby se člověk když to jednou vypěstovat když se mnou vědu byl. Když to ježíš kristus tak se taky vyrobil ač. Abych se začal klanět zase jemu aby nešel dál aby se stal věren tak se to pokušení spočívá v tom že si zase tam nebo pro naše přeje aby se mu sloužilo. Tak jsem měl služ mně kdy vzdávám různé úkoly. A op a obhajovat ty úkoly které mu dával staré starým zákonem a kdy je s tam do v zákoně že si tady skočí již tady z toho chrámu a andělé popadnou ani se ti nestane v od jsi když si neskončí již. Tak budu co zažili připravit bez jsem o na to pokušení od toho našeho či o si neskočil protože říkal nesluší se tebe poslouchat jenom mého otce nařídili mi to otec udělám tebe neposlechl on říkal a dále psáno ve starém zákoně žes kamenů mu udělá chleby li ta. Ty máš kamení do st u dělej chleby vtělit uvěří že jsi mesiáš neudělám protože nikdo nebude poroučet než svůj otec. A tak ještě mnou říká ani jsem při jsem mocný jsem tak mocným světil z místa toho toho on ukázal všechna královstvím na této zemi nejenom toho ale mohutně svěřit moc nad všemi těmi královstvími. Toho není přeci normální schopnost nikdo nemůže vidět takle za rok a nebo čech nachází jednoho místa a si tu možnost postí a zřejmě u to začal asi postit na ka ukázán to ukázal mu všechna království. Z nás to byl vnitřní stav velice hlubokého poznání že on obsáhl vidění z celého světa a o mu říkal tak se někam protože taková moc a on říkal a jedině otci. vzato sta a odejít saska o než. Tak tak to dopadá s tím lidským v lidské ten s tam žádný bůh pán se u každého je ten satan v jiné podobě pole toho v jaké představit ve všech potom má. No v. se vynese v věci jít jak to je dále když si když ses říkají obsahem myšlení v ne. Když se duše stýkají s obsahem myšlení tak mají pocit v daleko větší svobody v st z než tak tak je to dát z s. Takže oni mají dojem jak začnou žít sil pravým životem duši smrtelné ctnost tam někde po smrti nebo v tom nějak klasifikovat kde to je na tom o tečka procent záleží v v že on na místě nezáleží záleží na stavu to jsou všechno stavy. A jestliže tady začnou se tak stýkat obsahem myšlenkovým tak to ten následek že od baví všechny postupně všechny obrazy které vytvoří vytváří život umožňují život na tomto světě takže oni mně říkají my se tady očištěné od života na světě. A se u úplně o z čistí ne tak se budeme odtud znovu zrozovat s. No jsem dycky smělo říkám obsahově no tak přátele byste ohromný. V budoucnosti jsou také bude on zatím tak nebylo od mistra o tak se jenom andělé budou vtělovat nad dusí do našeho života protože se očistí jsem řek každý an dělal mám i ty naše vnoučata a to nejsou on věci tak to satanáši malí že ano kde doktorovi nemůžou v st a kde to očištění proč ten člověk ve nepřichází jako čistá tabule nýbrž jako dokonale popsaná a všemi možnými neřestmi třebas dal všemi vzal byly e tak. My vlastnostmi nebo při dobrými ženu. Tak tak se to nedá pochopit. Jisto je že tento život musíme ztratit a právě proto tím obsahuje ještě jiným se dosáhne nejsnáze k tomu ukončení ze ztráty to když ježíš krista kdo tento život hledá nalezl neztratí její tak on statí po smrti tím že se naučí obsahově myslet. A ty obrazy přestanou mít pro něho vstříc jakýkoliv víc znám. Takže on se o tom čím by třebas přes ti rozumíte v odnaučí se že vidět všechno obrazně a chápe všechno přímočaře mi tak i pomoc světců v tom žlutém světle a v jiném kde mu za přístupnější no a to se děje tak dlouho dokud za smrtelná duše neví potřebuje svůj nám boží protože to satana vše která začla neví z na tom světě tak tak je tam. jsem se zase to slyším že přestanete zákon. Takže nakonec přestane. Být to znamená křestané vězni v tom vědomí které věčné první se u z osvobodí od ní.