Karel Makoň: 84-32A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Kdyby ses cele fu tak jsem začátku této přednášky říkal v že mi ještě nemáme ani zdání o tom že jsme věčná bytost s příbytkem u boha ten tam od věčnosti je. Tedy o své individualitě pravé vůbec nic nevíme ale tak od věčností těle. Tak to neznamená že ztratíte toto pomíjející které dohrálo svou roli. Že vás přivedlo nebo ne přivedlo bohu tam buď tu pro splnilo o z od ale takže si to že musí odvoláno pro že pomíjející začlo tak musí končit se dále s tím dělat. El tak zbýt že v tom kladném případě. Když šel jakost ten před smrtí před fyzickou smrtí přešel do toho svého pravého zde jako osobnost ovšem osobnost která v el bych se nemusí před tělo je rozumíte. Ale která a pokud se vtělí tak se vtělí opravdu vědomě tím byla předtím jaký úkol rozumíte kdežto v jiných při tak to také nastává ne. To o tom nebo jako převtělování jak bych v ale na příklad buddha říkala. Vás všichni činnější filozofové že ten mudrc se vtěluje z novou protože s esli to dává na viz své které neví že bych když ta věčná kdo je ta. taky vlastnosti který například člověk získal zde na světě naše ctnosti. Zaručuju vám. Tato věčná indy do je ta všechno dobré co se ve na světě získali. S tím rozdílem že jste se s kali nama relativně dobré vlastnosti relativně dobré vlastně z z jak nese přetaví do věčného života. Tak se z těch převraty je dobrý vlastností o který se ještě vůbec dodal říkat že jsou dobré. Pane absolutní dobro takže oni potom řekne tak prostota terezie tak v tomto stavu. Je rozdíl mezi křest těle ale křesťanem aby pomohl je bych tak z toho vyrostly. Nýbrž oni pomáhají kde vidí že třeba pomoci. Ta vlastnost přerůstá hranice normálního lidství rozumíte potom. Což se nemůže stát dokud se tady na světě čili buďte bez starosti o žádnou ctnost na věčnosti nepřijdete ale ani nepoznáte jaká bude spěla. To je ta této o čem říká že oko lidské nevidělo žel jaká sláva je připravena od věčnosti od věčnosti pro člověka. veliká sláva. Kdyby ses setkal třebas náhodou s andělem kladl tak sat po nevíte šel tak v ohromná sláva s v k v. To je ohromná moc velikost a teď se bude sedět lid ten. Anděl k od vám prozradí ovšem na slovně tam soustem mluví z sled z obsahu myšlenkový. Je vaším služebníkem si že je vaším služebníkem se dovíte oni že vizte dál i při své pomíjejícnosti než je ono anděly i pomíjejícímu člověku slouží máme na to nesčetné příklad že tomu tak je proto je dost možná modliba a k účinná modlitba anděly kdyby tomu tak nebylo tak co řekněme modlit ale. On je opravdu není ničím více než pomocníkem. On není ještě dál než někým kdo je zatím brání rozumíte ve stavu ráje. A odtamtud si jednoho krásného nespadne a stane se člověk to mám za sebou andělskou přirozenost máme v sobě. Že v sobě máme všechny všech sedum přirozeností tak ten zve nesmím jsou možné těch se o to svým všechny přirozenosti. A my žijeme utajeně nebo latentní nebo podobě spánku na všech úrovních. Je otázka jenom pro za s málem jestli spíme jak se vším způsobem zde na tomto světě nebo na jiné úrovni dávám řeknou kdo by se z vás objevil na jiné úrovni a byl tam probuzen tady ne tvrdil. Že tady jsme viděli více než na jedné úrovni na opak. Čím vyšší úroveň tím je větší tělo v st před tělo které máte dispozici nebo za jsoucnost kterou před z to si tam je daleko me je tvrdá a tím dalekou. Z snáze se vodní odpoutal která není ses není si přivlastňujete či dáme že si přivlastňujete takže ona činný se za že se taky místně kdy mísí přivlastňujete protože ona mámě pomocníkem. Než tady toť tělo pomocníkem není to dost než zákonité správné neměnnost. překonáváním těch brzd začíná být zaujat z víte co je nutné si. Ty si všichni co s těmi hříchy po smrti. Když říkám že to očista ani pravou očistou že to není pravý očistec jen sval do neexistuje jako očistec. Na netvrdím že neexistuje jako očistu stane smrti to říkam to co nám tím mrtví říkají že to očista toho to očistou není. Jenom zákon který praví co je hrubší hosana to se rozpouští ve své prvky např. Takže když mám nějaké smyslné nebo pro dubem nebo špatné myšlenky. Jít tak vím ty v opustí který dřív a tak si říkám o to jsem se očistil ani vědy já. To jsem ani dostane mnoho a nejsem tím zloděje kterým jsem byl zatím nemám to městech pokud ty před za ze světa. Tam des krista tak oni někomu dělám ne vštípit myšlenku své něco o tom na pokoušením že to oni očista taky kdokoliv z křesťanských liší takle a oni ti vidí zdejší viz těmi záhrobím vždycky z pojem o tom nepochopit že to co mně že mně říkal makoněm to je odliv kdy známe oni mají dojem že to očista. Je si vědoma že to takhle říkali dávají do pera takto co je očistec to je opravdu jenom takhle ty. Hrubé vlastnosti i on ve ctnosti se pro zastat seděl si být jedni se ty ještě vydrží cennější že přijdeš do mu že rovnou radost že se z jemně se očišťuje. se úplně očista opustí nevědomě doslovný te ale po všem takže očistec není trvalá záležitost ale je to jenom mi jedná představa že to očistec tam se jenom rozpouští to jsem tady nedělali ale do svých prvků a nebylo bytost panně byto bylo jinak. Protože nic z co časný dostat zde jakýkoliv tak jakkoliv ctnost jakákoliv nectnost jakýkoliv hřích ta nemá jenom časným dosah tak to by nebylo z panny by to mělo věčný dopad nemá věčný dost nebo rozdělenost rodné k se tady u kladnou jakože rase zloděj ale někomu něco a věčně za to o trpět to není správné to se všechno rozpustí a k tomu co. Mu dělá a tím budu časem ještě trpět že to bude pro vás rod svědomí tam kde jsem kladl. Ano s tím s píšeme v tom svědomí bude on od radovat protože ta nebo od krást kde tato nebude vadit jako u z vody ne. Tak prosím po stránce je to světech asi si který si to správné tak je to očistec může si myslet ale nevede k tomu aby se dostal do nebe nýbrž vede k tomu jak jsem dokončí to že ztratí svůj život ano stačí to v tom vědomí které je věčné povahy. Jsem tady napojila na naše naší smrtelnou duší která se tady pořád v jsem je to li od vytvářeno a když to tam zase jedinec je vlastnostmi lidský one že bude na těch vlastností. Tak to vědomí se nemá čeho držet. Odchází jak se jenom vy tady s tou jsem vědomí lidské vůle do vědom není lidské to jsou čas kdy dualita jak prostě vědom boží. Je onen že to myslel ano proč se o tom jsem v podívejte se je to takhle. Člověk se touhou dobu snaží od toho ale to v pořádku jako učedníka páně to se tak o to snažil každý učedník aby se dostal ke své spáse osobní měl jsem tu výhodu nebo nevýhodu jsem život tak z toho se tak sto tat tak že se nikdy o spásu osobní nestal. A tu oni stát nebudu a to na jedné straně otevírá dveře ke spáse ale nestranně kdyby tam nebylo to násilím které se na chtělo to by tu cestu ke spáse to úplně zapíral k on netečnost vůči touze po spáse prosim pro sebe jestliže tedy jsem neměl nikdy touhu. Poz pás. Tak jsem dělal například duchovním modlitby nějaké modlitby jenom z jiného důvodu než aby byl spasen. Jak jeho důvodu jsem dělal ty modlitby tehdy když jsem nechtěl být spasen když jsem v kde mínil dělat dobře. Jsem prostě to dělat ale proč jsem to jsem dělal tomu se mi nějaký mocí v. Jaký mocích v k tomu byla že vlivem řetězové reakce od sedumnáct roku svého věku jsem byl na síly lidské puzen k tomu abych sebe opustil a šel k bohu. Protože jinak to není možné než opustit to které tady vzniklo rozumíte než ho obětovat všecko o čem si myslím že moje odevzdat bohu jiná cesta neni. jsem prostě od prosto okamžiku vnitřní modlitby sebe celé ho odevzdával bohu. A potom to mělo okamžitě spojovací účinek nebyl by se mi tam žádné myšlenky jako třebas svým lidem protože jsem na to šel jinak než jako to jsou ty po spáse. Ale mělo to mít jiné ještě následky že totiž ten pán bůh to bral vážněji než a zaprvé a za druhý. Ten vám bůh měl větší moc než a miloval daleko víc než protože jsem po něm toužil jenom odvozeně z jeho touhy po mně jeho boží touhy po mně ta o to odvozen lidsky menší než to původní. Takže to byly ty nedostatky této cesty veliké zastat. Takže když jsem se dostal v modlitbě tomu spojování tak se vzhůru do konstatoval že si pánbůh sobě bere země obírá o tomu je o ten můj život z jsem ale ne jenom o pozemský jsem měl dojem že vyvrací z kořene nejhlubšího že zbavuje vůbec své existence jako takové širší než lidské širší než pomocné. Tak jsem čtrnáctkrát tak tom podle svých záznamu jsem mírní z toho utekl ze strachu před bohem který si byla to láska a musím říct jak tato nesmírná trpělivost a láska boží. Když někdo čtrnáctkrát uteče z tví nejlepší vůle boží která se mu tady projevuje. A on ten pán bůh se ho po patnácti vůlí a jsem mu nezjeví v koncentrací nýbrž mimo takto co sto roku sice v tom sedum začal tak se potýkal. A před koncentrákem jsem se co se potýká s tím svým jáčkem který milo o sebe strach. A bylo mu teprve sedumnáct na cestě že roky. Ty bylo velice mocné silné a milost která do přesto se chtělo co je bohu věnovat nenesla rozumíte rozpor tady. No otázka změna takže teď jestli ten člověk se opravdu. Lépe začne poznávat rase špatně poznávat jako ten svatý petr když si myslel že miluje boha nebo v ježíše krista víc než sebe špatně sebe zdál miloval sebe víc než to o ježíše krista proto utekl aby nebyl sám popraven dělat. To pro toto styděl tak proto vždycky styděl tak jsem na ti nad sebou a to pak se sebou protože pak se tak v je že třeba a taky to není nejlepší důkaz lásky toho ne vší kráse z lásky a tedy říká se ta terezie. Pokrok na duchovní cestě je přímo závislý na míře sebepoznání. Teprve když se dostavilo toho sebepoznání a toto pole koncentráku devět let po začátku přímé cesty že jsem poznal potom jak jsem vzdal ten život. Že nejsem ten který by si moh třebas přát set být spasen nebo nejsem ten který strach před tady přijde o život v tom koncentráku že ty esesmani za bylo. Byl že to pravé je božího původu že je věčné a že ten miluje že mně poznává že existuje a z toho že odvozena moje existence moje poznávání moje láska takže od chvíle jsem si byl vědom toho že jsem nikdy nemiloval protože byl to on který miloval. A moje láska byla odvozena jenom do mi jak jsem dával mu právo abych s jeho mocí mohl milovat a to tak jeho mocí existovat a jeho moci třebas poznávat. Tak proto říkám že ten člověk kterého potom třebas někdo oslovil na to se mi tam stalo. Visí osvícen. A ty máš zvláštní proto si ho k a na boha protože anděla se těm s tím neujde nad zem tebe nikdo neohrožuje tyto nemá žádný strach ty nemá hlad máš stejný při jako my nemá řád nemá řízení na tak dále el procházíš denně před namířenou na tebe strojní puškou těch este s mám v kde nikdo se neodvážil projít a jsem nikdy nebyl z zastřelen protože jsem nebyl viděn tak ty zázraky to co z dívali z okna protože my se netroufali vejít. Strojí pušku to tady uličky ve přesto časem těmi se mezi pravila mi tedy jsem živu pocházela bych říkal o mystice rozumíte. No a to jsem dělal jsou jsou tu dobu od této chvíle pět měsíců v ale ty jsi se mi nikdy mně žádným bez z ma neviděl. Tak když viděli ty zázraky tak řekli že jsem osvícen nám co spojení s bohem a to v tento smyslu v poli s bohem měli pravdu ale to přináší jednu věc důležitou sebou že ten člověk že ničíme. A že vším je ten bůh rozumíte a že tedy není on osvícení je jediné světlo a to je bůh. Že on není milující ale že jediný kdo miluje bůh a tak dále že on prostě ve všem jediným činitelem v že on se může buď přidat nebo on nepřidá k tomu to je všechno co může udělat proto ježíš kristus řekl zapři sama sebe a on nás tedy ne to znamená to co jsem říkal a násl že při dej se ke mně. Ale jsem se k němu tady přidat protože toto tam jinak nešlo buď se měl sednout nebo no tak tak takového člověka by byla rády že tady viděli. Že to není člověk ctnostný není člověk osvícen protože se jistým svatý je bůh. Jediný poznávající že po námi všechno máme být v semeni od něho o zen ale to velice málo co se v nás vejde. Ne tu milost boží chápejte toho a proto tam milost tady není ten pán je nejvýš mohu do a ten nám nedává toto poznání viz oni si proto nebo pro lásku proto čilý že bychom mým neunesly že bychom potom jednali vyvrátili. Mně tam bylo špatně kdybychom utekli ano. Proto například dejme tomu tak takový jakub který bojoval s bohem celou noc a dítě se nad ním na svou lidskou představou o bohu. Víte zel ten nazván izraelem bojovníkem božím a to bohužel není můj případ jsem byl vždycky li s s ustrašený člověk. A když jsem mohl tak jsem utekl když to nešlo jako u toho esesman tam to nešlo otec k tak jsem vám tam a. To zdál ale tam jsem mohu nestalo zdát. Jsem poznal tak se mi aspoň vám objevil v celém rozsahu svého učení a z toho dneska tady žijeme ale on který tam do mně vstoupil ano. To jsem tam můj život to z to se nám bylo nějakou hlavičku tak to je budeme zde a bude po a na tu než sebe za závist na bohu aby to na něm závislý nenašli nával co s pravou počest na bezpečná a nutná ale pozorně vás že to závislost velice strom a že málo do unese v v plné míře naštěstí jsme dostatečně nepoznali sama sebe takže jsem na to vás nikdy nebude je v k v. Potom vůbec neuneseme by došlo nepoznání například jsem si myslel v tom o tom draku to když jsem pro za ten živost o na všechno své v a v. Kdyby to byla odevzdal všecko jako zase o to o čem jsem věděl když kristus říkal kdo nemůže dát více svůj život pro sem dál. Ale bylo jak se nepoznával rozum se z ně. jsem měl mohl dát ještě daleko víc teprve po koncentráku zase dovede co všechno štěbetal o na to nevadí to co budu pomluva zase na po od dáno jsem začít si o mně myslí že jsem pán bůh jo a bohužel kde jsem. jsem bohužel nic li to máte tu se s takovou lidskou se jsem vám to ku pod udělal dobře to v pořád co to je cheruby nic se na přízní andělské řády vůbec and jak to souvisí s tím jediným bohem a v. Jak tedy že nevím jak bych jako k sled tak to podělo co s tak jak by vám bylo o tak v něm zastavte bylo nějakou odkud mám k tomu ještě prodloužit. Ale jisto je že staří když lidé všechno mohu z osob milovali celé učení božích osob dva pod a byla jen toho byli osobně vedení třebas z toho města or znamená ze síly je asi dvě kdo ho v. Pane síly potom byli osobně vedení bohem osobně vedeni bohem přes sinaj napřed do panenství když předtím otročit tam v tom. Plných hrnců v tu jsem toho proč oni s o tomto nechtěli dostat k ale něco upozorněn na jednu věc jaké to bylo jaký to byl druh vedení toho národa když tímto trvalo. Když toto lesa kilometrů přejít mezi světským mu právem vším. vinou tehdy tónem ještě právo to možná tu to byl. Zase tuto dosyta ale to milost co to bylo za nepomine vedení boží když o niž které se za ses láká je po ten to ty si rajské ale na tam na ses tresty do palestiny boží protože to tam znali ne tak tím žili. To bylo tam mohu prvé vedení boží to bylo že to bylo tomu u dané. Ono bylo třeba aby celá cenné dvě generace kdy jsem ji aby za při sis se tam dostala která neměla ty předsudky těch plných hrnců ti kteří si pamatovaly jaksi pravé hrnce v tom egyptě ty netoužili se do sto pole někde jen to ne to se nečekali takže starosta jenom ti kteří třebas nezažil nebo malou rozích zažil ty plné hrnce přestali reptat a tak dále. E tu letem způsob vedení božího v čase v času prostoru zastávají jeho aspekty. Které es sou možné nebo člověku patrna jenom tehdy když šel mají podobu lidskou v takže bůh tady se to se zpodobňuje člověkem tak. i těch i i zraje litrů ním aby mohl konkrétně vést. Ovšem toto vedení velice pomalé pochopit tento není ani jak požaduje tady narůstal nějaké poznání nadto u člověka velkou práci aby narostlo. Takže jsem vinni se ráz vinni atakdále těch stravuje víc. To jsou různé aspekty jednoho a téhož boha a neví se bohu v ní. Ne které mají povahu pomocníků konkrétnější než abstraktním bez obrazným bůh neboť jak víte bůh se nesměl znázorňovat tam u nich vůbec nějak žádným symbolem ano oni zakázali jméno boží vyslovovat a ani ani tehdy nesměli toho jehovah mysli vyslovit jako by to vyslovuju. Protože i to je obraz to slovo. A takže jakýkoliv obraz je se na tento dolním velice si to on nejhnusnější měli náboženství ale protože kdyby to neunesly tak vznešené poznání jakým bůh musel poslat při prostředníky na to jsou totiž jak si andělem jenom co jsem janova. A podle povahy lidí na někoho působí ten aspekt božích spíš než ten druhý ne ten takže řádu muselo by být z těch aspektu museli být víc jejich to v k a koná ká. A du o dovedeme vzývat z o vyvolat ještě dodneška k ní. Ale pro toto na po sestavit popsal v podiví keři na ale v nesmyslem slabikář s v na co s či k ramena andělů a jaké vyvolávat ji. Jaké mají vlastnosti a všechno protože to tady nebudu to se tam přečtěte pravém vykládat. Ale důležitější je aby se mi do valí že zná prostředky jak konkrétněji vést člověka než tak přímo z toho stavu nebe to nejde. Tak to je pomoc vůči člověku no pak ty svatý který poslal žilo na světa si si chtít neděláš božích ano no tak tito v tady mám dotaz. Mně manželka umřela nebo mělo jaký to bude v či tu smrt nebo jak mám pomoci po smrti. Prosimvás o kterém jejímu stavu v jakém se nachází ano. Osoby těžko můžete pomoci nějak kdo vůbec nějakým způsobem ano to si uvědomte no. Ale můžete ji pomoci svým duševním postojem. Jak který je silnější než slovo než lázeň rukama tomu seděla taky želí pomůžete učně třebas nějak obrátí nad na posteli nebo z takového ale tak to je to hlavní jako o duševní postoj. Když vedle toho třebas umírajícího stech klidní přejete mu klidní život přechod z tam nového stranu jakoby neodcházeli našeho muss přešel znaky druhý břeh rozumíte nebo to byl dělal němž jenom z se chystal chtít že v novým životem jinde. El tak mu být s prospěje tvé než. Jiným způsobem se když se na moje manželka tat tak tu chvíli nedopatřením nějakým tam vstoupili příbuzní moje co z tam byla ale její manžel a maminka toho mýho ze těle a otec mýho ze a všichni začali plakat. A co jsem udělal jsem říkal prosimvás podívejte se na vůbec ne pláču smrt s sis sám není smrtí do převléká tak tam mrtvá tak zvaná vás ještě slyším nedělejte v těžký odchod z odejděte a díval se na něm a tím ale odešli oni. I moje celá ta z nás kdo sám a dostat absolutně klidný. Toho co ještě opřen výklad co to se potom odešla aby nesouhlas rostou velicí v ale tam manželka opravdu byla mně vrcholně věčná za to. To se si nechoval jako k do tvé jsem ještě nikoho ne koho. Protože fyzický pohřben byl jsem dva napomáhat ale pro všichni kdo umřeli jsou živy aspoň do míry jako tady byli živi rozumíte. Kteří víc než jsem byl samo nemám že každý se živa než normální člověk zde na světě co větší možnosti než měla ve na světě tak že to dobře vědoma. No a proč protože na před smrtí velice mnoho trpěla. A to utrpení se dostávala sama as toho co pod co za své a z toho těla a takže nebylo těžké se z něho vy mámy vymanit a žít tam opravdu bez těžkostí nanovo aspoň v jiném těle. No a během jednoho taková ho jednoho a půl rok a jednoho roka samo musel pro nad proto na záleží to se zbavila i sounáležitosti s tím astrálním tělem. Jenom mně říkala prosím neřídili oni do litera to říká všude na neříkej že nepotřebuju cestu protože vás tělem a že jsem duše je k a přestože jenom s zní jsem. Zachovej tuto mlčení protože oni by to dostat nepochopili jak je to možným žít za nemít tělo. Řeším se to žiju s tělem ti kteří s nepotřeboval nikdy s tělem nebo o mládí s tělem tak to byl to snadné ani to stane není tak prosimvás nemyslet že tělo které odchází znamená odchod vaší manželky pro ni pravda jsem toho nebuďte nešťastní tak tím že budete stále tak v čas jako dosud a budete pro ni taky žít jenom pro sebe tak pro šíři své ze sebe jednání rozumíte ale tím budete šťastnější pro sebe litování. On mu poradí. Protože co jsem tu z li ti jak se ho na věc. A no prosím chcete se módy od nenadálé smrti něco od z nás pane pro že ten přechod se neděje náhle na je najednou nýbrž pomalu ale si že je pomalu tak se prost koluje přirozeným způsobem všechno a tak taky je čas na nějaký dojem který že si z toho života tak jsem tam šel odnese k sobě. Když to takle když na to není čas když se ale el promešká v ten okamžik toho rozpojení napřed vás se mnou smrtí. Tak vel temna dojem z toho života k zase duši nepřijde u cele mýtem a to je veliký nedostatek takže opravdu. Nás na smrt není čím dobrým na co to s tak v tom málo nemohu víc prosím vás k but. Von tu v z tu do zkus s a ještě bych dneska říci něco velice důležitého že totiž. Křesťanství nepochopilo jednu byl jsem zatím netroufal to tak naplno sice jednou otočit z musím. Nepochopilo jak při jak rozdíl v tom. Čili ježíš jednou chválí svatého petra za to že on nazval synem božím božím ne lidským se v něm poznat do božství a říká mu potil lidské mas to ne z dělilo a nadto nestranně sám říká osobě něco úplně opačnou svým člověka. Ne boží. Tak samozřejmě je to se chopil vám listě jiní by si říkají proto tak není jste si opravdově tím synem božím nýbrž o to obyčejní syn člověka sám to o sobě říká na těch těch místech ale nikomu nenapadlo se na tam místa podívat srovnat svět místy v kde se mluví o synu božím. vám v jedno takové mistru prozradím protože jsem také ani vizte raka dopadaly lidem si to byly prověřili. Neví živou dva sice let okolo toho chodí vidí slepě protože se tomu poli. Tyto lehce jsem v životě v on nebyl tím synem božím když za osoby říká že svět člověka aby říkají že to je tajemství a tak dál. Žádné tajemství stane že vám to budu citovat z nebe svaté jana kapitola třetí verš se v nás ano přibližně tak on tam pravím jako mojžíš na tom ti víš jen rada tak bude vyvýšen syn člověka a kdo v něho uvěří bude z pas to je. Věta tak které se nerozumí teď ti vysvětlit abych jim mohl vysvětlit musel hluboce sáhnout do zkušenosti která je zapsána bez vyžádal zažil které zapsána ve starém zákoně v jeden z neboť ten had něco co začalo někde v tom ráji fungovat nějak. On by danou již odvolává na jiného hada nebo vada taky na hada vodní u mojžíše a s tam se přirovnává ke jste mu povýšení jako tomu žil a tak dále. Tak jako by se tím kou on to s tím pochodem dostat do písemně tomáš sebou jo. Že tuto kapitolu jsem pro to co první z ve se lu kapitolu kterou ve kterými chci. Nechci říct postavit náboženství na hlavu prosím antoníne nýbrž jsem li světa. Jak by se mělo byl nazad se zrodil v že to v bych sami dostali je abychom to mohli pochopit totiž že to nejsou taky. Že to hluboká vnitřní zkušenost tehdejších lidí. Převedena do děje jakmile se převede tato zkušenost pro děje tak že dycky dramatizuje. A podívejme se na tu dramatizaci teďka toho vnitřního zážitku který není dějem to je stav. Tedy může kdokoliv z nás zažít v tomto vtělení nemusí se ocitnout za čát začátku stvoření. Tak ho samosebou nebudu vykládat co tu genezi ale jenom to co potřebuju nutně vyložit. Tam v tom ráji uprostřed u toho ráje rostly dva stromy. David se dobře pozor strom života a strom poznání dobrého a zlého bůh. Zakázal jíst jenom z toho stromu poznání dobrého a zlého nezakázal jíst z toho stromu života čili ti obyvatelé rád z toho stromu život tak že by mě. Je ky ale neměla to jiný následek než že jsi ten život uchovávají v tom na nestranně se věční jenom synu u ku dál li ti prostí. Protože když potom kdy vidina ani z toho právě situace jsem najednou mi jsi kdysi to křesťani vším li že tam řečeno v tam sám říkala. jsem postavil východní straně po morálně na ruby když jsem vyhnal ty lidi neposlušné aby se nemohli vrátit čili kdyby jedli ze stromu žít po ta kdyby věčný jako jeden z nás a chtěl sebe a pro štít ty věční jako jeden z nich božích žil trám když při tím jedli protože. Nepojedli ze stromu poznání. Jakmile ale pojedli ze stromu poznání se situace změnila v tato před nad vnější náš stav bystrý jisto že zvyká než ti našeho stavu nějakýho ne nějakého povídání před několika třicet věnovali ku před kolika lety někde brali. Dokud člověk jiní z toho stromu života tím způsobem jako co děláme my všichni že totiž udržuje si jenom tento život tak v tom pojídání ze stromu života slouží opravdu. Jenom kryl na jsem mít tak se mu nastavovanou života pojmem ze stromu život za tím způsobem že se živým že spí živu že odpočíváte spím že myslím nad ale to je pojídání ze stromu života. Ale nevede to k nesmrtelnosti je jedna jakmile jednou začnou rozeznávat. Mezi dobrem a zlem a a to jsem začal po n poměrně brzo v tom útlém mládí lid te. Tak začnu pojídat ze stromu života jiným způsobem vzestupu se tak protože to není nám k udržení nýbrž k nabytí vědomí věčného života a te když se to v tom vůbec nevěděl přátele něco dobu z pádu. Tak se v nás je tedy my se ze rozdával dobro a zlo jsem jedl ze stromu poznání. Tak jsem dorostl k tomu abych začal vnímat věčný život abych se začal ztotožňovat abych věřil že jsem věčná bytost nevěřil věděl od k v. Tak tu to je prosím věc kterou v mu proto je tam jdou ostatní sto od nad byl učitel toto je důležité byste věděli že proto mám důkaz že tam co se děje v tom ráji že to je nynější náš stav. Na to ještě o zřejmým dokonalé li je taky se tam praví že ten hospodin chodil jsi po zahradě z vám protože je tam řečeno v a najednou jsi vším minul se tam trhají z toho stromu poznání. Nem při skočil proklet je pro krále ale byla by dali za ráje víte. na hle na dramatizace něco se vždycky nitru děje. A co je známkou li některý jeho vnitřní stavu vám to vysvětlím. Především se musil podržet některých faktu tam jmenovaných třebas bůh se prochází podání zván kým promlouvá k je v něm toto nemohl zažít člověk na vší úrovni svého poznání aby se přišel boha mluvit a aby si pán bůh chodil porád li to třeba ani vně nikomu z nás se to stane. Čili to nebyl člověk který dopsal to nebyl někdo z nás a kde jde dobře byl mojžíš který toto poznání měl a který. Toho převedl do dramatizace ale nepotřeboval převádět on sám nebo v předtím v tom mnoho. Vidí řeklo neboť tato pověst o stvoření že to kolo volalo po celém blízkém východě. dávno před napsal oni v geneze a jestliže on do řadí několik tisíc se před naším letopočtem to vše nesmysl. Tak je to důkaz nikoliv nesmysl že to individuální zážitek v době prožitý určitého člověka rozumíte. A ten zážitek se prožíval přestat taky stejně jako tehdy al dokonce vlivem toho že na straně toho člověk kouše nohou pojí jenom ze stromu. Života strom života i ze stromu poznání dobra a zlého tak je to dokonalejší všechno vše do popsáno tam ten si udělat je to zakryt ku blázen to u nás v dokonalejší podívejte se že ten hospodin potom tedy on zaručeně nemluví. Po ženci nechodí po ráji těžko dramatizace vnitřního stavu to li žádný ranní jakoby chodil jakoby mluvil před ten člověk v tom stavu si to uvědomuje že mu toho. Dávána vědomí ten bůh rozumíte že k němu přistupuje jeho proklíná. Je to prokletí v druhém století po kristu. Se stranit považovali za felix úlu pak přátele víte pak to dneska jsme. Za šťastné provinění se s tou dědičný hřích za š jasné provinění nějaký ta je neus to byl biskup jo z tví narozený sto třicet pokrýt s. Wu a zemřevší asi násilnou smrtí dvěstě o svou po kristu o to bylo brzo o to tam budeš dělat ti to nic si z druhé byl nerad se nebo z třetí žilo co s co věděl o kristu a on mluví takhle že to je šťastná. Šťastné provinění nebo kdybych to bylo nestalo nad tak jsme pořád byly že. Ve stavu ve kterém bychom se nemohli vrátit do otcova domu. Nemohli bychom se stal vědomě věčný v tom bylo prokletí z se nemohli sta ale že jste byli pro proti vyhnáni v tom byla v tom pro šťastné provinění a v po by se tím abys to ve vizte vystavil znal zašifrovány od to s tak za koně přesně tak tam například v ten hospodin říkal tomu od ovi a za trest že si spáchal tohleto na sebe si tu evu o toho adama. Ještě v prachu v ale a prach budeš pojídat z na ano prosimvás větve nějaké prokletí když ten had před tím asi neví dal asi dneska král asi se pořád plazit prachu nic cest tím stalo se a zůstal had hadem had zůstal hadem. Či to vůbec v zamonotováno do prokletí jenom aby se vědělo z toho svého s druhu prokletí je blahodárné prokletí neboť vždycky se musí předešlý s tak pro klid nebo za rovnou aby se mohlo vstoupit do dalšího vyššího stavu bez tohoto není možné jsem si zažil sám na sobě tři jsem to předešlé považoval za nebo za špatné. To jsem prožíval do sedmnácti jsem pod za za špatné v do pro kladl vnitřně. A tu jsem neudělal to byl stav mého poznání který to toto prokletí proč se při ti nenapadlo když se snaží dělat správné ne že by to o co špatného teď napadlo přišlo dělal bez boha že to chyba. To byl život planý větou vnukl to poznání které nebylo země. Vstoupilo do hlavě a přesto toto vědomí že to je všechno planetu co bylo před tím ano toto úroveň byla menší nižší se o tom není pochyby no taktika jsem se zatím dotek geneze. Že teď je mezi třeba ten had je takhle krok tat tak si ho všimněme dál s ti židé když se za cely z egypta do zaslíbené země bloudily čtyřicet let po pouštích a mezi různými národy mimochodem píli je hlava nehlava. Hospody je vždycky jen podporoval toto nově po byly jsou volil str dal by moli ven viz čeho živě a tak dále. Dostat taky to s radit protože to hospodina drželi příčit co všechno dramat zase věcí vnitřních na to s ti z a on co je rozvoj by si způsobem že neseslal hady jedovaté hady a ti hadové je v jednoho po druhem v vůli a koho mu ten umíral a vono jim bude co se dovedl z toho se bylo za pro všeh z tisíc jistotu toho přes to byla to byl dát. Von se o pár rodin co se stalo to dycky ne no ale za čistě dopad co v čili o ježíši co vás tak nebudiž poté pouštěl hospodina necháš tak bylinami řády hady nás post volil do od a kdo kou potem umře kdy říká a či vyčítavě mojžíš aspoň něco z.