Karel Makoň: 85-01B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Mojžíš vyčítal Hospodinovi: "Cos to udělal?" On říká: "No, jsem to udělal jenom proto, abych ukázal způsob, jak se léčí takové uštknutí. Podívej se, vyrob si z bronzu hada, dej ho na žerď a ukaž ho lidem. Hlavně těm, kdo jsou uštknutí. Kdokoliv ho spatří, nezemře." I stalo se, že kdokoliv spatřil bronzového hada, nezemřel. Nepřipadá vám to, že se trošičku blížíme k povýšení Ježíše Krista na kříži? Povýšení syna člověka na kříži? Ovšem že je to velice blízké. Jak ten starý zákon tyto věci předvídal. Jak připravoval povýšení Ježíše Krista - toho hada zl- bronzového. A jak ten had tam někde v tom ráji byl velikým požehnáním, že von si vylezl nahoru na ten strom. Protože my víme dobře z toho, co je tam povídáno, a budiž čest vzdána Indům, že mně vo tom dali přesnou zprávu, že ten, kdo to tehdy spisoval, dokonale ovládal hadí sílu. Věděl dobře, co to znamená, když se hadí síla vyšplhá po stromu k poznání dobra a zlého, dobrého a zlého. Třeba že relativního. Takže člověk když tuto schopnost, rozeznávat relativní dobro a relativní zlo, a chápe se relativního dobra, poruší rovnováhu v dualismu a tím se dualismus zhroutí. Čili to je veliké požehnání. Takže tam je návod, jak se zbavit všech těch trablí, co tady zažíváme na světe, tím že porušíme, když budeme stranit relativnímu dobru, rovnováhu mezi dobrem a zlem, a dostaneme se do míry na stranu dobra relativního, že nemůže existovat ten stav zabedněnosti, který v nás nyní existuje. Že i ten strom poznání jiní vliv na strom života než měl před tím. Čili bych to řekl svým... svou zkušeností: Tím, že jsem nevěda, jakou to bude mít výslednici vod těch tří a půl roku do těch sedmnácti se snažil jednat správně podle vnuknutí, které nebylo rozumové, že? To bylo nějaké rozeznávání jiné než rozumové. Tak to dospělo k poznání nesmrtelnosti, že ano. A dost brzo. Za třináct let, dejme tomu, že jo. Čili když to byl člověk nevěřící, tak to nebyla vůbec jeho přednost nýbrž on byl tažen, on byl posednut tou skvělou myšlenkou, že... tou... tím skvělým receptem: Takhle se porušuje rovnováha mezi dud- páry dvojic, a tím se dostane člověk, když to dělá velkoryse samo sebou za ty páry dvojec- dvojic, do toho monismu nebo tak nějak jak byste to nazvali indicky. No ale se vrátím ještě do toho, ne ale jsem to zdaleka ani všechno nevyříkal. Čili ten, kdo si tam po n- ráji poslouchá toho Hospodina, vidí ho chodit po ráji, ten, to není náš člověk. Tak i ten člověk, který tam žije, nebyl tudleten člověk, kterého nyní známe. A tam je to jasně vysvětleno, v ráji, jenomže člověk si toho nevšímá, vykladačí si toho nevšimně, protože si s tím neví rady. Chodí okolo toho, jako by to tam nebylo. Tam je řečeno: Stvořil Hospodin člověka. to všechno nebudu líčit, ale jenom to, co potřebuju. A protože po- poznal, že by mu bylo smutno, tak ho uvedl do tvrdého spánku, ve kterém mu vyňal žebro, z toho žebra udělal ženu a zaplácal to místo toho žebra hlínou nebo masem, pardon, aby to necítil. No vám řeknu, to musel být pěkně tvrdý spánek. Vyber- vyberou nám, že jo, žebro, viďte, zaplácají to, a nic ani vůbec nevíme, spíme jako dřeva, ne? A je tady ženská vedle nás. Ale tam se pořád dál mluví o člověku a ženě, furt. Rozumíte? proto se asi dvě stě let hádali středověcí teologové, jestli je žena vůbec člověkem. Protože tam je jasně vykládáno "člověk a žena". "Člověk a žena", takhle vedle sebe. Přečtěte si prosím vás to vydání, máte ho doma k dispozici. vám nechci nic předstírat. Nevrťte hlavou, je to tam, jo? Zásadně je tam rozlišováno mezi člověkem a ženou. To To znamená, tenhleten člověk tam v tom ráji, to nebyl muž a žena. To byl jenom člověk. Který začal v sobě mít ten duální princip ženský. A tos- padalo se z toho, z toho, řek bych, neduálního stavu člověka do toho duálního velice pomalu, jak je vidno z toho. A on ten stav, že mu tam Bůh sebral to žebro, je vzorem případu tranzu, který nastává vždycky, když se přechází z jednoho... z jedné úrovně vědomí na druhý. Se přechází, musí se přejít přes trans, ve kterým člověk ztratí pocit tělesnosti, a tedy může se z vyvy- vybrat žebro z něho, to je jedno a nic nemůže cítit, protože není tělesný. Není tělesný. Takže to si myslím, že tuhletu věc tak trošičku. Že šlo o jiného člověka, než tady kterého známe teď. Čili člověk, který byl vyhnán z ráje, byl jiný člověk. Ale ještě bych chtěl něco říct. Když potom pocítil tu dvojnost, nebo dospěl v dvojnosti tak daleko, když pojedl z toho stromu poznání dobrého a zlého, a jak to tam říká, otevřely se mu oči, tak najednou viděl, že je nahý. A to před tím si neuvědomoval, že je nahý. Ani se nestyděl. A opásal se fíkovými listy, aby ukryl svoji nahotu. Svoji i ženy. A Hospodin mu říká: "Proč se stydíš? Kdo ti řekl, že jsi nahý?" "No, Eva mi dala a tak dále, jíst a tam jsem najednou prohlídl a ze stromu poznání a tak dále." To tady nebudu opakovat, to si tam můžete přečíst. A on říká: "Tak je to. Tak vyženu, protože jsi neposlechl toho, co jsem ti... nebyl jsi poslušen." A vyhnal ho. A ještě tam říká něco o tom hadovi, velice přesně, co působí... jak působí hadí síla. že když stoupne nahoru, že s... umrtví člověka dole a oživí ho nahoře. To znamená, hadí síla takhle stoupnuvší způsobuje, že člověk nemá sklony deme k pohlavnímu životu. Ale sklony k něčemu vyššímu. Neboť ono je třeba totiž, aby ten člověk něco vyššího měl jako prvořadé. Ne, ne ten spodek. Ale to teďka nebudu vykládat, to se asi do toho dostanem ještě později při těch mých výkladech, protože budete mít se mnou chtít debatovat Vac- Vacovi. A tam to můžeme potom probrat, jsem to tam ztopil, při tom... korekci... udělal jsem korekci toho výkladu. Ale mně jde o něco jiného. Oni se tady opásali těmi fíkovými listy a potom nakonec dostali oděv z kůže, ano? Oděv z kůže. Teprve začali mít kůži, přátelé. Před tím kůži vůbec neměli. Tam jsou, tam jsou věci do pranice. A v této kůži jsou potom tady na tom světě. A si, zase jak jsem sledoval toho hada, velice prudce jsem ho sledoval, jako dokonaleji. Tak se s takhle narychlo všimnu ještě toho fíkovýho listu. Ten fíkovník, kterým se přikryli, při... přikryli nahotu, ti první lidé, ten potom hraje ve starém zákoně velice důležitou roli. Porád se tam mluví o fíkovníku. Vono není divu, protože fíkovník je rostlina, která tam obživuje tamní lid, ne? Ale upozorňuju vás na jednu zvláštnost. Ta se na dvakrát. V době, kdy fíky jsou ještě zelené, A v době, kdy fíky jsou zralé. A my taky z toho fíkovníku jíme, když jsou ještě zelené plody, a když nejsou ještě zralé. To je náš pohlavní život. A to jíme prostě, vočesáme ten fíkovník nenecháme dozrát, co by se mělo nechat dozrát, ne? To nebudu dál rozpitvávat. Je to veliká chyba. V určité fázi by se toto nemělo dělat. Mělo by se to nechat dozrát. Když to ale očesáme, tak to nemůže dozrát, pochopitelně. A teďka deme dál trošičku. Najednou Ježíš Kristus přichází a hlad. Přichází kolem fíku, k fíku, který nemá plody. Jak by je mohl mít, když není doba plodů, jak se tam praví v tom evangeliu? A není doba plodů a von si přeje od toho fíku plody. rozum? Nemá rozum. To není rozumná zkazka. To je nerozumná zkazka. To je hluboké, řek bych, podotknutí, jak se na to jít. Co se stát. Co von způsobí vstupem na kříž. Svým symbolem života, když se bude ten život následovat jeho. Že totiž: Kdokoliv za ním půjde, Vysuší v sobě fíkovník, to znamená: Nebude se mu chtít žít jenom pro tento svět. To nemyslím jenom pohlavní život, prosím vás. Pro tento svět, nýbrž bude především hledat království boží. Ale ne z vlastní iniciativy, jsem ho nikdy z vlastní iniciativy nehledal. Porád, přátelé, kdybyste mi nic nevěřili, toto mně věřte, že jsem nikdy za Bohem nechtěl jít. Jsem si nepřál. mně v tom duchu nenapadlo pro z vás nesmírně s tím že se tak do si přejete ale na mně tohle zlo. Protože prostě tím že se porušoval trvale po třináct sled rovnováha mezi zlem a dobrem tak to samočinně ve svou všechno recepty bezvadným který budoucnosti listu bude potřebovat protože to tvé o tom mat vždycky všechno co nebude muset jako ve škola takle pracně to všechno dělal lineárně veta. To bylo velice prudce se tak o jako karla makoně a. Teď jestliže ten ježíš kristus vysluž že ten fík. Říká jsem zrušil toho co zrání i bylo nutné a pak jít toho pohlaví tu spodní část zapírat nebo tak nějak teď je situace jiná. když budu povýšen na to pozemské Tak vono to samo vodpadne bez... bez násilí se nemůže do o to snažit toto nepochopili jsem si světci že snažil o nějakou as tyto bodě jsem bič volal co všechno tom noži tohoto o pro kočku ale dnes toto málo bylo toho toho účinku bylo strašně málo kdežto si předem představu vím totiž když jsem v těch sedmnáct dětech. Dostal toto poznání věčného života. Služ jsem byl pohlavně dospělý vůbec je dále pohlaví ne in které jsou dál. Protože jsem prostě tou silou byl někde jinde suso jsem zase odvedl někam jinam aniž tam dole chyběla tak tam nemohlo fungovat tam u jenom když tam ale když tam je tatam ne funguje.. No čili to jsem nezavinil pochopil co s co sto rozrostl vadí síly a tedy ten co psal stali zákon dokonal toto na žil ten na vztek měl. A jenom opsal to sice z minulých nějakých kázáních svědek. V mezopotamii jem ale při byla tomu podstatné prvky které je tam v tom nejsou. Znal a to z na něm velice cením ozdobil v tom svým vlastním poznání a. Čili jsem teďka chtěl skončit tuto když tímto způsobem. Protože by si měl nesmírně vážit člověka jeho vnitřní podstaty měl by ho ústí že vás to s tím s a to je smysl toho z toho že by ta láska v řeči a kdo věří v syna člověka. Ne syna božího syna člověka bude z vás zem či musíme věřit. Že tento svým člověka jen vnitřně věčným a to způsobí než z nás. Rozumíte tak není jak to chápu třebas mám líci nebo katolíci když u pojem bude po víru v syna člověka prany syna božího syna člověka o si že když tvrdím kdo tam již. To tím že on tady musel říct syn člověka z toho důvodu aby ji ne to se do se dají za ním a jsi. Sami sobě věří své vnitřní věřit mrtvicí podstatu v protože ten strašně důležité. Co nemohu to vědět začátku oni to musí věřit musíme cizího atd taje důležitá a kdyby si tu víru získali mělo by to veliký velice kladné následky. I by se o jednali jako jsem vnitřně nesmrtelná bytost ne tak by to mělo převratný vliv na celý život šel ještě z nás než čím přednášku přivést k tomu abyste pochopili že to jsem pořád o do obou po mat ty z mu že to je něco co jen v lidském nitru co čtyři řeky co tedy co tedy působí. Na čtyřech úrovních. A to o tom jsem v to znamená ve hmotě že měří jíst totálně celý můj život tam byla svou vůlí nezasahují o co se přes z střeva přes vše a tak dále všechno se řídí z toho co právě tam od tuto vytýká ano. A na tak všechno vytýká všechny schopnost ze nemáme na původních vyšších by týkají z tohoto dále poklad pochází od tam tu. Čili jak vnitřně jste mne spadli z ráně nýbrž z něho padáte v ten to je on přivolám proces. A vracíte se je do otcova domu to je také koncil na pro z s a na to není to nesmíte antoníne časově od sebe oddělovat. jedno po to druhé bylo i názor na lid ten nesprávná lineárním myšlení tady nemá cenu. Všechno sedě jsou časně kdyby to chtěl nějak přibito rozumu. Tak bych jednomu říct do jaké míry se vnitřně člověk očistí také měli taky se osvítí do tak klidně se spojí sbohem nebo do určité mi taky spojí si s bohem čili na nestranně ten des sebezápor se byl míra jen protože se znovuzrozování není tam nějaká propast nadto jsem umřela potom se člověk narodí. Ne nýbrž jak to jak tomu slovy ději vyjádřeno. Nýbrž pro znovuzrození pomalinku z vnitřní umírání v pokračuje ano je to proces. Tak. Jak to teďka s člověkem přichází na tento svět musím bo jsem z duše že na to tak odbýt. Když přichází člověk na tento svět tak co teďka ale prozradil že vlastně přichází z ráje neboť. Jeho hmotná oblasti živil najednou řekou tekoucí z ráje ne had všechny ty složky smrtelné jsou ji tedy s těmi řekami tekoucí mi právě v či všechno co tady že ten člověk s k li si tance smrtelné se po mi teče z ráje sousto a byl tam co neteklo tak by ji. Nemohl tady vůbec žít ale to s těma ale když jsem příběh tak jež je více v rájích než na tomto světě a použili věz se na ten tomu aby na tomto světě bylo. Odtud všechny svým těžkosti z malým dítětem prosimvás že vykřikne hned říkal stroj skal víte proč znal. Když se na rodinné jsem dělal jen ten dech to je za pod nutí bych. Do velice hrubého mater materiálního ano stal v dualismu. Neboť on přitom předtím nepoučoval výklad. On předtím měl možnost zem od matky si brát soustavně něco ho a ani by to svatých na ten se ocital soustavu najednou na bych vydechuje a za tak k němu přichází život zapři odchází zase z něho a tak dále no on prosimvás pro dítě v tom mateřským těle není tak úplně takové jak to líčit abych ve krmit trojího svého sami lékařem nebo napomenout ono pro dítě tam taky. Dál tato dobře jsem jim ale ten kdyby mu ano kdežto teď je to stoprocentní jak je na zákon tak ven z toho v odpad že ano ale el tak to je to s kladná zápor nás trám klade kořist strana o záporná ten dualismus prostě. Čili do toho dualismu vstupuje pomalým ku a my bychom ho neměli nutit k tomu aby vstupoval rychle. Po měli dopřát aby ten přechod byl pomalý přirozený. Protože to je hrozný pád odtamtud tři jsem při v ta zatím co dítě jak se nám jeví přichází z ráje. Jeho nejjistější nesmrtelná podstata toto vlas od a na co která z ráje přichází. E ta přichází od boha z věčnosti tento pravé převtělování ano neboť nějaký dojem o individualitě která existuje před existenci tohoto světa a potom za sebe nabírá nějaké dojmy ten se vtěluje do toho malého člověka. Ten dojem který přesahuje rámce není jakýchkoliv vtělení. A ten jsem to odpověděl asi ne not o wu no ano ano ho na tu s tou u po ho v tu od od od vedené neprožil se od ta otázka kdy člověk zase. Když člověk po narození ven spojí cestou poznání je otázka. Špatně kladena protože člověk jakmile se ocitne na tomto světě. Je donucován svým okolím k tomu aby jedl ze stromu života ale protože ještě není jeden ze stromu poznání. Tím že žije tím že žije tím že ze stromu života nestává se nesmrtelný. Čili kdy on teprve pojídá ze stromu poznání a zase rozlišovat a tento z pozdě dobro a zlo k tomu ho rodiče tvrdě provádějí aby to rozlišoval protože je svět to rozlišování správné nebo nesprávné to je jiná otázka ve nebo ve řešit ale bych řekl protože by voleno. Že je toho problematické vedení protože když maminka radila toto je správné tak jsem poznal co je to správné není jo z jiného pramene o tobě si dítě nepozná pro za sebou nemá to tutéž světlo. Čili je veden no velice of patrně a pomalu. A nepatrnou měrou z toho stromu poznání nepatrnou mělo. Kdežto jsem z toho stromu poznání dobro za zlé trhal oběma rukama bych tak řekl od toho svého mládí a tím se velice prudce dorostl do vědomí věčného života rozumíte čili o tak jak vidíte špatně kladena. Protože když jsem když jsem začal trám ze stromu poznání se těžko po věřitele let totiž ten člověk trám tak jako by netrval toho strašně málo on to za dával dozrává špatně. Znáš tak je tak jsem to a jednou zase vedlo od doby se ta zase trhat ho a jestliže přitom měl v ráji. Od se jsem se v ráji tak to za následek že v něm zase dorůstal vědomí věčného života. Mně to zase protože to zažil ne. Za to mockrát jsem se toho je to je ale pro tato otázka špatně jsem na protože el nedá jednoznačně odpovědět na ten sveze se k této jinak jak jemně li on se například snaží o to aby jednal správně tři snaží o to jednat správně tak rodu to nával trošku víc ovšem když slyšel o to snaží z vlasy rozumem jako že se snaží nebo vlasy citem taktem málo. To to možná že ani jeden život nestačí k tomu aby se dostal vědomí věčného života. F. A bych těm se při přes tisíc z na účet byl již věrná a jiných indů. Oni se již klid cesty k tomu bohu a jedna z nich je cesta velkého putování a my vlastně všichni jdeme tou cestou velkého putování ale ne jako indové jen to radžajoga. Záměrně nýbrž nevědomě jdeme cestou velkého putování neboť nedůsledně děláme i to i ono. nechci vám sahat do svědomí ale es ses téměř jist že kdekdo z vás záchvaty dobré vůle a chtěl by k tomu bohu patřit ale. Berete za patu dobré vůle obdoby kdysi vůbec na této vzpomene že si pro své těžkosti na tomto světě mají plnou plný z vi. Ale to je nesmyslný způsob jednání protože on nejenom že žil dvou židlích ale on se protiví tomu jedinému co ježíš kristus přikazoval nestarejte se. A jestliže si ten člověk říká kdybych se nestaral kam bytost se mnou došlo. Tak staví si buď díky na nos on musí všecko zařídit co může zařídit ale bez stopy starosti bez stopy duševní přízně. jsem byla o hledal před li jednou lékařskou knížku kterou jsem nemohl najít. A jakmile jsem se dostal do stavu že jsem vyčerpal lidské možnosti najít vstupní ku. Tam místo aby se nad tím rozčílen nebo znechutil nebo zneklidnil nebo zesmutněl co tu již tu potřebovala. Tak jsem od toho ustoupil jako bych byl nikdy nehledal v chvíli. Jsem šel za tou výškou aby tak se mi z místa kde bych ji byl nikdy nehledal a podal jsem říkal to je nevědění. myst do to co se šel něco jak se to v životě dělat. Člověk všechno provést co může provést s vědomy pro ve z ale bez stopy starosti bez stopy zneklidnění ke z neklidně en v v v a volně utíká od pánaboha z této cesty ano. To je hrůza tato dělá kde bylo to let a to to dělám po om v v protože jsem se mockrát spálil. Že může také dělat nemá asi ježíš kristus kupodivu jediné v těle na svých částí aby se nestranně. A to není ještě v momentu když se po pili na moři nebo mezeře ve se neměli starat z utopili. No a o to všestranně chtěl oni měli spíše je bez o wattsem dřevu než aby za sliby zoufalí. To neudělali on oni na či za o li boha veliteli z nich byl. Aby po o dostal většině na samosebou ale to nevadí li o tom něco ukázal co tedy. Každý z nás překračuje čím se proviňuje ale to jediné co se učedníkovi páně neodpouští. Když se stará jsou na od tu v. Kdybyste byli ti učedníci ta mně starali jak vyléčit toho nebo onoho kdyby ono to nešlo lidských. Protože děly věci který by žádný lékař ani dnešní ani se liší nemohl provést. Čí žádnou starostlivostí se nemohly k tomu dob dopracovat v oni se museli spolehnout na pomoc boží kterou dostávají od boha po módy vážit petrovi to musel být jasno že jakkoliv vás li toho schopen. On řešení ale jako učedník páně kterýma od němu tu moc. Co schopen a proto znovu se vracím k tomu se dneska řekl že velice než si vážit. Syna člověka. Nebo si člověk k a tu jsme my každý v sobě tyto dosti. Ale nemá ním vůbec přístupu pokud se z neklidně to si zahradí všechny přístupových cest protože není schopen se ani dotknout bešt dobu odtamtud bylo pomoženo to není možné. To pravil dokonce vysvětlil tím jak jsem mat pod velikým se o to stačilo by dělat tak tak s to dělat tyto o tomto tolikrát mezi krom na ty jsem to viděl v praxi tak vidíme na to mít. To neznamená protože on od nich chtěl lajdáctví to neni pokus něco co dnes svatého do cit svých učit. to je z správném vědění za správným způsobem jednání. Pro dneska je správné jednání takové udělat lidsky všechno co mohu. Ale nezneklidňoval své že víc nemohu dělat to ani nestarám přitom při v chvíli na boha když to prostě opouští jako by se nikdy k tomu neměl vrátí a von se za vrátí někdo v tom způsobem pro překvapí tak vždycky z nově překvapí takže mohu neřeší věci který by normálně vůbec neřešil bych tohoto systému. Neznal. Tak ten smysl totiž katolická světě v zavedla pojem dědičného u svých chu a když se mám dneska vykládal o tom ráji kde se ten věčný hřích nabyl za tak mohu na to navázat způsobem který užitečný dobro tohle tu otázku poli tento otázky kterou jsem pratika dostal co mám dělat pro duchovní vzestup. El tak jsem zůstal věčný hřích že člověk ctíme k tomu aby žil pro tento svět co není již hřích aby když vnímá jenom tento svět jenom jemu sloužil. Je to jediná správná definice věčného musí chu žádný jiný jež smíříme existuješ jsem se na strašně vylití vyšší hřích když tak dokonale tíhnout k tomuto světu v je že když se snažil třebas i o duchovní záležitosti jim které nesouvisí s tímto světem přímo nýbrž nemají povznést el tak přesto prvořadě sloužit tomuto světu a zájmu který v uplatnění se v tom. Světě a na protože tomu ostatní učili zanedbává hledej především království boží. A jestliže tedy člověk. By měla by se budu opakovat to co pravice žil tam nebo musel být protože to byl oko malý z minulých lekcí. Ale vy že ten člověk se modlí otčenáš. Jako pro krám který by měl říci co dělat napřed co potom. Aby nebyl na rozpacích se správné správné se může člověk své otčenášem naučit dokonale aspoň do viděli že být co napřed a co potom že co napřed a co potom opaku to sval několikrát abyste si uvědomili že do strašně důležité když jsou rozpory někdy v člověku neví co napřed. A on tam ježíš tu říká přestože jinde radí nedejte především králoství boží. Tak to receptu otčenáše je na prvním místě nikoliv při království tvé. Nýbrž posice jedné not své a čili bych vám radil změnu ve smyslu svého života v tom. Abyste plně tento první příkaz posvědcej nenapraví se svým no jo protože to vede k plnění toho ostatního ale si mohu potom dovolit se o jsem pod li ten o čas nebo mu rozumět nebo se pro o zařídit iv dalších. Další věcech když toto první z ti to první des tím tak to ostatní vlastně správně ani nemohu plnit protože tam jedno závislé na druhém jedno se nedá odějí na to od druhého když kdes tím me do boží. Když ho neposvěceným svým životem v tak to ostatní není vůbec posvěcení že bych se dělo se velí jsem velice snažila. Tak to budu opakovat teďka spolu vědomě opakovat buď říkat krátce kdyby to nestačilo to prodloužit. jsem to vše kolikrát říkali posic semeno tvé znamená v době kdy on toto dával těm svým učedníkům na vědomí pána boha lidstvo tehdejší jsou osvojiti učedníci považovali za tvůrce tohoto světa čili když nestavím né. Že ten tvůrčí proces je mu běžný že pořád probíhá u sv. Tak také posvěcení toho jíme na božího spočívá v tom že se do tohoto tvůrčího procesu zapojit a ježíš radí dvojím způsobem práce na poli a práce v domě. Jež bych nedělal nic jiného než byl na poli hospodářově kde mám všechno od něho toto tělo to je živá maska bez nemohu na tom poli pracovat živá maska bez sebe nemohu pracovat kte kraj dát přidaným k tomu. Co je v člověku samovolné abych mohl konkrétně něco dělat čili to je jeden nástroj který mám od boha. M pravými nástroj který jeho nástroje či s tím budu vládnout jako s jeho nástrojem ne se svým tělem toto mně bylo na tu víru boha jsem neměl jsem toto tělo u provádí ji považoval za nástroj svýho ducha svého myšlení ne svého lid na pána o. Toho nějaký krůček kupředu to byl protože jsem se nepovažoval za tělo to neznamená žil od tebe chci abyste o žal za tělo ale nejsi jenom tělo. To je jenom maska přsže to důležitá maska neboť vlivem této živé masky člověk může zde hrát nějakou roli. A se tohoto života se nemůžeš objevit jinak než z maskou a to je lidské tělo. Bez masky to nejde čili první nás se máš masku lidské tělo potom všechny jeho schopnosti. Ani na schopnost není z člověka nýbrž to všechno pochází sedli rozvinou je se z toho o tom paty z mu za který nemůžeme tak s teď je lidské základ mi za to také nemůžeme roste věděli rodičů z tak jak bylo záznamu o který z tady verš dobu bavíme je co je co před sil do zkázy cítění nebo ne a el protože když mám nějak dvou tendenci nebo nějakou povinnost. Z tohoto svého stavu se někam dál dostat čili všemi lidskými vlastnostmi sloužit tomu hospodáři to neznamená za něho musím myslet to byla chyba jenom musím jednat tak jako bych to dělal pro něho. Jak to mám rozeznat že to dělám pro něho protože to budu dělat o něco aspoň o něco málo vždycky lépe než kdybych to dělal pro konkrétního jiného než je bůh. jsem tak tím musím prozradit že než jsem přesvědčen manželku od toho. Že nejsem starostlivý člověk protože bude děl do starostlivě člověka pečlivého člověka přít. Jsem tak je pro mi tone za šest let věřit. Z říkal nebudeš mi vykládat že nejsi pečlivě na starost viz sis starostlivý již jak ještě vyšší než jsme my. Ale jsem říkal nejsem starostlivější možná jsem več liší protože vizte nástroji pro v rukou božích a svou všimněme a ne vám. El tak protože sloužit jemu takto dám poněkud než být složili jenom vám. Čili takhle se ke všemu přistupovat poněkud jsem lepším v lepším duchu než kdybych člověk to dělal jenom pro konkrétní záležitost na protože ten poměr zařídil on je to tedy mi to nařídil to dělám z jeho nařízení. Pod to jsem dobrých dobrých padesát se nestalo bych tak nemyslet čili když jsem el tak tes změnil smysl života že jsem aniž jsem to někom vykládal ani jsem na tom myslel jsem na myslím jediné dělat to poněkud lépe aby to bylo pro boha neboť pro něco málo v tom co je o. Vyd lepší než normální způsob této pro boha to je pro jsem řek bych vodítko jak bych tomu porozuměl tak to je všemi schopnostmi. Tím se naučíš milovat boha z celé duše své. Neboť miloval hlasem že se to ani říkat nakažen roku volal na kterém kroku padlo do těla rád. A u duší mu patřit to kristus toto řád vykládám ne to by vůbec nebylo z celé duše své. Celé duše své znamená všemi schopnostmi být na jeho poli všemi schopnost bídného. Ten se to je láska bože tak nedefinoval lásku ni jemně ten kdo plní vůle vůli otce mého. Ve poslušen zkrátka že budeš do tom po se jsem tak uděláš tolik žen. Na všem dáš lekala hotova k rad by si mluvím než to málo a jak to aby to ale kde by tak přes nedělat co se dal list. No a zdá ale když si ještě při že tomu přidat duše do z velký břevno ne. Ještě bych se tam dále něco navíc co do proto k op velice mnoho slibujeme od nějaký duchovní cvičení. Ten na nich největší význam ta pravidelnost. Protože když neporušíme tak vytvoříme v sobě potřebu. Novou potřebovat pokud to potřeba správně na měřena zaměřená tak je to v pořádku. Ale něco řeknu není žádný recept st kterým by se člověk mohl dostat k vědomí vlastní nesmrtelnosti a mohl patřit bohu jediný recept dětem který dobře znáš že je to tam vede že ty si to přeješ. Prosím považuji tohleto své přání které my tady upřímně vyslovuješ. Na vzpomínku na otcovský tu mu takhle s tím jedné ji jako se s s živou vzpomínkou na otcovský tu tím u že si vzpomíná že chceš si na cestě. Jak myslíš že ten marnotratní jsi sis po měl na to co si my kamennou trefil a proč tam trefil a prostora dopřál. Protože promarnil všechno co měl od otce a jestliže něco máš co si myslí že je tvoje jako ten jsem si myslel o způsobila z otcova dovol prostor to pro sebe jsi mi že něco z toho co máš máš pro sebe tak na této cestě nemůže udělat moc kroku kupředu všechno co máš máš ty spoj si proto aby to bylo pro všechny. Tam kde od jak je mi to de že ano čili. jsem se rozdal takže bys vůbec nevěděli li hlava stojí vodved to nemyslí. Ale ji vládnou s tím způsobem rozum li že člověk totiž kdysi jen uvědomil že miloval bližního je vlastně miloval boha to snadno mysl dostanou říkala protože jsem nikdy začal s tou vírou lesem začlo opačně né. Bez víry aby byl nemohou milovat boha věřit na boha to nešlo tak od ale přesto to došlo ten že on svou nebo dokonce lepším to co živi vešel vírou ale jsem věřil v člověka v toho syna člověka který být povýšen a s kristem umřít na kříži v toho jsem věřil neboť ho od něho jsem z kabaly formace o tom je. Li tu o čem mně nikdo informace rad nemohl o tou zlého mládí takže jsem věřil že do správné jsem poznával totiž že to správné a tuto vírou ježíš kristus propagoval dnes tak že si nesmrtelná individualita která za tebou stojí když konkrétněji nemůžeš postřehnout světě vede jestliže těsto z by nejenom dojem že bys měl něco udělat tu ty věci že to v nejlepším pořádku. Ale ne věz k tomu že to duchovní cvičení které kdysi konkrétně dělal by bylo něčím víc než tím co děláš přes celý den doby vrcholem ti to potom ještě o dál jak. Na to ale. V každém případě nesmíš podceňovat to co se děje před tím během toho života kdybych li řeknu kdybych celým ne. Nebyl na poli tak marně se večer musel si soustřeďovat dnech. Víte o mohu být nejlepší recept protože za nejlepší je ceta ale bude to pro kočku když přejde nebudeš na poli rozumíš jakmile budeš na poli ani kterak se nebudeš je to třebas nebyl v jede na to. Jak jsem věděl o tom duchovní cvičení prosim těle se o sval toto nevyčetl na mně se ve za tam vyčetl jak se o něm věděl že jsem byl celý den na poli třináct let ne snaží dělat správné. Takže bych byl nejradši kdyby u mých přátel u to o to duchovní cvičení. Vy si budou organicky ses způsobu jednání a ze způsobu myšlení. a že vy samovolně být ano. My totiž se dostáváme do oblasti samovolnost těl když někdo si viz povede nějaký duchovní cvičení pod někomu třebas někdo u to řekne poradí tak to není nikdo nikdy toho jak mu to samu volně přijde protože potom bude stát v tom duchovní cvičení mezi ním a bohem vždycky vůle toho člověka on se toho chopil vůlí a tvých vůle se nakonec musí vzdát budu být od. Úplně v područí vůle boží že ano. To neznamená ubrat si na činnosti naopak to umožňuje člověku by činnost činný daleko duchaplněji ale to ale my jsme ježíše krista který byl spojen z že z budu boží vůlí nekonal vůbec osy měl dělat to byl jakože to člověk dokonale vůle a dělal jenom z vlastní vůle že ano tak tohleto myslim že byl ten úvod k tomu ano na tom jsem ochoten to cvičení jest kacele a ne na to o jako by kdybys je on sám přišel kdybyste vyvodil jako se.