Karel Makoň: 85-02A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Čili Kdyby se mu vyplynulo z vlastního tvýho života Protože vono opravdu proto proto bychom si činí tedy i činnost na nás do života a proto budo a proto ne z to byla otázka pane bože kdy ty budu k tobě patřit. Nebo když se mi do toho nebude toho duchovou rozlišení sil přestalo do toho myšlenky kdysi my nebudou plést to nebylo z kuje problém. Protože jsem si to cvičeními krise co dělat prostí vůle a to tak proti se byl todo od těch sedmnácti letech. A ono potěší stalo cetě letech když se toho co na to s za svýho života tak bez vlastní vůle za své. Z toho následovalo že jsem vůbec nebyl činný a vší chyby že jsem činný. Se nic nedělat sám jsem to všechno dělal skrz z boha jsem věděl jsem nástrojem v jeho rukou tedy to se postup je člověk u teprve na zrodí tento pocit nebo toto vědomí. Že tím nástrojem no tak že každý člověk pochopitelně když po této cestě kde tak jemu nejbližší ten milovat pána boha z celého srdce svého. To znamená všechno co vám zažívám tu touhu potom věčném životě to všechno myslelo definovat jako se snažili o hlas z ku z celého srdce. Listě abych svým jsi jsem k tomu náležet trojí špatné ale není toho něco co by zaručoval do stále stejnou intensitou neboť člověk neudrží ani byto nepřežil kdyby to chtěl udržet cit na určité úrovních cit o padá a sic stoupá. Čili budeš li cit podporovat v pořádku ale neměj si za zlé že když budeš všemožně snažit ho podpořit to třebas pro bude upadat v se o to nejméně bude se že on bude z rostou tat čili jestliže při se ještě mystikové touto cestou šli. Bohu tak přizpůsobovali extaze případě toho vzepětí toho citu. tak to také není správné protože to by degradovalo v očích ostatních lidí mysleli by si že máš epilepsii že ano. Tak to taky čili ty musíš čas přidat tohoto co dělati radím milují z celé duše své. Z celé mysli své to ještě vysvětlil se visí své teďka co ještě myslet lil. A z z z veškeré síly své licet u s tím do těch sil do toho se se jsem říkal všemi svými schopnostmi znamená post dívat me do boží tvůrčí činnosti neboť vůbec činností jen na podobat odpor tvůrcem jak je člověk schopen podporu od činnosti ne. Ale teď jdeme spolu k tomu problému "celou myslí svou". se s tak jsem byl na jeden případu ale není to by asi nebylo dostačující člověk mysl od pána boha taky a jestliže schopen o něčem uvažovat. O čem si uvažuje udělat nějaký úsudek a řídit se podle jeho je to v nejlepším pořádku ale nikdy to nebude splnění požadavku ježíšova z celé ne nýbrž z celé mysli své. Protože mysl při takovém toho uvažování přemýšlení usuzování rozhodování před pro něco není nepodal neradil present je celého člověka. Nýbrž jenom tu část která momentálně zvítězila která nabyla vrchu nad vším ostatním naše mi než před tím že složkami lidské mysli. lidské myslil podvědomí zajít nestalo v v moc věcí které musí stranou v tom případě když něco konkrétního provádím pomocí jedné třebas myšlenky nebo souhrnu k sobě patřících myšlenek v čili toto není v pořád z celé mysli neboť tam mysl z s z těch bych to řekl když to vyššího zdi na tisíc částí když něco dělám a po úvaze. Odpor dobrému povaze se správným vzal vzoru zaujetím nad ale použitím mysli tak z těch tisících částí jedné části ano. Devět se devadesát devět z části v mysli neni pod užito. Tak si teďka tam recept na těch devět se devadesát je že částice mysli jaký po užít. A to nevíme si to budu moci tak rychle říci ale když dneska jste byl zítra. Tak si to ještě do pokrmem zítra na to řeknu jenom našli snu si dost třebas to pokrmem detailně ano protože stoly to zato věk něco o těch devět se dostat nevidí kou svých žák pořád z vody milosti vědním kdyby si že to malinkým učili není živu protože opravdu je nějakou přeháním v tom smyslu že to jde se nedostal byl věd jen ono je to asi v kde se neseme nedělat protiví jedné měníme ji mít se asi tak je že ještě nic. Strašit. Ale kdyby ses ocitl v celé mysli své tak tím si tuto je el tak visi poznal že nepřeháním když říkám že člověk je velice málo užívá své mysli on totiž myslí že nejlépe co může s myslí dělat že když když manipuluje tak. Aby sloužila tam kde on to považuje za správné aby mu po svítilo na cestu když proti tomu nemám. Ale věc úvahy a tam to obyčejně končí strašně málo za uvažující rozjímají a rozhodující jsem myslí. Šest správný začátek pochopitelně bez tohoto nejde kdy mysli která neuvažuje. Která nepřemýšlí ten ta věcích to nesmí civění ale která je mi totiž jem nadto musím vysvětlit mi totiž si myslel třebaže milujeme někoho že máme rád ti. Nebo že něco z vládneme rozumem a že si na něco si na to by čemu jsme naučili. Ale správně tam napsáno v tom vyšším brodě na tabulce v knihovně. Co věčné kdyby starejte se vším o co od od jo onoho malá prosit cesty svazků. Tak ještě nepostil než vědění které jest. Ale kdyby smiloval třeba o lásce kohokoliv na světě dokonale. Ještě si nepoznal pravou lásku a protože si mysíš že to sám děláš. Ale nedotkl ses ještě pravé lásky která je strojem toho kdysi schopen něco milovat a nestranně něco vědět. To je zdroj věčný který je. A teď ten recept jak proti věcem ve z avily dědici přijít je spočívá v tom. Že musím opustit tuhý jednou jednu jedinou ji mít jednu ku která mně celý den bezvadně vedla když tu do domu otcova nebo hospodáře tak nesmím tuto jednotku brát s sebou to napřed vysvětlim vyšším a když se než na mně když mi že to je v koncentraci soustředění nebo tři čili. Ale trošku jinak než jsem to zvyk. Ale se znova svým tomu podobenství o tom postavení služebníka na poli a v domě. On se lidem pracoval proto hospodáře. Let tak měl na mysli že je na jeho poli ne na svém tento svět není jeho nýbrž z jeho boží je že všechny nástroje od boha o toho hospodáře o tom sami co z po nás. A my jsem nad o hospodařil tím způsobem že tím vládl vidím vším vládl leže myslel na hospodáře. Měl od něho příkaz ten byl dán tím že je na tom místě právě není kde je to je. druh příkazu daleko konkrétnějšího než se slovy vyjádří než všechno zvyklí definovat tak se nechat vé. To je nedefinovatelné ten můj život je nedej citován bože velice barevný velice složitý velice rozložit ta rozmanitých či jeho nemůže definovat dělej toto nedělej tamto to nejde nýbrž musím si uvědomovat že. Pravá podstata správnost zažeň spočívá v tom že prostě sloužím k tomu k který jest rad který se na ten svět poslal bez něho bych na tom světě nebyl bez něho bych nebyl v pozici které jsem. Na tom místě kde jsem ovšem rozhodl ono když mám dojem že jsem se třebas člověk byl tam nebo nebyl tam od ale dál už. Z byl jenom kost med lidské upravil. Na tom základním rozhodnutí božím jo milo všem nevíme všemi než do těch kosmických úprava mi do toho samy o nedovolil jsem tak to jsem nevydržel v toho po podceňuje škole co jsem z místa. Takže když potom takhle jsem celý den na jeho poli a večer třebas se soustřeďuju tak tam nesmím dít s požadavkem přestat s kým pane bože jsem si celý den sloužil. Tak teďka jsem tady u tebe platně její pořádně najíst potěšit vně. No to je u. To je přesto žena která nevede ke správné koncentraci tu musíš odbourat u i tam přichází ježíš jako služebník který jakoby nic neudělal při vašem klidní svědomí jest dělal pro stačí ale ne rozevírá to jsi ty to uděláš že do udělal nepřichází stane li krok již hospodáři pane bože to co proto rozum on to co or do tam pro to v tom s do. No o očekává váže přítele než jemu budeš patřit to je ten smysl toho vnitřního snažení nebo ten modlitby nebo ve koncentrace nebo ne to se s s jako se mu patřil jsem ten tím že jsem to pro něho dělal teď patřím novým způsobem v koncentraci zcela jiným že pro něho nic nedělám v přímo. Nýbrž chci mu patřit že udělám pro co on si přeje konkrétně takže let ten mystický žák věděla o koncentraci napodobuje toho může vydat tedy vyšel z pole v umínil své před vás fáse a kde sloužit tomu hospodáři řeknu cetou u se přepásán. Co říkají indové že žádná koncentrace se nevede. Když člověk napřed se neumí je v tom nesmyslu někde kam. Ale když se ne uklidní když nesmí je z mysli ten překotný běh myšlenek on musí trpělivě čekat se mysl m přičemž tím způsobem že se zpomalí aspoň ten běh jeho myšlenek. Čili toto oni tomu teoreticky li se toto je vlastně přispívají ti prakticky tím že. Ne umělé ale. Přirozeným způsobem zpomaluje dech je celý výklad vodu od své naplno pomalu. A jestliže přitom se snaží myslet na přít intencích jak procházím tam ten dech jak jsem se o to by byl stejně silný po celý lidech. Aby kde se to miloval klice a stejně potom byli by nechoval klidně el. Tak je to samovolně se začne mysl uklidňovala když viz na to tří píti na ten dech jakmile se trošičku klidní teprve potom a to je přepásání na tou vše umýt sví. Teprve potom dech k tomu hospodáři a chce mu patřit on tam nejde zrozená ranou myslí on tam je myslí poněkud aspoň u uklidněn mnou. Při tak velký schopni do dokážu do do vinného tam skočil do nic z toho nic že najednou ale ona to nemůže čili on tak že klidně mí. Jsem mu odevzdával. Nechci vět co ten bůh o to bude chtít z něco o tebe chce konkrétně ty jsem mu prostě odevzdejte. jsem byl takový v těch se nás dětech takový prosťáček toto skal nejsem. Že jsem se mu odevzdal se vším u oči vidí co jsem na sobě poznával že tím jsem. Třebas z odolal i tím tělem. jsem prostě mu chtěl patřit i tím tělem což jsem předtím moh patřit jenom nějakou činností tělesnou a my zase i tím tělem. To mělo ten následek přinejmenším. Že to tělo opravdu je odkázal takže svého okolí toť tělo nevidělo ne. A. To je maličkost ale je to důkaz toho jsem o pro i tělem potřel jsem veliký prosťáček zpod pro do schopen tou pouštěl patřil jsem se to musí vším co poznávám čili že pravé duchovní cvičení spočívá v tom že musím bez náhrady. Bez nároku na uklidnění další bez to rase udělal co jsem zase dovol jsou li to co udělal sám ale aby od jeho těle ještě hlubší klid ve ještě větší koncentraci na to nemám právo o pravé zase se udělat co mohu a pak klidně jsem mu od vzata pro se mu odevzdal ti k bohu patřit. A to je dobře si najít před svých o těla uprostřed prsou a tam mu patřit tam se celý odebrat kdyby to nešlo tak prostě do nohou a sebral něco o svou bytost dělat přes nohy pryč prostě chtějí mu patřit i bytostně celobytostně mu patřit. A to z mi je samovolně všechny myšlenky který nepatří do toho co stavu ovšem nedá zabránit tomu aby člověk nepociťoval něco co tam do toho nepatřit znamená jsem jeho těle začli m měl by začli proběhl proces si led které tam ne na že nepatří ale ten jsou průvodním zjevem zcela běžným ale které musí časem uspat čili budeme větší potíž této fázi duchovní cvičení aby z přestal něco pociťovat. Neboť v každém nesmíš všem tom nějak pronásledovat ve při jeho jsem ti alejí za to jedno cení za ten pocit. Masy se nějaký pocit vlnění anebo mrazení nebo tepla nebo tak to není ono to. S tím se nespokojí mnozí mystikové tady tuto stávali dělat jsou vyřízeni zamění prostředek za cíl a to tak nikdy neudělá až. To znamená ty musíš. Tomu bohu prostě patřit sis tímhle tím od tebe mám třebas byl jama o následek pocit blaha nebo tak to neni že bych tato nepatřil. To to není todleto tření to jenom nějaká jaká ozvěna toho při těch tři patřit. Když někomu patřím tak nejsem svůj nemá ani pocit že ano ale mám vědomí. Voni vědomí z vědomí tam jdou do vědomě za to se to se viz zbystřuje stává lepší dokonalejší a stává se tak jen bych klidnější stabilnější zkrátka platí jedna věc pro tu které se mi tak snadný. Ramakrišna el pak roky tak krišna řekl jsem schopnost koncentrační. Přestaň se s snažil o to aby se dokonale z osvětloval ne nedokážeš nikdo proroka je on měl schopnost soustřeďovací el se těm ukázalo vracet jak dovolit v schopnosti soustřeďovací boží aby v tobě mohla působit. My musíme jenom dovolovat mu nedovolujeme pro tu přemíru svým vlastním člověk aby tam a tak se působil on ne. A on prostě ne vy protože mu tón dvoru. A jakmile mu z jak začneš také patřit tak by dosti potom nepotřeboval žádným vědec se protože jakmile se mu také začal patřit tak on si měl studují jste začal brát. To znamená se ocitnou před jeho vezmi. A z druhé strany je otevíráno otcových říkal jaký těch otevírat tou li tvoje záležitost protože to ty beztak neděláš. Ale otevírala takovým mně bylo tak listu se město bylo úzko. Se se mnou od se dělo devět se devadesát věcí dobyto jedné na to rase byl zvyklý jsem proti tapas nebyl zvykli pochopitelně toto ve pro je o jsem se do z od ale tak chtěl jsem se probudil třebas pozpátku vede žida na klid cvičení tak bych vám jednou za minutu jednou za minutu nic ze jak vidíš neděje nezemřel jsem na to v. Na protože jsem zaujat v noci nevím proč o jsem zaujal zaujetí přede jak vidíš za let jsem to potom když mi neruší nežádá řeč tak jsem velebit asi patrně. To řekl že z budila přitom protože viděl že nedýchám zase že no ale. jsem odešel no neodešel nechám pro čím také rozdělené janem sto považuje za let cet. Ale věz vydržel lepší recept se těžko poskytnout jsem ovšem ještě neřekl poslední slovo el s veškerou silou svou. Neboť ježíš kristus řekl milovati budeš pána boha svého z celého srdce svého z celé mysli své z celé duše se jsem své as veškerou silou svou cetou veškerou silou svou cetou veškeré síly své. Tady to co nejméně chápe by či. Protože em člověk nemá obvykle za sebou tenhleten zážitek který je teď vysvětlím. Když jsem u. Také chtěl patřit tomu bohu v nás správně jsem vládl svou vůlí tam vůle se nemá o po že tak primitivní způsobem bych o neměl žádnou než dělají musím zaměřit pomocí potom bez napřed dají na svou vůli a svou vůli odpoví. Když jsem to takhle dělal tak světem pán bůh bral. Ovšem prasil způsobem o které sem nevěděl že takle si pán bůh vede člověka. V on zbavovala tohoto života na že nemůže umírám vnitřně krutě a protože zatím umíráním nebyl ještě nový život tak se měl dojem že e to byl jsou v zničení summa s tady říkal metafyzická kaše tak teď mohu vysvětlit co je toho z veškerou silou svou jsem potom druhý den že to roz myslel. Jak jsem z toho utekl z za jsem panoval co pro ze v blátě tmu životu. Aby ještě nebyla tak by to způsobil není čil tak jsem si toto vynesou udělal chybu bude jsem jsem měl nechat zničit. A že by to nebylo byl toho pravé oživení jsem ovšem nemá člověk vědět napřed co to je jako když ani na kříži věděl proč ho pán bůh opustil žilo v tom člověk je to opustil šlo proč to prostě bere v ale že jsem vůbec o nestojí do toho člověka toho todleto zničí přitom tak druhý den se musel nad touto všechny síly aby znovu šel do toho cvičení se stejnou nervovou jako před. Tím neubral tomu na zájmu no a. Toto si řekli tentokrát neuteču veškerou silou z dní znamená neutíkat ale k veškerou to nějaká alenka ne veškerou se to znamená neutíkat a kdo toto činů v ale jenom tohleto dohromady je milovat boha ale zase nulu jednoduše tak by řekl. Být poslušen jen milovat boha není poslušen nemiluje. Když dělá jakýkoliv cvičení duchovní to neni láska a to nikam nevede u koho pro je to projev dobré vůle ale je to strašně dlouhé putování které na které by antonín potřeboval tisíc životů a za tisíc. A ještě bychom to dnes dost dost tu k li tak to nejde čili pozor na toho poslušnost znamená v jednat proti vlastní bytosti jsou ostatně ale přitom vzít rozum do hrsti je taky od pána boha když měr dáván nesmyslný příkaz. Tak mám také rozum od pánaboha a tak a a nebudu ho plnit protože nesmyslné a ano v čili. prosím skončit ten by se deset není nesmyslný příkaz v. A to vysvětlím například ježíše krista z s tak by to nesmysl ne že ten chromý ležel u rybníka. Tolik atd tolik let a věděl dobře že nikdy nebyl první před čím dáti do chromější a nebylo. A proč to tam z toho vidět. Bylo nesmyslné že ježíš kristus první zázrak udělal kani dali liské neměli dost spí na. A bylo byl zvolit tak dobré jinó že myslim že se všichni důkladně wu li. O pít celý z do na dění svatebčanů není to nesmyslné není to nese se takle začínat jsem ji zázrak tam měla ukázat cestu k bohu není to není přát není z s. Ještě příklad spor. přestanu být o moc příkladu ježíše krista ven z ale uváděno sice dobře znáte. Nějaká ženo toho cennou mast byla na hlavu když domu. A jidáš se vzpěčoval říkal proto viz neměl mistře dovolit protože kdyby se to pro dalo. Že se prince pro chudé dobře založen jenomže rozum na tohleto jeho nestačil a když mu říkal no a je naši k se budete veden zařídí. Ty nevíš a rozum že to neříká přetože na to dělá na znamení toho co z synem člověka stát že bude povýšen na kříži je potom byl z z kříže byl pomazán že o žen do hrobu a že tím pomazáním se bude dosvědčovat že pomazaný pán měl že tedy voleným na tak dále. Tak tomuto vyložil mnoho ježíš dal jedna z tohoto o proto nestačilo. Tím se nesmířila to byl základ jeho zrady protože on že jsem to jsem nerozuměl tak byl nakonec sil zvyklá nevíře. Dříve než dostat jinak byl před tím do zázraky jako ostatní v ničem se nasvědčovalo dnes ale tohleto mu rozum mu nesvítilo nebo musí chtěli více ještě ostatním nedovedl zařadit rozum tam kam patří kdy musíme rozumu. Dát místo kterému patří a rozumu patří mým z toho toto formu nářek který nikdo nečte psát a pořád mně nešli milovat to mně rozum říkal že to správné ale mně napovídá. Něco jiného správné když žiju ve společnosti která si to vyžaduje ježíš kristus velice citlivý nad věty věci. A ctil ten jež všecko pro společnost vyžadoval liž a nebylo toho málo. A když někdy jakou překročil to co společnostech vyšší vyžadovala od něho tak moudrosti vyčítat. Přesto o bylo světlé čili. No ono o čem věděl že tyhlety věci nemůže napojit rozum. Nýbrž něco vyššího ale jestliže. Proto je řízeno jenom lidským rozumem za neseme než tím o to něco vyšší šlo to patří do normální úrovně světského rozumu. Který se zařazujeme jako právo vlatní členové do této společnosti. A jestliže jsem nese zařadit s tak z me tak byste na pudu s pranou z kdy by jím byl z se u sebe dáme pro sebe dělat pro společnost třebaže nesmysly dost proč to s přeje nejlepším pořád v k k k s. Protože do pořádku ježíš kristus kdesi do pořád by z s to bylo byl klást. Tím více pořádku plnit nějaký výklad si prosím vás. Nepře když se o tom protože ten nesmyslný byl myšlení do rozumu se tady utlumit protože to se musí udělat. Ale bych na tuto ještě při stal v tak ono když to ještě hlubší stránku že rozum musí svítit v každém případě tak dlouho dokud je schopen dokud dokud těm poznávám vedoucího činitele. A nemám jiného vedoucího činitele nemohu se z příklad rozumu dokud něco správného napovídá. Proto ti radím se třebas němčinu co rozumové konání to není nesmyslné konání. rozumové na protože vím že to lékař zase místě potřebuje takový jazyk to potřeba by více ještě. si považuju pro sebe za větší proviněním životě li ze s u z se byl schopen udělat ženou učil an lidsky. On mi jednou vi jenom být jednou jako. Výmluvu jse neměl aby se na který do byl učil nese by to ten člověk za z ky nese za zrozen ho že to dospěl se v panně zemřel španělsky proto jsem se proto se ale neměl jsem am klid ča ale tam to bylo zvlášť žádoucí zvlášť žádoucí. Aby měl všechna věčná protože to se vyslovuje stranou učí v že před je to něco ji do čem jsem rozumíme. Ale jsem se važ panně na vím že španělsky tak jež panně nerozumí a rozumím vidíme na mohl dělat tu moč říkat. Jak vám za dali v plzni let na tento měj jenom být nemůže to dělat protože se rozumí nemusel jasně vyjadřovat stromem zvyku ne prosimvás tak rozum jen rozum musí složit kam může sloužit bezpečně musí sloužit. Pes ho odrazovat předčasně. Ten musí sebe vydat všecko co se byl může se dostat do stavěli mohl na to složil za z si sise byli v co ho pořád ještě budu s věž ne ne. El právě teď třebas když spolu proč rusi jsou děl ne při to spoluprací se před čili že rozum byl velice důležitým činitelem v musím jednat světem cizí jazyk abych to mohl přede do češtiny dne a na rozumová schopnost a ten začátek teprve ne ten spolupráce se jsem před li ku. Čili nepovažujete nic z toho co děláte je na poli ale za váha vrchol. Nýbrž to je používá rozumová všech schopností duševních jenom v tom běžném slova smyslu nebo poněkud sled te. Abych ho z klidným svědomím vejít večer hospodářova domu to klidní svědomí musím být. Nepřemýšleli kdyby kdybych přemysl o tom proč to tak je že dostávám třebas příklad jak se z von nesmyslné. Tak bych se podobal. Někomu do by se ocitl v roli panny mary je a říkal mně říkal jsi pochopím jak mohu porodit ze sebe syna když muže nepoznávám tak tomu porovnal došlo. My se nabytou porodu šlo přátele tak jiné chyby se dělají víte z jsem v komentáři byla otcovým se pro řekl že to co děl když kristus nebyly zázraky tak jsem měl na mysli tohle to že když člověk nějaký rozsah vědomě s tím souvisí. Taky rozsah jeho možností. A všechno co je rozsahu těchto možností navázali na tento rosa vědomí považuje za nezázračné. Za přirozené. Křižování někdo vyšší rosa vědomí od poměry z ježíš kristus. Tak on také sám nepovažoval nic za zázrak. Co v tomto nosem tento rozšířeného vědomí prováděl to pro něho nebyla zázrak a proto jsem to byl pro něho zázrak je to pro směrodatné. Že to zázrak není. Tom obecném slova smyslu ne jak to člověk chápe se to musí kama jako zázrak protože toho nad jeho dosah. Nad i do dosah znal dostat lidský on si dokonce schopno soustřeďovací v jsem tady říkal mnou se psem zázrak když zase jsou seděl s přát letem zázrak pro toho člověka on to chápe jako jsem o kámen jsem to vzdával jsem třebas věděl že to dokázat na do jsem byl ve stavu spojení s bohem jako jsem třebas do stavu spojení zvolen přesto dost nepřál ani. Jo to je zázrak to je z kdy jsem tady byl to zázrak co říkal z nás. Jsem že takle hloupě bych o vedla mluvit nebyl to ale zázrak zase do toho nějakým způsobem dorostl tím jsem to ho třináct dotovanou mezi do doma snadno jsem se od potom vlastní vůle ale jsem hleděl z polní vůli vyšší ne. Když se neříkal boží na tom za li vám to ta mysl vyčkat nikde nahoře nedali čili to s tím znovu že. Ten člověk který vyšší schopnosti ale řekne i dneska rozumové. Než třebas člověk z do věk sví. Kdyby člověk byl on proto váze sobě kou myslí tak by ta myslel středověkého i to z děl jeho člověka od z rod to co tady vidím mezi námi znal zázrak dal k a ale když prostě mám za sebou období. Zázračnosti. To znamená nám považuju dívám se naň jako na něco jako na přechodnou fázi jako to vy člověka životě vše krista do učedníkům bylo tak nemohu to považovat za zázrak nýbrž vzala výchovným prostředek na úrovni rozšířeného vědomí. A je to tak je to jsem nevědomi zázrak nejpřirozenější záležitost lidská protože ne je to nepřirozené že naše mysl je u poutána do nějaké zahrady vědomí která je ohraničen všech stran nevědomostí nesprávné. Čili není zázračné jistota vzal na rozbít je takže se s vystoupí není za š. Nepřirozené při všechno co dělal ježíš z s protože not přirozené nikoli za zázračné a proto tvrdím za zraky nedělal. Věci které odpovídaly jeho vyšší přirozenosti rozšířené přirozenosti jeho vyšší možnostem zen. K ono zas is kříšení na znamená když z to je nic proti tomu že odpustil hříchy přátel. Išta někomu odpustil hříchy jsem k tomu chromému a on zůstal dále chromý všimněte si to s nýbrž milost miska ano. A oni řekli no tobě se to říká že se mu odpustit. Či jak to ale poznáme když my víme že do karmy zkáza ale tu vyšší byl pro vývoj narození tělo povíme se provinil že když vtělení temné pánové. To není žádná karma nerozumíte se to k a na tróje aby se ukázalo co je větší atd se ve vyšší tady jsem opustil řídit pro toho abych mohl vám dokázal že ty tak zvané zázraky. Které by ještě můžete vnímat mi si rozumem jsou něčím daleko menším než pro to co jsem teďka uděl. A proto choď smysl velet a tak dále ale oni prostě dokázal že není zázračné to co vidíme jako zázračné nýbrž byl v pralesem co zázračné je v člověka o pouhou z od kung rovně ve které je způsobem že si to nezaslouží ten člověk. Ten člověk karmicky nebyl nějak tu před o čem ani o to nestál aby jsou od půst věří ti o si k němu přijde ježíš si ho z vůli svých si prosím vás co to je za jednání on totiž zásadně dal proti z pojetí kam lidského zákon proti převtělování zásadně vliv oni tomu a o toto za satana na to. No to satan s kým provinění jo ve s k a když odpustil hříchy třebas mas smrt velení proto li na kříži a jiným s ano roven nevzal v tím na sebe je tuto jejich karmu z nevzal. Protože on prozradil v tom případě od narození slepého. Že to není karma může vzít něco na sebe co není tím za co mi to uvažujeme nemůže. Po že byl někdo chromý od narození nebyla jeho karma léta teta da přátel oni tam jasně dokazuje v pro spor on nesouvisí že to jejich představa o karmě představa něco jiného přesto ovšem může být tak silná protože to člověka může při pokud na něm co jim to ale ježíš kristus ukřižován byl pro něco jiného. Aby bylo vidět abych dokumentoval dobrat dokumentace co se ustavičně děje. Že když se povýší síň člověka dost kávu sebevzdání. Co z na při že byl dokonale to dokonce rozvedeno o několika vět že ano tak to znamená že ten člověk je spasen její mně ten člověk ne ježíš kristus ten člověk proto říká uvěříte li v syna člověka ne syna božího tohoto člověka v jeho pravou vnitřní nesmrtelnou podstatu budete spasení. To je správná co tady toto by mi přece ji pochopili že ne věřit nějakého ježíše krista který byl u ní. Je popsán dokonale. A dále který nelze dneska vedla stal století věřit protože to jsou zázraky které se mi velitel jsem lidem za li ve nerozumné nebo které jsi jo vymysleli tak to není to hlavní tři on působil. Ty zázraky dělal jenom proto abych se měl čeho vzdát aby dokázal čím více věcí se vzdáváš tím dokonalejší že tvé sebevzdání ano jestliže nech bylo ve starém zákoně řečeno že na stanete konec světa tak napřed přijde eliáš a po něm ten s. Asi cel ne as pas ty kdo je toho hoden toho této od jo a tak se stali let toho. Eliáš toho tedy toho z od jana křitele přijde eliáš který příti. A on říkal nejsem ale přejete věci jsem co tím chtěl říct. On sice věděl že jak oni chápou to převtělování tak to není ale že ty známky konce světa jeho příchodem přišli a proto jim taky je ti neví našem když on. On přišel před ježíšem proto aby zvěstoval jeho příkrá by ho připravil ten příchod. Aby ten člověk byl napřed schopen se zase se odříkat nějakým pokáním totéž křtil ku pokání jak je tam řečeno. To jsem přijde po mně ten bude křtít duchem ne to jenom ku pokání že. Čili on dobře je že oni ochoten sebe se vzdát se ve se zříci. Již schopen dělat pokání nemá právo ocitnou cele mezi žáky ježíšovými čeho připravoval půdu jakmile mu budu připravil musel odejít z tohoto světa. Jakým dramatickým způsoby se stalo na tom tolik nezáleží jak se ti zdá. Nezáleží také si myslí že potom záleží proč zrovna jako na s jeho smrtí a tak protože on do dělal to co měl udělat a on ho od toho musel odejít. z z si on psal taky z vězení tomu ježíšovy vítr o tom né. A za svého kdosi ty a ježíš mu zkáza nazpátek mým to chromí chodí nemocní se uzdravují ve svých stávají z hrobu a to bylo všechno co řekla. To znamená pokračuj du v tak zvané zázračné činnosti že ty jsi člověku vložil do mysli sílu odolat hříchu. Sílu o byl hřích a jestliže na příklad a toho smyslu ano přes čistí nevíme největší hřích že vlastnit tak si všimněte. Že ti učedníci se při prvním kroku vstupu do učednictví páně u pána ježíše odnaučil vlastnit. Nevlastnění rodiny své zaměstnání své vlastní odešli od nich tu tu vnitřně je nevlastnili přestali vlastnit to byl obrovský zázrak který byl způsoben přípravou jana křtitele a protože toto dokázal ježíš kristus doka pro při si od svých toto dále tak stačilo svatým o je do míří st. Chromí chodí. Mrtvý stávají z hrobu kovu pochopil že z jeho poslání bylo o z on šel no kdo budu dokonale připravil cestu ne. Aby ježíš kristus v tohleto mohl dělat a proto se odevzdal k smrti a si že by byl z toho bývalo uniknout. Že by mu byl ježíš kristus mohl klidně pomoci co to bylo malinkým zázrak pro něho pro vše krista nepomohl protože on potřeba spíš aby svatý jan křtitel pochopil že skončil svůj úkol asi přestalo prostě to se stalo z ba slanou víme jdou jakmile poznala život ježíše krista v sobě on to také poznal. Čili o činech se ztotožnil s i vel z s i skutky číši mi tak může ho mohl a musel z tohoto života odejít no tady zbytečný. Ten si to. Tak jestliže se někdy že sval třebas v tom když mám pravdu svědky tak musím věřit. Je že si člověk přestávat vedení toho nechoval potom těch písmen tělem ten bod při do těch nohou. Tak jsem to mohl radit jenom proto že jsem radil jak se naučit pro těch nohu dostat. Ale ne jako vlastní cvičení kdybych toto dělat přivlastní cvičení tak to není soustředí pohyb soustředění je zastavení pohybu myslícího principu. bych že byl rád kdybyste toto pochopili myslím že v tom na komentáři k wattsově potom se jsem pane do stavení mně nic sil principu. Protože tam srozumitelné ne tak tu si prostě přečti máš co v našly to nebo co ještě nemáš lid ten kometa wattsovy co ještě nová tomu. Mat od všech jak tam je to vysvětleno. To musí být koncentrace musí být sem zastavení změn mistři do prince po la způsobem jiným než jak to normálně vysvětluje ano tak s za dobře přečti.