Karel Makoň: 85-03A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

To by se kterou když se dostat nového budeš ale kdybys tam pro něco věděla v ne na po víte z ne na po víte. A teď jsem dával který mladší otázky tak martinku jedna a jedná to ještě věděla jedna patři to nevěděla pata vším v ta starší která to při že nedělat napojila čtyři jo a tak to šlo dál na stačí všechno věděla všechno věděla a tam mladší rezignovala ztratila klid a ne že protože byla zkoušena ztratila klid. Když nebyla zkoušena viděla všechno co říká tak je to z toho třista třicet v k o to nesmíte protože zkoušena. On není nedělá dobře o na nás slabý nervy že jde na zkoušku že zkoušena a on jim musí dělat radost že zkoušel proto musí hrát maminko ty se musíš z toho co škoda určit pro tak aby neměl témže zkoušena měla rad protože zkoušena aby to byla z to by to byla hra radostná hra. Potom s tou pod typu štítnou ale jenom proto že si na to de jinak to nejsem ale ten systém jiný že. Tak také měli viděti vychováván. U k věz opačnou li se že to děláš toto bych le let lineárně rozumově tvá nemá smysl to pomalý smysl bude to velice těžkopádné lépe řečeno. Proti do způsobem že toho že by řadím. Tu vůli toho člověka do míry do jaké nemá ona fungovat zrakem nemá překážek. Protože když člověk se něco vypočítat a za ven do počítá těla dvě věci chcete vypočítat atd počítá. Kdežto když jenom počítám takto umí být ježíš ještě taky chce li to či ne deseti nebo židlích to ještě strašně mne jeden za zlý todleto. Na při učení také nesmyslnou musím prostě to čí jíst si to dívat jako by to nebylo na zkoušku. Než jakkoli bych se tomu měl jenom na tu či ne cílevědomě na zkoušku ten naučit. A pak se mi vždycky stalo a to jsem pravil že radil nějakým o lékaři který deskou proto nestal jsem v tady neměli v co jsem z ku na bez vadnou kariéru letem v prvním roční ku v v nemohl pro tu on to ostří dělat ky které na sil fakultě. Lékařské pro zvládnout říkal jata nestačí nad jednou předčí z toho jsem ho bližší než ti ostatní kteří to stačí k ale to nestačí nemám žádné ne za než tohleto mi to nejde protože se on řikal vás slavné necháte špatně to za když na to jdeš proto že z tomu naučil ale nejenom abys to pochopil. Stačí zatím to nejenom chápat. Snaž z snaž se ne nedělat to o po matky nečisté do máme něco prosil říkáš ale v pochopit dal tak to soukat muka ruku mají kupředu nemyslí na zkoušku nýbrž protože to chápeš. Když na dvě věci zkoušení to je něco jiného a to všechno pochopíš přít ke mně a z toho vyzkouší. Přišel ke mně jsem samo jsou muselo otevřít jeho skryta přestanou mým o to co to namátkou z ale tam prostém. Pás časovosti od co tam bylo napsáno pod přímým s bezvadně to odpověděl a mu říkal čas před jenom jedenkrát dobra o nic ta oproštěnou by pak jsem kdekoliv sil uměl bez pád ho si ho taky ještě a tak potřetí ale víš to se to nebudeme uměl nazvat takhle s ku ty si teďka nebyl sis to sen. Jsme si jenom hráli lid no jo jsem by se tu zkušební kom viz např tak k sled přestupují před zkušební kom být z ho přestoupil před zkušebním komu se si si to způsob a před a klidně u účastním vědomostí. A říkal mně potopa kdyby je v lidově tamto to by mnou měli vědět tam protože měl se mi do toho co mi to říkáš. To si možná osobě říkat takle myslíš potom nemáš představu jak to fakticky ale krisi dostal to co si uměl to je důležité. A něco skloubené s tím ostatním stal potom asi s ten jsem na pod po a velice s těmi tam že ano ten žil. Mu kudy mamince utekl do za pro německa on to ne ne my to po vždycky dal maminka s pro si si přálo pro se vždycky od něho své a to von musel koly mamince u ten z od ní. Protože by byly zač co se s to tak ona ho pro se ho i tady jo. Prostě mu našla nevěstu po měl jinou dívku tat tak se líbila atakdále to co nám z s tak v v k na znát namátkově tak on teďka si tam žije pro sebe a maminka k němu nesmí visící v s. Na to velice těžce nesen se nesmí za ni málem na by o zase. Mu učila se bych chtěla aby toto měl jednat a zapomněl jinak mého stává velice dobře prostor vody nad sine ale ona od ještě nebyla spokojena ho o jídlo toho nic čím nebylo hod oběma rodičů všechnu bylo špatně o na to všechno dobře. Relativně dobře pochopit máli se ve dokud straně vychovávat musí především znát sebe a vycházet ze sebepoznání neboť jak mohu poznávat jiného ani sebe nepoznává. Č za nepoznává sebe může na to musí květ protože ten druhý není daleko vzdáleno od toho mého v tom mého pojetí do toho od neznalost protože vědomosti o tom v jeho sebepoznání na že a když narazíme svým sebepoznání na toho druhého tak to devadesáti případech ze sta sestra svým no tak když ten člověk ten pravdu poznává sám sebe tak může snadno pro ni do poznání toho člověka který ho před sebou jak by. Jo mohl vniknout že bych mohl říci s snáze vysvětlit zastat co do se před. Ale u nás se zásadně výchova nechává stranu nose z do člověka do jeho rozumu pořád nová a nová mate viděla. V látka a to je nemoc. To to co člověka křičí ku viset to davy číše tu by to být číši že ano a protože čím dal ještě z níž. Ale my jsme se s ti by nebylo by tomu tak kdyby ten člověk to bral nikoliv jako zkoušku nýbrž jako akt sebepoznání. Je. Šel tím říkal jsem tady například jsem si říkal zákony tíže jste vychováni při pádu u toho předmětu který padá. Že to vypadá jako něco se hodili do fyzikálně světa nebo pro techniky to nutně potřebuju technice. Pro kam by se na při nebo technice byste bez toho neobešli. Ale to jsme na omylu toho zákonitost která platí v celém duševním světě. Tak tam například když jak podstatu správně a. A plynule se tam na další jakobych padal někam. Do hloubky v podobné o podobném nestejné ten zákon podobnost si tady ještě musím zvládnout analogie. Že ano dycky z s s s s nechápou nic nového vědění an nezavrhuji tu nechám to volně padat volný ta musí volný páter musím volně z jednoho druhého. Tak sestry buduje show rozjímání takže třebas. po to že bych chvění dne potřebou další ani se učit ani číst to předvídán. Že to správně v tom původním textu předvídán no když to není správně předvídán no tam s tam uděl nějakou chybu z opřenou šli tak jak i není přijdu v pro tu na to přišli špatně a při na to například v teologii přikázal o co tam mysli špatně. A co mysleli dobře jak jak to v č tu tak při od toho tak todleto tam není to není volní stát to li se rychle mít které rad při před ranám nýbrž to je za zen učí. No a takže i v oblasti učení tato výchova v plynulosti zaujatosti věcí je velice důležitá. Jest která padá sedmi je plynule zaujatá přítel živost viz zk a bych tak mohl říci obecně ano. A totéž musí platit o ho duševní život s. Tady na příklad říkáš že že nemá tyto síly k tomu aby z to co po že za správné také sledovala a věnovat se tomu. Ale tak to není nedostatek síly ten dostatek zkušenost čich tato u pět z opačného hlediska než směr najít a z těká zkušenosti liší zkušenost která si skal mně odvahu si před tím vrátil když víš je to správné na do toho jít. Štítnou celé překonat sami sebe neboť ono tady platí tohle slyšeti z zapři sama sebe zapři toho čekat větě říká že toho. Že to nemůže tak být když víš je to správné. Víš je to ztráta zatím ti když víš ovšem když říká nejistá tušíš to ne my že to straka to je. A ti z se ale dokud se atd před most toho člověka a to přemožení toho člověka který to nechce nebo jsem pojí nebo na odvažuje se. přitom to nejdůležitější je v ježíši není to co se stane se to podaří nebo nepodaří z pro čekat přemohla před prosit podlehla ale přemohla si tomu člověku pro toho člověka překonal co zapřela z ho tak i se s velice při vyšel tomu duchovní vydalo kde všechno jde samovolně. Tíž ne když například se dovídá nám něco co je v by byly nebo v tom listu děláno z onom mezi řádky ho tam nenapsal vůbec s tak to se do vy tam co o volně na to nemusim špekulovat to jenom musí být odvahu nebrzdí k samovolnost s mně napadne brzy samovolný běh srdce nebo z předat nebo který ztráty chcete ale. Mně napadne prosty samovolnost v tomto oboru vědním třebas to je chyba tam také pro osobou dostoupit mase málo pro zůstat právu čech projevu oproti. Tvorům vyššímu not činy zvíře roši pravou rozšiřovat oblast samovolnosti samovolně na tam je zvíře by nedokázalo vůbec jedná s tím i zvíře jedná samovolně tak aby člověk není schopen jsou od jedno že do oblas samovolnost které dokonalá moc zase narodila zase vítat se samovolně ani s i do ji neučil vítat než pro člověka se tak dlouho byl líbila když udělal první krok aby nebyl na nose vyd. No a kdepak u zvířete tam to všechno bych ne. Ale on se zastaví v tomto oboru samovolnosti a netouží an nejde dál kde toužit z ani se dostat člověk přirozeným způsobem touží se dostat nad to za obraz vědění o pro se učí být něčím jiným než čím je. A jenomže naráží právě na překážky přeskočil v tom že neví že tam se také musí dostat do po vlasy si hodnosti. Že nakonec ten kdo je dobrým věcem kterýmkoliv oboru budovy technik tělem po dobrým řemeslníkem kterýmkoliv bohu ten to neděláte život k tomu musel znovu a znovu přemýšlet nýbrž za samovolně to jde samo z nedíváme tak my říkáme no to muselo být praxe než on proto samovolně dokázal ale on jako by na to nemyslela z dosti pracuje jeho část vědomí které člověk normálně neumí zaměstnat tom. Od doby dovedl zaměstnat působí za nich na to co co působí za to vůli člověka musí na to myslet že ano. Takle může pro co to to se nesmí vědec techniky k k a tak dále samovolně a dokud se o to z toho svět ostatek pořád nešťastní a pořád ho v pod stanete razí větrem zaměstnání způsobem který jej často neúnosný mu to na nervy že toho moc. A čili toho viz tím mu ještě žít přidáváno ještě starají že podle kdežto kdyby na to šel samovolně kdyby věděl že musí dovršit to obraz samovolnosti proti hle co jsem tady před svým svou říkal el tak by opravdu. To nucené ustupoval předtím samovolným tato psa o nese dostanou oblasti den přít. Přímo nikdy nepůsobila a on by najednou samovolně něco dělal co by byl před tím vůbec jedno krása v ne v. Š když let jsem před že to spadnutí z toho stavu nebo opustím cesty. bych na to od pod do takhle čím jsem se cestě dál. Tím sice pak je slyšitelný nižší mocnější pro je hotovým řím k ale s tím zase je návrat rychlejší. Protože jsem přijat o co tak jsem získal klamný dojem že jsem na svobodě padl hrozným z hrozný víčky rození vší ale toto pochoval ale protože mně to hrozně bolelo tak pro tu bolest jsem toužil se vrátit nazpátek ano. Bolesti jsem toužil nikdy jsem tolik toužil se vrátit jako tedy že tak strašně bolelo. Čili není nebezpečí velké že by někdo na vyšším stupni padl takže byto opustil opustili za cesta tedy když to když sil dokud ten člověk ji nepraktikuje soustavně. Dokud při dělal jenom jako přídavek tak prosí na cestě ještě vůbec není a pak ten taky nepadl. Žil dovolila především království boží tak to je dost těžké padnout protože když padne z toho hledání především let tak je tak nešťasten že nemůže nic jiného donese nazpátek vrátit. Takže. Je sto přirozeným způsobem o něho postaráno aby se vrátil nemůžeme nemusí o tom vědět nemusíme se namáhat vzal nějaký recepty nebo jak. Na to není třeba horší je to člověkem jako jsme třebas tu normální lidem my kteří nemáme co rostou poznání že když nám nechybí nic ženami dobře v tom co si že se tady dnes vím že vězení že to pro nás útěchou tu s že to obrovská vymoženost že jsme šlo člověkem to je ta chápu. Ale kdybychom poznali něco dál tak bychom nebyli spokojíme slovy věčnost ve vězení toto je těžké člověka dostat z toho z pozice ve které se mu za bylo ti. Ale tam na vyšším stupni když on člověk poznal něco jiného než todleto a pak není tak těžké se vrátit nazpátek k když spadne z toho zkus tam přišel protože se cítí vězní kdokoliv z vás cítí víte tady ukřivděn e vizte blahoslavení osobní jo znáte to bylo sobectví ne z ani plačící nos. chudí jsem an co všechno. Komu se daří dobře ty mně bylo s tady proto že se mu dobře nedaří i naděje že spokojena otcovský dům ne ko v kdysi jsem vám to nic že po jenom o otcovským se muž tak na bylo u tomu dal od dobře tak se u jo. Tak to byl kdy vět kdo něco bude dařit dobře na tomto si je nevzpomene cesty. Ale když nám přestane dobře daří tak z po berete samovolně vzpomenete protože vím to věčné ve vás začne čit na brány našeho vědomí. Tak to s to tak. Pravým znakem dosti vizte jeho člověka duchovně není to co všechno od těchto věcech nebe o tom dobrém vykládat ne kdežto znakem viz bylo člověka je toho jakým způsobem přistupuje k řešení běžných záležitostí kdesi přistupuje tomu tak že bude o věc o správnou věc anebo jsi přistupuje tím jako domu kde od něho aby sebe ukázalo že dobrým nebo tak něják. Z nadto let takhle nebo když bere od jenom na sebe to je špatné. Když toto do takle tak to nejsou dobré známky že by mohl něco na cestě do klást. Jakmile ale on dal přistupuje k věcem pro věc samu o věc dobrou protože to chápe třeba špatně pro dobré považuje něco co dobrým není třeba on je ad krista po že pronásledování křesťanství za správné jo tak kdy hoří co se může stal se to dělat důsledně že se ocitne pozici svatýho pavla bude obracet ježíšem kristem že ano stane se jeho nejlepším apoštol kdy svět jsem se. Jiné posmíval víře toho z toho jsem byl dal ale hluboce jsem podceňoval. A hluboce jsem si že bych nevážil nebo v ní. Koukal se se spatra tu babičku která věřila tam hodil do kostela a věřila že to co mně říkal protože učitel správné když tomu na nerozuměla. A že správné se dostat to nebyla u po za panoval asi za všechno politoval že ochotna pro do tomu věřit atomu svého ten můj dají mon jenom to moje vnitřně naříkal že to správné není. Takový bůh ne existuje a proč se vinného nezná zase za onu bohat celého vůbec nevěřil a to způsobila ta žena která mně oděl do kostela. Protože i nadto dítě v předškolním věku to bylo moc takle věřit když měl za sebou poznání se správné. Je to jasně rozlišoval co je správné se stane mu do kostela modli se nevim co to je nesprávné jo. Si tu s on byl pochopila že přede modlitby přeříkával to jsem nevěděl co říkám nikdy jsem to na tom nedala protože to bylo hrozný probrat proto další jedinečná. Ale. Proto jsem to nemoh v láska k tomu k tomu nebo upon věřit protože jak jsem říkal co chtělo se nic nedělo je od a ne. No tak podívejte své. To všechno bylo před jeho pro tím že jsem sledoval to co je správné. Čili jestliže někomu de. O správnou věc i když jíž špatně pochopil kdysi visí že to nesprávného to s prakticky není nic se nestane je to člověk blahoslavený aby je míru jimi kroky kupředu na této cestě. Již prasil třebas křesťany o to mně nějak nezmýlím. Ježto kdyby někdo třebas do křesťanství miloval nebo padlo mu ztratil a hleděl od prosadit protože jsem si říkal že by se ukázal kdo jednou mne dnešním situaci tak na tom strašně zla nemá vůbec za kolik správné. Ano proto prodělal kudy sobě aby se vytáhl ducha rostliny jen z aby se třebas sobě zničil pocit méněcennosti janem co všecko k boží v něm dít takže tím co je malého před kdy mi může být velké před bohem a tak dále ano. to tady říkám proto abyste s vědomím že usuzovat o člověku v tak překotné ony dobrý nebo z věž špatně vně relativně dobří let mně z ta záleží na něho pochopení toho relativního dobra od zla od pro toho je dobrý sví jak se k tomu staví je si bude o tu věc anebo nebude o když kde oni také při ty špatně když je za dobrem nějaký v bude o věc tak je to vždycky dobré kdy bylo v pod tou věcí jdou z rodí bodu prospal bohu. Pozor dobrou jej o že z rodu tak je to správná věc. Takže ten pavel tedy o proto správné vraždit křesťany el ten nebyl bohem o svou temno po byl přizván k tomu učednictví dělat k tomu z o poštou a s k ale totiž čili jak by byl rád protože na to budeme sví i tehdy šel jsem za nebudu pořád narážet a na cestě nebude jez smířit. Že věda víceméně bude vždycky jinou cestou než třebas na bože z ní. A bych teďka chtěl ne to s věřitele přispět aspoň k tomu aby si nenabylo nedíval k s prsty. A tak bych chtěl říci jak jsem začal tuto přednášku dneska. Že by byl je psána nikoliv jenom z rozumového poznání mi že psána především ze zkušenosti takže když se člověk dívá potes po stránce nebo z tohoto rovnou u o na nový zákon tak vidí že život ježíše krista jak proběhl je zkušenost. To není jenom ten život. Takže když by byl někdo nebo dneska nevěda říkat sto do jsem o ztráty zázrak věta všecko jsem to vůbec nevadí z dostalo nebo nestalo protože zkušenost stejnou nit od chvět to koncentráku jsem tutéž zkušenost těl jako kdybych prožil život s ježíšem kristem kdybych s ním šel na kříž a tak dále. Tak vím že to pravda protože to vnitřní pravda. Že to si jenom pravda která nepotřebuje ke své existenci čas a prostor převedena do děje a tím do časoprostoru tak tím zdramatizovat na přesto dramatem se něčeho co vnitřně ve svém původu jsem základu dramatické vůbec není že to přirozený vnitřní pochod a tohle to se nejsnáz ukázat na tom není báje slovně vším. A to je stvoření světa. Totiž právě stvoření světa je přímo nový do všech podrobností zachycen proces vývojový lidstva jako celku. A lidského nitra nebo lidského poznání v každém kritice zvlášť. to teďka vyložím celé toho stvořením člověka jako vnitřní stav který probíhá v každém z nás jenomže do určité míry že kdo se třebas ve dostaneme. Ale proto nemůžeme ani za pro dost toho co tam je protože eště jsme tón prostě neprodělal co tu čeho se máme ani bychom měli celou tak zjistíme že to co tam psána všechno vnitřně pravdivé v když se to takhle je tam psáno nemohlo vůbec stát. Osob takhle nemohl odělo města ale nic čistota dvě vnitřně to tak probíhá ne jako ději nýbrž jako stav tak dejme tomu když. Stvořil bůh tu v zemi ale nebe tak to byl napřed chaos potom rozbil vodu od země potom ti mít příliš živočichy úkol životu nakonec z tam při vtělit tím člověka. Tak to vykládá o vnitřním stavu lidského zážitku lidského zárodku. Že lidský zárodek také když přichází na svět prochází celým tímto vývojem chaos svým z toho zem do li mít rozdělením od z od země do bydlení byl od nás ještě dlouhou dobou potom vyjde z modlilo potom se ocitne na zemi jsem se živočichem zem s kým dodneška v sobě moře kdy ho v sobě neměl škol z před milión let z něho vyšel kdo skal ve tak nemůže ani mýtu být živ jsem pořád byl v ní. Z moře ji no eště jsme mořskými živočichy atakdále nad ale při když toto vím jsem to pozor jako vnitřní zážitek. Tak se dává může na tom co je tam řečeno není jste pravdivého před tam s jen dale v jenom to tato vás. Oni si myslí že to stala nějaká před před třeba za pět visí světy před kristem nebo tak nějak stát. Člověk který to zaznamenala žil pět tisíc let před kristem teď do první zaznamenal této do vnitřně zažité který tedy zažil pro něho ten začátek světa tedy existoval ten pád světa že se ráje on tehdy zažíval a totéž se stane v dnešním lidem a komu koly se to stane ten zažívá všechno co tam zažíval ten ten člověk. Že napřed. V tom vnitřním zážitku přestane vnímat sebe jako muže nebude o ženu. To on nedělá a to vnitřní za lid tu rozdíl mezi tím a to také existovalo tam v tom ráji že totiž byl tam jenom padám a teprve po tomu byla přidána služka eva a za spánku toho adama vydělat dost žebro a nahraženo masem v že ano a tak dále toto všechno zažívá se vám řeknu a že totiž je ten. Člověk musí vládnou s tak duši je mužem nebo ženou. Od určité doby nejenom z svým muž s kým principem to znamená že by tak učí do rodu z tí. Nýbrž musí začínat branou taky trpností tím jsem s kým principem k potopou jsem z toho principu a kdyby nezačal tak nikdy se dostane dál ani o krok dál pro chovalo v tohoto tak kuje že on že správný život na tomto světě je činný být trpní zároveň a obojí musí být v rovnováze které pochopení kterého po se mu dostane použité vnitřním zážitku. Že když na něco ušel jenom činností. Tak něco nemohl vůbec provést myšlence šel jenom trpět tak to taky nemohl jenom pro z toho co je to ještě podrobněji. Když například bych je při své činnosti kterou konám se modlil správný způsob před sebou. Tak mi to v činnosti bude vadit oděla dvě věci budu se na pána boha tu se na tu věc neudělám to pořádně se nesmí modlit. Ale když se na pod modlil a. A modlil se jako jsem činný jakoby to byla nějaká činnost jako tady neměl s činností tak tito modlitbou se nikdy s vědomě s bohem spojen te čili jestliže ježíš kristus například při přál milovati budeš pána boha svého z celého srdce svého z celé mysli své z celé duše své vás z celé síly své od tam při převaze ona se tam toto dovedli ale když se je si pozoroval jak si mohu bez dovolit chtít abys aby to úplně totálně se. Zvládl nezvládne. Čtou chce zvládnout jako činný člověk do toho hrne rase to udělat tom nedokáže. Toto byl předpis pro vnitřní modlitbu je ni z modlibě proto trpně jde. Celistvě ale ze jistě proto nejde jako jim nemám vysvětleno roste nebudu vysvětlovat. Že k to byl předpis na věčný modlitbu tvé pro milovati budeš z celého co do svého že jsem takle že ten životě to nejde se do srdce i s kompletně nic soustavně kdys úplně jist absolutně nedej udělat všechno jenom relativní nad u za relativní dobyl z relativně ze na tak dále nic kompletně let soustavně dělám. To nás nesmí ničit či do před něco mít z vody bude to kompletně jde protože z druhé strany se bude na pomoc tomu se zde v tak řek ses z chovat trpně při ten modlitbě čili když se budu chovat trpně přivodit za na vůči tomu bohu patřit budu se mu odevzdávat tak zažil zažil taky s co je to se roste svého z celé mysli své z celé duše své z celé síly své když se totiž odevzdat v tom koncentráku celý. Život. Jsem tou chvílí vstoupil do trpné modlitby rozumíte neboť jsem již nic nechtěl o to světel svou vzdal dovíte vně. A proto jsou vzata nastoupila trpná modlitba v mém běžném životě v jsem se nebude tak běžně o neboť se tam metodou pól o že toto nové nádoba ono nýbrž jsem prostě z něho žil. Vy jsem byl trpný. Nýbrž jsem prostě sám nic nedělal dal všechno on za oni všechny měl vedle mně dojem že se dělal daleko vize kdokoliv z nich. Tedy ten dojem správný dělal se viz než oni ale byl jsem přitom absolutně trpný vůbec nic nedělám fakticky. Takže ne tohle tu věc vám musím začátku že tam když do pochopit třebas jenom tomu s o to stvoření tak tam se pochopit co do trpnosti a co je toho aktivita že tam tomu člověku bylo dáno dovím ku. Jak v nějakém duševním stavu. Jakém přechodu do vyššího duševního stavu dána u trpnost dal mu možnost být trpný to znamená tam zrozen na po žena. Jenže on z tam pořád mluvím. Abychom tomu dobře rozuměli a tomu na že v tom beztak rozumíme člověk tažena. On tam od vých začla být člověk a žena. A próze bez člověku bavili o tom z dvěstě let s teologové jestli je žena vůbec člověkem sine něho nějakou pomocnicí s nějakou věcí bude taky zvířetem dovolit co všecku co u toho ten nesmysl. Tam do či do dosti byla přidána trpnost tažena. Protože člověk pořád v jeden jediný člověk ani ne na dám ani nevane brž byl to člověk který měl vyrovnaný fáze je nebo vlastností trpnosti když dosti to měl veliký abych nad aby se setkat s bohem vnitřně jenom země aby z tam o pochodil pozor radia něco mu říkal. V horší než když do vnitřně vnímat. Takže zase se vrátím k tomu stavu tam nepopsaná stav toho stvoření atd jevy když ho přivedl li pán u tou od rama v bohu budou o kterou spánku a ten byl tak to by se mohl si to žebro žena oku svou do tu evu. Zrovna tak to jde je pro že na žebro. Že žebra aniž to by uvědomme lékaři to vidí dobře kdyby nebyly. Kdyby nebyly ten smysl stahovat a pro stahovat tak by nefungovaly letech abychom nemohli na tom to světě existovat. A ta trpná stránka člověka v tom zrozené jako žena ta potřeby být také žebro ta potřebuje také. V trpnosti nesli být do míry trpní jako převod když musíme také něco dělat tak nemusíme rostlina vztahovat jaký je nutné pro ten okamžik. Čili pořád i ta trpnost je řek bych taková činorodá trošičku nějakým za či tu jsem za ten buď se z od ale to bych musel hluboce vstoupit do oblasti soustředění správného co sto viděli co tak je a tam jsem prostě člověk učil všemu tomu se později když je řečem jako příkaz milovati budeš z celého srdce tak tak to by to před tím ten člověk neuměl tak jsem tomu začal tam určitá vy psána škola a recepty jak se učí této lásce k bohu. Takže dejme tomu když se potom tam ocitat pod tím stromem který z tam doprostřed ráje a tam stali dva stromy s tím strom života a strom poznání dobra a zlého aniž věděl ten člověk že nesmí jíst ze stromu poznání dobra a zlého kdyby se všech o z tak stromu tedy i ze stromu života a on tento padat tou překročil toto tento příkaz kde vykázán z ráje pro viklat předvedu jak si to vnitřně né. Ale co to vlastně se vnitřně stavu je co co co to je z se co to vlastně. Je mez která je tam detailně popsán tam řečeno že odtamtud pramení čtyři řeky. A my dobře víme z indického podání. Že člověk smrtelnou str přeci a nesmrtelnou trojici k sobě z této z celkem složení člověka. Jo tato pojmem rub třebas. Sanskrtsky on hrál neboli hmotné tělo a oblast o kterou vnímání. E svadhistana manipura anahata. my višuddhi vás hlas rad spoje po stránce vzestupu zvanou dlouhou cestou mocí radžajogy anebo to nazvu. Jiným způsobem těmi složkami v tom člověku a projde hmotné tělo astrální tělo elementární tělo nebo lid kama. Potom rajské tělo a nižší rajské tělo vyšší buddhi a. A man jiskra boží v nás. složení člověka čili i indové vědí bez o na to co je psalo by byli si přitom oni nebyli do tam psalo se zdá odpověděly že člověk se skládá z nesmrtelné v z ve co chce a co temné trojice a zas smrtelná ze třicet to jsou ty tři řeky ty pramení v člověku která je v oblasti ráje který je v člověku rozumíte. A to je velice důležité toto v je zase dovede pro v tom koncentráku todleto všecko v tom oka byl jsem za tento život a že když třebas ten tomu oni mocní život letadla řeka pramení v ráji. Pak nemůžou spánku pramenit také z ráje na ten můj život jinde taky pro na ten nižší rajský taky pramení z ráje a tak dále pak tedy když se toto dovím tak jsem prožil stav protože se ocitl v ráji a věděl jsem že odtamtud pramení tento v s s s s s s s s život který znám jako takoví než že ten božský to ještě ne ještě zdaleka ne ale tam nějakým způsobem jinak pochází z ráje ten božský ho před za kliniku dovíte z mého výkladu. Ale tento život tedy mohu vnímat i smysly nebo nižším způsobem než shora co bylo z toho mohou chápat ten pramení z ráje. Takže když ničeho vlastně když si žiju v tomto světě. Tak nemohou se vzdát naděje že se dostalo do ráje. Každý člověk i když nevěří vůbec nemuseli věřit tat v tím mu tak tím víc s po tomto o radit touží tak touží o dobu slasti to se na po ráně. Vypadá vás toho velice rychle. A jenom protože s po mým na on si myslí že třebas žádají nějaký pudy na vás na povrchu takle padá ale s fakticky si vzpomínal na na dobře pod jsem se ten šat z tam zažil že to všechno říká povídání o ráj vim dobře to byl v zk že ty pudy nebyl přestaly za liž překročení práh ráje prosto se někam dál tak tam se dále praví notak a ten had svedl tu evu a řekli ten pán bůh vám protože on nechce aby se z toho stromu je jenom pro toho aby se nestali věčný jako ony věčný koho to nepřeje ten had úžasnou pravdu ten had totiž než že by pán bůh byl hrál ale pro v tom z toho podstatě toho co říká protože tiší ni. pokusme jenom v ráji na úrovni své snažíme jenom v u světské věci chápat a o místo o nějakou radost jakou slast tak mi z toho padáme a nejsme věční víme i ze stromu života v tom ráji ale ti způsobem že nás on nečiní věčnými nýbrž na to jenom udržuje ve stavu živé nic víc čili pak se nemusí bát že budeme věční žije když takle víme ze stromu života proto nezakázal. Lidem v ráji aby jedli ze stromu života kdyby za to o jenom aby jedli ze stromu poznání. Teď ale když je vyhnal odtamtud ty lidi a postavil se rupa s plamenným mečem před východní z pránu z ráje a to všechno bych bohu detailně viset citu znamenal vnitřní stavu. To vůbec nedokonalou bráno ale je to to je to přesně do to bezvadně jsem ho obrazem. Ale dramatizováno tak teď sám hospodin tam říká tak budit jdou řeč. vám nemohu dovolit tat se vyvrátili nazpátek a postavil se jsem se rupa nebo cheruby možné číslo. E z prameny mečem se mohli vrátit a to z toho důvodu že se vrátily a jedli teď ze stromu života kdybyste věčný jako jeden z vás a to si nepřeju. Z jsem si to když člověk v ráji jedl ze stromu života nestal se věční jenom udržoval se v tom ráji ale když teď když začínají ze stromu poznání po také ze stromu života stane se tím věčný to vysvětlím na vlastním životě jsem ten zážitek zažíval. To není z něco z toho někde někdy nýbrž se stane každým člověku tak nebot tady o tom píše to on dobře věděl a všechno to oral minimálně tak jako a. vám říkám jsem si zažil tak. Když jsem začal o to o tři a půl roku do těch sedumnácti jednat správně podle vědomí které nebylo z rozumu nýbrž odněkud odjinud. Tak od chvíle. Ve mně rostlo nebo dokonaleji se projevovalo poznání dobra a zla relativního poznání dobra a to potom bylo dokonalejší jo. Ale nejenom toho aniž jsem to věděl kdo ustal jsem k věčnému životu. Najednou se mi sedmnácti osmnáct li deset po pro ono naplnilo co to všecko ve mně to bylo od chovat potom třinácti letem pán na správné a se nebo stát tváří z vás se svou vnitřní nesmrtelnou podstatou nechtěl jsem toho nepřál si to nevěděl jsem z toho nebyl jsem k tomu jsme. Prosím opravdu tak je to bez nevlastní bude jsem tam předním stál. A to způsobilo že jsem změnil svůj způsob života lásky k sobě na něco způsob myšlení takže rozumím tomu co se děje v ráji tímto způsobem že jakmile člověk začne rozdával mezi dobrem oslem a. A trvám na tom relativně dobrem. Poruší rovnováhu mezi dobrem a zlem je tou mezitím párech dvojic vymkl nese z toho života v páru dvojic v v v v ve nás potom pozemského života a ocitne se za ním na tím v tom vyšším životě že v tomto. Princip neplatí dobra a zla že no a to jsem se tváří tvar bohu bych tak řekl. To tak tomu pán bůh jako o ten zabránit ono všechno todleto co on tam říká ten co to spisoval je to pokud pro jiná hada proklínal ty lidi první potud tváří budeš vydělávat svůj své od ale k ženě tu tu budeš bolestech rodit na tak dále to všechno je prokletí které není prokletí po první křesťané ale typu věží ne o dokud třista roce jednat třista roce čtyři to nevědí nepře ve ten systém cesty si pokud z se dovídáme o tichou od tu si ke v mých jak na tudleto provinění vraha. Již li takto nazývají šťastné provinění čelit v z ku u boha. Že to proč přese pro nebo na sto předurčen k tomu bychom poznávali vnitřní podstatu nesmrtelnost při ze to poznávat nemohli. Mimochodem vidím že ten kdo to psal měl dokonalou konce říká jesu dělám to o hadí síle o ji moci jeho potom od platila po od hlavě jak potření někdo někomu hlavu a to by se tam museli přečíst tady nebudu říkat znovu si to o strašně domu ale se chci dostat ke konci tohoto povídá jak byste to měli v celku před sebou a to zní takhle. Nebyl proklaté hlad proklet pro jiná had nebylo proklet pro lidstvo tehdy. Nýbrž bylo mu svým způsobem požehnáno vypadal tón navrch v jako prokletí temnotou psal musel vědět že to prokletí také je jistý čistého řeknu jak zase za svým zkušenosti. V když jsem se v tom sedmnáctým roce dověděl a protože jsem křivdil pánu bohu. Když jsem na něj nevěřil. Jsem ten život ve do bez ni tak jsem pochopitelně celý život do těch se se považoval za lidských marný zbytečný nebylo to pravda. Ale tu o to se to upřímně za zbytečné marné by k a. Odvrátil jsem se od toho proklínal jsem nenáviděl jsem toho člověka kárá který takle jedná kdyby takže v této prokletí rozumíte kdyby to prokletím nebylo bývalo z vím o o tak dokonale tak jsem se chtěl do toho stavu vrátit to šťastného dětství že ano nevrátil z s nemohl se vrátit. Či jsem se odvrátil proti du jako by tam větou hlídal. To bylo to poznání ten anděl je přesto od toho poznání ten byla nevíme čí jasným který rosy z rok rozděloval jedno od druhého to říkal tam to bylo špatné toto je dobré ano jakkoli tam do stojí s plamenným mečem na hlídá ty brány toho ráje v pořádku tak tomu všemu detailně rozumím že to je popis zdramatizovat dávat zase něčeho co není dramatické co vnitřně probíhá jako skutečnost a no a tak to prostě jde dál. Ale ještě bych vám měl prozradit co po tedy jak se to prokletí pro klid tím bylo jakým smyslu nebylo. Tak například se tam říká o tom hadu že ten had byl. Proklet takže od kdo by se musel paty v zemi na s po zemi dělat pojídat prach. Tak je li. Myslím že všichni víte že když to a když někdo hadem tak zůstal hadem před tím jako potom nese v praze třetím zen dvacet po zemi a potom taky čili to není žádné prokletí. To tam ten spisovatel jasně dával na jeho oko člověče prokletí to vůbec nebylo.