Karel Makoň: 85-03B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

To pochod člověče to prokletí fakticky nebylo tak se tím prokletím že to symbol něčeho jiného co se fakticky tam dělo. Že totiž nebylo možno se vrátit k tomu co před tím bylo, protože pokrok šel dál. Kdyby se obracel se s ním stane totéž jako s Lotovou ženou, že se obrátila a stala se sloupem, že ano? Se obrátil co hodící se domu nebo ono tomu tak je tomu s každým z nás své v každé pohádce každá pohádka otroky u boha pohádka o tom že kdyby byl velice moudrý který říkali o honzovi pudeš, neobracej se ani vlevo ani vpravo do za dva do při nedej na to co slyšíš co vidíš vypořádt k u před. vidíš něco dobrého nebo zlého něco strašného nebo něco vidím bez mého. Jdi kupředu ale ne hle se bát to je taky špatné tomu zlému než prostěji ti věku před. El to je to latinské známe přísloví cesty jsem vyhnout charity děje upadne dost čili. Ona si sednout jednomu neštěstím pro dobro neštěstí. Toto není nejlepší obrat ses co ho člověk bývá těžkostem špatnostem tohoto světa nebo hlavně těžkostem tohoto světa nebezpečím tohoto světa nejlepší obranou je jít kupředu.. A prosím moře pro sum ono to vadilo když mezi tou silou avšak vědou vůli skály se proč tu poli o sestupovali protože tam každou z mat šli v abych okamžik by se dostoupí jevy klepou vydal nevěděli že to se spojit dohromady a ten to pro du tak se například když jsem s to pro. Sis silou charity tou v licet když na ba je k a no a tak do pro kuje tak každý z nás protože nejlepší ochranou není být opatrní ke nad opatrní ka. Nýbrž nejlepší ochranou je umět se bohu odevzdat tam kde sám nic řekl doka naše. Napřed vyčerpat či že způsob možnosti ale pak to odevzdat no a když ten člověk tedy vypadne z toho stavu ráje tak nevím ku lidské tělo ve kterém věr dále v tom pořád k dispozici prostou tam uprostřed dva stromy jeden z nich. Poznání dobra a zla je strom. Ze kterého on na začne pojídat v určitém okamžiku. Teprve po narození dlouho. A ze stromu života začne pojídat ihned jak se narodí na tomto světě.. Protože ještě není nebezpečí ještě nemá zákaz že by neměl pojídat protože by se stal věčným. Stane se vyšším nebo udržuje jenom tím že tele v při spíte jen pijete odpočíváte chodíte jednáte jenom udržet ten tento život s námi z víc ale nestává se vědomě věčnými tou vůbec se nestane ten tedy začnete trhat ze stromu poznání tak každé udržení do následující ze stromu života vám přidává něco k tomu. Přibližování se k věčnému život. Když jsem od toho u k jeho mládí poznával co je dobré a co je zlé. Tak jsem prchal ze stromu poznání rozumí za časem trám do pro z toho stromu poznání a tím jsem začal prasat tak i do středu života. Takže bylo v sedumnácti letech v že jsem nebyl trám ze stromu života. Tím sedmnáct dětech najednou tady přede mnou byla moje nesmrtelná prostota tak jasně na kovy daleko dosti samozřejmě. Daleko směrodatný daleko nutkavě ji daleko přesvědčivě jimiž jak se tady vi. A to způsobilo že jsem prostě nemohl jednat tak jako před tím co se na nově. Takže v jaké pak prokletí jenom se člověk snažit o to aby se dal zad na cestu relativního dobra a za šel jak to na no ví. No napovídají kristus a tím se dostane na hranice byto něm naroste to vnitřní a začlo spoj do čisté poznání a kdo se taky jíst ze stromu. Života a ten život co předním potom ji let. Tak to je asi ve zkratce jen do potom ráje a jsem z toho ráje družičku zrodu protože jednaly se tam velice důležitá a která vám je třeba aby byla tady vysvětlena. Ten člověk který tam při tím byl z kou víte že neměl tělo v našem slova smyslu ve taky řečeno. Že se cítil najednou by za tím jak se povedl z toho stromu přesto viděl jeden před druhým. A dal tatam že dal že neměl že mu bylo třeba neměl kůži a že mu teprve tak kůže byla před sám na. Teprve kůže dostane teprve po tomhletom pádu z ráje nebo přitom pádu z ráje se trestáme člověkem na se to asi li sv. Si s mi nebyli tónem že to nic z toho co viděl v raném nedělo se na této půdě na tomto svět tento ráje není na tomto světě když můžeme sic. Řeky které tam jsou milovány identifikovat na mapě ty existujou peklu svatý viz za další dvě ano. To nás nesmí mýlit ten oporu velice byl vtipný ano. A měl pro každého slovo i proto nosím se to fakticky existuje tak i tomu mluvil anebo tomu kdo měl toto poznání. Ano to byl oporu v jeví v k v s v s. A na mi to po čeho co takous kastu tak vize rohože to nestojí ani za slovo od plivá ve syna ti my věci že ano a prostor dost mu přejeme se mi věda od toho náboženství. Se přitom mi hloupý čistou pýchy no nevíme toho pochopitelně ale jsem chtěl mluvit ještě o tom hadu ne o tom že se styděli na tak dále. Protože ten mám vzkaz smíšené schoval dění které větším žen a o mužů a bych nerad abyste na sobě nechali jen pět tu pohanu středověku kdy se církevní od co rozhodovali asi že na jen vůbec člověkem na nebo svědomím tím nějakým nějakou věcí dispozic toho z muže. A pojem kdy tyto hádky trvaly minimálně dvěstě let. Se dohadovali si tažena vůbec si člověkem protože v tom pojednání o ráje a pádu se mluví o člověku. A mu a ženě. o člověku adamovi a o člověku ženě. Jeví to dělají jenom žena a jsou on byl člověkem víte a to jim šlo tedy jen nám rozum že jako člověk jenom už. Tedy to je samosebou ne vrcholné nepochopením toho co tam pod tím pod textu napsáno. Že totiž opravdu člověk se musí ne je to muž nebo žena. Musí se v tomto světě chovat jako činorodý člověk k po jako muž. Když to tak nedělá je držela nebo muž tak se neklade tak není člověkem rozumíte mně. Vy musíte se žal nebo muž jednat může znamenat všimně ano a trpně jenom do míry jakoby to byl pomocník při činnosti. A vás se vám to říkal že nejsprávnější jednání tato proto znovu upozorňuje udělat všecko činorodě co mohu. Že do oblasti myšlení nebo dosti jednání a pak teprve rezignovat a pak sebe se vzdát odevzdat a aby se mohlo dostavit pro vyšší poznání který je za rozumem abych mu být tak ženou žena. Z víte kdybych tam nebyl touto ženou mu tak bych to dohromady nikdy nedal ani na cestě bych neudělal ani krok tak je to míněno tak leže nebyla se nám že máme něco vnější ale ona opravdu následuje za může nám v tom smyslu že napřed musím se muž nebo žena provedeš všechno činně aktivně. A teprve potom o o do toho vložit něco navíc teta trpnost ženská ku v nic no tak visím jsem to by se za a let ještě bych chtěl něco z o tom z tu du oni semeno došli o tom byt ty by byl že ano při k li se příkon jimi listy že aby neviděli svojí ho mu a ježíš a ten bůh jim říká proč se stydí kdysi když se při by ses styděl no. A on tam říkají že ten a nám říká nebo pro k vám nebo vlasy dohromady říkají nam se oči otevřely. Otevři se na moci a mluvíme že jsme muž tažena jsme si měl bych. To byl ten veliký proces který se v m se v ničem wu li znázorňovat protože to bychom to do pro dneska neuspěli jenom mužovu ponese to ještě pustím. Jsem pro si by stal za to by protože co o tom jako on prosto otcovým to vynechal co to bylo v než že se dívat z jsem to vynechal. Ale bylo by dobře se o tom za zmínit pletu před dost ale že jednají jste že tohle toho platí na určité úrovni ten s tu vzájemných je tou obranou. Jak toho tak onoho organismu aby nebylo těmi vlastnostmi muž zk jimi nebo ženskými být k vám ho tam kde nemá být ty ma bytu učili něčemu tím vyšším vobis plete život v tom propagoval abys dále existoval na bys českého ukáže svoje chtíče žena nemá být kdyby tady nebyl trestu tak to bude ve z půst že ano. Ale tohle to ježíš kristus přišel zrušit ve že by byl chtěl dělat z vidíme s tou dítky ale že nastolil vyšší způsob užití toho sexu. A proto když přišel třebas před fíkovník zase ten mystik který se opásali ti první lidé pořád tentýž fík. E budu pro teď když přišel při těla nezapomenu ale musíme zda se o kde ta věta musí viz složitější. A proto se budu pokračovat ale nesmíme tam mnoho bez ten zákoně mluvilo o fíkovníku. Fíkovník je to rostlina která od nadlidském východě slouží k obživě byla klesla. Taji se ve dvou fázích jednak zelený které na že na potom v letět trpnou vše za dal a my také z toho fíkovníku. Z toho co s čím svůj život jsem tady jako podporuje v nadto ještě e bereme ještě ježíšem na zralí a bereme taky šel zralí bytost a on tam dále praví nějaký ten člověk ve starém zákoně se ten fíkovník se roste sama sebe pravdami cestami stáváme se bez přičinění vlastního dospělým milovník za semen v zase vás fungovat polo víme ale je dobře říkal ten starozákonní. Prorok aby ten fík také obdělával aby se hnoje ne a tak dále aby se oko nával výborný podotknutí ale když najednou taktice se k tomu to co tady jsem napověděl dostaví v době když výkyvy nejsou na pro mech před vší aba chuť zasít. A říká ho při nemá s výtky proklíná živ kyne po neseš a ten fíku okamžitě zahynulo a do z něhož suché všeho. A opravdu když svět pravdu když řekl mu tam někdo se ptal. To budeme když někdo měl nějakou ženu a tou potom umřel vzal si jeho kdo nemůžeme do jiný. Zase umřelo a tak dokonán nakonec kdy sedum lidí mělo tu ženu u to jim bude vybrali byl budeme nebi nebo tak něják byl po smrt v jeho stal se usmál říkal tam chce. Člověk než je a dává ne. Čili prozradil že on přišel proto aby ukázal nebe je ten dualismus muž žena neztratí. Kde platí které dva fází ode na tam se bez toho neobejdeme bez trpné činnosti do ta může mít povím oženil muže jako o trpné činnosti jo trpné ženské možnosti jo tak to v životě myslet protože každého člověka s nese o si že na města anebo. Smysl nepochopení licet tam dělo a tak teď jestliže on přišel a ukázal na kříž. Tak ta ukřižovat toho člověka který byl dvojí mír rozumíte atd tím překonal stal tu povinnost být trpně činný. Čili tušil ten chtít bez mít nic v tom smyslu v a. Tomu se nerozumí normálně takhle takže si říkej co co z on to byl tak vydobyl volenou z tušil sví který za to nemohl za to mohl ten fík protože je před obrazem toho všeho co dělo od ráje podobu života ježíše krista. Nebyl před obrazem všeho o to aby nám to napověděl co s tím on přišel udělat tato musel viz tušit z mít. Musel při v době když se ten přít nemoh pod li mít ne no. Takže i od jsem velká naděje pro nás i člověk který si osoby musí že není zralý že nemůžeme z duchovní plody. Když tuší v sobě ten fík který je dvojí značným dobro zlo. Trpnost činnost jsou duší a jde za kristem se na ten kristus se potom dál ne tak k tomu kříži se tak zvítězí nad člověčenství na ježíš kristus vedl člověka za člověka za něho na ti. Že k božství do otcova domu do všech není člověkem nýbrž že je synem božím ano no atd. Při v to by že zažívat ježíšův život tak jak on ho žil nemůžeme nikdo z na s ale když si to někdo mys jako přestaň si třebas mysleli tou budovou svatá terezie ještě v v v v v přes z nás ten stroj jisto bez toho do o dokud sis něco patnáctém přestat ten století že musí že na kříž se musí dal ukřižovat na tane jako tomu slyšet jsem tak je to jsou zase se trápila bylo v je řízena z toho nešlo jim to. Říkal španělsky jednomu rok ve do po do domu vyhnal ho bolelo ve do po dovolil vám umírá hrůzou se nemůžou zemřít vnitřně nešlo jim to mít to nejde a že čili toto napodobování vše krista je absolutně špatné vsazen za to přede trp po osmnáct třemi byl jste nebyl schopen vysvětlit. Pokud nechal osm nad se tam pata by nám dneska mohla vysvětlit jak to fakticky je. Že totiž napodobovat slyšeti znamená. Poznávat jeho života kde jsem na to není zbytečné kde jsem ve svém vývoji. Na podobat to smyslu že budu jednat tak aby zjednal podmínky k tomu se tam v životě lidském li v životě panny marně životě to odlišení tělo tak dejme tomu že panna maria měla porodit se bez syna božího. Tak jak je pod mým ky člověk musí zjednat aby se to i v lidském životě stalo tak by se to v mém životě stalo v sedumnácti letech v to v na protože jsem na jsem neměl rodí ježíš kristus byl jsem do totiž při s půst. Že jo. Co opona ještě zapíral o tom bez ale tam když nevědomosti o nečiním ale činí zbytečné potíže. S ke život a narodil se zdali se proč. Protože jsem u šest třináct sled jak si jednal správně na panna mary před tím se snažila správně žít. A proto byla dokonale připravena k tomu ne v aby se z zrodil syn boží ve když se zrodil v člověku syn boží tak to nemá za vás takže by jako všechno věděl čteme mluví nějakou kterému to nedovede vysvětlit. Po jenom cítíte tíhu toho nového života tu závažnost takže se točí okolo toho ježíška přece dom kde je tou cestou za ním nebo s tím lépe řečeno a ještě jsem již již s ním ne z ani tehdy ještě ty rodiče a tak dále. No ale on takle ode do třiceti let. Ten člověk na po od ježíše v tom smyslu že nemá pohrdat touto společností přejímá být oddán všechno co od něho chce u to poznal že to správné na to po rozum a co smyslu poznávací při něm narodil ježíš tak jsem smysl tak jedna byl tak aby co je správné as co od něho svět chce přesto se na světské tak rodila bude. Ovšem může i studoval na vysoké škole klidně přesto co světské na tom nezáleží. Tím se velice připravuje vším tím co dělat co tento z rasy zk je na další fázi. Při jak to pro v něm dospět do určité míry tato poslušnost a v tom že jsem dokonale vzdělávat v tom co lidé chtěl by se z těla e tak se dostane. Ta míra zkušeností z toho vyplývající duch světa by se k od se to přeteče do další že do další úrovně proto před tak pro umět v sedmnácti letech do úrovně narození ježíše ne tak to tu tohoto člověka přeteče do jordánu jsem z rozumíte to znamená on se do že je synem božím v né. A že jsem směrem bohu zalíbilo v to ovšem když se do že se v něm bohu zalíbilo to nedozírné následky. Protože když se bohu zalíbilo v člověku. To je tak něco závažného teta něco z odpověd mého. Bůh se ze že shlédl nech v v v v v no to je jak na to čas v ne ten člověk protože k tomu bůh chce když ho zač nám vědomě milovat tu protože jsem si to uvědomuje totiž že ho miluje. Na tak to je veliký pokrok dál a když potom. Se ocitne zase ještě o svou se na kříži se ocitl v tom koncentráku ale zdá tento život jako ježíš snu to se vším bez lítosti nad sebou přestal litovat. Tak to ten braní následek žen potom nemusí dělat vůbec nic přestože všechno dělá daleko lépe než ostatní a za něho dělá ježíš kristus tuto svatá terezie dobře pochopila ko myš o stravu z kom když spí jež tam nech než jemná a o nada. nedělá nic z víte z toho či od níž španělsky že to mám napsaný španělsky ale i k nedělal nic viz byl si budete jsem pro za tolik na tolikrát pro tolika tolik nastěhovat nemusím tolika pro za zrod provedla v co za klad budu snu jsem vůbec nedělala je záležitost za do z kristova který miluje skrze miluje nečiním překážky ode semen aby o nečinně na překážky aby ho nechala pracovat a aby. Mohl volně mohl milovat. Kdo je ochoten se dát tou láskou s všem se odpověd nebo nemůže dnes násilně člověka. Tak jsem taky v tom se tak kupit kristu viděl že u on je do který ve mně miluje že on je to který ve mně skrze mně poznává že volně tok který skrze mně žije z který ze existuje. Vše je to nejsem já. Čili co se do z ku přibližuje k tomu pojetí svatého pavla. Jsme nýbrž živ je ve mně kristus snem. Čili k a ty stupně jsou přijdou dál onen tu ta jenom jsem ukázat toto znamenala se od jista že ano. Že to je vlastně jednání na určité úrovni je tak jako jednalo třebas napřed panna maria potom jako jedno ježíš do před že od jako je dal ježíš o svýho třiatřiceti a tak dále jo. To se může člověk naučit když to dělá soustavně tak se dostaví zážitek kterou podporuje v tom aby byl schopen na vyšší úrovni jimi doví li prostředky natolik v protože v na každé vyšší úrovni musí přibrat další prostředky sebezáporu ne. Může jsi mi minulými vystačit s to se by se při s tím jsou čistotou panny na je to se na vystačit se třeba ještě jsem z dělat třebas v tom von byl v v ježíš byl pro vás zem nebo tesařem ne v tom jsem se naučit tesařství tomu co li od něho kdy aby měl jakmile toto člověk zanedbává ne za tu společnost nežije z říká se tak nemůže se dostat bylo dáno bez. Dala. Ale ten ježíš tomu neodporoval když byl na světec se z kdy bylo že v tom pláž v tom chrám to za tam se mluvilo o bohu a s tři dni ho nedali našli ho. Tuto cety tři dni v ne který by si to pro potom co s u z tu brzy na nižším stupni toho vyššího stupně. Ale tak on říkal matce která měla matko co pak neví že musím být v tom co je mého otce a tady se může o moc to musím být se že se nemohu víte z toho ale poslechl přesto. Odevzdal se do rodině žil do před let s tou rodinou a nikdy se od neodvrátí ne přes taková nechtít najednou všechno strhnout to nejde to se musí projít opravdu poctivě každý ten stupeň. No tak se zase ježíš kristus ano. Tady mně je řečeno to dostat se řeknu opakována dobyto nedělo na co se mu povinen. Že věda se tak do volně liší život z náboženského poznávání neboť ona el prostě el stavy nějakou hypotézu za kterou v ten potom si prověřuje v praxi dělat potom sto o nějaký zákon který se staví si po ze jsou v nýbrž podle zkušenosti em který je tedy za se se potom řídí teprve ne nikoliv jenom po vzor nýbrž zkušenosti a na protože si to taky. Jenomže rozdíl v tom jak jsi tady ve řečeno tím o to bylo z si říkal náboženství k s tím říkám to co si žít jo ten se takže místo hypotézy začátku nějaká víra a tu víru on experimentálně v sobě vyzkouší a pak to přestává být žit poté z ale to zkušenost náboženská ne v která a spojují předním jako vzor a ne pro co chceš. O jisto nějakou zákonitost oko za kritus milost působení milosti boží dětem dál často o tom také mluví ne. Čili nejsou si tím ty zdravě dal jsi na by ta vzdáleně se mám to povrchně zdál ale říká jsou propast je vzdáleny. Proč protože věda si zamanul a v tom starém o jakém měl ohled plenek a žena. No to je chyba vědy že ten takže si těch plének drží že jsem dovede vymanit se z toho dětského věku že jsem v dětském věku. A v každém oboru i v matematice tat tak je že totiž si zamanul na že všechno musí být vždycky svou ven. Ten experiment když se pro vede na nějaký pro tezi v do taky byla po byl na rozumně. Ale že nakonec musí odpovídat všem doby s kým zase nám že to musí být pravidlo které nakonec pochopí i tento ten semen neprovedl na něho jsem to jsem provedl někdo jiný ne. Mám. Aby mohl se podle toho řídit i když tomu nerozumí když ale aby věděl že to od lidské těmi následky v na s kým vodou věčnosti toho pochodu s jakým se k tomu ten je za stav v. No a tím uvěří tomu věci nemusel znovu prověřovat no tak jenomže jenom hře. Ten vědec si z zamanul na že toto bude jeho systém kterým bude na čit vědu kupředu. Smyslové vnímání končící rozumovým rozborem úsečka a able to si zamanul na tom trvá v kdyby se to vím jenom z tohoto oboru poznávání v. Tak je považován za vám na nevím koho to řeknu za blázna chce za nevědecky jednajícího člověka kde to nábožensky založený člověk při se na čát taky že po ten sub které říkáme víra ale tak i po z nás i jedna rozum na. v tom prvním kroku se toho liší vezměme řekněme to co jsme zk trik žádali o stvoření světa. Jedno za druhým je rozumově neudržitelné a když to chápe tak jak to tam jednom tam není slovíčko které bych jako vědec visící v oblasti a be že to co jsem ve zkratce mohl to vůbec přít no to musím zavrhnout o to to mu tu pak klidně on on klidné svědomí kdežto člověk věřící četné hotové tajemství tomu nerozumíme a atomu ale přít čirou začíná někde. Ve kde vůbec nezačal žádným vědec toho pak to by si netroufal a stal by se nevědecky kdyby si troufal v tady začínat. Při potes za náboženská které říkáme víra není rozumná krédo v absurdum říká nějaký mám v že ano. Ale byl to jak jsem se dověděl poprvně v co při tom úzkým nýbrž byl to před tím nějaký hřích mám li do boha nám v ano čili oni pletu teorii dobře znali věděli že to absurdní že to nesmyslné věřit. Ale přesto věřil bych ale. To je tvrdý boji odjakživa mezi náboženství tak vědomo který je založen na tom prvním princip u ty ji po syna o ženský. A potom to jde dál protože ten člověk se chopil něčeho co je za oblastí páté. Tak hledá vůbec žádnou práci za to to obraz za tuto musí za tuto zahradu se dostat dál. A on postup je začínat odstraňovat jednu hradby škůdce druhu to si bo v třebas ním do vám to se rovná na žil v inovi tedy otevíral toto jsi lidském těle že jsem otevírá a poznání nové a nové které není rozumové již jen na to rozumem za rozumem posed se vše že skutečným svět astrální že protože ten mental že z že tady s kým že skutečná nesmrtelná. Duše a tak dále. No a proto jsem vůbec nemůže o tom se vůbec nemůže v jeden z dovědět nic protože se mu vězně. Životem za rozumové a to je vězení kruté ale a prosimvás vězte tomu že on takle je při nebo tak nebo tak které daleko větší pokroky. vím že tam vedou věci kteří nám mnoho věci přišli a nebylo to rozumné a ukázalo se to rozumné s je tu. Ale nedali všechny možný cesty k tomu aby to prověří rozumem a aby to dokázali že že to nesprávné. Víc takový věci namnoze měli co dělat s tou z z za starou vědou bývalo která nadto ještě nepřišla která říkat toto je prací sví v oblasti vědecké ča no tak říkat si že tam bylo od to jako v oblasti náboženské na taky u z nával. Ale přesto i tenhleten vědec nevím po číst toho a hle v s v k podívej se v jestliže například dneska el tak hypotéza. Že víra novou v tom smyslu že s tou jako vstup do nějakého systému. Ze kterého neví něco nakonec vypadne. Čili čekáme v potože obou nadto z toho z u toho vypadne a on ten vane něco jsme voze předvídali. Tak s tou se jež je že se to velice o do tam mu do tomu bůh v náboženském způsobu že když tam také člověk neví co očekávám že ve špatně hodnotit třebas i ty svoje stavy protože to on men nemůže předvídat z ve kam motto povede ale je to vrcholně správné že to nemůže předvídat že by se co moh na to tak bylo by to o to by k na rozdat tak o to sugesce v. A ne je faktická s ke poznání o zač je ta věda se liší od toho náboženskými sice člověka ti způsobem že nemůže podlehnout v tomto smyslu o pohyb nosem nebo sugesci protože dneska rozum techniku která je postaven mezi tím. A jsem mezi k tomu nic který za tu li za tu hypotézu a za ten že a mezi ten výsledek. A tomu místy jen ale úplně jasným způsobem neúplně tak závažným jak jsem tady předvádí napoví je nějaký směr nový k kterým se dát a který před tím třebas ani nepředvídal ovšem upozorňuju žil že napovím často velice chybně a on než na to přijde tak mu do trvá možná dvě století víš. Protože svěřil se někomu don nemá všech pět pohromadě a ten ten stroj se za tak ve lety zase vším tím dohromady v velice riskantní za těch oblasti lékařství v tomto přítel takové nesmysly po že mohou by hladit celé z toho pozor nad pozor na na ty chlad li ale v toto se stalo li obrací náboženské jenomže si tady namítnout něco jiného. Tenhle na po žensky založený člověk nebo který hypotézu e ježíše života že pojem nějaký symbol se po mávat váží ten když se toto opustí kam to spěje. Jenomže nemůže mít ten dycky víte ten veliký rozdíl kam to spěje tu odešel z kdyby to nedovedla ne kde se to vůbec se k tomu co tvoje nebe napřed si myslel do se za přesto skal smysly někteří myslí že to nějaký místo ráje místo mne to vůbec není nikdy nebylo ve stav. Let takže to je to jsou omyly který trvají náboženství tisíce let ale nikdy to ne jsi neodvážil pro tím říct ani slovo třebas stezka odvažuje ve dostat ze století říkat tak ten obrovský pokrok. A než si budeme odvažovat se postavit proti tomu co mám řek tady vyber netýká. Do toho ještě bude taky hodně dlouho trvat nejsem zatím zjevení. Protože jsem přitom ví. Protože tyto věci vyučuju jiná na při ve mně na provaze to do to v tom musím vylučovat se musel stane jsem si dobře vědom lability těsto všech věcí. Vrať na sv tohoto poznání takže opatrně konám pro zase stoupá do hlavy je to veliká vymoženost v k a to chápu a my jsme so do oblasti pozadu tady to co co lidsky stát trávy tak. Ale nemusíme vzdávat se nad sebou úrovní ale protože mi potom přijdeme ale se tam dostane se s tam kde jsou dneska oni tam třeba na západě do oblasti poznání tak oni zase udělají nějaký prodala tam v jejich chyby nebe nemusel dělat to je veliká vymoženost. Co se zadělala chyb v oblasti náboženství si to jsem se představit jak by si to dětinsky představovali z z jak tomu věřili že to tak doslova musí být si nevážit moc mohameda ale za jednu věc silou vášeň takže všechno byl dal stanout to co z toho neváže jen když tohleto řekl nejtěžším ježíš všemi je brát. Doslova svaté písma. Jsme nějaký smilstvo nebo z lásky k krádež nebo mnou protože nebo v vraždění když myslíš že brát doslova písmo z vás v prosim za na tak je v velikým svých jsem s brát doslova vymoženosti dnešní ti ven ty si všechno k doslovný překlad když si to ocitl na náboženské cestě tak jaká jsou v tom skal jaká jsou. V tom nebezpečí nemůže soudu při jisto neumí není ti vede cvikem není se nedal ale ve on se od do toho z jiné strany z je to neříká a že to nesprávné. To ne to on to tam nahoře vědí všecko sestra odnese k je to nesprávné a a a ne jenom po za post a no tak vám nechci oponovat dál protože v mám hlad v ne v ale v jedinou od proč odpovím dál ale od ponese to opusťme znovu. No při plných místech jak v dělat poznal sval z budu moc by k na se pokračoval dál už. Nic co věda když tedy dělal nějakou hypotézu ubírá se z koho jsem na to abstrakt a v el náboženství když že kde se opírat o nějakou dosud. Osobně nevyzkoušel no tak to s tak byla před tím dávno by zkoušena jež krásný příklad je tam cení s tohle vynalezla nikdy ne. Jež si jak je joga která pracuje v nemá systémech které jsou staré tři tisíce možná více let. A čili náboženství nelze nic změnit tam nelze nic o bědy. Tam byl ze jenom přít za to jak jsem to dovědět se jak se to ví. Takže dejme tomu když jako jsem tady tváří svoje obě vodu tak to neni pravda jenom se dostávám do oblasti dávno objevené. No prosím. Vzor tak ve se to jako říkat že nic nového potom jsem stojí psáno v živém v že ve ani byl v tedy že se neděje nic nového nýbrž tam se objevuje nám za mi zen tady jsou ve se objevují za jednu syna jedné na téže úrovni v zahradě které říkáme el a že od z smyslu takže mu to moje zpracování kdežto tady v náboženství toto kdyby se dělalo tak je to přešlapování na nic jakože i ve vědě to přišlo v onom místě ta chápu fa. A jenom že novém obalu. A tam toto seděla tam se z úrovně ze úrovně dokonce nad úrovně na o to znamená do ní. V li v ram si on o potom nad vodami ven. No ale to stala nestanou tak jenomže vždycky stal člověk pronikne nově el tak tam se dala že sebe k situace ve které není je je tomu trošku jinak přesto říkali staří neboli ten podezřívá věda na o ženství že na ženství rad pro ku vězte co věda objevila v jo tak to vypadá. No tak prosím. Že my když jsme do toho a týká se podotýkám naše dnes zrovna stal tak bych chtěl tomu říci že se také nese to nebyl náboženský spis ani zdaleka tak a to byla z vyšší úroveň vědy a my z jenom si přejeme že měla nějakou úroveň ne protože to je dovedla k obaly do náboženských sil obrazů. A dělal to proto že lid v době viz pročetl byl nábožensky založen. Ale podstata věci za co se přijde postupně ve všem je vědecká čistě vědecká dobře po o že zkušenost myš. No to řikám že to o vnitřní no to je moje názorné prostí v ní. Který na úrovni a je na které pracuje věda ale tam samosebou se používám nějakých metod. Které který se nepoužívá třebas na jiných úrovních ale je toho do zláme a proto o z o tom to byl obdobný tento kus mávám. Ale nechce se od toho vědce nikdy aby ten experiment dělal na sobě nýbrž na něm se chce aby ten est není dal je obecně obec aby bylo obecně stavem s mimo mně bych on může mi toho že tam pochopitelné ale kdežto náboženství si přeje bez tedy na to na člověku samotné. To veliký rozdělit po náboženství nikdy nejde za ten experiment člověk nikdy za ním je za tady david a to co se věda by se strašně op pro mohla kdyby jako proto jenom znala v tom musí být. Jednat dušičku šířeji protože přes ten celý žena ku a je tak tam se musí duší č k ale narazí na stěnu pak dál nemůže jít kdežto náboženství které vychází z páté o tím tou sousto v tom smyslu jsou si rovni s vědou je v odbývá trošičku někdy nehezky tu úroveň naší našeho poznání normálního protože za a tam. Znova třebas od vydal další úroveň možné protože jde ještě ze zranění kde na ty mu v jeden nad ty o to si nad a podobně. Ti boží jsem chodil že se fu. Věda nemá nejmenší tušení v tom stavu ve že dnes kraje jaké složení člověka že křižovatkou všech cest vesmírových do vesmírových časových a prostorových i my o časových a v no a hlavně ve prostorových a tedy opravdu nám sice se všichni vším majella svého oboru pravda ale nemůže z době jsem z toho vězení ve kterém vězí byl věda ovšem. Nýbrž jenom vel může se dohadovat třebas potom ostatním co z toho pohledu svého specializovaného kdežto u toho náboženství je jste si je ten pohled z nějaké úrovně. Nýbrž tam je op pohled z různých úrovní že ten člověk se dostane na úroveň druhou třetí se mohou a pak se dostal za ty úrovně to se vůbec věděl o tom nosit nikdy nezdálo a v tom se totálně liší život možnost zabil si by se cítil být velice li jako v spoutáno kdyby se mu jako ten rod to nemůžeš pochopit to co jeho lidské na co ano vím co ji v rámci páté ne se začnou od z ně. Tak to lepší není to povím v k představit si pak musím za sebou kou ale nebo může to stalo se co mi tady napovídá že i v tom náboženství. Ses hle jídla náboženství pokrok síly vědy především po krocích rozumu. A že tedy jich těla všechno u zákon je u přesně při lest na do vlasti vody čili vzorem byl aristoteles s ním a no potom jsem pochopil nějaký pan tomáš akvinský jiní a na to si sedla a myslela si že bude moci stejným způsobem as není to se působit jako věta těch oblasti rozumu zjedná jasno. A nezjednává pokud sis semena to obraz pro musí zní a aniž tam tomáš tak lidský jednoho nese do oblasti vyšel nechtěně pochopitelně tak tak těl celou svou summu se o rovně na které jsem katolictví do se s nosí postaveno spát mu to zakázali. A tak myslím že v bychom asi mohl tady se domluvili v ne. Že to trošičku jinak najednou za to upozornil o watts se s ním netroufá mu pozorného. Že náboženství nehraje roli ho o říkat nebo analogie protože jsou ještě dalšího co on tam nenazývá ale když o tom. Ale že tam je hlavní od toho problému že jak v tom dalším se za rovni bo pravou se pohybovat a jak z toho vytěžit pro tento život. Protože co je toho co je za logikou a analogií to je zkušenost která se nedá ani logických. A to lidsky vyvodili z toho co tady jako zkušenost člověk zažívá. Neříkám že stojí proti této zkušenosti ale ježíš to vyjádřil krásným slovem z ten mrtvých jo čili tam pro na více za logikou a a to je život s. A tady je věda dodnes a jsem jenom biologii nemluví o životě nýbrž poznámka života o no o životě neřekla ještě ani slovo ano. To není biologie vůbec to jen málo to o po vět kou životě ale na po že si na ka o životě ano jsem pravda cesta na život že ano. A v tom jsem zase dosud mně mentální liší od vědy náboženství ne no ne zas zatím smířit s prosím ekg. Sám. Sám. Sám. Sám.