Karel Makoň: 85-04A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

se dojem když znáš dobře moje povídání o zkušenosti tak o nenáboženské. Máš dojem, že jsem v pravém slova smyslu experimentoval, nebo že jsem měl chuť experimentovat? Nikdy ne. To na experimentovali možná lékaři, to je pravděpodobné, to se strefovali, to je jasný. Na mně bez experimentoval nějaký pannen dlel se taky pravda. Ale a na experimentovali střední vědy taky pravda ale sám jsem svého jasem ještě řekl na ho ale jsem byl vždycky veden jen ve se rez do prostředku věcí ten jsem tam spadl když jsem se nevědomky dostane takovou úroveň kde jsem tam jako patří do vyšší úrovně protože jsem před tím něco provedl jsem se nevěděl jsem to máte následky netušil jsem ty následky čili let tady že se na odezvy. Je něco jakmile se vím ne už. Z toho budu mého otáčení se kolem sama sebe že ve sebe za před let tak se dostaneš někam jinam a na. Než k tomu klamnému ano tuto dal definovat velkou přednostní ka. A tohleto za následek že vy protože než slovy ky ano je petr pomohla jenom to znaku pochopit když bo. Věděl že když bude analogicky mluvit o kvas za o království boží protože to se pochopitelné že to způsobí tím způsoby jako o ten k vás třebas. Ale věděli že to vůbec království boží nikdo aniž si myslel že království boží je po vás on říkal je podobno kvasu. Rodí. Ale po podobenství spočívala tak stalo to prózy prosila v skutečnosti žes to je podstata věci mění je tím vstupem toho procesu nese za stupeň se do spoutávat prožil začne fungovat pro kvašení začne fungovat na asi tad. Tak v člověku prostě na o že si způsobuje kvas který dokud funguje tak byl nepřestane choval dokud na shodují všechno co tam bylo možné ano ano a proto když v mohl tří let když se přes mírem ale oheň a hoří do dokud to všechno na schod ano. To je něco naprosto nevědecké jeho vás tím jsem bude muset těžko věda as jako o. Od týkat od řečeno to dejte před tím vůbec zbytečnosti pod týkal. Ale nestranně musíme přiznat ježíšovi že na to byl nejí mírumilovný či člověka dost řekl tak mu hle věc an protože dobře vědom že zatím to spálení všeho spali lásky k sobě těm nejvyšším svým stojí něco daleko lepšího. A co je vyjádřeno krásu v symbolem všemi před víc poprvé po stává a to mu mám z toho vám tak tady z toho komentáři k jesudianově ji že v kapitole o modlitbě ti kdo z vás vysadil myšlenku že člověk v. Se marta si před že za přes tenat stalo u se nepřestávalo vědomě nesmrtelnými v ne v ne u vzpomínkou na otcovský du u mne s tím že ho vědom vyd. Li takže tady se ptá a jesi se vzpomínce se dostává člověk vlastní vůle a co z klidu v kom třeba co si z vlastní vůle nebo z donucení okolnostmi ne u. Anebo v ale tak že bych na to podle takle že se tam dál přijít k tomu co mu z nich stran osobně bych jako osobě věděl že zval z toho z donucení ne zásadně v tom svém nikoliv z vlastní vůle a to své výhody i nevýhody kdy vědy v tom že to o nás které neuznával. Správnou metodu. A to výhoda byla v tom že jsem do toho vůbec nemusel vlastní vůli či tak se mi nemusel vlastní vůli odbourávat nikdy které praví o na proti vám do toho do plnou parou za se pro na antonína celá dopad nikam sledovala berte. A pro co to oživit při vlastní vůle a to jsem dál klepejte a bude vám otevřelo tam vůle nehraje roli než klepat a on se nevěl ženy vás k tomu mít přestat tyto představy klepání rady nebo masy od neměla co se nedá provést. Takže bych řekl že nejstarší vstup do této oblasti poznání věčného života ten pochází z ho v tom nás ti a no to odůvodnění teďka jo. Když se člověk zrodí jako člověk na tomto světě obrovské násilí přátel od toho pro dítě dívala dává ale o když pláčeš k vede razí dech na tak dále. A když se těžko smiřuje s ze si tohoto světa že se musí o sebe víceméně starat a stavte oči měl k životu se nesměl nemusel o to starat jen to je pro něho mít těžký přechod. Čili násilně při taženo úkolu. K který je začátkem toho procesu povýšení člověka. Syna člověka na kříž který vede je že k vědomému věčnému život k ku čili první krok tak každý z nás na této cestě dělat násilí neboť on si nevymyslel ten porod ten dobyl poroste na sebe ale ono je mu to násilím nuceno sestavit obě ano. A jestliže se v tomto násilí potom soustavně pokračuje potřeba v mém životě se v tom víceméně pořád pokračovalo hned za aby ti rok o tu po mém narození se další násilím na nevykonávalo o po další dva roky o tak prosím vás do toho musím považovat vzhledem k situaci rané obecně platné to neni za nejlepší systém. Toto násilí protože je to opravdu. Po si od tak rychle kupředu žila dodneška z toho žiju nebyla svého žid pasivně pochopitelně a s tomu co o tom něco udělat co při to musel být poslušen toho co por pro za správné nebo co znal jako správné tak by to byl nedělal tak jsem někde ustrnout u padli nebo bych nebo z nežili. Ale říkám že to jenom metoda hodna pro jednu výhodu velikou bo ještě po škrtnout že když že včas zastoupena ale u každého včas z po prát protože každý z nás narodil. Ten násilím zastoupena cesta poznání jestliže včas zastoupena a včas jedním pokračovala pak na za následek prudký vzestup poznání nikoliv z lásky nikoliv něčeho jiného ale poznání ve mně velice prudce stoupal v ní. Řek bych k moci jen poznávací na protože jsem poznal jsem z ranec se nestal něco člověk ještě třeba všemi bude poznávat protože váhat svého dělat to nebo ono se jím nestal. tady mám na příklad dejme tomu přátele kteří mět neustále stíhají dopisy. A podotknutí mi co udělat nebo jak jsem na tom co jsem si to to se mi nikdy nestanete med což tak vám ve píšu ty dopisy. Protože jsem byl na tu cestu e vzat z pozice násilí a to je pozice která prudce zbavuje člověka jeho osobních představu cestě anada že je obecně platnými. Hle li. E takže jel skal bez atd předtím bez obrazu o bez představy o bohu jsem se mohl překročit oblast víry samo se ocitli za vírou jsem se do tou vírou ocitl v předškolní věku a ne to bylo z brzo kdežto učedníci páně a jsem přesto ještě učedníkem pádné. Se dostali za víru teprve pod kříže jdou za křížem ano. E tak jsem prostě to všechno jsem tohoto vstupu násilí dáš od živu tudy stupeň budu taky mluvit tak tím od o tom že to nejbližší jsem se dostal přes překážky které přesto lewise jsem například nedostal při ovšem chcete mít nějakou představu. jsem nepotřeboval mít apriorní představu o něčem do čeho toho vedlo tam toho. Vedlo. A potom když jsem si třebas během cesty jako přesto udělal ty jsem zjistil že že je lepší si nedělat protože to lidské jinak přeci se to stalo ne. Víte a jinak oku nebo úplně jiná tat tak to je ta cesta která nepředvídal která jenom vidí že to co dělám je správné to není předvídání čit to není. Pravý způsob inteligence nemá to nic společnost inteligencí inteligence je. Schopnost předvídat abych jinak nedovedl inteligence nazvat. Každá věda nám předvádí tuto schopnost inteligenčním v tom že předvídán z lékař předvídá kam a vím učitel přiznati povel o tak dále petrovo předvídá všichni předvídali každé je předvídali stavba motoru nějakého stroje tvé předvídá jak jakou jsem si to bude mít. A my že to byl podaří samo zadními sto o z ale to jiná věc to bude velice vší tak pro je metoda kterou jsem nastoupil kdysi ale bez předvídání bez vědeckého předvídání. Když neměl eště ty principy vědeckého myšlení v sobě zakotvený tak jsem nemocní předškolním věku ale měl jsem jistotu že to co se mi jeví jako správné je opravdu z praxe měl jistotu mne tušení jistotu takže protože to byla jistota prosím od ostatního co bylo jenom tušení co z toho dobře snadno držel či to jsou přednosti i nedostatky této cesty. Pro nás je vzor všem viny ježíše dostat se přitom jsem opřít násilím. A že by potom prvním roku hlasy který musel pro z všichni na sval naší mírnější kroky ku ukaž jeho z vás. Dr jim takovým vstupem na tu cestu je experiment. Dobrovolně provádění straně ne to je metoda kterou si nesmírně vážím. A protože to velice blízká metoda tomu prvnímu není v tom v tom pro není vidíme to rad z semen v ale v tom moje ale toto jen to s ten tu v tom smyslu že člověk přímé jako hypotézu. Za správné tohleto. Člověče jen snaž se jednat jinak než jak dosud je náš z za se sebezapřít a jednat jinak než s dosud jednáš se nají si jiné důvody proto svoje konání je jak tomu přivolovat to svoje konání a ona se objeví že pro tu novou motivaci se ocitneš dával. Za tím normálním způsobem myšlení as pasován myšlenek. No prosím takže i tento člověk na tu základní ideu jsou to základní hypotézu se také obejde bez víry. A to je druhý takový přístup. Jaké jsou výhody této metody nebo nevýhody toho že co bych k tomu co o tom honzovi kterou my deska se řekl že výhodou této metody je. Že člověk. Se může vložit do toho experimentovat takovým způsobem že za povel přitom na sebe nic že ten nestranně ne. A to je vycházení ze sebe velkou nevýhodou toho je že. Ho provádět tento z vjemem může mít nějaké předsudky lépe řečeno předběžné představy o tom jak by to mělo dopadnout. A toho. Jak se to dovídá býval většinou slovní výraz či nedokonalý děl protože on nedovede si přestali zase takto jak to dopadá kam to vede z ostrost dovídá lesní obrat čili on se dostává v této oblasti experimentu většinou to. Představ tak aby do představy jeho úžasně prostí takže ano. Stránka poznávací ale jen za brzděna lidskými představami o setkal usměrní na lidskou úroveň všecko nebo zastat na lidské úrovni takže po maličko představu o bohu on se týkat bohem nebo s člověkem dokonalým úkolu onou bytosti o tak to ve říkal to je zbytečné kdo po nějaké posvěcení je ale za že to není velká míra poznání při něm se ze stýkali s bohem. Pomocí představy osobní tak mi li to v tom poznání daleko do tak třetí cestou kterou je možno jít je cesta víry vyložil cesta víry. V která člověka vede k víře třebas krista nebo cokoliv jiného a co se tak had věřit ale tato cesta víry špatnou vlastnost že když vždycky vždycky je nutno aby zkrátka ten zákonité na to cestě vždycky to musí přestat jednoho ne. A začít s za víru svými za žilo se musí začít no velikou výhodu v tom v tom že kdo uvěří opravdu dělat další krok. K tomu spojení vědomému s bohem tak mohutný že naděje že bude spasen když výklad o nabyl proč spasen bude jedu věřím ovšem on říkal kdo uvěří v syna člověka. Který byl povýšen na kříži tvé něco jiného vší vně ven pouhá víra v na ty človíčka styk nebo ta. Dalším přesto je víte cesta lásky potom nebudu mluvit ovšem cesta lásky nic. Tam noho úskalí které dnes po že v tom že by musel tam dva muset nějaká krize ale že poznání v jde. Daleko za láskou. Že nejdou ruku prudce který člověk protože do krále poznává tou láskou plýtvá. Nebo ji zahrát svět hrází tak ve svým ano a miluje co nemá být milováno a nemiluje co by mělo být milováno nebo nevyzná se v tom co o z láska je na ta a no co ještě v tom že něco z těl to jsou ty hlavní tady aspoň řekl jednu cestu další víte co s o to o to u toho a. To je vlastně experiment ačkoliv těžko maso experiment nebo stranou vyzkoušen no a člověk kam provede a přes jaké úrovní provede představa šel jinak nejde postupně vědom jen ty na v je toho čakramu rozumového otevírá jela věděla tím obzory svého pozvat roši že ano a to je cesta řek bych nejjistější že vše. Si nesmírně vážím ale to strašně dlouhé putování tomu jsem bezvadně hodí představa ta představa převtělování že člověk i když si mohl sousto bibli nevěřil jsem ještě musím padesátkrát lid v to dokončíš jak pomalinku mu to jde kupředu no ale člověk evropě s pomalým způsobem ve kupředu tak janem cestou velkého putování když kde nedůsledně. On si dělal třebas na se duch ho číně se s si nestará o něco jiného co jsem rušit tak tam řečem že to v ráji s me je li ze stromu poznání. Bez pojeděním ze stromu el z li se stromu padl stromu života bez pojedění stromu žid poznání ano. Tato mělo za následek že tento druh pojídání násilnou udržoval při tamním životě ráje. Při udržela se v životě v ráji je třeba pojídat ze stromu života jsem se třebas ocitl v tom žlutém světle s těmi husami o krásné společenství viďte el tak jsem opravdu tam se najedl z toho žlutého se do toho toho požehnání které tam bylo v tom obsaženo v tom svým a to se. Prosit potom něco na vyšel čili tím člověk pokud je ráj jiný. Tak ještě opakuji z toho z stromu život to jenom proto aby si udržel život tam. Kdybych byl přestal jíst s těmi slavně jsem byl z toho stromu života. Tak jsem se v tom stavu v neudržel v tom stavu nese s těm sami tam v tom ráji byl ale jsem opravdu to bych u z nával ano. Jsem se blaženosti odevzdal jsem si tam chutnal. A to mně udržovalo jsem tam povídal ze stromu života to neudrželo po ve dobyto zrodu od co vám bují dal když jsem v životě do tamní úrovně. Kdežto člověk odchází odtamtud právě z toho důvodu. Že postel pojídá ze stromu poznání žen a pojí ze stromu poznání znamená žes stromu život začneme nově pojídat jiným způsobem. Abych to řekl hodně po lopatě ono všem dobrém porovnání které bude kulhat minimálně na jednu nohu. Tady se pro vody že a tak děl pojídat ze stromu poznání. Ještě obava a zároveň ze stromu života když při za stromy stojí v pro jsem ráje vedle sebe mohu u toho co budu stromu najednou bych tak řekl že jsou všechny na prostředku toho z ráje to znamená. To znamená spojité vždycky z úrovně mít a tam jsem se vyšplhal. Z na tom stromu poznání v čase pomocí hadí síly dostat třebas v tom li volili tak trhá naproti liším strom života. Many že ano či jiné prodlí než které jsou tam dole někde on hady ano přestanou dát jsem to tam na úrovni čili získávám život. Pro úroveň na kterém jsem se v poznání dostal. Tak se v tom poznání dostanou na ty úrovně tak ze stromu života beru toho vršku děláno z toho kde skončily pouhý mistrova začíná věčnost takže lid tím řečeno jsem to vysvětlil to převaze se říkat pro ve o na jednu nohu ale jsem z toho dobře vědom nemohu jiným že na najít než takové že jinak pojídá člověk když z toho stromu život tak když je svatá. Li k a otevře se mu strom poznání než když potom vyjde z ráje a ze stromu poznání pojídá příklad mýho života znovu o tolik opaku ano. Když jsem od útlého mlátí u těch co se od pod let začal pojídat ze stromu poznání dobra a zla neboť jsem dělat to co jsem od toho co správné ne. Tak to mělo za následek že ve mně nám stal narůstalo vědomí věčného života. Takže pro seš pro ho potom ve mně nahoru v těch sedumnácti letech to bylo poznání věčného života. Čili jsem pro tu chvíli byl věčně živý to nestavím že jsem věčně žít co to zažil že jsem jsem věčná podstata. Že to jesu dělám říkal se blíží doba kdy věda uzná že jsme čistý duch mu tak prosimvás tou odpustil tam vzdělanost veliký dělali sta v jisté možnost cítí že je let ale za pro hle z od druhé. Temně v který mluví o v lidském tvoru jako v čistém duchu v ale pro něho. E. Zlepšení zástupy jak na to rození a tak dále čistý duch se nahradí ji ani nemá lásku on sela pravil za ten jednostrannou zvláštního světla ve co o tom dál nebát provádt. A ale on to klidně před věží panně z z tomu podobu vyčítat pozornost tomu o mně o z onom pro syna ku kostru to om by to dalo dělat sval dávat o nechci se váže k ale i ti rodině jíte nadto nebylo dost jako dobře je to. Musí to všechno s korigovat tak co s ním budeš potud tvářit po vydat myslet nebo cena vrátíš že do země ze které jsi byl vzat. To by vypadalo jako že člověk si se vrátit do ráje a ne do nebe do otcova domu. Podívejte se. Odtud z tohoto výroku pramení všechny jen statky křesťanské vědouce že oni si zásadně do toho ráj s nebem zásadní. Protože to je to jen dalo ráno tedy ve své víře ale zkázy tomu rosy do plete tato zkušenost. Že nelze jinak se dostat do nebe do stavu nebe tedy než přes ráje. Je tady. A čili řečeno že rad že mysticky do se se dostat do vyšších úrovní než že se ho. Než je anahata před dílo proz tak. Musí zkrachoval ta nemůže to dokázat on musí se napřed objevit v anahatě znamená v ráji a teprve odtamtud najde trvale východisko nahoru nebo z ale se v tomto případě li do tam jsem zdola vadí sil se nepadá. Jo to při to je tam dostane zdola projde těmi spodním mi úrovněmi takže ten člověk který se. Bere k bohu musí přes ale to neznamená že by ta u kdyby ta ustrnou ale pro něho východisko. Čili řeknu ještě lidově li z že z ráje tekou z s ty jsi řeky a znamená to z od ale to slepici a. Na to vlastně to o čem člověk může lidsky vědět smyslově rozumově a nemusí si přizvat za to nějaký vyšší poznání při že tomu takhle je že ten člověk. Je závislý na těch čtyřech řeka. Taky tím také řečeno ještě musí všechno smrtelné víc sebou na cestě. A to je s to byl. Přirovnáním a ty řeky musí obrátit nazpátek do ráje ne bez nechal vytýkat smysly chopit musí je využít sil přímo ke vstupu do ráje proti proudu se tam o by že když těch z než je to li se nebo kdy budou může kam ho rád a. Ano jesi tak astrální život je také v časoprostoru prosila otázka. A jesiže v tom časoprostor vzdám jan nějaké představy si tak to ne koly dvě naráží jak přesto viz tohoto světa si to co zraněn střetává. A tak bych řekl atd. S těmi jinými úrovněmi vědomí ve všem tohleto naši své mám třeba v úroveň ve spánku toho vědomí ano. Je tomu tak vždycky tak že ta čas probíhá jiné li nemyslím než zde jiné rychlosti a prostor je tam také jiné víme z jiné straně jsem z ka. Takže si to jakkoliv neboť do takhle že ten čas naprosto not to nějaká jako jako tady vnímáme jen tak nějaká úroveň ano. Ten astrální životě časoprostor na jiné úrovně rozumíš protože to jsem věděl jsem ano. To se to úrovně se můžu přizvat představy z tohoto světa tam do toho světa ale i když je tam mám tat tak oním jak se střetávají s představami zdejší lidí své stala telat je tam na úrovně. To odpovězeno nit ve věku je s v z že byl že jsi. Protože tady tat dal je v jeho může od mor li v víš to se stane věc řekla ale i ti jej jedinec si si z dovolat pravdu ve že byla dovedeme buduje budou vím že dal si vzal je li. Do li jsem byl s jdi v v myslí že krista o jen do pojede v z byl s nebem s tím že v celé jednu věc když vidím že on z v když z ano nestal u z mu. Jsem si z. To stroj jsem on vidím li mu byly si tu mu. To doby z mu dal ve že kdo ano dohled jsou v z vjem o to se děl v v od toho se vás no a to se mnoho z toho. Slovní v mistru a smysly se vyslyšet prostě to co mu kdy ho jo. Do mateřštiny s pozicí ten vše se totálně z vtaženi lid ne tak to nic ale když se nám zdá nějaký sen. Takže si jej milovat jednu věc že to co se vám právě zdálo str pro velice dlouze tak to byl zlomek vteřiny jak ten to všechno pro v je v ano a proto ten váš jsem se nějak se nestýkal s tím do vašim děly stavem ve byl snem ale kolik dovolit vzájemně věren nevyjde určoval takže se ocitl třebas v. V tom jste z vady straně v tom. V tom posmrtným životě takto vyloučí tenhleten stav vědomí. A teprve když to sestrami manželem s a tíhnou tuhletomu světu tak tím se s trváním nad tím co jsem tak přesně začnu s říkal jakmile zapomeň na tento svět tak úplně sejde skočí si nesmysly světec vědomí ano o vůbec si to na koly v je stále ale když třebas jako to moje manželka na tom světě budu pět. Muset ohlížet po někom nad domy tady stravu světě tak v chvíli budu s ním semena tady padá především prostor všeho vše jsem kdekoliv ten mrtví vidět peněz semeno jenom protože padá prostor ale ta úroveň na které on je. Celá svým způsobem neříkám se přetvořuje ale jen jedno schod na něčeho co již samotnou ruší. Neboť člověk který tam nerušeně žijete se nevšímá tohoto světa ten zapomínal to je ten klasický způsob přejití přes před úlek leželo chovalo na tak dále přes řeku zapomenutí proto že řekové dobře rozuměli při to z toho z vody znamená přes řeku zapomenutí je a říci tam novým životem na dovolovat ten svět. Když si řekla lety například antoníne třebas toho pána pravda ne dvě ruce v či ne. Tak které vám mluvil s na jedno aniž o ale pomalu. A to z toho důvodu leže byl starý hle z toho důvodu že jsem musel vzpomněl jsem tu an či. a dycky tam nepotřeboval mluvit om potřel za z jeho mysl ve styku s těmi pacienty z tohoto světa ano čili dělati říkám žen. Tam to není jenom otázka jiné úrovně času nebo dvě od času nebo. Jiné úrovně prostoru nýbrž že to také otázka jiných komunikační prostředků nových které my tady neznáme ano a pro kdokoliv dycky také se rozdělen o tamního. Života všemi těmi o s ke nevládneme a oni mi vládnou že nejsem střetáváme na žádném poli není nevládneme jako z vás vede li v asi tak jako teďka tady jsou všechny velmi velkou ve pro věcí všech aparátu všech aparátu byl tedy vysílače na celým světě a my se cítíme nás to nějak duší jako bylo tady mně bylo tady to tady když ten televizor nepouští med. Tak televizoru pracuje že když stavy svědka pracuje. No a tam také oni si vysílají něco žiju si tam mám v ni ale protože jsem hladina tu ženu. Tak to nepostřehne. Ale kdybychom se na tu pravil za na přešli jdou třebas ve snu do tamního světa tak rázem jsme tam a kde jsme se tady samozřejmě vnímám let co s vámi čili takovým způsobem že se to s to co je nejsnazším stylem ten styl prosit o bohu těchto světů mu dvou úrovní ano odpovídal na tu věc vůbec nebo mého povídání neodpovídal co tam bylo otázku lid od od vás se třista by řekl to nic. Že pro že tam ten astrálu aspoň z jemnější o tu. Tak ta představa se snadno přemění tu jemnější o tu ve neklade tak motto takový odpor rozumíš a proto se snadno představa stává skutečností ta při tady ne na své protože to všechno strašně tvrdé použil na tele. Pevné no. Tak to asi povím zrno tak tam za představa si můžeš si to ritam představu tak tím si vytvoří skutečnost prostoru za cesta blízko k tamní skutečnosti která jemnější než preta skutečnost. Že to vše všechny křesťanské světle. Tvrdí že ježíš tou smrtí na číši vzal zase ve říši světa. Hledal boží který z máří světem sám přímo vidíme a v těch takže na to nepřišli tam je to napsáno svod bibli. Protože to je těžko říct že na to přišli třeba china otázce ale pro tuto překonali živé svým zvýšenou říkali jak na to přišla bible u z nějak z s s mým beránek boží který snímá hřích světa. Kdy jsem přišel tím způsobem. Že ten kdo se dostane na úroveň na které se dostal ježíš kristus svým životem. Tak opravdu. Se necítí být individuem sám pro sebe nýbrž spojeným s veškerenstvem a přešli na svém tedy. A proto to spojení s tím z vnímá ty říši toho přitom ježíš čili z počinem na mnoha základech ale jeden z důležitých za vedu hříchu věk nevědomost a on v tím že ukazuje. V čem spočívá to pravé vědění a tomu na to že pravdu tak z vnímá hřích nevědomosti a hřích nevědomosti je tak velký. Že jsem ho považoval že budu muset vzali znehodnocení života asi li boha v sebe je že pán bůh on se tomu nebo. Co zná a pravil jsem asi o to se život na ni čem a že se to dověděl že někdo z tím moje hříchy v byl tohoto poznání a tak. Tím vlastně pro ten život již začal mít smysl v tom smyslu spasitelské. Toto co co to co vám dál ne tak. Jenom si že pravou proč pak nebo z toho otázka v to že to je přímo kdyby zakotveno ale kdybychom my zatím si dát a my ho sis čili že to otázka v tom. Je míněno jako nebo toto zření míněno jako. Poznání že člověk je s pojem s veškerenstvu se je. To spojení oněm nezračí dokud ho při v poznání a ten beránek který vstoupil na kříž as ztratil sám sebe. My měl poznáním toho kterého spojovalo s že nic. Jakou vzdálenou odezvu toho pocítil v tom koncentráku že v okamžiku rysem s sám sebe tak nějak jako bych se umřel na kříži semenu poznávat spojitost celým světem váze vším poznání náboženským málo světským mne který je svět se vyskytuje ve světě. A neříká stal spasitelem. Ale pod tomhletom po tento li míry rozšíření vědomí člověk se stává aspoň spoluspasitelem z totiž je schopen potom jak to vidíte o těch věcech nejenom psát ale v i to že v něm dalo u celá píšu nýbrž být ve spojení s těmi kdo se dostali za tu klec to co vy si žilo víme tomu přijal doby do kost a to není danou. A. To je moje pravé můj pravý život. E protože tam byl jsem mimo ohled tam jsem svobodný když jsem s ním jiné. No a když potom při nesu něco ze asi jako přinest oheň s olympu co podobného. Tak to je. Velice hora na věc ta ježíš kristus v právě přinese tento oheň rozumíš. Tím. No v ale tady do vzniká nově byl on který byl velice. Obtížným člověk vůči hospodinu mistra řekl o to málo přáními a chtěl od něho znamení která mu nestačila ani aby seděla jednou nemůže vám krát nebo lidská ano tato potom táhl do boje do kterého měl táhnout a to jenom a jenom tak máme si žádali jiní dřívější a pozdější panovník s i nebo vládci nebo prorokové na a. S po ze s po tisíciletí byli zvyklí na to znamení řídí tak chtěli od ježíše také znamení a on říkal když li ten je li hadí v jaké znamení to ode chce co to je známe jak to že on si vyslovil pochopila že to by to do srozumitelnější byste málo dostat znamení nejlepším znameními je že sami sebe zapřel tele a nebudete. Jednat světsky nebude se řídit světskými záležitostmi světskými popudy světským podněty. A proto bych chtěl abyste nedostali znamení nýbrž aby se se řídili mými příkazy takže li podle toho pak nebudete potřeba znamením rozumíš. Takže ježíš obrátil nestali zákon ale jejich pozornost obrátil někam jinam. O znameních na způsob života to je strašně víte že způsob neodpovídal tomu co si o z od např o nich těly jaké znamení ale sami nebyli hodni toho aby i ty znamení měli protože se ho tím třebas kolikrát neřídili o tom pochybuje od vede do že v po se mi další je další znamení a tak dál a oni protože bystřin dal moc známe ježíš dal mu no oni ještě do začlo přednost znamení ž křísil mrtví dělal co to bylo znamení jiné a oni ne on je přeci. Přitom odsouzení vyčítali ji s to sám bohužel není v bibli napsáno v on řekl na že ti bez ten zákoně řečeno že shodí že z spadne nebo že se skočí svými vyšší věže se něco stane on to odmítl udělat viz o nás neposlechl a nese s skočil se nejvyšší věže a čeho andělé z vyšší kdy nože svou prosince. Stane takže nedokázal to do starého zákona není tím s mesiášem tak za za koho se vzdává a tak dále atakdále čeho on říkal znamení nestačí sama jsou řekl bych takovém vyjímečné případy člověk neumí ještě sám vnitřně věcem o tak a kde poznáme víš to nebudu umět ještě tento věcem soustavně rozumět nebo soustavně vnímá. Tak si o to o nějakou vnějšku a tam to tam mají tu mne to jsou znamení ne že by ho oním přímo by tomu byl ale co se tento ono tehdy když nemam jiného světla. Kdežto on chtěl ježíš aby oni pochopit tej nové světlo protože to se to svým chodí prostý božím všem mezi vámi ne co protože dalších dalších byl zdrojům poznání nebo naší strom vědění když tady je li tady je někdo vám dává návod jak máte žít když po nich než je že taková kdesi mým nechci oběti a co si myslí že si z toho vám to koupí v jak si milosrdenství a to nosem z hlásám na každém kroku by se věřil na karmu a jsem. Proti obrat tím mrtví na živé atakdále ne křísil u za vodu těžce nemocné nebyl čit ano a ta a tak to je to o nic namítat ale museli si myslet no tak ten pánbůh deska by ta hodný jako byl do str zákoně v jeho si to mohl dovolit jsme ho mohl si tak že těmi znameními u ní. Způsobit jistotu že pálit do toho boje. Ježto člověk který se dal ježíšem když stává jistotu která není vás na znamení nýbrž že dáno a jeho způsobem poznává v vším tam stal je a je mi ho jako. Tam se za vědom patřit rozumu pasivně jenom otci tuto osy mám pořád na a. A tak dále vší přivlastní mně janem jako by to řeknu neztratil li dobře do vydalo to také při odlivy jenom výběr. Byl vojáků kolu válku s cizím národem byl proveden tak že hospodin v ku mu řekl o nebi dobude být přímo z potoka a ten se hodí pro ten boj. A dobude jiným způsobem jsou třeba vám odkudkoliv nebo tak zase pro ten od něho z toho svolí kterou v vybereme tím způsobem že si meče nám co budu pít z toho potoka vstoupit hraješ. Ale se to nějaký smysl ano vyd se s všem a v jaký to tří smysl. Že totiž člověk který je příměji z pojem přímým způsobem do přímějším způsobem spojen s přírodou z místa je přímo. Ne pomocí nějakých odvozený zdrojů nebo mým pomoc nějaké techniky otatní na zem. Ten aby jíž vítězství na svým vnitřním nepřítel. Neboť byl takový důraz celá kterou my tady máme se všemi těmi vymoženostmi po těch hle škola nako rad dělat letadla el takto všechno a prodlužuje tu přímou cestu k bohu ten člověk který je přírodní novou daleko vidiš protože je u toho zdroje toho života. A to u zdroje života a tam šlo o život jo. A takže život zachovají pro ten národ z toho důvodu že sis jsou když o života. Jsou schopni ale jeho dva choval než si to jsou od něho to je pro protože na kódu oklikou.