Karel Makoň: 85-04B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

do ale málo o ten že on si říkal že todleto byl takovou o z kou. Prosím ha tady se poukaz na to že nezáleží na milost mistra kostí. Ten člověk který je v není zkažený tu ne předtím od zrození poměrem věcem by tomu ženou pravé měl o tuto o to mi to protože to bylo li vás přístupno tomu nic jiným taky že tak ten je víš že tomu vítězství nad sebou než kterýkoliv jiný tam šlo opravdu o vítězství nad sebou protože co bojovali k tomu svému národu že si museli na že. Bůh jeden čím praštit že bůh je u vás zachovat to co vám zachovalo pro život věčný. Buď je málo byl zachováván pro život ničí ten nebude se mu že to ovi byl by hladem. A k tomu je třeba právě tomuto přístupu k přímému pravím všech sil ano. Si za to že jsem ten jsem mám jít plat ale co to bude stačit vás čtyřicet hraje bez ten tam do zaklínací formu král čtyřicet let pud domu z egypta ne to je kom jen co jsem budu ku. Z toho že jsem s u z ho žel. A jsem si to za pouštění v něm ten od avatar mojžíšem podobně a ten ježíš po že v pro váš velice vrata při si tedy tam ještě není stránka víc zase spojeno protože na tom tak dobře jako vy ale protože. Si že koho s tou. To taky ještě zevního od velikonoc toho co za ještě cení dosti se nic stalo vstoje ve skutcích za ostrost. Napsal tak. Je to svým způsobem půst i u těch začnu od osud kdo z těch apoštolů neboť oni ještě zevní neměly toho ducha který vím to byl všechno vysvětlil ano. Tebe u řeči kažte li zevní než přišel duch. boží osvětitel který jim vysvětlil věci který předtím nemohli pochopit po ježíše a tak dále. O svém poslání o to. A tady to taky mocnému poznání dále vykonat to co vykonal měly tu moc neměli za sebe. Takže jestliže tady jde o nějakou chtěli žít ku tak je vždycky jde o jedny jinou věc o časovou mu nos. Nabýt nějakou moc kterou nemá člověk dříve v sobě dokud to časově ze ztrát. Jde o ňáký celý národ tak je to s ten set let ještě o jedince tak je to pouhý v velice v to je rozdíl mezi národem a jedincem. Že národ těžkopádnější záležitost boží. Z aby se moh národ dostal dostat do zaslíbené země je to musí k tomu věnovat str něco k nad půst ona o šel strádání kdežto ten ježíše nebo mojžíš nebo eliáš nebo vlastní sedmý do toho vyššího poznání o z moci o tom dali veliké diví že ano. A takže nech čtyřicítky krám mně zkrátka v zel nos. To vší je z nás od co že znázornění toho co egyptě se zdá jako základ těla míti. Která přestože základ své v z za hlavní míří k nebesům tolik hra jo třemi z těla jsem byl projevu volní k jem. Dost že to je u veliký směřující mnoho no to je ten smysl v ještě třetí dnů to bylo symbol sobec neznámý že na se místně mých od je že. Za po č ku se rozumí vzepětí tři rozměr jeho lidského těla nebo syna člověka k tomu aby se dostal bohu ano. A za tím účelem musí e začít základem čtyři. A že tam zatím od tím že onen člověk v mém no člověk si prostě ta je označím člověka nebo člověka. Protože člověk je ten který dává dostat přes tu že ano tak on mu to s k bohu. Protože kdo tři příliš že je když ta věčná individualita v okamžiku narození vlastně ještě před v na to nevadí vyšle jako předvoj před sebou o tom čím prošla tak zároveň nějakým způsobem. Co králi za cit toho co ještě nerealizovala zapotřebí. Tak při z se mnou vlastnost pro lidské tělo tím aparátem velice složitým s tím přijímací jím přístroje jsem naladěným do celého vesmíru i za jeho rady se možnost výběru tak jako syna aparátu vybíráme vedu kterou chceme chytat. Tak tahleta duše si vybírá balíky které bude potřebovat ke svému vývoji. Takže není pravda že byto bylo převtělování v tom našem běžném slova smyslu ale brzy potřebujete letem balík žije si ho vydá v jeho nebo dostane z něho jistá bylo co potřebuje pro další vývoj a odkládá. A takovým bude tam bývají nebo on když si kolik je najednou kombinaci protože ten ona něco víc než my te takže tuto kombinací skládá dohromady. Zase odjet do okamžiku třebas protože to se od roku padesát přes se o tak krista kombinaci asi dvanácti ji najednou. Ale to jste to možná převtělením do dvanácti najednou nýbrž to bylo přijetí dvanácti parníku kolik jsem je mohl všechny ty balíky přesně pojmenovat víme vjem ale tat ten kdy žily ty lidi. Takže e will byste mi tohleto že tato vymoženost je daleko pružnější než u ve převtělování v strašně těžkopádná záležitost. velice in který je vyrobeno tedy co mi to co my děláme to je vyšší takový způsob jednání. To nám umožňuje abychom byli co chvíli někým jiným podle toho co potřebujeme sami mít vůdce jako třeba jsem si které chvilinku do ruky by nikdo za chvilinku el nějaký jsem třebas ještě nebo tak tak my taky musíme někdy jednat pomocí tohoto vědy pomocí ta toho a kdybychom byli utváření tak stroze na tak neb měla tak tvrdil že bychom museli působit jako nějaký člověk před sto padesát pět děl od on si pomoc. Protože vlastnost věc. Dobyto šlo velice pomalu kupředu motor na s tak pomalu kupředu ale to by vůbec nešlo temně z ku před. To by bylo nesčetné převtělování ale také při tomto této kombinaci balík ku vizte řekl. Kdy jsem opravdu jsem chvíli tím by se tím. A čím je na do vyšší člověk tím víc toho za sebe snadno přímá na doví li člověk ten dovede přijímat sil. Najednou vlivy které jiný člověk. Z nepřijme nebo jiným vzdálen nebo ne přístupem ne a my tomu říkáme náladovost a proto není nad náladovost o to neni jenom řek bych změna. Nějaké struktuře vnitřní sekrece nebo tak. Větší dálky ale byl nalil na něm jsem to řeklo ne nýbrž to jsou následky to ostří byl a byl na jinou el. To nejsou příčiny jo. Příčina někde jinde dáte třebas jsme a byl dali atakdále tam o by jenom o jedné je vnitřní sekreci ale on by vody také o všech ostatních to dal užívání těch sil toho aparátu vnitřních sekrecí. Je způsobeno nějakým zákulisí jím které působí na tohle na ten ten systém a tak bych byl myslím toto tak skončil protože je převtělování je ale jiným způsobem jak to se stalo třebas indové rozumíte mohu být během života chtěli setkrát jiný jas malé víckrát jiný časem za den stokrát jiný. A nemám prózy jenom z vlastní hlavy. podílí aniž to vím na myšlenkách ve svých svého světa ale s při isidiných myšlenka nebo blízkých myšlenka noha takže mi napadají věci které nejsou z rozumu a o kterých nemohu říct odkud pocházejí. Ale odněkud pocházejí to není z nebes padlého a ten vám to bude pružnost na schopnost ty balíky přijímat a tak ty jsi vzdávat no že to vzdání to obaly do těžší dále s musím po odbavit tím čeho jaký jsem v žiju jenom o takhle odpadla na to nejde musím z něho něco vydobýt ano. A přidat to na takže dostanou tak je dostanu se tím že ho vých na nějakou jinou úroveň. Kde kristovy přístup jiný vám rozumíte a kdy ho nevěřil tak pořád musím od dále vyžívat ale nemohu se s hnout. se s tím co dobrem pohrát dost dlouho ale nakonec jsem ho překonal. A tak jsem tu plně nám dal že jsem byl před tělo se ještě na není to pravda byl to balík ne na tej jsem potřeboval velice nutně se opotřeboval. A tak když se do rukou na onen co mně že ten presto převtělování není závislý na na ničem jiným na ten nesmrtelné duši a v nemáme přístup. Ani tím moudrost ten se kterými ona víra k tomu nemáme přístup takže my nemůžeme dost dobře sladce správné se nesprávné pokud smí nemáme nějaký styk. se praská za u zaměří na toho. Jsem si teďka řekl nám aby vám učí rozdíl mezi dobrým a as správný protože tohleto je velice důležité ne že by to člověk dokázal z vlastní nic jaký li provést ale nadto dokáže za něho nesmrtelná duše. A její odnož smrtelná duše takže v je dobře na to trošičku vyznat v na podívejte své nesmí zapomenout na jednu věc. Že tady jsou dva prvky které v lidském životě působí jsou čas nebo sv. Simultánně a a to genetický záznam po rodičích a to je takovým brzdící prostředek který člověku poskytuje nějakou neb mnohou ale jistou základnu ze se se z tohoto kde lidského zrození z toto desky do za prostor pro záznamu zakleté viseli jednal tat tak se nedostane. Smrti se s nedostane ale to všechno ostatní vybalit tito to je to jedění na pokraji tohoto nelidského záznamu rozumíte to je o krása. Příkrá vášně nebo posun rozumíte posun nad kvalitativní poslu. Neboť kdybychom byli za k zel. Zaměření nebo závisí jenom na tom nelidského záznamu tak bychom jenom dospěli aby se zahynul ale jestliže jsme závisí také na tom druhém záznamu který přichází nebo je nám při dělo mám přichází tak předchází od nesmrtelné duše o po byl na při dělo podle momentální potřel. Tedy neznáme ale ona pozná. El tak je možno a abychom vyrůst vyrostli za rámec svých před mu zdejší pozemských. Abychom byly budu horší nebo lepší ne za no a když tohleto je v tak chléb tak samozřejmě potom po smrti. ztratím podstatnou část genetického záznam v zase do astrálního těla s elán v ten který se ne nejde tak mám celkem možnost větší pružnosti rozumíte že totiž k nejsem tak stroze vázán na tom kde jsem se narodil v jaké rodí jen jaký rodičů a na jejich sklony tele z přestanou tak projevovat a víc jsem závislí na těch idejích které do město staly během toho život. Na které napadaly na těch variacích o ale takže jsem poněkud jinou bytostí a aby vám těžko dneska mohl kdybych neměl k tomu koleji od manželky potom něco být ze lid říci ale jenom to sledu ostře a soustavně k a vím že je člověk jiný ne proto že by se najednou stali jiným ale že mu to bylo na jedné základě na na genetické. To ještě do domu a usadil jsou přístup k tomu druhému tanec co bylo co žilo nebo co bylo nucen žít bez tím mu to do toho základny jered vždycky. Jestliže například dejme tomu s ve vystopovat že někdo z jakoby se tady převtělil za doby za povídal zároveň dobyl povolá nalil do karla makoně a ten o víte že se převtěluje těhletěch pádu jistěže velice vznešený protože to poctivě mysleli tam nelhali vám když si to mysleli že jsou tím a tím. Zaručeně jsem znal asi že o pro tisíce mu to tomu tak je na ten kdo o listě taky jsem v tom nebyl. Tak prosimvás co potom z toho malinko zbyde nemoc se vypotřebuje nebo mysl onen velice viděla jenom části o z nežili nebo. Tak nějak jak tomu máme rozumět samozřejmě tuto otázku taje li. Velice náročná na odpověď nemohu nemohu odpojil asi že k vaší spokojenosti. Ale si myslím že to z že by vám bude stačit když to řeknu takhle když že z z nějaké. Ideje a ono je to ideál ten život z toho co to byla jsem měl nějakou ideu ano která nějakou vnitřní vina věku se z se si z toho bez pro část svého života do kol a karel makoň. Tak na dynamice u bere. Která tady byla v na vrcholu když jsem toto dělal umíral rozum. Ale tu ideu tím nezruší ta se nedá se neříkám do věčná radost daleci řešit tady ale za svět to li idea která být jinak s k tomu aby se stal dvou balíkem rozumíte tomu v světíme. Že si vodbyla tuhletu první fázi dětství dětského působení že se uplatnila. A když každá věděla touží po uplatnění a ten náš že hrubý materiální pro to řešit tělo u nad mate ranní podstata e ta nám tento znemožňuje abychom. Nesčetně myšlenek idejí které máme třebas výborných vůbec nemohl uskutečnit protože nám to hrubost těla brání k tomu ano. A teď když se osvobodí ten člověk smrtí na od této zábrany uskuteční své ideje tak taky se nepřestává a chytat tam je to možno aby se chyb zlo někoho doby to o dal uskutečňovat rozumíte tak. Tuhletu řek bych chytlavou stránku když se někdo kdo životem malý vtělí v ideji že se dělám oné jako o brána o tuhletu chytla vozu o na nemá tu vázáno z tu poutanost tu slučitelnost že to nevěstu si ten pramen mistra řekl rozumíte jako jsou všem lidské soustavě co do slučitelné nás ono nesnadno slučitelné. Ale upozorňuju vás taky tam tak i v krizi vědec si je vždycky zákon že jsou tam také sloužily nestálé a svou čili poměrně stále let takže také záleží na tom jak kam se tak i dělal dostane. Že se dostane do takové jsou učinili s tím co to co napadne že to by tvoří stále vliv a o nestáli li tak např jedeme tomu umět než toto se tam dostal do toho organismu tak že tam mohl uplatnit tak vydá mohl radit něco co by jim byla těžko uplatňovat proto se strašně dlouho po o držela ještě v době když jsem nevěděl do to je. Jsem uplatnil toho řek bych zničení. Špatného svědomí nebo špatného dojmu který měl šat dobyla v okamžiku smrti viz se dnes dnem meze vyrovnal s tou budovou rukou zlomena. A tohleto tedy vlasy odbyl. To byl život jeho útlém být pro na tak dále či tam se to při tělo za takové konce že to sliboval od dlouho jsem měl držet takže hned potom obecné škole jsem zastal začlo psát denní nad tak budete za spásy víčky let od z ne let to měl neušel matka plamen byla o aby si založená toho měli pořádně česky. A tak jsem to sebral tělo tak to bylo z tohoto balík ku no ale potom jsem si zjistil později že člověk který chce prosazovat správné do se dnes že sám nýbrž zase z jiných paní udělám nejmoudřejším a když tím zaleze protože ostatní svět. Vůbec nechápe chce správné a mou byl toto křižovat a mohu by přijít o tu možnost to správné propagovat. Tak je si jsem zalezl s tím co dělám to je ze zbabělosti ale z touhy poměrně dlouho toho propagovat způsobem takovým že by ne ohrožoval to proto na to na rozumíte to je názoru stokrát tu tu. Jestliže sokrates tam říká a protože vás tuš byste mi to sokrata v to mám před čtu od emil aby si to před mysticích trval co vkládá plato on do úst soukat do vých jeho obraně obrana v s s s s a za toho a tam prát sám. Není možno aby vyvázl bez pohromy. Doby se poctivě snažil nebo stavěl na potud tvor buď či. Vám nebo některému jinému množství a zabraňovala aby se v obci nedělo mnoho věcí než spravedlivých. A proti zákon vých ale kdo vskutku bojuje za právu a chce být jen na krátký čas zůstat bez pohromy nezbytně musí žít v soukromí ale ne být člověkem veřejně učí jakmile jsem tohleto pochopil a to jsem pochopil v sedumnácti letech tak jsem zabrzdil. Balík kterému říkám sat dobrý protože před těmi sedumnáct světy semen je ode hra hrál na díval moje slova se dostal do písní a tak dále čili jsem směřoval k tomu veřejném uplatnění v s v těch schopností v toho balík ku no ale jsem tedy pochopil. Že nemám že to nebezpečné osobně ale že toho nesprávném v tom smyslu že že proto přílišné extravertní jednání navenek všechno pustit kdybych zanedbal něco uvnitř co ještě je teprve ve zrodu a musí dále muss ale nemohlo u toho co dobyla rozrůst dostatečně protože příliš se zaměstnával zevně i. Potřebovat tam všechnu svoji životní energii v k v tak jsem do zabrzdil a přísně atd zákonitě a bez pardonu jsem odmítal všechny návrhy na to co mám dělat. Odešel jsem z divadla odešel ze veřejné ho života tehdy v sedumnácti letech. A pomohla mně k tomu nikoli představa ale skutečnost nebo zkušenost s tou vnitřní podstatu jsem se to jsem se vnitřní podstatou a tam udal směr úplně opačný než do zevního světa ano a jestliže toto všechno vzniká co rád tady tam dneska předvádím let taktéž způsobeno tím že jsem musel přehodnotit balík šat dobrý. Protože kdyby ho byl nepře hodnotil tak se se pustil do sil do zevního světa a tam jsem to uplatní. Je tomu nesmírně pomohl ho toho že jsem ze stop jana převzal tu jeho představu před rodinou smrtí že se nesrovnává nese nevyrovná s tím nemá pro mu ruku která se mu nehodilo pět let of zen společenském. Zaměření cesty nemohl smířit a tak se to projevovalo v tomto životě jsem jsem dbal na něho vzal o se ke mně hlásil protože tady byla výtečná při to se zbavit nějakým způsobem téhleté těžkosti a přitom nastolit všechno ostatní co bylo zatím dobrého. A tak dále a tak dále a tak do toho vidím jak víte detailně. Takže proto o tom převtělování nemluvilo také nic z hlavy nebo co z proto myslit nýbrž mám v tom nějakou zkušenost. nikomu nemám za zde ani těm indů může si představují že pro se před to je člověk jeden do druhého. Kdo tak není tak indy do tak je protože představa lidská tak obrovskou sílu. Že vytváří skutečnost. Po toho člověka kterou on nemůže překročit když že potom si to přeje třebas později. Ž jednou mu rodina říká a narodil se z rodině že řezbářů tat si předešlým vtělením řezbář a před měl předními dělají řezbářské práce tak ta idea ta představa o tak u vězní měl se opravdu stane svým řezbářem a nedovolí jiným balíku aby se tam do něho vtělili takže když takle si o představoval minut bojím mají postaven na pod sice je svých indové let takto za následek. Že oni se opravdu se chtěnou v tom v ní. Pravém slova smyslu čtou nás když nemáme tu představu která by nás takle vedla a a u po volala aby nezněl jako máte ind tak my nejsme nikdy tou představu tak trápení abychom mým musel z užito smrti abychom se nestali zase třebas u k jiným člověkem za čas rozumíte. Anebo vyměnil již čát jsem mockrát měnit balíky a pro za nemoc souhlasit že tady je aby byla všeobecně platná ještě navozená ani dělat představami toho národa ano podívejte se říci umět odpojil na otázku. Jaká to spravedlivost je do se narodí slepý a nebo ruší nebo chromý nebo dále něco jak tato spravedlivost. Co léto za karmu ne jak on k tomu přijde když neví proč se to stalo trpí za něco čeho příčiny nezná je mi dobře rozumět pravého boha ho v. No a říkám nás dost hlasitě mluvíme a tak jsem na to odpověd nemohu jinak než že by zel k vám k dispozici. Takový spíše obecný náhle protože by nemusel rozlišit těžko zjistit u koho je to přidalo ku o to kladné nebo to el on na to je to neni v rámci lidských možností v rozum vám na rozřeší to od rozumu nechtějte ale co rozum může udělat za to se pokusím dneska vysvětlit. A to je řek bych rozlišování správného a nesprávného ale nestranně a dobrého špatného na straně druhé neboť co je správné nemusí se nám zdá být dobra je. A co je nesprávné nemusí se nám zdá být zlé. sem a taky to neni jsem vždycky byl veden k tomu ne jedna dobře ale jednat správně a vám na to byla veliká přednost která se objevila v mém životě poměrně zády vlivem těch lékařů let ke které mají je věčné velice daleko. teďka musím se pět let jak si to potom vyvíjelo pro mi deme nebo by o sobě díval jsem se při na přírodu. Že se k tomu výtečnou příležitost protože lékaři zakázali si hrát věcmi. Tak jsem detailněji pozoroval přírodu než dítě které z přede si hraje. Které je vybavován vás pozorování přírody dítě příliš extravertní. A hraje si s těmi kamarády považuje za pak tedy vidím nás z toho přírodního dění jenom pater z síly zk je. Než jsem třebas byl na břehu řeky a dostat tam bych ti dala žáby a když ta žába v měl zla z vody jakož tam učí holá a postava se před žábu dávám místo aby utekla se na svou k la. Aby vypadala být v ježíši aby se tak dostanete po chovají z po k hnout málo věděl jak se bránit že by ů těch. Nebyl tím správným protože had je rychlejší než ta žába nebyla neutekla. Ale se na svou k a. A ten had opravdu váhal že takové velké jsou z toho spolu hnout. E tak vše jakých takhle říkával o svou kola jakmile svou byla zatím najednou po napil do stárnou z za hlavu třebas jo. A teď jich pomalinku svou k ale do sebe ty nový se ještě klepali v tom tu máku promiňte takle oni při rod sil el toho hada o nebyla tvá. Od se ani se nezve za dost tělo nám měla život pro schopnost velikou asi ježíš poslední prací když takovou krásnou tu pohádku tví toho hada ještě byla živá celá řád ba do jak se ty batra ta patřičná. A moh jsem toto považovat za dobré těžko pro se mi to zdálo by jako velice násilná záležitost né. Ale říkal jsem si právo teď dale jasem prali dispozici něco schopnost rozlišovací. Kterou nemá normální člověk schopnost tu nemá to vědy do dali ti lékaři jo takže blahoslavení lékaři svými zbavovali vědomí tohoto světa čtrnáctkrát za sebou. Takže jsem se uchýlil z tomuto je to správné nebo není to nastane poklad že to od nás aby bych zakročil kdybych tu tón návod co viděl vyrval ve z tam u z dosti. Jsem to jsem měl chuť k v ale jsem se vždycky setkal dycky jsem nevěděl sil na ty tak co dělat tak se stal vidí anebo se stal vůbec obecně chce správné a jsem obecně věděl. Je správné že had je tu na světě takže musí něčím být žit v. A že správné že tam i žába které se to v chvíli nějakým jenom potravou toho hada v a čili to nešlo te začal poprvé došla dobré od správného rozumíte mě. Takže maminka kolikrát častá nad tím že to co o napořád za dobré jsem nedělal. Asi neposlechl skoncovat pod za za dobré asi poslechl v tom co jsem poznal jako správné rozumíte. A toto usuzovat bez pomoci nesmrtelné duše která měla právo se do toho mluvit u mě. O nás nemá přesto hlad teď dobro nedal dobro oni to právo člověk nedá aby ji taky nikdy dobrovolně to právo ne dal kdyby nezakročil lékaři. A lékaři zbavili toho relativního dobra a zla to kterou protože se zrodil. A dostaly na úroveň správného a nesprávného poznávání správného nestanete někde jinde správné a neznáme petra z na nestaral to je za tou relativní úrovni dobra zla za tou za tou před tím pi zevním pánem dvojic tak teprve dvojice taky pár dvojic z ale hodně vznešená už. se spojkou mezi mezi nesmrtelností as smrtelnosti člověka. To jsem to věc o svou nevěděl že tak o vás. Ale ukázal to co nás světech když jsem šel zatím co jsem poznával tušil ale poznával jako správné. Tak to ve mně narůstalo k vědomému pojem s věčnou podstatou člověka čili že dneska mohu říct že správné se všímat nebo propagovat nebo uskutečňovat to co vidíme nebo poznáme jako správné a tohle to je slovo do pranice. Protože nejsprávnější věc která se když ne v životě stávám kdy jednak je plazy ty jak pro mučili učili že tu bolestnou to ještě z nestal od pouto otce a potom ten esesman který chtěl zabít. To bylo tak správné že nic správnějšího mém životě se stalo kdo to dobré že ten esesman zabíjel a je né. Protože bylo dobré a přes sil byl jako do krát protože svět dobývat do du kali ku do špatné. Ale s tohle lidská jak jsem pro zažil na sobě na mně to bylo správné rozumíte men při ve to bylo správné že chtěl zad. On to ovšem nemohl uskutečnit protože se ocitali jenom v mezi pádem dvojic z přízemního charakteru mezi relativním dobré dal se s tím dělat ty vím zlem a tam mu to napoví bylo nic s o správnosti nestranná svěří s jsem byl v oblasti správného co je vysoko nad relativním dobrem a zlem tak on neměl nemohl zabít o přestal vidět on prostě ode utekl že. Za. Tak jsem měl také důkazy nanto jsem byl v těch lékaři od mládí začal poznávat se správné. Je že dneska se mi dívám na takové věci nebo nekladu takové otázky jak kovy jak to někdo svět že chromý od narození nebo že slepí anebo že takle tady z kom míra na tom světě dotaz ty se mi nezve vizte hloupé ale když svou ní. Místo li rozumem ale zdají se mi být byl velice přízemní a neoprávněné v tom smyslu toho páru dvojic správné a nesprávné totiž si musím uvědomovat že pánu bohu se nic z ruky nevím koho že když například padli první lidé z ráje začnu od adama. Že to nebylo dobré v tom smyslu tam se dařilo hezky potom museli potud dobývat svých klepal nebo rodit bolestech tuto blažená. Ale předtím to nebylo takže nebylo to po této stal se dobré ale bylo to správné dostalo správné to bylo pro toho. Že oni mohli pojídat ze stromu života novým způsobem. Že když pojídali zároveň ze stromu poznání i ze stromu života stávaly se vědomě nesmrtelný. Co v ráji nebylo možné tam jenom zastavovali nebo drželo volit dosavadní život nebo svůj pobyt brát udržoval to bylo vlaku symbolické šlo o povídání nektaru a kom prý a prózy je těch o lidský bohu. Na nimi ale vládl chronos bůh v času volal tedy nedovolovalo aby mu před rostly. Přes hlavu. Takže když tohleto co mám jako začátek abyste z z pole že rozvoje zatím pořád manipuru ve svých spisech jak je toho blahodárné když člověk rozdávat správné od nesprávného protože to nemůže dělat rozumem. Protože rozumu nanejvýš může zprostředkovat schopnost své relativně dobré a co je relativně zlé a se relativně dobré ale pro člověka. Není relativně dobré třebas pro jiné živočichy dejme tomu to z bujení nebo tak ex próze je toho lidstva protože jich kolik je že to způsobilo pro me non živočichy absolutní věku ven nebo když tak na úkor jiných se také jeden ano pořád sil rozmnožoval. Tak on dovolil aby se rozmnožoval jenom ti co ho živý znala krávy prasat ta ho ale dovolil stejným způsobem život třeba v č ti ji za byla chovat proto že jo. Pomalu ale že to bylo správné věty když chtění sebe jako máří taky byli jež někde orientu jsou ženo. A prosimvás tak že my jsme vytvořili nerovnováhu. Bez milo maleb že jsme se s zmocnili přírody do takové míry jakési dosud. Jisto ji světa nikdo nezmocňuje také jeden druh živočichů nikdy jsem rozmnožil na planetě jako tentokrát člověk a to byl ještě další neblahé následky které skla ani netušíme ale co se to bude mít. Tak jednáš se za hraje či v čas s tomu správně rozumí přejdeme z toho relativního dobra dost pozorování jenom dobra a zla relativního na správnost a nestará slušně širší hledisko. A to vám třebas dovolí. Abychom viděli este s malou který nás vraždí posla božího ne to co jiného už. Ve jednal dobře ale pro na byl poslem boží pro byl poslem boží to potom vede u lidí s kdykoliv to je dovádí špatností ale úžasné řek bych to jak chci k tomu od přiblížení se je v podstatě boží. Že on svítí na špinavou kaluž zrovna jako na čistou kaluž z boj s tím sluncem nedělá rozdílu tam není žádná protekce živý zvát taky dělá jako skvělého nějakého básníka nebo filozofa a který nikomu neškodí. A nikomu neubírá na lidských možnost kte. Opak dávat co o tom kdo je větší možnost se vyžít než tomu básníků který se někde za prapor do svých spisů od osud to svoje komu v ky. Prosim a nechci to dál rozvádět ale chci ono ukázat že člověk se životě snažit o to aby ji. Své nespokojil s tím že návraty je dobře se bystřin mává relativně zlého. Protože s tím se dostane k pánubohu s tím se stane svobodný protože by to nebyl dobrý začátek je jenom začátek pokračování toho čát tuto je ve správnosti nesprávnost. Takže se vrátím temné mamince ta byla nesprávná a ta byla s tou po vás o kolikrát jsem dával z před do správnému co se jim ne ne jako dobré.. A tak například dejme tomu jsem utíkal do přírody do se budou přijdou vychovaný se s těmi lidmi. Nadto ona nepovažoval za správné ani za dobré ale jsem to považoval za správné je i za dobré že patřil pro učila daleko víc než tvoje matka o naučit co nenaučili mu to musí na příklad pro žádný člověk naučil. Co miloše zlý bez bez mám to žádný člověk dobrý tak zvaný dobrý naučil když do visel třebas dobře na kázal měl o pravdě anebo jsem o přese co lidské spisy děla kde se tím řídit tak nedělo mi to tolik jako ten esesman který převedl do stavu. Poznání totálního ne lineárního tak. Samosebou že ta věčná kdy dole a není něčím odděleným od toho tak zvaného stvořeného. I než ona je tady k tomu aby byla tím pánem v tom stvořené takže ona není vláčen a potom stvořené. On stává to sice věčnou aleno nestranně proniká do toho stvořeného nejenom aby se dalo omezit s lidskou bytostí to smysl tak myslíme. Ale dejme tomu když člověk pronikne jako stalo v mém případě. Do toho soužití s nižší přírodou hady dělo s při vám kila ryba myla s kamenem od rostlinami a když pro nic do toho soužití blíže než mám na to čas pro dítě protože na to čas nemá pozdě to nejde udělat. Co do proč na to co pozdějším věku a vy židem opačného ustu ale pro ten můj růst byl zcela opačný nosím když to byl dítětem který se s začal jsem to dělat z dětstvím přírody neboť nižší tvorové dětství řek bych v z s ním v vyššího o rady jímž je člověk. Takže jsem opravdu ty husy považoval za své bratry na dodnes považujeme a to se stalo v tomu pro těžko by potom ve zralém věku tak by to měl o jiné následky než umět lepší následky ale to dítě nemůže pochopit to co pochopil dospělý svatý za tiše pochopitelně. Ale mělo to přece nám ten vliv že ta zvířata se ke mně chovali chovají jinak než jiný člověk lidem. Protože poznávala že v nich vidím bratry. Nedejme tomu když je koho chtěl sebrat moji chleba z svém. Tak jeho ne krát rovnou. Nýbrž jednal příkladně správně jako tygrem na bolest než přepadnout svou kořist z vás o be. A řek hle po z toho teď prát. Takže ten tvor nebezpečí smrti tedy budu pořád chová se podle toho jak uzná za od že ano u jsem odevzdá nebo uteče od dělal něco jiného nevim co. Po se na svou poto závad ale za přinese asi brání kdežto tuhleti tvorové zajímavým způsobem poznávali že přenosem nemusí měst kde se nemusí brát na nesáhnou nejsem musí jednat královsky bratrský že nemusím po ze když mám hlad či jak je seberu chleba řekli mi to jednou říká mi to mockrát. A o protože se okolo pátou svaly o ten se za předal v čem doufal marně světech třeba ut no ale když to nešlo ji nějak tak jak on říkal tak on ne taháš tak ti od sebe od dob a o měl. A ne jsem ho byl potřeboval cely to bylo na přijde na trvalé mnoho k bohu to bylo moc ale ne volal na všechny slepice ten o božství na sta štěstí rozuměl tak zase mám chleba nám to za viz oslem to si dáme do tak nějakou ne a dávaly si ho on se posvěceno rozdělil on ten třeba proč tvrdil o z kou z toho hodil to je anebo se slepici protože napřed ve své dělají pro nic dělat protože ostatní co jsem taky zjistil tom mám rád. Tito hladem kde jeden valně do přednost od druhým ale to všechno bylo přírodní jednání velice poctivé svého jednání. Tak jsem prosím s tím smířila nám jsem za dával podruhý když se měl zase vrata se zase maminka si za čím jsme se na vás jen to co je to to jsem mocně byl on ještě hrát mám o ty synem nazvali dítě o toto do vody hospody se praví škodlivě byl tak jenom ten pro osobní že ho s. Jsem maso nechtěl a také na dalších chleba a kupodivu od ten kou na než. Ten kohout říkal tak si to ne v my jsme se na že není ne nechal nese žila ještě chodil tak zdárně okolo měla říkal synů on by tento li se taky ještě snesl pád za těch slepic o ale to to mám dostat se nažral li zrady ale ty některý slepice který potřebou než se se na ono tak sich se jež ne jasem u ještě malinkou to z hl z toho chleba a potom byla dokonalá spokojenost a ten koho by měl strašně na strašně rád. Tak chápejte to něco vynese svatýho liška as posici to bylo takové přírodní soužití jaké byl na.