Karel Makoň: 85-05B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

V tedy že když nezačal na při žit posilovat svobodu kterou před zažíval nýbrž celý odevzdal přestože mu unikala této správné jednání. To jsem neudělal chopit zen v ale on to udělal on nám ukázal jak to s pravila dopadnout. Když si myslíme že nás pán bůh opustil a že na všecko opusť šlo o to se stane každému z vás v okamžiku smrti. Protože tam vás musí všechno opustit abyste z mu dokázali umřít plodně. Co ještě ženci to pro umřít. No a ted tak pak nesmíte se postavil za aby nám říkat bože prostě opustil co je to zlo počínání jako jsem do koncentráku. Jak si dosloužil nebo janem co všecko nýbrž odevzdat se k tomu nic. Které není chápu konec jako nic lidsky jako nic odnese do tomu vejít do toho neznáma do toho nic. No a to tak když to udělit aspoň v okamžiku smrti. Ta by to mělo ten tady na jsem byl vizte jak tomu vy říkáte byste nemuseli převtělovat tomu říkám jinak že byste dospěli se svou odvozenou individualitou do individuality neodvozené věčné anebo se si nebo z tedy z z zní tuto od po tomto světě nastal by pro vás konec světa a v. Který ježíš kristus od propagoval a říkal že mnozí za žiju světa. No v jestliže neřekl že je těžko myslitelné že by se v okamžiku smrti. Mohl se ocitlo náruči boží když před tím rozšířeno vědomě dosáhl. Tak jsem to na to řekl nikoliv vstal špatně. Ale měl jsem toho ještě víc jak tomu něco dodám. Jestliže své cely životem člověk snažil protože neměl žádné roši nevědomí postil se snažil vel i než to je ten si ve lid v do se poctivě snaží říkal kde světem tomu dobře rozumět. Toho můžeme spasit tito ho máme právo spasit. Se člověk třebas beznadějně aby jakéhokoliv světla neustále snažil jít kupředu tak i toho na to jsem měl dodat chtít dobře s ke statický známost za nic do on v tom za po věřit. I ten čáku nevím jest rozumíte i toho si peklo nemůže vzít do znamená to uvedení do temnot vnější v i v této k k k k k k a. Znal pozbyl ničí v nýbrž že i ten právo jít být spasen v k se tam říká ano. to doplňuju prosimvás to neni proti tomu nic řečeno ale toto doplním tam přibyla kolikrát moc pospíchá kupředu ono to se dobře že chytnete za slova se slovy do beztak sestry neřest nám v tom co s ještě daleko dokonaleji a ještě by to dokonale řek protože slovy že to na všechno říct najednou v šel jeden člověk dobře mít syna pravil a ty máš pátral dosti dělat jenom to říkat pomalu že ne se to co jsem tedy zažil bezčasově. Za stroje život vůbec ani jedné milion jinými výklad. Na co se mám pod vší když to nejde nad nepodezřívejte město a v z jsem nějaký ten skal z na proto říkám co se není vzít st ano tím že to je zase součástí mají z přes jiného poslání na tomto svět protože rozum musí být deska posly jen svých znalostech aby nekrade věnoval při než tím o někam jinam. Aby se konečně se propojila věda s náboženstvím aby jim z nestali proti sobě zbytečně hloupě proti sobě protože v hloupost. Nevědí co činí o pro mi li se čím ani vede jsem ten návod je založen člověka o protože nevědí co činí tak do proti sobě. No v bílé světlo je. Připraveno pro toho nebo z jiné stránky řečeno v těch je schopen do něho vstoupit tehdy. Když za sebou aspoň ze značné části smrt na kříži a vám řeknu to za sebou mnou člověk teprve v okamžiku smrti z ale na tom nes v tom okamžiku smrti chová ovšem když například dejme tomu u míra moje manželka. Tak zrovna se tam na po mít byly příbuzní ze strany svýho ze tím manžela chce li ten lidský zase tam nad ním plakat. jsem říkal podívejte se na neb pláču nedělejte takovou chybu on neplačte nad tolik k pláči nás tak zvaná lidská z vzniká pláči které odhození starého však tu a nabrání však tu nového co osou že on že na to ještě slyšela to bylo tak bez se vinu pojí smrti takže to ještě jasně slyšela pasení dával provedeme si pro mladý ne. Ne úrovním ani jednu z s rosu protože vím že vyšší křivdil že když již od žil v je že člověk v okamžiku smrti tedy možnost přejít tam na druhý břeh tak jako by jenom si říkal šat. Jako by se zbavoval něco co do žilo souží dohrál roli ji těžké jsou jako oko jsem již v nabere dech lidské duše tak pak je ten okamžik tak osvobozující že se podobala sebevzdání. Sebe podobou a není to totéž podobá se sebevzdání ježíše krista na kříži jo podoba s protože v okamžiku smrti může člověk volit po bázi smrti na kříži že říkám téměř smrti jak si ji a pak a i takovýto člověk přístup. Se dostat do toho bílého světla po smrti ano po smrti. To je okamžik třeba smrti ještě jen o z ale taky z ale to třebas zase nestalo ale po smrti dělají tam pořád teďka nějakým s postavy či do toho bylo světla a to z toho důvodu že to mám přístup protože jsem tu smrt prodělal dřív než jsem umřel. Lépe jest tedy prodělat tu smět visím jsem dříve než můžu fyzicky posila tom tyto větami jeden z vás že se přiměřené napsáno umřít dřív než umře ne ten právně toho slitovat napsáno a to chtěl ježíš kristus od nás umřít hřích než cenné být ničím dokud jsme ještě z ničíme syna. Protože od ses tím čím jsme tím jsem považoval se s tím pravým nic si čisté vnitřně. A tohleto když dokážeme zem. Tak se ocitáme okamžitě bílém světle pro na tomto světě a nebo po smrti. Bílé světlo samosebou samo jež něco stvořeného touž je obraz toho co je za tím světem zatím světlem není světle krisi ve mně poznání. Takže který jsem třebas tímto bílé světlem prošel roku třicátého devátého a v koncentráku tak jsem při tom místo jiného světla zažívalo poznání souvislostí a hle z časoprostorových všech časoprostorový za je to z s tím bezčasovým jsem poznal to co plato v. Zdroji neměnný a z toho vyplývající všechny proměny jsem to poznal platno kdežto kde jsem tu výhodu. Tento jsem prožil předtím tak jsem se poznal že to co vyplývá zase nazpátek k povinnost se vrátit. platonovi nedošlo totiž je čím je to se to platonovi nedošlo. Protože on se dostal k tomuto poznání kterého se se dostal jednak pro ty nosil vím třebas v těch lékařů ale potom nenásilně že jsem dobrovolně jednal správně. On se dostal tu pochopení nebo vidění toho u podstaty nesmrtelné člověka v ale kdežto on se v této fázi vidění nesmrtelné pro člověka dostal zase uměle. A on šel do kterou u z viny měl nadto peníze pro že to co mu svod tvrdě zaplatit. A byl za zasvěcen do eleuzínská vých mystérií a tam se mu dostalo vidění vyšší skutečnosti než jakou viděli jeho v z nic on se dostal ke zdroji. On se dostal k tomu k čemu v sedmnácti letech v ovšem za pomocí nějak do zasvěcencem který tam byl a to dělají jenom reprodukce v něho a on se reprodukce potom psal se veliké dílo filozofické. Ale kdyby to srovnával s ze symbolikou život ježíše krista. Tak on se v tom jsem vývoji duchovním dostal jenom ke zrození věže krista v betlémě. Dál ne na kříž ne slovně pro hodně daleko. Takže filozofie je tato nová která je o by ty věci rozum byl to by při něm vydali z tam v že svět polovičně pravdivá. A právem se pod šlape protože musí být na že na něčem lepším tím že je tady koloběh který naznačil kristus po ku pak horovi v že marnotratný syn odchází z domu otcova se do něho vrací a za okolností které von tam přesně popsali na kom pro ben svět tak si svým životem o tom neměl zdání platon. Že to co je cenila systém visí vzduchu a jsem marně čet všechny spisy všechny začal z se v že si to by začátky. Ale ty hlavní jsem četl do protože to vyšlo krásné vydán od od mu vzaty nebo vlitým. A to jen malé jsem tam hle dal ten ten návrat jo tam nebylo skvělé vidění věcí z těle vidění zdroje a následků toho jo čili v základní ideje on tomu říkalo od odvozených vědní nový dva základy byla odvozeno ano. S ním budeš tím celkem souhlasit nemoc no protože to není viděla no když to že vychází z toho zdroje. Tak to není ješě z nebe formuje tím odchodem na nějaké ideje na tak dále smysl pro od kde formuje jste jedno z paty do toho nic dokud to v nezvali do nic tak to ne že nazpátek vejít. Pokud se cítím být něčím třebas svatým sedí cítil devět let ve jsem životě tak jsem nemohl dojít k tomu co v tom koncentráku se mnou stal zase musel se vzdát i svatosti dáno i toho všeho co jsem před těmi dobyl a toto právě se tato že to se neskýtá měli o viděla stali žít nebudu v on to cítí na sobě. Ad tak jesi ten dosti se vzdává toho života ale nechce nic z toho si vzít taky to možné to musí když je moudrý tak nic z toho nechce mít a tiše z toho nechce nic mít a když to bez lítosti vzdá okamžité vítězství a vstup do věčného život oka. A mohl předtím se jenom snažil o dobro osy se musel nejen v do sto bytosti nešlo to by tak než rušen ko nemohu pojmu. Ale měl jsem případy nebo v domě řečeno že existují takovým případem že člověk který se dostal pod vliv ježíšovy nauky začal tou chvíli trpět nehorázně trpět za trpěl tak toho dokud ve umí dělal. Pokud nezjistil že nikam nemůže vlastní silou. A to bylo to byl případ i svatý terezie že to je on to přežila se mi to nepřežilo. A teprve žid byl ničíme tak teprve u jsem mohl stát vědomě tou nesmrtelnou podstatou individuálně pojatou az není to nejde když to nejde vlastní silou v může na kříži na vnitřně umřít. Tak především mi jak to dělal jenom si ho svým s v hle ten to je že hezká let svého horu směs na od vás dale deska a co si. Ve tak lidsky přízemní krásný ten podívejte své. Jak s jsem dospěl k tomu jsem v sedumnácti letech v to nebylo ještě milé na při žid chopit tvé ve své ocitl tváří v tvář své nesmrtelné podstatě tím že jsem předtím dávat přednost správnému před nesprávným ano nedobré mohl správnou před starání tak se ve mně něco střádalo. Co potom bylo rozhodující proto aby tam mohla nastoupit tuto vědomí o nesmrtelné podstatě a to bylo bez mého vlastního přičinění jsem jenom s a dal asi jako ten člověk v tom podobenství ježíše krista od těch hřivnách ten sahala z toho co měl. Proto hospodáře jsem byl v že to je pro hospodáře od ani pro je zapotřebí na stvořen nebyl přítomen ono to byl hospoda se byl přítomen na z toho jestli tomu takhle je že nemohu jinak se tomu dopracovat než těmi prosit které s pocit jsem vám v jednání správné když ani to nemám dispozici nerozeznával správný správnost aspoň jednání dobré nemohu jinak než dobře jednat tak jak to. Vy tomu rozumím. Tak jenom dobře. A buď bez starosti ocitneš své budeš naplňovat nějakou nádobou se svět po jejím horní pokraje o tom přeteče do doby tam nastavené do vyšší úrovně to před řeč ano čili nestre z od jak to přetekla do vyšší úrovně to je věc o po mat tak jisto je pro napovězeno jak se doplní jedna nádoba to přetekla do vně ano na vyšší úroveň. Kteří jsme o to s tou tat nebo v se musí trpělivě plnit ten život jak to mi spravedlivě dovedu plnit že ano. A tak je to tam u toho u smrti na kříž na ni člověk na ten kříž nevstupuje z vlastní síly. Dovedeš si představit že by se byl ježíš kristus mohl ukřižovat. Že by to bylo udělat může oko pohlédnout na sebe na své o boží dozoru dispozici. Může ruka as on vládne u ve sic chci dání. To vůbec není možné že s tak je ten nesmyslné. Taky člověk nemůže vstoupit na to z vlastní svědky je nebo to vlastní pomocí nebo jenom vlastní pomocí na kříž ale ježíš si vzal k dispozici sebe těmi katanů že tat tyto za něho udělal že nevěděli co činí. Že mu umožňují to co by sám který jsem nebyl byl pokusím kdyby nebylo jich že mu vycházejí svým as. A takže než peklo o tom jak to udělat je zbytečné protože on se toho u děla. Oni se jako se když vyskytli lidé je v tom případě ježíše krista kteří jdou. Na tom kříži. Křižovali a tak v lidském životě je mysl mnou situace v kterého křižují kterého vedou dál na kříž a že vždycky životě to byl postupně pomalinku ho potom ale kříž kyne protože von dorůstá těch u muss těch malých kříž ku dál se dostal na kříž ano jasnost znal vidět. Když tady se rozlišovali teď správného nesprávného a dobrého dobrého tak jestli ten člověk rozdává třebas vnitřně co je správné se nesprávné tak tady proto musel postaví konvence která tady rozhodující slovo domluvám mezi lidmi toto je dobré a toto je špatné jsem na vážil v tomto smyslu málo matčinu vůli. Takže vona měla o měl dojem že jsem pro hravé dítě neposlušné dítě na nevěděla co v z mít pro znát o něco že tu schopnost rozdávat neměla nemohla tušíš dělají v asi do taky nedovolil vysvětlit česky jasně říkal maminko tím jak jsem si nemůže jak to poznává v ale jsem znát dal na jsem přímo poznávající člověk. Co mají nepřeložil češtiny samo svou smrt řekl sanskrtsky. A u vás prosím svátostí proto jako jsem měl on i když na to o tom o to z onoho máš tvrdou hlavu pole to je pro s to rozumět plnější a asi nový patra na tak to taky s radovala z takže si jak bude že těmito lidmi pohrdat protože jsem nebudou řídit těmi věčnými konvencemi prosit člověk musí uvědomit ale přeci jenom některé věci el z této oblasti správného. Jsou přístupny každého kdo neměl žluté světlo on nebyl tak ten na obdařen tím že rozdával vnitřně se správné nesprávné protože zaručeně správné je pro že člověk je člověkem v tom musel nějakým způsobem vývojově dospět. A když je člověkem. Tak jez správné aby se choval jako člověk ne a člověk se chovat jako zvíře to znamená jako ve pro učím tvor. Který reprodukuje z způsob života svých před ku. Nýbrž jako člověk který chce růst za hranice svých před ku to je to uznávám na každém mládí tendenci málo nakonec se do zrod dal na potřebou co ty předkové to je pravda. A stáří je řek nejen oni měli pravdu protože se mu to také nepodařilo ale bylo správné že se snažil jak jsem. A čili že že se snažím přerůst sám sebe se snaží aby se naučil k něčemu s co z není nepochází jenom když ho pudového života s jeho s. Z zdát základu zvířecího. Nýbrž že třeba si ho bylo při jazyky dělal nějakým vědám nebo nějakému řemeslu not to víra lidské to je správné proto bych každému radil. Ve svém životě něc něčemu se naučit pořádně. Aspoň něčemu když nestačí něco pořádně dělat zásadně když poznávám že to dobré zatím žít neslevit né. Když jsou mi házeli jen nově byl pod nohy k lásky a to sice el znamená žil dostanou moc ran. Protože jim to ale my pomlouvá nepochopitelná podobně tělu považován za hrdého nebo za neschopného jsou ožít s lidmi ale bude to správné to smyslu že budu v tom v tom to způsobem s mýtus jsem člověkem. Který přerůstá zvířecí rod který se snaží být něčím víc než zvíře který reprodukuje nám člověk bere produkuje v když jenom reprodukuje tak se degraduje z toho lidství na zvířectví proto například my věříme dodneška vidí ji hřích ze spočívala v. pouhé reprodukci. Člověk totiž podle a jak se říká věčnému svých tu proto že ty lidé muž takže zatím jdou sobě pavel doka prosili lidského rodu tedy již že když člověk zdraví tak či jiné k tomu druhému pohlaví dělal začnou co věděti atakdále teď nejvyšší hřích. Je to hřích je to hřích potu od pokud člověk zůstane tuto a pak je pouhým zvířetem tak jen zvířecí základně neboť to by se nejde ne za udržení rodu a protože. A pudem sebezáchovy pud se ve za v jeho pud udržení rod tomu stačí věčný životu na aby to je to nemělo stačit proč by člověk nemoh se li tento bych produkovat může v že tomu rozboru to byl pro třicet dva let ale prosím jako se rozhodl nebo byl jsem rozhodnut let řečem a na tak ale u známa za správné že něco jako ježíš může kriste tuto pro tu tendenci tato tendence ocitnout cena úrovni. Z ti se tak tu existuje a že to o proud vých. Velice těžký hřích pokud tam člověk zůstane a pokud odtamtud člověk od startuje pokud je to s tak pro něho například k milovanému dítěti u matky který se z narodí z tohoto pudu to je jedinečné preta matka vystoupit ze sebe tak žije proto dítě to je tak úžasným pokrok. Že to vysoko převyšuje zvířecí život je život se tak stává že ta matka zvířecí pečuje o své li sama na tak jak jsme trošku po vy rostou vše opouští dokonce vychováván nic za to to se to se v lidském rodu nestává nám to tam matka je v dospělém věku u toho dítěte je trošičku s tím dítětem tak víc spojená jinými páska jemnější než tuto zvířete a ta je to dítě. Přát je to jedno tělo bych tak řekl nebo jeden duch. O by to mělo být tak ale pokud to tak je tak je to správné sme tomu se že to dovoluje aby zapřel sám sebe tam matka se kolikrát musí zapřít aby mohla plně projevit že bych prakticky projevit tlačí k tomu dítěti musí ošetřovat tělo i řeší chorobě sama se může nakazit nadto nesmím bát ona musí toto děl. Toto je vystupování sám ze sebe a v čili v no tak bych to tak jsem ho tak bych řekl. Že lidský život takový chrakter jaký nemá jenom zvířecí život charakter vyšší svou svatou pro že ta vychovává soustavně k tomu aby vystupovat ze sebe když například dělník v továrně pracuje tak si brzo o z po čte před to co dostávala do kapsy je nepatrná část toho co vyprodukoval. Protože tedy i pro společnost pracuje při vší že a když si toho je vědom tak vychází sám na sebe. Tutéž každý pracovní na každém poli to tam vody tady s pochopitelné že vychází ze sebe pro tu společnost no a to je veliká atd. Vymoženost nebo je to kroku mohutný krok kupředu k tomu cítění souvislost vším s všeho ze vším. Protože správný pocit no. Č jestliže člověk poznává co je správné a nestal ho proto poznává. Taky zbytečný dotaz že to uskuteční nebo neuskuteční. Protože on k tomu sílu když to poznává z toho pramene ze kterého jsem to poznával tak zalez se mu při vtěluje tomuto poznání síla to uskutečnit. Že potom záleží jenom na vůli toho člověka jez jsi se zapře je osou musí zapřít. A prosadit to co by normálně ne prosazoval z živu. Tak jsem musel dělat věci od toho útlého mládí co by byl nikdy z vlastní vůle nedělal. Ten z nic z toho co mně bylo ukázáno jako správné když byl sám neprovedl tak čili pravé viveka pochází poznávání správného. Pochází z pramene který v sobě moc odít člověka silou to uskuteční. Jenomže jedna za tohleto že s že totiž se chce nabito to žilo oka vší. Ta síla se okamžitě ztrácí nebot ten jež okamžik ztrácí jakmile hned zatím člověk nejde že něco pozná za správné poznat jako správné z toho. No pramene ze kterého tady kolegyně panoval poznal se že mají na operaci jakmile to jsme pro jak potom pro takového pod o sílu. To se musí okamžitě provádět to co ježíš kristus ta hlásil tři věci které křesťani dodneška zapírají. Že v jedna z nich je nevlastnit nýbrž spravovat druhá je nezabíjet. A třetí svět v nich kdy jiné trvaly slova ihned zatímco poznám správné v ne lesy říkat po smrti svým do nebe nikdy je v protože ztratit za síla atomů uskutečněním tím váhání rozumíte mě. Čili musím teď jak vám to říkal nech po chovají mrtvé mrtev lidi za mnou po si psal hned aby stop provedlo v to mně za z dělat v toho viveka. Li kam nemá sílu jakmile se dělá za hodinu nebo za dvě nebo za den nebo za rok nebo tak protože to nesmí na to se musí pr při první příležitosti nese návrat dal předem před dosti se to uskutečnit to co před poznávat správné a protože jsem toto nesčetněkrát překročil o protože ztratil sílu k uskutečnění. A taky jsem to nesčetněkrát provedl o proto musí tu měl. Tak se můžeš si zkušenosti že čím sví v člověk uskuteční to co poznává za správné tím lépe ne. A tak se potom stane učedníkem páně v velice rychle ale co musí udělat jako každý učedník pojď za mnou jít všeho nech pojď za mnou. Mít toto všeho nech to ovšem křesťany věděl jen tak celý dale chápe je to v tři země mater mysticky li že mu právně u za nemate li si vždycky tak. Tak musím opustit rodinu ho po pro tu musí do kláštera o dar pochopení této věci opustil třeba vnitřně víc než od něčeho od od u st ještě ji opuštění to tvrdým člověkem dale. On to co opustil takhle byl potom třebas ještě jistou užší než když to předtím měl ne. A horší než když to udělal kdyby to děly na tak prosimvás berte na vědomí že v. Ježíš kristus je zapírá křesťanství těmito třemi způsoby. A nejhorší zapírání a ježíše krista které způsobuje že neúčinné všechno co v učil neúčinné s absolutně učil je to v že hned jak poznáme že to co nás chce správné protože zatím ve vejdeme ano. A to s odpověď ano o to v u z tam pavel u do t věk o svou mlat. Přetlumočení do českého jazyka tak když že jsou všechny mění na chlup stejné ale mít přetlumočení do žádného české říkal z tak to. Byl jednou jeden honza a šel do světa hledal zaměstnání kde po cestě a pod koho světlého starého ku nového svědka a tak po tam o tom napíši. A ten že jde mu říká kam pak jdeš honza a. A honza říká budu hledat zaměstnání. Nechtěl bys být zaměstnán uměle říkáte li věk. A. Honza říkal u tebe bych nechtěl být zaměstnání si věk nad problém pak nesmí jeví za koly u zemřeš ale měl by po zaměstnání. K tobě nebudu zaměstnání a on říkal ten dědeček. Si si jist tím že se jenom stavím lesní jedete nad hrobem podívej se dobře. A v tu chvíli se zen měnil ve skvělého životem překypující loď čaroděje. A plné kráse předním stojícího a říkal mu tak psala ještě bys vstoupil do za mých služeb on říkal s tou byl kdybych se nebál čeho by se vzdával jsem dobrý čaroději a budeš mít jenom v jeden za úkol neza radit z mít se v tom co já. Dobrého dělá když že tomu tak když si doby čaroději tak vstoupím do tvých služeb prosím tak to berou ztracen a v chvíli zmizel. No tak vstoupil do jeho může pomoci zmizí více pro za pořádek ale zmizel. O tak u honza šel dál po cestě za aby u cesty stále o žebráka který prosil o jídlo a. A říkal si no tak von von se málo ale on jim to ještě na tomuto sví no. Žebrák mu poděkoval šel dál. A našel tam by jeho žebra rady těžko bychom říkal aspoň mnou mu z vody dělal umírám žízní dej mně být v on říkal no to bych musel dejme trestu zlatého tam ho varovala tam nedojdou tak tam byl v ve přes po do studánky vodu a dal mu napít žebrák mu poděkoval a my honza šel dál říkal tady tak setkám s tím čarodějem pořád nemoh pochopit. Tak si toho pudu domu v na že tam domova poradí jak se po museli dostat nemění a přišel domů nic. Říkal když kdy jsem potkal čaroděje napřed to byl bez viny je ne tak se člověku ba skvělý čaroděj ale dobry dělat sis on je s vámi jenom začal dělat toto by doby čaroděj a ten říkal nebere do služby když ho neza radím když pro třikráte zradí. Že mám třikrát nezradili v když on zmizel v v v tom dostat jak pást dobytek je dán ten čaroděj a říkal jsem tady a musím ti prozradit těsně nezradil a třikrát. Či na nesrazí kdyby byl věděl že jsem tím že drakem v tom příkopu tak byste dělal účelně abys ses u ukázal ano ale nemusel vystoupit svou dobrotu ukázat to by si byl vlastně zrodil že by byl něco pro sebe s pavlem zase dnes ode nadobro. Ty si ale posloužil do může zraku se svými jsem to nejsem to měl za jsem doby čaroději zatím dobra stojí o tak si posloužil k tomu druhému žebrák ku no a teďka tomu při tím ve tomu před svým jsem tady abych si stále ochoten sloužit tato ochota proto dobrá vůle i když nevidíš této třetí nezrození pohádky konec ceta zvone co to končilo. Tak předem do jesu děl na reinkarnaci kapitolu o veni pro není dána sic. A to je zajímavá věc protože on tu reinkarnaci bere klasicky s. Vem jakože člověk převtěluje a proto argumenty velice půvab říkám původ dne v říká správné. A protože oni si takové nebo men ty nastaly vinen tisíciletí. A jako je těžko vypáčit z jejich situace duševní a tak si to nebudu troufat dělali dobrat nebudu ale. Je tam jeden případ a jsem moc kdyby jim že on si odvážil toho citovat a to je opery děláš slovy a jeho žáku elíšovi. Ne že z druhé královské druhá kapitola verš devátýho a následující. řeknu dostat se do tam je tak že si to mohl přečíst ne rovnou mate tady tu novou bibli. A eliáš že řekl elíšovi zůstali zde protože mně hospodin po síla to beg kdo do se z eliáš že je když to mu odvětil se jakými ne jakmile je k živ je hospodin a jakože živ jsi ty. Neopustím i sestoupil s sestoupili do bét ha před telat po meč ta and co to znamená e toho proč ti žáci že ti kteří byli v bét perlu. Když jsi byl te když horu elíšovi a tázali se ho že hospodin nese vezme svého pána od sebe. Od tebe vzhůru odvětil vím to také a který děláš mu řekl který všeho zůstaň zde. Protože hospodinem u mně posílá do jericha had tou o z víry chod odvětil. Jakože živ je hospodin a jakože ših si ty neopustím i přišli do jericha. Proč při žáci mu to bylo při prorokovi řád se tedy na co proč při žáci kteří kdy vědy ku přistoupit i když člověk řekli mu že hospodin dnes vezme své svého pána. Od z tebe je z můrou odvětil nevím to také moč te tu mu řekl eliáš do zůstaň zde protože hospodin posila k jordánu. Odvětil jakože živ je hospodin a tento ježíš si ty neopustím když kdy. Oba spolu padesát mužů u z pomocných žák prorokovi za mu šlo za ním ni bylo božena a zažil dosti mu na to ne a postavilo se naproti jim zpovzdálí a oni oba stali do ta jak za svůj pád z plynulý její. Udeřil do vody a tak se dostoupila takže oba přešli postu a stalo se jak řeč vím že viděla řekl kterých požádej vím co mám pro tebe udělat dříve než budu od tebe za kterých jsem řekl. Ale je na dvojnásobným síle svého ducha který mu řekl těžkou věc při žádá že uvidíš budu od sebe odcházet nebo za stane se co si řekl jestliže do vy bytí. Nestane se to pak šli dál a rozmlouvali a hle o muss v pomíjivými po je od sebe od dělil odloučil tady říkají a eliáš vystupoval ve bych shodou. Do nebe vyšel to viděl to třebas z ona by se to viděl v abych křik on s tam bylo padesát tolik to neviděli víte on to viděl a vykřikl moji bože moji od vše o zatajit izraele a pak ho neviděl. Uchopil svého chovám a roztrhl je na dva kusy. Pak zdvihl eliášův plášť který z něho spadl ano a postavil se na břehu jordánu. Vzal jehož tu plášť který z něho spadl do pokud u znovu udeřil jim do vody a zvolal. Kde je hospodin bůh eliášův i on sám když udeřil do vody o dostoupila sela ježíš ča přešel viděli toho proč ti žáci s jericha. Kteří byli naproti na řekli na eliášovi z počin na ježíšovi spočinul duch eliášův. Při mu vstříc pokorně se mu v zemi a řekli mu hle větu z s se svými služebníky padesát věrných. U do tvých mužů jsou ani jdou hledat svého pána aby hospodinův duch ne odnesl a nemá světím na nějakou. Horu nebo do nějakého údolí řekl nikam jen nepostil jíte když tyto lidi dělat jo v vůbec nikdy nebyl vidět to by stačilo. Tady sahal do vzal na tak prosím jsem tady teďka před kterým kovu říkal že překládám pořád dokolečka v do pořádal i z od jana. Je to i ha sebevýchova do kou v předložit čistotě něm že v to se dopomohl todle kupředu že jsem zaměstnán ale jsem tam přišel na kapitolu kde se mluví o není dar na ci ale one linka rasy různým způsobem klasickým způsobem obhajuje podle indického systému myšlení v znamená v člověk umřel jsem do do rodila to se může do cest ano li na trpěla pořádal. A no odolává se dokonce na a kdy kde se říká. Že člověk musí osudu miliónů životů před lidských prodělat než se může stal člověkem. To znamená že to je dost jako dlouhá cesta a. Tak tomhletom bych mu chtěl odporovat janem že to budu moci troufat napsat se do toho komentáře protože jestli on mně to nedovolit do tam na píšu no ale tady jsem za větrem vám to aspoň zřeknout vám žena. A to vnikáme při na veřejnost dalo v tu s v tom jenom na několika ona toho nových páska v takže to se ztratí na to on nepřijde jesudian jsem pod tajně propašovat někam tam jsem neměl. A protože on bylo začne nedovolil dejme tomu tam do toho komentáře napsat něco na co by se shodovalo s tím klasickým způsobem pojetí. na jednu věc když tam cituje taky je případ eliáše ani o žáky žáka elíši jako příklad. Převtělování a to opravdu klasickým způsobem pali z jednoho trojího a to jsem tady teďka právě řekl nebo co to litoval podle knížky podle druhé královské druhá kapitola verš deva nad a jsem cí. A podstatě tam napsáno tohleto sešli se ten eliáš s tím žákem ježíšovou a on říkali se o tom že aby brzo odvolal z tohoto světa že si ho k sobě vezme bůh ještě nějakým málem slovy řídili chu od ryba ale to jedno a že jsem se ze mně nebude. A říkáte eliáš tomu svýmu žákovi elíšovi ne protože s tebou nebudu. Let tak si řekni chceš to pro tebe udělám a on se lišila říkal v. No když tomu tak bych měl když se stavbou na byste na to sice ještě být tím bez tebe ale když to nejde s tebou jít k tomu pánu bohu tak je by dvojnásobný dal svého ducha a on ho komoře vám o tvou nejsi to mozkový a nevíš ani jak těžké břemeno na sebe bere vší ale udělám to pro tebe a jakmile toto řekl jo tak se stala tahleta. Jet.