Karel Makoň: 85-06B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Tak jsem musel mít toto předtím předeslat o tom mojžíšově co všechno ano tak to všechno v vizi dáte jem. Tam komentáře budu absolutním dobru že musí také jisto absolutní zlo teď co se na velkým omylu. Protože tím že byste absolutní zlo tím se člověk dostal o dobro opadl osobní dobrotě se vymyká z párů dvojic. Mít se vymkne z párů dvojic nepotřebuje k tomu chápán nebo vnímání absolutního dobra protiváhou zla. Čili absolutní slona existuje ano. Jenom relativní dobro relativní zlo a absolutní dobro spočívá v něčem co bychom my běžní lidé vůbec dobrem nenazvali tedy dejme tomu jestliže ježíš kristus řekl můj otec nebeský jedině dobrý lid. Tak si myslím že nikdo s námi z nás se s ním nesetkal takže vůbec nevíme z toto dobro vlastně je to si nedovedeme lidsky vůbec představit. a jakmile bychom si ho lidsky představili tak by to nebylo nic absolutního nýbrž bylo by to relativní bylo by to lidské ano či oni se z na životu přesto u toho od postu po již svůj dělat my to o psu. No podívejte se máme v ruce nebo dispozici prostředky kde bychom jsem z s pomocí niž bychom se mohli dokonale odosobnit dokonale vzdát sami sebe. A tím prostředkem je na příklad dejme tomu v tom obyčejném mám lidské cvičení opakoval nějakýho mám trám v těle. Že si opakuje te nějaké mantram v těle ale jestli do toho mám trám z karate jenom zvuk anebo nějakým mechanicky způsob vnímání let tak to ten následek že celou svou tělesností se obětuje te. Že z něho že tu to není dosti přesně řečeno to bych to musel rozvést aspoň na půl hodiny sem to ale udělal v minulosti taks..tak si troufám znovu to opakovat ale v. to řeknu rosy podle příkrou jsem se jsem zažil zase byl takový primitiv v těch sedumnácti letech. Si myslel že v tom mám trám které říkám že to je něco co celého odnese k bohu rozumíte. Co mně vytrhne země samého popadne měl z toho a odnese něco k bohu ovšem protože jsem to říkal v těle. Takže my tam odnese is tělem jsem především to jsem potom do jsem ještě povalit jak to bude nebo proč to tak je to sem považoval za- samozřejmou věc že to mám trám tuto platnost. Se to ve mně udělalo taky udělalo to mám trám. Z si mět celé bralo ode se vidělo se dělo mojí zevní od boha oděnou podstatu zbavovalo samovolně aniž jsem věděl jak prodělal neboť čím je to způsobilo prostě v tom jenom věřil jo jsem jenom byl že tu moc to mantra bratry víra fakticky. A výraz způsobena nikoliv z slepou vírou nýbrž. Že jsem dělal nějaké duchovní cvičení které jsem nevyčetl nýbrž jsem věděl nějakým nic způsobem. A. Viděl jsem z oblasti do které jsem se pomocí toho mantramu dostalo rozumí za že to bylo svět propojováním něčeho co co napřed bylo to spojeno o na totiž na tom nezáleží že to takle nejde u normálně člověka protože jsem potom byl přemluven svými spolu občany mystickým bych to takhle nechat to nedělal že to nikde není napsáno. Protože bych se moc bázně takže by to bylo správné tak jsem nakonec se poslechl a za pět let. Hrozit těch dvou měsíců prvních ten jsem prodělal tentýž vývoji. E který proběhl za první za měsíce ti mám pramen který rozděleno odjinud z toho centra bych tak řekl duchovního takže od ode pomalu i tím normálně mantram třebas jinou pád to byl taky udělat ovšem musí člověk přitom a to jsem měl tu výhodu že jsem to mohl udělat se odevzdávat celý pomoci v tom mantram celý se odebral této odříkal celý se odevzdávat celý se od vzdal sebe sebe se dávat. I maten se dávat bohu to je zástupná obě ano to je ten to mantramy zástupnou o bytím vím co je jeho óm mýho dělá ne. Takže když neumím své odevzdat tak odevzdávám mantra atd tím sebe modla rozumíte asi tak před takhle dělám tak. jsem nebyl jistě nám tím nejlepším míře. Sku v schopnosti třebas na které se možná vy tat tak když to bylo mně pět let tak si myslím že od by to nemělo to verši dobu než pět let kdyby člověk větu disciplínu a dělal li to v tomto duchu záleží na tom duchu psáno. Ale na tom kolik toto od lekne. Protože záhy když jsem se tím začal tento nemohl říkat atom napřed velice dne způsobovalo tak jsem to mantram nemohl říkat. To našlo protože ve který si to bralo a slovo je potom překážku začat je pomůckou a proto my ne hned překážkou. Že jsem to nemohl vyslovovat jsem začal neslo nad ale hned to přešlo do mlčení. Takže mám lidské říši před do mlčení a přesto bylo úplné odevzdanosti bohu o. Si že tři žáci ježíšovy kdyby nahoře tabor přitom by proměnění páně jak tam ježíš mluví s eliášem a mojžíšem. A viděli rok jaksi rozmlouvají. Tak oni to tu moči lidsky jako rozmluvu mezi ježíšem mojžíšem eliášem. Nic takového se vnitřně nedělo kdyby bylo kdyby to bylo takle těžkopádně probíhá ve a tak si toho jednak o z neřekli ale jak by z toho byli. Tak hloupý jako ti učedníci páně že odtamtud odešli om ježíš by se byl nic se poučit byt zase velice vzal žádný balík nebyl nepřevzal jak to řekl vší po svém po mojžíše eliáš. On si potřeboval tehdy vzít od mojžíše eliáše nějaké paniky navíc klepot sval nutně k tomu k zkušenosti na kříži a další. A šel si nahoru tam porod pro a zas jako svědky ty tři svoje učedníky tak tito zažíval jako rozmluvu ale jako přejímání balík ku. A přejímání balík ku znamená bezeslovní předání. Kdy kdysi ten je eliáš předával ten plášť to tomu svému žáku elíšovi tak v tom nebylo třeba i si tato obsahu za toho co mu předal tam nebylo z o tom řečeno atd ten opsal byl předán. vás jenom upozorněn ještě na jednu věc že to vsedě soustavně tohleto ženou umělém přivede zde jde prázdnota. Podívejte se třebas vám ukazoval na příkladu svatýho se na kupertinský ho který dva roky se trápil nad tím když si to ještě kdy modlil jež sví a neumírat fyzické v domě protože při svatost nebyl vyřízen tak z plakal dva roky ve své komůrce no a oni mu to dovolil podržel si říkají činit pokání ne obr takle hleděli dovolil jsou kvality nad tím že neumí zatím vždycky ani jenom viz řím při svatou si pro modlil. Tím. Vlastně neprávem pro čekal nehodného. A za dva roky přicházíte jeho cely muž říkám mu józe vše je že ty tu pláčeš. Protože nemáš tu mi ku znamená pláště jsem při při při svaté. Jaký tedy dávám. Předal mu tu mi ku a my že se do nic jisté chvíli měl zatím cti. Aby nejmoudřejším kterou měl své říkali. Takže v tom co se říká ne lineární způsob vnímání že se mu to jemu stalo v podobě obrazu že někdo předává tudy ku. Je to zaviněno tím že on si myslel že že tu tudy ku vlastně nemá fakticky rozumíte protože jsou to takle projevilo kdyby bylo nebylo bývalo zapotřebí tohoto obrazu tak by se byl dověděli ještě mnohem více než když to o zastřeno tím obrazem ale nestalo se. Stal přitom prostým člověkem a on nepotřeboval např do tu skloubit svými náboženstvím dobu svým poznáním jiný strany světa jako co potřebuje deska milovat co jsem století protože to představy cestě aby si všichni následků kolik z prsty. A především aby na severu velký z prostě atd jisti al věřící myslí si že každý pravdu tenat krista že pro od nevěřícího pravdu ani hle měla pravdu. Všichni na to jdou pomocí obrazu. A tím obrazem zbavuje lou tu podstatu pravé pravíte absolutní pravdy něco jenom relativně. Takže teďka třebas kdyby tedy člověk nevěřil neměl představu o bohu a chtěl by se odevzdat tomu čemu nevěří. A o čem nemá vůbec kristovo tak máte tento vůbec není možné a ho k správně co říkal vy říkáte v úplně správně. Jenomže. On si může způsobit způsobem života svým způsobem života tak že. Je nositelem něčeho většího než je víra že nositelem poznání. jsem vám to předváděl moc kráva své životě a promiňte to ožil ještě jednou ve zkratce když se o třech a vůle stech šel za správný které jsem nepoznával rozumem jako sine představu o bohu žádnou viděl jsem je toho pánaboha nevěděl jak na to o že za přirozenou záležitost že to poznávám za správné je to ano protože v tom vnuknutí od pána boha od toho mně ale jsem to nevěděl rozumíte ale zase za jen toho. O tom neradi kdyby to byl řekl tomu knězi možná nějaký mu tak on mně byl říkat možno panna tohoto o od dali říkal z toho nebyl vůbec vědom o jsem prostě rozeznal z několika alternativ kterým byli předložili světem událostmi řeč mi tu správnou kterou osel které se potom chopil jestliže tedy člověk. De životem tím způsobem přes snaží jednat správně bez ohledu na sebe kdysi mu to dělá dobře nebo ne nebo si to je ku prospěchu nebo není dosti rozumíte v tom za správnou věci jemu pověz od pole schopno moc zlý. Že do mu o věc správnou věc na tom některý mylně tomu člověku tam kde od aby tu z čeho součástku správně udělal aby správně jsou si žil v tom bude o věc tak to musím mu tak jisto by se mohl říci když sousto zříte nemyslíte na sebe. za z této správné jakým jste prost tak se správně postupuje na cestě do věčného života. Zapomínáte na sebe nade vám o věc taky zapomněla se zase začlo měl o věc a byl prodělal ix sled takto dorostlo poznání boha ale že ten bůh přede mnou objevil ve své podstatě jsem tak to bylo něco tak. Přemáhající ho člověk této přemohlo nemám ten můj atd který z muss. Ten tam neměl žádnými s tou jsem věděl že jsem křivdil všem lidem kteří věří to jsem věděl od svých svěřila jsem ovoce potřeno babičko z víc rodiči a všechno co s tím čemu nemožného oni věří ne touž jsem přestal říkat ze se neděl oni věří ale neví čemu protože on z od stavu do lidsky z jsem to nepotřeboval od tých protože jsem dorostl k tomu odosobnění sama sebe jasem v sobě měl místo rozumíte protože semena správně pro toho boha. Je nemá tvar. Který nemá obraz který není v je bez to do bez obrazů bez bez ne na beze všeho ano. Takže cesta je velice rychlá touto zk je to způsob ovšem v je to věc když si příti. Jednat správně bez ohledu na sebe. Ale nedbat nadto je si to byl nějaký duchaplněji následky jestli jestli jakou přijdu nějakého poznání duchovnímu transu bez nevěstu to byl takle fungovalo že se na řeknu stát maří sto o rubu to jsem nevěděl přeci od toho do jaké nestala. jsem jenom jsem musím říct byl jednal trošičku prospěch lásky. Protože říkal trošičku on to ona je pravda ale na to ti řeknu špatně tak šilhat viděla sebe aby se to stalo že pochopili. Když sem neposlechl to co z do správné čemu se měl jsi mu to v věčně tak jsem za to tvrdil trestán tím že ten prodána přestal fungovat neměl ano jsem přestal mít tu schopnost správné rozeznávat rozumíte toto návod ti z nás. tu schopnost rozlišovací nutně potřeboval pro svůj život ve jsem se jak je to na výhodu pro člověka se se nemusíte stát co máte uděl za co nemáte dělat že to víte ne ze sebe cestě neboť se chlubit že tu jsem se vědoucí ale že to někdo na které bude absolutní spolehnutí když se vyprázdní jde tak to víte že to zapotřebí dovíte kdy ne nebyl ze stoly jak zrodit nemůže při vlasy ani nejmenší z toho co jsem kdy zažil. V těch třech apod se může kdo je ve jsou vlastního to nebylo z mýho rozumu to bylo z mého poznání to bylo proto že ty lékaři naučili praze na co od své tělesnosti není nezajímaly přitom nejsem ve vyšší při tom je to co jsem to třicet sem nepatří ale že ty husy. To všecko věku mně poznal jako nad že se ke mně chovali jako k člověku který je schopen do jejich ráje vstoupit tak něco na dostávali. Prosimvás přimět toho že ty duší mají větší schopnost než člověk daleko vyšší schopnosti pod že to z duchovní co on si daleko větší oni jsou jsem. To nejsou nesení do ráje každý den jsem do něho dostávají všem dál nemohou čili prostředek který jen výtečný pro husy není výtečný pro člověka z vás dostat za to co dál ne no. Tak že je že si žít ne jsem si nesmím je jak mi stříleli je taje nebo v vím ale mám po č. Let podívejte své syna ku klid ti to bylo velice se to takhle. Ta veškerá byla teorie která dneska při v vědách panuje matkám oporu postavení výsost né. A ještě vůle mít delší dobu protože ještě neni do dělá anna ještě se naň moc může upravit a vylepšily. Tato teorii je je postavená na základě rozumových úvah a tu to znamená na jedné sedmý měst těch možností které my máme k strašně málo čili on nám ono malou vypovídací hodnotu je to než pak ano. Ale mám malou vypovídací hodnot tu dneska jsem velice opatrně aby se do pustil z těch všech i jako třebas v nějaký pan albertus marnost že na liším stavu přírodních věd postavil. Své teologické uvaž kdy. Nebo jako nabyl ran než řádná žena stavu přírodních věd dvacátém století postavil se to lidskému od li. Zase to neplatí protože jsou se ty přede vědy pokročí od doby s v z opsal školy jsem třebas si od cítil ty před co se před. Ti moc dlouho sami na pokročil velice rychle o co může potírat novými přírodovědec svými poznatky starala že ano zavedena a chyba protože on postatě pravil rosy pomáhá prostředky které jsou pomíjející takže když třebas vezmu vývojovou teorii jaká jak se dneska traduje. Tak bych chtěl oni říci tohleto je to všecko pravda pokud budu před pokládat že ten v tom ses míra je od viděl dnou úrovní časoprostorovou od jiných často časoprostorových úrovních. Jenomže od těch nic nevíme a tento vesmír neni od těch toho úrovní od je vám to řeknu báje slovně roku třicet o z on jsem se ocitl na nejsnazším východními. Úseku naší že bych že po být tím na zakarpatské rosy nahoře obrat svatí set padesát osud metru byl začal s mívala své krásné nebe oranžové. A na tom nebi. Z jedné strany že západní a ze strany východní stáli proti sobě zas v něm vyk nesnadné ku. Z ših přivolit z ka než člověkem odění na ku v kopím víš chtít ti stáli proti své připravený bohy. To bych chtěl aby vám napověděl z tam ještě s ním po wattsem že v tom to že to bylo zjevení jenom pro kdežto každý kdo tam byl tak musel vidět. Že věci jsou připraveny boji rok před válkou když ještě v atd aneb měla ano čili je tady spojitost s jinými úrovněmi o kterých to je vývojová nad málem nejmenší pád teprve ale se na cit ocitne mezi těmi věci někdo vydobude znát pro souvislost s jinými úrovněmi vědomí tak bude moci úžas. Své výši jinak věta prostory něco ještě přidat. Zatím je to beznadějné anebo se točit v otci začarovaném kruhu ale nepřijdou na to jak ke kvalitě jedné se mohla se kolika druhá tato nepřijdou protože neví že nejde připravena. Ale jenom čeká tam bude právo mu ale když vím že tomu tak je. Že že například utrpení které jsem měl koncentráku vyprávělo ten je tam se na ten balík. Dostal je tedy plyne připraven. Na se na nemusel nic třídě dávat na jenom to byla nová kvalita rozumíte a to mně tat volali je. Opravdu na ku že jo vizí žena a tak je. Opatrně z bylo velice dobře slouží ale neříká nám téměř nic o duchovní z ale to jste v tomto smyslu že například. Vy se tam mluví o ho nějakém v ráji takto opravdu nebylo na od úrovni že člověk sestupoval od boha na tuto hmotnou úroveň a tam je ten sestup znázorněn. Jsem duchaplně znázorněn obrazy snáze se obrazy vůbec dal znázornit nejdu ho plněji. Tak to byl to byla cesta zhora dolů tam znázorněno ale v. Naše víru rád teorie může se do vás jenom zdola nahoru postup zdola návodu rozumíte jak si třeba v on klade seděl vnímat toho co z toho když je tak dál to je to jen ten ale ten hořejší absolutně chybí asi chybí do tak to je velký nedostatek že jo. To je pod a tu jak oproti indům mohu říct nikdy jsem nebyl dejme tomu buňkou to potom prvokem. Potom b životem živočichem most tím potom pozemským potom nějakou opic dělo potom člověk je nikdy bídné nikdy ne je to jen bude napovídal že tomu tak je to se do jenom zdola. Ale je pravda že těch o svým jeho vtělení mezi jimiž jsou opice. Pro otci vodní zvířata země jsou ale do mně se jako balíky dostávají devíti měsících pobytu v mateřském těle kde být visí pobytu mateřském těle se ty balíky všechny na pali při tom že tam řekli. veliká sil pro by se to všechno napadlo aby se napojila ta buňka a aby se rozdělila aby to všechno kupředu vodní živočichy přesto roky od život ti ti. po člověka tedy dneska víme že. Vzali tisíců opravdu embryum lidské prodělával celý vývoji jakými předpokládáme že prošel dal na této země vůli od zvířat do oděje pod ve pro si tuto vystoupil na zem. To jsem nebyl já. To jsem nebyl a to všecko musím znovu prodělal tento vývoj se tady musel připravovat k ho aby mohl tří člověk li to mít. A aby se při ono by bylo protože v tom musí mu všechnu ve mně musí být pramálo musí být buňka nedělená musí to dělat on to všechno musí temně fungovat živě musí nevědí dům tím projdu ti těmi miliardy čtyřmi na po miliardy let co existuje naše planeta budu za devět měsíců přátele této tedy který převtělování do tedy jsem pochopil taktně jak také blesklo. Jak se třebas míli indové žilo když tato do takle viny týdně a pro sebe v ježíš kristus jednotu také nešel. zásadně rozděloval tam tomu co od co a převtělování od odpouštění dívku a a atakdále neboť nic znovu opakuju pro mýtem. Že přišel do jede rodiny kde byl od narození chromý člověk by jakýchkoliv do o jedné návodně o svět tam zřejmě potřeba být. A on řekl tomu chromému od narození o to jsi se ty hříších. A ty v ale co mu řekli. Boha jo tobě se to řekne odpouštějí se ti hříchy ale to je pořád chromý. I stavy stát daleko z minulých jelení přeci tak mu to říkaly a tys vůbec zřítilo pustil v že budu mostu tu se ti tu pán mu stal přátel to není dostavník z vás tak to jste. Odpuštění si to neshořela protože zdola že na klamala. A aby s tou věří tomu tak je vezmi celou prosta o chovat. Něco úplně jiného o aniž to tam ten chromý přál umu opustili jich mnoho pustil do svobody ducha od pustil do úplné svobodného života o byl ještě pořád o zrakem. No ano mnohých jiných kdy se ukazuje že to s karmou a přes čeho nemám li spoj se o to co von dělá naopak oni tomu spojuje toho č. Že by to nebyla pravda že vás rodiče vtělit ne ale je to zdlouhavé. Je to cesta starověká a vom přišel ukázat cestu k bohu k bohu věku je to ve k o nich neví neví životy o tomu při když totiž on tam razí cestu pro lásku kdyby existovala. Nutnost všechno si odčinit karmicky tak jeho láskyplné sestoupení na svém neměnnou ve smyslu. Tak by věříme jemu anebo věříme ten tam máme o převtělování to vedle sebe nemůže viz co přátele. To je mým toho na oko všestranně pomůckou výtečnou pomůckou pro inda který starověký kdo je svým způsobem myslí a k tomu musel být představou vychován představou staletí pěstoval rohu museli to vychován proti rodil řezbáře se zaručil zrodí řezbář který existovalo protože ta rodina se na to soustředí a pomůže mu aby ta představa pominulo o nějakého nezval jsem toho nového do z vás je znovu narozeného rodin váze i byla. On byl dokonalejším řezbářem než ještě ten minulý třebas rozumíte a no poco do tomu tak učit pracně. Oko my třeba když nevíme co převtělování to převtělování projeví velikým požehnáním že stranou toho převtělování kdyby tu neměly tak nezachovali že ty svoje skvělé památky umělecké potud svoji výši uměleckého uměli si schopností protože kdyby musel za ty jsi na to školy pater strachy těžko tato vaše z kosti že to s ježíš u toho že tu s. je viditelnými věže to do kolik jinak jsem pomocí toho oné al tento dělají jiným způsobem pomocí představy o převtělování se dostanou k věd jsem se kterými se zase se tady dost nedostali oni tou přestanou při po věk sobě balík. Víte to je velice důležitý život se fakticky převtělují jiné když dokážou v v v žádaný v ale asi připoutat jako by se přes je li to že nejsem odvyká to neni pravda. Jestliže přirozenost bo od toho co říká že si dal forma hotova tak do toho v vstoupil potom mental tři ducha ne. Na je toto je tomu tak jenomže to strašná zkrátka která někdy není hodná na to je ta jako na klady se stát záležitost to neni pravda. Jakože on tím dokumentuje jak to bylo v zajistit naším objevení se člověka na světě ale ne tak je to s objevy vnitřek každého člověka při jeho narození v když například dejme tomu se to embryum vyvíjí v matčině těle. Tak ten duch je přidán nakonec. Proto když se ptají kdysi jsem proti přerušení těhotenství nebo pro. Tak vlivem těchto zkušeností musím říci že duch nic neudělí když ten den co jsem si před duší se zastupuje snad konec že. A to je se tu by zázračnost jak tyto síly přijde robindo ghos. Že to v jisto lidsky protože toto mu tam vadí v celém to dost jsou mi to vykládal že to vadí se například jsem překlad ty posledního kapitoly z věřili že se mu velkému podivu se to nesměl přeložit tak jak tomto např roste knížce nýbrž jak je to napovídal takže kdyby se s odporovali z originálem také své hrůze se znáte. Že se to nesrovnává některých místech z vody málem ale se to nesrovnává v dobrém slova smyslu že to udělal jak niko pro kupředu. Řešila doby do kost po smrti přišel nějakým vědomostem který neměl sat tohoto vtělením možnost jej z moci z toho důvodu že že mu představy vzaté z indické mytologie stály mezi ním a bohem kdy tím čistý duch a toho co do vzít do konce života proto jsem život odložil říkal ono to není asi možným že v tom vyrostlo bych to řekl tady byl vyrostl nevíře tím tak jsem opravdu. Nebyl schopen ty věci také obecně chápat přichází odkudkoliv. Jsem. Ne nevěřil za časem bod upínal život co pod začal poznávat ale ne věřit poznávat. Tak to bylo je opačná cesta. Protože než tím sestra si myslím kdys za toho prosto neboť vnější cesta poznání tedy tom žil v a ty přede po many a ne na věc ale jestliže my se to poznání rozumové ne doplníme poznáním zhora. Pořád jenom budeme hospodinova zdola tak to neznamená katastrofu pro lidstvo. Když to ale v tom poznání doplní poznáním shora. Tak naopak se pro znamenat veliké smíření to co tady dělám nepoložil za nic jiného než za veliký pokus o smíření všech možných protiv jo na tomto světě oblastí víry nevíry dělal vůči náboženství dal. Asi myslit pro mýtem jsem vyrobit pracovníky ano to je vší nad podívejte se v vím že pro každého z vás těžké přijmout za správnou myšlenku že my jsme především státem a tělem. Že tedy když misse vidíme na nějaké místě třebas slovem z kovy v brně. Tak podle máte dojmu žes jsem prvně kriste tělem když žít svým prvně tedy to je neříkám byl správný ale dojem zkreslují cítí pro že to že vaše tělo je momentálně praně nic nemění na faktu že jste stavem pro. K který je únosný pobyt vědomí v brně na příklad. Tam přijdou nebo kde se ocitnou duše li nepřijdou poznání nebo nebo ve si přitom poznání jsou tak nesmyslné otázky že kdybych chtěl vlasy taktně hrůzou budou stávat na hlavě protože. Stav spásy stav v to není nic z toho psa proti tomu bojuju o začátku jsem se že to dávno vybojoval není místa pro duše které jsou spaseni pro ty není místa pro to tak těžké přesně misse jít. On ten kdo se ocitne mimo čas a prostor přesnými schází protože není vázán na čas a na prostor. Proč se snadno stýkal slyšeli dalo by to o jsem al ale zatím on si si svým stýkám nebo s než v. S tím jesudian jestliže přestanou být člověkem existující v těle kdesi jsem totožné wattse svou tělesnost těl proměnou člověka by předškolním věku takže to nedělám mincí potíže. Takže jakmile začnu být nějakým člověkem tělesným v první řadě tělesným tak přestanou mít tento styk když léto tělesnosti mým sluhou sluhou aby mohla řek bych převádět do srozumitelné řeči to co vnitřně bez řeči poznávání bez i ti poznal na tak pak ovšem s tím těle a nadto. Tělo s poli tím úplně jinak. Jako na prostředníka který tady jste si tady třebas nebo na tom vůbec nezáleží protože syn člověka zase mluvím z s poli že krista nemá kam by hlavy sklonil zvířata. Mají s vládou pátka. Tam si mají správní zdá ale syn člověka nemá kam by hlavy s koly to říká ve chvíli ježíš kristus. Kdy kam by hlavy z po vědělo všichni z bohu. A on mluví o synu člověka všimněte sine o synu boží li o nás si řekla ten nemám z toho to neměl o domov jestliže on si myslí že tady je svým domovem tak jsem které základních omylů. Se stalo pratik kolik jsem utekl když z tohoto tak zvaného domova pán bůh bral k sobě to se vystavit toho za tvrdý boj mezi mnoho a jsem. Abych se dal na víte v se mu odevzdal abych rezignoval na místo na čas a na prostor. Nadto člověk musí rezignovat a pak ovšem odpadnou všechny otázky proměny otázka kde jsou duše spasený kde jsou ve spasených cestu. To nejsou otázky na místě vůbec protože duše nepotřebuje mít místa je spasena nebo spasena ale duše je ten je. Z listu dvě přeci existence jednak kterém která sestává na protože se narodit se stávám dítětem dospělým stát ztracen a tak dále mrtvolu protože stává a potom nejsem si která jest tak která jest bez o na to co se stává zdrojová existence a to je moje pravá vizte chce. Kdy máte chrám boží v sobě že ano atakdále ano chrámem božím z příkaz pak člověk být z milující než a to způsobilo že se se také v ta že vám jde o ty duše kdy svými cítíte. Allana domě domu mělo u kdo novým krade v že ano znal nosem člověk spasen výhod tu. Bylo tak by takle nemyslíte od vás voze z ale si něco říct z nikdo z nás neví na rozdíl od toho kdo prožil smrt co sedět člověka okamžik smrtí v okamžiku smrti je možná k tomu spasení dochází u nás ten marně ve z časoprostoru aniž se předtím třebas jenom malý maličkost se o to snaží li protože. Stačí kde se zbavíme všech představ které jsme dosud ti byli v sobě a to jest česnek tělem na které všechno záleží a od kterého všechno pochází a. Kterému jsme za všechno věčný v okamžiku smrti když víme že se k ničemu protože toto není k ničemu tak se ho tak snadno vzdáme asi jako v tom koncentráku jsem se ho vzdal a to potom za následek okamžité poznání. Takže. Rozdílem člověk od člověka ten došel dokonal ty prožil tuto smrt v tom centra ku tu vnitřní smrt myslím koncentráku tak každý z nás tím zažije když to dobře dopadne s dnes do do pro do ten o kam si tu smrti a tak možná těch spasených je daleko víc než my si myslíme. Začít to jen mluví základ nitra. I kdybys byl největším hříšníkem mezi hříšníky přeplavíš se na přes oceán svých hříchů na loďce poznání poznání smaže všechny možné že ti protože i nejtěžší hřích je velice slabou skořápku na vnitřní podstatě člověka. Takže netrapte se prosimvás. S tím pán bůh je rozumnější než my a být toho víc než my a my si pro nic se vším u pozor vás co suso co si z kdo z číny co to vlastně dítě nechci nikoho omluva ve zločincem. Ale v přírodě a protože se na úrovni přírodní. Tam zločin není zločinem nýbrž stane se čím průvodním zjevem vývojovým bez se na viset na při dal vůbec vět nemohla tam den jo vraždí na po tkání ale ne jakože by to měli za hřích kde hlad o svých ten není v ní. jsem si jednou všiml v předškolním věku že na tón dvoru ku v radavě ty slepice s tím kohoutem mají hierarchii že tam mohou v první slepice druhá slepice za poslední. A ta poslední smí jsem si do plnou když jsem třebas něco z se mým tam naposled běda když svých tak je odháněl na velice s prostěji nedá a o v v v v v s s s s tej děláš ještě jste se najedli mi tak dejte říkají jak tomu použil rozumím tak že vím co si říkají že se ještě eli po který by stranou po se drží za obchází vám ty těmi tří slepice ta poslední slepice jste řadě víte. Ale to by ještě nebylo to jeho vší na se tak i nají ale oni jsou nají vědy taky tomu vypustí na konci a jednou se stalo že ta vrchní slepice ses vrabců nižší slepici. A tak vím podala to vláken o vás na tam trpělivě čekala pod bude dobyta praví tady tu proto o latu ano. Proto toho bylo by po by byste kdosi se zbavit jo. vám asi to byl ten kou do na tu nižší slepice rovní to do toho čeho to rosy tak dostat představu lidsky a jsem zakročil samosebou a namlátil jsem v vrchní slepici nedorostli jste se s s s s s s s s s let zla ale okruhem pořád se okolní šla aby zase se ani vrhla odejdu jo jsem nikdy nadal. A řekl jsem to nesmím dělat slepici nesmíte nenapadne sví když tyto v ano a tu slepici vzal po z vítat rovnat. jsem ovšem ten slepici dne domlouval česky upozorňuju nýbrž jsme si rozuměli jiným způsobem za slepice na řekla potom při mně to ona jakmile se o byl nad od byla u a chodila se mnou místo se stádem že. Prostě byla to moje slepice která věděla že u postavení první slepice ten nic tak chci říct že v při do děje to velice tvrdé. A tento zásah lidský samosebou dostavilo co se myslí tím pro tu slepici ale jsem si uvědomil že to nebylo na milosrdenství protože ty ostatní slepice na že hra za musím stádu když některá husa ě k se je jako dala mnou přemluvit aby navíc mít k nim mu o mou než toho stáda tak i pořád štít pali povalil ne ona nakonec říkal v. se musím se starat promiň mně na to onomu tu se bavit jas nemůžu pomalá a na dal se do sestra se mnou kam radit protože nebyla se nevydržela v tom stavu zase není odkázal stal tak je to přede vypadá tam totiž není zločinu ty ten není zločincem. A třebas zabíjí jenom z choutky po zabíjení ne že měl hlad jo ten lev zabývám když hlad takže se viděti filmu to se nikdo jsou bude těch tu vůle žít klidně ale v nic nedělal než z než je na že nejste na nikoho jsem na ve dne v. Na každého hře a ani ten není prachem takže jestliže. Jestliže ježíš kristus se modlí za své katany bože od musim o do jiné vidící co činí tak on tím říká ty jsou na při první úrovni kde se dopouštějí ještě vůbec žádných ti. Je zabíjejí ale kdyby že to špatné kdysi že toto do jo kdyby totiž lidé válečníci proti se byl válce. Si mysleli že to špatné tak by asi představivá na čit jsem přece za vět ji ale nejsou tak poslání jeden podivný může si myslí že to správné že člověk věřící přitom světu ztratil by vlády druhý. A tak se vraždit doslova do dostal padesát milující né. No tak prosím tím si říci na úrovni přírodní existuje něco čemu se říká karma v tom smyslu oko za oko zub za zub ano opak ještě dva zuby za jen rozum něco co ještě možno toho vší. Kdežto na vyšší úrovni toto jsme když své když jsem v okamžiku nějakém v tom koncentráku zažil začátek a konec světa odešel jsem od sama sebe tak od chvíle jsem přestal být na úrovni kde postranní z vody byli vázání ničení. Umírali vidí umučení a jsem byl v protěžování. Neměl jsem vůbec hlad neměl jsem žízeň nesen bázeň tato nebylo způsobeno tím že by byl nějak lepší ale jsem byl na jiné úrovni jiné úrovni vědomí ze které tato úroveň naše ovládána. To si zatím poznal žes všichni lidé rasy by se mohli pře razit touhou něco dokázat když tímto není dáno vůli nemohu v poznal jsem do podle svýho života že to nejlepší kdyby si člověk nepřál tu spásu. Nebo nejlepší před dobyli v se sto vůbec nepřál těch sedmnácti se dali či pokrok jako pak z vás se stalo v se v nás světel ze se ocitl tváří tvář pánu bohu nikomu z vás trpnosti cesta a z. Protože potom později v ale dneska tedy ne přese neprodělali ten vývoji sebevzdání ne vzdání se vlastní vůle čili člověk musí nasadit první za děj všechnu vůli aby se vlastní vůle vzdal ve smyslu konání dobra konání správného ano a k tomu nás zcela společnost bučí že my musíme z své pro ty jsi práce většinu dát pro celek malinkou. Část si nechat pro sebe že ano. Čili ne my jsme vychováváni jsme v kapitole budou co celý z mu to jedno k tomu síly abychom se vzdávali sami sebe to jsi ty spisy a to je nutné.