Karel Makoň: 85-07A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Před sebou z myšlenku, práci na poli a práci v domě hospodářově v ž v v čem ztracena pojem všední život jsme a práce jsem se do mělo pro člověk modlitba vnitřní že tak to tak to chápe že duše jak jsem to tak mysli může vysvětlit o tak jen duchem neměl v tato tak jsem se k lidem vše. No ono je to pravda je to takhle kráso také říct ale. Ta vnitřní modlitba. Která jen na závěr toho lidského dej dne. Ten přichází let taje absolutně ne úspěšná od pokud nebyla svým způsobem prováděna přes den a co je to svým způsobem prováděna přes ven jestliže přes den jsem na poli hospodářově. Tak ten svět celý jeho pole moje konkrétní povolání jeho pole stalo jeho volené moje. Všechny schopnosti které mám duševní jsou ty po nástroje z jeho rukou nástroje převzaté ano čili nemám vůbec nic vlastního na tom poli kde pracuji. Jenom tu představu že hospodář smyslem poslal na že nás jeho věc nemusím správně hospodařit jak je dobře vysvětleno v tom podobenství o hřivna dal nic pro sebe všechno pro něho svět tímto způsobem pracuju nepotřebuju se vůbec na pána boha vůbec ne nemusí být věřící jenom se na chce. Abych všechno jenom spravovat. Právě jsem teďka vykládal tomu komu mistrovi tam jsem říkal podívej se tady komu znal učí místo vlastním spravování a protože nejsem takový abyste byly aby se tomu dorostli ten my taky zaseto modlete na svém dost mu vím zase do se ve vlastním své pravé spravovat. Tak to váš komu mu není pravý komunista není to někom z mém jsem máte jsou daleko při jsou si co dopravy pomluvy smyslem a takže člověk opravdu musí jenom spravovat to řeknu též strašně snadný život. Protože jestliže jenom spravuje pečlivě stravuje v tak především o z pod odpadne starost. Po vlastní sv. Neboť ty ty věci jsou svým způsobem které stravuje jsou si jsem věčné ty nemůže ztratit když tomu jednou vložený od boha a tím dojet nemůže z od boha svou vložili do rukou a on jenom spravuje. A to tedy je úplně nový postoj k věcem. tam na přir k této valně jim jak se ten nerv milou který jak se na sebe v z chápou si jak včel proti sobě bojují kdy ještě nebylo na dává podezříval a tak dále to všechno by mohlo odpadnout kdyby ten člověk byl správcem na svém místě kdyby se do mluvili o správcovství tam moje z transu s sahá kam sahá svoje aby se modlili úlu úlohy ne aby si přesně rozdělili sedl svoje povinnosti tato oni věděli že si na ten o. Byli mater dal nebo před milost nebo z toho jede nedotkl bývá někde tam jsou mezery no a to by byly jako na hleděli na to jako na své se mi v tomto mnoho mým dojít no takže že není rozdílu mezi prací na poli a prací v domě tak vel kolik si nic představujeme vlastně pořád vnitřní modlitba jenomže jinými prostředky činností. Činností se dal také modlit ano. jsem tam praze s těmi kubánci vystaví velikou potíž že oni nechtěli chodí za školení o technický záležitostech ten se nadto nejsme zato placení tak co tam rod byl netrefil při vydělávat říkal not protože u vás je do poučuje ve tak když se taky protože ty peníze ne končí do pochopili ten pro velkou potíž že po že my žijeme v tomto životě tak se učíme těmi těžkostmi které tady mým překonáváme a tím poznáváním ten den na. Vím nazýváme se učíme tomu čemu koncem naučili kdybychom v tom životě nebyly on za nebyli zasetí kdybychom nese myslím to je hledal svůj práci nebo na tři stavy že se to na spěte dále. Tak například indové říkají že viveka správné poznávání věcí jedním vzdálenou tím na mír ale od majella víra od správného provedení že věcí mají pravdu. Ale ty chyby na jeden článek výkladu přitom na tom že totiž kdyby člověk který správně poznává věc okamžitě se chopil. Toho co co bude napovězeno opravě to realizoval a tak vzdálenost mezi vaj rady dělat to věta zkrátit nebo vůbec nebude žádná tolik úžasnou sílu tu uskutečnit ovšem bude vypadat jako blázen. Protože jak to jsem dneska říkal do od paní k. Která si zamanul že tu se musim rodit na nějaké místě rád i tam byl v minulém životě žila kdyby byla by ten manžel její zdržel. A kdyby kdy byl způsobil že by byla nemohla se dostat na ten nýbrž dech tak tato na všechno zapomněla jako na špatní jsem mu. Ale na tom nemožno protože okamžitou uskutečnila tak je to jistě malým poznání který které v sobě i s tím velkým ní. Ježíš kristus dal nadto by každýho okamžitě následoval pojď za mnou ale mrtví pochoval roce ani mrtvýho nechal pochovat toto byl velice řízní na co věděl ses o tom že ztrácí si jak se na a po tom poznání obsažena poznání se za síla k uskutečnění v každém duchovním poznání síla uskutečnění dosažena to neni v rozumovém poznání přes jenom v tom duchovní po za toto toto obsaženo ano. F. Že se ovšem někdy neví co je správné a co je nesprávném bojem bys tomu správně udělat tak to letem problém jenom vám řeknu ani v tom tak velký problém není. Let protože jestliže něco ho. Poznávám jako správné věcně to poznat prostože tam si bylo by to z pravého takle udělat protože wu. Všechny moje vědomosti zatím neslyší že by to bylo pro ale byl by to velice nepříjemné co dělat nebo velice na kladné nebo an co všechno by s tím bylo spojeno ve jsem namáhavé když že takle uvažuji. Tak je tam hle. Jiná těžkost než poznal se správné nebo nesprávné. To možná poznámek každý z nás si myslím že tady z nás může klidně říct toto nebylo správné to bylo správné že se mýlí v možné nadto ale vůbec nezáleží jak si to za na to si zatím de a pak se mu za chvíli všechno vyjasní tele když nedbá na sebe takže on tu čas pochopí nově jinak jo nově jinak ale pokud má. Takové zábrany prostě jsem tady mluvil v tak se mu to ve vyjasní on musí zatím jsou. S považuje za správné např nepovažuju dostane jeví se dostaneme zatím mít si může udělat úvahou pochopitelně že to rozumové tak dělá obou oči uvážit že to správné bolet to může uvažovat kdežto poznávám jiný toho pramene než rozumového tak odvar nesmím pochopitelně této rozdíl jediný rozejde tomletom ale tam jsem si to rovnou rosu o rozváže mistr rozváže tak zatím musíme jakmile upon se svou úvahou tak mu za tím jít chce taková aby mu potom překážela li potom. Uvažovali nadále tak by byl toho ztratilo. Svůj důraz na svoji váhu to všechno co viděla. Takže o věci prvku jinak něco vyslovil kdy bych tedy dotaz v. Zdali bylo nutno aby lámat hle tak by velikán zemřela rakovinu. Dótanu ve když jako by bylo dole kdybyste ještě zůstal nějakou dobu to osvítil tím svým světlem. Ale ramakrišna nebyl toho názoru. Když mu řekli se před si že se obrací ž ke své matce a ten bytě mohla této choroby zbavit a kdybys tady mluví delší dobu lámou bys tam pro si byl prospěšného říkal. Ne přátele tomu špatně rozumíte když někdo někoho miluje tak od něho vůbec nic nechce a tak jsem mu jenom patří. Kdyby moje matka uznal za hodné abych tu chorobu neměl. Tak bych neměl. A ji nebudu tedy žádat ale měj zbavila protože pravil vševědoucí navíc co dělal. s než si být tím zbaven dní protože jsem si vědom. Že berou na sebe nějaké provinění svých žáků aby se rychleji dostali kupředu aby oni nemuseli trpět tolik jako trpím na co si vy ve spojitosti s těmi svými žáky nabral ale je tomu říkají karmu ne aby mohli oni snáze kupředu a buďte dost dosti říkal si tady jsem to teď že všechno od bytu co si odbýt mám ale měli nic husám byl jsem s duchovní sílu předáno někomu tažen nepřijel napospas. Všechno bude li si tak se taky stalo. El tak je v spoje ze třeba někdy neni že není nejlepší že ten šel se dožije velkého stáří třebas byl velice duchovně založen nám prospěšný v protože nemůže zabránit tomu aby jeho tělo necháte dalo tomu nemůže zabránit když je do na kou mluvu která se s tím zabývám tam jsem se o to se joze jenom man ničemu tomu poznáním by pod že by tam u říkalo o to byla chyba kteří ho tekla nejde spoj dohromady a tato jeho tělo zchátrat. Pořád do kterou se jsou vzdával tělo odejde vel protože je. Být stavím as se mění v znamená položit s tím na celou tu nám ku kterou ten člověk. Vím hlásal pod svou dobu kdy ještě byl schopen myslet normálně. Ale jakmile ten organismus mu přestane přes dívat. Byl to ty vědomosti to poznání vnitřní které bezeslovní tomu nesloužili ten organismus sem mozkový tak aby se do přes do do češtiny tak proto dopadne jako s tím svatým janem v kdy byla těm páně by je když že on totiž byl tak se ani ve si lidové esta bylo visel letech byl říkal to nemyslí přátelé mu ty onom li jenom v jednou byl. Se do z pole a to je všechno co byl schopen udělal samosebou jeho žáci probrali. Ale kdyby ten ramakrišna takle byl se mění. V těch svých osmdesát letech třebas nějakých ve tak by se živě na to dívali ostatní kteří ho znali z dob v jeho mládí když mu ten rozum dobře sloužil říkal tam se co dostal z mu podělo se to stalo v nějaký omyl nebo kým on nebo to není on. My se se si ji bohužel tělesnost po do za něco hlavního jsme v a to je chyba že říkali v jejím toho. Ani tady se měli o starce hned tak to je konec co je jeho si to jako třebas ježíš při by že viseli dělilo učedníci let sil je to je konec svaté které nám tady vraždí jede tady jela se spása taky pryč že nebyli při tom. Vědomi jámy jan svatý jan ve on měly stát na či k páně když ten ježíš říkal tomu jidáš byl při po si myslí ní. Davu první sousto k tomu co přes den jejich mysl do musí tu tomu je to jeho zradil či ježíš krise se zmařil. A tak taky každý člověk kde radu co se se umět zmařit včas nedělat tady postu v na tom co s ještě. děl sebevraždu samosebou ale zmařit cest čas před to o půst ti tento svět v st jako prodělal či horovi do kost před tělo nesloužilo do opustil a říkal že bude potom dalek budete sloužit když se to budem všude překlad tak je tomu tak jsem to poznal a na něm přímo neslouží bezvadné. Tady děl do tělo tak nemohl sloužit toho bylo že jsem byl na který dneska taky světa ale je tomu ještě slouží k ní. Tak to on ještě může jít tady prakticky dejme tomu napovídat na dálku třeba. Ji i jejich nohou kdežto ten šelmy do prost pro tělesně stal nebyl toho schopen ano tat po odložil. To v pořádku. Ono se vám to nebude zdá být hezké dovol co rozumně tele nebo správné nebo přijatelné co mistra řeknu ale ty největší světci v evropě. Pod ber na vlas nervovou svatýho františka z assisi a jiných svatou pro duši svatou. Terezii z avily. Že nevyjímaje v když jestliže se na polí nebude jen s těles starost do tělesného tak to byly li kde kteří byli buď nemocní nebo tvrdě pod živení dává promluvit třebas jejich půsty abyste mně věřili. Svatý ber dal sklem o neříkal jsem se hodně postil nosem. Tomu říkali doktor extatický z od i žene extaze se do druhé velice vznešený duch. To ber nás kterého říkal kdybych se byl tolik nepostil. Tak jsem si nezničil tou podvýživou tento organismus samo co tady dlouhou ve vší domu ještě sloužit. Ale teď mně volím psychou na poli jevy jsou si protože jsem ne na straně svým tělem vypne a on taktně nemějte přátele za zlé že to co jsem napsal jsem napsal zemřete jsem řekl neska vám nic říkat a přát nebudu protože tělo neslouží kterém případ. Svatý takže se asi vizi říkal toho posláno. Tělo nazýval oslem jsem příliš mučil takže ona si tam ještě řeky letech zemřel podvýživou a nebylo mu pomoc že on to dobře věděl že to neměl dělat říkal proto jsem neměl dělat z vtékat tady byla uměl nos mezi tělesností děl mezi duchem nebyla uměl nos protože on za cenou u vím z těla se dostával na nějakou duchovní velikost. Protože to byla na jeho vírou. Je to bylo dávám řek bych hrubým mate lidským myšlením toho svatýho pranická sis citový říkám svatým trati jsem do co říct dělat to se podoba ten opravdu byl mate lidsky myslet sto svým duchovním vývoji o si myslel že k v. Je tady nějaký posel a že musí jenom přijít na to takle prostě. Při dělal mu úkol který nenáleží jenom tělu tedy on ho považoval za máteli za botu která mu nepatří do tohle z od něho v no ale hrubě pojatý mate lidsky pojatý život kdybychom byl takže potom politoval říkal v moji bratři v ze s a mělo zručně protože se o je konec moje tělo tónu držím ten život neudrží toho ducha neudrží odchází. No ale nevadí to nevadí to se takle zemřel. Protože on nežije věčně vědomě věčně žije takže si z toho jsme věděl že to z tady není u měr mnohost. To nejistou tělesnosti zatím duchem když jsem třebas přišel do plzně. Začal jsem číst jeho výtky svatýho totiž se tohle jednání pojetí jeho života že napsaného přát a když jsem to dočetl a odložil jsem toho vede svýho tam před těmi z jiný ho pokojem maminka a říkala nestaví nosili se sil byl svatý františek. A říkal mně že sis napsal pět bodů z jeho víra abych svět o svolila. jsem jenom dělal papírek jsem těch pět bodů měl vracení do ruky takhle žije svatý františek z assisi přes již jeho jsou o tom prosimvás k tomu se říká život nezávislým na těle. Létat tělesnost jaká teď uměl nás chtěl dávno pryč a on si takle žije přejde do svatou terezií. To tat terezy je hrubý je podceňovala tělesnost myslel si že jím musí ubít jako ten svatý františek v na to co ty v která nás do toho viny v tom li ještě jiný takový ještě horší lidi než bytu ve ti chtěl to prostě špatně no živou co silou o musila bylo také nedělal. Protože jinak ten nepodceňoval tělesnost. Et tak tyto podceňovali takže svatá terezie z končila v prostě rad mele ve kterými nosili na celý tělo jim bolelo. Nebyla schopna ani modlitby v ani vzepětí ducha k bohu ani nějaký plodným myšlenky neboť byla plna bolesti a v chvíli křičela hrůzou mu pane bože co o ti mohu dál a když nic nemá mu. A při okamžik smrti ke věz člověka k že toto je ten blahoslaveni okamžik smrti. A nastal neumřel nýbrž kristus si řekl ty bláhová které z ku a ty sis pořád myslela že mi něco můžeš dávat všecko z ode co může dát když všechno jen moje. Ale na jednu věcí zapomněla a proč pro kterou si nemohla umřít vnitřně anebo se znovuzrodit. Že jsem svým spasitelem a že ty nemůžeš být svým spasitelem jsem nic prosit. Pojď a v tu se mnou na kříž předal svůj kříž. Že dali svůj jíž když tu žiju vnitřně umřela nejenom že vnitřně umřel ale teď kupodivu vstal z toho prospěla zla a byla zdráva. A od chvíle založila padesát šest klášterní ještě. Činil to zírá li a říkali jak je tohle tom možné jediná si světice z těch svatých kteří přežili to veliké trápení tělesné ano kteří nic prostě vlivem okolností dělal ze tomu pán bůh chtěl rad se sobota dobré proto budoucnost pod naše poznání se dostali z sat smrt a potom nežili sami ona řekla když se vědí víte že na to pro dělám na hodilo postava. Ten věčný nejedla ne ono je napadán ale chodila po s a na tak v té. Říkala víc nicnedělání mně vidíte vzal setkal kráse nic co dělal všechno kristus mýma rukama pracuje kristus na nohama chodí kristus ne proto mohla chodit bosa ani to nezná bylo v v protože v protože v tom ty kláštery španělsky že je to v teplem byl obr pod neví tak jsou v studené ty než jiné tam pochopitelné. Ti ti to nezdá bylo protože jejíma nohama chodil kristus o nezapomněl když jejíma nohama nejenom rukama jejíma nohama chodí kristus z na vlastně i dělal aby člověk od teď že jsem si postoupil ne tak že zabíjel. Nýbrž že že by věděl že ona ustavičně výběr ráz boha že závislá na bohu na existenci boží. A takže když ji přistihli jak víte dobře z mých spisů přitom jaký křepelku. Celý do ptáka křepelku jedla. Přistihli přitom o řekly co to děláš víte nejmírněji dění a ona se usmála řekla když křepelku tak se to ruku fung ne když si nic neřekne po toho se přitom taky nakrmit s tím člověkem jednal jinak s tím měli na nad správně. F. Se právě že se nedá říct ča do doby že ten jaká podřízenost těla duchu. Kdybych se jenom říci že je tady nějaká disciplina nutná a to v tom smyslu že jestliže člověk nemá disciplínu takovou mu aby co je božího dával bohu mu. A co je císařovo dával císaři syn nemá tuto disciplínu. Tak nikdy nemůže dojít k nějaké rovnováze mezi duchem tak tělesnost nikdy ne. Ale kde tato disciplina existuje tam kterou na váze dochází k ní. Tak dejme tomu tak že když si vlivem toho že ty lékaři se pořád o li dělali krev čtrnáctkrát za sebou ale neuměli dodat protože neměli transfuzi které neměly skupiny kryl nemohli to udělat tak jsem měl do šesti do se někde nedostatek krve nebo špatné se žení krmila co ten taky jsem všechno dnes snášeli jídlo nechutenství do podobně. A měl jsem ale jednu disciplínu. Že jsem poslouchal víceméně poslouchal co bylo správné ne. Takže se dostat tomu sedmnáctého věku kde jsem z najednou věděl co mám dělat. Co mám dělat jako bych byl patří jenom bohu jo a to jsem dělal potom o rok o to jenom patřit bohu jenom rok jsem to dělá kázal jsem se znovu ocitl u lékaře ale za zjistil není chudou krevní k nemá se s ním vadu. Odkud tomu normálně jíst atakdále všechny závady které jsem to neměl za protokol vámi toto náš svorně lékaře sytost to pěstoval. Se to nestane jako do střed protože pokles nikomu line může se tak se všechny odpadly čím je toho. To jste asi bral ty moje že žitý vína tato suso školou předpisovat jsem na to večer přese našel a byl jsem všechno by díval do za chodu žil kdy jsem z toho nebral ho říkalo tady příklad lékařství vědět věky účinná protože on že to všechno toto je ten obraz to všechno se změnilo v tedy přes podivné kdo bude v jiné protože to bylo dáno jinou disciplinou ještě ne. Jestliže oni tuhleti svatí se dostali z oblasti disciplíny do oblasti samovolnost. Tak bylo by hrám pak to tělo se dostalo do úplné rovnováhy s tím duchem v víte za jenom tehdy když na to než když si plynou váže jenom disciplinováním toto ještě toto měl co mluvit rozumné a všechny možno od vysluž si k li to s tím z brzdil ji tu rovnováhu ano ale jakmile to samovolné jako chtěl u svaté terezie to vlas samovolného nad prosil na přesto ku a co nad kterou o dokud nadále v. Daleko moli si to říkat něco klepáte rovnal co se moli říkal nit to nevadilo li přebrat tak se velká. A to za samovolnost. To to je lež co onom lidství nýbrž oni šlo protože to tělo potřebovalo něco co by například pravidlo dodal. A. se to jsou rosy moc neovládá ale něco přece ho na takže bych o tom aspoň mluvit totiž jestliže bych třebas potřeboval si něco nové proč bylo by na posly nebo od z s tím že se věr nebo někoho se ten se nemusí osobně tělesně stýkat. Tak to nedokážu nějakou disciplinou že jsem rub jemu modly jsou budu vzývat nýbrž samovolností že prostě když třebas před ram při normy dal pro své. Tu pak po berou jak to tam přichází z a překládal kdy kdy a samovolně přichází odpověď ve formě správného překladu ne takže že jsem předtím potřeboval slovy tak při tom o nepotřebuje na že chybělo něco českého to lo ale v tom si si měli něco nechybí o chvět protože mně napovídá se ten do samovolně jedná nenapovídá hlasem do téže samovolnosti vešel nic tak si z. Jesi na jedné úrovni a kromě toho toť tělo tím netrpí takže vyšel jsem ty věci jsem čekal přesnost tak jasem byla ráno od počat jo z toto dělám sil přitom při ní. On tady jiný úkol než tohleto na po za stejně důležitý jako překlad něco přesnost po bych nedělal dneska dělat teďka nebudu u z to v továrně se tam zase spal s možná nebo na den co přestat v prostě se vím co mám dělat láska z ne my se nesprávné. Teďka nemůže se ty věci dělat. Protože také být prospěšný třebas jenom jedinému člověku v továrně je víc než přeložit nějakýho žilo dominantní se při před bohem jeden člověk jinýma větší cenu než celý překročila víme z nebo je v křivdil. Jít po že mystické stavby nejsou ničím povinným. Nemusí tím vůbec z docházet protože to co to s ku a vám utkán zná jako misky stav v na charisma. Řečeno katolický el tón nejsou ty podstatné stavy o kterých se píše v knížkách. Podstaty stavem bez kterého se neobejde spása je rozšíření vědomí a to se nemusí navenek provádt nějakou extazí. Nebo nějakým vším ranním po těle nebo nic čímkoliv ničím tak nebo nad tím zjevením jakým snem dosti nemusí projevovat nýbrž jenom rozšířením vědomí bez tohoto není možné ale bez rozšíření vědomí není ani možná spása za druhé. Zná. Jakém principu spočívá mystická smrt. Mystická jsem spočívá na tom princ mu fu že do takové míry jak člověk vnitřně odumírá k a. Úměrně se vnitřně znovuzrozuje. Jestliže tady není na tady musí mistr nová že tady neni rovnováha a to pak a to vede k tragicky tím dnes si z konců malé následku vám to řek úžasně trpět tu s to jsem z ty svatých že oni umírali třebas styl se jsem chodili nad na kříž ne z na poli se po kříži ale ne ale v umřít. Svatá terezy osud nás sled to dokázal. A takže mystická smrt v máli být dokončena pro tak otázku beru pali se z přejít do znovuzrození musí probíhal vzal s současného znovuzrozování. Z proces znovuzrození se kryjí s procesem vnitřního umírání jenom ten správný princip mystické smrti za třetí něco cestě svatého jana miláčka z při jenom tím kterou charity z tví. No dost těžká otázka protože mu ne že bytost svou jsou viz ženo ale podívejte se jestliže tam v při poslední večeři mu stanovil ježíš kristus na svou památku svátost z vás se od od ducha listy tedy co to s přijímání. Jsem tak těch dva nás tak to různým způsobem přijímaly ne všichni stejně jsem se přijímal bez těžkostí tím že jsem ten málo o sebe totiž přistupuje roucha listy jinak než svatý jan. Tak ta kterou celistvě ne že mu nebyla nesla tvá. Ale nemá u něho ten význam jako ku svatého jana jak to myslím. Že totiž. Jestliže se svatý jan se ztotožnil z nás svou ježíšovou a za tou láskou šel do míry že na sebe nedbal jsem se šel pod křížem sám pomohl být z bobovi semen ukázat co je taky vožralka mohl taky popravit že na sebe zapomínal pro tu lásku k ježíšovi v tak chop při dělal bez sebe je dokonaleji než ten kdo se o sebe bál a protože by bylo před svatý petr. To jste ještě nepřijel. Než žen nepochopil se do věc se to tady ještě kdežto svatý jan miláček to tehdy pochopil. Je li ho od a ne a kdy ne no. No a z toho. A to o dal od od ho. U a no a my že ano. Protože tak od svých ti že mu jít pod řekl že v tom. Na to je v dva mu mu na kdo to nebylo od lid od ano k tomu budu od ano že totiž slově nohama je si po lidský pojem více nebo boží z že symbol člověka. Pud vydatné ti k pod že nebo se vlatní ale kdežto člověk jenom po bohu mnoha tu z nás nohama je ve styku se k a že tento z ty sezení je pod kříž naživu potom od vše tato za následek čistotu celého těla není tam další řečí. To by si s tím s ku vím že nám třebas radil od otce hadí dělat mantramy jenom do nohou správné to již toto indové neznají. Voni za tu jdou nohy ne aby to neod trávit od pravé od týkal mnohou ano zrozeno viz. Neztrácel mají taky pravdu ale máme zkušenost jinou mu že se tato dále dokud jsi ne jenom tady bocích nýbrž se nazad cit tam bude u boha bohu a to ten následek že člověk není učíš do váhání stykem sezení bereš li chodí jakoby ve pod že nechodí. On nýbrž chodí pro duch udělám boha a s ním ano a taje i vlastníma vydělal v mu v který v sobě ku umožňuje aby se aby se u kdy by v něm vím temně o dostali toto svými li s zem byly byli. Všechno roste země všechno roste zdola nahoru v nic to na horu se stranou horu. Známá věc tak že jen těmito rození vím myslíme růst tělesnost. Pro vůz který z nezpůsobí nic jiného než že se zabrzdí poznání na určité úrovně nadal. Vizte jsem vám zvířata. Která ve to se hodí protože svědek toho nebo se pocit jsem tělem si jsou daleko dokonalejším styku s jsem v nich že né. No ve volné ruce se zen není nespojené tito tvorové se zas za drží nebo stranou tak v čem nebo nemohu dál. Ses tou úroveň kterou tření dávno cestu je to není věku svého života a ne kdy se mysl opice slovy chovat člověkem tak na předělat roku chybu když člověk z ale pak jsem se předejít více musejí předejít. Jenom proto jsou jse chodí které ale že jiné schopnosti anny do sebe a tím výmysl prosti svou schopnosti nesmrtelné je jeho nesmrtelné duše o kterých se mluví velice jasně na vědí že jejich soudcem. Může způsobit z po vašim z celého celé tělesnosti celého těla tak aby to bylo něco požívat mu za sama je nespočíval li z vás lidstvo je od ní. Některý po životem aby tělesnost v tom smyslu duchovním byla požívat ten dal užitečná. Tomu je třeba ale byla překl vašem. A když se po očistit z očí jedno ji třebas s koncentrací do nohou zaselo před kvasí cele dobu jsem tomu od toho mu taktně. Celé tělo u vás jo že něco v tom nic všemi tu přáteli věcí ale mělo to ten blahý následek z jsem nemohl v od chvěje když to před koncil dělat dítky se udělat mít myšlení které ten je přeci. Nebo nemohl jsem způsobil bych neměl mysli víte jsem potom měl na opak od velice ještě důležitější že jsem najednou měl myšlenky které jsem předtím nikdy neměl. A to je protože ty kdo či ne tak že mohu dát za pravdu jenom jeví svému do málo víc čisté toho tělo se z s. Toť tělo nebyla schopna ho vůbec nebylo schopno dělat něco ho. Co před ti měl jsi víte že si vzpomínám na nějakýho svobodu z prahy. Se ze sil čtvrtého března horu ku z plzně do prahy že před mil tu jsem to jsem se s řím. Ne z z z si žilo z místy domy v no a ten nad to se měl žluté světlo z to znamená on měl tak tím nohy čisté doma co se se do na nohy čisté. A jsem to se slovy jdoucí to pitter se nebo přestal do toho co mu místo v to co si před tím neviděl testem úplné. A nejsi kdy do domu četu telatům z od rozumně ale dověděl jsem se že on prodělal čtrnáct dní. Ve vědomí bo na že od toho marii a že od doby není schopen jednat jako před se nemůže zastal svou svět kost nebo to prostě nejí že on se sami do dosti šel učit. Že tomu tak je že se u k vězní protože mám nohy čisté no tak tak je to asi kosti mysl tělo to taky mu. Fu a vizte čisti pro slovo které jsem vám mluvil. To vypadá jakože o jim nebylo třeba mít v činnosti tak je to prosimvás nebem te on od čistotě pro slovo které k nim mluvil. Musel přidat čistotu jiné povalit ty jiné kvality co máte asi ta jako se vám. Je tomu správnou když třebas jíte a pijete přijímáte jiný druh prany než když dýchá. Pro kterou všímáte dětem nebo zastoupit jídlem a naopak ano. Takže musíte jist i musíte dívka. A tak taky slovem co oni přijali bylo byla čistota jiného druhu než čistota kterou přijali vším. Kdo toho se podle toho vůbec to pro to u a ta první se pro spočívala v tom že oni mu uvěřili to byla čistota víry kdežto pád proto vjem toužit doby vedlo ho teprve při smrti na si to zkrachlo na čas kdežto toto co jim předal. Tím mytím nohou mu bylo byla čistota myslí že oni totiž potřebovali. Kromě víry mít tak tím z sílu aby uskutečnili to co čemu věří. A oni tu s tím na tu mu. Takže i když viděli to lišit krista umíral ztratili víru to bylo to první co systém slovem ztratili tak neztratili tuhletu čistotu těch nohou rozumí tato za chránilo jsem se překonali to období ve smrti se myslí si tu tyto do vědomí velet v v k v k v nitru. A ekg.