Karel Makoň: 85-07B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Bez ha v. Je tam řečeno bibli z břicha a on jejich po plynu důvody čisté svody ducha čisté. Co je tím myšleno ten kdo to psal dokonale pokládal anatomii duchovní na to jít do zdi vždycky od těla. Fa věděl že prana která přichází do těla ale tuš potravou anebo dechem. Nebo odpočinkem v žes vstupuje do solárního plexu. Do oblasti břicha odtamtud se rozděluje na různé účely na smyslovou činnost rozumovou činnost na funkce tělesné vědomé i nevědomé sekrece vnitřní při vědomém při z při k a tak dále na to všechno se rozptyluje tato pravá. Kdo je toto rozdělení sil které přímá zvnějšku. Z toho z jeho břicha ne vinou rozum z vody. Ducha živené vůbec nic jiného tanec byl než byl než normální život v omezeném těla omezených ten ale kdo za tebe vlivem svého myšlení a něco hosta v bují v svou myšlení ku z ku. Svýho ducha mu ku vůli fu někam jiná než v tam v tom on mohl za panna přirozeným způsobem kde tak ta prázdná. Proudí potom kanálky které normálně svou neoživené. takže z toho člověka klade z toho břicha plynou prameny vody živé jenom tu musím asi když si podrobně těmito protože musím s dost jako daleko odebrat zatím o bych to vysvětlil číňani k v. Číňani nebyli dost jako on dobře ji pro vaně o konat domy lidského těla. A tak věřili že li si člověk myslí břichem v a ti žáci činí štít těch mistrů. Si stěžovali lidsky mistrovi víš ty nás učíš zastavit myšlenky ale o to nejde mně se pořád vím že myslím tím břichem a pořád z toho tichá mně přicházejí myšlenky. Jemu prosimvás tomu příměr na věci věřili na protože myslím visí břiše přicházeli odtamtud myšlenky před se si to ale nemoh se toho zbavit když jsem myslel že přicházejí hlavy a nemůžeme se toho bavit. A všichni se mýlí přichází ani hlavy ani přichází ale něco nad pro pravdivého že to přichází hlavy nebo ticha nebo nějakýho místa když jsou tady se s takže do těch cesta víme z těch cesta těch myšlenek víme o pro zdroji nemáme právo ale po vědomí které nemusí být poutáno zná část třebas mozku. Jsem se s než o tom že pod vjemy existuje když mozek je vymazat ano před po smrti kdy budou jejího přestal existovat protože o zeptali mění který by to pochovával není to věc která se choval jenom mozku o tak někde jinde a tak taky někdy děním. No a takže ten kdo ježíši který jsem před si z toho toho tento zásobárny potom žije ale jestliže je pravda. Že jsou duchovní síly v člověku na ten které nejsou oživeného protože tamtudy nepravou udílí ty cesty lidských myšlené. Tak pak taky platí žili jakmile začnu probudit v této myšlení naše procházet jinými centry. Než těmi běžnými v je jak to o to motiv musí jednat sám zařizuje. Když třebas zažila od o modlitbě tak začnou obětní jinde tak pak samozřejmě tyto tato centra se boží vůlí as toho břicha tuto nata tento rozděluje před rozbil jinak než předtím něco duchovní centrem center otrok klidnou řeky duchovní řeky v ní. Rozumíte vědomost o těch padesáti dvou tisíc navíc. Lest který z toho říkal plynou a ze kterých my máme oživeno třebas dvacet sice petr věří způsob. A ono by bylo možno li mít oživeny padesát o a to je potom byli proudy dělal. Všem vší ten pro který do nás ten vystačil na oživení všech těch center v s s s po sto v atd. Všem o to není žádnou se tolik toho pozná ale před jenom v pravdu ten pisatel v tom svatém písmu že to takhle dopadal když to obrátí když se tím nehospodaří špatně těmi silami v z toho příklad pro někam jinam k tím jsou v než třebas do pohlavních se z za to potom do panna prasil zvlášť silná prodělali lidi vina by dobro v v ní. A v ten verš třináct tři v ale kristus z nás vykoupil z kletby zákona a s tím že na nás vzal prokletím na sebe neboť je psáno proklet věk každý kdo visí na dřevě. To proto aby požehnání dale abrahámovi dostali v ježíši kristu i pohanské národy abychom zaslíbeného ducha přijali skrze víru znázorněním to příkladem ani lidskou závan věcí jednou pro platně potvrzenou nemůže nikdo zrušit nebo něco přidal k slíbil dána abrahamovi a jeho potomků nemluví se op. Potom svých v nýbrž o potom ku. Je jim kristus chci tím říci smlouvu od boha dávnou pravou platně potvrzenou nemůže učíme zlatu zákon vydali teprve po čtyřech s stech. Z třiceti letech a tak zrušit slib. Kdyby totiž kdyby s vyplynulo ze zákona nebyl by založeno na slibu abra ho mi je však v z milosti bůh při skryl svým slibem v. A teď bych k tomu chtěl říct tady je vlastně o něco jiného než se to to v a od toho jste se jeho výroku. Již tam musel k v z se stavět za pohanské národy on se chtěl stavět se řeka do taky pohanské národům znamená ne židů v se mi byly pohání žije nebyli pohon to byly pravověrní lidé je ale říká jakou mají přednost ti lidé kteří nebyli po zákonem. A že naopak ten zákoně bohu tak že se ho musí být vázání nebo za a bo v byl dán pro prosté je li ti za a kdyby nebylo této dosti tak kde bylo třeba tak nebo ta a ty si že ježíš kristus byl ukřižovat tak jenom proto abys rušil. Toto poddaností za po to znamená jestli je tam řečeno to do ten dobyl do vás tak to znamená byl jsem závazné nebo bylo prokletí zvláštního duch boží ve který člověk vůči zákonu tomu stavu říkal mně. bych to ještě jas jenom odvolám prostota nebudu v tom znovu říkat protože to tady v tom komentáři všechno vysvětleno věřil v janovi ale jsem prožitou vším tak i lidem ale. První křesťani vzal rosy s pavlem jak tady věc toho bych nepovažovali ní. To kruté prokletí v v že s z s kterým byl ježíš ukřižován na přítel nebo pro které byly je vyhnání z ráje né. Za prokletí v našem slova smyslu něco hanebného nebo za něco nesprávného nýbrž za nejpožehnanější záležitost takže v první křesťané včetně ještě svatýho jedenáct který zemřel až. Pro tu dvěstě tři kristu ještě říkali že pro že jsme padli z ráje je velice šťastné prvotní a protože byl potupně v ježíš kristus v zabit na kříži vjem který si čas noha postup a je to velice šťastné prokletí tak že v tom musíte zná. Kdyby totiž nebylo toho pádu z ráje tak nebylo otevřeno cesta k dalším vývoji víc tvá a kdyby nebylo toho křižování li krista tak nebylo možno. Tak snadno o vůbec nebylo možno přijít bohu. Že bez tohoto prokletí není možnost pasení v byl v jenomže tady děláme jednu velikou chybu ale nebudu vysvětlovat. Protože jsem z moc která v to veme jisto li si před kristem to nešlo po kristu ve né. Protože ježíš tu byl třeba na kříži a svatý proto dobře touží dávno pro svou o mezi bohem mal tedy byla a byla uskutečněna chtěl u abraháma v tu jim jejich paměť stává ale před tím bylo protože na u jiných ty díla bude v definoval do dokud skonání světa to je prostě dvou boha. Že člověk který se vzdá sama sebe a ten ho vidí na všechno. Který se sama sebe totálně všeho se všemi náležitostmi. Ten je svoboden je spasen ano svět se o toho krista následovat po kristu sebevzdání. Ke fiore potíral tu schopnost silové těmi prostředky se dopátrat jak převtělování vypadá tato dělat plným právem protože těmi prost kdy kterými ona by z nos vlak který volám vládla se nedá o tom vůbec nic zříct které kteří že to není. Protože věří že to je převtělení když se když člověka posedlé nějaká viděla minulá velice riskantní záležitost protože člověka chvilinku posedlé něco z toho jít tak vy ve po sedla zas do po se na něco jiného tak jsem tam ukázal myslím v tom komentáři jednoho po se dala byl ní. Touha použit a to co následky ho od toho se zbavil onoho zbavila této posedlosti ono hlasem co co posel třebas do jiná těžkost že měl strach z výšek z ne že tam od by příkladem přitom o také je ale. To je oporou příklad postupného posedáni vjemů z kdy mi ideální ano. Ten když celek se z toho byl po nás tak neměl tuhletu ideou to by se to by to byl jsem tedy řekl ne to ne než se stal výše. Tu teprv nabyl. Čili si též kristus tím víte lidmi mít velice ten důsledný nastoupí namísto sedum si tam měl prázdno ven tato po tomto při to je taky. To jsem se sama posedlost se nic jen s posedlost idejemi taženo pravila. Si říci že prostředky kterými tím vyššího ve se hledím dostat sil pojmu převtělování z. Z toho mate pojmy protože tímto tu jsem nedoví mít v si o převtělený nýbrž jenom že člověk byl posedlý lásku by žil jest je to jeho předchází život nebo není to se nedá s tím zjistit. Protože ten člověk tam všeho třebas poznává nevadí se ta idea se vtělí do toho člověka se vším okolí i s poznáním toho prostředí ano. Tadyhle pravil cesta jedna věc kterou před do si velice vážím typu těch pokusu který provedla fiore když ona ukázala jasným způsobem přemluvil pacienta do je to jeho předchází vtělení zažil co za a on se z toho tím pádem dostane víte. Jde za matku. Chci říci jsem kde nebes kde to ten patřil odnesl asi vede do sela jsem mluvil po krásná ká. Kde to učení doklady indický nikde v troubě se říká česky. Odložit pak pak stále po nepotřebné protože kdoví jako jakou sílu lidská přestává ta. Tak dát za pravdu že tak obrovskou sílu že může k vtisknout lidskému životu učit víra vás ten ze kterého se nemůžete vnímání ano. Tak dejme tomu. V koncentráku potom jsem se vzdal svýho života jsem pět měsíců v z žil jasném spojení s vůlí boží takže jsem nejednal sám nýbrž on jsem nežil on čím žil on miloval on po znalost země a teď si při nad by se dal je to co za představou lidskou vlasy lidské strasti toto bylo představě kdežto byl fakt od odcházející kde se vzdal svýho života. Ale to nestačilo na to. To to bylo sto bylo příliš slabé proti tomu jsem jsem z koncentráku a všichni řekněme matky řečeno li ze se osvobodí. Jak jsem přijal myšlen jsem na svobodě tak jsem ztratil toto spojení s bohem to je síla lidské představy. Vědomě řekne ty jsi na svobodě mohl jsem zase nedal si za tam jsem byl jsi svobodné jsem věděl že za či si pořád říkali tak se nakonec na to přistoupil ale v tu chvíli jsem měl potom spojení s bohem. Přestal jsem si uvědomil této síla lidské představ nezrušit i spojení bo ale netrvá klid tisíců třebas nu. Takže když to tam s těmi pacienty svých dole takhle mlátilo k ten maličkost li tomu co jsem zažil z takové výši že bez padli do toho stavu v něco z ba tam mlátilo jsem starost úžasný víš že do úžasný že pro bylo moc zle v tom že k ní. Noha v silám víte. Záleží nepřestával dokonce v tom smyslu že když že si představuje pána boha jako. jsem dokonalou bytost v představa která způsobí že se sbohem nikdy nesetká. Ses postačí k tomu se s ním vůbec nikdy nesetkal kráse jenomže svou představou dokonalé bytostí. On jim bůh daleko víc bůh a bytosti se všemi přívlastky který dáváme lidskými to je daleko víc. Čili když jednou věří na při jedeme tomu tadyhle ke jsem situace chvíli ten starý zákon že nebe nějaké místo nad námi. Tak pak vlivem představí třebas zření jak je tedy stoupá málo navozen ohnivém ty nebi v představě toho člověka přetvořeno na představu toho člověka ve přizpůsobeno v představě toho člověka k jeho víře. A tak taky se celý ti se věci všichni sice si myslí si strašně trpěli čili přestanou že hledal za smrt ježíše krista na zná zná na příčí v tak nedej na ten kříž stát boj se raněna umírali celý život na neuvedl tohoto byl dal one spasitelem máme oni se mohou z pocit po na terezie to pochopila velel do pod to vedení. Ty hrozně trpěli na nepříkladné a to bylo to byly v viny jejich představy o tom že musí vnitřně zemřít jen o tom představu přestane se mám svěřeným smírné. Co je kterou je v něčem v tom vnitřním zemře mým spočívá v něčem úplněji jiní. Že nepatří že k tomu člověku že nepatřím k tomu lidskému žila prostě. Jít po máme poslu mu nebe kolu jako hřivnu od boha ne to není moje když je to moje lidství je hřivna chce a ho jen to jenom zprávu ne rozumíte ní. A to potom takováto představa velice rychle člověka po z nás vybral nad jeho lysý protože si s přišel ukázat jak se za člověkem že tam příbytek u boha od věčnosti připravený not tam ještě nebyl člověk víc jen v těle tat na věčnosti se z toho nic tak do ne existoval tam ten příbytek který od věčnosti připraven tam není z vůli čili přátel né. To bylo to jevila degradace toho příbytku tak ještě nebyl úžeji kdy byl brali teprve když pojedl ze stromu poznání tak se viděl pro se před tím neviděl ve své nahotě že začal mít tělo a tak to šlo pořádal se pomalinku ztělesňoval se to. Čili ty úkazy v tom z ráj jsou úkazy na jiném úrovni vědomí než na vědomí na vzdát se v tomto vesmíru do se nedělo v tomto vesmíru v rámci toto jsem se vůbec to na něm že nějaký člověk několik tisíc se před kristem zažil tohleto a v četl si přitom pojednání babylónské nebo su bude s které přitom u rovná a říkal ano jsem to taky zažil padat do valdó takže si myslíme vlivem. Své nevědomosti se to svými zažili že svět je s tady třebas přes tisíc sled ve se svou nevýhodu mluvil k tomu udělat přítrž. Tak v ní. chyba ti náboženským říci viděné vědy tato viz pravým to neni pravda ale ti ztratili byly u schopnost. Projít stvořením v tomto životě a projít myslí kdy byli. Ten prošli stvořením a smrtí tak by řekli jako třebas se schopen být dělá ne dvacátého prvního listopadu tisíc devět set třicet tedy že jsem prošel stvoření světa ale jeho on celý o takže o po napsal svět byl stvořen jednadvacátého listopadu třicet devět a zároveň taky zničen ní. A proto ježíš kristus praví říkal amen pravím vám s omezila velice který zažijí konec světa to otcovou. Budou li tak světa a co ta představovat dostali osten tam a ne. Ta představivost je jedna ze schopností duše. Naprosto nepostradatelná a velice skutečná žádná májá ta vytváří skutečnost kdybych vám řekl že jste schopni třebas nic chleba protože vy musíte napřed nabýt představu o tom že to jedlé tak byste třebas nevěřil ale ono tomu tak je ta představa že. Chleba její jedy vám způsobil že se schopni ho jíst. Napřed se než se to o jenom že se sám jiné tady dal zase jenom sál jevilo vydali chleba tak strava zabili ale ne byste ještě přesto o s tím přestal nositeli daleko. Nebo když řekl. Že můj život v tomto světě závisí na představě o tomto světě tak se říci váhá. Ten ty si myslíš že se mentality musel že to je protože že ten život jenom představě hodné. To ne ten žil existuje i bez své představy pochopitelně ten svět vizte ze své představy ale měl by je bez své představy nebo existovat rozumím. musím s lidskou představu o světě abych nemoh jednat žít. A takže lidská představa je absolutně nutná ovšem ní. Budoucnosti bude nutné provést regulace li regulaci vážnou regulací lidských představ. Umět tu představu. přizpůsobovat pod duchovním potřebám člověka od útlého mládí. se o tom přesvědčuji na těch mnou časech ky který m na který jsem měl občas čas jen měly být nějaký týden si že tedy on zase přes jenom týden se se do toho znovu pustím do další lekce a silám říci že když se v tom mláděti. Že pěstuje představa která odpovídá duchovní podstaty člověka a nejenom v jeho tělesnosti když odpovídá jeho věčnému duchu nejenom pomíjejícímu tělu ti ví. Tak oni to přijímají tak samozřejmě tak samozřejmě že s nad čímž sám sám čas k ní. Se k tem pěti je svým mnou či je řekl dědečku přijdu k tobě do plzně. Nebudeš viklat jenom a v tvých. To ještě viklat taky oponou ježíš či asi nějakou skutečnost v jiného boha v tak a on to chápe jako skutečnost přát byl. Protože to vykládá nám ze svého by uskutečnění ze svého zážitku po okamžitě pozná že tady jsem přestal viklat pohádku v protože to malé slovem ty zázraky v cestě takže co skutečnosti kdyby to byl za jenom za učil nich věcí tak by to samosebou nechápal jinak než jako pohádku. Přestal by tomu věřit ale on tomu nevěří on víš věta je on že taky měl misse jsem se k tomu řekne ale vím že neumíš pravdu. Ale o to svět víc si pokřtěn a tak dále a tak dál ní. Tam petříku svůj bratr pokřtěn při narození ale to von míním tu mysl tebe si tato při tomu dobře rozuměl. Abys uvědoměle šel do toho života vír li v ní. Postit souhlas dělilo protože když mu to byly do pokřtít v mluvení to musím velikou potíž z toho říkal ještě nechám po při svém čtu přípravu na před tělem přede tomu tam pokřtít ale k tomu dám takovou přípravu že se mu z toho bude na otočit v jestliže pádem že per za zažité nebe nám bylo jenom osobně v jeho neřekla s v jemné. Ale my z jeho děláme protekční v hle ve o to ještě horší. On tady proto ještě přišel k tomu židovskému národu v z a přeměnil sat tady bylo nebyl tak že to ale v ale to je platí pro skvělé myšlení je z uddiana který říká. Kdyby bylo pravda že zašel s stvořil pán bůh světa pak přišel odpočívání. Tak s nepohřbili stvořitele který je věčný povalen po v být nalezení stvořil je věčnou potom věčně tvoří. A tak taky spasitel on je věčná záležitost je věčně spasitelem v věčně tak v lidstvu na ve všem stvoření které vede k němu neboť to okruh od boha k bohu této pozice. A osvětitele také duch svatý ustavičně funguje o nevěděl sestoupil dal zastoupil ale to byl začátek věcí nýbrž to byl jenom dokument jak se pod je věčný. podívejte jsem když uvidím byli on představil svoje ve budu pro nezačnu by pro dnem začnou pochopitelně protože představa taky své meze. Ale upozorňuju vás že ty meze jsou do široké jsou širší než my si představujeme si do ty se když že spí člověka. A tam mu do ruky cibuli ostrou cibuli a řekne mu ty po jidáš nejít v k v lepší ta nejvyšší které tiší ale nedělalo vnější do koho tam on tu cibuli si nic z takovou rozkoší jsem přitom byl že jsme se všichni smáli neviděli symboly svou mon toho horou stal říkal to je její líčí odpojení za víc. Takle lidská představa že takle daleko více detail bože viz by mohla udělat neudělá ničeho nic tak musím miska z toho nemá tady ještě skutečností ne v. Ale tím je širší než my si představit v ní. Před tím přes to s tím se s z hlediska jidáše to jeho rozhodnutí není správné ani dobré že zradil ježíše pochopitelně nebo slova že to tak musí pochopit zvonu. A je to proto. Dítě se to proto nebo proto o tom takové mínění aby se mohl zavraždit rozumíte v aby totiž zlo aby bylo ukázáno v symbolice ježíšova života kdy z toho relativní zlo dohrává roli. Že vedle relativního zla a dobra které působilo během těch střílet nebo kontroly již jak působí v je těch střílet toho svého českého u řadu jen nastoupit vyšší školení za relativním dobrem a zlem a potom bylo třeba opravit ne do toho relativní zlo. A kdyby se bylo nepovažovalo za zlé za z zlo tak by se do ve po pravil no to je důvod proč to bylo tak tím vlastně správné ano již i ten jidáš jako správné za to ale nepovažoval. Teď to tam jako nejste absolutní zlo. Tak neexistuje absolutní dobro tak jak by lidským něco za absolutní považujeme. To absolutní dobro není dobrem v tom smyslu jak my jsme schopni ho jako dobro vidět. Dejme tomu absolutní dobro. Mu jsou o spočívá v tom že se tam na při první úrovni všichni pobíjejí silnější slabšího tam své z že ano ale jinak do kupředu nejde a je toho v rámci absolutního dobra přátele todleto prováděno jak tomu potom svět se to absolutní dobro pro jsem na před náš sobec říct protože to se rozumně pochopit kde třeba tu úroveň se dostat k aby člověk věděl se za absolutní dobro. To je svým způsobem úžasně bez pohled že jako to vidět v přírodě a jsem učitel pohledu tak ohleduplně jsme ve které se člověk říká proč se ten pán bůh stravu takový do počít ale to by se člověk nikdy o to nestaral ne tak to vypadá čili to absolutního zastavuje na všechny strany do oblasti tak zvaného relativního zlá i tak to relativně dobrá měl za to rozpětí jak by se tam mohlo se nedostal. Tak musí být oporou pak jsou od to smyslu za relativním dobrem musí stát za ním vysoko a pak tuhletu. Tu dvojnost v tom. Jestliže tedy v tom ráj se líčí jak lidstvo z jednoty s bohem která existovala předtím než on do hospodin dal do toho člověka jde chvil do jeho chřípí dech života tak ten život toho člověka byl předtím u boha ho v tom není pochyby když tomu v jenom v jedním slovem o tom nebo jednou větou bych tak jakmile se to dostane na úroveň řek bych pocitu oddělenosti už. Tak pak ten člověk řítí to do oblasti vám vám dvojnosti el tam jednou z fází je že dostává k dispozici tělo ve které je ve kterém jsou dva stromy. Strom života a strom poznání dobra a zlá tím stromem života v lidském těle že to je tu pro se právě pro lidské tělo je uprostřed ráje na to tu pozorní v tom v této symbolice v toho pádu z ráje. V tomto lidském těle jsou tyto dva stromy strom života to je ten který tím se živí náš organismus. A je tam strom poznání. Ze kterého byl z s to je k živí automatismus dvě nebo volil rozšířené vědomí i ten strom tím stolem poznání je do páté se s těmi čakramy ne. A jakmile se začne pojídat z tohoto stromu poznání to znamená jak se he ne hadí silou tak i pojídání ze stromu života které normálně slouženo udržování tohoto života zde na světě najednou začne sloužit k něčemu jinému. Takže sloužit poznání věčného života. Řek on to na přitom svýho života když ty lékaři převedli do toho stavu že mně z toho stavu v pod ní. Vy ma že many povalovali odstranili vědomí tohoto světa a jsem se ocitl ve stavu ve kterém jsem nevnímal tento svět ale byl jsem byli nevědomými jsem vědomí ní. Tak to mělo ten následek že jsem zpomalí žil. To co je v kde jestli řečeno jako pád z ráje ku jsem ho zpomalit tento pád nebo oni tekla z kom ve dost v z způsobily že ten vpád se zpomalit velice to u normálně člověka není tak po mají tempa jsem pomalinku na splátky padá z ráje rozumíte takže se znovu když jsem přišel z operace vědomí tohoto světa tak jsem se to by měl znovu jako musel narodit v. Co svět že jsem od píky musel zase začít s vámi ka říkala že se na ni dívám po takle zračit si be no tak to chápal tak se ono se správní v tom musela také je to starosta nás tak také cize sedě na světa jsem se s tím znovu z přátel nová al tak se do něho znovu se rozmlouval touž normální ve třech letech je nebe se mi dostalo od řeka půl to dalo sebou se tak po rozené do tohoto světa že se s ním úplně ztotožňuje ze své. Tělo po že za sebe na tak dále to se vůbec nestalo pasou muž nikdy od doby začal tělo považovat za sebe nýbrž za pomocníka svého jo. To všechno způsobili lékaři. Proč vám to říkám protože jestliže člověk potom jako to bylo vy případy s tím zatím tato se na otce oddělit vyčkat taky schopnost rozlišovací v to co se mělo oddělit do jež žes relativně správné obraty nesprávného ale s naprostou jistotou a v k v jsem to odlišovat do že na se neděl se ode věděl co do napovídá že dobu správné nebo nesprávné as to bylo správné ona se chopila měl jsem životu uskuteční tam nebo odešel z toho všechno řekl promiňte mně stačí dotazech kost. Nemělo to dal jsem vám ten kdo ve o pořád takle peklem jíte protože moc před sebou stát. Je to říkat pomalé no ale o říkat pořád rychleji ještě pravíš sama z pořád tat tak dejte se vystopovat přese přesto do několika otcovo do cestou dával dohromady ve tak zkrátka jelikož jsem rozeznával správné a nese tomu moc to také uskutečnit to správné. Ale ne z vlastní vůle. Nýbrž poznává něco co nebylo z rozumu to se jsem něco o to nesprávné to bylo považováni to nebylo něco po úvaze vytvořeného nýbrž jen bez úvahy se dostavivší o takže jsem toto pořád v ale proto jsem viděl děl že to správné to za současného vědění chápete to způsoby ty lékaři to byla věc nad tělem prosívá nechme stranou. Ale protože. Jsem to uskutečnil tak jsem ustavičně odstupoval jako tou měl li lékaři od sama sebe od vlastní vůle o vlastní vůli jsem se zvláštním způsobem e pěstoval nebo si zacházel neobvyklým způsobem že jsem veškerou svou vůli svou vůli vlastní. Používal k tomu abych plnil vůli toho co nebylo z vůle a to byl to co zato daleko zval rozumíte takle li milost na duchovní cestě se li padat pak joze to tak para přestal chybné. To tady padlá tam se oni prostor považujte mám ten mám od dobra na myslí. Aby totiž to je ten jogin nejednal podle vlastní vůle se musí jednat podle vůle mistra ano a jak jedná podle vůle mistra tak se do vyvodí z se z jeho z avily jinak ale na rodiny jeho tyto nemáš co dělat mu řekne kdy když jde o budu ku o potom o tak o lidsky vyvodili každý mistrovi hodil že on nebyl schopen se do že vůle toho mistra nebyl schopen protože on poznával jako správné něco vyššího a. Ne co ten mistr jako nepoznával jako správné ono zatím co mu mu dával mistr byla ještě vyšší pravda kterou o které on dával přednost do domněle měla velice za zlé maminka říkala že životy svým kama rád vám to dítě hlavu toho dálo něco poradím od se na to stává co dělat a on se toho nevšimne on to neuskutečňuje v tom on říká maminko špatně. mu to tak pěkně po křesťanstvu radí ne tak mu poradí něco jiného mol opět řekne že pro špatně tak mu řeknu něco aby jsou zbavila jenom pak jsou od odhodili on do toho zrovna popisy o zrovna prodělá ten je prosimvás řekněte si prapor tolik z od ale co s takovým dítětem ten nevychovatelný do čeho ten člověk roste nějaké hlad takové samu bytosti nesrozumitelné pro tak že ten cest jak jsme se světem toho bude tragické. nemám na něho vliv. No pozvané věděla o tom zákulisí ní. Ale dělal poznávám něco vážené co o na nepoznávala a no ale se z něho to ten následek že když se nekonal svoji vůli ani vůli tím matky ani vůli svého okolí nýbrž vůli něčeho co jsem poznával z jiného pramene než z tohoto rozumového ne po úvaze nýbrž bez úpadku tak že jsem v sobě střádal něco čemu bychom řekli. Vlastně přibývání do nádoby k poznání e dosud nepoznalého. Dokud dokud něčeho co se nemůže ještě dostat úplně našeho vědomí tam radovat se úplně naplní. A čím se naplňovala naplňoval se vědomím o věčném životě neboť všechny ty zprávy přestal šli z věčného života ale jsem s tím naplňoval se tak nestranně požívat vůli se naplňoval tu na doby z na dobu svého poznání a tak ona do tekla na okraj nebo naplňovat začnou hle a teď by se stal jsem stál před věčnou podstatou člověka se na světech svět si to předtím nepřál. A ani si do pod i do nepředou prostě předtím jsem sta že si nepřál spásu na rozdíl od jogina. Dal život křesťana či jsou na tom stejně něm sto nepřála to přát taky nebudu a vono to vono to je někde samo čili je to snažší přirozenější cesta než jak musí si křesťani jak jedni představuju mu. No ale mám naštěstí dispozici jóginy při to přesně představu jako třeba se jestli se takhle představuje jako to taky jogy ní. Pochodem vás bude zajímat do vědy je teďka překládám sebevýchova jogou v po viny ze si to uměl tou bude hotový bylo asi jsem to dostali včas než se pro tebe sebe rozumu rané. A to je výtečné dílo ovšem proti komentuji sebevýchova jevu a jesudian je to také komentuji tu a v bych nerad aby vás tím znechutil protože mám i vůči městu věrou by nějaké výhrady ní. Když vy jak s živeno přátelské noze pokud vím zlomí nohu. A byl tak že i to potom žijeme začal jsem se že se mu jednou to hlavní ho si lidi myslí dělá tuto nezlomnou. Tak by zažil založ do prodělala ten ten byl jiný případ. Samo říkal že nemám čas po mně zemřel dal v tom panovat nebyl veden časem jsem složil jeho jeden spis který lidmi jinak nepřeložil víte neměl se jakoby čas že do něho spis nelíbilo co máme se řeka a tak vám to řikám proto abyste abych moh po k začal kousek dál a řídí se vám že člověku aniž ani si to přeje tak tím snáze než si to nepřeje ale dělá proto aby se to stalo. E tak v něm narůstá něco o čem neví že mně nad ústa a vědomí věčného života takže jsem se v nás dětech si uvědomoval způsobem znal řek bych nepřirozeným nebo nadpřirozeným nebo velice silným jak jsem to nikdy předtím nepoznal že věčný život je základem mého a že to je moje pravé a tak dále a dostal se do služby toho tomuto pravému dělá. To tak dělat a potom to jsem zase tou vůlí musely jednat nebo se třemi použila trošku jinak než po těch se dělat. To jsem začátku dělal úplně chybně protože jsem podlehl tomu dojmu že on je všecko ale nic. A tak jsem začal sebe za že to bylo nesprávné. Tady byl odešel nevidí matky ze života během několika dní jsem nejedl nepil a jenom v jsem se soustřeďoval jenom jsem prostě. Myslel na toho boha a to bylo bez mezera takže nebyl čas mají bylo. Že byl nechtěj sebetena její část nadmysl nemělo tu strávím měla tak je to by rušilo ten nad ale nerušila protože jsem hlad neměl v ale matka byla tak hodná to byl anděl stráže moli že krmila osudný v ní. Že ukládala ke stánku protože jsem taky nebo třeba spáchat svou těla měla bych spal podobně říkal o svým dětem tato asi dopadne dobře si říkal duchu byl totiž tak že v sedumnácti letech vyvádí tak to potom dává. No ale vám to říkám abyste poznali že ta duchovní cesta hlavní své fázi nebo se vystihnout jako hlavní by si ji v tom že to správná manipulace z vůlí a že to co je správné jako co čit upřímně správné manipulovat vůlí začátku není stane pro střed kolem stane na konci krise musí tou vůli manipulací trošku jinak podle ní. Jeli poznáním kterého se dostalo se musím od toho poznání které mám opřít třebas patou musí za vůle se k tomu způsobit to co by se od těch třech a podle jsem poznával co nesprávné tak se musel o to co nesprávné opřít o zasel odmítnout všechny svody tohoto světa že nemá ming dělejte říkali toto není správné co udělal s tím když na poslouchal to nesprávné on se po z toho něco jiného co nebylo z tohoto světa a nevědomost do že to z tohoto přetavení. jsem se s že to je to odněkud odjinud to jsem nevěděl jsem se že to co nadpřirozená záležitostí ale nutkavá takže se daleko dostavivší ježto mně napovídá napovídám matka a pro jsem tomu dával přednost tomuto poslu poslechu tohoto. Tak bych myslím že toto od vystačil by po se dostat nad nad tou s tou ven jogy s křesťanským ano bohu by joze v zrovna jako v křesťanském vedení duchovním tat platí jedna zásada. Že duchovní vůdce není ten do k o tom nikdy po víte. Po těch duchovních záležitostech nebo duchovní chce ten kdo dovede předávat svou vůli žáků a působí svou vůlí žáku čili buduje ten kdo působí svou vůlí žáku kterému zná takže ta vaše joga pokud nepůsobí jako nebo milovat nepůsobí jako mistrem indy svou vůli žáků tak ještě vůbec nesedí ani do ká. Kdo za to je závazek z vás řek tuhý svazek s mistrem žáka s mistrem nikdy nepřesahuje víc než ty život čili žák abyste nikdo ne dva žáci ale jen mistrně bych vždycky žáka místem ve když ten žák než ten mistr dvacet nebo třicet žáků s každým pojednává zla v protože každý žák jiné východisko ale kdyby se jako chtělo obecně jsou omyly svého wu do se říci tak říkají indové tohle strašně málo by k tomu že slovy jana ve telat žáka přírody jako se říká po lese použil nedá op. Je z mně toho mnoho říct jsem popsal tolika tolik že o joze ale toho je strašně málo proti tomu co jsem se hleděl od mistra li ještě na očima a teď ekg.