Karel Makoň: 85-08A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Že jsem třebas tímto způsobem mezi čtyřma očima byl poučován od roku -třicet do roku do roku -třicetdevět troufal jsem si to zapsat. dělal jsem si o tom protokol. Protokol, který nakonec se rozrostl na tisíc stránek velikého formátu. A A indové, když jsem po dlouhém váhání chtěl přistoupit m k tomu, že jsem to chtěl přepsat na stroji a přiložit to k tomu spisu em mystika jedna jako mystika dvě, tak slušně požádali, abych to nedělal, abych to zničil. přece jsem to zničit jsou tu dobu která byla prakticky navozená to, co řekli mezi čtyřma očima, to jsem tam veřejně hlásal a to oni těžce nesli. Tak si nic z toho nedělejte, že nic z toho co jsem tam napsal ani, co oni říkají mezi sebou mezi čtyřma očima vy to nevíte anebo že vám to někdo neřekne a nebo, že vám to řekne jenom výjimečně to je v pořádku, takhle vypadá joga a Jesudian říká. joga velké přednosti, protože dbá na individualitu žáka. To je největší přednost oproti křesťanství kde třeba tu individualitu tolik to se zglajchšaltuje všecko to ne my- na nějakou rovinu kdežto my se o to vůbec ne- nesnažíme. Ten mistr vezme žáka sice individualitě toho mistra ale dbá přesně na jeho výchozí postavení a podle něho se zařizuje, sestoupí k tomu mistru, k tomu žáku jako asi to dělal Ježíš Kristus když šel do hospod a do brlohů a pil s nimi a řádil s nimi a žejo na žádnej ten chlast mu ne- nescházel, ne, první zázrak byl, že vodu proměnil ve chlast no to by nám mělo něco připomenout o tom, že opravdu jsme ho asi špatně pochopili, že on dovedl sestoupit tam k tomu člověku, kde on byl a odtamtud te- začal. Takže, když on jim tam například vyměnil vodu za víno a lepší než jaké se tam podávalo předtím, tak je přesvědčil tímto faktem, že jeho víno je lepší, že jeho nauka je lepší, takhle na to šel, řiklne- řekl bych zdlouhavě né? ale takhle na to de i ten mistr indický že von totiž získává vůli toho člověka, že von ten člověk lpí svou vůlí na tom mistru. A pokud na něm lpí, tak ten mistr je schopen ho někam vést, jakmile na něm přestane lpět, jakmile ho hází přes palubu, jakmile mu tak mysl něčím vedlejším, tak není vůbec opěrného nebo styčného bodu mezi těmi dvěma a ten mistr ho dále nemůže vést a musí ho vyhodit ze svý školy, upozorňuju vás na to. Takže, co indický mistr napřed dělá. Indický mistr odnaučí na bhakti jógu, mluvím o všech ostatních jogách jež o bhakti józe teďka, teď momentálně. Odnaučí ho věřit. V toho boha a v celou tu mytologii indickou se vším všudy, prostě ho donutí aby ten žák se vzdal této víry, to je první věc, vy musíte být teďka a napřed poučení o tom, jak se to v Indii dělá ne jak se to dělá v Evropě. Dále co od něho chce, aby ho rodina uvolnila. Aby mu dala absolutní svobodu, aby si na něho nedělala nejmenší právo, ten je pro rodinu a pro celé okolí mrtev, rozumíte. Když ten žák je uvolněn rodinou, když ta rodina řekne ano, my ho pouštíme k tobě mistru mistrovi, tak on teprv ten mistr právo s ním něco dělat, předtím s ním právo nemá jestli vy vstupujete do jógy a na vás někdo jiný právo než ten mistr, pokud tam vůbec ten tam nemá třeba žádnýho takže to není potom žádná ovšem jóga, pochopitelně tak když toto právo nedáte svému mistru tak jste nezačli vůbec s jogou ještě. Tam musí být jednota ve vedení, nic jiného než jednota ve vedení. Dále co je třeba. Ten žák musí se vzdát své osobní vůle vůle tomu mistrovi se musí vzdát, aby von ten mistr mohl volně pronikat svou vůlí do vůle toho žáka aby ten žák bez opozice vykonával jeho vůli, aby mu v ničem neoponoval, takhle to vypadá v Indii začátku věcí. A potom ten mistr je schopen v něm působit zářný takový příklad nám ukazují... třeba ... toho posledního žáka Rámakrišnova tam je to krásně znát, to latu, ne, ten vochlasta, ten herec sukničkář ne a příde k tomu Ramakrišnovi to ve zkratce opakuji viděli co to se v tom v joze děje je to latu i když jo taky ale latu to je jeho jméno teď po tom přetvoření jo toho člověka. ho beru jako zasvěcence, jo ne jak se jmenoval předtím do toho mi nic není. Pro je to latu, ano. Tak tendleten Latu příjde tam ožralý k tomu mistrovi říká jsem o tobě slyšel, že máš takovou a takovou moc a chci se na to podívat co v tom je a je tak jat tou vnitřní krásou toho mistra a říká bych rád vstoupil do školy ale když jsem mátoha chlastám a nevím co všechno dělám s manželkou se jenom hádám a on říká No, na tom nezáleží. to ve si budeš ochoten poslechnout tak teďka jdi domů pán měsíc nech vlast tady se pannami svých při cí. On opravdu pro ten věřící držel. A přijel kořarem lorem ipsum dolor sit amet mu říkala co mu to jsi byl tak nemohu to udělat jinak než že přestanu prostor ale jakmile odtamtud ty padnou hle on tady oni počal jak do toho pustit o ramakrišna mu říká. Byla tu tuto máš tou o čáru. Ty splnil ten se člověk od do toho správného o pod těžké si při tím pořád byl ne každý mu vím zralý na prací visí počali nebyl ale přesto z plně výtečná znám kávu své vyspělosti duchovní ale teď když sebe a pro víno co tam máš ten čas a přesto jsem mu říkal mistře jsem řečem že jsem jenom zavázal ze země svíce a ne navíc jo před těším na ten chlast mu říká taky mi to. Vy vjemem sporu a teď si dělal ten na tu potem ramakrišna byl schopen se mnou o op být ano a tak by to udělal jsi na tu přesně totéž dělal ježíš kristus na toto upozornění nebyl s třídní člověk když šlo o získání hříšníka. On s tím dělat totéž co ten ježíš s dělá. ti o klid čili říkal po se pobratřili v tom stavu velký rozumíte tamtudy nezačlo on říkal po bratři v tom stavu mu k lidství a ten mu si byl věčnou věrnost telat tu k tomu mistrovi ovšem přišel domu na čar proto znovu. A on bože jako na víc se na visí se stačil. Ona do toho dobře vede to dopadne pravých přišel kříž těla tu tady velice celý prvé ale bez nábojů byl ve voze říkat či osobu vypil zapřel. velice ono mistře no tak ti se mu nemám dopovím jsem se o to život do let a do pro nevadí to opravil ní. Vidím že nemáš tak vyspělou vůli abych to sám dokázal. Proč svou vůli do vůle proto kdo udělám on říkal mistře bude větou v ní. Velice zatěžko se zbavit toho svazku. No co tak vznešená vědce když si to se udělat když pro sebe bereš možná naše z vás to místo měla to buď bez starosti že v tom pod bral pro za svou jeho vůli toho látku na sebe na tu nemohl nemohl dále láska. Rozumíte nešlo to. Protože se odevzdal upřímně k tomu mistrovi a to upřímnou odevzdanost mistrovi chtějí indičtí jogini od žáka upřímnou ode za nesmysl pravý k tomu svit ale na života na svaté odevzdanosti ano. A pak se začne vlastního na pravá. Teď je nebudu pokračovat dál joze ho po že přestal s tím se to potom pod tam mu byla v joze na pod nose dáte snažit takle o pod od kam se vám to bude rosy tak přestanou bylo tato pochopen to jsem doprava dokonce si byste byli ochotni poslouchat ale zase začnu že ta cesta zpět. Počínal ježíš kristus jinak vůbec jenomže se ten s tím po pól jeho života. Nezačíná jak my si představujeme někdy jeho narozením betlémě. Nýbrž ta symbolika jeho života začíná někde v asyrii v městu ur. U toho abraháma abra to bylo tři patra ne abrahám u toho abrahama začíná. Umu vnitřní smrti abrahama potom to pokračuje a tak dále. Čili je tam řečeno za těch tisíc sedum set let. My ten ježíš působil v židovském národě nějak protekčně bychom řekli e měl jsi že se vybral z jako si žáky ten národ. Působil v nich tak že jím je postupně zbavovali vlastní vůle postupně pomalým ku. To k tomu mistrovi indickému stojí řekněme čtrnáct v nebo tři neděle práce. Tak tady sedělo tisíc sedum set let v tom krizové li že oni se dostali aspoň někteří z do situace kde že byli ochotni při vítat. Toho mistr jako svého pána. A to tam symbolizují si při mudrci který se přišli pokorný k ježíši kristu. Že totiž sil v mu přinášejí za to kadidlo omyl wu. To znamená to nejlepší co měli k dispozici to nejlepší ze sebe mu vydávají tak ti se dostávají do jeho područí vlastně atakdále se symbolismus jednám abychom mohli vitálně na dom byl zřetelný ale u jsou pokud se dostal umění nás od krista a kdybych spise se s tím nebudu pravil o ti sice stránek ne tak to tady nebo tu zraku v tom smyl po těch povrchu potom povrchu li promiňte v no ale je teď žil řekněme panna maria. Se vzdala svého postavení v židovském národě protože když jako svobodná že na porodit dítě tak byla vyděděna z společnost těla stal se pouze služkou maximálně nikoliv do pro pro po manželkou někoho jiného nemohlo být činnost služkou nějaké rodině mohla být čili ona když že na sebe vzala tento úkol narodit sil podle sebe dítě sama jsouc svobodná musela si uvědomovat todleto či ona se překlad z vír rodiny dvacet řekla vím čím vším o smyslu svého národa. Jsem řekl a v situace páteří vládla či ona ho dělat totéž co žák výstup vstupující do jogy rozumí když potom kde ten ježíš utíká přede rodem do egypta tak je to totéž čemu radím mistr i dobýt v tom o k tomu svému žáku říká nesmí již nedbat na to co ti říká svůj rozum ten jinde. Radí správně herodes je rozum. Ten chtěl zabít svůj duchovní život který je nad tím ten život staví neboť jsem se dostal dál než do vědomí tohoto světa ten málo jako zabití duchovního života že jestliže by byl také nepokračoval tak musíš od toho rozumu ustoupit tam slyším dát čistě na to totiž radím o pole toho se zařídit či rozum stranou pro sebe víc než rozum tohleto tak tou dělala panna maria předtím tou udělal teďka joze svatý ne svou pro mary jak ježíš těm tě. Odstoupili od rozumu od rodu se že jeho oblasti vlády odešly tam nemůže vládu neměl to byl egypt samo o nevládl cenného ven z né. Abych moh krom taktem velice detailně myslet hlad daleko detailně ještě k vám to říkají mistři jasný pro tak ve si myslet že v tom a ne ten v jenomže to spálil. Takhle detailně toho líčí kristus svým životem že to úplně který do všech podrobností popsaná joga ano. Nic se tam neliší od i tělo jsou tam věci o který jenom mistr vážná tam někde v indii a který vám ani ten nejlepší mistr do evropy neříká on rovnosti nepřijde vám tyto vědomosti zde říká č jsem ž tělo tak dejme říkávám protože ve vás pod že v tom smyslu že že jste pod vlivem svého okolí a představ to vnuceným okolím aniž si uvědomil že v tom nucené představy uměle se. Stavy paty žena konec konců dycky jsem věděl vámi tak se omezí na příklad na jednu z osmi části nebo dvou v osmi částí jogy a v tom vás vychovává el v domnění že to postačí se přidá je to velice moudré že tak jedná dotoho ale nechci mluvit prosím vás nepovažujete v to co viděla za něco špatného. Ale zaručil dříve jeho pozvi muset protože to samo o sobě nedostačuje takže když to omyl létech křesťanstvím tak tam patrně dáváte z jiné stroje tři prvky které v joze chybí ale v jindy nechybí ale tady nám chybí a my to jako nedostačující pociťujeme když se na při dávné když na příklad dejme tomu v od roku provede vět se pouhých o dokud třicet dokud se vyvedli jenom indové. Tak jsem neposlal vůbec křesťanství vůbec nemohla bych u kladeno za se za jen přestal si je vědom ku nýbrž jenom výroku atd prostory seděli muselo wu. A pranajamu svého všecko prostě pozici to je začátek věcí. Mantrická cvičení tou se prostředek že ano a to ještě není všecko on mantra mu tím jsou mu úvodem kdo. Ztišení absolutního jo které nastoupím bez vůle toho řád ká. Žák prostě po určité době není schopen přeříkávat nějaké mantram. Nejsem nutí ho přeříkávat el takto dopadne špatně protože zpomaluje svým celý ten postu. Ale si si myslíte v z toho co tady nezkazí říkám protože po je tedy vrchol po vnitřní z týž tiše měla. Řekli nadpřirozené ticho které přemůže člověka povídavého tak ne ten začátek teprve. Tomuto rozpis říkám mystika čemu se říká in doka z čeho začátek začátek rozšiřování vědomí že totiž na rozhraní každého úseku vědomí musí nastat ticho. A těch rozhraní ješě jest přátel. Takže vy musíte na různých úrovních zažít ticho stále se prohlubující bych tak řekl neboť toť ticho které žijete z na počátku není tímtéž tichem které zažíváte na prostředku nebo jen na konce se pro ticho na konci vám bere život ve vesmíru li pro vás byto do věž časoprostoru do vás vrhá do náruče věčnosti. ticho velice obsažené v které z vás dělá dokonale nic takže když z toho vyjdete tak řekl to co si tak těžkému kdo jsem a on dojem bůh žene všechno je bůh jany jsem nic asi stát a jít. Takže ti nejlepší křesťanští mystici jako li krát toto věděli a to nic ke kterému se musel že tímto z jsem propracovat k o do za podstatnou záležitost křesťanské mystiky. A indové o začátku o nic toho žáka svou ostatně pěstí. Oni ho nutí aby bez mistra nebyl ničím rozumíte. A teprve když o dovedou pod kříž ve smyslu křesťan že mystiky tak ho pouští a říkají. Ty jsi mistr tak takže normální jogin když se s tím smíří a tedy li vidíte že to pro nic příkad normálně řídí tak to nejsou jogini kteří se dostali za jeho ku to jsou dovím si stali do jeho k a neříkám že to chyba. Ale že se cesta za jogu cesta saje kou začíná v symbolice ježíšova života. Smrtí na kříži mrtvýchvstání potom nanebevstoupením seslání ducha svatého pata no to tam v joze varování indické obsaženo není ne že by tím kdo dal jako to dělá. Protože tam vždycky byli pátý zdání jako tvar buddha mají v když se nesmím dovolit touto normálního bohu nýbrž si za nic nejvzácnější duch dobýt doby tedy stoprocentní byl ča tak časy. Ten se dožila vede vracet let ale tomu stačilo k tomu aby dostal za jeho nic aby prostě vstoupil do toho ducha toho poznání. A vlivem tohoto světa to se svýho života vrátily indy ducha intuicí jindy s po nich při by ho ztratili toho ducha jenom dívali nějaké lid dvě nebo poučovali kde víra obr se tady řeč ky málo odměnou že znovu chápat vnitřní smysl těchto věcí člověk jdete nosit věty nezařídil zemřel a stačit proto udělat přese velice prudce dostal tajnou mu. Neznamená že by v mohl výroku potřít paní neudělá před jeho kena upanišad tak my se tedy že óm byl joginem hotovým joginem než tuhleto začal dělat. Ale říká že joga není konec nýbrž je to prostředek jestliže joga vede extázi tak ten vede křesťanská mystika jede upadají do extaze né. A ježíš do normálního dění spokojí ze sama sic nebo vědy tapas sama tak ještě vůbec nepochopil se tak roku ze jakou není vytržení. Nebyl zajel dvou je sestup duch hrát do tohoto světa do toho života takže on tady samovolně působí ten druh jakoby tady byla jeho vás. On se se musí uděláme si u tebe svůj příbytek říká se v byl v byly tvé ono a takhle ramakrišna šankaračarya buddhi buddha nejlepšího vídni indičtí takhle to jsem metodu táhli ano upozorňovat protože janem bujení proti tím ví. Nýbrž si přeju aby jim z vjemem taky byla schopna těchto pokroku. Aby se ne ohradila v tom co vám tady ukazuju po je pro nás může vytírat zrak stráví v ale když to srovnám z žil s tím jít do kou ježíšovou která je tažena vzdálen zdali zanícení tak vím že nic. Ještě chybí jež měl vnímají co dohání no a teď bych chtěl říci jak který se srovnávat křesťanství jogu. as se chopí jenom pro křesťanství zatím protože temné ženám to vyšší leže nemáme neklid ku. Abych to stačilo aby na to jdeš jak pater proč to by mně vyřízen el tak křesťanství totiž na střední fázi vývojové ě do střední fázi vývoje ještě dně se rovná dokonale joze. Protože od toho člověka se nechce nic jiného než se člověk lidského žáka. jsem viděl vstupovat dejme tomu vládu dívku sedumnáct že tou do kláštera. E to byl klášter z žil ve pravici víc žil nic a byl to klášter karmelitánů to znamená ten žár byl kterém na vše bylo od toho terezie z avily. A proto dívka přitom vstupu do toho kláštera říkala asi jako řek bych asi vyslovit tohleto rodiče příbuzní neplačte nade mnou v a pro vás od této chvíli jsem na vás. Neboť jsem se cetě jak kristu a jemu budu teď sloužit a pro něho budu vyšší a ten kristus. Toho kristova vám svou modlitbou budu přibližovat tak petrova větší požehnání než kdybych žila mezi vámi ale jestliže jsem kdy nevzdáváte svými nepustím k tomu kriste si na víme li dělat pořád nároky tak tady nesmím pro vás že první před poklad je se musím stát mrtvou o ten prosit víte že co se od svou světskou věc výtku dělat nauku o joze ten žák musí stát na vidí. Pro svět kolem sebe jenomže toto pochopení i v mrtvým pro tento svět ve dvacátém století neobstojí ani joze ani přestat. Prosí jogini dobře uvědom tito znamená nikoli u ten z od rodiny zřít celý nedbat pro společnost. Nýbrž dělat tu domku uvnitř této společnosti řek bych asi tak že né. Na věci se dají z vnějšku páté věc nebo koná anebo nic svaté věc velice dokonalá zvnějšku že od toho u či. A to je způsob neomaleně dnes uteče si dnes o svých watts pátého století čekat dvě málo a tak dále o nás že. Ale není to vzor není to o nové pro ostatní ho ostatně ti ostatní lidé taktně lidi. Takže neutíkat nýbrž postavit se čelem těm problému které staví tento svět. Uvědomovací jednu věc kterou jsi tak úplně a zásadně a dokonale atd li se někdo všech. Z po všech stránkách neuvědomil i když jogini ty začáteční totiž všecko ustavičně pramení od boha. Z toho stroje tety věci která jest v lásky která jest toho poznání které které města které se nestává se ve poznání nebo nestává se životem jako náš život se stal teprve životem narozením zde naše poznání se stává poznání ve tím co poznáme v tomto světě k oné ve toho existuje poznání jako takové které jest a kdyby to poznání nebylo tady by z něho ustavičně nepravé mělo poznání které se stáváte tvé poznání. Tak se nemá ještě o to stává či nebude toto stávat či nebudu poznává by vás nemohlo poznává nová kdyby ustavičně nebral od boha sílu uvědomovací. My ustavičně bez mezer beru. by byl nepřišel jsem do toho plná kdy městem nevedla láska boží ne moje a láska boží. Jeho soucit li by který odvedli abych mu byl poslušen musím být poslušen zrovna tomu sílu mistrovi. Jako ten žák kterýho véd. A ten mistr ve vedly ji dobrem a tam od obr na záda onen stavu udělat on nikdy ne řekne jednota na budoval kou je buď je tam třeba vidění nebo nevyvodí nebo závažnou nebo vně přímou toužení moje dále to s to nařídil mistr kde ten mistr to nic masa kosti nemůže nastat. To není člověk a to je on nám ustaly poznání od myslete si že tu ní. Jednou formuli ve soudit spojení s bohem ale je nespojení s bohem po není vůbec pravda kdy jsme všichni spojení s bohem ustavičně spojen se v tom nejsme vědomi kdyby to spojení tady nebylo tak nemůžeme vědomě potom spoje rozumíte i musíme napřed nevědomě všechno od boha brát bez postíš ta po že ona vše přivlastňovat si toho byla o to mi do ve bezvadné to je moje vědění pojem moje snaha po je moje láska prodělá a protože jsem. Že pád vůbec zle po vně kladení vybrat. Ale k tomu mistrovi kupodivu. On vás rád o podat tím dal si tou do na po mala takhle tady mám ne. No podívejte se. Jestliže to tomu takhle je tak že všechno z něho vrátí kdy vychází tak s svůj ten ve svém životě atom velice pomůže o tou formou kou z tupit mu. Emanační teorie že všechno od boha ustavičně věta vyvine li dělalo jak existence tak poznání taková takže vy to přestalo existovat celý vesmír je pořád tvořen ne nebyl stvořen za šest v nýbrž že ustavičně tvořen do být taky ještě nestačí. Ten sedmý den odpočinku božího pořád probíhá taky uvnitř v tvůrčí činnosti. To musí být nejí jiný celé tvůrčí činnosti jedince tak i někým musí tato nos. Jestliže třebas toto nechápeme a řekneme si není možno splnit to se na nás chce. Miluji panovat se do srdce svého z celé mysli celé duše z celé síly že. O vně a tele nejste vy to udělat to nebo v tak vás upozorňuju že nesnese mně vidíte že si myslí že chcete že úvahou na to že toto je návrat na vnitřní soustředění jestliže na stav trpnosti zastat správné trpné modlitby že ten člověk se stane dokonale tak tak pak je schopen z celého srdce milovat. Se dal z celé duše milovat to znamená všech nic kdyby do toho vložit ale ne z vlastní v těle nýbrž pro tu trpnost pro tu odevzdat světa odevzdanost je tak mohutná tak s jemná že vás chce připoutá tak hora. Všechno pro slaví začátek na chvilku je to nám trvající jako takový celek ženo tak tamas vede dál a prohlubuje chce. Příspěvkem zhora abych tak řekl od boha a nic takže nakonec takový svatý křesťanství prosil pána boha nech aspoň hodinu dosti pak ho tak ho po boku stalo ale mnozí místem modlitba vně viz pálení tou pod poutáno indové říkali víš že mi to co dokážeme technikou za dvacet let někdo tady potopou. Dosti za původní tedy koho my poznáváme že kristus je avatarem z novým ku do toho jsem víc nedění to ale velice vůči and to oporu za jeden život z tyto naše počínání je dlouhá cesta k ano dvou hle tu slova v to co on ukazuje krátké slova. E tak tito před si toho vší znáte tyto vykládáte radě chápete co to pod tím je to s tím ve vnějším symbolismem chce. Ve oba sice nikomu řekl vším pořád nerozumí no tak janet jsem ho nedávat ale říkám že nejvyšší čas ě k vůli k tomu aby se svět nezhroutil abychom sami ve nic v tom že provedli nějakou podobu myšlení. Abychom nepovažovali vědomosti které přichází z vnějšku tady je platné nýbrž dávali přednost jako jsem třeba to co mu to z předškolního věku k tomu co přichází vnitra jako něčemu své lepší než. To a tím dívku. A když toto nové rodí sval pod od za z to z naložil dávat se o zákonu který vůbec rozuměli ale nebyl nutili k rozumu nýbrž proti svodu si nařizovalo něco co si podstatná nové mohli klidně dělat nebo věta ale taky pomoc od dělat na on proti chudáci nemohli rozroste ku pochopitelné hledajících cenu se se tak si vydupal ježíše krista on se tady narodil o to se narodil tady li toto dělali tak si tak se rodil a proto jsem si před. Se vedl ve svém vlastním životě jen třeba proti se musel sled to dítě když to dělat třeba se to dělat jsem byl dítě dítětem po dobu třinácti let tak to vede k poznání boha a ten začátečního poznání v tom je to stav extazi ale stroze tak se teďka chci dvou skládat je prostřední fáze vývojová to není konečná fáze jak si indové i v jež jeví myslí. E o mluví pořádku blaženost jako si křesťani a to je e velká chyba je zajímavé že jsem v předškolním věku kdy ven toho co ty lékaři se mnou udělali říkal babičce která oděl do kostela babičko proč tam chodí říkala abych po smrti byla věčně blažená od sil na pána boha a jeho svatý si říkal to bude otrava jenom et ceně nestane jsou podobné. A přesto jsem tomu věřit tomu co je třeba vyčkat sami odnaučila prudce věřit na pána boha předním jsem musí sedět a zbožně na něho hledět to víte více zpoždění k ohledu to o nemožné že ano a tak je vlastně o to šlo věci ale v předškolním věku to co jsem velice teče z kali vám řeknu to moje vnitřní poznání mně říkal že to správné. Protože to není pravá víra která vás nevede poznání z nás dělat vás vede prudce pozná a ježíš kristus ukázal že dokud se jeho učedníci nezbaví li která je přímo poznání nevedla nestačil viděli zázraky oněm musel tedy zbavit a oni mistrně zbavil vystoupil na tří. Oni si všichni za svatýho na byl přitom se všecko tomu jidášovi co zde kdy se který si mysleli že on byl zmařen než deset mařit že ho někdo přemohl hodně do odsoudil vůbec on se o jsou li on se dobrovolně no tak správně pozor co o vrabci si to znacích všech deset. Takže nejenom svatý pavel ale jenom svatý jana z od i pro toto z toho co zastával a opravdu stalo správně. Protože potom třebas ti učedníci páně když se ocitli za křížem potom na to při taktice byli by ho nikdo nezmařil nýbrž z z vás se sahá takže to po následovat znamenal dobrovolně sebe asi pro dalo hrozně práce dobrovolně se masy protože jsem viděl na tom pro život když když kněz si pán bůh bral říkal prosím ještě ne ji a utekl jsem to v to v nás ta. Tomu tak do byl od vás jsem se odvážil to uskuteční nebo za pomocí nic jiného mystos to když jsem věčném stavu tohoto vědomím poznávat tu spojitost mezi bohem a člověkem toto odtamtud se obrácení světem s ti něco řeknu cesta vědomí tak jsem to popsal cesta metod popsal onu tak v po těch čtrnácti ta cesta po svém. Tak do tou přišel tak co potom následek rostliny ztracen a proč touto sta. Protože člověk celobytostně nedokáže k tomu bohu tak se dokáže třebas svým citem. Takže vzniká první jako věčná extaze citová. I v jeho ti ji tady to křesťanství první stupeň extatický svou osobu své stupně je tedy již je citový ocet se nad né. A celobytostně přejde do oblastí toho pozná ovšem z celého srdce svého miluji to neni cely celá láska ženo jednak z chtěné. Berte to na vědomí bych svatá terezie prodělala nesčetné extaze je o to ztrácet zánět tak potom prozradila. Že protože jsem dostal tam mně byl další po že to nebyla cesta zpátky nýbrž že za za do kou pravil stával a křesťanství nerad které vně a extazí vše poté vší je něco co bychom stali nazvali cestu z s za jógou nebo s tou s tam mystickou říkávám tím která se obejde bez starosti. A to je něco co ve ztracen století cesta kterou vlas zatím století potřebujeme rodiče upadl do že svatý tak z kom pro por žilo se o dvacet svědectví tvá. malý člověk v předškolní věk je schopen z tance je schopen starce. Jenomže nemá ty následky jakou dospělém člověka protože nemá ještě všechny vnitřní řekl jsem jim. Takže ta extaze nemá následky poznání. Takže dejme tomu kdyby nějaký ten četní pro tento text praze tak to nemá za následek poznání. Ale kdybyste. V tom člověku vůli pěstovala stoprocentní činnost takže vy se dovedl činnosti odevzdat celý. Činnosti se odevzdat tak aby taky tahleta extase přišla do stavu poznání tak se s takže o někoho po velice vůdce a takže lékaři s tím třebas nevybíral byla považovat za chorobu nebo tak a jenom to chce vedení se to u někoho pole jakou místo vedli bylo velice mládí žil ven pravdu tak to chtělo vedení to ven co to co jsem rozeznával dobu. O jeho nebo toho správného no a když by to někoho taktem nešlo tak jsem mu to musí vnuká tak svému musí. Na něho působit tak aby měl absolutní důvěru ve svého chovat v také v křesťanství cesta kde přes určité fáze davy sil že rušeni nazval fází očistnou fází osvěcovací fázi spojovací. Je to sice školské pochopení věci ale je to pro dnešní výklad bude stačí. Již očista dospěje do určitého stádia ve kterém se začne přešlapovat na místě proste člověk nemůže z vlastní nic jaký li a vlastní silami se dále očišťovat tomu prostě někde na to nemá jako člověk to není v jeho moci tak neměl by zoufá atd. Nýbrž měl by se vyprázdnit. Od snahy se dále očišťovat pro tu chvíli se vystavíme navíc co v tu chvíli nebo dycky znova znovu když se od nadto rozhraní. A je to asi tak jako s o na čaj nebo když například radžajogin otevřen muladharu a ocitne semeno v svazky straně ve druhém stupni. Tak zraky oko systém děje po si musí přestat ještě z takovýho pro z na konci páteře v kdo si tam říkal nějaká nějaké slabiky v čem ten si předvádět a ten velký do to si představuje před sebou musí dostat do konce páteře jako bez prosto o rohu a bezčasovou záležitost. Čili ten myst do učí vidět temnotu své bytí ale říkám mu ten je na konci tvá. Anebo přestože o vidí veliký hodnot těsná bez námahy velkou působení mistra dokonce páteře. A v chvíli z druhé strany jemu. E se něco pozbývá se obývá vědomí stát krista. Ale neotevře sebou dokud on neopustí se do nás k tak je tam mezera kdyby neopustil na obraz který ho dovedl je nesní. Kdy tlačit na ty dveře kdy s neviděl se jenom klepat a ne z nedělenou. Tak by se nedostal do svadhistany vůbec v. A totéž jsi sám říkal neseděl mezi vstupem do druhého stupně prvně no a protože stupněm tak si je z joze mezi zdržovat předtím tři nýbrž že ty jsi na. Tyto a když jsem. Jde sice s tím své nad všemi stupni se pořád také je a čím dál tam mezera je prát vnější atd těžší a kříž překonatelné podívejte se jak snadno bylo překonat třebas v ježíše krista ten přechod z jedné úrovně ze které byl oddán své rodině a svému okolí je dal se od poučit ve všem rozvinul tento život od rozvinutého tohoto života k rozvíjí. života učitele. Který začal někde v jordánu. Tam nastala mezera přeci odešel od své rodiny tak hned nebyl jordán nýbrž myslet jak tam došla v do toho dostal typem betlém není na jordán na před jordán tam se musí dojít. To je mezera ve které by se s tím ježíšem nedělá které bychom řekli česky byl na holičkách a jestliže potom v tom jordánu mu byla předána obrovská moc z pocitu spojení s bohem tak se to dělo tím způsobem jak je to zapsán. Ho ve starém zákon tam se všechno naplňovalo podle starého s a ono tam se v jedné chvíli stalo. Že který předal svůj plášť elíšovi svému žáku. A dvojnásobný tak tak to vyneslo znamená že když za dostal dvojnásobného ducha toho který děláš k dispozici který ježíš dostal dvojnásobného ducha svatého jana křtitele k dispozici. Protože svatý jan byl eli v tomto smyslu byl eliášem. A v tomto smyslu byl ježíš víš o janu byl předán ten pro boha ano. vám nehnou měřeno pozorně že je absolutní rovnováha nebo jednota mezi starým zákonem a v ano v ale pak jsou více když vím že jsem neodporuje ale kdopak na to přijde před tři tři tři z toho co se soustavně li sedum set let před kristem mezi elišce v třeba když to do pak tato příti abych na to nepřišel jsem na to by nepřišel. jsem to najednou věděl o tom o centra jak se rozdal svýho života se vyprázdní tak zatím je to po poznání samozřejmě bez násilně bez úsilí nebo tou od nestal tato od doby vím né. Při cestě nemusím nic to nebo to nemohu jsem si přivlastní výborné. Když to jsi vlastně jak je po všem je cesta to jsem nepochopil zásadní věc protože to není moje že proto jsme nahotě pořád ze všech prosit z vlastní ne jsem jogy jsem mystiky jsem přestal dále děláno ho. Do země dělá pán bůh po zemi dělat to vyšší vedení mu říkáme jak chceme který za každým z nás stojí jak za každého z nás o každém z vás pečuje noha a jestliže potom ježíš kristus v z toho o světu svědky tam potom v jordánu ode na po při my se si toho tam se říká že byl puzen duch tyto nevymyslel ty pouště když si více ti ní. A zase se tady vyplňuje staří sahá konání že totiž v ve starém zákoně se stále na věc. Židovský národ po tři v počtu všeh se s tisíci řídí se ubíral s to padesáti do mrtvou tak na sou s egypta do zaslíbené země čtyřicet let. Čtyři. Mezi sesláním ducha svatého as smrti na kříži zase čtyřicet dní atakdále tak ještě tato ještě říci tato tam do porodit opakovaných symbol z toho důvodu abychom nemuseli pro znovu ve za viz vodil po sobě patříme bychom souvislosti našli že bych se vůbec se našly mezi tím bloudění toho židovského varoval na poušti a mezi tím co dělal ježíš kristus po jordánu mezitím se stalo po jeho smrti do seslán duch se ticho nepřišli na toho. Že to jednota ducha a ta ví. Co vy tam nebyla dost říci k a ještě tam je to vám pomáhá no a on teďka co celí dělá on přemáhá satana a to znamená on přemáhat to svoje které si dělá právo abychom viděn musí sloužit celí do pokušení je pokušení našeho všimněte si toho bez tekla a ne a on říká kdepak to by to by se sluší klaněti že ano. A udělit poli měl o tom od bez ten zákoně stanout rodu. U kameny promění chleby když to nepromění vší tak nikdo neuvěří věci ve si nejsi pozvat pro ty kámen chtít a dále je beztak zákoně psáno přeskočí tady z chrámu jeruzalémském o nic co bude stále anděla popadnou a u k na něho o toho pádu ses kód si tady a on v v žádném případě když mu to říká jeho a neposlouchá říká sluší se poslouchati boha a ne. Takže ten s a tam jeho dělá odchází dnu pozor naznačit toto vůbec dost pouště jeho ne ale pro pak.