Karel Makoň: 85-08B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Sv si co na jaká krutá mezera existuje mezistupněm toho učitelství na by řekl vstupem extatický a mezistupněm za extazí při sestupuje do hrobu jen na v a stává z mrtvých a tak se to vnitřně každému člověku který překonává fázi extatickou. A toto v. Jogini běží měl by ni vůbec neznají ti na kříž se vůbec nedostanu vůbec ukřižuj nevědí na ten běžně ty mně říká co co se z toho mysleli si z kříže. Co si pro stavení joze říkám přátele to v joze v je. Že by to dnes u skutečně se vaše chyba ale ne naše že mi o tom meditovat. Podívejte se v takových no tak von umřel uměl dvanáct učedníků pak umřel násilnou smrtí jak je to možný vemte si ve celková prát po byl vzdali někdo jiný na americké půdě přenesl u evangelium lásky a kříž a umřel taky takhle. Ano takže to je asi nějaká zákonitost přátelé. Dejte na to že ježíš kris je pravý oni říkají stoprocentně měl pravil že mi to nechápeme ale nedělejte si z toho nic těmito ne ne to také nechápete ale pak sled tyto dáváte nově toto pochopit. Mají pravdu po poslové na vaší straně říkali ale mají pravdu o to je náš tady na straně jim tu je jim kristus při oné přišel k nám přišel aby jsme o nepoznali jo no tak je to naše bída takže na to nevyčítá indům nýbrž živým křest. Janu že oni nepoznali symboliku ježíšova života by poznal ten vidí že to absolutní shoda mezi dobou od toho pomohli visí do kou v křesťanství křesťanstvím joze nestavil ani chvilinku jedno proti druhému kdyby viděli v i v tom jednotu jenom jedna cesta z různými východisky a protože tam různé východisko pro nás zdánlivě staví proti sobě protože do stejnou středu ale z musím z trám v takže ne proti sobě ale to jsem. Přesto je ten cesta k jednomu středu tak je to u sebe vědom ale máte jako proti sobě. To je v něho východiska přestat jednomu středu přátele ut ve mírumilovný proto jednejme spolu také jsou li ho z koš musí mi také než cítit co z isis čili stavy jedno proti druhému není možné ovšem upozorňuju vás ježíš v taky řek jednu věc tuhleti lidé. Než vším co rád tady vidim a plným příkazy lidské a tím se chtějí temně přít čit tak pravím vám že nebudou vyslyšení jejich modlitby nebudou vyslyšení než myšlení a bohužel tohle to co běžný křesťan plní ježíš si jde do kostela že není něco nějaké svatosti nebo něco takové to ještě navíc ale přesně podle příkazu lidských jak se to. Formálně na řídilo ani on duch z toho dávno vyprchal. Jejich modlitba nebude vyslyšena a jejich svaté přijímání nebude svatým né. Nebudou li odpuštění hříchy při tom. Když jsem udělal dělání zpověď v těch sedmnácti věku jsem začal s. S po joze devíti let tele z jít bil na počkej nenene. A potom že jsem nevěřil se začali do kou ale považoval jsem za nutné protože jsem měl indové řekli si. Evropě si křesťan po kříž to za bavit křesťansky tak jsem šel dělání zpovědi. A musím říct že ta dělání zpověď způsobila a ještě řeknu její obsah taky že jsem nemohl dělat ty hříchy jako před tím a když jsem s podal tomu knězi tak jsem mu říkal důstojný pane mám vědom je hřích který není z rosa ve zpovědi a to je že jsem nevěřil na boha a že jsem jednal jak. By ho nikdy nepotřeboval že v mém životě vůbec nehrála víra žádnou pro li na sebe absolutně nevěřící. Prosimvás když tvoje zemi z tohoto hříchu nevěřícího člověka. Jakmile vyzpovídat bez tej zbytečně v zpovědnici sami říkal synu. těsto pro jsou dělat nemohu či to není hřích víra tenat přirozená záležitost charisma proti byl dar od boha jako milost a komu co není dáno jen když si myslí že věří tak nevěřící. Skal mi věříš nadpřirozeným způsobem a to je něco jiného než tak zvaná víra do které se člověk vmýšlí. Ale jsem říkal tak dobře tak duším tu zpověď ale nemohu se dát vámi zpovídat protože potřebu být zbaven tohoto svých tu toho žes nepotřebuju pánaboha. nechci dále jít bez něho on říkal ty nechce jít dále či bez ho no situace vršku jiná příkad kdybych nebyl jsem žádnou byl představeným řádu vše řádů ztratíš krátký letu více jednoho jediného člověka takové jako jsi ty tady všechny ostatní byl ochoten pustit ze řád od toho kdosi vám při že nám došla kdy ba bez toho že. Ale dal mně rozřešení okamžitý a jsem říkal pravil das tedy rozřešení ale dává než v jednom jednu těžko věřit napřed slova nebo do vám to vadit a on říkal a z jakého titul ve sestro nevěděl se vše před v že jsem si to na co se to dověděl jsem to nevyčetl tato mi z vlastní zkušenosti z vlastní zkušenosti od a o pro si pouti nebo v ní. Ale byla když to jist tím že tak to není hřích že vlastně k dosti za jenom chtěl přesvědčen o tom za zkušenosti chybná ne. No potom bo po spojí řeč prožitou vším na zkušenost toho přesvědčovat no ale proč se to všechno říkám. Abyste věděli že pod krále zpovědi a po tomto přijímání jsem nebyl schopen nevěřit na boha a že jsem řídil věřil věk vírou živou tak jsem nebyl schopen dělat nic bez boha. Nýbrž všecko s ním a všechno pro něho a to vydrží dodneška tu svou znát světa stalo šestnácti o ní. Cesta svýho dubna přijde se třicet no a skoč máme osmdesát pět žité a ono to pořád ještě boží tak jedna taková zpověď jevilo odpuštění svých ti na opravu odpuštění žít ku nemusel tam za týden všichni přít kterým jistými hříchy mi nikdo neříká že jsem vůbec vyzpovídal nebo že nebo že prodělal jinak než formálně neříkám pro bez semeno třeba dobrou vůli aby toto pravé. Takže to řešení na pokračování el to je ve vyslyšena modlitba fakticky nebo ven prodělají jenom formální vidíte. Ž jsem je na této duchovní cestě je to joga nebo mystika nic nedokáže lidsky potřebuje někoho druhého a když to ani osobnost tak aspoň mně z od druhého. Dejme tomu let ten křesťanstvím že tu svaté přijímání nebo co takového a ten ind třebas z něco totéž bo být po on indické něco nebo někoho druhého potřebu jinak nemůže být zasvěcen a to je to zkušenost která se táhne od starého zákona. Tam se se praví v genezi že bůh dal člověku adamu dispozici evu aby mu nebo z no. Ale ve skutečnosti aby mohl se že kdyby totiž mohl člověk jenom aktivitou se dostat někam nebylo kráse to nebylo z věcem su ale ono je oželet třeba trpnosti a především trpnosti a ve válek jej dal že mém stavu trpnosti ve ve tak ty li ty a tak ta odevzdanost mistrovi absolutně nutná. Ale upozorňuju vás na jednu věc že tak i tím mistrem kristus nebo k žijící nějaký mistr indický že po zemřevší mistr indický tak vždycky to musí být sil odevzdanost. V ne nerad říkával aktivní znamená v být s celobytostní nesmí tam být nějaké nějaká výhrada. Musí je ten člověk se se dát unésti mistrem přivést tam kam on chce abychom se dali přivést jinak co mu vymyká ve z ruky. Tak je to je to podmínka bez které se nedají kupředu upozorňoval snad a. Čili nemyslete si že můžete svou vůlí se dostat do království božího. E tedy dost stavu spásy to nejde protože. Ta vůle vám začátku je velice prospěšná děláte veliké pokroky a nakonec se vám nepřekonatelnou překážku v k v seď by si vámi o bohem napřed byla pomůckou a pak je zdí mezi vámi a bohem. Proto indové tak na to s tím se liší. Podstatně křesťanství od indické jogy že hned v prvním krokem. Obírají toho žáka o jeho vlastní vůli. Kdežto křesťanství i v tom návodnější život tedy že krista tomu také není oním ještě nechávat značnou míru vlastní vůle. Že žáků a teprve potom tímto postupně tohle. On se s poklesky přestali svých rodin to jako v indii ale ještě ji nebere je rozlišení třebas koho mají léčit takovou nemají léčit komu do tušit říkat ku mu nemají to v nechá. Z toho indický mistr kdo to nikdy nechal látku viděl ho vede v pro za krokem aneb pouštěl zřetelné. Tak je to je prostě indy byla jsem to také praví li mi dal cesta a to je přednost individuální cesty že to musí když to pro země odevzdanost. Kdežto. Protože jsem si to nelze provést vodu o že člověk není schopen absolutní odevzdanosti absolutní trpnost. A proto musí např začít s to s tím částečným vzdání se ten postup sta. V tedy v jsem řekl zpočátku přednášky že srovnám křesťanství se všemi jogy na patří do ku. Ještě by bylo dobře říct než se to že ti ta přírody. Jak to jsem všechny jogy tak jsem ho dohromady je že to vůbec možné v no tak to je také přednášce možné všecko ale samozřejmě že had hadem jiným se do po do za nic jiného jogina než pak než pak z dělat než nad čela než lál dělá než karmajogin a tak dále v no ale na tom mně zatím nemůže záležet protože tyto všechny jogy oproti pak joze mají. Jednu začáteční známku stejnou. Totiž mistr žáky k tomu aby přestali věřit tomu čemu dosud věřit. je to pán bůh jakýhokoliv druhů nebo bohové jakéhokoli druhu. Taková víra která je nevedla k poznání tam musí být odboural neboť není živá takže oni jsem kdy on svou při zpovídat o žáka kam je takové výrazem dovedla způsobila u tebe jakou ustálenosti nebo ne a tak dále když on řekl že ne že chvilinku li věřícím takovým ku byl říkáme víře říká od toho co musí zbavit. A musíš nastoupit sem cestu absolutní odevzdanost při a do osobnosti tak proto jsem ty doby byl schopen za z tohoto hlediska všechny svou do jedno kdežto paty joze tomu takhle není tam totiž taky existuje cesta základní a cesta vyšší prema. Ale ten na to trošičku jiný ráz a a to o tenhleten. Když pak jogin bere žáka do své školy tak nežádá od něho aby ses překl li své víry nýbrž kterého jistého po ho tak kdybyste přišli k pak přírodu li nový do práce v tak bych vám kladl otázku věříš na boha v v v. Řekl když věří tak se musím zříct to a proč to je dobré a dal by si vysvětlit jakým způsobem na toho boha si nic. A kdyby to mělo kladné následky tak by s tím byl spokojena řekl mi jak jenom tomu něco dodávám žiješ dál. Ale jestliže by to nemělo rasy zříkat světa než ty nevěříš správně to jenom něco povrchního a tu víru vůli mu prohluboval takže dejme tomu ramakrišna bral žáky jenom z těch proste sví ti kteří se klaněli matce káli. věřili na káli rozumíte. Neodporoval víru stáli naopak podporoval to tak když ti věřící tak králi kdežto vám to z nich zkušenosti a tak o těch zkušenosti taky dovedu om přes víru která ke zkušenostem ještě nevedla vedl k víře kterak zkušenostem vede a jakmile je dovedl do této cesty dostal jako třebas to extaze takže oni extazi poznávali tu matku kali stýkali se s ním a stávali dostali od při. Vědomosti poznání. Tak v chvíli jim dával na srozuměnou že jsem mohou rozhodnout pro božství beztvarou. Znamená napřed v malém káli a potom se dorostli do stavu božství bez pád. Takže je ramakrišna dorostl do tohoto stavu kde se měl zříct a bylo v tom celkového těžké matky káli a měl se dostat do stavu u m. S vědomím o bohu bez tvaru bez při vlast ku dále ve přišel v chvíli k němu totapuri je on známo a to se tělo od tohoto způsobu myšlení a jednání a poznání. A též tělo o toto ortel než choroba viz něco od tohoto stručnost vzorce hodin četní dokonale připraven touto cestou tedy mimochodem v tomto smyslu za ze se tato joga pak ty rovná všem ostatním jogám. Protože oni také napřed. E poznávají tohoto božství v mistrovi ne sám v jedné tam je otcové nepoznávali to ale v matce a tím se liší rozumíte ta joga ho od toho ostatního že ten vizte jenom že bych přídavkem k ní. Toho poznávání kázní rozum dosud tam naopak tam ten mistr je bohem toto ano. A tak jakmile tedy ten mistr ho dovedl na toto poznání. Tak tomu narostlo jim jenom že se může svým rozloučit a že mu žij musí stát a tam mu byl žil ten a ten a ten jsou osy ti dál post pustí do k jinému jogin noviny který jde cestou bez k bohu bez přívlastků ano v jen o sobě váže vědí takže si to předávali například emmet tomu buddha asi když při za tímto způsobem se mnoho co mistrů a každý dopustil let neradostně k tomu nač. Vůbec jsem mi to vůbec nehodilo. Prostor co známe možného svou buddhova neschopného ano. No a protože i ty mistři se mohu mýlit pochopitelně. E. Tak je to tak je to je to svatýho ku a co to znamená základním pak joga a prema pak je to vyšší začátku musí odevzdá člověk jedinému tvaru boha čili za kristem tak za kristem. Když za kali tak za krále a za ničím jiným než zatímní v bez takovou posilovat mezi různými svatými nebo tak nějak. To znamená že jakmile se dostane do živého ho tak u s tím přívlastkem božím tak pak teprve může jít dál a ne. napřed číhal říká no o to ano a ne. A kdežto stavíš prema znamená konec fanatik může tají jediná neboť v se představitel toho božství je ten pravý to je potom fáse pouští ten mistr byl pak ti. Toho svého žáka k tomu mít bo možnost kdysi či ale většina těch jógin tomu v i v fakty zůstane trčet na úrovní v. V toho boha s přívlastky jo a za tu běžnou vírou bůh se dáme dostane tam je taky tak to je veliké tří toho i v indii a všude jinde porobě kolik lidí mystiků el zůstalo wu extaze a dal jsem dostalo. Můžete se s tou pozic já. To jsem když s když ovšem upozorňuju vás na toho že v laně indicky nazýval že o to se řeklo ale nože obou vůbec nic protože to je jakkoliv vám lékaři řekne e mít vymáhal že je proti dycky li nějakou chorobu by se strašně šťastný. Že vám protože to odhadl aby na to vstříc s metodu puštěním jo. Tak to tedy byl vrcholné jednání lékařské tady jsem lékařem tohoto druhu promiňte že budu pojem trošku jinak. Ani jednoho jeden název indický neřeknu a do o mi to látku ve všech při znáte nýbrž budu asi takhle nést každá ta úroveň vědomí se podobá zahradě se všech z tam o pro cenné proti jiné úrovni proti jiné zahrad nic a přes ten od se musí člověk dostat nějaký způsob. Takže není divu že tam u toho plotu trčí než se rozhodne tys pro ty jsou pořád vyšší. Na každém přechodu nese rozhodne pře lest a když přel se do jiné úrovně vědomí. Tak se tam necítí doma přátele jako tam dole tak široká potom s pod ku po tom přechodu nazpátek a vrací se třebas styku litera ještě. Pokud tuto vůbec zde se vrátit či víš tím to ve ku se vrátit začat tuto je to to přes se vrátit nazpátek. A když tak jako se tam narodí a to je otázka narození z vody a z ducha že to jsou termíny jednoho a téhož procesu který začíná zrozením z vody a končí zrození z ducha. Tak on prodělává prostě tyto přechody tak pozorně u ježíše krista vstupem do orgánů. Napřed třebas. Tupé na tuto jsem vše vstupem bylo dánu přemožením satana vstupem na kříž zmrtvýchvstání to jsou ty přechody ale nad dělám jenom křesťansky že nemá cenu za v jejich ekvivalenty indické a nemá to je vždycky na svět že vám to třebas dělalo dobře ale nikdo to neřeklo proč se řím je jako říkám na co co umí dělat dělal do tenat drželo řekla toto zatím vždycky tak proto se to nezlepší dala vše choroba. Tak tu chorobu chci zlepšit. Takže jestliže se ocitnete na rozhraní druhého z vyššího stavu vědomí. Tak musíte aspoň přechodně tento stav nižšího vědomí opustit. jsem se na tomto rozhraní poprvně ocitl lidem lékařů to tam v tom předškolním věku. Že jsem vždycky musel opustit vědomý tohoto světa abych moh se dostat do oblasti jiného vědomím které je říkám symbolizováno žlutým světlem říkám symbolizováno žlutým světlem o tom píše třebas můdy a to spisu mnou v život nebo vody po životě životem tak tam on o to ten světle. To jsem se jsem se ocitl třebas čtrnáctkrát a potom jsem se do něho velice snadno za jsem dostával. A co to neznamenalo. Fakticky prakticky že jsem ztratil vědomí tohoto světa neztratil jsem vědomí jako takové oko jsem jsem jsem. Tu začněte tedy ještě pro nic neví povídal ne dost tomu konkrétní žádná vědomost alejí nebo napřed jenom byla jsem o všem si jako dítě nebo uvědomit pochopit že to nic který se co to dát dohromady hlavě. Hodně pozbyl pak totiž jsem jak jsem se z toho vyšel jsem řekl matce. To matko chci jednat správně ty mně musíš napovídat se správné rozumíte. To jsem si za sto tuto svědka. Neseme vede do tou odtamtud z na jsem byl odsouzen k li na tu krize jsem k ne abych jednal správně každá úroveň a to jsou ty přechody je a to co. Přestávky ten který jsem zažíval činu cítil operací že se přestali stávat z ztracen vnímat pro tu tělesnost ne každý ten klid přináší novou úroveň poznání ano. Ale jenom z klidu své rodí nová úroveň poznání když např jedeme tomu její tělem ve z ut matčině těle tak tam zažívá klid as to ty kdo se rodí ten ten neklid na. Úrovni tohoto poznání jo jednota a tam taky tak tam se narodíte as se tam hotový u pořád skok. Zase neumíte vůbec spoj o tam se musela sil z žít tamním světem je si si dáte tu při dost v tom nebrání kte tak jsem se musel v vžívat do sedumnácti let s tam v úrovní. Toho vědomí do které sestoupil vlivem těch lékařů tím že jsem se zařizovat pole toho jsem poznal to správné rozumíte že jsem to měl sílu neboť tam je taky nějaký zdroji života který se kterou se dát pít jako tady jsou ve životem se dál. Takže jsem byl tím že jsem jednal proti své vlastní vůli a s prany jsem dělal něco z se o správné jsem byl z tohoto pramene a na druhé úrovni dne a dostal jsem se postupně dál ani jsem se dal dostává. Tím že se plní zákonitost určitého stupně samovolně se posouvat ve kupředu do vyššího stupně pozor. No ale jakmile se dostanete na vyplnění úrovně nižší tak nastavil lidsky klid z toho důvodu že to podoba jako nádobě do které při týkal nějaký pramen něčeho a pořád toto stalo. Ale když potom to bylo úplně plné takto ani nebo slyšet rozumíte patřil soto do vyšší na a do jaké na každém stupni ten pro který se naplní a potom neslyšně předěl do dalšího stupně. Kdyby to bylo jinak tak je to vždycky násilí a velice těžkopádná záležitost takhleto tato samovolná takže dobře tímto způsobem po z od přes ten klid znovu postupovat. Tak je to na každém stupni to může dejme tomu na stupni anahaty do téhož stupně to klid lásky že ten člověk přebývá v extazi lásky že. A nedá se z toho vytrhnout je tam tak blažený že ten dodalo kolikrát velikou práci v i v evropě se toho žáka dostat z blaženosti o můj přítel jeden ty znáš dobře když to jsou blaženosti dvě hodiny a se musel o pro si muset část aby ho z toho stavu blaženosti dostat. No tak také dost prosto dělá každý z nás do tak do způsoem žena který je tomu zrovna tak. Říkat jako před si není rozptyl v tom že ten přes ten. vůli a ten in cesty odevzdává žil ve prospěch toho mistra. Upozorňuju vás že ani jeden druhý ani dví ani první se nevzdává své vůle v tom smyslu že vám teďka vysvětlit. Napřed u toho jogický žák ká. Který jogický žák ztrácí jenom vůli dělat tyto poz svém rozumíte ale s veškerou svou vůlí se snažíš následovat mistra. Čili o vůli ještě kdysi bylo volnější než měl před tím rozumíte jenomže nejí jedním směrem a ta vůle. Čili ne že by ztratil vůli jogin neztrácí. Ale jenom jinak s ním manipuluje jinakým užívá a totéž platí o křesťanské styků podle za každou cenu za ježíšem kristem třebas rozumíte. Čili neztrácí vůli nýbrž že se sbírá všechnu svoji vůli aby mohl zatím kriste dít jo. Jestli se člověku dostane poznání. Že je to poznání rozumového nýbrž že je to fakt za čím jde ne v ko třebas se dostalo poprvně všem mnišské stavu poznání že jsem ve třech za půl letech a od toho u ty dobyl co se nás ti že jsem poznával co je správné. A ta v tom zachytilo moji vůli je toho podpořil mojí vůli kdy byl nepoznával co je správné tak jsem zatím nešel jsem poznával že je to správné tak jsem taky dostávat tomu sílu abych to uskutečnil ano a buď bez starosti tu sílu jakmile čech to poznává taky nabude ovšem musí okamžitě to využít těchto nevyužije okamžitě nýbrž si nějakou vozu tak poté síle a pak nemá schopnost to z nás. Ano. Tam se se okamžitě objevivší síla uskutečnit to se chce od člověka použít jo. Je použité rychle chátrá rozkládá své a mizí z se se z třeba normálního obr mu duševního není tomu z poznat. Když za z děl jaký udržet do duše je tím že tu sílu uskutečním že pustím tam nemá působit že ano. Tou sílu začnu jednat kterou silou jsem nejednáte a okamžitě odejde jakost tam s tekutina ta od teče rozumíš takže ty musíš jak musím svoje pocit již okamžitě všeho nechat a tu sílu použít ty budeš vidět jaký použít věří tomu co se nedá konkrétně říci jaký použít protože v každém případě to ji nás tu na ce která je navozená právě tou silou. My si myslíme že v našem životě nastávají situace přicházející z vnějšku ne všechno roste zvnitřku navenek matrice si to. Nic cestami nedělo co jste sami nesl nezpůsobili v nejste žádným patrem na holi žádnou hříčkou osud nebo nějaký karmy pod myslete si tohleto to byl kristus šel marně k vám se svou o lásku k úplně jinak indové správně říkají všechno roste zvnitřku navenek činně mně také. To znamená v tom semenu do král jabloň mně je celý z trám ten tam je. Levá jsou semeny semena všech budoucích událostí které ve vás v jenom musíte to semeno správně zasadit za ale dva. A než šlapat na tu pudu nese li se zbytečně s ní. To po mu v k po pod toho o st nejde to z tedy trpělivost hraje velkou roli. No taky nadto ctností stranu opravdu chybí. Než takle jednáme tak opravdu najednou vzroste nějaké obilí ovšem stane se to vždycky tak. Jak je psáno v tom evangeliu se svého popřít že matouše nese pro o tom rozsévači který zasel dobré semeno a o rozrostlo potom kdy bílý jiné. Takže když zase máte v svou trpělivostí a nechal to z klidu tak vzroste i a to se musí nechat růst do konce můžeme. Prosimvás li čekat mi mate předem žáka mu po ti dám vůbec né. Každá každý následek nějakou příčinu co z nám před jasné že když můj do učení řekne jimi si vykládáme o to by si bůh nebo není z něho. A říkala mně toho těžko nám říká že pán bůh není jak to že je ve škod ty říkáš že pán bůh je do vás pravdu. jsem říkal do žene oba dva a jak říká řeknu pravdu. Když je někdo řekne není pánbůh tak že z jiných o důvodu než když se protože pán bůh je jakým způsobem je že tento říká že pán bůh není podívej se na tenhleten z tu byl se z toho. dojem že ten s tu vznikl samo sebe škod a k. Po nějaký pro vás udělal tvou no ale když takových z tu musel dělat tu děláš tak celými smyl může li mohl někdo sám nemohl v víc než obyčejní z kvůli tak taky nějaký tvůrci ten musí být. A takhle jsou ti kteří říkají že pán bůh není že stvořitelem a jak ty že lžeš když říkal že pán bůh je říkám když ti řeknu že pán bůh stvořil tento svět. Že je stvořitelem tohoto všeho tak do živu. Protože on ho nestvořil on hotovo sví které jsou staví proces který probíhá takže nepozorovatelný z z z toho našeho jepičího života a s tím že od do z do vás čili musí vědět že. To že ty myslíš to je tak existence boží v způsobeno existencí boží. Že ty jednáš protože když kopat na v z fotbalu v toho v svýho bližního nebo ten se mi již nyní se pod tomáš po pána boha moc k tomu že od myslím že taky ono u ko než jak tak to říkám tekl lidově a teď nelžu jíš. Tak dobře hospodář s tou svou silou neboť tím odněkud soustavně dostáváš aniž si toho assisi vědom a aniž se musí k o to přičiňovat téhož tu moc se na již na to dál po žilo v tom musíš přikrmovali jasně ale nic víc než přikazovat el toho ostatní této hlavní této při že o váhání protože to plníme od věku když to je proto jednáš podmínky aby to plynulého to je hlavní ty nemůžeš nikdy jídlem zas. Tou klid protože to odněkud plyne. To řečeno na pomoc. Aby mu říkám potom jak na pomoc domu aby ve mně jednal aby jednal vědoměji abychom proměny uvědomělejší dělat sekal byly kdysi koho ě. Pavlem si vždycky upřímně při jeho nebyl co nejdou vnější. Protože zatím co tuhlety vědomosti které ty máš ve škole že si učí třebas násobit dělit sečítat v příklad můžeš použita nemusíš neproviňuje jsme měla když mám teď vědomosti tam o pána boha tak jih musím používal. Když jemně taky musí taky používat. Jak se takovýdle pavel například zeptáme z takto tak kamenném sic nevím nebo viz cesty nemluvit musím odpovědět. Ale to bylo to nejmenší do po lid ale musím podle toho taky jednat co si nemohu dovolit jednat jako člověk který o tom vůbec nic neví. se musím cítí být na poli hospodářově s tebou opraví ku nemohu jednat jako se svým mnou před ten nýbrž musím se pojednat jako s hřivnou od boha. Při hrad tou se kterou mám hospodařit pro to snadný protože zakrýt ku tady v plzni nebudeš jsem boží od země pryč a se musím tebe zříct ne ale je to zodpovědné. Kdežto sis nevíš tak pojme to neni že nevědomost ticho nečiní ovšem způsobuje veliké potíž je ta věta z mně se ta vědomost potíž žen nezpůsobuje když nadít dám a když se pro zařizuje ho a že pod ním nezačli silu odejmi žil tak to je větší potíže ježto byl tvoje nebo od říci. A proto zbytečně nestojí o to aby věděl to co dědeček buď za že když to málo tak lidsky včas řeknu podal vší no a to říkám o jesudianově věřící že svatý. to poznám tak že s ním velice snadný styk možný jak se dostanu do stavu vyprázdněnosti.. Tak neupadlo do nějakého tranzu nýbrž tam se stýkám s kým se potřebu setkat pád z této oblasti těchto. Bych zasvěcenců nebo svatých tělo. A on opravdu musím říct že to funguje bezvadně u toho dosud věrná čehož tedy soudím že svatý kdežto takle to snadno nejde s tou manželkou protože ona svatá a není z umíte ona přece nám za desáté tělesnosti co mi dalo jenom práce na vyšší zbavil povinnosti vám ve z nějakou doma ctnost o si tam vede doma co saje rostla ten tam pořádek jej tam mně nešlo to ne o to je hrůza po tobě si dělám to byl nedělal někdy žilo. To tomuto odrostl to mít tou tyto odnaučil mám před ku. Potom se tam takle nevede jsem říkal obr svou pozornost někam jinam tito lidé jsou svatí protože vědí co vší hlavní známka svatosti. Voni vědí co činí kdežto my všichni jak tady sedíme jak tady sedím nevíme co činíme jo. Takže musím po se ho především je neboť se poslouchat někoho kdo co činí je při si povinnost když můžu vzato dát tak že to správné když co činí. Ježto když někdo jiný neví co činí ale na něj dám také vždycky pochybné nebo je to méněcenné nebo me je důležité ale když nebo se o nic se nestane. Ale když abych neposlechl třebas jesudian na když on co činí ekg bych nemohl pokračovat ve spolupráci s ním prostor pro smysly. Toho č město roku šedesát z. Z z sedum že jsem odmítl komentář k jeho k nic že joga dvou světů psát tak jak on si přál. Panečku vně dával západ. Ve mně ukazoval že nejednám správně se to musím odvolat pro toto na odvolával na vás tak to bylo úplný temnot se mnou za to byl tak jako běžný člověk který nemá vůbec spojení za žádným vyšším že rozšířením vědomí jsem takový čaj jsme které žila by bez toho vedlo ona řekla do být živ ani tady swámi jak jsem tady dělat pořád z toho musím nějak čerpat. Samovolně nechtěně samovolně z toho šel vám a jakmile jsem se provinil takle proti jesu v janovi samo neposlechl. E tak se se pro proti celému toho z tomu stavu svět v svatosti ano. Jako by všechny svatý neposlechl že všich dali v ale vším se obrátili ke mně zády rozumíte z toho poznámce to svatý. Ne že by nenáviděli ale když si takový máš vlastně hlavu když sis z vůli tak nemůžeš s námi být ve styku. To nemůže kdesi jenom ten který není nepatří sobě který věc svobodný vnitřně jen volil rozumíte v v ano. Prosím vás bych řekl tak mám tady otázku jste s tou vyprázdněnosti člověk opravdu tím svým se přát ne had musel jenom prázdní a nebo si přát aby se s nikým setká kdybys něco přál aby řeky v toto spojení pravého prosto smyslu mi tady říkáte kdybys dělali z nepřátel bylo taky na nic rozumíte taky na nic. Ani jedno ani druhé neodpovídá starému z toho vyprázdněnosti. S pro z tady pravdivosti nepřichází zdola z od člověka z jeho vůle nýbrž ten přichází samovolně potom musí nějak člověk dorůst. bych to napřed poradil jogicky ano jogicky se do toho dorůstá tímto způsobem že si je od a hned abyste necítili pokud možno tělo uvolnit letech uvolnit ten myšlenky a pozorujete že když ne oni se s pomalu přes povolením vyšel se k bohu je taky křest pomalý dech. Na to by nás to mnou tato nepřítele uměle zpomalovací co musí samovolně zpomalit. Z po voleno pro nás od věků jde tak se dostaví vědomí jiného světa jiné úrovně jiné úrovně vědomí samovolné. A to je ta prázdnota no šel za účinná že tam dostaví nějaká pomoc mistra nebo nedostali touž jiná věc ale nesmí dobýt civění jakmile byste tam v tom stavu u toho tou u povznesení necítili stav povznesenosti znamená jestli to požehnání tohoto s to tak je to špatně stavět dostat civění pro rozdávat je velice těžké jsem ale tento stav v tohoto vyprávění dycky jedem. Příznak. Pocit povznesenosti ne nad někým ale pozor co ti v tom smyslu že jsem v tom stavu. Vědomě bytostí u účelnější účinnější schopnější e v platnější a e v v za myš ženou na sebou rozumíte že prostě se svobodný ne za svoboda jiného druhu než pustí někoho za řetězu nýbrž svoboda k obsah bych toho obsah budu bok že ho. Poznání že to tímto způsobem jde tak je to v pořádku toť tímto způsobem nejde tat tak musíte tohoto počínání v tom okamžiku značná by civěním že vás to nepovznáší zanechat pro to co musím se třebas jsem do toho pustit mantrická cvičení nějaké ma a pravé nebo tak to nebo tři ano. Se patro svatosti patu z víry. Jestliže jsem vám tady včera říkal jakou úžasnou silou představa. Víra je vázáno na představu. Že ta představa jeho prosim na u toho člověka tak ono osvobozující nebo s nebo v svazují charakter jedno z toho proto jak tato víra je ale si ten člověkem věří na tvou o to poslední pomazání and tak o proto osvobozující charakter ano pro k jeho víru. Ježíš kristus řikal víra tvá u z na dělám ne žádná svátost nebo tak tak ta víra toho člověka který mu v že děkovat protože on co udělaného říkal ne to ne tvoje víra uzdravila nelhal od pravdu kdyby nebylo bývalo víry tak se to nestalo. No. do přesto dala trénovat toho protože právě na rozhraní kteréhokoliv stupně úrovně vědomí že se musí přel vytknout do jiného však tu. Nemůžete přijít do svatební místnosti v běžném hávu. Dosavad jim však tu dosavadním tělem v tom v těle v budete tím správce svatby vyloučen tělo. Po že tam pozval kdekoho sebe nedostavily příbuzní na tu svatbu tak řekl služebníkům jděte na křižovat těla po dotek kohokoliv slepých promítal jedno žebráky pozvěte páté konanou oni si přijdou o něm mají svatební čát. Pavel masovým z také nemilosrdně běhal z že jo protože ten úkon s tat pít li to znamená nastoupení se s tím vyšším stavem spojitost z mu z pole spojení nikým dalším jo při vyšších stavech být sám pro sebe na tam musíme mít knížka za to třenic přizpůsobení jinak. A bych to ještě řekl jiným podobenství ovšem na že on z toho po tu krátkou času nebude stačit. Podobenství o m ono moudrých a nemoudrých pannách ne ty měly ty moudré měly sebou zásobu oleje příklad vyčkat takže když všechny usnuly i ty moudré víte nemoudré ne a ozval se chodu k pak přicházel ten ženich tak po z jenom ty co mně osvícen lampičky že ten nový šat. A ty co nemělo sycena bič ji protože neměly olej marně řadu měli a přáli si od tam těch aby taky modlili od svýho aby se ho za dovnitř el musejí nakoupit.