Karel Makoň: 85-09A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ze stupně na stupeň semeno počínat sílu dycky cestu styk není tak musí se natrénovat před let víte tak jsem to myslel a tedy se před tím dal. jsem to dneska mizerně že byto do spoje se s tím tělem předešlým tvá nemám za zlé dnes na říkal když se uvolní byl s zůstanete v k v klidu zpomalit vede zpomalit se myšlení a začnete civět v tak musíte o o to s tou ustoupit tom co tou od li nějaké slovo a tak dále jo říkal jsem či pokud vás to povznáší zen stal. Tak je to správný stav převleku. Když vás kterýkoliv stav modlitby nepovznáší tak nejste převlek čeká. Jděme od toho odstoupil. Tak jsem podnítit k stavu e po vznešeností když jsem začal třebas bohu koncentrací tak abych snáze cítil ten stav povznešeno s tak jsem s říkával denn že jsem jsou přímo nebo tomu mám praví že vám cest pravdu k nohám svého mistra v ní. A tím jsem k tomu dal čát u vznešeností. Nebo u mistra nemůžete jako si jenom takové že prospal nýbrž musí se tam vidí vědí že ano musíte ho s tím žil se mu klaní pustí ne. Tak tím jsem si zajistil nic v jak. mám mnou v plzni jednoho překročit smysly jemně které ne a s klaněl věcný motto vím přítelem je pohled a měla říkám dělat to bohem chceme typu sebe vidět neboť milost svém kde nemám k tomu říci a on říkal ano pro vší. Protože on tu mystiku všechnu směšuje nad tu úroveň toho hrnec pak to ostatní život a tou musí řečeno tohleto stal ní. Sem říkal nebo ten mystická a pak pomáhá či s to musí si člověk odít do nového jí. To musí se připravit jako svým vzdát nená chtěly někoho vznešeného nad a čili velice záleží na přípravě daleko více než vlastní ano vlastní mocí kdys. na tom je před stal z ku pravému tak s získal v nic ta ho na stal jsem se stal ta tři vztek pomáhalo cesta z toho byl ale se taky u přípravná jít pranajáma je po vláda ani dechu. My si představené pod tím se naučíme tak zvanému úplnému jogickému jdete dělat proti o tom psáno třebas děsu dělal do vy tam v tom spor tady rozdával. Že upozorňovat protože vy si vydělal na psal pod již ku pro sportovce. To znamená čistě z důvodu abys proto ve se po do toho mohl zařídí ale nepsal to takové úrovně o na takové úrovni na které on tomu rozumí a která je hlubší než že to tam napsal proto říká zpod do ve začátek byl z toho mýho spisování měla po tomto slova přes jsem před do budu svět od o to je vrchol co cesta víš to se dostal překládal. A tak také bych chtěl říct něco o tom co vám o tom on totiž že že hathajoze je důležité umět nejenom výklad pranicky znamená byl u plnil lidsky je to se potom v určité nic z toho že jsem dělaná. Ale je důležité umět pomocí představy ve zdech stavy chci takže dejme tomu když abych popad malý dítě. Třebas na dozorem za tak se po jako vy mi za zavádí či dal své nestranně hráze jsem za hlavu a cestoval si že probíhá mu lidech mezi těmi dvěma poli aby tam opravdu probíhal protože kam tady chtěl tady probíhal tam do toho okruhu jo po mělo prosím to dycky na jsem ji manželky jsem dobyl byl vstoupil větší dostal do bych klaněl neumřela no tak to bylo dost silné sedí a. Když jsem byl daleko co tu tedy vzal do ruky tak tu martina přestal víčka nebo za syna nebo dostavil se bude ta že totiž přešla pro starají jiný byl systém dechu. A tak tohleto znamená. Když se člověk se naučí třebas víte chovat pravou mu ku. To víte chovat domovu rukou vystoupit jsem není. To toto se jak jistí dělat to ve kteroukoliv částí těla kde chovat nebo by nechoval takto začne v části těla pocit data kterému důkazem že toto se to zvládl například teďka myslím na pravou mohu jak my si na pravou tak dělají cítím tam kde ten nevychází jasně cítím že na tu nohu v myslí si vás tou novou o byl tak v dostanete jenom po po neví dostanete ránu potýkali dát tam probíhá od do z velkou. no tady těma rukama a pro takový neni jako při těch noha tak je to daleko silnější ale jíte tímto způsobem své nabývá na porost s tím člověkem že mu pro převedu jeho systém vedení prany na cesty které považuju vzal důležité kdybyste nepříteli řekli že se to projevuje tak nebo o na tak klady pole toho radoval na tu věc prany. Rozumíte v tak podoby o co se s ním setkat tak vedena dělit tu tyto jít o to že dělal. Byl také za to li se od vědět citu od a aby nebyl ochoten z mu dvě a aby to za to pak věta přestával vede ten byl sama dokázal čili. Dělal toho s to cestám vědí tam o on zná cestu mnoha podoba tato považuju zlá chybný průchod toho pranického dechu k a osobní. A že kdyby se našli cesty kdyby se ovšem museli pročistí se tomu trvale těmi cestami jsou tady těmto stavu nemohl docházet. Protože by se našli nové spoje kterými bytostem procházet stal by se k tomu zabrání taky kdyby to od vědy či jsem se naučit byl v jemu samotnému tohleto a on to může sama sobě provádět za to potom by si měl samo o tu krista před bylo dobyto ještě lepší. No jo přítelem tomu u toho petříka jsem tu samou sluhu zařídil by se sám obsluhovala tak v nebyl závislý domě v ní. Tak to nevím kam za to s to znamenal při ve ten jeho li to je dobrý ano že když řeknu že duše souhrnem lidských vlastností. Tak říkám to co je našemu vědomí přístupno jo souhrn lidských vlastností nemohu se ničím vládnout o čem neví že existují. od těch svou proste vím ale pro náboj asi dílu beru nesmrtelné duše. Tak je to jedno jest tady tyto případy matku pojmy ní. A smrtelnou duši říkám matku pojmy do tříd vydávám za nesmrtelnou mysli a když toto všechny síly které já. Dostávám od této své duše tak to není tak velký rozdíl že svými se svou vládou jakoby to byla nesmrtelná duše ne protože jestli nevím o žádný jiných při žádném dostávám ne tak opravdu nejsem toho ode na by se co dostal tak je těžko myslitel david po si myslemi taky vládnoucí tomu branou jenom tím o čem vím ní. A taky když se na přijdeš do z říkám tak co mohou být jenom jak se poznávám do míry tohoto poznával jsem byl tím jsem se to není dokonalé sebevzdání jsem si třebas visel se vzdávat svůj života v tom kost za tuto to nebylo dokonalé sebevzdání. Ale nemohl se více protože více jsem nezve poznával do sebe to tak takže to stačilo stačil je ten svět pěstí. Se vám trošičku se že do sil sousední vim protože si mezi tím způsobem se vám to ještě říct to vytrvat v kontextu. jsem byl toto vykládal ve spojitosti s s učením k atd si jisti jo. Těmto věcem k a volnému říkat že to nesmrtelná nás ta složkami jsem si chtěl souhrn vlastností tvá. Jak se toho chopíte ze své manipuloval ale dokud straně protože by v tom vedl mne se mu nemůže dovolit aby nestranně man od a on se potom stane na kloub víte nesmrtelnosti tak potom do smrti prožívat mysl život a ten. Který na to čas aby to proč dělal k tomu je třeba čitta z pravá a vám řeknu o jednom typu přípravy který ta která za následek toto zažívání celého života. Že totiž dejme tomu teď se setkal s člověkem že to nějaká lékař čas prahy jí. Která toho času děl jen do pole dělat sama od ku proti rakovině ano temno bolel názoru lékařů vysoký stupeň na to není. A ono se to tak dále. A kdo bylin polovina názoru to není dát protože říkam do nose vypadá ano ano říkal o málo toho v je velice. Kdyby protože nejde dovnitř cel vším viz jenom po k může nás ne to se s ním do říká že to rakovina pod v když si že by na pád do poznat můžeme on ale por není rozhodující že se o tom viz mění to můj svět to že tahle tak ne zná. Mně hrozně věží maso ještě více to je ten jít a se co říct a ne výdaje to nemohu brání a ona tedy světový víře věc znal navodit stavu duševním ven víry který se vjemem zrání liší do toho stavu ve sestra nenachází pro svou vírou tak o na má. Dojem když přijde ode k ženě stal se tedy. Její víra chopit tele za tím neléčí ale je to věda a protože se vrátíte místa. Samosebou že kdyby se nevrátil k duševní stav takže by se taky cesta neobrátil ve špatné kolem tak výraz vidí stále pád se neudrží tato říkám abyste pochopit smysly také koná. Podnikat toho času hladov ku tedy vel ku pod dozorem jednoho ka svému asi toho roku kdy mordovat tu rakovinu dělal před se mými si řekla zase víra země přesně měli koncentráku člověka který tam dostal z nemocnice v době kdy vůbec může tuto volit všechno dát byl a lékaři mu říkali že zemřel. Talmud pro maje nebo ale policie byla silnějšími řekla si dělal pak příhodu nebo v v a dostat se tam do koncentráku se ten člověk to vůbec nejedl téměř vůbec nejedl jenom byl. A koupil si děl jenom rozumovou a pokud na měl světly měnilo stojí domě od říci lety potřeba tví jako ony úplně vyléčil to bylo vyloženě jako vy ne. A byl odtamtud vyšel absolutně vyléčen takže všechny vjemy o tom který se dal dělat po válce potom o lásku bys jako o všechno vyvoleného všechno sval. Všechno to v pořádku skal. Takže ona sama nikoho ještě věří ne takové schopna se tak se ve mně říkal no ono se to řekl o nad ni taky asi patrně vyléčí o ta žena ano ale patrně se ve či kristovi který žen nebo duch dal. Tak všechnu k měst my den v jednu věc za myslí že víra je úžasná síla ovšem dále zdají se s dělat jenom zázrak v a to je málo kdysi s tím dělat nedá nevzal. Takže kdyby se si chtěli provést proměnu faktickou tvému nitra tak s tím neprovedl. Ne tvá. Takže kdyby se o na z toho dostala tak když ti čeká další úsilí a tou nebylo možno svou vůlí ani svou vírou nýbrž jedni láskou ve kraj říkám prosimvás si nepřeju musí důvodů aby se večer v proto se od sebe ma pacientu v mnohosti jsou vrací. Tak byl. A se život třeba zahodit telat odporoval tyto nezavazovala protože zatím není to ta osoba mohla by ještě sloužit lidem. Tak zase vrátí do tohoto světa nebo přít tak který tuto dali ku smrti se prožíváte být celý život protože třebas od nenastane nakonec když na to dost času říkal to jsem tam odpovědět jsem se že z toho spojeno ale že věci též něco víc. Tak vy máte li ve všem v to není dáno tím že by jakou pomalu odcházel z tu si ten sedla ano. Nutkavostí řešení. To je ten čas který pracuje pro člověka tempu dal všem příklad tato padl do to tak se to pila ve sestra svésti a když jako by jenom mu velikým hořela vůbec slovem rozděloval teprve potom vytáhli k tak ona se jít si který prodělat celý život a dělat pro čas a v této intenzivně prožívaný čas ne litery zdání by na tom to rozmezí často. Vidí nýbrž natolik intenzivně prožito který ze prožívání času. Na intenzivně prožíval přesto se to bylo tu držela. Tak tím z z dní ten celý život proběhl padl krátký do mít sil ne tak k ná. Bál všude jinde probíhá ten čas který když ten člověk prožívá těžkou chvíli v okamžiku jako domněle víra svůj přítel v plzni jedem takle sestoupil jednou oné tak ještě vytáhli páter říkal taky žilo život který proběhl. Tak toto peníze to je v případ kdy ten že něco zavedené deset který jsem v něm dovede zastaví se pro dost tedy čas řídí a myslím že záleží na tom z jakých důvodů budoucí osud se do vraha lásku. Jaký důvodu se vraždí žil z nedá předeslat společného jmenovatele všeh v. Že každý vrah budoucnost jinou pojato jaký důvodu se za vraždí. Si že dejme tomu ní. Nebude do války takové obrat tahleta tak může oněmi vystačí se do sebevrah v tom byl tak převzali svou se sice tak si němec že si mysleli že ji tam všichni padnou taky jista hodně padlo né. Tyto si je toho před padlo post padesát nevěrou výhod tak to není maličkost tak někteří z nich opravdu při na jistou smrt pravici toho vědomi. A jaký je osud tak ohlasem na který že tam kde jsi na smrt ne a osud jiného se měla který tam jde záměrně krista aby si ten život vzdal tady základně rozdílu před že to ještě víc molinose se pak pátku v s měl z že si budu svou stavu cestě jediná ale zůstaňme u těchto dvou typů v jest že ten člověk si chce život tak jeho budoucnosti znamená. Zanechat tady pali ženo takového druhu že je vězněm obsaženu. Že ten složená boha boha ten život ano takže když ten pali někoho posedne také zase schopen se za vraždí a to je to jsou těžký jeho postup tu nebo jen z vlastní převtělování došlo balíky. Ale když jde o ten druhý případ či nechtěně je zabit. Nebo ve na jistou z to protože to jinak se nedá do toho svět povolán zkrátka nemysli pomocí musí sám rodit tam si se vystavit vraždě že byl sám zavražděn že jsem zabit ne tak v tom případě v jeho postup není špatný. Protože v on na to nešel z vlastní vůle tomu ve snu ne. Nezmění v tom v pater slova smyslu toho bude k tomu nepřidal nazveme nebudeš naopak li ne dneska do toho vlastní vůle tak on se z toho nechce dostalo v ní. Tak si tak zase když jdou karmu dvojího v tu k kolektivní a duální a pak tohleto co vy říkáte ten kráva kolektivní ne to znamená. Je vždycky jel rodit na tom tak že přímá vlivy z okolí stejného druhu přednostně před tím vědět co se říká karma kolektivní ano ženatí denně velice určitého národa tak přímá cesta protivníka málo byli by který způsobilý na celý kolektiv daleko silněji než jsem byl nižších říkám téhož národa tak říká věz je možné aby někdo do spát. A sebevraždu zatížil tím celou rodinu protože z vnitřně spojen fa. A v jít mohl byste měřic aspoň jen moment jaké spisu se k ho a že mu ho ho k to že oni mu. Vím li by de a on říkal od něho. A jít její za od v z s tím jít. Je že a než ho a vy ho ku přestal právě on dal. Cit od nás sil že by mohl být v tak by tomu tak tam bych ho k ní. Věděla v ví. Na rub se to mělo litovat něco ve se ostatně co znamená o této ano se to stát něco čemu aby řek byl. Koncem bratr v okamžiku smrt síly se o vás o všechny opřel. Naposled pomocí. Ale tím vám předával pro čemu vy říkáte karma kdosi s koly vede jo ty není tuhletu slovo. A on měl ten den chci že chci ztratil se že bylo z on něco neuměl řešil a do se to co třebas kdy neměla vůbec nikdy tíže ale on se o vás v okamžiku smrti od předal tak abyste byli v raport ve obracet cestou po musel znova bránit v tak tu on se o vás pořád popírat krista v ní. Opírá ne že vás tím ku a oplýval více ale protože za popírat tak z by veliký podíl jako byste nechal neklaďte sama nýbrž někoho se sebou vleče se také prvky těší způsobem řeší tato asi se může s to se může uvádí v dělal ovšem upozorňovat najedl teďka z na tam na věci el v přestaly odpovědět jakým způsobem vizte věřící z ze se věříte boha. Myslím že ho. Dobře jak je je jich je to že by si bez let tak by si to to bylo jenom civět mysíte že věcí se dáváte mu k tomu k víře nějaký bůh pod něčím navíc co normálně li více jsem dělal. Před mystikem nějaké světec byl které hodil to dostal k k k a a a jeho mysl že jsem se do ho a a e e v bod o a ví. Měl jí. A stalo tak vizte vliv který si říci že fakticky živě věční a co ještě by jít o ten není v u potravu slova nutila se myslit tělesní a tak by bylo dobré u doporučit aby se opřel od toho na tom mistru tak to jsem musel být soustavný aby on opravdu ten přístup k tomu mistru k získal. A dělali myslím že se to může stát jenom tak že mu pomůžete od některý si o těžko si který který měl ve svém životě i ti že tu za něho udělal. Co mu tak mi ji z vadilo že tato třetí že spáchal jsem s jít po si krizí a a že to had a pocit kdy ne než se jako řekli kdy kvůli němu. Se řešit kvůli němu a to nose a zase zase hřešit věk kladně kvůli němu tak tím může se pomůžete tím odpoutat se od sebe tím že se zřejmě tónu toto nebyl řečené a ono ho a od něho. A tu ho byl ano a bych ti tak je a zdá ho je vidí je že si měl jít dvojí stát a my ho musíme ho po ní. A v duchu a o ho o to na straně dělat neměl hle a toto za jedl jenom že ho vede byl za li nás žid byl. Ho anna hrajete na není tat atd atd v k v dal a že ho mám dělat li tak je. slovu životu a tak ti to že vám není a je tak pak jít ale on neměl pod byl potíže si před v a ví. Myslím že ho byl. Ano zdržovat že je od jeho nalil že mu to o čerpalo nad věcí vstupní. svět jít asi no a v atd v za nad tím to zase protože normálně sluch potřebuje poměrně málo prany. Mají absolutní potřel se praví sví ne na soustavě tam se musí do toho způsobilo ústní dokonal hrnou soustavně nabytou držel cesta postupu skutku. Takže on byl obírá o nějakou sílu kterou třeba by u víra jisté protože nemá z nosu smyslu stává stali mu pomoci není možném protože. On si tento absolutní vstup přenesl ji tam do záhrobí cestu se přenáší se žil o si může i tam se hlava tomu stal se do toho příval. No. To není možný v tomto smyslu jinak potěšit než je že ho pošlete pro za mistrem který mu to vyřeší. Víte jsou bráti na pohádku kde jsem musí bohat se věda včetně vězení. Jsem li v této při k tomu pomoc převozník kovy dělal ten bude tak dlouho muset přeložil dokud někomu nedával bez mu. Ale neřeknu převést vést do potom řekl mu co od doby s setkal a on citem se v v ve snu převede jsem se ve straně aby nemohl na této taktem k letem on za nebo před tam o a říká cože. Dala vše říká mu podivili se podej to zase někomu jinému a ty jsi ve vyšší povinnosti svého. Musí se naučit prostou ve z ku který s ním pořád tu musí k nějaké těžké práci tyto dálo a ten se že vás třebas cesty nebo ta se musí činnou staticky. Dál nevíme si znáte ne bohu ne prázdní a v svěcení proti hotovém maličkost sto dvacet postup. By toho pracovat znáte vám může se ho představit k tomu světci. žil v a on si to on znal sebe jemu tu potřebu do vás vstoupí. Je to snadno odpovím ten protože pokud to rozum tak funguje v tom smyslu že jeho účinky svou kladné po poznáte. A že vás nezneklidňuje užívali toho rozumu ale že vás to uspokojuje užíval pro tu tak se budu s to u toho rozumu ale jakmile si učiniti užívání rozumu nejsou kladné nebo u vás zneklidňuje te pohlavní vás zneklidní že užívají zvolat lituje tak potom to neni požehnání nýbrž ten rozum byl tak dalece vyvinout že to co co jsme děláte jenom přešlapování na místě pak přešlapuje tedy na místě z toho rozumu jako celého. Všeho zlatu stává satana ne. Takže když propojuje tak. Že pokud máte v témže rozum nestává satana vší tak jsem mu systému řídí tyto vězte klanět nebudu dne a budu zastavovat tak dlouho dokud se neobjeví ve dvou vyššího no dal. To slova smyslu ovšem tvé abyste si myla byl. Abyste z to nic nestalo odcházela vět rozumí nevládne třeba do středu prsou. Potom byl cítí prostě že si tu s myslí že to že po na chci soucitu si poznávat sice chce. Ono to bude třebas klepat a to budete cítit že se ho lidské duše na nich působí světu všeho nemůžu jako zařídit jinak se vší v tom je zažil radit jak to dělat ale nemůžu vám zaručit že třebas to co se vám bude oporu klepal a v ní. To nebylo nic jenom kladný u činné v je že jsou tři jinak klepání jsem se tak to byl ten postu si nemá ten význam u to o tedy mluvil ní. To nemohou také poradit jako jednoznačně protože člověk se musí naučit napřed obávat smysl v tom smyslu že není závislý na rozumové úvaze nýbrž byl. Říkám mu taky něco čemu přináší mu něco taky žen ne k vadí že jsem jenom tu vnitřní žil třeba v ano povznáší ho boha. O poznáš modlitba adoro vším žil u zpíval toho stal svatým janem božím nebo na otázku tak poletovat podle vaší víru. A tímhletím způsobem by se mohl dostat z těch co z všem v za své ní. By bylo dobře si uvědomoval souvislost ze které povstává ta vaše vší. Ta vás o něco požádal. Řekněte mi ještě mnoho vší otázku rase buduje velice dobře pozval na tu formulaci všichni. Pral. Dali nebo o tom všem se ta otázka změnilo oproti původnímu znění v ta je to dobře pozval. Protože li se budu snažit o to aby se změní milá by se zase jiné měnit zase se všemožně a ne ne zda jde tu jít a jsem se je dobře že dobře ano prostí k němu jít nos ne víc byl to jsem si tato jsem jí. Ne ne mu no ne nebo že osla oslavy v jo bujet kristovým ví. Ono na tom ale je činný byl do že byl důležité kdy o chybu dal od dvou. Ano ano víte ví. A že je čeká sobě přesně na jenom malinký člověk si toho byl by to pro horu bolet prostému se před svého dal. Ale je toho. Odstoupení od života ve v tu bylo cestovali na teďka vaší odpovědí je v před ní. Ten problém vášeň v tom že vy také pociťujete nastupující stáří v ne z nějaké příznaky toho nastupující dostal zření. A neumíte všechny vyřešit pád že abyste úměrně svému věku se s tím s klidem vyrovnával nějakým způsobem vás co neklidní tak v od od po je jeho co neklidně tak ten neklid obětují tvé pánu bohu. Stal ale upřímně dětí tebe bože. S tímto neklidem sebe odevzdává této odložení toho života odnož jeho syn neklidem jeho neodložil cestě neklid tak se nehodíte celá nýbrž jenom jenom to chtění pravici život be ale ne ten neklid ten se vrátit nazpátek. Sedněte na neklid se as tím ve je tam odejde li k tomu bohu rozumíte lidství bytostně nic kristem děláme jednu velkou chybu že si myslíme že on svými ctnostmi můžeme po od cesty to on taky jistými prostí a dokud to neděláme celobytostně tak se k němu nedostane pak je ten neklid je sice víceméně metod prost ne všem a stává boha kříž dále pochopitelná a se musím jel pomocí své nectnosti mocí je tohle citu pomoci. Věcem závažným to znamená obratu v mém životě pochopení že umění jsem misku to jinak nejde a že ní. Je na pánu bohu a kdy ten život upravil tak živý věku dále strávil. Ní. V tom promiňte v tom předškolním věku tak jsem zase že se musím touhou o svém kroku pokryla za dne když jsem byl tam začal vnímat se správné. Tak to byl vlastně návrat nesmrtelném vší. Mu tohleto ovšem v lekla pochopitelné nemohu dobyl ale vizte způsob seslání. Myslet prostě snažte od jednání správné bez ohledu na sebe a ona se toho. To se dostaví poznání vlastně se nebo stal tou jsou nebude tohle ale teď o například kyne stavba toho domu ku své. Jiné tak si představte že ten jdou stavíte a že nemáte po jeho obyvatelé že to nesmyslné styl žil ten nečekanou tak veliký do polem za a v na tom to výborné že v tom nes v ní. Stopu volní tedy máte as tady jenom proto by to bylo postaveno tato zaručen stavíte pro co to jak to se dostavil co po něm si pro sebe pochopitelným snu věřím že si o tom roku sami bude musím mne toto nebude ale se dostavil jenom proto abych. E dostával tomu vědomí že to správné když se něco sto pro takové po vám že vám to svaly téměř proti vaší vůli do vašeho očekávání ne tolik povolen které v tak po k bohu pochodně nikomu dávají žil tu dvacet do okolí tak. A přesto vyšší vedení vizte vy tomu říkáte li je ne v tom je vzal potvrzení že to nesprávné stavět prosím to bylo jeho stali stačil. A tím tím se dostal od sebe nebo vlastností které z dopřával. Tu buduje stavby v tomu pánu bohu jít nevíte mějte přitom na mysli i dale ku. Který stavěl pro svého mistra du ne volá na člověk je postavil tak mistr sil prostou kou nad přijal neřekl ten domě na špatnými s se ho chtěli tato od tohleto v ní. Co co v tom modlit rukou že pro kosti se o tom od kdo se mu ho to vzal jsem na sil z to jsem se od u horu statků v mistr řekl málo sebral z tam přenesl ale jeho z budu s po ze semen lidí si tam li o to tady nemá myslet byla toho si toho on být jiná od pak ten se toto vyčítal z po jeho a postavy to znovu jsou potřetí postavil tak nezbylo nic jiného. Než. Aby ho znovu odmítl bez pod as na ten dům ní. A se tato po mistra mu řekla boj se ten si na sebe vzal jsem byl. Musí za telat dal na tu protest ká. O tom potom tím dale na konec šlo ne žil půdy do pokud ono to mi manžel tomu bylo ten dal aby ten davu mu nose dáte podle vyslovovat to přišel ten mistru tak jako on to ten dal sám jsi viděl vědění pro ty ve k tomu musím vstal z vodil ještě ten poschodí napřed si tam moc kdy ne a tak také to vypadá s člověkem který jde za věcí snu posel pořád na věc jako se stane věčným světem tibetu. Vedení z ní. A vás domy či sice z s z strašně děloze myslí ježíš k otci než ale ne budovy a tím moje vší než dělá jisté ale dělejte to ne kvůli sobě nic protože to správné ano a to vás přivede s daleko za hranice našich normálních lidských možností. Že to co co to s myslí si že tedy praví nebyl by člověkem viz neprodělal osud miliónu jiných vtělení mimolidských ne. Tak je těch osud věrou symbolizuje symbol všech sil které se spojuju člověku by byl jeho složitého organismu a ne tak že vytvářejí u něho schopnosti vymanit se z se svým na si z časoprostoru nejsi z hranic vesmíru ten nesmírná schopnost todleto a člověk schopnost má. Čili jestliže máte tu schopnost. Tak je to dáno tou složitostí toho organismu těmi vědy je tím tu svou do domu vlastnosti vidí kloubu a proto říkám že záleží na tom tělu. jak o on v něm záleží v dokud sám vnitřně nezemře tu několik šťastni prvním kroku se na při vědou kde se ho sice mohu opřít jako tu ne tak si z tak ne že ty lékaři vzdal jsem jsem byl tam světelný ten první krok udělali sami po svět pro onu. Ku ale jsem se zbavil pocitu že toto tělo jsem dělá. Nýbrž že toto tělo je ten pomocník v mém nic k tím vedli u sv. Staví vně tak jsem se dostal do prvního stále dělá znovuzrození as smrtí sebezáporu a svou ní. To na nás smrti na jedné straně o o o něm nestane tudleto v bohu lidských dávání budu prameni organicky toho co se v tom toho říká k li své těžkostí tam kosti stal potom je v přípravě se ke nebylo protože potom jsem zažil budu od výšku sice nestal. Ale dělal to je jedno. Jednu výhodu kterou po samotu středem o které říkal pro v ní. Že totiž vlivem toho dostanete tady na cest na jsem byl schopen věnovat se jedinému. Takže se mám k tomu jim nás lidu zanedbával všechno ostatní co nebyly přírodní je v v zajímaly předně jsem se věnoval zásadně jedinému ano a to bylo s č časné před poučení pro toho že taky jedinému daleko vyšší mu budu li jednou patřit. To musíte osvětlit toho o z s posly si přitom malé se v tom malém jsem se o svět žil a proto radil se osvědčím také on je také na ní. Ten o tom za tím je třeba proto že v něm jsou spojení. Organicky napojeni jednu na druhé dopad který je se stane všechny schopnosti které jsou kdekoliv někde vším poutu ve sílu v něm jsou v kdo byl toho v tom spisu bude s těmi osmi milióny vtělení že o s ním chtěli mně teď v tom člověku. A pro tuto kapacitu mu může se rodil na li se z jemně jenom sedum nevýhodu sledu kde byl které se do za neví vzal byl smyl musí byl do by to nešlo asi rozumíte. A ale není po od svou pravé prostoru prostě přesně tou pochopil před ní. nesmírným dal tedy nemá žádný oko člověka jakmile toto použije napřed jde přes hranice vesmíru podstatně svobodnou bytostí kdyby například dejme tomu se mně bylo bývalo stalo v tento potom ale ten v když se váže se jsem se po vzdání pád nesmrtelné ostatní. Kdybych byl přitom zahynu rozumu tak tato svobodnou bytostí o dnu kdyby volit tou prací zdolal a od boha a jestli se zda ale přežil. Nedá se zabránit tomu aby znovu na sebe nena maloval další dva li ti tedy zdánlivě jako opotřebuju ne fáze se znovu tak není tak protože člověk nemůže žít. Aniž by na sebe mne na ho no on musí pořád zase něco mal je pořád podléháme jiným jiným vlivu než který pochází přímo zná které pochází od vědu poněkud. A tak taky se město protože jsem přímá dalšími byli odněkud od tří do klid slovní vědců je tedy myslím tomuto nazí byli o potom od si s tím bůh o ti vědí o potom od toho nic stal takže tyto li ti způsobily že bych si troufal jsem si že jsi moje bude procházet normální styl v že by se měl. Vůli velice skromně tento stav. Ho spojení bohem brát tu pole plnosti jak je v byl v tom koncentráku. Ne. Je že ještě mu z vás zná trávil této řeči u kovů na jednu věc znovu v tom že všichni ve spojení s bohem není žádný vjemem zranil vymezit člověkem spojení s bohem a člověkem bohem nespojení koho považujeme za nespojeného s bohem tak samého není si vědom toho spojení které tvá. To nedostával nějaký nějakým ven ale tím že se stává člověkem tak sestává lidsky propojený s bohem a všechny možnosti o které my tady pořád mluví o do on se o to levá onu nemůže být.