Karel Makoň: 85-09B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. Že by po konci života protože nemá všechny ty složky vesmírový který ho. Vy mu tu kapacitu překročení že koluje co podobní ho jako asi to rozvíjíme k tomu k tomu z dvě bod více pozicí z od smyslu od boží bůh. A aby mu byl ten časoprostor rozumět od všech těch o summě vodu převtělení ten před tím. Jistou vás a proto ten lidský život je za pod s s toho zapotřebí. Ale jakmile si by se aspoň v okamžiku život tu konečný od stádě života ku smrti si jist že které z těch osud miliónů životů spojilo. Vlivem jeho odevzdaností kdysi řekl třebas kdo to se do toho tu za tu vzdávám to byste dokud on tu smrt je aby to samočinně du boží jo co čeká o to s že uprázdní od sám od sebe. Se vyprázdní od sebe tak toto se propojí v samovolném potom smíte z mu stal se tak od sto o do může v okamžiku smrti získat spát. Sum spojení s nebo za dva nebo více dálo. A lid ne ani z ale především ve si zval aby jsem musel vtělit nebo nějaký balík jsem přímá. Stane se ě k v vlastně takovou kde mu chodbou dobu která není založeno tak to by byla závislá na přijímám mít další zvnějšku v k v proč se třebas vždycky z toho druhého aby se před kristovým spásy s to je s zapotřebí proto že my žijeme ve stavu dvojnosti. Jsou dualismu a že vždycky tam musí být v. Dvou složka vede na které by do nás připojuje na toho boha rozumíte v. Křesťani dělej největších od se budete divit s co tady takhle otevřeně říkám ty jsi když jenom svými ctnostmi jsou s to k bohu. Ale vůbec bychom mým neví nutili představu že svými nectnostmi jste jako si nic protože tam mohou dostat jedině tak se tam du takoví jací jsou proto svatá terezie radila on to několikrát opaku. Na ten z avily nejlepší příklad pro člověka normálního je příklad mas. Ne. A taková jako byla bez toho že by čekala že se změní praskl sebou vozem před říše krista. Co jsem mu co jsem odevzdal ne jeho působení že byla rázem to váznou kristus chtít se s či ty svých ti by měla osob oni za no z z vás boží nebo na od sebe od sum homme vždycky stačí postup vody být v odsud viset z mít od než ti k tomu aby ji odstoupila od sebe co zvyklostí že dobra k k k k a. Protože říkal moje babička všichni by mu to to vy ne nosem rovnou tím musel vždycky přít nějaký anděl volali jdou z vůli době přesvědčím nad na to nestačí že ji snazší pro hříšníka se dostat k bohu než od ctnostného člověka a že to je to co způsobilo váš názor že to prostí do příkaz. Naší vůbec zvon zase nejisté to nesnadné protože on jako než že by se cítí být proměněn tu on se dovede co z omluvit dám může kdyby se hříšně nebyl odmluvy že byl nešťastní vám nechce být nešťastní. Óm tu se kdy od co tu mluví že to co po žil v něho za sví žil v jeho nejvyšší ctností že jsou. S tak nemůže udělat to je možné ale ten říší ví. Na ten s po stránce lepší situaci že opravil je snadno opustit to co považuju za špatné než to co pod za dobré toho se drží. A ho pod o těžší situaci jako hříšným potom byl o pro vy hříšní takže nikdy nepozbyl byl u oči vzhůru. Když pánu bohu a tedy nemá v tom žádnou praxi takže mu to byl velice zatěžko najednou si je obracet protože ono to taky. F. Š mnozí lidé jsou z takového ražení. Že nedovedou to zachovávat soustavně určitý jsem v určitý postoj určitý princip cesty že na cestě se jediným směrem vyjdou vůdce u nás a musí zase vzít z druhé strany jo a potom zase chvilinku jim to z druhé strany kde za semen dlouho zase by museli při na tu první stranu a tak dále. Čili tohle toho je způsob který v tomto případě nemluvíme je důležitý vládnout že totiž ne krásy za tu vidno z něco dělat pořád stejným stylem nýbrž práci za povinnost dělat to tak. Jak mně to vnitřní potřeby naléhavě umět vyšel ano. Že teďka třebas tímto způsobem sloužit tatínkovi tak je to to smím úzce přiznat vnitřní potřeba. A to je správná modlitba milost plná milosti protože je to vlastně postoj vůči bližnímu k kterým a držím však chu sám sebe a pro člověka velice uvolnění. Že totiž může od sebe do také mýlit ustoupit jak to ten druhý potřebuje zase pro sebe. On po je na mužům zcela neznámá nebo dost neznámá vlastnost je věčnou dánu ženám které mají mateřské sklony jela ano které jsem se li vyrovnat. U svých dětí. S i u svých manželů z mnoha těžkostmi které by kdyby při kdyby to jsem ti manželé z tam taky pro máme na hra ano tat tak by se s tím vůbec nedokázali vyrovnat. Například z toho. Například dejme tomu tudle ten pan manžel v u tam proto ukazovat nebude v tom v televizi že v k o tom co nemáme televizi tady není to tam možno zadržet tak při se na nikoho neukázal. Ten ten manžel mas se záchvaty jiný ho druhu který jeho manželka musí trpět rozumíte čeho občas se rozličností víte a toho úplně sebe pro ženskou hladu a ho k plně sebe ne a neklid který ho také u z nebe a vám řeknu.. Proti tomu její jedna jediná pomůcka v ženě která svým klidem může zastat neklid toho žena kdybys jsi s klidem vstupoval do toho manžela o prostupovala ho mysli takže by za v jeho koná pak klid rozumíte který on nekoná tak by mu prostě na asi tak k tomu mrtvým mat zatím kůrou tuto moc od umem dokud nejí být dala to veni před mostu taky zaslouží aby se toto. Vy jo takže tady by se potom tu cestu úplnější zase ještě vší protože pan manžel je chudá v tomto smyslu někdy rozumíte v je přesně nebýt ženy kdy úžasný ženy hodí to on do nese ve všem tak v v a a ale víte dobou zase v tom co tedy podivuhodný to kdyby to ještě byla jenom špína o toto není tak ale o sto udělal tak ku ku z zklamali ku žilo mít mít mít a. A teďka v tom vyvádí pořád listy vyvolaly přijdeme co s ním viz co si ho od něho do vámi ne to to nejde a tak protiváha myšlenkový svět ženy tuto vlastnost ženy nesmějí jak by ne vychovali děti. Ten maže když mu děti jdou na nervy nebo manžel dělej tak o to odejde někam jinak že ano a. To to vám kdyby udělám manželka tak ji tím s tím zahynou v to není bych tak prosimvás z to co mám že z tasí tam o stane na tom co z tam původně bylo lid ale co do dobře tak já. Je velice vizte při modlitbě ne předpisovat on o jakým způsobem pomáhat k s. Nýbrž že si člověk přeje pomoci to je nejlepší modlitba vůbec sto nemusí dušoval na pána boha. Si přát upřímně pomoci letem když modlitba. Že se pannu mu napoví jako nějakým trp co vy žene nýbrž jsem prostě bere na vědomí že pánbůh chce být milující a. A když je nemá milujícího tak svět tak vůbec nemůže mít. Že se k němu nemohu jsem vírou si k němu nemohu dostat nadějí jedině láskou a všechno toto pomine tak ta láska musí zůstat ale jak se udržovat se soustavně pěstovat a vrať lety způsobili že si tím cítím že za někoho něco dělám že jsem ochoten když s s si to přeju tak i to za něho dělá z. To dělat modlitby žít svou záležitost. Není ochoten se modlit tímto způsobem co se modlí jednou na to nebo jsem tam tomu člověku. Uděl vnitřní klid. Když není ochoten se podělit o ten neklid za koho se modlí jo odstraňovat mu praktický z cesty ten neklid tak nemá pro se takle modlit zraky nebude vyslyšen ž udělám co se ve všechno i to jsem se přesvědčil v co mohu vůbec učinit. Abych jako on ě k věci přistupovali přítel s kým způsobem let tak že ta řešim to věcem nevyřeší ani jsem jak tomu dotyčnému nebo sobě nepomohou. Si že ale udělám všecko ze své síly co mohu aniž se přitom zneklidnit tam je mez kterou svým překročit. Tak pak s nestranně pomoc přichází je samo či uplyne samo očí takže samozřejmá a nemusel jsem do stavu před svatby to tak nebo ona. To je podle mýho názoru správný proti tomuto druhu modlitby prosebné jsem čech určitou přesto o tom jak by to měl viz správné a o co co nazí modlí a léto magická modlit vane mystická nespojovací svou silou své vůle a vono to za čas odpadne a nebo se ukáže že to co co modlitbu zpráva. Co jsem z jak bojovat pro tisk že chci. To je velice obecně kladena otázka na a nedá se to toť jednostranně jedno z jedno v z na při protože každý že totiž ten s ke si dochází z jiných důvodů jiných příčin svých motivů. Tak dejme tomu by čeho se ke zk je chci dochází proto že ten člověk byl i s krát zklamán a dycky potom zklamání se ocitl. U toho zdroje ze s ke chce. A tedy při stal natrvalo jsou přístavu zklamání. Když to někdo se stezka tři dostane tím že je vrcholně úspěšný a řekne si jak jsem byl tentokrát úspěšný to bylo v že z to se nemůže podruhý opakovat jako třebas jsem roku padesát vyhnal kou pro který se musíme myslet že ano. Že on může napadnout že to ještě mnou výhledu když je do hle celý život ne skeptický nahlížím na tu bodu z od toho neštěstí milost om. Nic z toho zrozen z ku mým a ale neví zvedl mu do sví pochopitelně a teď. To je druhý způsob z ten člověk si řekne to co se mnou stalo přestát nemůže tu su ji lidském životě. Tak to jsou dvě krajní za klaní případy jak řešit první nebo druhý je dost snadno vysvětlit hoši to bude s těmi případy mezitím když třebas jsem i s krát zklamán napřed si to lehké případy. A tedy zase sis se na po beg v tom nebo zakotvit přístavu zklamání a tam kotvit. jsem hlubokém stavu zklamání tak to se nám odkud lid tu mu za pomoc doby že byl člověk k a tady bych radil pomoc byl člověk jo který nemá tento při sto do svůj správný při stát a neví nadto do škod jinak ne aby pomohl to a s. A když jde když o to jiné dejme tomu že on byl obdařen. Kým štěstí tak zase bych radil aby se na to štěstí nedíval jako něco náhodného nýbrž na něco co ho mělo pomoci učí kterému uklidnění a ne k tomu v zk je chci co říkal z to jednou to z tu jista nemůže. Čili řešení v každém případě těchto dvou krajních případů. Tam ti říkají případy ze s ke se vypadá tak že musí vše k apelovat na svůj duševní život aby změnil postoj vůči tomu co jsem z toho. A když se mu podaří smí posloužit k tomu z s to tak se přestane být zk je skryt stykem když se mu to nepodaří tak zůstane sám zakotven a co když se toho mezi tím co není ani tak v. Úplným zklamáním anebo úplným štěstím tam by si to se těší od případu případu jsem mění. Protože ten člověk. Se dostal on totiž na bičem tendenci si myslet na to se stalo jako něco náhodného tu o by nás sexem jako vyvázl z s. Musí tu nebo u pak se do toho s po do dobrem mat taky s tělem sví co od že případy celkem prostředí tam by bylo dobré aby člověk vůbec již tak styk s ctí že nechce dále šel s tím ve z toho z své duše vědy aby se věnoval nějakému konkrétní počínání které by zabrzdil tento způsob meditace protože to. Věc úvahy a on si tyto rozbory za klást byste mně radil s ti vstříc způsobu který jsem byl z z z ve svém životě sedí s říkám v z se zřeknout se toho jednoho z nich a to je myšlenek nerozumných a zbytečný v opravdu rozebírat svůj stav zenem v minulosti že v každé z příkladě své sto lidsky. Snad možná důležité ale je to o by činit to za následek marasmus před a čili odstoupit od toho na říci s v tom mýtu když jsi ty nařídit od pak styk se přestane protože se tento styčný přijal nějakou myšlenku kladnou ale a při dělal při ano ale vzápětí a vzápětí po brát z je bůh. Plně na tom by předěl sobě všecko k tomu aby ji mohl obrat on tomuto považoval jsem tuto cestu dvě ano no to co za běhá v tu z vody víte myšlenkový k do mohlo dva co od do pak do května do toho z mus svého klid a tak tam končila tam a. Odměna ale teď jsem na ty nic ti devátýho desátýho v si ho odjel do ošelína veden na to prasat den za v plzni abych tam něco ještě připravoval a krista jsem si jsem tam nezmohl ten překlad toho je si v vám ne ten moment konat tak taky řek ten cit obou po proč o tom komentáři že om prostě bylo hotov. Úplně a jsem tam zapomněl v ní. Ten komentář spojit takže jsem se ocitl v ošelíně bez komentáře oporou jsem nevěděl co se muž komentoval jsem na komentoval. Tak jsem si otevřel překlad pro ni komentoval jsem to znovu a vás prosím pane vysvětluju samo jsou v tom komentáři k a ona ku aby sis ji zajímavosti všiml jak to pán čisté na spíše protože tam komentář ukončení komentář v a znovu začat i komentář eva tak stalo že jsem to psal bez on na to co jsem napsal před tím jsem taky zapomněla na tak dále není to tak je pravda ale to je ta dostal pod dozorem těch indů a uvidíte jaký je v tom rozdíl. To bude provaze se zajímavé si při si komentář za dvakrát ženo tentýž komentář dvakrát no opravil aspon částečně jednu chybu nebo jen dostatek toho komentáře překonat vás padesát stránek a tak mi do od do formátu chtě psaným dne toho yesudiana a jsem to neměl čas dával rozvádět protože jsem to chtěl vydobyl nás jsem hotové ano a na to vás jeho to. A to co teďka řeknou taje závažným nedostatkem toho komentáře protože si s tento nese v janou jednu myšlenku cením nadevše a to je myšlenka o modlitbě. On tam totiž definuje zvláštním způsobem modlitbu a a. Obvykle se lidé modlí za něco na co by se vůbec neměli modlit. Správná modlitba je taková která je rozhodnutí jinak a na které je možno realizovat na které se taky realizuje. To je pohled kterým plně jsou hlasy jen a nevyžaduje tom. Nic jiného než jsem modlit ne stále. A jsem dříve setká ten něco o tom řekl jsem před mnoha lety že z této modlit ten ustálené. Ale tady že po nápovědi ze strany tohoto muže ten bych to dovedl říct ve skal daleko dokonaleji. A tak si dovolím tuhletu větu kterou jsem jako netrval přesto by považuju za nejdu ježíš celého spisu o jež se měla tady trošičku aspoň nač znou ne radím vám abyste to sami zpracovává li protože to jenom načrtnout tady. Ale abyste viděli co tam bude. se potom jak nebudu mít čas do toho znovu pustím atd udělám ve k tomu komentáři nějakým dotek jo asi tak když to dobře dokud jsme el takto o ten na pás tak to potom věk ze sami na tomu víte proto panna dále žena mně teďka utočí věz že ten pan při horovi do kost na jsem nemohou teďka o říkat svěřil věren musím opustit tak o tak a musím se dát do toho šli hory jako se do zpracování jen ty jeho syntézy doby. A na tom začnou odpor děl ka pracovat protože ale el to bude práce v podstatě překlad deska a kometa pro státem řekami přát nebudu protože přestat této přeloženo proč ještě tak překlad přát nebudu pro starost jenom ten komentář přiznal se k tomu čemu píšu komentář a co rozebírám pochopitelné ale bude tam tak výška chybět. Ale nebude to nazad protože ten kometa přát tak aby tak výška nebyla zapotřebí ano. Tak to jsi si je možno to byl strašně málo by to byl strašný ustoupit ono to tak to bude nazvána en dvě znamená v tom rozsahu mystiky jedna mystiky dvě mystiky tři mystiky z věřit ale jsem el tu indickou mystiku znamená jógu. Když sem byl snad nesení založil tat atd dala pak se mít z této radosti indů spálil protože to bylo při ž návodné. A oni indové si myslí o své joze ale že jich joga je individuální záležitost kolektivní ale kdyby se to napsalo tak návod jak jsem to napsal v těch padesátých letech ještě dříve to bylo mnohaleté dílo ale tak by se lidi do toho hrnuli a protože by neměli u sebe mistra tak lidový z bláznů nezasvěcených a proto. Si nepře do protože o to velice radikální cesta tak o syna šlo aby to vydalo tisk je. Let tak prosím teďka budu psát ten komentář a tak se bude zpátky a nebudu psát sice jenom v teorii ale jak si to přeje při horovi do host budu do převádět do do ostrost jsou myšlení tak. Aby přes z toho měl tolik že by moh svoje křesťanství se rovnat tím indickým učením bezezbytku aniž by jedno stálo proti druhému a to oni si právě přežilo víc neudělal ano nic neudělal o by viděli tam prosil jsem dělal víc ale tady to neudělal při protože si nepřežilo nechci to podruhý dále že tak to jenom abyste něco co čeká a teď se pustím do modlitby. Upozorňuju vás ale že se na chce abych vykládal cestu víry a na ni jsem považ protože jsem cestou víry nikdy nešel ale nikdy nepůjdu. se o na čáku svého života šel cestou poznání maximálně cestou existenční ale byla to cesta poznání kombinoval cestou existenční ale nebyla to například cesta lásky a nebyla to cesta víry ne a tak si dal dneska budu mluvit o cestě víry tak bych vás prosil o jednu věc kdysi je na nikom many nižších vás nevěřící všichni jak tady jste. Jakmile vám něco nepůjde je nebi v tom nebudete rozumět nebo to bude stát proti vaší víře nechci nic psát a říkat co by stalo proti vaší víře pozvěte své nebo město čte to ne sat odvolám ale úrodu na pravou míru ano. Protože nelžu ale. Na chová to kolikrát míru patřičnou mi nezachoval ale musím oči věřícímu zachovat patřičnou míru bych tedy řekl tohleto. Víra. No v boha která bez ke spojení s bohem vědomím spojení s bohem musí být založena na několika principech které teď řeknu. A to především musí být žit no. To znamená musí být že uskutečnitelná každým. V krokem lidského života když to není uskutečnitelné jak je to zbytečné protože to pallas jedna věc za druhé musí stát na stejně důležité kdy si pu. Že když víme než abraham byl jsem to znamená pro řek osoby kristus. A zrovna tak my jsme dříve než abraham byl. To je princi víry který zatím dal jak z toho přednesl protože věčnost nemůže začínat narozením kdy je to věčnost věčná nebo o to vůbec není věčnost co začíná dokončí či také naše věčnost nezačla narozením nýbrž je věčná opravdu od věky do věků a proto svatý pavel správně říkal že ani oko lidské nevidělo ani oko lidské neslyšel. No ale je nemoc člověk tušit jaká sláva je od věků připravena u boha pro každého člověka je připravena od věků nezačla od věků je připravena opaku jen daleko stala to pravím že to říkám schválně několikrát abys to dobře uvědomili toto pro velkou o tento princip je velice důležitý aby se nemyslejí že ježíš krisi něco on nenapodobitelné. My jsme bohové jak o nás řekl ale vnitřně nevíme o tom nevědomě kdežto ježíš kristus o tom věděl od začátku. Že je vnitřně nesmrtelní. Jsem se vás světech učí obal ty misteri teology v tom chrámě bylo s jemné svou moudrostí no prosím vás jen pravděpodobné nebo téměř jisté že do těch vás svět neseděl někde nějakýho mistra že u nohou nějakýho mistra jsem na učil od někoho že to měl vrozené že o tom věděl ano. Čili tím se liší jež si o vás že my se o tom dovídáme daleko později nebo ho jenom po věříme. A on předpokládá že dobudeme jenom věřit zpočátku jenom věřit a na této víře že budeme stavět a to je třetí princi. Že když nemůžeme dovědět. A tou se odklání od své vlastní cesty jen ne že tomu musíme věřit nebo musíte snažit tomu věřit. A tady se odvolávám na třetí kapitolu svatého jana verš třináct tví kde praví ve zkratce řeknu. Jako byl povýšen pak na poušti tak bude povýšen syn člověka znova byl při nová kdo v něho uvěří spasen bude mluví o synu člověka nikoli o synu božím neboť mluví za nás pak nám a. V každém svém sloupu nám podává návod jak mi to máme dělat na to předvedu z tohleto symboliky řeči do jiné symboliky řeči vám bližší aspoň tam kteří to máte na posloucháme. V jež v syna člověka že věčnou bytostí vnitřně že pravého otce v nebesích věčného otce že toho o toto jeho pravé synovství. Když uvěří v tohoto syna tak ho povýší rozumíte jako by ho ukřižoval kte začátek to ukřižování které musíme prodělat jinak to nejde začne jiné jiný začátek je nevhodný ne pro věřit sil člověka že on ne ale pro věc se řeka je nevhodný ale když ještě vám řeknu jaký je můj posledka ale pro z poto správný pro věk že člověk protože jiný než moje. Tak jestliže ten člověk uvěří začátku jenom uvěří že vnitřně je. Nesmrtelné těma nesmrtelné ano ale jsme dorostli že není rozdílu mezi bohem otcem bohem synem ale nesmrtelným naším není žádný rozdíl tam může vidělo jednali den jednal jsem ten od které my nejsme si vědomi o který my protože jsme bohové vlivem této vnitřní nesmrtelnosti tak jestliže na z tohoto hodíme důsledky tak začínáme správně cestu víry jinak jiné začínáme správně to jsou tři hlavní věci věrou v tom že z od ti. Tedy se musí do že o na čáku ona by vám to nejde. Jak se říká česky pod svou svým a když se nemůžete smířit s tím že z vnitřně nesmrtelní přestože o ježíš kristus tvrdil když tomu nemůžete ani věřit že nic nasvědčuje tomu že by se taky byli tak vás prosím o jednu věc dětem tato po malo. bych si na vašem místě pomohl tím co řekl jesu dělám o modlitbě. Od li se tak abych toho za co jsem modlím byl ochoten reptali slova. Jestliže nejsem do toho ochoten vložit sám sebe celobytostně za co se modlím. Tak není nejmenší naděje že budu vyslyšen naopak na boha od za nebot tu prosím se ženě opustila jen co všecko nebože šel řekla na terezie že vás nechal tady věčně do stvořil světa odešel od toho byla tak bych ještě ale byl rád to ježto ty věci v ale ten není po vinný prosí. Ale byl rád kdybyste ne zabíjeli stvořitel jako prodělají přes těle. Zašel visi stvořil svět sedmý den přišel odpočinout no protože v něm je tohoto jsem měl se my si odpočívat tak je na ten z li nebo my jsme ho popravili říkaje v z se v já. Neb oprav stvořitelem neboť on je věčný. Jest je věčný taky od svoření je věčné to věčná záležitost do proces věčně probíhající a to by bylo dobře kdyby se tento čtvrtý princip dotoho také ještě za po četli že vizte součástí toho věčného procesu stvořitelské ho že všech s těly v šest pořád probíhá i ten sedmý den pořád probíhá a aby vydal sedmý den například neprobíhal teď tak byste nemohli. Vím z toho stvořeného. To ale ten sedmý den odpočinkem náznakem že z toho stvořeného se vnitřně rozumíte v do toho klidu věčného. Vy do věčného uvozovkách protože ten vyd u plnilo o všem si představujeme jsem říkal že proč jsem se odnaučil věřit protože babička nesliboval v předškolním věku ještě odělo dostala a jak jsem říkal musím si toho je ale ne že se že tam toto kostela musí chodit tak jsem tam musel chodit je to nevěřil protože říkal musíš se dostavila jsem se do pekla a zase říkal se to ve dělo tak na sebe je na pána boha bude blažený přitom ale nazad neříkal ruby je blažený babičku. Ve strašná otrava dívat do takle sedět dejme pád dívat se ještě na svatý jasem věty svatý takle tam na ti co ho jo. Tak mrtvolu před tváří všechno jak se mi stane abych se v do toho nebe nedostal tak jsem samo jsou miloval tím předal všecko co se dalo na no mus plakal jsem to neříkal protože jsem tehdy od se pak vůle měl jednu. Výbornou možnost jít o na cestě vědom vědění či když jsem věděl co je správné. A jsem věřil stále neodporoval babičce a jsem jenom jednou odporoval sklad ne že bych dožral ne a že ostaní odporovat tak je to správné všechno to co volně jejích tomu věří nebo ne od na cením jako třebas ježíš tím se poddal na těm svým rodičům a tomu svému řemeslu a nebyl spasitelem a kdo třicátých roku dal a my nemuseli vůbec prosím tele. To je náš úkol spasitelský úkoly jedině kristu ne a nikoliv náš o syna vybídne něčemu abychom něco udělali je to jedna věc ale nejsme spasitele. Tak kdybyste přidali k tomu v dal ten princip permanentního horu tvoření božího že on je od než se na ten si je živ že to živý tvůrce el tak byste děl dobře o to nebude dělat potíže protože my vidíme dnes to byl pomocí daleko plodů ne že se tvoří světy že zanikají světy citem do tvoření ve světě pořád pokračuje po že při li to vidíme vším to né. To těžkopádné velice těžkopádné a velice kravám ale ale. Je to asi takhle. Dověděl jsem se potom také z tohoto pramene toho vědění a v tom o za tak bože je to chyba člověka je to jest to je na úrovni kde to ten je to princi oko za roku u za tu tak a zůstal rozum za tu plat aby se z toho by bylo sebezáporem že nebude trpět pak aby se ukazatel bylo k boží to se tam na ukázal že po dobu několika měsíců jsem tam byl jsem neměl žádný utrpení že jsem neměl hlad městem přízeň nese s. Tak a tak dále a o chvíli jsem vzdal svůj život čili ale není to vina když že trpíme boží že nás to dopouštím nýbrž vinen naše myslím říkáme na sebe bič a na nás je z toho by že se dostal pryč ne že bychom se báli utrpení ale že není žádoucí abychom trpěli z toho o vás zneklidňuje když nás do nekyne tak nám to nedovoluje vědomé spojení s bohem při nebi. Jsem se spojí s bohem a za druhé je že se zdržujeme tím utrpení. Protože když to nebes utrpení což zdržování pro by to nešlo dost dotek tomu úžeji no ale nesmíte si myslet že cesta k vědění nebo poznání jak jsi tady dávám přednost je cesta bez utrpení protože jak správně pravím watts ve svém spisu. Když to menuje an moudrost nejistoty že není možné například pravého stát nastavit tak. Aby vyrovnával výkyvy v pro tak úplně že by nebyl že by byl zbytečný. Si to pohybuje okolo určitého centra mne a on když se to stanem do zlato nějakýho to je to ono co jsem vrátil se nazpátek takže tam se posilujete takové do budete utrpení koho dělalo z od drobné nad v kdy v v který si nemůžeme odpustit to nejde protože nejsme. Jsme přijeli žár byla tam to jinak ne z to nebudu dál rozvádět ale největší závadou na cestě kterékoliv i na cestě víry i na cestě poznání je či si dělají omyly. Teče dopouští omylu to je to když jsem třebas sedmá světech se ocitl tváří tvář. On věčnému životu který byl pro skutečností daleko v důraznější a jasnější než tedy tady v této místnosti ho větev protože prost pochopíte z toho že jsem dal přednost tomuto zření skutečnosti je před celým tímto světem a okamžitě jsem zabral z celý světský život se všimne nějak jenom říši ale se vším síly ten by tím s panně ovšem bylo by řekl je to jenom šel za radost a se. Vším prostě jsem to hodil přes palubu a nemusela osudu dní krmit nebyl zemřel pod jsem byl takhle chycen tak jsem byl zaujat tím zjevením věčnosti se jsem se od toho nedovedl odlet se nepotřebovali dostanete za o na ono ještě v pro jsem nepotřeboval jíst pasa nepotřeboval spát této co jsem pít tím méně jsem pod co studoval pochopitelně světská by si byl s která se před o vedla mět tak ne. Co v ale jsem utíkal před světským mluvíc svými lidmi ne nějaku špatně nic ale světsky bude třebas oku by napodobil do tak se mu tohoto otec ne o to nebyl jsem schopen ten by provádět ani za nebyla ona za svou matku může se trápí. S tím že nemusí krmit říkat ten blázen za hle zavolat ty co mně to při po mystiku jak si myslela a těmi hledala především prost prostě velice řekla je nové bylo tomu se odnaučit za by bylo za normální no oni toto odloučili bohužel ale jsem to o to co se to vyprchá víte takže jsem se dostalo málo dost poměrně brzo zažili že dokonce se vědy studoval no ale on je. Chci vám si že tam je jen omyl že světský život se zavrhnout omyl běžný omyl mystiků křesťanských. Oni s učíte někam do kláštera a posty s janem co všecko a potom když jsou stačíte říkají například u svatýho z assisi anebo svatý ve vás je o spojen s těma ty dva kdybychom se li ten nepostil li tak nestane u ji neumíráme na podvýživou a mnoho na takový svatý ale řeknu že nečtli živou dotek asi tak a na podvýživou o nebylo pomoci. On věděl že tomu oslovit jak říkal tělu křivdil že to neměl dělat. Jak ji dodnes komu ne křivdím to co nám jako vy prost pro mě. A ona tedy ale chyby jsem se dopustil a protože se ale byla to chyba správná před pro začáteční zaujetí bylo nutné rozumíte on ten anděl stráže podoby mým matky do musel dostat za a dycky zapotřebí nějakého před ho a ne druhého ale i na cestě víry je třeba ne proto říkat přicházet nenápadně na cestu víry. Tam matka podívejte se u bylo zapotřebí v mém předškolním věku když jsem v jednom a půl roku s získal nevím kde takový před cit ve na tom o ó a ona podle stav praze na klinice rada z tohoto znění. Že dávám svolení cele operaci mého syna přestože malá naděje že bude zachráněn na živosti. Přeju si to a podle psala no a řekla těm lékařům. chci raději mít dítě z s který rukama v v v v k v. Z než s vědou kola proti musí znou v anebo formy smrt tvého kdyby jen jenom jednu ruku. Tak když pro zabije ten při operace oni říkali jak toto řízeného to co pout žádného starost teče bude se své všeobecná by pak je mu že po první operaci deště deseti hodiny no neměli transfuzi krve je v u mi z taková nebylo tedy on byla velká nevěstu stane. Že kdyby se podívali odborně mi lékaři na mou ruku tak byste řekli jak oni převzali stravy dosud věřil jsou v je tak opatrně že to nedaří nesli vedle toho pout dala vždycky do toho poznalo řezali a tady stopou zato viz sama tam mám víru. Čili oni to udělej poprvně tak či k rovně že se to narozen zlo po těle tak vydal říkaje to je to přežije ale zase řekli matce nebude normální v to dítě bude sis do pranice ten pro z po celý život to byla další roste matčina jenže o na za mnou stála svou modlitbou. Hlasem denně chodila modlit se do betlémské kaple tam taky prodělat se to operaci polní a opravdu pro že sama na obraz stála za mnou co takto zachraň na poprvně život dělo. Pod jíme zachraň naživu sedmá těch věčně musela těmi o sum a ne a trpěla by moje je i v škole no to bylo utrpení z právě to sváděla mystiku oním žádný důvod nebyl byl mistr prost pro velice dobře. A. Za třetí za praně v koncentračním táboře a na pro vás nejzajímavější je pak ho jako lidé věřící musíte znát napřed to byl to když to budete věta před tak jak tu souvislost kterou netuší te. Když jsem čtrnáct v před koncentračním táborem. Se naposled viděl s mou maminkou a odešel do do prahy že jsem tak státní zkoušku poslem. Občas neměl vrátit jasem brzo čem sedmnácti listopadu a to jsem nedělat ještě dokonce listopadu zkoušku zase nevěřil jako se nebudou vracet po ho o to byl v ní. Nic řídil z tví. Že se v nás byla mně sebrali je walt toho co měl za týden na tu zkoušku nebo nad na věčnou zkoušku jsem neudělal pochopitelně. Ale řekl jsem své matce než se modlil jste plzně maminko vím měl časem lidsky jistotu měl jsem proč tu jistotu mám to někdo napověděl. Ale měl jsem jistotu že čeká velice těžká životní záležitost při které mně bude o život že taky tam matka v tom hraje hlavní roli jestli bude jim to na či než pána boha o o na svýho syna měla načež pána boha. Mu byla přednost vzor dvakrát dostali naživu tak je na něm velice spěla při bude začí než pánaboha takže z toho utrpení neboli živý jejím židem že ona mně musí v tom utrpení které nečeká odevzdal bohu. Se mi řekl rozumíte ale ne na měl pět. A tak si myslim ale není to asi na myšlenka je to u tedy z od ale o tom se říkal jak to myslím že o na za mnou stála svou odevzdanosti onen je odevzdala bohu potřetí. Že i tam ještě se na tak byl do bohu to jsem na svět co řekl a tedy odevzdal těch těkat budete nebo jevilo půl rad čili on dva roky ty operace. Transu prací za sebou tat tak ona odevzdala bohu a tím od děl jsem se taky snadno odevzdal rozumíte mně nebýt te v spojitosti které kdyby za mnou byl někdo jiný ještě nestát to byla ona tak se tam tak snadno neodevzdal jsem musel on se bych se odevzdat v tom co bez ztráty vteřin vyd se ten esesman zatím stačí zabít. Ale když to bylo tak li neodevzdá že při tom např tažení rub novou žen tak urazí vzdálenost do tam kam klesla a onu te tak to bylo velice prudké je o sebeodevzdání že tak to s modlitbou vypadat být okamžité rozhodnutí ježíš kristus od věřícího člověka cele. Okamžitě se rozhodněji a opačně do roku do okamžitě je jak pravím o okamžitou realizují. Kdybych byl býval a to je společná vlastnost cesty poznání na cesty víry kdybych byl kdykoliv po těch třech atd vůle co jsem poznával do správného odkládal realizaci toho s na nějak ku hodinu kdy hodil nebo na další den. Tak jsem promarnil všechnu sílu která v tom byla. se jenom přiznám jedné základní chybě kterou jsem spáchal na tak zvané své rodině. Ale když když nemusím bylo tři a půl roku. Tak jednou v ráno jemně přišel a řekl táto jak je to možné že hlava neshořela jsem ji viděl hořet bídě.