Karel Makoň: 85-10A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Jak protože že jsem žena z z čehož jsem okamžitě poznal poznal se správné protože ten člověk v sobě eminentní schopnost vidět za rozum nějak mimosmyslovým něco. A v třech a budete za z těch jede v jsem přišel k tomu co je správné rozumíte asi tak čili to mělo samosebou spodní do toho své věže mám okamžitě tak proč u toho celá mám u toho silama o vychovávat tomuto této cestě jsem udělal jsem byl plně zaměstnány člověkem jsem říkal ne mu to nám písemně to jsem udělal chyb a napsal jsem výklad evangelia svatého jana. To bylo přesně přijat o dokud jsem to psal jo. To co dělat nebo že jsem měl osobně za proti buněk a přednes protože ten člověk dodneška nepřečetl ani úkol. Kdyby mu to nepil i do ruky v tom to nedělám v tomto tak jednou pro vždycky na proto aby si před aspoň původ řek né. Kdybych že byl tehdy začal s tou výchovou tak dneska byl vrcholně ne při návod si založen ale na cestě viděl určité pokroky jo učil tu že by dělat a že na to schopnosti vono je to na něm vidět že na to schopnosti má. Ale K řeči a k těm mým spisům nemá sklony že doma není člověk prorokem byl by býval to teďka vidím u toho Petříka že který kterýho jsem chytl za jiný konec jenže zase nemám schopnost a nemám možnost se s ním spojenou to je vnouček petřík nemám schopnost a možnost se s ním pořád stýkat. Kdybych s ním měl z tu tu možnost cesty které jako jsem měl se synem s ním dopadne úplně jinak no ale vidíte jak se zanedbá i na cestě víry když se nedbá na tuto definici modlitby že to musí být realizováno proto ježíš kristus si přál jakmile někomu něco napověděl jak ten dotyčný uvěřil. Aby dotyčný člověk okamžitě za ním šel všechno nechal aby ani nepohřbil svého otce.. to je tedy hodně silné. Okamžitě za mnou poď a kdo nešel okamžitě tak si zůstaň. To je i v jinom v jiném podobenství tam zmíněno třebas o těch deseti panna a ne z nichž polovička byla nemoudrých a polovička moudrých ty moudré měly v zásobě olej všechny usnuly všechny i ty moudré neboť ženich se nedostavil včas. A najednou se rozkřiklo ženich přichází tamty zapálily lampičky že a byli vpuštěni do toho sálu svatebního. Kdežto tyto řekli pučte nám oni řekli nepučíme neměli bychom sami dost a jděte si koupit šli si koupit vrátili se s olejem a ženich na křičel přes zavřený dveře neznám vás. Tak je to když se zanedbá ten moment toho okamžitého analyzování na své cestě víře víry musíte ale co poznáváte svou vírou jako správné a vy to najednou- než vírou to nevadí to je vo to záslužnější. nebudete mít jistotu budete jenom věřit ale to je záslužnější to musíte okamžitě realizovat a si teďka pomohu ovšem je to pomoc od obrazem takže to nebude přímý vzkaz jak to máte dělat nýbrž to bude jenom obecný obraz. Ze kterého si analogicky musíte odvodit svůj vlastní stav a svou vlastní potřebu a svou vlastní možnost takle totiž vypadá celý ježíšův život je to řada obrazů ve kterých je obsažena řada rozhodnutí řada rozhodnutí od těch nejstarších kterých je schopen každý člověk těm kterým nikdo kterých nikdo není schopen bez pomoci boží přímé pomoci boží takže kdybyste chtěli sahnout k rozhodnutí třebas ježíšově když šel do jordánu tak to nedokážete takže váš křest nebude mi povahu křtu ježíše byl dál nebude protože nedokážete pro vnitřně jako on. Ale Ale dokážete to co vám dneska řeknu vám řeknu jenom ten první krok. Ten dokážete každý z vás a jakmile ten krok provedete správně nebudete na sebe pospíchat a jakmile poznáte že-že je proveden a to vám řeknu taky jak to poznáte tak budete schopný dalšího kroku který vám naznačím a a to potom s následování krista a z jiných spisů víte jak se dělá další. Tak prosím jdu k tomu prvnímu kroku obrazem vám to řeknu abram potom abrahám byl- žil se svým nárůdkem v říši asyřanů v městě ur a pro-byl to semitský kmen který byl méně mocný než samotní asyřané. Takže byli v područí těch asyřanů byli v- židovský národ byl v područí lidí. A protože abrahám byl v živém spojení s hospodinem s bohem tak mu říkal není žádoucí aby tvůj národ byl v područí lidem. Bude pro- pro vás velikým požehnáním když od této chvíle budete v područí ne když budete podléhat a lidem. A to se musí ze základu všecko změnit kdy musíte odejít odtamtud kde jste područí lidem pozorně vás odejít to to není mysleno že se tahne odněkud někam že on ukazuje jako obraz zatím že oni opravdu odešli z toho města ur a šli do země zaslíbené ale co je to odejít. To je něco to je málo odejít do kláštera nebo zanechat lidskou společnost pro ve tak je absolutně chybné. Ale odejít znamená změnit smysl života. Odešli od dosavadního smyslu života a to bylo poddanství lidem. A přišli. Dospěli k novému způsobu třebaže s velkým týráním váháním pochybnostmi a. Nebyl toho bylo to poddanství bohu ano. Čili to je první krok zaměnit poddanství lidem za poddanství bohu jak to prakticky udělat. Tak jak to udělat samosebou ono je pravda že jsem na.. navážu na ten symbol který se nad v historicky tady načetl ono jim nic nechybělo tam v asyrii Oni se měli tak dobře jako ty vedoucí valně proto vedoucí kasta těch zemi mu ty asyřani ale měli co jíst. takže. mnohým z těch židů to připadalo jako přepych že jsem vodtamtud stěnu do protože šli do absolutní nejistot. Do Do země kterou neznali a která neměla být jejich to byla země zaslíbená to byla země která patřila bohu a jim byla jenom zaslíbena. Znamená oni měli jenom spravovat přát. To že to z ho zaslíbená zem to není nějaký omyl v pravopisu nýbrž tak tomu musíte rozumět že to nebyla jejich země zaslíbeného něco a moje něco to je rozdíl že jo. Ne takže takže oni šli z majetku který měli do něčeho co neměli. A vám teď připomínám abych ten výklad si usnadnil vám připomínám že ježíš kristus na toto kladl veliký důraz. Abychom jenom spravovali abychom nevlastnili žene. Třebas podobenství o hřivnách představte si to kdyby byl někdo z těch uč-z těch služebníků toho hospodáře který rozdělil ty hřivny svým. Služebníkům si z toho něco uštípl kdyby začal něco vlastnit. Jak to s ním dopadlo to by bylo s ním nedopadlo tak zle jako s tim který jenom to zakopal nenechal si pro sebe nic to by bylo dopadlo hůř. Ale toho jenom vyvodil do temnot vnějších to znamená byl stejně hloupý jako před tím ale nikdy se nestal kdežto když my si uštipujeme od všeho když pro sebe všechno si bereme pro sebe všechno co my si přivlastňujeme tak to je něco co není kristovské. Co na cestě víry neobstojí na toto bohužel nás neučí. Ani katolická církev ani kterákoliv jiná oni k tomuto správcovství nedorostli a kdokoliv jako i ve středověku kázal byl tvrdě pronásledován za to. A popravován nebo diskriminován nej minimálně el takže když například si toto dovolil říci nějaký mistr eckhart žil dvanáctsetšedesát třinácetdvacetsedum tak musel tohleto výslovně odvolat že to není správné ačkoliv v životě ježíše krista je to dokumentováno jeho podobenstvími a jeho způsobem života neboť on říkal kdo je matka ne on nevlastnil ani matku kdo jsou bratři. A syn člověka nemluvil o synu boží syn člověka nemá kam by hlavy sklonil. To znamená na tomto světě syn člověka dcera člověka nemá kam by on si myslí že tady kam by na úzkou nemá jeslí tak je to chyba a základní neboť to- on mluvil nikoli o synu božím on mluvil o synu člověka syn člověka tady nemá kam by hlavy sklonil že to myslel zrovna takhle to je jasné protože v době kdy toto říkal všude ho zvali ta abych si byl moh u nich udělat krásné živobytí škola nebyl by musel by vůbec o pravém ale on. Věděl že syn člověka tady že nám musí ukázat že syn člověka nemá tady místo Naše místo ve věčným životě tam je náš domov tam se musíme vrátit ovšem vy tomu musíte zatím jenom věřit. jsem od sedumnácti let tomu nepotřeboval věřit že to bylo dost poměrně brzo tak tento předstih možná mám ale také své nevýhody toho ven z že temnou výhodné. to je velice závazné a si myslím že člověk jako jsem neunese takovou velkou míru závaznosti takže to se tak se to všechno loudá všechno jde velice pomalu kupředu ale bych ještě do vstoupil od toho co ji kristu o tomhletom řekl neboť když on třeba ukazuje to jenom ve zkratce protože jsem to všechno napsal na podobenství o postavení služebníka na poli a v. A v domě ne že ten služebník celý den pracuje na poli hospodářově a pracuje tam na jeho poli na poli hospodářově ne na svém. vás pomalinku přibližuju tomu co je to zaměnit poddanství lidem za poddanství bohu jo abys sám pracuje z jeho nás to neznamená svými schopnost je to jsou nástrojem boží moje tělo o schopnosti všechno od boha a kdy jestliže tvůrčí proces probíhá pořád dál tak stejným způsobem probíhá proces osvěcovací neboť spasil v je taky věční a mus proti taky věčný a probíhá proces spasit. Vzkříšení do tři procesy pro věc souběžně. Takže jsem pořád tlačen bohem k němu do království božího. jsem pořád osvěcován po že jestliže chtěl vnímám tento svět tak to je míra osvícení kterého jsem toho času v ho. Ano a větší nejsem to je velké milosrdenství boží že víc nemám že bych s tím a při opovrhl plýtval k zanedbal bych to zakopal nebo onen co bych ti všechno mohl dělat. Takže jestliže nemáte větší schopnosti než smyslového vnímání a rozumového zpracování tak si z toho nic nedělejte to není vinna nemilosti boží nýbrž vaše odolnost vůči království božímu. odoláváte mistrně a všechna čest no to je taky čest a teď bych tomu řekl je světem služebník celý den takhle hospodařit pro hospodáře tak se tam o něm praví. Že po tomto celodenním výkonu a to je život ve světě . co z krásné. Je ještě pořád služebníkem neužitečným to je tam řečeno ale když se stane tím služebníkem řešim prosím vás tomu k tomu vás chci dovést. Když vy kromě toho že ve dne žijete a něco děláte zdánlivě pro tento svět to teďka budete pro pána boha oni byl poznáte dnes nikdo poznat. Ale zde na totéž ježto viděl byl to lepší když ale tak vy musíte kromě toho denně jít k tomu hospodáři kdy máte povinnost vůči němu a ten služebník jak se tam dovídáte z toho podobenství vstoupil do domu hospodáře ale neřekl pracoval jsem pro tebe celý den mám hlad-vůbec to tam tak není řečeno nikde nýbrž on se umyl on se nově oblékl to znamená. Tomuto aktu soustředění nebo koncentrace nebo modlitby vnitřní to je ten večer u toho hospodáře musim přistupovat s s s s el myslí která je od povznešená nad to denní dění která je uklidněna čistá že. Čistá co to znamená promiňte tady když budu mluvit proti zaběhnuté mu principu seděla rekapitulace dne. E nejsem proto. Odejít od toho odejít od toho jako bych byl nedělal dobře ani špatně vono by se totiž mohlo stát to neděli dobře a teď by vás to zneklidňovat abyste nemohli přistoupit k v tom tomu vnitřnímu pochodu museli zdolat svýmu vydal kdybyste s klidem nepřistoupil tak nemůžete mně nic provést to by nešlo. Čili doporučuju nepomyslet na to že jste byli na poli že jste dělali dobře nebo špatně. Z to je teďka v domě hospodářově a tam jedete aby se tam najedli ale nabyli a odpočinul ji nýbrž abyste posloužili hospodáři. Upozorňuju že ta služba tomu hospodáři je zvláštního druhu. Je zvláštního druhu on naší služby nepotřebuje ale my potřebujeme mu sloužit rozumíte. A oko tam to musí býti že jako jsem to o rád takle to musíte dát se kdo to je můstku zapomněl jsem se že tam je potřebuje abych dělat nám osud to to ne my to potřebujeme abychom ho obsluhovali rozumíte mě. My potřebujeme mu patřit naše vnitřní potřeba která ještě nevíme ale to je chyba. Když byl by potom mohl vidět dost brzo daleko by vých dřív než a při cestě poznání. A tak jestliže tedy ten člověk povznese svou mysl mnoha očistí své a začne postupovat úctou k k tomu hospodáři začne se k němu přibližovat začne pro něho žít či tam v modlitbě židů přímo pro boha ne pro sebe. Nechci pane bože dneska se se mnou spoj dneska se mně ukaž v dej milost nějakou prodělal jaký pokroky toto všechno špatně bez jakékoliho-bez jakéhokoliv přání k němu přístupuju jako oběť která se mu obětuje dobrovolně bez nároků na odměnu čím dokonaleji tohleto bude provedeno tím ta cesta víry bude rychleji kupředu. u mně cesta poznání tímto způsobem provedená šla tak rychle kupředu že si pán bůh bral hned první den. Ne budou koncentrací kde hned ten první den jsem se nemohl toho večera dočkat když začnu poprvně konstelaci totiž vzal uzlu v do ruky a řekl jsem si nezačnou rostou vnitřní koncentrací dokud neprovedl očistu. jsem šel ke dělání zpovědi a tím jsem odložil ten minulý život že ten strašně žil víte důležitý zbavit se toho minul života nám není natolik jenom se do tímto způsobem ale jsem to dělal jako katolík takhle udělal jsem generální zpověď. A jsem potom dobrý půl dne nad tím plakal nad tou ubohosti svojí a nad tou radostí zároveň že jsem se toho zbavil jo že jsem to moh složit do rukou kněze on dělal napřed byt ku nebo chtěl z toho vyzpovídal on říkal to je za vámi a vy protože jsi žil bez boha když jsi nedělal žádný vylomeniny že a když jsi nedělal žádný takový velký hříchy ne jsem jenom tak občas lhal tak něco tak. A no tak pro klid. To jsem soustavně že když kristus oni konal do semen to bylo vidět do jsem ale vy všichni jak tady jste jste zloději jsem byl taky žilo. A tak to bylo asi největší moje to byl můj větší hřích a to samozřejmě jsem se ale zpovídal protože jsem ještě nevěděl že to že všecky jsme zloději A jsem se zpovídal z toho je že jsem žil bez boha že to nevadilo že jsem žil pro sebe ne sem si byl středem a že mám být středem je si o teďka by se měl život do byl on bůh. Řek bych dnes vyzpovídal z toho mi ho miluju středu jako nejvyšších kdyby on většího svých může jsem tam zbytečným v zpovědnice že odejdu. Aby to bral na vědomí a on říká neodcházej a dal mi absolutorium A mně se velice úlevy do protože jsem opravdu to složil do rukou boží pro si nic z něho tady do se další mluví který nepomohl víte. Jako ten svatý že jak citem pomohl tomu ježíši že ano byl to obyčejně svatý jan křtitel který byl ve do ših nejistota sám pro sebe. Ale to nevadí jak je ten svět a neví neodložil ten je svatý jan křtitel byl člověk sebou nejistý. Cože mnohými den prospíval ale sebou musí byl nejistí protože když potom kdy uvězněné v ne tím herodem tak poslal posly ježíši kým jsi to nevěděl s čím pokřtil ho v jordánu jsi chtěl to slyšet znovu kým je protože to byla víra u něho nějaký zjevení víry a na vyprchala velice do se musí pořád obnovovat pořád milovat víte dobře že udělal ježíš kristus první zázrak v kani vědecké a svatý jan praví na to bylo v konci toho zázraku uvěřili v něho jeho učedníci not prosimvás čtrnáct předtím čili opustili své rodiny a šli za nim a najednou za čtrnáct dní museli znovu uvěřit tak to dopadá na této cestě. Jak nezdá nebylo rod zázraky těch kdo cesta víry tak potřel ustavičný dokumenty. A ty dokumenty si opatřuje nám tím že že realizuje to co je obsahem víry proto ježíš kristus jen nutil okamžitě pomáhat bližnímu oni nemyslely vůbec na to oni si mysleli po deme zajištěno ode spaseni a on říkal tak na den jsi li se do práce pomáhat bližnímu od všeho k čemu vám dám moc od boha budete pomáhat a protože měl moc velikou tak jim dal možnost dělat zázraky kdyby to. Bylo nebylo bývalo zázračné to by se indové měli poučit z toho oni to nemůžou pochopit proč to bylo zázračné oni říkají zázraky to je fakirská záležitost v tomto případě to není tak lidská děly dva totéž není to totéž o to na proto aby ti učedníci trvalé věřili hlavně proto. Ani pro ty učedníky protože ty ostatní který uzdravil ty most do trval nevěřili nebyli moc věčný protože do neza uzdravením dostane uzdravení nedostane něco vyššího když se za než tím čím dostane to vyšší ale víte dobře že mu pravil jsem deset malomocní jenom jednou šel aspoň poděkovat mu při že ten málo tak to do prosil pozorování a bez ti bylo on říkal spal s nebyl jest u zdravému spojit jeden kříž. Poděkovat. No to co hodně prost rosa. Ale na tom na tom učedníkovi světil neodkladné nic na okamžitě lidi a tak tedy prase v něm nestačil kdyby jak je schopen dělat něco po mat bližnímu spůsobem ne rybářským. že ano tak božským bych tak řekl. A totéž se musí dít ne aby děl si myslel že člověk děl zázraky ale zázrak bude spočívat v tom že okamžitě bude registrovat to co jsem tady řekl že bude ve služba božích. Že vás protože v tom v službě taky byl pochopitelná co z každé cestě člověk v službě kdy. S tou poznání nebo lásky nebo jiné. a vy cestou víry jsem jenom jednou věcí životě udivoval. Že totiž jsem nikdy nebyl unaven úkoly který měli vydávali. list třebas velice náročné ale nikdo pro jich náročnost se jich nechtěl vůbec ujmou těla jsem když jsem věděl o správné rozumíte cely mimo co si jak jsem jak se s to i večerem zase zraky svým tomu dali které lid. Namnoze to dopadlo takže z bo z to nebyl člověk po musel pro litoval projevy návyk prvním pro nebylo bude závad ale ježto se dal se o takto lidsky dopadlo dobře a to způsobem takovým že že to okolí žasnout kde jsem k tomu se dal svým hlasem samotu neměl. se s ním nemohu vůbec vytahovat protože to nebyla moje síla jim to ale nemoh prozradit co co jsem vypadal jako úžasnej že jako třebas inteligentně a nejsem že jo ale vypadal jsem tak ne. To o nako velice znalý věcí vás přitom vůbec nemusím přemýšlet jak to říkám jako samovolnou toho by to rozumět na je to to co ze teče to je. to je to si musíte všimnout že to neunavuje ta že to samovolné. Takže jestliže ji budeme od prvního okamžik ku brát v to co mně přestát tento svět z rukou božích a budeme projevovat výtečnost bohu především o tom ale nebudeme nikom mluvit ale protože jsme dítě učí ji bohu. Tak musíme tomu dojet prostředníkem být také větší asi neví věčný bude mu sloužit plete než ten kdo neví že vděčen bohu rozumíte mně čili budeme svoje světské povinnosti konat lépe nevim jestli toto takle stačí říct ale nebo si to přečtěte třikrát čtyřikrát jestli je to dobře vyjádřeno upozorňovat ale jednu věc mohlo by se stát a v tu ženu tedy to znáte dneska tady neni že ona nějaké viz podle stavu. A oni oni věděli tady nebo jmenovatel vím jak jsem neměl aby tam nebyla v tom. Abyste nepoznala o co to onak někdy bude číst dal by za to být smyslem pomlouvá. Ale oni vykořisťovat kde ten křesťan ka když jede všeho nech je tak řekli tak tou dělá a o na přišla za mnoho viklat oni pro přestat si vykořisťuje mu zase opět u dráha abyste mně říkal že je to služba bohu ne jsem říkal vy a teď jsem ji nazval způsobem který tady nebudu opakovat. Ale řekli blázne ne co jste to jenom za hlupáka tak jsem asi mluvil To neznamená jsem se na vykořisťovat naopak dali se dáte li se vykořisťovat tak vůbec jste ještě nevěřila na boha jste nezačla ještě vůbec věřit jestli věříte v boha tak výtečně vám nezabrání nikdy víc. Že milující. Tak ho musí si přiznat než co unesete jakmile přitom ztrácíte li takto prostě nedělá. Neděla na zneklidňuje přišla práce od odcházíte si ji dělá ten kdo vám ji zadal. to mu řekněte na to nestačím to klidně protože při této zaujatosti pro boha vůči bohu nesmí zaujatost vůči předmětu který dělám tak velké aby vyčerpala v tys lidsky duševně. A přitom nesmím sedět na dvou židlích kde taky důležitý princip. Ten myslet na pána boha a přitom dělat nějakou věc zakazují. Při tomhletom výkonu světské povinnosti misse na pána boha zakazují. To se nesmí. vám to řeknu ještě známým vám podobenstvím a proč za zrazuju protože to správné že nesmíte přitom jsem do boží tím světem jednu věc. A ty myslím že to řeknu před jsem tak lidově že kdyby ten může na tom poli. který pracoval pro toho hospodáře myslel na hospodáře a ne na to orání nebo co měl dělat že vydali věci najednou že by ho to u vyčerpávalo nebo víc než dyž jenom o hoře nebo jenom z li se je nebo co prodělal on musí dělat jenom to co dělat a to jeho způsoby si na boha se pak by pravými nové že si myslíme že musíme si opakovat ona o dělat jako sebe ne pro se nesmí. To se tady z musí dělat. Co mi tady děláte ještě to podruhé tak myslíte na odměnu a tam to přivlastňuje a všechnu to to vy ještě na to nepřijdete že si přivlastňujete ale vám to řikám napřed že to tak je je to by za to časem přišli třebas dost pozdě kdy musíte prostě to dělat protože to od boha daný úkol ale pozval rozum je taky od pánaboha a tento princip zachovali. Rozumně od pánaboha že budete rozumně přitom postupovat tak když vámi o práci která být vykonává zatímco on mi dal na vámi klidně mu tohle vyčtete v klidu ale moje záležitost. Nebo to je nad moje síly. Takhle je že vy děláte práci pro boha tak to musí dělat na být v klidu jinak to nemá spojovací účinky má-li to mít spojovací účinky musí to být v klidu konáno vyčerpávat kdy byla to vyčerpá tak o to musím musíte odejít. Toho ten odchod od toho od povinnosti el ten netrvá aby než sil v domech vteřiny protože je to intenzivní napojení jste na vůli boží. A no pak v tomto řeku co odstrašit neb bude no ale nikdo to nepozná že své jsem se odebral bohu to nikdo nepozná nesmí poznat. A kdyby to poznat je to velká chyba tam od vás kdo nesmí vědět že že se modlíte že to že ten denní život je modlitbou a vůči bohu víte tam modlitba. rozhodnutí a oni rozhodnutí které se realizuje rozum musí být něco dva božích je obsah modlitby ale zase že prodělá čili tady než se modlitba ani slovo se neřekne při tom. Tak tedy vypadá modlitba tak potom si může dovolit třebas večer otčenáš špatné ale tam prosedět říkat jenom ten otčenáš. A díváte své nadto rozhodnutí která tam jsou obsažena a nebudete přitom třebas nebo ne že víte prádlo nebo ve posloucháte rozpad to nemůžete dělat dvojí věc zase dycky dělat jenom jednu věc ano. Tak že myslím že ten základ jsem vám řekl v jsem to postát ale bych chtěl od vás vědět. Jestli si myslíte že je toho uskutečnitelné ono samo jsou začátkem to nebude dokonalé ale pro vás nesmí z dechu co v atd dokonalosti se to byl takový způsob jaký poznáte že vám to bude samo. Že tam nebudete mým dětí potíže sloužit byl při i při nejtěžší práci příměr těžším úkolem vedení potíže jsou by bohu přímo sloužit bohu. A že vás nebude nikdo před dopad. Že bude vědět kdy no to je vybíravými chlad nebo žena a ten nad míru prát se odbýt nebo musí se naučit vaší. Od sebe a pak po do za návodem pro mysl. si že vždycky od pole těch včera pod u pokoje ačkoli jsem bral na sebe úkoly který nikdo nechtěl vzít to je jiná věc to jsem dal pro z vede je to správné a ne protože jsou dotoho z po do toho hrnou že bych na ho pán obou o ona. Klidně dělat pro svůj úkoly a co to za následek něco ve vás proste a to je co bychom nazvali potírání sama sebe sebezápor to je přirozený způsob sebezáporu todleto protože tyto děláte bez ohledu na sebe protože jste v úkolu od boha dané a že to tak neděláte. Tak to pomalé šlape se po své vlastní vůli a bešt poté osobní vůli která dělá podle sebe všecko a vůli používáte zvláštním novým způsobem aby z veškerou vůlí sloužili bohu rozumíte vůle nesmí poražena a musí převedla na jinou úroveň na jinou kvalitu a tuto převedení způsobí že ta vůle funguje dokonale souhře nakonec z vůlí boží. A zjevení přetéká vědomí o vůli boží takže během pokud vím při vaší. Bdělosti a schopnosti dál zaujatosti do roka byste museli dosáhnout toho co jsem dosáhl v třech a půl letech že jsem do toho co je správné. A když jsem potom z vod těch tří a půl let do sedmnácti jednal tak že jsem konal to co je správné tak ve mně rostlo něco co nebyla moje vlastní vůle nýbrž co bylo poznání správného nad smyslové nebo mimosmyslové poznání od boha pocházející. Takže neměl rostla nějaká hladina duchovní která přetekla těch sedmnácti letech v tom poznání vlastně smrtelné podstaty. On musí bez pardonu každého potrefit zákonité to z to neni že bych to stroje domě to z to není nějaká výjimka. Nýbrž ten princip cesty tam milost způsob milost je obrovská ale působí zákonitě ne nějak nevyzpytatelně zákonitě. Takže dejme tomu jestliže jste člověkem narodíte se jako člověk v ta největší milost kterou máte dánu dovím ku větší milost na světě jem se dostat a to vás po vám umožňuje že můžete zdvihnout hlavu od země a být boku. To zvíře nedokáže. Že točí začarovaném kruhu pořád okolo sebe jenom prodělává co jemu prospívá. Svému neprospívá co nedělá když je tam třeba z věčnou za péči kterou mu věnuje jenom protože cítí že to z myslíte dobře on řeknu malinkou takový událost protože potom pozvi by proto zapomněl jsem hospodě ustavičně v ale že mon jenom v poslední dech ale toho devátýho desátýho jedenáctýho jsem byl v téilně a když jsme se vraceli odtamtud pryč jsem zavřel okna v zavřel jsem ve své aby do svět jedné místnosti rama aby okem. Učen daleko oko koni pás řek byl jsem tam byl tam zavřen nevědomě jsou tam zavřel. A pak jsem otevřel přešel o do pro jsem znova odvedl jsem po okno a o ale jsem měl lekla odlet na naší ho pro to co se ponořit oknu a tak jsem poté do druhého právo odletěl zase přelomu je ve mně straka k tomu zadního oku u a a tam si tam v s s poznal že to chci zabít. O pád pak ne a tak marně jsem tohoto otevřel óm byl. Skoč černých kou tu nejzazším při by tam měl rozhled jaká pod zemi a na přece nedívat proto nese s to pak skok do hlavu čeká pro za bídu. Jsem si říkal tak je to v při je bezvadně ano zase nižší může klidně potom za tím tou šlo č do se o tom takle nakonec odevzdal že není hnutí jo to snazší ten orel že jo a ti ti dravci že takhle můžou zabíjet ty koni pásky jak ty malinkým tvory. A jsem ale změnil duševní postoj s. Z své z toho co on neklidu z toho svého bych to možno svou was to přeháním trošičku že ten také nerozumí protože jsem si myslí do si zabít se změnil duševní postoje a přál jsem mu dosud slovně jsou jsou tam měl rozuměl ten život štěstí zdraví jo a tak dále. A ten v tak by byl tu hlavu nechal se chytit ano hlasem vinna z toho okna ale to bylo nej za než na tomto. Že on tedy by ji kolu pomine no tu schopnost to by člověk na neviděl normální člověk. Ale zvíře je daleko dál tomto smyslu než my lidé on tu nohou vidělo měl viděl změnu poli je tenhleten člověk neškodí ten člověk je můj bratr poznal bratra. A tak viz tak jsem se nechal vzít zanechat se výhody okno ale on by služky vychovaní tak či. On ne odletěl on za kroužili od atd tolika on od koně pást moc toho neumí si spěl víte ale dospíval toho jsem si jsem si velice cenil že že slušně vychovaný konipásek vychovaní že člověk byl. To byl potom vůle pořád se to všechno říkám. Že tady jistou spojitosti se vším dohromady a že si myslíte si že vám někdo podlaží nohy neboť to swámi někdo myslíš špatně když jednak zřejmě proti vám. Vy musíte v tom vidět nějaké poučení které je pro vás do jednoty poučením dokud to v klidu berete v klidu se musíte s tím že vypořádávat mele trpnost jen v ale v klidu k v tedy bych mluvil třebas jenom pro ženy pro mi tedy mužové ba ku pro si či. Je nemá oproti muži velikou přednost. Že totiž že ty nástroje pohlavní které muž a vás společně žena všemi máme taky oprostí on měřil vědomo vyššími a tělo ale to nepotřebuju oni žena a přesto o tom mám proč to asi mám posed u trpnost trati naznačeno že se odevzdávat tomu dítěti tu musí mít zárodku i ten mu protože kdyby neměl trpnost tak nikam se. K bohu nedostane tato celá cesta je cesta trpnosti patou trpností. Ale vedle činnosti pochopitelně dosahujete. Tak činnost připravuje podle dosažení ale na trpnost ale nechávám tam proniknout do té. Obraz takže jestliže žena tedy v tom v době produktivní ty hormony v pořádku ale tak taky může hormonální cestou bych řekl přispět k tomu aby se snáze spojila s bohem než než muž. Ovšem pak když byl pod že mu tam nás není sice rozbilo těl komu pochopitelně a v tom seděla a ale v době protivní je na tom daleko lépe než muž či nesouhlasím s jindy zjistil jsem si myslí že kde na tom než v naopak. Tam může splnit doslova v době produktivní může z kdy doslova as snadno to co ježíš kritus chce na člověku milovati budeš z celého co se svého z celé duše své z celé mysli své z celé síly své. A to nemůže protože takovou míru trpnosti nemá. Onomu ten jeho ho on tomu neslouží který ho hormony převážně aktivní povahy jo a prosila tak non nemějte ženy z vás že smrt takových prost dát ti jenom ta. Boží u roku že se překonáme ženský na to promiňte dělalo to mise mi oči takový člověk. No ale zkrátka dobře mají pletu před nože může viz mohou z celého srdce žen jsou schopni vlivem toto hormonu absolutní trpnosti. Když za sousto svou modlitbou včas. Tak tam se to co jsem svou milovat atomy víme kolik myšlen bylo mez mystik že ano. A nedokázali nic víc než milovat se dostat se dál to nešlo onen ses chybělo něco jiného a mít o svém mužů nechybí takže dejme tomu nějaká žena. Která žila v době velkého světcem se od něho největších mistra leká dosáhla za jeho pomoci po spojení s bohem tím že ona daleko lépe než všichni žáci toho mistra ekg had dál. Pomocí které se ženské trpností dosáhla toho spojení s bohem. Který neměl přívlastky který neměl povahu lidskou neměl neptáte z představy či hlasem. Nestýkal s bohem podle svých představ nýbrž fakticky sbohem nikoliv s představou o bohu nýbrž s bohem ses týkat oni všem kladl z z z za příklad jak to ona dokázal ovšem oni mohl žít krát za příklad dal oni byl s tím by to mohli dokázat to je mi jasné tou cestou kterou oni si to nemohly dokázat. To se může člověk svou vůlí postavit nevím jak s ním do pozoru nedokážete taky takže na to dokáže svoji vůli nemůže ve z ví. Zase dovede snáze vůle vzdát a to je ono na této cestě totiž o na cestě víry také je zapotřebí svět umět vzdát své vůle ale se učil první stupeň toho sebevzdání. A teď se dotkl jenom dalších stupňů kdesi budu bytu při to z takto možno na píšu vím ale silně po chybu v tom bude ale aspoň jsem s takže byl v je dovětkem toho co jsem měl napsat v komentáři v tom smyslu jak jsem to na co jsem. Spíše atd tak v na tom dalším stupni toho odevzdání vůle je tohleto. Ti učedníci se si vše stát učedníkem tedy ještě ještě ještě jsem musím je to vinno tu prvním stupni. Když ti žíti takle se odevzdali tomu hospodinu na milost a nemilost. A při do neznámé země která nebyla jejich která byla zaslíbena. Tak pokud byli poslušni a poslušně princip který jsem si zachovávat ale okamžitá poslušnost po musí ne zítra nebo za hodinu. Byly posly takto všechno pak ono když to když nebyli poslušni okamžitě by nějakém zajetí nebo když se shlédli ve vynořilo z těch okovy okolních národů a pak šli klidně do egypta asi vydělat si vydělávat do by se měly by z vyšší životní úroveň ne a tam taky měli plné hrnce ten a v a to mně dobře živil tak si přeteče potom měli vrátit do země si nenajde to nešlo než země zaslíbení byste zevní zaslíbení tady na tom. Světě místem ve své zem se země že jsi tady není váš nebo. země zaslíbená. A když se měli vrátit rozumnosti ve tak prosím nechtělo ten mojžíš jen nemohl přetáhnout nemusel třebas no před je přemlouval než jsem přemohl aby odešli a oni konečně budeš se musel vkládal oni vzdálenost tou potrestati do metru zvládli za čtyřicet let přátele jako a z toho kam se pravou než tím za dob o velí bylo to ale jako od jak je to možné že pravdu o trvalo. Protože ono bylo zapotřebí aby všichni vybřednutí o to ti plné jsem se rozumíte jinak to nešlo a než se nechat případ. Ano. A to se stalo nevím znal neumřeli ovšem ze jsem si nemusel z vem. Mojžíš dal kryl s s protože. Ty synem hodnotili ti plné jsem se tak jako ten běžný ale ten věřili v opravdu musel vím z a teprve jiné pokojem které neznala by ji se dostal nad ze sebe od proti plném se rozumíte. Takže jestliže si je budete z blahobytem tohoto světa tak celá cesta proti z pochybný velice. Musí se na to zapomenu pod vám říkám zapomenout na celý den jen na ty blažené chvíle na ty chvíle přebytku let lety jen do statku na všechno zapomenout. Tak jež ti i předností. Aby si nedělat nic z toho všech chybuje v z vás prosím vůbec nic nedělejte jsem právě vyčetl z zel časopisu technika osmdesát pět. Číslo druhé větu kterou řekl nějaké ji dalo rád nabylo vyd ceny lev davidovi když nám bralo. Žil tisíc devět set osudu tisíc devět set šedesát o su zemřel po nějakého toho váhání. A ten ten člověk byl aby dotazován že byl čelem an v lidské královské vždycky společnosti. Vy dotazován jak je to možné že dokázal tolik věcí vynález a že tak velkou inteligenci. Kde se to v něm dále ho říkal jim vy šel dál čas co jsem chyboval nelhal dálo v ale nikdy jsem nepochyboval o tom co dělal před roste a. Co do se do všeho co dělal jako že to správné třebaže o čas ukázal nakonec být chybné nebojí veselé považuje při musí mět tak ho v z no když po za této chyba nic se nestalo on těmi chybami se dostal do.