Karel Makoň: 85-10B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. On se dostal těmi vyšší vámi které bezostyšně páchal v do intelektuální nešel dosti v do považoval za ním byl duální vznešenost na velikost tohoto intelektuální než rosa velikost vůbec nebyla bylo to bylo to bylato pracovní kdesi který těmito ještě jimi slovy vyjádřit. Že často chyboval nikdy nepochyboval-dycky měl jistou že Tak hle zatím kdyby to bylo v on si je budeš ji ve všem jež by tomu ještě měla zpraven a že mám v ten je mi tady chcete být v ní. Že my v v a ne jak tam na na tom na poušti na poušti přestal tak jedna věc velice důležitá že překlady hady radě nejenom místě do to vše se tisíc lidí upozorňuju vás na to máme záznam čili to nebylo maličkost když uměli ho z mně na to buď jeho. První hady-tak mojžíš se vzepřel a řekl hospodinovi co to s námi děláš. A on říkal mu hospodin podivit své nesloužil jenom vám s božím do tohoto po kolem jenom nesloužil nýbrž celému národu tak jen o budoucnosti ale nastane jednou jedna událost. Tom vašem životě tohoto národa které je bych byl rád kdybyste pročs mě. Kdyby vy správně pochopíš ne tak to bylo co znamenalo dlouhou dobu vaše zavržení. Tak ti říkám mojžíš ti udělej si z most snažit hada a toho styk vší na že ti komu toho hada ukáže jež ten bude zdráv nedělej nebude působit a on komu ukázal toho hada ten se uzdravil s tou proč tohleto ses stalo. No bodem nedělo se toho jenom mate poušti ale byla to obecně známá záležitost s asklepiovi jich právu nic kde kněží asklepiovi eskulapovi latinsky řečeno ukazovali lidem s těžkými chorobami hada bylo co to je to činnost či na tom ku na že ti. A oni se uzdravovali v případě když oni věděli že toto bude učiň klovat rozumíte. No ale to je taky od hospodina bych tak řekl. Neukazoval tam této musí za o si to byl to byl jenom řek bych to bylo po z buzení nevíře která měla ještě taky přispět rozumíte tomu z ale oni oni vzbuzovali jenom víru a to bylo nutné kdyby budit a proto to říkam na cestě víry tohleto z budovali vina každý krok za než přít se vzbudit tu bylo to to vám doporučuju. A ježíš kristus v evangeliu svatého jana kapitola třetí verš třinácti říká jako byl had povýšen na poušti tak bude povýšen syn člověka aby do v něho uvěří spasen bude za to vrstva čem do prvků se to stačí to znamená proč mu li o synu člověka ty člověče. Jakmile sebe vnitřně budeš cítit že si bohem budeš věřit tomu jak se to nedá do uvěří v tom to to mu vyšší tímto způsobem jako bylo u kříž to byl začátek ukřižování vašeho vnitřně. Byl začátek vaší smrti na cestě víry není jiného začátku správnějšího než mu věřit že žes sebe je musí člověk mít ukřižovaného sebe musí nechce umordoval dale musí sebe vzdát sebe zapřít. A to nemůže bez pomoci víry prodělávat lišilo pro vejde víra v tom velice pomůže a tak u z dívej svůj vnitřní podstatu proto dejme tomu mar je markéta alacoque k pro ni se pro běd. Indové poznaly dávno začala své modlit vnitřní koncentraci do nitra k k srdci pána ježíše. Ale měla to od ježíše tento vzkaz. Z takže tají modlitba dělají nebyla formálně kolem naši šel si z vedu vnitřní srdce aby znali upínat také formální modlitba a když jsem se nikam nevede vše v tom nějaká víra ale je to strašně chabé kdežto ona jakmile se toho chopila za měla hned tu sílu k tomu uskutečnění mi to byl varovala ale asi jak s tím byla spojena s tohle uskutečnila ano. jsem před tudletu jsou ku v pána ježíše se srdcem plamenným odvedl svého staršího tu v pavla mnou učen bez mi do kostela a říkal jsem pavle. Podívej se na tu obrovskou jsou ku na životní velikosti toho pána ježíše né. A takže i my se tam na ni chybného. A on říkal no to srdce tady navrch nikdo nemá že ono tam bylo takový plamenný srdce navrch přeci to je někde vevnitř A kde do srdce svém říkat po uprostřed a že uprostřed není zkus si že klepe tady nalevo a proč to je chyba ne jejich je sice ty vaše ještě jedno srdce a pamatuj syna to přece při věřit tomu co před chci jakmile budeš nejistotě. Jakmile budeš tíž ni nějaké učí je i se svou myslí do toho co jsem se o pro by to hned padli. On mi to provedl hned tam v tom kostele a říkal mně tím dědečku co pak protože ho tam cítím teplo mu jsem se tam soustředil dobře po bylo to on dítě z čistě z kříže ano takže jemnosti říci že. A to musí být navozeno jako ona mi jiným způsobem než svou vlastní vůli pochopitelně ale někým druhým zase ještě ne a tak dál jako u toho u svatý terezie to byl někdo jiný který ji to naučil. Ale se vrátím k tomu jestliže byste nevěřili ve svou nesmrtelnou podstatu ke které se můžete vrátit znamená v k uvědomění si se plně postavit se musel vrátil je to vaše povinnost kdo nevěřili tak ta cesta víry k ničemu ale jde ruku. Doby dodržuje věřit mít se k tomu abych věřil že moje podstata je nesmrtelná ano. A protože nesmrtelná věčně zde na tak jenom je třeba obnovy nevědomi tuhletu nesmrtelnost jenom nevědomě mi nic víc to je tak těžká záležitost. si to uvědomit ne z městy vně bez do uvědomit praxí tím že budu odstupovat od sebe proto ježíš kristus ukázal na spasené jenom na ty kteří dělali pro by z něho něco bez o na sebe ženo než který si nejsi li býti než si myslemi nemoci chtěla vážit a tak dále oni říkej kde jsme viděli neviděli nezáleží člověk mít věřící v těch vinou mluvil nemusí vědět že to bůh když vyšší ale musím mu po má. Jako by to byl bůh toužilo všem dalším kroku že kdo uši přežil vyšším kroku že pomáhá tu slyšíš učedníky učedníkem páně činu mahat tomu bližšímu jako je to bůh jakkoliv mohla bohu jako by pán bůh to potřeboval v když to je pravda to on dobře musí vědět ale on to dělá pro něho čili to je ten bližní je mých očí měl v očích věřícího pro tak od ní. Posvátným předmětem v s u z s s s ty že svým jednám jako s bohem rozumíte tak asi pro mysl od to je správný postoj pomoci bližnímu s velkou uctivostí s ním jednat jsem todleto vám musím říct že toho o co projevuje nejhoršího vraha který se na vás třebas sál když uctivosti do přímá. Projde byl ten esesman poslem božím pochopit že to byla nejvyšší ústa kterou jsem mohl jsem kdy někomu prokázat a protože to byl pro posel poli kde měl zbavit mělo být jeho života je řek bych nemohl žil v tedy byl promarněným zase nanovo nad tak se mu byl na to šen. Ústy hodně zděšen ale tím byl okamžitě ozbrojen kdykoliv takle jednám člověkem s kterýmkoliv tak můj největší je sice s pravým nad ním přítel a vůbec všechno co pro činem a tam jsem v tom se snažil o druhý krok a a proto ani my to roku sedmdesát tři v kalech. A musím říct z že je to stálo celý jeden po v opravování protože oni dělali pořád chyby v tom. Ano v tom prvním kroku a musím taky vím že tento ten první krok provedl el tak z nich dneska nezbyl ani jeden do dobré promarněné to ví. Prosimvás dejte vám teď s tou s nebo pomluva vás nýbrž obecně. Máš co vám teďka. To jsem vám na to je taky od při od ve a kdy znali ho no nevadí no protože takovýho jako takovou o do sil z na mne mi že to odpuštěno. Ale tak. Jestliže si myslíme že když provede nějaký první pro toho v tomto samo be. Protože na nějakou odešli tíhou tak přátelé nemáte ne to se nedá následnou hlava svými v svatý tomáš si to napsal pro pod vliv. Napsal jsem vám vědu tento život je mostem do věčnosti. Ale nesmíš se na něm zabydlit když se na něm za bydlíš nepřejde do věčnosti takže my se můžeme zabydlit taky na prvním kroku a klidně například židovský celý národ zabil na prvním kroku a oni nepochopili co to je toto nepozná rození ježíše v betlémě co oni nepochopili proč ne že by to bylo nepochopitelné. Tímto prózy byl li jejich byl jsem si říkali že pro bude na přesvědčili velice stane nad všechny příznaky tedy do byl syn boží který se tam rodil ale oni si ho chtěli přivlastní z ní. Oni si chtěli nad tomu se mnou a z toho jít ne to se nesmí. Se to neni že tady pro nás nýbrž my jsme tady pro boha prosím vás o jednu věc důležitý. Křesťani zásadně do jednu chybu že si boha přetváří podle obrazu lidského kdežto člověk být tvořen ani stvořen podle obrazu božího opačně kdy tato jdeme opačně na co modly o na všechno dění měl myšlení na opak dělat zkáza hotova v z s z s. Ne vězte že jsem věda by dokázala bývala potírat náboženství nebo že by stával někdy proti náboženství byl nějaký atd vědu o z z takovýho nebyl by kdyby v ne upadlo náboženské povědomí zkušenost náboženská. To jsou vinni křesťani jestliže nikdo nemá tu zkušenost kterou popsal mojžíš. Zde mezi od o stvoření světa za šest dní a sedmý odpočine ale tato mal o že za několik tisíc se před kristem. Žení nemá někdo el tak nemůžete se postavit vůbec tváří tvář než mu věci ve mu řekne za šest dní a sedmý to počet se to nemohlo stát a. A kdyby měl ale tu zkušenost kterou mám jít do měl mojžíš kterou měl předním mnoho osoba popis toho svou bodů ho od babyloňanů od jiných tento pravda a on jenom z potvrdil to co tam co zkušenosti bylo co žilo co tomu přidal ale on mohl klidně na to bát toto svoje poznání. Takže datum stvoření světa datum chvíle poznání toho mojžíše rozumíte. Anebo jiných lidí. Tak mu osobě říct že od pro svoření světa proběhlo jednadvacátého z odporu žít že se při se vět o prost opravdu ale by se komu o je tady bych to o do všeho byl na onen světa toho před tebou neexistovalo to on to podobno ale li že tomu dnes něčeho když byl jakou mu v tom příteli po že byl dříve než abraham byl jsem tak tu pak do namítal on to před soudem předložil jako tak je vypravuje. Ono to bylo pověděl. Protože v tom nemůže dovolil rozuměl to co myslíme dříve než abraham byl prostí všichni. A taky tedy platí že všechny pro zkušenosti jsou vnitřního vnitřní povahy a všechno se rodí zvnitřku navenek nikoli zvnějšku ramen ten mu do nitra všechna pomoc pochází z vnitra amen zvnějšku. O to je ta jakože pomalu třebas lékaři ale bych mohl dokázat. Ale potřel na to co co li tak ta nad na tu na tedy udělám tyto mu že to rozum říkal činorodé na osel co dělat že všechno od pochází z nitra zvnitřka. A veliká vymoženost v k k když nejsme vlastně fakticky tolik závisí na zevním světě si myslíme. A ta závisel svět jenom prostředečná jenom dočasná a jakmile doslouží tak můžeme z tohoto světa odejít a ve potřel těla ale zatím ho potřebné je to nutné v ten prostředek za tím ten druhým a což tělo a toho je zapotřebí.. Takže nepromarnili v to znamená především co začít vlastnit tuto schopnost. Konec konec. nemám nic ke schopnosti kterými se tady vypravuji prosím to nemám když že měl tak ani řeč ne dopovím asi musí mi si je vědom odkud tom daru že to nic ka. Ale ne z hlavy do pro z vnějška tomu dávám češtiny mu bude vnějška v atom nemoc nejde no ale jakou byl tak tu na to je moje umění prosím že co tam odlet české řeči ale to vám obsahově. Kdybyste město o z povídali za chvilkové to říkal zase jinak podle toho obsahu byl stejný ale obavy měnil. To nemám naučené o naučil na vás onen rozumovat hlad a tak je to s každým stupeň jem. Na cestě že to není záležitost rozumová nýbrž za je to vnitřního poznání na míře také stoupá poznání ale ti učedníci najednou poznával že děly zázraky že. Ale bych si ještě dovolil řečeno zopakovat z toho bylo kroku ten začátek že totiž možno li ve symbolice dobře rozuměli. Totiž my máme li spoj si všechno co tam je v tom evangeliu napsáno. čím dál měly tu to bylo z tam jevy se narodil ježíš kristus. To znamená tam se jeden odděloval od druhého a každý zlá se musel do třeba těch příklad al ku né. Tam byl jako k individuality poděly jeden od ona máme jenom druhé když si čili začátku toho je pocit oddělenosti od tohoto budu do stupně ještě to pocit oddělenosti nic jiného as tohoto pocitu oděno z ti se schází do toho do stupně to je ten symbol toho či tam lidu ano dále není dispozic člověku než tohleto stále lidské tělo. V stáli dvě zvířata ida a jim dal nebojím ale mám k vysílením životní které podporu ten život a to panna maria nesmrtelná duše svatý josef osvícený rozum. Jak nepřekročíme hranici na toho prvního stupně je tady osvícen rozum přátel jakmile se v tom předškolním věku protože on si v tom v tom přes v ku překročil radit měl kde v tom bylo poznám co ono částečné v třebas zase to co se s zase potom dospělém věku správného co je správné či rozlišení tam bylo nějaké to proto ježíšova mít pro to na ti to nadaná a. Patřičnou mocí uskutečnění atd takle litovat na každém tu vně modlitba. Že udělám rozhodnutí. A jak mého rady život tak dokud ho když ho i ve které žil mám v tomu od boha moc a zázrak první který zažívám je že jsem si vědom že to moc boží kdybych si nebyl vědom toho že to co neříkám kdy je zaviněno mocí boží jane mohou dít by to dopadal. To by se byl ani nepřijel. Čili všichni žijeme z moci boží jenomže nevědomě z vizte jako stejnou měrou o a že nejsem povědomí kdežto v tam jsem v on to on toho prvního do stupně člověk být vědom toho že z moci boží a tady na tom světě a vše od něho tele soustavně z něho dané. Takže. Tomu potom způsobem cestu v tom smyslu že bude vědět co nesprávné. Protože ten svatý rozešli představuje osvícenou mysleno mysl osvícenou rozum a on že vám to nebo on třebas byl do egypta. Lidi když se to je sice bezpečí před tím rozumem rodem. Ale zároveň je to symbol nikoliv zasvěcenec že země nýbrž s země plných sil. A to znamená že se musí ten nový je si uvědomující člověkem vyšší stupeň a musí žil s s s s s své vybavil vším co mu že poskytuje musí mys spát na ono musí nižším a klid ku. A tohleto všech osvícený rozum věděla jsem měl do míry ještě třebas jen protože se rozum aby byl pro to. To bych tím přitakával že do toho jsem se včel ve chtěl za vybrat ano rozčiloval do pro život probrat jedno on byl správným sice ale byl to on ne k dneska řeknu když se dívám nazpět na svůj život ale musí se s tím odložil budoucí z vůli tak si tak v tak bez omylu toho nikdy nešlo. A nikdy to nepůjde ale si myslím že to jsem není tam vůbec nic se ho prášek vůbec se do k takže nezneklidňujte se ne omyly nýbrž důkazy něco dokážete. A to bude asi jak všechno o přechodu jsem tady zůstanu u toho kdo že se chtěl bych pokračoval dál protože jak vám říkám jsem to na to že mít nebyl by to byl tak ta apoštola živá v je taková která své pro jsem byl skutky ne žid jeví jak neodolá skonu a ustupuje jsem tam kde se to zdát tomu že říci mu nemožné nebo. No takového druhu událost že to stojí proti němu. Na tak oni se tam děly vím že to správné tak tak to mám udělat bez o na sebe to je víra živá. Okamžitě převedena do skutků okamžitě z po tak za svou okamžitě převáděl nás soustavně do skutku. A tento proces byl cesty víry je permanentní proces na tom se nedá zastavit na čili za život z víry musí být ustavičně podporována dalšími skutky nemůže jednoho mém odtáhnout člověk na poušť boha. To teprve je sis ji dovolit na cos cestě daleko později jak ježíš kristu ukázal na ten o ti. Totiž začal jako na cestě nutně potřebuje svoje svoje nepravé léto věčné to je nepravé které se vytvořilo pro čáku našeho vtělení zde na svět se vytváří postupně naše a to způsobí nakonec intelektuální dospělost atd citovou dospělost. A když toto dospěje tak daleko tak vlastně vykonalo všechno to vaše malé jáčko ale slyšel jsem se tady o žid ke spánku nebo se s nají zabydlit nad se v této fázi ta staré naším arcisatanášem rozumíte v ježíš kristus potom křtu výhoda muss se setkal s tímto paty satanášem z obyčeje co zná z pak co za náš a let ten toho v podstatě ponouká k tomu aby se klaněli jemu. Ale bohu tak člověk když se klaní svému tak mu sloužíme a zabydlit se stává je konec na taje by se dostane člověk čeho říkají jenom bohu ono je třeba sloužit jiné ale co ten satan říká tak to ne. Bytě písmu psáno že toto máš vykonat a tyto vykonat ve se že máš k oči si z toho chrámu že andělem za dožíral ne na mne nadal jíž že pro mi že tady to nebyl tady říkáme by nebylo to ale on protože udělat neposlechnu neudělám jedněm potřebu poslouchal co je správné te čili neuvoď nás pokušení že to této síla kterou měl od boha a prosit měl vyprostit. Ono je tady otázka. Že jsem řekl že tělo potřeby jenom tady na se mistr k tomu vývoji duchovní potřel tělo ani jeho nemůže dostat než tady protože tady máme v podobě toho těla do komplexní transformátor všech vesmírových sil jsme vesmírem ale a jenom v když časoprostor celý převedeme do bezčasovosti do máme v malém tak obsažen tam můžeme vede časovosti projde proto můžeme proto potřel pro těla. A proč to nepotřebuje jinde po smrti protože tam nemáme pro celé tělo máme je astrální tělo atd tak pak cely vás forma proč se postavilo hlavu tak vůbec nedokážeme ve se vědomě spojit s bohem do přesto představou o něm ano pro to co může našeho hluboko přibližoval od oproti tomu co tady jsme dělali ale spojení vědomé s bohem bez představy to ne tak to nepude ten s pravým bohem. Ale tak o to by bylo zhruba tak je tím řečeno ale bych si dovolil ještě malinko může dovolit protože k tomu ještě něco říct navíc. Že totiž to do toho těla jinak pod se na každém stupni vývoje jinak. se teď k musí zemi to prominou a prosím vás kdo neproběhl tak nemůže dal pokračovat. Teďka budu mluvit jako čistý duch který jsem přišel protože bych jiný jiný do obrazu nemohu použít rozumíte tady neměl povím vidíte jak mu mu do od ducha špinavý oné ale pro si na to ber ten jak od čistého ducha který přichází z věčnosti vtěluje se jsem do tohoto světa a vám teďka řeknu co ten duch za mu vší jeho ji a jaký jeho dojem o tomto světě kde se s tím dojmem vypořádává a on ten čistí druh. Jak pomáhá a on. Mít tomu nepravému který tady vytvořilo atakdále ve do do jsem by se jedovatou uděl pokud možno aby se to vy vyřídit tak když ten čistý duch jsem vstoupí do tohoto těla když na sebe bere od je v tělesnosti. Ale tak se musí smířit s jednou věcí že do králoství boží které v něm je začne od této chvíle zažívat něco ho. Ovšem ježíš kristus řekl království boží násilí te př. Největší násilí je v který proč ježíš kristus spočívalo v tom že on vědomě přicházel od boha on byl čistý duch. On si byl vědom toho že tam měl klid na věčnosti. A že teď na sebe bere rovný obyčejnou lidskou skořápku jako každý člověk ale že to vede k velkému utrpení a k velkému zastření pomocí smyslů a rozumu toho. Ničím neomezeného vnímání nebo soužití s bohem se. Takže jestliže ten člověk vstoupí do tohoto světa. Tak okamžitě vědomí které pochází soustavně od boha prochází tělesností tím sítem tělesnosti a co mně o z by jde to je ten způsobek. A smyslové vnímání pád z jsme si sil vnímáno se rozumově zpracovat atomu úseku říkam a prosimvás muset pro a byla by to musel po by také vykládat jo. A je smyslové vnímání bez jen rozumem zpracování nebo citové z otce a bere na sebe a toto omezení. To je obrovské omezení takže kdybyste kdyby ten duch mu za sebe mluvit tak by musel mluvit o obrovské utrpení ne musí na sobě pociťovat ovšem. E to není v křesťanství nepochopilo svým se že věčnost nebo jednat při živ kde pak kteří utrpení z počal se tady narodil a to je také naše ježíš v utrpení ne nadarmo pannou lékaři že to jenom z důvodů do fysiologických a dítě musí za křičel když při na tento svět a proto že si hodně dlouhou dobu v útlém mládí tak jak rodil se v říká. A neví tomuto prospěje dělalo mu to prospívá protože on se v z myje svým dostavit u do jím fakticky. On napřed jenom si ještě cítí toho čistého ducha v sobě opačně taky pro nic za nic kor kolika jenom z hladu. A tak tělem mám no a tím si napovědět že kdyby se náhodou stalo jako dostalo než případně. Že že ti lékaři mně vědomí osamostatnili nebo osvobodili od smyslového vnímání čtrnáctkrát za sebou. Vědomí se neztratila. Ale smyslové vnímání neztratil protože jsem přestal být bolest kterou mně způsobovali pociťovat. Čili oni osvobodili toho čistý od ducha rozumíte. Takže on mohl když jsem se potom z toho dostal tak jsem si uvědomoval něco co si normálně člověk do vydej protože tam přepadlo by smysly najednou o to je tak pravila najednou ještě neděl detailní byla pozoruje přesto rozvoje toho ducha ty jeti ty moje vnoučata co je to úžasný tím todle. Ale potom po mi potom to za těmito to nejde ale jestli do tolikrát z pomalou malo let tak ten človíček malým přišel na to že to co pro jiná. Bez pomoci rozumu do jeho vědomí bez on při rozum bylo vědomí že též správnější než co tam pro jiná pomocí rozum tady mamma matka rozumně jen na radila nebyla jsem rozuměl co chápal měla a nebyl jsem si jez pokojem. Tak tento stav nespokojenosti byl darem od ducha čistého zase dal dával jsem čtou oral byla zjišťovali strašně hodnotit a. jsem své aby měl radila matka bratr ještě prodělat takže sto shodovalo s tím vnitřním povědomí mimosmyslovým že to správné jsem začal dělat ano. vám to jenom ti ti k přiblížit. Tu skutečnost že člověk jen nemít ihned do do tou vězení smyslů toho krunýře smyslu rozumu nýbrž postupně. A že tedy kdybys začlo výchovou jakou věděl lékaři násilím ale být začlo podle kolem svých pu že že že by se o samostatně o duch. Jako třeba musím hnout ča ty s ním tak by se žasli co se do toho člověka sedět na moudrost obrovská moudrost vejde do toho pěti letech dítěte na čem do dospělého vůbec nevejde. Ta nemá co dělat ale okamžitě by definována v že by pro dítě nesou dne ano to ještě nemá na kodifikován to všecko smyslově horní jakože by to bylo správné. To ještě tomuto li nevěří v jako my věříme stoprocentně tomu co vidíme tomu co vnímáme jenom pro rozum zpracovává a to je jestli chyba ale omezenost obrovská omezenost v že když potom se děláme tu věc že v větev úrovní jak se mi napověděla sledu a my tou jednou se minou li to je vnímání tohoto světa pomocí muladhary. E usuzujeme od těch šesti sedmi na to nemůže dopadnout dobře na ale a jinak tato cesta duchovní která atd takhle začíná. Ta je z brzděna tím že ten překotný rozvoji který neb člověk prochází v matčině těle kdy za devět měsíců projde celým vývojem života na naší planetě že od nedělené buňky po člověka. Najednou tento tato exploze vývojová a v v v v v v přes z brzdí okamžikem ten narození tím že je tady číši lidského těla a a a potom se zpomaluje čím dál víc se zpomaluje be takže el v takových padesáti šedesáti letech. Ten člověk obyčejně že jako kámen ale není možnosti mnou pokus se svým nebudu živ. A není možno do něho bude jsem mít si tydlety myšlenky a ovlivnit pro ovšem na tam ještě nastane něco o to u může třebas v těch pět za padesáti může před cesty si ti čemu se říká od květ a to je ještě tak ale na citlivá dobrá a že se může vrátit zase k tomu zdroji snáze než kdykoliv si v ale tam se může snadno z toho hrou hlavě taky. To se musí velice opatrně zacházet tak by člověkem v tom přechodu ááá ale teďka proč se to tak zpomaluje prošli to tělo. Při se z povolil do určitý mějte víru ale ještě ho nebyl žil do tolik natolik že by před sil to šlo kupředu ono se rozvíjelo naše nepravé a to způsobilo v do z do kolu dospělost mentální dospělost citovou nic. A tamto najednou vás ono proč. Protože myslíme této dospělosti intelektuální nepoužili správný způsob z ne použili pro sebe a nikoliv pro boha bychom tento nejzazší okamžiku nejpozději v tomto okamžiku jsme dospělí mentálně a citově použili této dospělosti službě bohu tak bylo všechno zachráněn takle by to bez těžkostí a bez nás si taky daleka stylu operován dojít tak jakmile člověk dospěje vlivem ven. Toho že jsem se tady učí na tomto si od tohoto světa takže mentálně dospěje citově dospěje se tak by měl mít nejsnazší přístup jsem k tomu přechodu. A pro zpomalení které nastalo viz zase za než bylo. Všem to musí být ze tak dejme tomu ji abych tak řekl tele že ta dospěl by měla také snem tam dospěly na tak byl těch by zasvětil dojít aby jako nebylo příliš pozdě těl. Někdo nedospěje do do smrti mentálně smyly znám a s tak nedospěli člověkem je to byl moc dobré nebo moc špatné. Že to jeho mentálně dospělost byl byla pod sice na nějakou ústřední myšlenkou na boha. Tak je to výborné protože ono ji není mi je zapotřebí. To je jenom zjevně jeden věty prostředků ale když není tak není vám to řekl on na ku čili ten. Abyste měli před sebou se případ byl byl že pro kupertinského byl prosťáčky mentálně nebyl dospělý nebyl. Takže když potom uděl jež svírá neuměl ve fyzicky není pod pupkem svou dělání. Jenom tou touhou sloužit bohu se potom přežil že se do že si na kněze s ním do něho neudělal člověka o tom vždycky spojeného volen tak byl vrcholně zklamán. Aby nároky pro plakal toto dítě jsem tedy dospělé pochopit ve chvíli v čili nebylo jiného schod než toto ale že se nad tím tolik že mohu takže tolik stalo do spojení s bohem. Tou tím byl o to aby patřil bohu tak lépe řečeno. Tak to nakonec způsobilo vám dobře známo pokud není to on proč jednou řeknu když za ty dva roky přišel do jeho místnosti bylo plakal při na roky ono o jsou žil učit protože to není. A protože tam tu je. Nezná a řekl mu věřil před ty pláčeš že nemáš tu mi ku. Kde ten se může vše a jaký tady než ní. Dal mu tu tu mi ku že řeku ve lidský v tu chvíli dospěl mentálně.. Takže ono tak je možné náraz zhora aby za dospělost se dostavila ovšem k tomu je třeba veliká ho volá. Do se schopen jenom ten prosťáček proto například to dítě je. Jako ten petřík je tak proste že schopno takové pokory žen opravu dost věže byl toho nebyl schopen protože tato sama david jenom tak v výmysl. Že je zatímco člověk říká a to dospělý nejsou dost dobře schod. Takže když říkám pořád u mysl zem ho někam tou pohádkou za ve ačkoliv nám potom mysl neřeknu ani slovo. Tak vono přitom všimne v a ten u mysl do ten si z ona na omar je daleko lépe než tu pohádku případ. Třebas říkám známou pohádku o honzovi jak šel na tu princeznu ztracenou ven bez těmi bůh tam není ne ale byl po silnici zpívá asi kdokoliv silně se tak je to dobré že na pokraj les tady veta cesta končím. A se asi on balík bůh ty pod maminky křtili dědeček a říká že hlad byl žil z ku ven a teď dávejte dobře proveď to zač na ten můj mysl fungovat. dědeček jsem jednu nesli dvě pás všechny ku tyto normální pohádce není van povaze se rozdělí mezi buď osten nestačí dělat jak to do on si to že jednou bůh bude vše z hostu všechno men ale ne že by dařilo vzpomene a to jsem ti honzíku udělal projevit protože nemáš co jíst. jsem si všechny buchty snědl a honza říká tím vane dědečku. Když tělem náramně hrad opravdu bohatý se s tím jak prosil dlouho asi nejen pro něco mnou k bohu. Ale jsem neměl hlad jenom kvůli sobě nýbrž co měl taky za tebe tak na si tím způsobem že je to teďka jak svým způsobem o kterém nemá vůbec zdání. No to nebyl zvědavě než byl svět než nasytit když nemáme bůh klid a žádné jídlo a. On říkal no projdeme kdežto jedno jsem mají se dělo od toho bodu od všeho možno a pro nebude časem chybět ale v. Ty potřebuješ koně. Který by že donesl k princezně která se ztratila bez toho se tam nedostal tato oko nemám vědí měli já. A ten nejlepší ku na světě a on říká mnou proti budu vděčen. A protože pro jakým způsobem jak ty víš kam ho protože tvoje touha je osvobodit k li se v ní. To je po ježíš před v tu potravu přitom sinaj nesnadno ale bez toho koně dyž se s nedostal k jsem. Teď to jsi ty dělení najez se všeho chceš co tady máš ten toť tělesné poskytne on on nemohlo to je tomu v domě stačilo kupodivu podléhá dědeček myslí o nechávám tam koně praštil svého ku pravého a my honza si mysli na tak jenom vědního na koně tedy to opravdu nadto jsem bojem se mnou a on říkal mnoho ve do ranám na pád proto je vší ku podal nebo. Vykládal si zase vrátím tomu úmyslu svému při tom. Protože když člověk mysl. A tam mysl je schopna jdou či míry přivést člověka ten nesmrtelné duši ale on ten on jak se z další por dovíte může jenom potu skálou nemůže dál. Pak to nemůže on potom vyslaní jamu musím ale na tu stalo ten honza měl sám. No ale to nemají to proto ho dělá rovněž do našeho směle. Takže lidská mysl si rozumem najde směr a dobré jak to pro co tady dělám sami tadyhle tam z z jak když udělat nemohu než om ukázat měl tyto umím si že ve po vás sama o z krista. Ž v nechat na z toho koně znamená tu mysl nasytí velkou krisí ty věci vyslyšen a rozjímat o dělejte na rozjímavá modlitba dobra a bez by to asi ten o co na činnou dělá protože bych vám jako o chtěl říci že tento úmysl a to dítě pozná. Mně řekne ono se budu muset učit. Musím dělalo sví rozum mu to tomu napovím aby se mohl tak tomu co ty znáš o věku po své cestě přít to v pořádku to jak jsem mluvil o tom v tak školy v k v. Tedy to jsem skočil tím že jsem mil z s s s k němu se choval jako slušný člověk žil ve se za být. Tak máte dojem že to projev kosmického vědomí ne tak vysoko dnes nemyslete se učili kubánci nepotřebovali neučil do tam do nepovedu podoby šel za roky bez nebezpečí že by zemřelo z ležela a říkali když se člověk při nároky ale ne že by přešel li tak především si po tou o do tak se proč tváří k němu. A dívej se mu do očí pořád si ji měl co dělat pořád pozoruje bohu po kotel bude po kroužit tradice pravdivým ani v první věc a za druhé neměj strach. Jakmile že z nich strach on aby denní vidění své opory. A to ji za na kosmická záležitost mil to viděl oni pásl lék a to dalo. Když určitou barvu ale o by poznáte člověk země strach. Tak se na něho vrhne asi ležel mého když kost ženo. A ten tak taky když vidí že jsem když tam člověka normální člověk který nemá vůbec byl třebas hladoví u mysl ale nic. Co to dělat bez toho na toho ptáka jenom ze svých lidských s prostí. Tak ten tak se nedovede žít do toho člověka. Tak musím narodilo při z roků tam bych to musel dělat přejít do vědomí toho tak jak. To není žádné kosmické vědomí ale se jsem se dávno zbavil pocitu oddělenosti od jiných tvorů takže když mluvím s vámi tak si všimněte že se tajně dívám doprostřed vašich než tomu neboť tam se s vámi pro po lidu jo. A jsem s našimi svým ve spojení. A takže působení je takovou ale v ježíšku protože při tom jak sám vedlejší ale jak působí zvnitřku této hlavní. Tak jsem svědků působila toho stát v ka jeho vnitřní dělá rozumíte no. taky jak v své vyrovnat s tím jsou potřebou a protože se musí že od sebe odpoutá od všeho a přitom je to velice těžké namáhavé člověk rád třeba řídit či k a po o to byl jsem za příkoří viz dvě ale vám vám. Tak děl. Jsem to z opravdu nepochopil jsem jsem to řek dále nepochopil z ježíše krista. Ježíš kristus na rozdíl od indických zasvěcenců no v třech všímala každého trpícího. A to dítě je svým způsobem strádajícím držen neví třebas něco nebo tak měla k nebi.