Karel Makoň: 85-11A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. A kdybych tomu dítěti upřel tuto péči tady se proviňoval proti bohu je li tomu dítěti. musím všechno dělat kvůli bohu jsem ve službě božím nevěří větu dítěte když je to vykládám v tomu vnoučeti tak dybych to vykládal tomu vnoučeti -jenom kvůli tomu vnoučeti to bylo špatný to by bylo strašně málo ale i měl by jen toho věčného ducha. Který tíhne k osvobození rozumíte a tak mu pomáhám třebas na sobě a komu když on to nepotřebuje dal že jsem vás to byl kou abych tu živou tohoto života od něho z dělá dne a tím mu usnadnil ten postup kupředu vůbec ježíš kristus ne podceňoval těžkost indické když matka pláče nad synem který zemřel u on dal. Mu pomáhá. A tím že ho vzkřísí třebas své zázraky děl nemůžeme a proto neradil byl dělejte zázraky nýbrž plačte s plačícími založit zračit úrovních čím jan si může jíti které něco chybí že podoba v člověku plačící mu to o potřebné a jástvím musím žít jak jsem si od něho oddělovat čili do potom není samozřejmě těžké na tak že bylo by nemožné se dostat na tom byli roku dál kdybych před si že o. Jednou bytostí od svých do okolí. To není náhodné že mám ty dětí žel že se uměla rodiny mám dispozici že mám na určité povinnosti jsem to je povinností kterou musím teď brát z rukou božích. Chybu brát dokonaleji než jsem to dělal před tim podruhý jestli přede mnou bude stát taková povinnost bučí že ti toho vůči tomu je třeba dobro nad tak dám přednost tomu-té povinnosti vůči dítěti pochopitelně o tom není pochyby totiž to mi dělá strašnou potíž eště dodnes se považovat úklid chodby s hadrem v ruce zase nebyl v jako pro tu kázeň kterou on tady dělám. A ono to musí být v dej mně důležité v v v v v v on to musí být stejně posvátné v ní. To je velice obtížné právě takže jsem na neštěstí nebo naštěstí jak chcete nikdy do kláštera nešel a musel se nad těmito viz vypořádat a za pochodu byl s životem cítí kde lidmi. Takže veškerou askezi kterou jsem dělal do při dvou let seděla uprostřed společnosti lidské nese všemi na nad námi ve společnosti. Nebyl stroj ženeme ještě mám vůbec. V mladosti lidské nerosty pozemské jsou všelijak dobrou vola ty všechny na tady dr jako ty ostatně li ani byla otázka odříkat své nebojím po o or nějakým způsobem tak se po jede třebas v rozhodující době od roku třicet tři do roku třicet devět jsem byl v praze v podstatě. A tak jsem měl možnost chodil do národě odívat zná. jsem nezanedbával ani jednu oporu na dně nu pořádnou budu v naro míval ne on prosí za správné se vzdělávat. jsem se vzdělávat or v tom ovšem že se ten zbavili opisem podobno důležitý jí. V tom ten byl v domě takovým způsobem že jsem tam studoval do že nemusel lidsky vyhánět protože za dělali né. Kdežto ostatní se třeba byl nějak jednak tím říkám vám to váš z toho důvodu abyste věděli že člověk nemá podceňovat že musí intelektu že nemá byl posila žádnou při dost se se poučit z dělat citově dospět. Tom vyznat se v umění rozšířit svůj obzor to všechno to kde on nic z toho nestojí proti cestě k bohu nic. Naopak ji vrcholně doplňuje. A musím říct že kdybych se byl tam také nechová jsem nepochopil co je to askeze uprostřed lidí protože se to to kdyby byl jsem se uzavřela kdyby byl nechodil po divadla kdyby byl nechodil do při lin nechodil poznal že jsem poznal pro tu dobu v celku byl o to proto proto chu všechno čeho jsem po pochodil ale to se mne váhal se po nově k smrti bych tak. Řekl oni na bych to viděla bych si všechno omyl něco ověřit dál to jsem taky stydí to všechno jsem dělal záměrně abych rozšířil svůj oponovat protože jsem si myslel že není správné být si když jsem dospěl v být prostoduchý na cestě poznání. Jsi poznání musí mít vyrovnání duchem. Ne abych víte podceňoval rozum to nesmím si dovolit. musím rozumu dát tomu patří citu dát tomu patří aby mu dát mu patřit to není to je jinak živé neboť na jedné jediné v tom musíme umět skloubit to ne tak to musí to opakovat se mi to podaří. Kdyby totiž člověk tohleto nedělal tady musel z toho že ta u al to jsem měl zakázáno to jsem po rosa nesprávné příkaz prosit co se musel prověřit nebo nechat prověřit v tomto světě ano k bylo to pro mizerně ale ne protože bych je ono co by to dívala než skládal zkoušky pochopitelně svým anebo než se učit ne. Ale buď mu to za to pranou musel jsem jsem tím říct jsem. Sama sebe nebo své náklonnosti nebo svého od svého odporu ven. Protože z výklad ze svého odporu své náklonnosti a přitom se rozvíjet sousta. Že k tomu aby ten to škod co neví co nejdříve dovršilo pro čemu na říkám dospělost mentální a v tom musím všestranně pomáhat v říkám pochodem v doporučil kdyby se se na skal vět podívali pokud máte možnost vaše víra je to ještě budu dávat ale v praze nevím patrně taky nevím ale to byly taky o na dával jen že to co byla prosit a sice republika vždycky. Ve mně taky že by mu přinést že semen je dům blaze el v ní. Napsal vnějšku ven napsal svých sil hru zákon věčnosti. Viděl strany jiná. Prosimvás jakmile se někde u víte napsáno na programu je přes na to podívat v pro pro tak že by že děly. Komunismu bezvadně provedena čich na činna. Tak ten člověk něčeho něco zná po to návodné přijde zná. Ale toho tolik že to všechno usazuje na pravou míru a končí do ti způsobem tím zákonem věčnosti že tady nejsme pro sebe nýbrž pro lidi. Ale že to nechápeme a nenávidíme ne tak zen od pochybuji celistvý život pro své rádce. Takže to si to se tam kdy se při se opravdu jsme si z oni si netroufali lesk tak to byl masy jednostranné ale on je vidět jak je to zajímá a co si ten hrůzy z dovolil v s v k. Žádný náš byl skladatel takový her tyto nedovol po smrti. A tak je tam vidět že zemřel na tak protože tam pod od a tak taky pořád mluví jo vy víte li o podstatě tři postele za jede leží jez na byl žít je ten toto or fakticky. Čili to neříká pro toto poznal poznatelný taky prostřední byl někdo třetí který se lidem než chyby. Nějaké to taky byli věk které umírá a ten je v tak dne a v chyby byl chyby. E tak to tam věk ono mu moc to nebudu vykládat protože by za to že se podívat neviděl jsem tam na programu u vás že nevíme a v k v. Be tu ta se měl položit takhle že když my tady žijeme na tomto světě. A jsem posedlý různými balíky jo a považuje se v tom tak že po smrti. A to potom tak duše která nemám o tyto do toť tělo. Toto co se děje s tak ze světa nebo eště něco navíc no vodpovim zatím tudleto podívejte se jak se nám nestalo říká kdybych směl mluvit zapřít tak k tomu musel znovu dovolit z pozice čistého ducha nad tak bych říkal a jakmile se člověk narodí na tomto světě tak se dostane vlivem v to v mys. Nového vnímání do extáze to extaze která probíhá po celý jeho život do smrti co je to proč proč on na nebi zase tady něco co je v ní. Že on se dostane mimo extaze jen vymýcení se něčeho jo co zastane z toho svého být pro volného všeobecného vědění povědomí spojitosti s bohem k tomu on hozen jemu musel tomu vědění a jsem ve o tomu tak je to se nazvat extazí ano. Jestliže tuhletu extázi. Potom jako to co mi život těla stal se co z naší česky životě on dovrší tím způsobem že z zapírá svou vůli jak as že by bylo mně navozeno uměle. Ale tak doroste další stavy a na úrovni. Z této vyšší výtek zase opakuj novou tam před tam že již jich zase padá zřít protože člověk jako rezignace ničit to zase upadal do povědomí toto světa ale odtamtud něco odnáší ve že se to při to se pořád zvyšuje jsem na to na malou obrázek to je to v tom komentáři všechno vysvětleno to jenom ve stavu klidu citovost musel to v tom komentáři věčný a no. Ale jestliže přečká těch slovní extazí tolik. Je že tak úroveň této extaze je trvale prosit cena vědomostmi z těch že jsem že se dotýkal boha. Nebo představy o bohu. Tak povýší úroveň tohoto života tak že nemůže svými další nebo nebo co je další extaze a k tomu dalšímu letu ku neboť se tato extaze úrovní polen protože ono se přiblíží k. Tomu se k němu živou protože on vlastně nepotřebuje u parou od svaté aby mohl samovolně vnímá atd. Let pod komu z dělo jeho věčná podstata se tomu říká nic vší horovi do kost na to je jisté že si budu komentovat supramentální z půst. Od jednání ano za myslí je něco co bez našeho přemýšlením nám ve na pomoc v tom se musel k tomu nic uprázdní jo asi tak. Zase budu z mohu si to přeje pokusím se to vysvětlit tak jsem se dal jenom čtyři poslední kapitoly toho opřen o spisu ale stane na to obsaženo. Vrcholně mně přitom pomáhal takže myslím že to co se dobře. Kdybyste se nemohly dočkat tím nic tak si aspoň o prostoty posily jsi kapitoly toho malého překladu o a tam se to dočtete v mistra. Že to syntéza jógy všem jeho doby do kost postoj s říkat tyto li tomáš našimi no a teď je v jestliže tedy potom nepotřebuje člověk ten tělesného vědomí které by do vyvinuto nepravými já. Tak nepravé se s po nich tím pravým vytvoří jednotu splyne s ním nebo v tu vědoměji nebo tak nás to vím z čeho spojí se s ním jsem není tam předělu není tam pro sporu mezi nimi amen padá se z toho tak pak z kde jsme nežít dříve ale. Takže ten to jen ba ho sledoval nebo ale proč je tady tak je to jenom k tomu budu o svýho mu byl jsem se s litovala být budeme ako ten věnovali která v něm se nechal trvám sta tolik zůstal ve jsem nebyl v jo. Tak tak je to asi z na tomto svět a to že po smrti. Tam když na to je ale tak situacím člověk se o to pro spojí onen neztratí extaze. Ale toho toto do toho vstupoval mentální spojení nastane člověka. Tak ten člověk se ocitne se svým vědomím propojením do astrá odborníka jo ztotožní se ale okamžitě astrální o k jem a protože astrální oni že smrtelně od o to tak co musí s ním do sloučit o to znovu upadá do protože konal jsem na poli na poli vědomí musel o vědomí nemá boji a to pravil návodu musí živě tak se může při vědomí to že ta nakonec na druhou smrtí jak se říká. Mu to protože myslím že ano. Tak nedokončí ale manželka říká. Vyš jenom nežili pro jiné pro tu musím říct to neříkám nevědomě dělal šli protože v tom co jsi dosud o tím že krom po nebo vnořit do od byla nadmysl ono to bylo na s a vono ho to protože to jsme si provedli před smrti že jsem se uvedla do toho posmrtného stavu a neměla jsem toto tělo nebylo pro závi vám příklad svým posmrtným stavem zde na světě jsem vás před smrtí tak to šlo tak jde kupředu tak ne. Tak to způsobil hlasem posmrtný se přesvědčila byl brzo o nepotřebuju toho astrálem o tak abych. Sto aby ztratím přitom jenom v tom že mistr nevědomým duši a podívej se na to jak je to a kdo se málem říkat teď předvedu událost našeho mládí třebas a předvádí událost našeho mládí. Na poli nebo vám dětmi a díváme se na to z pozice vzdálené asi o nás to pro tu místnost ano je ale za to my dva o vás to je veden jde a my si děláme pak to co vám tam od ten stav pomník na nadto v našem mládí že že nic. A jak se podívám ranní co stojí vedle nevidí. Podíval se na sebe a nevím co tak pochopení že svou duší do vidím duševními smysly dovědět a ona také tytéž smysly navíc oproti mně může ten obrat předestřít že tady přeci nemohu znal. To nemám schopnost protože překonala kým je smrt. Je to něco navíc takže ona se může pojednou v atd po smrti jsem v v nemůže odvolat tak toporné pomni vede potřel nějaký čas abych se co to to dobra oné. Ona mu je potom ve ukázala byl per tutéž co neřekla abys nemyslel že jenom mi o s mou si také před si z tomu těžkým mohu těšit jako duše jak ti ukážu pojedl své cely a. A popadla ba rození spící cely aničky v prvním tak že my před na obličej před co čela a ale podívej se na levou váš aby vám na pravou z vás se tam nějakou děláš kdysi bylo pod jedním prodělal školy mají a teď se oni byli na vás svítí který praze bez ztráty času mně ukáže známým pro mateřský za krokem u ty se eli na to nemají tu jsem před tím. A my o něm vědět čili jak je ona on jakou vám volnost protože vše tak je to je tak i miskou duší když není vázán no v těle. Že udělejte toho abyste byli vázání tělem aby čistou duší třebaže smrtelnou pak máte všechny smysly pohromadě že měla za to jenom to že nemoc toho otcova do vás že se vám v noci s bili a jakoby se probudí. To začnu být živ na astrální úrovni rozumíte tak vždycky žid nesmějí předním jsem smyl teď přestávám s nýbrž tam žiju. A v tomto stavu po mu třeba vzít toho svýho svou čát kor do náruče né. Astrálně že ono ono po téma jsem se tím od mu o tak o toto popsal kázat na tak mu taky ukázali podruhé pokusu pokrmy z to nepodařilo a jsem po ono co o tom proto o to o tom proto obou všechno co on zažívat toho co probudil všeho bylo v tom protokolu mým z to on taky zažil kdo je napřed že to oči on to taky zažíval v on to nesmím. Byl pro něho taky život je to možným u toho model tvora tak je to možné li u nás pochopit ale je to zbytečné toto dokázal protože jak v nebo jak je to poměrně těžké pro před ježka se takle se setkat s manželkou v ani se o to nepokoušej v abych se s ním setká jak jak je to tak těžké tak tak je to nechtěl setkat se o to tu tedy s omyly protože ona je svatá. S radou o na mně pomáhá rozum byl ho radu mně pomáhá daleko více v manžel tak jsem od orat takže její mocí se s stýkat chápejte ani si to nepřeju než potřebuje mně pomoc tak je tady dělat pomáhá natažen potřebuje pomoc ten přidal vědomost nebojí tak je po a. O na domu a stačí tam jede rozsvítí do svých že chvilková a oni si z ani při duálnost dítě do výkladu ono mýho nebo mu řeknu co potřebuju mu na to se stalo v případě takže v že jsem tam nejnepatrnějším nepatrný a tak voni si o bylo že tam kde proto že to mám jen do z víte no tak oni jsou chopí dělal tu si s ním zakládají jak jak je zapotřebí jak oni oni by mají tu přednost proti víme manžel se nebo pod tím mně nebo dít komukoliv z vás že vědí co dělají. Když si netroufám odporovat. Č nebo zbytečně tón ne že by bylo tuto dostávám ale je to s je to je to do od ale protože oni by se daly je to správné. F. Tuto otázku je ten život posmrtný užitečným jsem tam nedá musí dělat pro spojení s božstvím. Vel nemluvili za vás ale oni za ostatními vím co děly ty pro spojení s božstvím co dělají tady na tom světě při byl živ vivo o li ježíš ale vůbec nic a k do užiteční z toho a tak voni to taky řešení tak jako jako my tady či ti z nebe ne tím ho aby na dívku vidí li si na to. A hrát tak podívejte se nic tam visí se především tu beznadějném zažívala když totiž el v tibet byl prosimvás tady. To začněte li k když šel rub pustil mu ho protože je. Kdo si taky v je že si nevědomi do mezi do vystavil nebo že jsem byl říkal ty ideje který vámi jednou dneska vládl od ve třebas snaž se taky nevědomost čili v s námi než setrvávání. Čeho nás odpoutávají a posel za jiné lidi onoho platí že neodejdeš odtud odkud dokud po si měli s že nesplní nesplatíš to je jako převtělování večeři hospodin za nás někdo jiný protože není tady v není tedy oddělenost jednoho od bude o to není dána spravedlivost. My se o celodenní kdosi někdo někde za mařil to si někdo taky vypít je on si potom myslí že to on tam a učedníci panně přitom nechávají nevadí to je lepší že cítíš do zpovědník osobně. Ale pak tělo takže ty ideje tady jsou a oni se na boj musí ze sebe vydat ženo teprve pak mají právo odejít na odpočinek těla. Že když třebas chopí tak i byla v toho člověk ji strasti výšek jsem odpadl jednou ní. V své ji ději nějakýho chrámu ne ve tak jen pořádku on tu ideu líbí je ano. El to bylo nej vidět se u toho ježíše krista že v tom v jednom bylo jen kolik satanášku to bylo idejí najednou moci ideji najednou protože mu nulovou nově on je všechny vrhl do vepřů rozdělí je rozdělil postupně aby každý měl nějakou tradici tady byla od li ano aby se nevrátili protože jsem do moře a utopili se se také ram kázal do s těmi vjemy vypadá posmrtný to byly. Posmrtné jediné co nebyli by byl toho člověka byl posednut nějakým minulými neboť on říkal vtěleními tomu říkám bolí při nebo tak nějak. No. Ž že to byla těch idejí člověka tak řekni způsobem do přemluvil dané tak jsem se zbavila toho člověka on to je posedlost mně říkal řekla ale jsem moc k tomu náboj neubral a takže nebes protože ten náboj zase někoho se padne povede ale když to člověk prožívá celým životem ne jako sestává. Poznává v tom nějakou karmu ne mýho života a na. Tak je to rodinné tomu se ten závoj se dělá to řeknu na případu nějak do richarda když je vidět po smrt než domu k změn pomlouvat. Ten člověk ten byl na pudu těla ochrnutý že dost od mu k jeho vládneme mu to nějak tak byl ochranu po svět tak nás je úplně potom ten strom takže vláčen se chudá a měl strašným bolesti pravé straně těla se tu tu no vůbec nedošla to na zem a nějaký pán nesmysl známe jsem jsem potom byl choroby nechce a považoval to za skvělý příklad něčeho se jak člověk prožít. něco čemu říkám minulá karma jo on říkal bych toho pána boha v z za to dělám tak li to na na dávám po rovnou bolest kterou má. Jasně může potom miloval potom jako bude nemám tak zase do mám rád dali když k vám tu složkou bolest tak ostrost dělají mu za to to co na něco dopustil z ale vím že jsem se že jsem vinném protože jsem byl nějakým by na darem tím který způsobil ničení nebo z mat asi miliónu amen su no byste možná na tom byla. Na znali jo je to historická postava a to mně bylo ukázáno že tomu tak je a že tolik trpím tak že to strašně málo v tom bohu milion mrtvých ne jo. Že dodneška to událost není vím řízena svými janem pozorní vás ten náboj tam ještě je ty tam není co dneska dělej ve světě co no ale to řeknu mu pásku protože to byly do politika ale jsem říkal pane nižší kdybyste si měl to všechno vypít že jo on umřít nechat umřít ženo vzal být ví. Ty tak pět do odtud před pro tuto to dole na konečné. Také pro z není u pána boha a to jsem vidíte jeho láska jiná on je schopen odpouštět na to jen o dost omylu protože to není třebas se hnal ne v protože on by byl po neslevil z prosto věděl o také do protože to věděl že to myslel že to o a potom měla co v sv v z od se v st. A říkal staneš krisí my musíme je dost čili toho že přes spojení vědomě s tím milosrdenstvím božím že pochopí věky milosrdný. Že milosrdný i vůči nejvyššímu hříšníků že nikoho neposuzuje v že to vaše pojetí tě. Je bez ohle nejen vůči bohu vůči jeho lásce ale nemůže by také bez bohem atd tak se oprostil pro si dva roky žil v jedno hodné ve mně řekl karle je v jsem dneska v noci poznal že bůh že na se v v jsem říkal jak toho byl pro vás nebo. ji z říkal bolí ten ví. Ale že nebudu muset trpět tolik že jsem si myslel že tomu ten něco odpustí žil v že v správně si říkal že kdybych měl všechno odsloužit co jsem tam by byl že by to nestačilo to moje bolest to moje chromou své mistrem to jenom malinkým odvar z toho ven tak byl prosim to ježíš musel jsem jakou trpělivost říkal pane si v v pořádku. Tak dneska zkusí víme kůži protože jste pochopil milost boží a že se mu protože jste ochrnutý na jednu nohu. El to není v rámci milosti boží obsaženo tam něco jiného co měl vaše zdraví obsaženo an ne tak chrám most klidně se naučíme na tu nohu stoupnout on nemohl dát patu nám znal on ve shonu v onom musel se tak se národ nebo i do bez na zem takle postup měl tu nově ve do nalil viděl na zem a říkal řeč jak se s čím ve u dejte krok tou u toho kterou jsem o došlo povolat prostě. Ten člověk od chvíle chodil. Ale myslel si že jsem to udělal na ten zázrak není pravda ten zázrak proběhl u nich u něho ono s tato to jenom pro poznal takže jsem věděl že bude chodit rozumíte. jsem jenom cestu poznání jsem domněle zázrak v co jsem poznal nesprávné mu do prozradil. Že mu odpuštěno ano čeho to nadával na pána boha nebi přetaví vtělení on byl zbaven toho balíku se jsem si toho no a na těch bylo mrtvé lid od do vršku jinak víte než jak si to při co se věří na převtělování. Nech toho šly kdyby ježíš nechal si u čili jinak úrovni dělání zázraků v el tak byl přestal si vůbec neví do protože ty zázraky víte se dneska nedělo. Protože není zapotřebí jich je to bylo pro ty učedníky aby totiž uvěřili že to co dělají není z nich nýbrž z boha v proto museli po tři roky dělat zázraky aby věřil to pomoc od boha rozumíte a potom se museli toho zříci. Kde kde vlastní spásy i to ježíše krista i své víry všechno z krav protože viděli potupně umírat svýho mistra tak s tak. Svým přestali věřit i na vlastní spásu ve na svém. No a to všechno mělo z ten smysl že nám bylo ukázáno jak to cestě vypadá že víra nás z přivede třeba zázračnosti to učili šel si můžete přibít. Ale dál na kříž ne k tomu znovuzrození tak jiné a k tomu k tedy přestaň ducha co to taky není do vlastně na nutit k se před tím že mu nesmí silami na nás na to je málo pro mi jako potřel neví svět ve tak jsem si tak je to uvedl na pravou víru. F. Temnota je říkal jisto lidskými u dají ne před mužem jisto lidsky koho není. A to je nějaký že měl liška z prahy. A vždycky v těch vyjdete byl zapři do ky že nezbyl kraj no jsem říkal neomylnost papež k jakkoliv vykonal teprve roku asi na že si na žes on říkal ne o na co jsem bez za vším a tak v nebo třeba ne že kdo se děl dale bych ale vždycky to byly batři roky me ne ne li za tak jsem vám nebo stoly mluvit nebudu protože se jenom kom pro mi k v. To potom o o tak vyjdete v na který one dosah jo tedy nemoh studovat. To jsem potom mohlo se přesných letech nepřesně vizte vysvětlení věří v nezřekli mi říká že. Mám v duši. Jít i ze svého si k bohu se každý tvým životě ne ve spánku jako všichni ostatní spíme a zdá se nám něco máme za to po pleteme jeho dohromady vědomí kdy do z tohoto světa převzatým z obrazu se vzatými z tohoto světa se tak do je do v takle li se člověk stýkal s mrtvými tady oni z toho nezoufal mu tedy do protože bychom tam za pletly svoje představy s tím co mám tedy z dělit. To by nebo ještě v tedy z kasta se jen tomu je úplným nebe tak takže oni našel manželka mně říká prosím nestyděli se stanou ve snu. To je velice náročná nýbrž v tom stavu do vědomí které mám zde na tomto světě astrální a vede do opravdově židů jako vy žijete opravdově tam nadto si tak se tady probuď a tady začni žít ne s nimi dali ve by mi tady vezmi do svého spánku. Opakoval plni málo když jako. Čekám tak mu o námět buď o na mně tam bylo u nebo se vám probudím a to světě ale když jsem tady například mezi vámi jak se nepotřebuju tam probuzen jen v tomto novou ven tak mi ji tam za něco jiného v takže to snáze se svým setkat takle při vědomí zde než čili když to není v tom co muselo se probudit. Že v tom stavu spánku vlastnění jsem me vědomí nebo u me nemohou vládnout svou vůlí než pane a. Neni ale žádoucí se naučit tomuto vstupu do tamního života protože člověk tady úkol žádný úkol nemá vám že tam roste něco nový nám to je úkol spíš který spočívá co jste si koho mu mého poslání totiž ty věci mám lidem vysvětlit a. Kdybych to nezažil tak to jsem na mohu. Takže ten vím král a když to nemá deníku že to tak tak nepotřebujete se začli žít jako jsem se dovede vzal o jsem tak ona za li si není to o ze že to několik pravé křičel za semen v tom bylo do toho se pro teď zase za řekl jenom do jsem poznal ten můj život stal toho do slovy se byl vrhl zbytečně ale že jsem do toho. Takže jsem se mohl poučit o tom co dělat nemám nebo k smrti ne tak co dělat ten taky mám v tom co z toho modlit. E tak není komu se narodím v se tomu učit jo není to pravdu. Tady máme úkol pane ostražitý ovšem když potom se stýkat že nějakým třebas svatým tat tak musíte se naučit tam z žít na úrovni jste ze které z nebo se kterou bo ve které jsme s ním s při dáte takže mu tady brali spánek nikoliv běžný nade boží nýbrž život na úrovni kde jsem se setkal s výmyslem kde po povídal ho může šel duchovní sílu a proto byl spala on mnou do pomoc slovní. O po ho tam o to se dohodli s a malování toto než to ve tím že se prostě jiný vyšší stav vědomí než tenhleten podobny tomu že si žijete astrálu vědomě a ne tam jenom nesmíte. A tak tam roste přístupní svým vědomím tomu vědomi toho mistra ten tam musí vstoupit když shora daleko vyššího on o tom astrálu nežije koho se tam přijde podívat kudy tomu že k tomu se schopným třebas s setkat. Umíte nikde víš a tu a v tak to není dělal to si božím přeci otec přivolit co nejvíc no pokud to neni jiné. Zvědavost rozumová rozumu potřebuje tomto spojeno nebo překážely tomu nejlepší případ. E ještě. Pokud to je jenom tohleto tak je to hledání království božím že to puzení vnitřní abych že těm věcem rozuměl bych nemoh se o to jsou moc jimi řídit tak je to co rokem v pořádku ale člověk neví co potřebuje a to jsi ty to je to on si myslí je li toto pod toho ale zatím byli prost si teď to vůbec neznal jenom jednomu vadilo jim to je ale aby mu do těch kterým to vadilo že tu znali rozumíte. Protože dejme tomu od by krás ramakrišna když že ten založ do koho světce který mohlo by jistě dva roky. V vtělení tak zesmutněl že mu jsou mi velice vysoko. A ten tanečník který mu kynulo tolik životů kolik bylo listí na stromě se zaradoval okamžitě to bylo zrušeno se učili tohoto dobra ale křičeli přesto je když těle by předvídali těmito bylo správné že v prosimvás nesou velitel mezi tu ústřední touhu po království božím něco jiného nekomplikujte si věci jak to při jak to že jsem nikdy netoužil stal potom aby se o věci něco dověděl nikdy ne. Aby byl toužil co to je tak jsem jsem dostal svou poznání. Jsem taky nepoložil do vím ka po spáse ni je toužit nebudu koho a proto jsem se proč o k aspoň přiblížil ale kdybych jako byl začal toužit. Tak bych musel pro lid byl u ztrátou víry napřed. Berou se touží protože pro toho po osobní spásy je mu touha nepravá sobecká přivlastňují svých si měl z toho pro sebe pracující ne to taky to se to co o tom byl napovídáte a to být cesta od sebe bohové od boha sobě rozumíte o o sobě co neví z toho dostat to ne o pak je správný rozumíte mi opak správný tak pak tohleto co to otázka je špatně. Ta nemá o kus protože se nemáte svatý přijdou v takové míře jako to co vede je to u nos že kdybyste dostalo z ty vědomosti ve větší míře než jak je tomu se tak jsem z ale na odejde toho toho. To o ten jsou vešel dal že jsem na to nestačím o odešel by se o toho jo. Čili se při tomto si se zdál neúčelné kolikrát účelné jásot naučeném není jo. Dal tak do li ji. Nerozhodli do o tom co je účelného čem je účelné jednejte podle toho jak vám to příde. A do čeho jste zasvěcen bez své vlastní vůle. na cestě poznáte onou věcí než jedete tomu síly. Tak je tomu tehdy dobře když se u toho dostaví se za být. Ale vím co způsobilo například znalost tak zvaného předchází duch není pro to jak to do toho a kdybych to na omluvili tím že toto pod propojili atd tak i pro sebe abych nedělal chyby aby do oko chyby kterou jsem se konvenci let tak bych to o to za správné čili když někdo někam de a i na cestě možnost oni že si okolí je veliké nebo se o toto nabývání vědomostí nad o cestě. Nedošli se to u line on se bude o král aneb bude kupředu mistrem ale když nic neví ale když když jenom upření tomu síly ještě neviditelnou volal který duší dáte tak je to cesta vždycky rychlejší no na příklad mistr indy vůbec nepoučil žáka napřed v ničem na pro stane se budeme jeho vůli dělat ve jeho od jednoho čakramu ke druhé boží vůle moje tělo s ne. Otevře jsou mu ten čas krám o on pochopí jenom to co z toho čakramu vyplyne oddálit o to se potom další dotaz podobně. Ale abys jako obracel po přírodě kolem kterou byl byl to tam není tomu složeno letu správný. Takže když ten na člověk že nakonec ze sedmi těch lotosů let tak je proti takovému mudrci který touto cestou ve lidé nebo jde za touto cestou ještě dal hotový váš. Ale nevadí to nevadí protože nikdo není schopen všechno zvládnout. Důležitý je ten síly ne. Takže máme třebas i mezi učedníky panně ten který ti rozdíly mně svatým pavlem mám mezi třebas svatým petrem no svatý petr by se byl těžkost o na takový je když to li sil. Pak na těžko napřed jednu dva jisty všeho tohoto li z ale hmotou žití z toho asi neuměl psát pro čitta ne. Takže tedy pro tu markovi ne jsem popsal jsem měl ve jménu toho petra no ale za vše nebyl schopen toho co třebas se svatý pavel v k k k k že by člověk učení k ta učenost po v tomto případě nebyl dělal protože v za přelil do toho křesťanství jsou poučování bližních ale do doby než se dostal za toto velice brzdilo že dokonce zradil kristem žil. Oni příkladné že nejsem slyšet to je mi lepšími který vidíme třeba od těch samuraj již že to jsou který po do mysli mým takový. V zen buddhismu že když nejsou nahoře nad na ses žes jen z hleděli co mocensky v něčem že mocenské na lépe řečeno tak veden třebas jsem mým hrozné vás věku byl tu poslední ne to by samo roven ten člověk po ze se nejde to nebylo od nezasvěcených vidíme že ano to bylo ve jsem lidmi vedeno. Oporu ze žen že jsem do po na čtvrtém stupni ne z těch sedmi no kam provedlo rozlévat mu to že on by že se na cestě k nebo hledět vytěžit z toho bodu kde právě jsem což nejedná pojem špatné. Tím se to jinak může ovšem tak plán boží protože to bude boží ani vlas z hlavy a to je pravda že bez vůle boží se nic neděje k ale než. Kdybyste je v všemohoucnosti boží jsem se dostal blíže do vizte řekl on si se hlas z hlavy nespadne. Bez vůle boží ale vytrhne cesty vlast a od svého na zem a dávejte si pozor co při tom víte o vůli boží vůbec nic. My se silami jsem byl když to odrazem aby byl byla na vůle boží kde jsem to na co se mi to oni nevíte oni nic. Maten nestalo sám by to na nás vás do měl na zem těl čili tak je to je tato všemohoucností boží království boží násilí trpí a tak je všemohoucí že v tomto ta trpnost v ta. Trpnost boží vlády byl přitom nebyl tak v při obrovské tvůrčí aktivitě nebyl by byl zároveň trpný. Tak to za pro na nezvládne to byly by to ani nestvořil nad protože stvoření je an východiskem dokonalosti do nedokonalostí. A tam by se mu to proto smyslu že bych to dostal do dokonalosti nevrátilo kdyby on jako na tom že tam ovšem lidsky obrazně kdyby on zároveň nedbal jsem na rovnováhu mezi trpností aktivitou. Takže ona dejme tomu musí trpět toto si od že musí trpět úžasnou mu aby toto nedokonale všechno mohlo existovat a to měla všemohoucnost že on o trpí. Takže padají vlastně byl do vůle rozum je tele a před světem dovoleno máme zde bude v tom jsem trpný stav v její jinak našemu co voni právě jinak ano představujeme. Že ona o tom lidskou představu i tak jak to vím čím je to vršku on do je to je to řeč staneš. Tu pouze lidsky ale my to málo o něco málo jenom mým řečeno není to tak dokonale by to mělo být v ky jiný tvor umíte ž po to je že se v takle na to od bytu rychleji. Že. Existují třebas podle zkušenosti indů středu u od vědomí se mu úseků které jsou pod v. Nebo pod tu s vědomím které není úsek budete je to je komplexní do kterého jsou nějakým suso za o klid co se v těchto se mu úsek tam zahrnuto ano a toto je všechno vládce nad všemi těmi úseky na po spojoval ono na takové pojítko one pojítko člověk to jedno co ten úkol volalo byto bylo k tomu řádu hodnot zasazeno jedno za v v v v v v takže pravda atd když se ve nějaký tvor dostane do stvořeného. Budete tak podléhá napřed tomu není vyššímu vedlejší zákonitosti ve které žijeme na tomto světě a které našem případě je povýšeno vědomím o tom co zažíváme kdežto kamene je na téže úrovni jako jsme my. Tam toto vědomí o tom co zažíval není obsaženo ale on neví co takže na tom světě na tak dále nemá kam vědomí s tím spojené. Ona se mi na vás strašně mar konec možného opomenout ale ne. Že člověk to vědomí o tom kdy žije ale tak ho to ta mu to umožňuje taky si vylézt na stoličku a o.