Karel Makoň: 85-11B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. Protože jsem ještě velmi či ono dovede vyšší za rady do vyšší nějaký úrovně zákonitosti. Aby do pohledy a předal bič ku do vyšší úrovně za kristus to sta no svaté koly se může stát nějakou dobu v ale potom to co musí z lest ale tak sto tomu nepomůže před přesto nadbytku. On tam jenom s na kokr se vrátí nazpátek no patří jsem je za ty patří jsem do našeho světa e takže platí že jsou vyhraněné zákonitosti pro každou úrovni vědomí jak říkají pro středu úrovní vědomí ale shora domů se poklad ne tím způsobem že by se muselo poklad se do bič ku ve vyšší úrovně na nižší nýbrž odtamtud je to jednostranně mu. Jedné jsem směrem dolu jako asi ta moderní okna ale řekněte stává z z z z vnitřku navenek vidíte a z vnějšku dovnitř na nevíte že. Na takový ty v že na světlo okna ano no tak tak je to tady v tomto duchovou taky takle nějak podobně. Že zhora jdou oni vidí že my jsme například nevědomí božím obsaženi všichni že on o nás všechno léta všemohoucnost a přírodou od tak do lázní ale nastavuje pro smyslu že ten vlast nespadl on bez nebude nestane nebo v tom v jeho vůle to tak je rozumíte. Ale co my víme od poletuje věcech nevíme nic za tím způsobem nezasahuje. A tím zasahuje protože kde by se to jako vymklo tak tam to zabrzdí jak na to aby se tam nechá volnost. Jo atd tak ano v mluvím o něm jako o člověku od všechno chybné. Po dokonalé bytostí těla toto bohu jak tam pro nebo od to mně je osobně velice protivné že tak musím mluvit ti si to žádáte sice za to prosme rozum o tento na ve pochopí než takle hloupě měníte protože žila žádný rozum se podceňuju jsem některé věci co jsem patří rozum dobře pochopí děl tam tys nepochopí než takle dětsky protože když se pánbůh rád či nebo dal rád přít omilostněn nebo měl vás nebo. Tak všechno nesmysl no tak. Nemyslí rozvazuje nepovažujeme ní. Jít nezakazuje nepřikazuje e takového nic této zákonitost neni protože to je prostě stav stav uzákonili stav bych tak řekl ale když mně jste tak sedě to do toho stavu patří. A tak ta všemohoucnost pallas daleko volněji že si přestane vše kristu ba co tím ani vlas to k moci jako lidsky vyloženo je to tak je to moc z po lidsku či na. Jakmile jsem se ocitl v jiné duševním stavu koncentráku tak jsem přestal trpět. Přestali vidět ale jsem chodil pod strojní puškou která neměla. Že to je od stříleli jedná o na nevystřelil dal a k bodu minimálně stokrát jsem procházel než ti budou on že se bez něho pracovním čase pro lid ne nikdy neviděli a dívali se s u z těch okem si měl to jsem jsem v ale nepodal od sice milo měl strach do jsem nemám se poslaní tak jsem za ním šel. E tak jenom chci říci že jem. Jak se člověk dostane do jiné úrovně zákonitosti tak tam ta úroveň stal pokud není ustrašený jakoby hleděl dolů letu jsem ponižoval strach o ponižuje tak nepodléhá denních za to že ten sednout vymaní jako by se bát tak se zase vrací do původní zákonitostí pozorní za číst ba atd. Ale osud nýbrž ano byl sice co se děje bez vaší ne. Mysl zrozen do tohoto stavu vědomí z bez vlastní vůle. Protože když se narodí tak se před sis sám nic proto neudělal abyste větrem někdy když tu překonalo osy od jeho vtělení. To mateřský je překoná co z toho udělat protože z toho světel jako slepý dvou sví jo. Že když mi tady říkáte tady sedím svým rozumná a nemůže se od rozumu v ta a když tomu rozumu se doslova nějakého poznání rozumového tak je nevím proč by neměl sto vytěžit to jenom pro sebe ale pro své okolí že tak řekl otázku let plně s vámi souhlas svým a proto mu bez odpovídám kdybych jako říkal nic se vám do toho ne aby oddělovat tak to bych odpověděl jinak ne o li jenomže slovem máš ale takle jednám tak. Jsem si že že ten rozum musí být také uspokojen a že tak je to jsou také počkat stávám uspokojen znamená je bytost zvířátko vaše nadané rozumem ne vybavenou vůlí ano po vědění na tak bylo mu dávám něco aby se jeho hlad úkoji žil protože není správné aby nás rušil svýma hladem. Aby vás ruší. A ale je to jenom krmení hladových ta čas nic jiného na vás nakrmí na a aby to správný že ano měl jsou převedete nějakou chleby z kou konaly bylo s tím byl tou uvnitř do jiného stavu žilo věcí že z kou. Střeva a z něco podle do za podal ano pane jsou že jsem v paříži atakdále as toho nemusím vůbec vydělal na ve svědomí ten prostě že toto není pravé duchovní vedení na to vás u pozorní. Neřikam že to jenom sám z ne k ničemu ale není pro duchovní vedení člověka duchovně člověka s počala předávání duchovní síly pozor na to několikrát tím ano přednášku ten říkám. Ne nemyslet si že tohle to tady páše tele že to nejlepší co můžete dělat možná vážil o o pro vole ale kdybyste doma seděl a meditoval nebo soustřeďovat anebo správně konal co spravovat máte jo mistr poznal se správné tak hle koleje důležitější je e to správné dělat než tady na příklad sedět ale jestli si myslíte že to správné a co tady říkam děláte tak alena nemáte ji. světla než rozumu tedy o to napovídá tak je to co vám je tady sedíte že patrně neni nejsou správného výhody rozumíte z toho co že vy máte světlo rozumu to se tak tele. A to vám řekla je to správné co do dovedeno tak je to správné ovšem nemůže stala jako o že za všeobecně pak ho onomu ku. vašem případě správné a jiného to ostatní zklamat jinak se to co bylo přese tak jsem se dostal svou kostí. F. Jestliže jsem tady kladl důraz na to že komplexní správný způsob života vypadá tak že to práce na poli a v domě obojí dohromady tomáš soustavně kombinovat tak samosebou jsem nemohl jinak mluvit než jak mluví ježíš kristus neboť do takle ten vedl alejí jestliže vám tak koncentrace nejde tak to není způsobeno nebo stal práce v domě. Vám nejde dobře nebo jste unaven tak to není způsobeno jenom tím že jsem to dělal pro sebe a za zlem. Než tak je to způsobeno možná tím že z opravdu čím byl řečem vám jelikož to bylo moc toho. Ovšem. Nebyl pro toho moc jenom protože se to bral tělem víte li že totiž my mnoho těch prací které děláme neděláme je tím čím to máme dělat bych řekl takhle jsou li kteří když jsem to ne na močí tak tomu neuvěřím tak to taky nad provedou on se on do všeho musíš odpuštění. Ponořit ten k ne. Aby to potom pod stal a to je strašně namáhavá záležitost prasil pokud ten by tam nedá do toho na nám a ne cely toto se ho tam s ještě z pak kama tam do toho bylo zle ne tak tak jsem zažene tak se ten pro takovou kdy on toto kolika nebe but kam že když tam oškliví ale že rad pro pořádal takle myslel životě chováme ovšem za neváže jako prase potom chvil usneme a rád temné jako ona se za své. Když se také na žere ale to jsem byl rozumíte ale dal jsem to způsobem pallas řečí. A lidský víte čím vyšší způsob prát se tím mele menší námaha a tím menší únava je mi že neříkám že musíme k protože posel na tak naučí. Ale zaručeně kdybychom poctivě pracoval na hospodářově poli tak byla v tom mně unavovalo při větším dosti zdola je práce než když že na to jdeme svými prostředky je třeba víte že tam do po na to názor li to tedy víte toto jeho pole ale kde nadto svými prostředky. Tudy prostředky jako je vaše těla u wattse schopnost že se mu taky jeho jeho od něho určen pro ty ji zpočátku do mon rozlišujete nebo nedokážete rozlišit co ona že nebyl prost spojit taky tím rozlišením spojit propojit že to co máte stavbě ale je na stejné o li toho co je zvnějšku do co přichází zvnějšku ve spojení s tím se o nás ten mít ale že nic nepůsobí zvnějšku nýbrž všecko zvnitřka navenek. To tyto zásady nemůžete rozumově zvládnout tak hned takže se snažíte ze ježíšku do nitra působit v strašně těžko. A do velkého pro do patu a hra máte nějak musem nebo něco co dělat tekou pekle a zatímco ten dopracuje zvnitřku navenek. Ne. Ten polo patu z neznáš svým způsobem my vší silou. A to je síla mnohonásobně větší než síla sváru a tam užívá obrazů pochopitelně ano si to dovedu přestali protože jsem některé věci v životě takle tak viděla byl věčný že jsem tak je schopen ho soustavně ale pak věta prát se nikdy jde o nová. Dejme tomu a to co dělám vím že ty věci pro vás ne tím jen o nabudou protože to. Dělá tam ne do patou nýbrž z nitra navenek ta jenom od poslouchám jako hotové vychází z vnitřní vědy rozumět na jenom na převádí řešit ženou do této řeči do těchto obrazů řeči tak ji obrat když o tělo o to při o tak tak ještě obratem tady vel z toho pro nás do mého dělám jenom že zen jsou činiteli jednám místo sto říkám v jedno které máma produkují. A paradox ale je snažší než to násobení on kdežto když se ten s ho z vnějšku do nitra tak se ten násobit z pro co tam děláte tím účelem tím učím kemp u toho u. Být pány tou o patou málo to způsoby třebas nějakou o na konec své účinek jo. No a mít tou kolikrát mysliteli k mnou k nám k aby za ráma nával vznikla kdežto když do z nitra navenek tak mám hotovou u mu a nepotřebuju vůbec vědní pád. Kdo jsem není dívám a v tom popisuju do veliká základ ba bylo ano. A tu bych k tomu a tomu ho pata pro říkám obec sto let do svýho od u mu. El totiž všecko hotovou boha všecko co tu nestvořenou a je. To bylo o to ještě je. A při toho budu co ano ano minulost je pořád je to je oněm na čas zen tak vyšel z na od této nadčasového toto na co svého pojetí věcí v tak je po práci. Tak platí od s. Z řeč žil svatý terezy je že nepracovalo ona nýbrž ježíši kristu tak to znamená bezčasově. Bez námahy ona pracovala ano vel takže jestliže jste večer unaveni tomu tak se musí dostat tak je to s odpuštěním pro prodělat jež špatně jo. Že používáte zbytečně namáhat mých pracích které když předali nahradit. Prací která je daleko dokonalejší protože bez námahy. Ten námaha při spojena s tou prací ji znehodnocuje protože vás zneklidňuje unavuje odpor let neklid řeky neunavila jak je druh neklidu od toho o znemožňuje se dostat k jádru věci. Jesiže ten člověk jedná zvnitřku navenek tak jenom se vyprazdňuje a pak po prvému otevřeno. Čili on se musí naučit jenom centra nebo tak že když se po denní práci ale děláte dobře nebo špatně. Tak večer jsem musíte vyprazdňovat a to oni pohár relaxace přitom myslí do když ti božího jiný. Nýbrž to je odevzdání odevzdání sama sebe k bohu. A tím nastala tolikrát tím teta následek. Této původní příčiny že člověk se odevzdává bohu kdyby se chtěl jenom vyprázdnit které symptomatické léčení k v které nemá k u činech velký jo v v něm. A vstane ale to je málo ten dostat vší tří. Takže ono je třeba jak budu věci hledat království boží a bude tam všecko ostatní přidáno co momentálně pod člověk jestli takové potřebuje. Ale když ho vodě tak to taky potřebuje ponechte na pánu bohu jak to zařídí a kolik vám toho přidá. Kolik je to od vědom bylo všeho co se v tom nemůže tedy na to nemůže nevědět takže jestli vám to nejde při koncentraci. Tak je to proto že jste se neodevzdal bohu anebo se u novém pod vrátit druh dal špatně i. Když vejde špatně ale dobrou vůli rozumíte nic se nestalo u nával veliká nic se nestalo když se prostě odevzdávat tomu bohu a nadto není třeba abych se zlomku vteřiny o a a to by byla do komet ve vězení. Je víte zla ani ten zjednaly za pod říkám budou ve své li to od vlatní od no a to li se vám tou od li toto na neexistuje pro vodila soustředění zlomek vteřiny jsem ji protože když to děláte tak jak vám poradím. Že milosti o hora pro člověk je vždycky připravena plné že ten člověk se neumí otevřít disponovat se prostí ano on se zpověď tím že se otevře se odevzdá že na sebe nemyslí za říkám ne ale nepravé pro tu kde jsem ten ne hned na odbýt li nám věk k tomu co se stalo ne se pro stranou a tak je to co za náruči boží jo. No to musí mít následek že ten pobyt v domě se také podaří neboť ten člověk jak je tam líčen v tom podobenství. Zapomněl na tu prát vybraní myslel tu denní práci tak tak tam přišel o na ven. A tak vyžadoval aby se na to bylo boha a von nic takovýho neví do od aby se bylo od toho klidně začal sloužit tomu hospodáři jo když to ani nepotřeboval ale jde o princip v že my to potřebujeme abychom mu sloužit ten. To ztrát co mi tady říkáte toho člověk byla to pořád pořádně ráno třeba ve svých věčnost text aby do práce a veškerou vůli vynaložením k tomu aby konal vůli boží aby v aby jako o pro sloužil bohu to by právem velice správně. Veškerou vůli v vložit do vůle boží v v tom co je vůle boží neznáte. A vládne ten vlastně svou vůlí podle vlastní vůle podle vlastního v jo v čili jsou tam nějaké viděl must kdy chyb mne na své vidíte dne přišel a to způsobí že si o mou v tak ku. Kdy prostí vůle se brzo unaví te když to nevydrží dlouho. Pral tyto konáte z nejlepším měnily podle vlastní vůle aby se z v bohu od kdo o na vás to ona v takže mně ten ix řiditel školy v praze v ní. Ze ráno. Který se taky proti zajel říká jsem tady hodiny hotov ráno nejdu do toho života atd jsem připraven sloužit bohu ale přijdeme tam něco od co tam musím řešit velice akutní nová či ne to se nade všechny síly to musím veškerou vůli mi naladit svou vlastní vložit do toho aby tou o z prošlo protože bych jsem přitom nebyl hlavou takto dopadne připadat nějaký k tomu. Je to mohl udělat a to musím být tou hlavou nemohou myslet na pána boha bolí by ne to dělal říkám to děláte správně. Jenomže vám tady chybí zkušenost toho let za se kterou tam musíte být toho pobytu v domě hospodáře. Kdybyste pravidelně vstupoval do domu hospodářova a tam sloužil jen způsobem jak jsem radil tak druhý den čím dále svým ale nebude rozumět vůli boží. Takže svou vůli bude jsem se zase dělat vůli boží ale protože vím budete rozumně budete oním vědět. Tak tím tím není budete konal vůli nad takže nikdo nepozná že konáte vůli vlastní. No platně vých ježíš do lidi říkají no ty ale pořádnou dál a vůle že si byl proto mohl o jeli kterou vůli jsem to dělal ale bude jsem večer dělal třebas to co děláte děl tak tam nebyla rovnováha mezi vnitřním a nižším život ale o to se draze platí na ze na tom. Nad to s takovou takový přepych jsem si první které se vůbec nedovolil první byl cesty jasem večer po by je to takle dělal jsem k tomu bohu odcházel. A o prou samo názor způsobem tedy od to jsou mal okolí že jsem byl tvrdý jako špalek se říká ne ne ko pro neklepal co se na tak dále ale nic se nestalo na školy domě to naopak větou post. Pozn nabylo ale druhý den jsem měl vůli která nebyla moje. jsem do viděl zvnitřku navenek zvnitřku navenek kdežto vyjdete na ty práce zvnějšku do nitra když to dobře dopadne když to moc ani tam ano ano znamená aby si myslel že situace vzniká vně vás viděli musíte zvládnout protože k vám říká pás na atd tak vás napadá a ne to je dokud máte takové mínění že vám někdo předkládá nějakou práci že vás unavuje protože vás. Pro sebe se cele například si mysíte že mi to. A mně se tak to nezvládne se tak se tím vně unaví a unavíte se i tou koncentrací do tak to dělá. To nemůže úplně opačné lidi říkají třebas si to dovedu ten ven tak žít abych jako se neprotivil ve vůli boží ale jak jsi tady to co za syna usnu. Anebo když se usnu tak se unavím třebas v přeříkávání toho mantra takže to čím dal anebo tak technika je pro tak náročná ji musím nad techniku než na toho pána boha a to taky chyba atomu taky ona. No tak tam jsou všechny žen všechny těmito svůj jsou vyjádření tytéž chyby pořád všech kdysi by který jsem tady menoval jsou v rámci tohoto mínění k sražen li se totiž že ten člověk zaseje z z si není vědom že nevládne svými silám rozumíte i přitom že bez sloužit tomu o hospodáři že zase kde silou boží že bůh je do který si přeje aby se. Mu patřit a ne člověk kdysi pře aby patřil bohu když ovšem musí se disponovat tak musí začít chtít patřit právě v ale ten začátek věcí který by ho za vteřinu od zrazoval nebo ho by mu vadit nebo bylo zrazoval nebo v jeho mistr onen do temnot vnějších on musí. On se nesmí bránit tomu aby odešel od své vůle aby pravdu viděl že taje jeho vůle lidská je odvozena z vůle boží. Ze sama nemůže existovat odděleně mu ma všechno oddělené všeho panna sklad rukou vane jak to vím přejete mít žen tvého musela mně vždycky je od tom věděla mám. Musí kůži když nedávat otázky. Že pořád pocitu od od byl oddělenost tvar tak piky dostat protože nakonec atomy žijete celou tu cestu a ta je nad vší že pochopitelná pro božena na atomy ale nedá se dohromady na to jeden cele. To vám hrozí jo takže vám radím. Když jsem vám řekl nastolit božími pracujete přes den ne. Tak jimiž nás li potom v tom domě hospodářově pracujete pro hospodáře jimiž jeho nás je si že mu zase nic nedávat nerozumíte zase všechno je od něho nemohou se viz povede k tomu abyste byli ochotni mu vrátí co je to je. Jo správný postoj při jak se tím vracím do svého domu jsem vám rad myslíte si ti vrací k a pak mu nezabrání ted jeho radosti. Nic on byl pomatený marný on bude z toho strašnou radost strašně dobře vás přivítán ne. To bude slavnost ne na nevěděl jakou slávu provádt připravenu a nepociťujeme protože na to vedou než. Ten svým znala by se platil ten si osou vůbec nic ven. Že je že si něčím doslouží tam být u toho otce by bylo vyvolil takovou je vším pořád musí by si myslel. Maří rada prostitutka která se složila ruku od boha v ježíšem při taky nemyslela kteří dělá světici nebo tu poznával ano. Ona tam složila protože praštila svým životem o smíte praštila sní o zen a. A milostí mostu že se věděla ale nic že to bylo pro ni objevem že oni zvedl své ven. K ke svatostí ot. Takže svatá terezie z avily říkal že je lepší postoj člověka ča věční to je postoj maří manžel nemyslí osobně jít. Nýbrž spíše z potřebu opovrhovat ale mele je zapomenou tvé oko ale za o ona musela za podloží čím je aby tam vodu o to sil mnoho na toho dostat za sebou praštila o si to v na není zařídil za nechte panna boha působit v mu proto modlíme i při koncentraci v jsem napovídám jak toho dělat když toto do tak tak na příklad z ní. A my nemáme vůbec přes tohleto onou dal ve pak kde leží před to vám neřekne nic ani mým ani čárku o tom jak to je to on udělal. Jestliže o tom nějakou představu o by to neudělal tak se potom žasl jak jsou dali na to do samo předvídat přít. Říkáte když toto posloucháte takto musí jenom věřit nemáte zkušenost. Ale ježíš tu se radí kdo uvěří v syna člověka o do na že nesmrtelnou podstatu. Ježíš v tom po jeho velikost vnitřním tak to stačí k tomu aby tam velikost vnitřní němu měla přístup k rozumíte aby ho vedla ke spasení stačí k tomu neodporuje velikosti vnitřní ne od pod ně. Vy onen na čili žije mohutně vyššími všecko co čím tam on ten to nejde. I špatní v dob v ní. Že mi nemůže nejinak než žil jsem vírou nešel ale vy nemůžete jinak není jedno a to myslím že když to ježíš krista že napovídá že to nebylo ne vší než jak jsem všechno o že toto je výjimka vel protože. On bylo zapotřebí také ukázal že i prostě extrémy po mně bude line z ale to jsou textem by po mně že ty vaše jsou normální že. Ty se hodí pro kdekoho kdo uvěří. Rady o vězte hle chodí pro kdekoho budu uvěřil kdežto cesta poznání se hodí jenom pro toho. Že to je ochoten sebe se vzdávat stále větší měrou. Protože ono totiž je že se nevzdává způsobem který napřed vysvětlím tak tak cesta poznání se pozastavuje se úplně zastaví. Když se odevzdá tím způsobem on říkal vysvětlím tak ta cesta pokračuje nikdo jimi kroky kupředu atd koleje tento styl. Že člověk jak něco poznává jako správné třebas tu tom maličkosti začátku. Ale se podle toho zařídí tak dostane když se hned zařídit moc k tomu abych to uskutečnil jsou jako správné poznával ano a tím se dostane se na úroveň vyšší toho poznání a as to je zase jde o stupínek dál a tak stoupá jak si rovnoměrně než cestou víry tam není žádná pochybnost. On vždycky to co poznává za správné považuje za fakty. Z ky a jsou nutně správné i když je v tom zásadní omyl od pod od toho města a zde není to je to relativně správné ale on to považuje za absolutně správné a je doby že tomuto omylu znovu a znovu podléhá. To mu podle mu i třebas který že to není absolutně protože orat je správné protože v tom taková moc o tom co poznal to správné že nechci žít přemluví ale přemůže takže je přemůže tomu by to okamžitě realizoval. A když to o tom těle žil tak je nejen se to podaří ale nebo také nepodaří četu můj sluha zen ale i to je pro důkazem ale vzniká z toho další síla je či o další poznání o správnost dejme tomu když do opakuju s v těch sedmnácti let za se po do za správné jich jedině bohu pak je bohu ale nesprávný účinek tohoto poznání byl v tom že jsem mu oponoval tímto světem tak jsem. Dostaví se a tak dále co jsem ti k a. A to bylo vrcholně nesprávné a než jsem na to přišel tak museli do druhým zastat tuhletu moje nevědomost je tam nebyla nikdy žádná nejistota jako otázka víry ale tam byla jistota žádná pochybnost jako obraz pravdy nýbrž jistota. A za dovedla člově nad úroveň dosahu relativní správnosti. A jakmile dohrála starati správnost úlohu vůdčí. Tak se objevil i tu chybu která v tom bylo protože na tak jsou na tu vrací noc do toho se mohou odvrátit od dosavadní úrovně ale zase tam dál tak jsem musel zapomenout na k vám ho zavrhnout tam toho jako nesprávné se kdo to před bylo relatývně správné o tom dokonce správné že to chápou rozumíte tak jsem si měli vysvětlit. Takže to taky není cesta taková řek bych u plně při počala jako působení pravé ostatní že on to řídí učit kdy mezích rozumíte. F. A to při takováto sice která věky třebas na měsíc o pohybuje se v tak on koridoru věří zen ze země a protože jsem naráží na tom kolik o na tak jistě a odradí se pravdu od středu protože pořád se přibližuje žilo tomu hlavu žal držel se ve směru k tomu měsíci roku více poletí přesně tam. Tak stanoveno tak to je ten vývoj rad bude chtít cesty ale. Je to ustavičný podráždění těch z těl nebo u koho do ukázka pro ty jej nejsou že na nebe že není správné že o lepší pro rovně ne. No tak tak jsem konče přesvědčuje. To dělám ji dáte napovídáte že jakmile se dostanete do takové situace v setkáte novým myšlenkami které by byli měli být podnětné a tím se ten do se aspoň rozumově udělat nějaký krůček k opřen to uznáte třebas ne k uvěříte tomu tak způsobí ten nerovnováhu rozumíte mezi uznáním rozumovým a ve si než mým toho kdybyste totiž v praxi. Začala na úrovni toho co tady se dověděla zase to co jsem vám bude v tom tam nenastalo ty těžkosti říkat nastávají těžkosti které předtím nenastaly a ty ubíralo úplně jen pro navíc co jsem do toho chtěla vložit nakonec napomenula ty duchovní věci ale do mír žili žil že jsem jsem udělal nějaký pokrok a pak tohleto zase nanovo. se mohu věnovat klidu těm duchovním věcem protože nevadí ty věci se odstranily jen to jsem své byla tak jisto je že je svěřil se dostat jednostranně kupředu na příklad pochopením přijetím věci. Tak prosím děláte rozhodnutí rozumíte dělat rozhodnutí ježíše přijímáte tak nejenom rozumem ale také celoživotně. Protože ale tady toto rozhodnutí nemůžete aplikovat toho pro ve zde při mně že nemůže by tomu počítači teď přimět co bylo nerozumné nýbrž zítra. Tak mezitím nějaká mezera. Ve které je to rozhodnutí o pil předání že pro ty nebylo ihned realizovala protože není možno tím ztratíte re začni sílu rozumíte a bez jsi li to přistupujete na vyčerpávat víc tak to promiňte to se nedá udělat jiná než že. Večer před tím vstoupíte do toho chrámu božího a s touto posilou která je jiná než slovní ne do toho do práce řekl nebudete myslet na to co nestaly říkali vůbec brzo říkával že by do tak nemělo být v protože to vezmete tak jak to přichází ale vám řeknu když to tímto způsobem dělala. Vy tam nebyli bude ty mezery které způsobují ten dostatek tak by se na vás temná onu o něco co máma čeká. před toto na od vás dostalo opačnou vstanou k věčnosti ostatní by se li litovala je že tentokrát tou přišlo na rozumíte a ne na vás a no a šel do proč abyste pomáhat a to je to pravé pochopení součinnosti v souvislosti s ostatek. se práce souvisí s prací toho vedoucího všech ostatních pracovníků daleko více se než v jiném oboru čelo tam si musíte za hra pro rukou se říká. No a vy byste na apriorně ráno tak klesl vážit. Bohu o konal do li mi v spojitosti s a to byste chápal vnitřně ve vnějšku vně škol bavila svá. Ale nic takový takle pochopit ve toho vnitřního poznání v tak byste neměla ty potíže že ta nerovnováha pochopení zvnějšku jako teďka to pochopíte zvnějšku a pochopení ti z ku tam za vás nemůže udělat do lisý ve při vnitřní koncentraci že ano. A když to pro nesu budete tak se promrhal tuto sílu která do výšku jakoby jakoby zvnějšku osobní pravda ale vám to připadá že z vnějšku kdy a začnu s je to vzít nám dokonce z vašeho nitra. Od něho to neni než z vašeho ne z mého a. Kdyby se to hned jako u toho chopila takle aspoň dneska ještě tak výpravy tón nedopadl tyto říkáte to co proto vám to poprvně nepovede ale zaručen že to chápete tak co to povede časem. Budete vidět že naopak o to vede k opačným mu následku dnešek vydej říkáte že v ježíše vám vyrovnávání porovnávání. Na této cestě to nejhorší je že člověk neumí zjednat rovnováhu mezi nit vnitřní a vnější. To jedna věci do druhý že to vnější bere za vnější janem druhý tří. Viz vedle dovídáte tím že on to říkal tak bude že to je vnitřní záležitostí způsobila dal nad nitrem dal nerovnováhu jako v vnitřní nerovnováhu vnitřního vámi vnitřní na vnější. Ježíš je to bylo přijato vnitřně to nebylo uskutečněno tak že musí prožitou vnitřně pochopit. Proto říkám si přát jenom ty viz je to ode mně neska věci které jsou tak. Náročné na uskutečnění že když na vysvětluju tak do watts vlastně odsuzují wu k takovým stresů minimálně anebo vše o přimět jsem na tu neštěstí ve konci žili tí. Kdybych ztratíme přáli řečeno to bylo dost jako by říkal jak cestám tomu řekl ten otčenáš jako řadu rozhodnutí třeba. Tak dali tomu dobrý přítel rovnou řekl tak to je pro odsouzení zase přesto modlit otčenáš že to nedokážu jako rozhodnutí dobra co mi li tak že je otázka jestli bych to měl odložit to či na věky budoucí dělat nech odsuzovat a z vypořádt váš rozum touží do právu vaší dobrou vůli touží. Protože ale to jsou velké oči na malý člověk když to když se vracíte třebas to uskuteční tak že jsem v k v. Sem říkal to jsem že neví že rok tak zapři sama sebe ale že pracuje nese by si to myslel na sebe jenom na věc za že se novou dobyl sama sebe je to pravda protože ani nepomyslel protože to je že to jsou jeho světovou od nebo božích čili pro nadto se kuje protože o soto or ne. Kdyby například na síle za se o zubní musel pomýšlet jsi prodělal z boží moci nebo se své vlastní tak by se ti možná pod že taky utekl by byl přišel na ba to bylo co on se musí o pro ty prát se otevřel tam dotyčný ústa a on ten veliká staví co tam schází ne a začne se zase pracoval běda když pomyslí na pána boha. To mohl zanedbával on musí se dát do práce a tu odstoupí od sebe. samovolně používá svých v když samovolně vede musí nějak z s paty líbí dělat dám dovolil špekulovat protože ta situace se mu tam opakuji že proto je ta práce toho může každý máme z specifické nějaké povoláním abych to nemohli potom na vykonal samovolně. F. Co myslíš si který jsem po jevil třebas co mají dělat tu kterou jaký mají operovat že se na to musel přemýšlet co nevolil jsem to řekla bylo to správně požadoval samovolné jsem vzdát se sama sebe jsem sebezapřel pane vás čili v mohlo za od šlo o prastarý přitom nervy tone naopak odejdou od sebe. A proto s poraženo samovolné naše pravlast je samovolná je to může říkat pán bůh je že jako nevěřící říkám že to oblast samovolnosti. Zase rozšíří z samovolnosti toho o to modlit v jednotě se stala omar v to jsou všechno ostatní ve své vůle. Tento do všeobecného do srovnat samovolnosti takže vůbec svou vůli nemusí nastavovat aby se odělo rozumí tvém a ono to pro mě. Jako je nesmyslné myslet na se chce aby vám klepalo od domu od za šlo klepat. Tak je o tom nesmyslné myslet na to co mám udělat protože ono to jde samo. A proto máme každý své povolání abychom samovolně mohli jednou jedna lékař samovolně je třeba rozumně lékař samovolně to děláš je. jenom vzpomene na to co na co nemá dělat a nemusím vozu o ní. A když to děly který k op u tak taky samovolně to koná jsou onom li toho odstoupí te tak bych vám dal od po činnosti své přemáhá zapomeňte no to porušuje do samovolnost. Protože když málo klepe srdce ne samou sebou tak nemyslitelné jak ve jsem na myslet. Tím taky jisto je něco v pořádku onen u zdravým musí byl na to se nemyslí žel ten pracuje sám a tak je to v oblasti vyšší taky propracuje samo li na to nemyslím ale tak nemířila vám a o pro nedostali protože na nevěřil mne to se mi to mysl se mi to mluví pak v ku když nepotřebuju myslet na pána boha že pro prostě je v nebo která jest. A co by o tom debatoval nebo z tam to je přemýšlet prošel pro tak nebo pro o to za rozvedu pravdu ale na to nepřijde rozumem pojednou šest jenom v jednou se minou od těch šesti sedmi vrátek v let. Dávám zazlíval jde cestou víte cesta jiná zálibě pro naprosté straně takže z s ve proti sobě stoje kristovy cesty o velmi náš jim protože z na nakonec řeknu tak ten je při by tím bez na bohem není to pravda. Lépe by byli věřící. jsem se ovšem vždycky který dopracoval jenom tím způsobem jsem byl přesvědčován. Zkušeností máme zkušenostmi vidí nějaké dokud nějaké meze li no a to je ta posila se do odtělit těsně li tedy někdo z vás na to viděl nemusíte víra se sval z pochyb je od čas ale nikdy do mínění že byste úplně ztratili kontakt. To tam zahrnuto co bylo předtím tak nastane co nového rozumíte cele. To oporu pro víte ví. Nic se do tak oni výhodné opravdu cenné že se ho ale za cenu sebe mlácení. K býval obilí sino to ne v ji taky neska se dostali jednat protože tak musím po spíš čit nám musí to odbýt a k tomu převest vám otčenáš jako řadu rozhodnutí tedy že to modlitba která nás uvádí do řady rozhodnutí a pokud je ne realizujeme. Tak způsobeném na rovnováhu mezi rozhodnutím analyzovat tříd co znamená ho o ale víme se do utrpení to vám řikám na přeje abyste byli připraveni na to co vám tady říkám a jak je to nás ježíš kristus od tomhletom řekl nepřišel jsem přinésti mír je ale ne tak tomu rozumějte protože věděl dobře že lidi nebudou moci uskutečnit nebo nebudou umět uskutečnit to co on řekl mírou dvě. Ale přesto v tom na č. Jenom ty přestali povraždit tak many pohanů že ano od že byl na toto pod nebo vládu boží vrah povýšen na svatýho že ano. Toto prožití své po proč prosit že tisíc boha do před tou toho svého po vyšší za svatýho a tak teďka du k věci tak je to spořádaný řád ho od pout jsem přednášel přítele a as pořádal zadal rozhodnutí. To znamená od prvního rozhodnutí potom poslední čili když se nad ale že první rozhodnutí tak také byl je nebezpečí že to poslední teprve bude že oni nebo rozumět jako dovolit vás pokušení nebo od toho svého to co von mám tu k s prosty protože vedou čili to první k kdybychom buď je to první tak pochopíme co co co v tom posledními síla jak to máme realizovat. Ale jsem naštěstí včera se musí do toho prvního otčenáš tou jsem vysvětlil po že jsem vysvětlil jak oni uvěřili v tam někde městě por. tomu bohu že to jeho jejich otec je to s tím dobře myslí a když zavede z područí lidem do područí svého se to ode jako země zaslíbení toto něco z vlastní veme za něco dobrého něco milého něco co je povede k věčnému životu a o pro by byl viz pracovali svou zemi tak jak lidu co vstoupil ty si naplněno sedmi rodit toho nebo ve žil ale je toho po nějakých těch modla. Těch vedlejších když ty jistých na jiných národů tak byto od do byl toho daleko mně to co stání a spasitele než tisíce muset nebo více let ale nešlo to protože jem měli moc pokušení kolem sebe na podléhali to.