Karel Makoň: 85-12A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A. Chce takže nakonec přeci jenom poznali aspoň to první aspoň z to z čeho viz vtělování to z toho města úrodu že bude lépe je být v područí božím v než v područí lidem. A když se modlíme otče náš tak ho v z toho vidíte vůli. Že on nás k tomu abychom se rozhodli. Ten vidět i ve svém bližním. Dítě neboť děti jednoho a téhož boha které není otec jednomu žila o nějaké podivil dílu kdežto poznával čtou uznávám i do to ne uznávat tak její jeho dítětem a takže musím k němu přistupovat jako vyžití které my do víry ne poučené že ještě tohle to neví jako dítě které zač tento život on začínal duchovní život. Takže svým buduje na daleko mírněji opatrněji a že ohledu pro ni než člověkem který nějaký sestup nad sebou když například s člověkem který nemáte stupeň za sebou mluvil jako stroje těma dvěma nám máma třebas tak sprostě. Tam řekne a to je člověk který si osoby něco myslí atd takle jsem mnou mu žije abys to vůbec ani chvilinku nemyslíte kdysi se že to oprávněné při na podívejte se na to jak se může jednat jinak lidmi poučeními a jak se musí na ten mi teď ona poučení to je tak jednal kdežto je toho člověk jen poučením stal tak i za to jedno z toho to nad tím že. Po něm pravou ano k v bych to musel se pět. Že si například říkalo svatý františek z assisi to o svém těle že osel. To je o hezké an toto říkal z úrovně vyššího poznání ale než na to přišel že to je svým ba o tomu přes je řeč o správného měli tomu kdo to o sval. Mně musí sloužit že musíte dělat na ten mi to toto od zatím umírala podvýživou za nebo by nutí z toho už. Být organické byl by u něho pro sebe na an protože asi než si řeknete znal a litoval ho mohl ještě být svíce prostě jsem tady v tom těle takže jestliže je přechodně se považoval za osla tak to nikomu tím jak křivdil. Ale kdyby se byl zpočátku považoval za poslal tak se vůbec cestu nedostal ho musel musel za něco o sebe považoval. Za posla ale do schopen ji takže to se mění stroje ale se nechci dostat do těchto veta výkladů to by pro jako u kovář cesta ze jsem si ho k tomu konci nýbrž vás jenom vysvětlit že z toho musíme umět vyvodit ho máme vyvodí důsledky že bůh je naším otcem a ne tyto rodiče. tam jenom předali ten život to byly použití do prach chci a ne rodiče či mír rodiče je sou do prach chci a pán je moje otec se ano tak asi bych na to šel as toho hodil všechny důsledky mám vyvodit všechny to znamená. Protože permanentním otcem mým jako když někdo někoho z podělo potom o tom tu uteče nýbrž on je permanentním tvůrcem on je soustavně mým otcem on nepřestával ale nepřestane být o soustavněji od za pořád pro on o mně pořád podržuje při této existenci která bude li jsem se ustavičně z něho vyplývá to je jeho otcovství. To cosi jiného druhu než jaké známe na tomto světě takle vypadá ten otec náš rozumíte mně otec všech protože on všechny takhle udržuje i ten kamenem protože při existenci kamene. Otec všeho co je v času a prostoru čili volně po všechno své v času a prostoru. Ale sám není v času a prostoru. Jež se nebesích ty který myslí času a prostoru si od jsem všeho co je v času na prostoru čili moje povinnost moje rozhodnutí je k. To o tento jít v do toho bez do bezčasovosti v první rozhodnutí a to znamená v že kdybychom tu po konci toho otčenáše pochopil jenom tohleto tak musíme plnili své povinnosti dítěte k otci. Který ustavičně způsobuje mu je vizte citem za budu otce a po všech stránkách. Takže nejenom mou existenci ale otčenáš kdy jsem si všeho dohromady je na kterém jsem za pracem jsem závislý čas proto oku kristova tam musím jsem závislí na těch osmi miliónech dřívějších vtělením nad můj žili zen si přírody na stavu kdy přijde e přírody naší dále jsem jako nemalém musím říkat propagovat do tu věc i na stavu zvířectva na šelem od prostě moc v své. A to je všechno od svého otce ho tak to je náš otec není jenom naším otcem tohoto co tady vidím toho poslat tělesný ho nýbrž e všeho co s tím jsou víc a takže beru všecko z jeho rukou mohu bez postíš vně. Protože oni tomu bez postíš trati dává bez potřeby bych mu to to že jsem se od něho velice hezké jsou o něčem nebo nejsem tele o tom od li z mus jeho dávání funguje ale jenom do míry jak mu dovolili aby fungovalo toužil dispozic. Samo dovolili abych z se k po narození smířil s tím že řekl o co se ze sama a tak dále tak je to v pořádku ale pro další s tím že taky musím smířit. A to není tak samo přejeme. A musím si že potom nastanou nové funkce do který si taky nemám co mluvit protože to je také vůle boží která začla působit na jiném poli časem tomu dovolil tajném poli jsem činil menší násilí království boží mu než jako marně čím se budou oni jenom to co je v rámci smysly rozum a ne nic zdál osobní rostla být ale nebo na mysli že nemám povinnost dovolit. Takže když tak jednám tak sto otcovství blahodárný vliv na on když vykonává. Funkci toho pravého otce který rodí nejenom novorozeně hne ale také dospělého člověka způsobuje svou mocí mentální dospělost atd tak dále a nakonec osobní spojení s ním je v rámci toho v souvislosti s tím hosta. E tak stačí dosti otcem tohleto. Je zajímavé že další rozhodnutí které musím udělat spočívá v tom anebo je od napřed tím že tam dále řečeno. Posvěcej jméno tvé. A tady je když se vám vysvětlil protože oni z vanem tím tvůrcem. On taky třeba je mým spasitelem vel v novém tím osvětitelem el tak že ten o není o ten tak. Nejnižší způsob jak tomu s po svět toto jméno je tvůrčím způsobem jedná v tom. Ten životě to jsem ty světel takže je to způsobuje rozhodnutí o do ten stav práva své že budu životě. Nikoliv na dovolené nýbrž nedal. Dejme tomu s pravou kou o jeho wu od do boží to znamená komu pomáhám novou to nepotřebuje ale to potřebuje aby mu pomáhal stavět on o tedy u z dívat jeho jméno tímto způsobem je že aniž to někomu prozradím budu v jeho jménu v to všechno dělat ale to míněno bolel ve svém jakobych to nedělal. Takže na že by on mi to bylo o visel věčnost vůči sobě to by prostor lidi slámu jsem do koukol pro do jsem vděčen za to co na klady od pána boha ale protože si myslím to jejich ale u koho vy tu věčnost ale přitom jsem daleko víc vidět jsem k tomu bohu který toto všechno způsobuje. No a ta. To je to pro rozhodností pro toho tím velice daleko stálého jsem moc za probírat toto nebo to je provádět znovu. Ten výklad a teprve když. Činem jsem modlím atd v tomto obsaženo jak se činem modlit ti tak se permanentně od kde se soustavně modlit se takle soustavně modlím bohu to je pronáším nic jiného ani třeba slovo o bohu nýbrž prostě jedná jednám pokud možno správně takže se stravy. Takže to uctíváme no otcova ano. A když to takhle dělat tak pak mám pravou pomyslet tato aby přišlo jeho království jeho vláda nemůže přijít z jí. Dokud tohleto před tím toto před předešlé rozhodnutí nesplním. Tak martě čekáte že přijde jeho království toto jeho vláda nade mnou a nad námi když sám nesplním ty předešlé napřed na rozhodnutí. Když do toho lidu tak abych splnil ano. Aby se snažil mět li aspoň se slovně v tak on taky neděje do králoství boží že nic přiblíží takže přát žáci při království tvé je v není na prvním místě tam o čili on říká přežití přední království boží k této modlitbě není protože to musí tou předcházet. Otčenáš. Buď vůle a proč potom ne ale musí příklad tomu tak tyto posic semeno tvé o tom vědomí toho stavu ve kterém nejsem a tak dále ale je to cesta víry pochopitelně zažil proč je tomu čemu věřila budete jevíli se zařizuje v on neber cestou poznání nýbrž cestou víry. Na povrchu budu symbolikou svého života a potom symbolice jeho života to je jenom komentář v vel to je cesta víry kdežto symbolika života a cesta poznání a tak jsem to poznal rámci cesty poznání nevrací cesty víry jo. Tu se již čím odkud takový věčný výkladů že to z jiného hlediska za to na co na a tu řešeních do rodinného vizte. Protože co se vůle tvá to je tam buď vůle tvá jako v nebi tak i na zem to je také v tom rozhodnutí. nařizuju si přeju od boha aby do jeho vůle. Přát si aby se stala jeho vůle na zemi jako na z na nebi. Předpokládá zase rozhodnutí. Ten rozum při přát si to to je s že rozum čí ale bez řeší rozhodnutími bez vazby tyto tato rozhodnutím nebylo vůbec o věřitele ale ani možné to bych něco předstíral. Ještě před jeho vůli tak přeci musím předtím se smí zjistím že přišlo jeho království jeho bratra. Že že to jiná uznávává poznávalo od jsou mu vláda mistra. A čím absolutně ji sama na přicházím tím taky absolutně přichází jeho vůle do tohoto světa nebo nového nebo do našeho světa. No takže jem. Toto je velice obtížné pro je pro v životě protože například jsem se devět let modrou o větší lásku bolestnou často říkal. To jsem se jsem se nebo boha miluj no ale když konečně se se do koncentráku bez spojení s bohem do z máš pro jsem ztratil se absolutně na holičkách a to se považoval za vy od ale zbaveného veškerý vymožeností nic co tvého ano na hodného nástroje atd pro dal prostě porost za nic. Tak to byl předpoklad k tomu aby se konečně poté vůli. Že se chtěl miloval boha nadevše. Se dostavila vůle boží se ukázala vůle boží jak on miluje tak o stal když se dostal do koncentráku jsem se zbavil byl jsem byl zbaven této vůle milovat pána boha prosimvás. Pera s k živitele jsem začal by třeba jenom cel dale ho o jsem si dal pěknou žid ku. A potom všem se musel rezignovat na sebe jako na něco o jsem do města bylo vlastně měla ho protože pak se uvolnil slově to místo pro pána boha pro jeho vůli jeho vůle z dost založení ne za v nevzal byl tam ten jsem byl potom po jsou tu dobu koncentráku v tom stavu nebe nad tak v potom v spadl jo. Na tom co v tom stavu byl a čili to kolem viděli takže buď vůle tvá. Ježíš na zemi jako na nebi znamená tam vůle se může projevit dokonale jevem z jen ve stavu nebe. To nám ve stavu nad časem a ve stavu v času. To znamená tady rozhodnutí dostat se nad čas či je tam se tam vůle může projevit. Znamená odejít od sebe je tak totálně že se vymanit z toho je jako tím že se o pro ten svůj život se vymanil z toho je zase za ději do bezčasovosti a tím se nás tím nastal dal převratná změna neměl semenu věděl taky co jiného to co on to dneska říká. K. Ano tak to jsou pro toho ti tak daleko stával jsem vím že to tak život jak se říká ti to je s. A byl teď čelem další let na že slyší když nám dnes ano tady je řečeno že jej dovolená míra z vlastní vůle že se nemáme starat o moc. Že jsem máme tím co momentálně v přítomností děláme s tím se vlastně staráme o chléb rozumíte neznáš nebytí od li janu než se ten nám teď to znamená když li s ním přispěla ve tomu jsme předtím řekli k tomu co jste tělem denní denní tvé vydělali tak potom máme právo se konkrétně starat citovou prou děláme toto pravé všechno co máme od toho dispozici rozumíte mně. A ale máme mít větší starost než to co momentálně můžeme do toho vložit jo i odvozeným svým přičiněním když nestaráme o víc abychom měli taky třebas nově tu novou on na velikou do on co bychom všechno čit mu li ji tak chyba ale to co nemáme starat tady se na od nás se chce rozhodnutí. Ale tvoje starostlivost nepřesahuje láme ne jo. Rozhodnutí velice odvážné křičeli by se měla čisté dal ne o sebe jak se potom dělo u potomky svých potom únavy pro co všechno o z tohoto o řízení byl z toho k o o o mi je na svět musím všechno přestala a toto všecko je jako v této modlitbě nikoliv dotazován ho ale zbytečně ukazoval jako u lidí v tato čekal uvádím na scestí on se rozjímavá pro svou vůlí kdož jisti. A zavolat bratrovi do ših tak na jo to je potom zapáchající mělo bohu ano takovou v močálech jsem ne. Proto je důležité vědět že prostí že on m ježíš kristus měl nejvíc za zlý svým předním ku že se starali on a on jim všechno nával do pera tak aby se nemuseli vůbec starat o čemu byl vědomě při oni byli přední ky to ještě není či být jiné jsme taženo je dovoleno jedli vedení starost že o abychom již toho co dělá aby dělali správně. Ale to je člověk místo od no a ostatním ve přidáno odpusť nám naše jakož měl našimi ku no ano to znamená že nemám právo větší. Na to aby mně bylo ženo když tam neodpustili pro že to ukazoval mnoho podobenství že odpustil svým budu v ku nějaký člověk a temná potom šel s zase svému v ku a kdy na něm du toto nesmí dělat. Musím si být vědom toho velikého milosrdenství které tady vládne ze strany boží a podle toho na. To se ty věci budu jako bych se dostávat z paluby dolů. Ale je to co nám pochopit dal jsem vám to vysvětlil. A teď že tam jenom neuveď nás v pokušení ne. Ano to je to lišit v li vyšší vší odkud sama čili jako přimět dnešnímu co jsem řekl no ale nebyl na s pokušením v ni to je asi něco co byl vyžadovat ještě nějakou chvíli vysvětlení. My jsme si tady řekli když se člověk narodí na tomto světě tak vlivem své tělesnosti to znamená ve ve lidské z vás tak to. Lidské základně tato jediná a ta prana se kterého se na svět dostal nýbrž taky mat na tom byl u boha. Po dvou tak je této základny věku ve uvádět v pokušení že co mu tato základna skýtá znamená smyslové vjemy a rozumové zpracování její jediná skutečnost. To je pokušení od pána boha přicházející protože. Protože on ožít a tímto způsobem věci dopracovává a je prostě to všechno zaviňuje. A nebo ono je podlehnout tomuto pokušení je velice obtížné a podlehnout tomuto op k o všimněte vrcholný omyl a zároveň si musíme že to správné. Ovšem je to omyl a v modlitbě v tom musí být ukázáno jako omyl vám to řeknu jak to myslím kdyby totiž že si toho předčasně člověk uvědomil že toho o myla v tak bych neměl půdu pod nohám když se říká že pro do to není skutečnost jediná či ale přesahuje hluboko široko to co právě vnímám smyslově a rozumovým z otcova el tak by šilhat po něčem ním no co nedosáhne. To nebyla tak vám nám tam stalo vám muka víte to sahal poz. Po ovoce roce lidsky u nulu takže měl věčně hlad a mysli podobáme tomu tam pánovi tak nám neuveď nás v pokušení znamená i veď nás v tom případě je v že my budeme ochotný. Z toho od toho mínění že toto jediná skutečnost slevit. F. Vlivem toho co jsme se předtím modly neboť to je řád hodnot které přát rozum v živém předešlých rozhodnutí musím po toto na konci po si dokázal z tohoto sledu a teprve potom tam to aspoň na cestě z trní jsem schopen bezpečně z toho prost. Dříve ale když jsem začal modlit o v pokušení to proč o na hlavu postaveno to nemohu na tří. Taky někteří li na toho bylo to jako o králoství boží ve stoje tak jak to budou modlit jenom se na vezdejší taky chyba. Které řád hodnot který z musí být zachová ano kdy chce a tak jestliže potom je to snadné let tak mám o tom jenom tolik co říct se v že bych se vám v doporučovat aby člověk nepovažoval to letem světa klam nebo za omyl který spáchal pán bůh z na dokonce pokouší touto skutečností kterou vidíme. Ale ona cest k do toho pokušení o nad mistra prosíme aby na dotoho abychom se tam nezavře nedostal do toho neuvedl aby nás při tom nechal u to v k k k k v bych tak v v k v. Čili my musíme pořád pro žít ale abychom žili na pokraji toho bychom. Trošičku velkoryse pohlíželi nosit čili to rozhodnutí které z tohoto plyne nic v životě vždycky za věcí. Vždycky se nesmí nikdy zas zas za sebe nejednat zase jenom pro sebe nebo pro smysl jaký to pro ne ne drž pro věc když jsem den za z tam tak pro tu věcem a a ne pro sebe on sice na to proto mu to do pravili tvé prodat a na to si tam nemám myslet víte jsem přitom koně tom vynesené možná vynechávali jsou důležitou prací která málo vynáší ona souvisí s tou která nějak třebas víc a to by bylo po. Šen rovnováhy takže bych radil udělat toto rozhodnutí ve co vám teď radil a neslevit z něho. Být totiž člověkem který opravdu k bere všechno z rukou božích no a. Se do nás o zlé a to se také můžeme modlit ž nakonec. Protože bychom se začátku modly zbav nás od zlého tak jsme nepochopili smysl zla do kdy nás pro zlo vede ježíš kristus to vyjádřil posledním soudem. To vás vede k tomu posledním soudu když by dualismus dohrál naším životě roli. Ale nepotřebuje být tříbení zlem tak východisko z této modlitby musí být abych nebyl dál tříbení zlem. Když přistál tomu naplat předešlá rozhodnutí výše provedu. Takže mohu se nakonec rozhodnout k tomu že on dávat přednost být vychováván po dobrém než po zlem ano když nebudu čekat nebo karel makoň se toho máme v hlavě líbí je nebo nějak tak podobně tak v ten opakovat nýbrž že preventivně že budu se snažit jednat správně. F. Například nesmím třebas kritizovat vázat to co dělá a že proč to je prováděn od no ukázal v v ne na co dělat nemá ale aby to za pro tu pravdu která je v tom že tu jsou musí třista pohnout to jinak nejde muset prominout not a čili tady tam modlitba ukazuje východiska v ho východisko z dualismu čili nakonec musí dělat rozhodnutí z toho ducha ale v dualismu v. Nepřál si žít tady pro tento život nýbrž pro život v bohu který mi duální mu mystický život. Protože tam jsem jedno s ním jako ježíš kristus chtěl od síly toho všeho je jeho povídání abyste byli jedno s otcem mým jako jsem s ním jedno v na možný jenom když se uskuteční toho. Došla svého tak jsem to všechno že. Modlíme opusť nás v pokušení protože dovedli vysvětlit proč nás upadl pokušení tak za ty hlupák ky nemohu. Třebas to vysvětlím jako hloupost protože o nás musí vůbec kokuši abychom byli schopni z tohoto světa on byl svůj ji dovést tak daleko to poznáme jako omyl rozumíte. Omyl že toto jediná skutečnost je tak dlouho správným omylem. Dokud do potřebuju aby se dostal dospělost jen mentální. Čili on nás musí uváděn do pokušení ani se dostal ke konci modlitby tak ne rozumíte plně tam ty si předpoklady o tom si předešla tak své. Ale nakonec tato bezvadně spořádané tak i těly věky uděláno že člověk tane to bylo na tom mohutností v moudrosti. To si podívejte se bylo mi tady řečeno člověk v tomto životě se potká vás mnoha učiteli a někteří si protiřečí někteří mluví shodně ale je tomu tak nebo onak jak to všechno vzít. Se tak li pravý konec aby z toho vyvodil li nějaký jednolitý závěr. Kterým bych se mohl řídit aby to nebyl tím kali týrá všem vše jakých kdy trošku byl k sobě patřících kteří vyšel nabyté bylo z věr v starého odpadu. A abych to prostě mohl použít. Co mám dělat v tomto případně neboť životem se procházet musí život kdo ten se musí člověk dal pořádku čeho vám ale nemůže si výběr ani velel aby se nedal poučit třebas člověkem ten daleko me poučení duchovně než jsem třebas já. Jak to tedy všechno dokázat zvláště lidi kteří nejsou duchovně poučený ve ty si osoby tou větší právo o měl rozhodovat než člověk který je duchovně poučení ten je obyčejně ten mírou v jejich založil a ne jenom nenaléhá. Než třebas člověk který jež řečem že pravdu na úrovni řek bych rozumové. Rozum je velice ta roka v ten totiž když. něco pojme je nebo o že za správné tak nestrpí vedle toho něco jiného správného bylo správné tak nebo ona to je prostě vychovali sto v celém že buď anebo žen. Logická výchova pro máme v sobě v těle jak sis tuhle tím poradit. Tak především to co lidé říká a to co máma rad v každém případě to nic z kost postavení duchovní člověka nebo vysoce postavení člověk neduchovní který měli do musím poslechnout. Každém případě je li tihleti lidé komentuji jenom svůj život tou řečí nebo svých chtění. Který nám ukazují anebo poučení který nám prokazují je to pouhý komentář jestliže posloucháte jenom to co váma radí aby díváte se nají života že to neví taky není možné si díla li při tak špatně pochopíte jejich klady. Je totiž že jsem si všiml e od vás chtěl vědět co dělat ten jak na věci se křičeli a tak dále protože jestliže mně to bylo jedno. Tady na nemoh správně poradit rozumíte a aspoň v dnešní fází. A se vás budu musí za to co zapomenu příště jsem pro vás toho se od tak to se tou protože to co se tam po a kolikrát se setkáme rozum do protože musím zase vycházet do proto tomu v jedno se od vás a starám se nezačli snu s tím co jsem řekl osobě protože pojem zbytečné tolik mezitím vědět ale po toho swámi v tom že to jde znovu o se tam znovu. Tak teď zase při setkání s lidmi be proklet prosím co dělal před tím že takle milovat víš že to na ale to byste roste ta. Ale snažte se vyšší do jeho postavení to je správná otázka proč on ty věci tak jak a pak taky poznáte jaké míry to můžete bohu vší protože když víte proč vám to radí tak taky víte do jaké mistr k vám hodí protože taky své proč a proto v sobě uspořádat. A víte s v tom jste chopit jsem do mínili jak to vyhovuje tomu našemu vnitřnímu řádu. Takže dejme tomu. Když vy víte když jsem s kam že vám nikdo vlastně nedává žádné příkladný svou fakticky oni všichni nástroj v rukou božích. Tak je třeba taky tomu nástroji rozumět. Jak ten zrak oko si ten nástroj tak funguje anebo jinak vším kuje a to je způsobeno účelovostí toho nástroje jak tomu účelu došel ten na protože z byl z byl vytvořen nebo okolnosti které tady vládnout. No ale tak vám nemohu radit jinak než aby vám řekl že člověka asi před věřit nebo rady které dostatek životem při před dívejte. Svou svým řádem hodnot a když ho nemáte tak se napřed viz u z pořád li ten ta ho noci nemusíte udělat dokonalý ale nějaký si udělejte říkal tomu si z toho podle otčenáš ale u z nějaký řád hodnot a podle toho usuzuji že kdysi to pořád hodí anebo jeho. Přidržování představ a přidržování vědomostí v k minulým to je to nejí tím který jej k níž jednání člověka když člověk naučit přidržovat jednoho druhému tak zvládne daleko větší most ji mat který je nebo poznání než člověk který to neumí při žitém to stojí duch tělo ve z bohu jedno vedle druhého není to takle jako harampádím po z rozvázáno znal dostat ještě své pamětí taková paměť nepřehledné a překáží. Že von se tam vynoří si med něco co nepatří k tomu ostatnímu a nemá pro souvislosti ostatním to takle s pořád dává nás soustavně z pořád dávána paměť vydá ze sebe vždycky něco ve spojitosti s jiným takže kdy žádnou radu nevidíte jako takovou nýbrž ve spojitosti s něčím jiným především z vaší pamětí. A to vás uvede do stavu správného pochopení správné realisaci. Takže vám to převádím dycky takle děláte nějakou otázku. opakuju jinými slovy dokonce takže li tak jak jak co jsem si z toho dostal protože to převádím do své zkušenosti a říkám si kdyby to neodpovídala zkušenosti pak pokoj neodpovídá co se ptáte ale tak vlastně jsou zkušenosti nemohou odpovědět tak na to se musím převést do své rosy zkušenosti a pak jsem schopen taky správně odpovědět takže se mi stane třebas že. Někdo v tom na něco chce. A tím čeho jsem schopen musím vědět jaké mám zkušenosti že v tobě na zkušenosti světské tak odpovím mírou své zkušenosti tam toto mohu o nebot toto nemohu vám o rovnou postavit před tu skutečnost že všechno nemohu co co ode chce tuto napovídá ve zkušenosti to neumím zkrátka. Nebo to umím ale potom máme to správné přálo to taky zkušenost. Takže z tohoto trojího hlediska berou to co mně život dává. A zpracovávám to po svém zase jak jsem schopen a od pak se v tom životě si pro spory velice prudce vyrovnávání ba oni tam nejsou. Takže máte dojem nakonec že život vás v celistvě poučuje to říká do chce to říkáte ptáček který se po že přijde o život anebo nějaký člověk který rozumím velice dobře duchovní věci. Jo více asi od řeknu asi svým řekl že tak let rozvedl snáze k bohu než technika. Jsem řekl to musím říct postem že jak moje zkušenost velí mění jak to opravdu v tom že ne tak tak proč protože technika je výborná věc kterou člověk nemůže jako po pomíjet v bez techniky prodělá ve technicky let tedy v mít špatně neomaleně takže takový jogin radžajogin který z na techniku o ten prodělat technicky správně. A to je podivuhodné co on zmůže tak zvanou dlouhou cestou jde přes v z čakramy nahoru ale když tytéž joginem mluvíte li. Pomocí své zaujatosti kterou se dostanete na nějakou úroveň takže je tvoje cesta je lepší jenomže je moje cesta se hodí i pro toho je jenom technicky vybaven že ano kdežto tato jsem si to jenom pro toho kdo je zaujatost který sebrat jsem si jednou pro živou taky z opravdu jsem jednou také narazil to schoval dění pozemských mystiků. On tam přišel jednou jedenkrát lidská někam nechtěly. A když se potom zase dání ptali že oni se napřed zbavili musí zážitcích rozebírali v je o tom znaky žal vyčetli potom se modlili a potom soustřeďovali všechno to bylo kou pro něho spát takových který dvě tolik kdokoliv tím soustředím a potom se rozcházel přitom se mi ten jeden a tak dále a totomu ti z z z z rovným mladíku říká posteli tam říká a to. Při dávám co tomu ty říkáš jsem říkal že do toho pro kočku. Dělat a on říkal pro naší modlíme si co tady špatní ho a říkal chybí v tom dítětem prvek a to je prvé a s ti říká a des svým v nebi při co z prstu tu lásku vysvětlit že tím dopracováváme že ty věci myslíme. No tak to je opravdu těžkopádný způsob že on se setkávají toho za prvně po by tito se proto li ti byl svět mystiky bylo by společensky ho z založení tví jsem mohli společně s týkat a oni slovy říká o tomu se za podněcovat nebylo to špatné ale bylo pro slabé a protože sami z pořád se nemodlí stýkali s sebou že ano tak vše co se vyprchal mezi tím. Ale. se mi to pro ty se jo jakým způsobem se k lásce dopracovat. Ano co do šlo o tu s přesně co s ten text ale v podstatě takhle psa sedni vám o lásku není třeba co z prstu nýbrž láska tady jest jenom lásce se odevzdat svou nelásku nepovažovat se předčasně za milujícího nýbrž pro člověka který. Potřebuje tu rad z ku a bez nemůže být či když se to stane vaší potřebou be. A cesta jenom tehdy když budete praktikovat v to co tady říkáte pak se stane přirozenou cestou vaší potřebou tak a pak to bude mít taky náplně lásky z toho předchází v no tak postačilo o přitom tápal toto dneška přechovává tady jednalo ostatní to spálili žilo tento pro tu svou několikrát opsal byto měli všichni. Aby opravdu padli na nějakou část na kterou se ve na valná mu ku. Protože láska je víte to je asi tak že přišli na to místo ve vyšším brodě láska jest. Poznání jest ale ne se něčím stává že si něco věčného v. Takže nemusí to včas testu na tady pro je jenom se otevřít. Jak tedy se naučit li takové zaujatosti tady končin tu přiklání které byl oko od toho. Že totiž za letos byl se naučit. Jimi že odstoupit od sebe v tom konání něčeho pro sebe. i tu koncentraci i tu modlitbu mohu taky dělat tak abych věděl pro sebe. Může se kde žil tou překonat a muž to jednou dělat jenom pro toho boha taky ne myslet jak to na dopadne nebo jestli pán větou od platí jednou si říct vůbec na to nebudu myslet. Vůbec za sebe neb nemyslím a pudu k tobě bože ne tady máš. To jsem radil například v tom umění žít v tom ještě pro čili si na medvěd se mají modlit jako čistý duch tam v je čit. A co pán bůh se mnou udělal co jsem mnou udělat jeho záležitost. Odložit všechny starosti než začnu ne nemyslet na sebe protože když tam k oči do toho chrámu božího se svými starostmi k i tak by před padají mám pořád myšlenky lety starosti dělat nýbrž tam při ze svou pamětí musim na prahu z toho chrámu vnitřního ztratit paměť na všechno se stalo tedy nejlepší jako odpověď na to je že ztráta paměti devět velké zaujatost či na to by bylo jen ducha odpověděl. Vy masy nestačila to tu také opisu nějakým způsobem ale opravdu pravá koncentrace pro co si nebo ale přeje absolutní ztráta paměti. A to je to co uměl začli dělat je strasti. jsem musel za po mět na tento svět lid te abych věci je tu bolest aby al protože bylo pro neúnosná aby z toho nezbláznil již od při vědomí. Tak jsem odstoupil oním to donutili od bolesti v určitém men tu v tom mocné zapomněl jsem úplně jsem za to. A z toho vyplýval zaujatost. se projevila zatím se říkal matce že třeba bude věci dělat správně samovolně z toho vyvinula v z umíte samovolně nestanete si jak je to pospojováno o to po spojovalo je pane je tam jenom příčinu a následek a když to provedete. Š první je tu příčinu tak se stavíte nad se při všecku věřit čem ho v i. V této modlitbě že se modlím otčenáš že otec mu kdy mi jednou omyly vět cele stejnou měrou o věc bližních to předpokládá lásku když je jak k sobě samému vás trošičku uspokojí u pokud ji uklidním. Ježíš říkal první přikázání přikázání lásky. Proti budeš ono vás to co co co co se vším sice ze vší duše své se vší síly své a milovati budeš bližního jako sebe samého. Čili když tam nový om v lásce k bohu tak musí z celého srdce z celé mysli z celé duše veškerou silou absolutně nemožně splnit to je a a je to ani splnitelná před dokonale v z celé. Čili to je předpis pro vnitřní modlitbu byly jenom k tomu trpnost je to možné. Ale trpné mystické a v modlitbě to je to možné to pěkně životě možné není v ale když tam potom v říká milovati budeš bližní jako sebe tak nic o celém nemluví. On mluví jenom tato mi nebudeš třeba na tom než nedokonale sebe je na tom že protože neví že v čem se máš tu na to co jsem máš na ale na to dokonale budou co s tak byl nám již ne to co plným právem. A tak nemáš taky jen do takové míry máš právo a povinnost miloval bližního čili nedokonale miloval bližního takže možná že ho miluje nedokonalé stejně jako sebe na že tomu absolutní rovnováha nevěděl o tedy je. Protože tam pán bůh od nás nechce kristus od nás nechce dokonalost. Jako nedokonale tato šel na českou nečinnost tuto nemá tak než k nad ale tato řeknu tak po lopatě jako nedokonalé miluješ sebe tak stejnou mělo nedokonale miluj svého bližního při tak to vysvětlit ano než toto o boha musíš milovat dokonal. Na mně. Nejde než jak pochopili že láska pramení z něho z toho boha. A to proto osmi pochopit to s tou tou trpností poznám takto poznat pak todle cele provést u toho vnitřně nepoznám tak to cele provést na jedné ano v š. Oni mně to že šel že čím více dovídáte o těchto věcích sin se vám to cesta zdá být tišší přístupnější a v to je zaviněno tím že se o čili si dovíte a z té. Ale že jste nesplnili ani první krok na této cestě. Kdybyste splnili aspoň první kroků které my tady deska byla čela taky řečí svých čech již přes si již věcí a. A později i samí z be a přes věci a to sami s. Proč vyšším stupni ž ale tak když jste zpozorovali opak toho než co mně říkáte že totiž byste zjistili.