Karel Makoň: 85-12B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Č. Že když ježíš čili když se stali opravdovými z po si mistra asi jako ty co měli rozené ty živými jenom spravovali mně je věcí božích. To co vše všechno co vás obklopuje četní tělesnosti se tak že když se do toho dostanete do této. Z tuto způsobu myšlení jednání myšlení i jedna takže jen mám to potom jde samo na tom to to č u stupni to jde samo. Takže mně se stanete pod svými správci který nemyslí na sebe nýbrž do toho velet tím že hospodaří že by za ním sela tím že hospodaří pro něho tak visí vlastně na něj. Tak pak se dostal do situace ve které uším do je takle hospodařit pro toho s. Boha a jak mi to de tak. Tady je první nebezpečí protože tam se z abych protože toho z toho li had původní těžké ho. Se stalo jeho lehké velice lehké ale jenom na tomhletom stupni jakmile potom s přejdou na další stupeň který je velice těžký tím nás davy si i sebe. potom ukazoval ježíš kristus v po svém narození žen když do tamto ten první stupeň byl celý ukázán to správcovství před jeho narozením jo o jež ti žít ji měli tak bez pro watts všechno co je co bylo božího rozumíte když práci boží věci a. Ale potom to je. Z měli na sebe opustí on říkal zapři sama sebe to jeho při tom nemusí sebezapíral on musí vydobyl ztracen tak co by to taky dali se do toho po naopak sebe se jo musíme živen si by při smyslech rád kdyby se jim mohlo by ještě si že. Ale jakmile se dostal zaplet ten vstup se tak přesto musí přestat být si sví. Ty učedníci panně nebyli si v tom smyslu že nejednali mocí vědy bát ale ne než mocí ježíšovou mocí jinou než svou. to z muss kdyby vědy že to není jejich moc dělat že jsme byli při kdo to nebyla jejich mostech pro ni me schopnost když kristova schopno země jo tak v tom světě. Čili je to potom začlo by zase těžké a tam potom to je nestačily vírou v tom kdy se mi řekla. Tak tou vírou nestačím tamto pokud o tak je to lepším pořádku řeknu do toho protože oni tu víru museli pod tím křížem ztratit tam víra končí na nebi totiž. Straně říkáte sami rub představit jak na ty jen na tom ve mně k ale tam není mým oprávněná víra. Tam není oprávněn naději protože proč bych věřil. Že mám tady vás před sebou když vám tady vás přece bohu když se v nebi tak máte před sebou nebo v sobě boha tak nemůžete věřit to je nesmysl musíte dovědět ne. A. Ale s tou vírou se obyčejně dramatickým způsobem člověk neučí pro nesení zabydlel ten bylo jak onak tato pro jisto myslet je ten si za vidět nejít dál. Ale protože mu to šlo samo. A učili ono jaký šlo samo ne tak to by bylo byl zatěžko v z ale za se toho co období ideji všechno to co modlit přijď čili mrtví do protože prodělali ale nic ale bez ve bez nutím velmi jeho mi to šlo samo že to děly mocí nikoliv svou. A teď se toho měli zdá noty plakali on řekl. Ty by z toho zoufali na toho svatý jana který přes tuto fázi nešel. Šel okolo cestou lásky je takže je to dramatické nakažen tom mezistupni ale z to je to za to to překonat protože opravdu nakonec není to cesta poznání ani cesta řídili nýbrž je to cesta lásky v podstatě. Ten člověk kdyby nemiloval který je na věčnosti vědomě tak by ji zjistí že tam není. Definitívně že se odtamtud des spadnout ale jestliže miluje tak nespadne takže marně se modlíte sil ke z věci on to nebo ono když to není ve vůli boží tak vás nevyslyší. Protože miluje toho boha ale kolu milující dítě nebude překračovat vůli toho otce rozumíte jedy to ale ve vůli boží ten pro může pomoc tak konkrétně je že by se vracel při o pannou o tak tak konkrétní nebude davu nebude tak přijatelné nebe tak srozumitelná jako o toho světce například pomoc od jisto li terezie pro daleko srozumitelnější než přímou pocházející od boha to co nekonkrétní v téže. Stane protože stát protože si to men díle v jak je to že si to je chyba pátá tu s tu se jednat nedopouštějí sil ty nevězní domy pověz si toho a dělej to pak je ti teďka radím tady těmito španělské to taky španělsky nad napsal do u věřícího je to s. S a proto se řídil o pro to bylo velice důležité bych to byl věděl tak let také světec pomáhá kdežto pán bůh nemluví ten let to jenom představa naše nim cestu nic říkáme sbohem a ne tam bůh když tak nemluví. No kdežto ta svatá terezy je uměle španělsky faktickým španělsky mluví no a protože v věk oči to byl pro příliš těžký jeho mělo přeříkával vše jakoby žena modlili. Ve stejný vel tak si myslím modlitby který by jím byli přístupnější dělal pro se modlit mohl mu modlit s. Ten se zanícením nebo zaujetím ne do špatném při musím vycházel z z ne v poznatku on se byl modlitby není jenom z čelem že jsem to jenom jedno slovo třebas. Jsou správné a dokonce ježíš kristus nadto jsem ukazuje v evangeliích tak dejme tomu když se zjevil učedníku mu. Ono po svém zmrtvýchvstání nebyl přítomen svatý tomáš a když znovu sešli tím učedníci v a říkal nemůže tam byl nezní mít kristus tak on nevěřil a říkal to byl přeci očišťování tomu nebudete li práva. A zjevil se znovu ježíš kristus od z s nimi a říkal tomáši. Do stavení kteří neviděli a uvěřili ale jsem tady pro tebe který toho nejsi schopen žilo od ruku. Do na je nám to vlož ruku do mého boku pro bodem mého a to co si to maří krále pane kdy by byly doby prodělá na to on to ovšem řekli v tam je to v znovu k ano pane mu li to ne na ho od zastřenou od li od uznání choval v víc než u od něho sví ve jeho vládu nad při v království tvé v splnil. Na mnou mládí a taky umřel násilnou smrtí že četl z s ním brát tak dokonale že ani nepít svatý a to jsi ty že sám síla o špatně nás pro sebe v španělsku ale je zajímavé že to haslo který za v pádů návodů do španělska kdy oni dobyli celé š. Von měl z koho že jsem nepodařilo dobýt tenhleten hlad. To si nesmírně španělé vážit protože mají o tom dokumenty že zůstal v rukou pás vů. A ty ho pouhá ale proto pas k nové mají mu bude že to tak dobrý se jim vesmír do své řeči v mít co dál co měla svůj tisk náboženský je a a udržují se po dobu do dva tisíce let ačkoli nemají vlastní stávat ve svém národním povědomí das toto milo poli dělal tam pásky s karate ale jestliže ale to potom dělá koná modu živé by spát protože v po na u chránilo naší např do tu. Že my pořád se máme někoho vám panně do mám masky s kým mluví o máme svou vlastně telat tu na tak dále. A španělský stát si netroufá oni k tomuto zas zakročit protože spát protože ona za do vůle jo. Že jsem v jak ten svatý tomáš dobře zapůsobil před svým dostati v a v kole to straně ho potom vono to chápu správně kdežto takový bral je s námi na povrch přesně mu rostou velice mírumilovně li dále neví jak na to aby tu potom vámi měly tyto rabi za po zaručeno vlastní jazyk jo jsem se španělé chtějí sebral všecko. No. Tak to nám vím kdy i pro svatého tomáše nevěřícího věta cesta ano. neříkám že jsem šel cestou tomášova tak něco přijmi mého že kokon jsem přes za jsem tomu nevěřil ale i pro ta cesta nejenom provází říci když když k v. Můj přítel říkal že do si při tři valně do měli skvěle že viděli zázraky z toho ježíše a kdy za neuvěřili protože byli ve důkazy mi ten sled ji v kdežto my v ježíše u sebe nemáme ani na zázraky nevidíme a proto těžko tomu věříme přes tím že zařídit jenom bych povídal před v tu již toto nejde š. Ale opravdu. To je třeba zapomenou že naše poslové věčná že mezi na kristem není rozdílu tedy to krista moment blíž než si myslíme když ježíš kristus řekl. Řeknu li vám někdo překlad si boží je tady nebo tam nevěřit se tomu kvasí boží ve vás čili to je lidsko a do nosem nám jenom svého jiný jako nechci nic jako prase a jako minimálně dvě prasat ta. Každý leží na jiným pokud ho chorob mají si za do tváře nad tím se měli rád temné. No tak takoví jsme my a to jednom člověku to dvou obracet cítí syna ano. A let takže potom samozřejmě jsme jiný to krista tak jiný protože znamená vzdát se sami sebe na tole měly se nedokáže. Buďte odbočil hor síly anebo studený ale nevraždí ano kdo vás úst svých praví se v bibli ní. Protože jsme protože ani z úst mistrových tak je to zaviněno tím že jsme dnes se mění no ale jsme vlažný. No a tak to jediná chyba a ne že nám chybí důkazy ruka že by se okamžitě dostavil bychom vlažný nebyli. Pochopitelně když jsem byl v týrán těmi lékaři tak se nemohu zůstat vážným protože mně šlo o život i to dítě se rád toho jsem se měl nesmírně rád za plakal jsem ne do toho ne proto jsem křičel aby mně ten proto nejsme na. To zde s listě do tu by to zrod a tak maminka jsou co mně vydala s wattsem do rukou u těch lékařů na co si myslel že to třebas bude na po se co nevidím. A udělala o tom. Ale tím že takle mučili tak se vyjma škály co se dalo rozumíte ty podnítily ano. Jasné takže jsem se musel jste dálky. Ve které jsem byl vzdálen od smyslů vrátit ke smyslu o to se dal nevrátí se protože s to tělesnost tomu těla něco zdola kompletní ses dostal od smyslové činnosti. Tak jsem tu jsme jsou ho začal znovu a my když s něčím začínat nebo ne to střídat se dokonale když potom mělo k svým jdou o to jsou hotové a to dělat to samovolně tak nebo nebo samočinně nebo tak u polovičatě. Takže jsem byl znovu a znovu podněcovat toho bych něco dělal pořád měl bych se toho života držel větší nervová abych se zažil do něho proniknout tak. Tím jsem co po to všechno stalo v tři se nemohou protože se zrodil kast ani jako měr o jedno prase. No mají tady nová pojem tyto misse jsem že jste se velice jako hlavní to ale zase by dale v tom von ten dojem mají. jenom bych řekl že jste člověk velice zvídaví. A to je v pořádku protože to netouží něco se dovědět ze tak nic nedoví. Ale toto jsem se nově jsem se zatím se dozví že kdesi stane u touhy je nám to musí za tu touhu čili tato na není špatná ale to pohár dispozice disponování se něčeho vyššího v k čemu on zase musí se přimět v ó vy se nesmíte přimět jenom k tomu aby cestou vyslechl abyste to přiznal že to správné aby se z nýbrž aby se s tím taky říct jsem se ale pokud možno okamžitě. A pak samozřejmě to význam dalekosáhlým jsou takle ba s to jenom odsuzuje když do všem říkáte myslet přímá. My si říkáte viděla to myslí jenom prostora el to mám za ve do po na to se byl se ostatní takže že ho k onomu skutečným za to přesně do uskuteční takový se dobrotě z koho jsem to výmluva. Co vím o stala za vám neskočil mýtem. Prosimvás nechtějte aby nikdo jiným to uskutečnil co tady křičíte tito od sebe pak máte právo chtít od jinýho taky uskutečnit. Musí tedy nim před tak příkazem v se musel v tom co jsem manželství z mi zjistím že řeka třebaže byla dobra katolička o něho byla všechny povinnosti proč nesmířila se s tím celá dělám. A považoval to z vám oku na ono stravu které nerozuměla a za rok nechtěla ani rozumět tak. A bez zařizovat se pro toho ale když soustavně viděla příklad že to tak dělám a ne o to by taky podezříval jsou dělá špatně a že to na tak konečně přistoupila a na můj druh cesty ale nebyl vyšších tomu přiměl ani vlastní zkušeností co s upozorňuju nýbrž tím že měla tři děti a další dětí nechtěla. Tak ta při přistoupila na jiný způsob život to by neměl než si to jsem he takže ono o tom je zase nějaký hlásek ona v tom nebylo jenom přednostní manželky nýbrž taky sebeláska. Jenom on si že že že toho s co k takže jiného do se moc rád že to nějaký za nějaký konec chytla nevíme. Takže ono i ten příklad co je musím trpěl vyšší než dobrovolně ten příklad dělá mám na staří se postil být příkladem tomu druhému o musím trpělo zabito vydržel aspoň těch šest let než ten dotyčný se obrátí a to je člověk tedy jak to máte kde je třebas odliv řekla o jeho na něhož se může provádět intenzivně jsem li tak tam by tomu hotova tak že celý život je dnes do bráti. A proto nemá být soustředěn člověk tato obrácení jiných než si být vědom toho indického že když sebe na pravíš nikoho na to na nic na přece na pravice tak potom musel je to nepříjemnější než do pro ocitnu ve do taky jde o tady kráso ze svého ano. To nestranností jsem mohl vodu prasat let tak způsobili mu rozmluvu vůli o stání že tohle veme to to se co to říká když jsem tu při znáte nic. Vizte vliv praxi tak jsem si byl tak dobří není není že ano tak si troufám mluvit i proti něco jana budete číst třebas ten kometa co umíte v když v této fási jsem podiv vedením to psal v že se mi tam si dovolil upozornit že nemají ve všem pravdu že se mýlí v něčem o tak na tak ano. Tam svým dovoleno si tam. Přestože máme tolik důkazů o tom co z od jak ten zázrak v z ona se to v cestě v tak uděláme ve kroku přerodu rok ba krok nazpátek. A to se na píšu teďka říkal ten dotyční tosim dále je to tak jako bych tam mohl do ten jeho výrok na nic co jste si ho na hrál ale teď si na hraješ svět do toto na dávání nadto v tak podívejte se. Jsem posuzovat co je pokrok a co je cesta zpátky s rozumem nedá je sis to posuzoval jinou hodnotou než rozumem. Prověřovali noho tak prosim das za roky spáse dva kroky zpátky není kupředu ale silně pochyb bude tomu tak je. tady mám naštěstí svědka svého života nebudu homme do od protože neměl tak si z toho na to za na dávám v. Ale ten to svědek kdy musí potvrdit žila přesně rozhledu a za zlem. Jesi ten dotyčný není k kterého jez svědkem. E víme že zaznamenal žádné změny během těch kdo jsou tyto věci z na ale pozor znamenal chci na něm na to svědkové byl říkal že zaznamenal v prosim muže protože by si byl říct jako jsem jen páter který měl u sebe nějaký něco od papeže a říkal nahlas to nemám a mezi tady v tom z tohleto nemám rozum do to neřekl dal před to měl ne tak takle šalamoun s tím jeho. Pojďte nýbrž jenom řekněte kdesi máte je že ten váš manžel se trošičku mění. K lepšímu no tak o nama vstal manžela no ale je vidět že si že máš co do tady eště máš doma nějakou o to by tu když dělám. A na nad na nemá tedy k protože nemá v ale je to tedy z na že opravdu co mi tady řekl. Je prát ruky do duch ho protože on jednu to vlastnost špatnou dvě za musím prozradit protože nemám o to on si to v lál jenom za námi či k sám že především netrpělivý občas a tuze netrpělivý a za druhy jsem byl bezvadně litovat. Když to když napotřebí nebo tak zapotřebí vědy aby tyto vlastnosti nebaví děl dal kolik řešit pokrok as toho také on usuzuje že li dva kroky tu před od ale jeden krok co od při krutým co pozadu. Ale je proti může je třeba zrovna ve stavu poraženectví rozumíte. To jsou procesí se cítí by strašně dole mu když tam jenom jednu věc lidsky toto je poraženectví není dokonale ty se pro váš k těm mým přátelům z plzně říkají my jsme se před sebou musíme tak maličtí že to není ani hezké. El vyd vím kdy ba nás z této od a do poražen leskem nálady z toho z toho vůbec učení sama sebe jsem říkal přátele z pro vám nelitoval tedy malým soudu že se cítíte být malý. A to je málo mysl musím si být cítit ničím. A tak taky říkám v próze stávat tohoto pána je slabá a on musí být poražen úplně. Jako jsem byl třebas byl poražen v tom koncentráku rozbilo nejsi lež dáte život zadržet za ni stole stálo asi nedostal za nic byl v sedumnácti letech u byl poražen tak jsem opravdu byl to omyl to to povaze světský omylem protože mět toto vyneslo to předešlé ale jsem v tom porazil vnitřně všechno a měl jsem dojem že to bylo v v ani z že jsem za nic o tom svědčí znovu. Čili upozorňoval že proti tuhletomu způsobu myšlení jedině cet začínat pořád znovu ale nejenom každý na ale sama rodil před tím ale hlavně ve před tím vstupem do domu hospodáře. Tam musím nechat paměť ven ku mimo o ten dům a pro to nedokážete. Tak oni bude s vámi nebo v tom jest myšlenky a tak dále tak vám radím abyste upřímně. To co z za den provedli obětovali bohu upřímně mu to obětovali abys když to nedokáže tomuto upřímně obětovat tak abyste si to uměli aspoň z chovali podobu koncem z této minimum s chovej mi to tady protože o stromě mal nad na to nevydržení žilo co znamená aby se tímto způsobem z říkáte na tu chvíli pamět do se neumí říkat paměti ten na tom zle a ten ten člověk má. Třetí vlastnost špatnou která jeho lékařské tak citem se to řek moc tím že vás pro zad. Jde k asketa svět velice užitečná aby se neobejde jak se nedivím že ji užívá nade nemá vžívat když v tom přijde koncentrace tak se kde panně kdy neumím zřít st v když oni potom předem potřebuje ne těchto najednou se říká tam se nezříká tak to je těžko že to třetí velel jsou tak jednou řekl tak to je protože v pomoci ses čili že jsem říkal několikrát že to je umění nezapomenout. Na co se vzpomínat co se podržet pamětí ale daleko větší umění zapomenout co se zapomenout. To radím že před sil vstupem do domu hospodářova se na všechno nebylo tak byste mi že to pravda tak si prověřena a že když jsem nedáte tak žádná koncentrace s žádná modlitba žádný jsou z tam nepodaří jak byste chtěli nebo jak by bylo žádoucí lépe řečeno. Nýbrž světa jsou pamětí a tak dawa bude pronásledovat budete říkat aniž budete chtít pane jsem pro tebe sedl pracoval. Buď dal do vjemech měla spojení s co tady na jista potom posloužil ne tak ne. Nic se dnes na tom hospodařit chytám sice rovnou chtít i u sloužit. Poznamenal mu patřit jak on si to přeje a on si to přeje nevypočitatelný vždycky jinak. Kdo si přeje jenom abyste radostně svým po byli apod lest si přeje abyste vůbec nebyli byl patro nešlo taky na strašně rameny jsem chtěl být svoji ano. Tato záleží na tom jakým je člověk rozpoložení protože že ke každé koncentrace vychází ze stejné situace v každé situaci každého ve jste jiní na jiném stupni nemám žil nějaký stupeň zaručen nějaký stupeň vývojový. Není to pravé kdyby to indové měli pravdu v tomto to bylo krásné. Ale my jsme jenom potud na také vyšli z vývoje pokud plníme podmínky tohoto stupně. Protože my máme pořád celé svoje malé a všechny smysly a pořád se uvádění v pokušení abychom vět užívali tak jak nám to vyhovuje. Ale jak se nemáme s s s neříká namále přeci víc špatností proč jenom když taky ostatní špatností. si že jsou to dva důvody hlavně že by se měl doma nad sebou a z plakal. Že známy hodí do z živost jedno jeden důvod. A druhý důvod je žen jsem proti že takové podrobné sebe a vy jste. Protože to je když se chce. A to je něco co věděl lékaři a to podstatně nepovažuji za správné. Úplně se distancovat od svých špatností. Protože jsem si jist tím že člověk těmi špatnostmi se právě může k tomu bohu dostat snáze než svými ctnostmi. Proč se mi maří oral na svou špatností dostalo snáze ke kristu než ten kdo si osobě farizej myslel doví jaký je. Čili buď ve rády že o nějaké špatností víme. Ale kdybychom znali všechny najednou tak vás toho co zde ho je z nechutí zneklidnění a za tak prostou bychom nemohli z kupředu. Tam na římané na zaručen nebyla z neklidná. Nýbrž jsem tam složenou tvoji že to dost krále klid nám jsem za cesta co jsem tak z oslu ano.. Že na tom ser vírou volání velice záleží a. se po lidech před lidmi mluvím vždycky dívám. Dívám se se pro že půst u z mocného co je neúnosné jsme se projeví že to domu se tak vobrátím k a pro začnu si nestranný jsem když si z látkou hraju co láme námi po tíži žádný dělali potíž ze sebe vybavit v tak si mohu jenom hrát na stroji toho dotyčného který poslouchá povolil na proto proto jeho jáčko denn tak z ne a toto nedělám zásadně či jakmile bych nebyl ptal. Tak ten člověk se mi vymkne z poslechu protože silně po chybu že bych vydržel tak dlouho poslouchat sebe když byl posluchačem jako by poslechnete jakkoliv po z ucházet ve obživu hodné. Abych to nevydržel děly stavu bych to nevnímal při by vnímal polovičku to bylo moc k tomu na že ani to ne a aby to by držíte se postí nesnaží o to by to on z ku barvy ti již je by to nebylo v aby to by to s vám v tom co o občasné co jsem se pokusil snažím ale přesto jste obdivuhodný jsem jednou poslouchal svoji přednášku kterou mi že hravá lid vznik. A jsem na to tuk nad tím usnu jsem se přesvědčil že to jsem si toho že dostanou potože než se dále byl spasen pro s tak jsem se ožil co říká li tak by krávy ho vykládá no a tak jsem si zhodnotil jsem klidně přitom usnu. A takže když jsem to vyřešil nová ještě se tak bych to okolnosti. Prosím vás jestli je například při z náš tak spíte vyloženě spíte třeba s otevřenou očima tato nikomu nemám za zlé v tak to dáti způsoby neusnul že se me do ruky že doroste špičku aby se na jakých než na klesla lawa tak tím se zajistilo ale jinak kdyby to neměl om po jako tak když jak tak jak je že je že je jak ne tak tím se probudí v. Ale teď si to jako to modlit se čistě do to tak ale jsem vjemy a ne ten stával nebo vy kteří také spíte protože když s vámi mluvím tak musím za vší vůli částečně před vzít na sebe. Někdy z jediné protože mně není příjemno abyste moc odporovat ale když převezme vaší vůli tak by nehod budete o mně všechno jasné že moje vůle vstoupila do vás rozumíte ale tím se dostanete do dbá ale věčného klidu na který jste zvyklí. Zná ten věd takže to je moje vina před vší rozumíte neni vaše říká kdybych tak ke si kdybych toto ne uměla. Tak bych že to co tady říkám považovali jenom za říkání tato aspoň z malinké jeho pro cení či kap považuju za vede vám to také my jak si přede o vaší vůli rozumíte. A prosila atom cením nejvíc s t a protože mi přitom spíte takže říkám se těm co o omlouvají se říkám nebo mluvit nese mně na to se musí k posluchačů zvyklí za pravé ale za druhé řek vám tele je to vám. Něco co znali staří řekové a říkají tomu spánek ve chrámu asi. Vody se do chrámu vyspat a vyléčili se ze svých chór není as spali přít tak se to tady je otázka proč ten pán ježíš myl těm učedníků mu nohy na k on si. A nedostatků který na že ji tu čistotu celého těla. Který tím sliboval budeš celý čistší když či umyl nohy není člověk mince výklad petrovi který chtěl být umýt cenný. Vám proč to tedy udělat nakonec. Z tohoto byl v vody jak s tak z momentálně svou jenom tak deset ale řeknu ty hlad měla. Tak podívejte se především celý ten vývoj který si tam i když z ky tu je. To je vývoji na vší ale ne nějakého petra nebo jana páté vývoji jednoho každého jediný jsi li čili všech apoštolů dvanáct z dohromady. Jsou součásti toho vesmíru v malém který je na je v nás. K. Tam jsem v tomto vesmíru v malém existuje něco jako průběh životních sil ve pochopitelné. El ten přebytek životních sil lidský načerpáme prany daleko výše školy spotřebujeme ten přebytek odcházím nohama rukama nebo někam jinam nebo věku i ty k k k k k k k a jestliže on v tom byl při nohy. Tak on je zbavil obal to byl on zbavuje obalu který překážel tomu volného podle odpadu prany s. Z toho člověka to je když je teďka to živou pokraje mně když třebas ten petr vzápětí potom zapřel ježíše krista ale měl umíte nohy. Nás zbavené let svátky mnoha řím že to nemohlo volně probíhat sobota než jedné a on se ale velice moudře na tím že zapřel toho ježíše o či o to ten napřed řekl to byl nebyl býval nemusel být tolik zarmoucen. Tím výtky o ose spíš styděl nad sebou žen že to bylo pod jeho čest když mu to ježíš řekne on tomu nevěřil tak si říká mi to nebylo příjemné. Ale věřte mi to že kdyby tento strach který tendenci těžko mysl nos ti víte to si správně říká tedy odcházím nohama stal odcházím nohama nebo těžkost těžkopádnost myšlení nebo nebo v k že nenávist nebo jen co všecko nohama. On se řekne že závisí se zde na přesto si ho k onomu po všech odešla prana boha být. Tak jestliže on tohleto zažil že měl tak pro znou nenávist vůči sobě. Onomu vožral ča mnoho o on nebo co spáchat se vraždu jako ten jidáš čeho měl být zachován pro čistě do budoucnosti ano. Že bude byl příklad jeden ne ale aby při to by mohu o z toho co bylo na svou umyl ty nohy let tak von se ocitl pod tím křížem s naprostou samozřejmost z z za v s v protože v tom. On byl před obrazem lásky ne před obrazem sebedůvěry jako do ten s nebo víry jako byl ten svatý petr mu to je před obraz z víry dělal co ta v před obraz z lásky tak že ta láska se chová jinak. Ta láska ne klesám nohama druhů nýbrž zase jsem nahoru tomu kříži no a teď. On musí mít nohy čisté z se na opačného důvodu že odtamtud se propojuje nahoru. A on musí být spojen s tou zemí tím zářením zen s kým dokonale rozumíte aby mohl pochopit smysl oběť ježíšovi aby si moh spojit o byl on ježíš na kříži a ten po tři že byl jedno jako jedno z aby ten jan mohl převzít tu matku ježíšovu aby za matka stát jeho matkou byl to co tam všeho o doby napomínal napovídala asi tak. A to všechno zase způsobil mýt nohy. To bych chtěl důvodu na vás ti o postoj ukázat naše o vůbec je navíc případech jak to bezvadně působilo. Takže jak to je asi hlavní důvod co dva hlavní důvody proč. Vším tím nohy na konec se tam bude rozhodující moment nikdy pro zrovna potřebovat v tak to bude jenom příkladem svatýho petra né. A svatýho jana ale všichni to potřeboval k na to že to nepůsobí to u toho jidáše. Tohleto dva onomu to jsi mi že víme taky si ještě aspoň ten třetí případ protože ž odraz sílu opačného z se to co mně mluví byl nedal tak to jsou o tak onoho nezradil a to se nestalo co co co svou ježíš chtěl aby se stalo aby se na kříž dostala aby byl opuštěn od svého otce na tak dále. A on tomu co na zvláštní ještě novou sílu nejenom umí mu nohy ale taky ještě něco za nic jo poslední mysl šli a to dáváním pít dovím dal říkat jezte na pytel neboť toto je tělo me na toto je krev bral nového zákon pro z navazuje levá a tak dále. Tak to jsem chtěl jim dát najevo že jejich tělo co své tělo oni mají považovat za spojené s jeho tělem čili ho nemají o za své tělo a to jím velice pomohlo k tomu aby se vydaly na smrt ano neboť žil tu oni obětovali krista né. Sebe. Opakovali kristovu oběť na kříži oni sami ale neumí dělali oni měli s ním nebo on především na s nimi a vstupoval s nimi v na na věčnost vjem vědomě jo a kdyby to dělal jenom sami ze z vlastní vůle ano vlastní silo by měly za se o to lámání chleba a k tam by to bylo svýma tak se do pán ano. E obrovská milost projevená konkrétně tak aby tomu porozuměli oni museli pociťovat v chvíli že se spojují o pro tělesně s tím kristem. A protože to nebylo ještě do dělalo tak ještě dva z nich v čili když to nemocným že on to znova opakoval a potom měla bez po že přes znovu jim to opakovat a tak dál. Aby to ticho utvrdil. Do ten moment protože musím se se že ježíš kristus byl následovníkem svých žil svýho národa a ten šel cestou existenční to znamená myslel si že tělo lidské patří bohu ne. A těles se v vzkřísí člověk li pravdu jedině v těle nastane vzkříšení těla s kříšení to když věřím stoprocentní že jinak než oni. Že to vzkříšení se tedy za žiju musí proběhnout za tohoto života v těle kde to nejde no protože on touto co s tou čela tuto svou ukazovali kristus a musel to potvrdit těmito ukazují nad těmi symboly a. Apoštolové to potom pak ti k o vás. Přes pro člověka po narození pokřtěného ten život z s ním děje v zase několikerý význam ale řeknu do se ten co se mi hodí do vnějšího stavu věcí. A to je především v této neničí tak s protože ten člověk by se měl víc společným jen nějaké širší z po čas při pokřtěných. A to jemu o žilo tím křtem. si to uvědomuju když mám ti dva hnout řídilo mu ča tam že jeden po při na druhý ne. Tak on v ten starší který je pokřtěn čeho čas tu být tomu malým může volně po při na tam jsem že boha ne. A kdyby tam ten plače nad tím svým pohání s tím že jo. Tak on se cítí viz po našem z on si ho visí být společný žen nějakým v víře na tom pokřtění je v tak této minimum této začátek. Ale je tady něco když si všimli toho aktu k skoč tu jako záruka v podobě moc práh který to vnímat na říkáme to a který na sebe brát tu záruku ho vstup u toho malého dítěte není to v společnosti tedy co vás zastupovat vstupovat ducha svatého. My si to samo v ani napadlo je to tak protože taky ve starým ale novin zákoně v tom že zkusí apoštol lid z kyž z toho jít že duch svatý sestupoval na zástupně asi sto tyhlety i ti kteří neměli ještě rozum hle li se to děje ale na koho nesestoupil duch svatý toho neb pokřtili čili pomocí toho motá když to děláte potom vědomě sestupoval duch svatý na toho moc jsem chce ano. A to byl druhý argument ovšem pokud ten motor nemusí být toho vědom tomu tak je to nemusí vědět. Jenom musí přitom být tam musí se zaručit on se tam on se tam čte že věřím bohatá on za něho věří ano. Všechno co ten ta tři ke v vyžaduje od věřícího přestala on za něho slibuje bez že je přes kdy byl v k ten křestní slib je opakování všech článků víry ne. Takže ten potom se zaručil za články tak například berou ale taky vyslovenou časem jsem se za zaručil. A proto musím stol vodit důsledky že ne tak to by bylo to v další. Že někdo se za zaručil vždycky je třeba toho druhého pokud ten druhým neni. Takle schopen tohoto tak je to veliká škoda. Protože ona se to obchází tím se mu něco věnuje tomu od jsem si jakým se od něho odstoupí. To je nepochopení věci. se mu ten šel věnovat celý celý život pořád o to být jeho duchovní dítě. Si ji dítě hmotné takto velice duchovní s no tak tak jako třebas tvou pavlově pod něčemu duchovní dítěti. A proto na ale on si pak protože se mu ještě tady říkám že mu je tatam a potom beru tu bych novým o to tím ji v tělo a tak musím si jakým způsobem se jeho otec v. Že to je něco mezi otcovstvím hmotnýma mezi to co s tím božím jsem trošičku víš po tomto stránce o vás že který mně musí poté pokud si v tomto smyslu ho s. Vychovávám že musí brát vážněji než že cokoliv světského však učitel nebo takže musí nějaký řád hodnot to se musíte s tou řádu hodnot vstávat v tomu jsou učím přednost tak si to dělá takového u či o těchto věcech tak dává nic z pozor a dávat tomu absolutní přednost ano. Tak to je další věc třetí nebo známém kolikrát tvá to je spočívá v tom že ta světlem věří a nech mají při tom věří že je tady nějaké kali z nějaká milost se při tom křtu sestupuje na to dítě je. A že mou usnadnil cestu k bohu o toto dobu na rozebírat ale upozorňuju vás že představa úžasnou sílu. Tak protože tu cestou mají a pokud do projít by prorok dotud sestoupit věřili tak ono to přesto funkci je fung čím není fung činit působí snad působí v když se nemusil byla tak charismat vždycky kterak v jsem na smysl mně tady to síla pouhé představy kterak tohleto způsobuje. A to by mělo stačí zatím né. Jenom že se o ten jenom jednoho dospělého člověka k jinak jak je přednost prahy vám řeknu ten člověk to dodneška cítí říká mě. F. Si že ten jest před si jenom aspoň ten z při myší viděla dobrou věc že přitom myslí to snad ono to bych to nedělal ne co rosa nevěřila že to je to nemůže nic o spoj škodit spoj to si může myslet že on před po předpokládat a pak i to nějaký nepatrný význam v. Samozřejmě to pokřtěným dávám dale nebo žil málo protože zatím musí stát protože musíte si přes u toho marka ale je li se to musí to rozhodnutí které tam za něho to čeká dělá někdo jiný který musí dale. Realizovat ten s za na do kterého se to rozhodnutím dělal taky mít to vykládám ano. Že seděl ten řekne k němu třicet let to řekne se byl pokřtěn ale to se než tomu rozuměl tomu jsme věříme ale ono se nestalo protože budete vliv přes nýbrž za neměl jsem nikdy stoly o do kost život žádný důsledek děláno pole tak. Mu řeknu o to je to že si nic z toho neuskutečnil když si jich kde skal vědom toho co jsme sic se dověděl co než toho litovat co jsi dosud dělal a chceš o musí litovat nevěříte. A musí že takle žil. A přesto dojít se s ky měla jinak žít žít z si vzali z kostí tady podmínek a oni předpokladů a za jiných sil přece se ekg.