Karel Makoň: 85-13A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

O co jest ne z víc z li se z rozebereme si ho žen si čem si z toho že nebo že to bo být boha lámal být sebou rozhodnutí která se mají z z z z z z si jat zpráva definice a když dali z věž z toho co on si ho z toho by byl schopen jako věřící že pro zrod jenom si to si ti z bodů jenom v jeden. Přitom obr ano měníte svět proto o tom co z as toho se potom s povinen silové víc ano a it is pro ten je nebo od z těch desíti on se dostane na jinou myšlení a může se člověk při v na by nic a on oba vzniku v zatím musí do tu je tak se musíte věc o to říkal víte co vám vadí. A co by se ten balík byla ochotna nahradit s čím viz ono čili jak máte připravenou látku. Tak z místo pro satana do toho do ze třebas sedum rozum je říká ježíš kristus nebo s z obou lid obr ten ba v přirozená jsou část našeho jsem potřebuje te konkrétnímu jednání dispozici balíky jsem se řeči že domě se na mám o pořád nové a nové pane. se s nimi musí nikoliv potýkat nýbrž lázní vám veliký prostě. Se mohu vás z padesáti let tak se vám napadlo třebas na vás nový balík ku a jednou během jedné noci a z doby od doby žiju z těchto balíku vědomě an svatý kůra. Takže nějak netrpím karmický s tím proč naopak jsem schopen něco pochopit co před do schopen v čili jestliže ten zachovám a odmítat protože víte co za to na ten ba vadit v či to okamžitě nahradí tak proč byste nemohla ze sebe dostat. Ale to bylo třeba a aby se zmocnila napřed toho před pisu ty na spáse kde se je učí autosugesci tak v tak co chci a jakou ano mu ho z ku a to vám to ho a no tak tohleto kdyby se naučí vás k od on by musel říct es si to umíte. Tu o to co je z ti a nikoho nevzala doprovází na dokud s v naučil on sám soukromě znaly pomoci samo jsou taky že co by vidět tak pak toho této o to co je z ti jak by ale byl ten člověk přístupen autosugesci tak by také přístupen z tu s rozumí ale muselo se víc o to co si či postup je takový tom z ho co s si a tak. Přijď odněkud pomoc za pod z někoho jiný ho vštípit to sugesci v že ten balík od zbavuje no ale to je jiná věc totiž nemáme odborníky v jestli by do vůle kdy jo z toho pacienta udržovat v takovém šachu v že bych si uvědomovat ten balík. Nižšího sebe není tím balíkem a toho. U toho byli osud jsem sám do znal nám. Aby si uvědomí je soustavně tyto tři věci samy jaký to ti otázky jsou tak pro abych se pořád oživovat těchto tří z hledá a protože si sama když se to jako o dál když on jim tyto tři soustavně nepoleví z toho tak pak z toho je nová hodnota a že ten člověk totiž že nás ten se vyprázdní od baví opustí. A v mu že tam nos do otcova obyčeje ten člověk a o vás o to snažila o to víc že to trošku po vláda že mu tam o těch kusy co před klid ono se o to aby ten pacient se naučil čemu no místo toho pak o koho to a nic vidět s v v mně z čemu všemu ona učí obyčeje z z nich mu při a to co vám. Čemu ta č například dokonale ho užití jsou žije takovým z oko tu si to ku toto prosím a to je vždycky tam něco o hledí spatřovat jo. Nepořádku pak z za bezpečí ten člověk proti tomu aby tam kde si pro něco z tam musí tvou nechce. No tak ho tak by to potom šlo kol du z od vás při do co to s s s s s skoč v když na zase řekl je že jem ale člověk může je bez své úrovně na sebe připoutá atd. Zkušenosti minulé jiných vidí ji i tomu říkal balíky byl proti on. Že z nich může něco vyvést dobrého. A jimi jsem se říkal že ty zkušenosti jiných lidí třebaže negativní vesele jeho dale bují prosím ty negativní míse na člověka na lep bují protože on je na takové úrovni že se nedovede zbavit sama sebe jest že se mu jako tam v téže u. Byl v silové to napsáno od baví třebas z vel kdo o touha použit. Tak začne v něm být prázdno o na tam nedal jela na to nevěděla chudák tam musí něco nového nasadit samá musí mu vnuknout myšlenku čeho lepšího se chápat než toho kouření. A když tam vloží něco nového lepšího el co považuje za zaujme stejný musel jako do kou není tak tam není místo aby z tam něco od jeho byl velmi ho tam se o něm o nic nedostane ale již tam způsoby jenom prázdno tak platí to co řekli kristus vyženeme jednou satanáše od tam bude do by mi komůrky z vedu horších než ten jeden tak to fakticky psychologicky je no. Jest kdežto když člověk jde cestou duchovní. A dostane se nějakou úroveň tak von se taky vyprazdňuje taky tam vzniká a prázdnota tak by tam byl taky satanáš člověk že to je podobě kou tvé nebo klas tu o něco jiný ho dostát jenomže se dostane sto do odložil za tu vědí ten duch od člověk je zaujat jistým síle a toto zaujetí ho chrání rozumíte. A proto jste nezavrhne kdyby do zaujetí nějaká pozbyl kdyby ztratil třebas se touhu jít dál a v anebo lom pak jako jsi řekl nejsem schopen nebo tak nějak lehl si prostě dalo matky tak by tam okamžitě ty satanáš nové vstoupili ale upozorňuju vás na to že ti indové se dovedou vlastně převtělovat ve vědomě či do se někdo narodí třebas rodině je řezbáře tak všichni mu vnukají myšlenku ty jsi. Tady protože si byl mockrát řezbáře jemné a budeš se za těch zkušenostech řezbář svých pracoval dál. A protože představa úžasnou sílu miska přestala tam oni mu pro svou představu při poutají toho minulého řezbáře kteréhokoliv to je jeho a oděla o tom dojem že tím řezbáře převtělený ale spoje svými silami představivosti do něho spatřovali řezbáře ve a to my neděláme tohleto bylo to to neumíme takže oni se umí vůbec fakticky převtělovat v tomto smyslu že přímou balík který je zapotřebí aby tam rodině v jeho ano. To co tu svět studia na sebe vychovali jogy jógou za z prostředka někde. Je to v opisu nastane dvacáté vás že o pásky od pojmy protože otázky které mu tady kladou to jsou sice odpověd zemi ale způsobem vel řek bych vyčerpávajícím on to odpoví jenom do mínili jak si myslím to milost ne proti v k se nedivím. Otázka jakou představou hind o svých ku. A jak se staví k názoru že se člověk rodí se ve hříchu kde hříchu totiž protože to pohlavní styk tato po že za krišna v tišnově jak praví křesťanská výroku. A odpověď tím co považuje výrok že se člověk rodí ze svých ku jako největší rouhání. Neboť stvořili bůh člověka hříšníka o doka hříšníka. Stal by ses tam bůh hříšníkem. Jindy věří že bůh při svém tvoření opravdu vložil část svého nesmrtelného velkými byl do stvořeného člověka. Křesťan než aby bude učí bůh stvořil člověka podle svého obrazu. Proto jim neuznává hřích jako takoví nýbrž praví že pravou přirozenost člověka je síla kterou mu bůh propůjčuje. Projevily svět projevily člověk svou pravou přirozenost tu věčnou. Je to v pořádku neprojeví jeli je ubohý jeho vývoj vede od embryí jak lidstvím pád lidství božství toto my jsme nepochopili jsme si z ježíše krista nevzali že on vede člověka opravdu za člověka. Poznávání. Hřích ku to není nic jiného než li tím stanovisko které se udržuje ho boji o překonání a vládnouti tělesných. Budu jakmile se to podrobeny člověk je spasen v něm přebývající tím. Duchem který je nad veškerým smrtelným a konečný. Do stále mluví o hříších ale nikdy se s pojetí hříšnosti nevymaní není proto stár je mu z s ti. Ne musí váha musí proto stále na hříchy myslet myšlení na naši nedokonalost vás činný ubožáky společně se svým velikým učitelem nekladou indové věří. Existuje li svých. Znamenat to jako by se řeklo že sis slabí a protože ostatní jsou slabý ohromen vývojovém boji dochází člověk nakonec v poznání. Že uvozovky člověk nikoliv z nevědomosti proniká také k pravdě. V v v v v nýbrž že z pravdy pravdu nachází že kráčí v z nižší pravdy vyšší pravdy de s. A kdybych tomu byl řekl bych tak tolik rád rostou o do pračky mám to nevysvětluje do to by znamenalo že by člověk se nemohl zpovídal že by nemohl odpuštění hříchu na tak dále protože nemá ne on říká. Na el tak že všechna cestě se dělo ve on pravdu ale pravdu tak podanou že její odděluje od ostatních pravd které jsou kolem toho. Člověk je hříšný ve své zevní podstatě ve své zevní posledně neposkvrněným a není hříšník toto měl také vysvětlit ve své nesmrtelné které se nemůže postoji hříchem a jestli se opřeme od u toho vlastní přirozenost věčnou a do oni se dostaneme tak ty hříchy přestanou mít platnost. Přestanu být hříšným protože jsem přerostl přes tuto přirozenost zevní se kterou jsem se do doby ztotožňoval. Když mně přijde katolický kněz říkat prosimvás. Jak je to možné že vine chodíte ke zpovědi a přijímání. E tak řeknu atom máme lhát. Protože když jsem v ale kdyby jim ho každého protože když jsem tedy v sedumnácti letech. Byl překvapen o pro překvapení tím že se semeno začal styk za svou nesmrtelnou podstatou. Tak to není styk jako vidění nějakýho pánaboha nic jsem neviděl. Ale přemáhá se před přemáhající moc boží která přemůže člověka na míry že se mu to líbí nebo nelíbí on musí poslouchat kdyby byl jsem na hlavu postavila kdyby byl chtěl dělat nějaký hřích tehdy neřikam na s ale ten z li dělat nějaký hřích když jsem byl takle zaujat tou vnitřní nesmrtelnou podstatou tak ona mně to nešlo. bych janem co by byl musel podniknout aby byl mohl udělat nějaký hřích. Ono totiž šel platí co říkal svatý jan z ve své když to ale že znovuzrozen nehřeší proto sice jenom začáteční zrození to byl ještě konec to začátek procesu ale tedy za sahal tak prudce že jsem nemohl dělat to co před tím. se například kdyby na mně bylo co nějaká nečistá myšlen tam nebo nebo nějaká nenávist dělal co by v tom kdokoli jsou zazlíval nebo jako bys byl do k tělem duši křivdit nebo do do potrestat nebo nám co jsou udělat tak jsem prostě to okamžitě odstranil tím že se říkat co tady děláš ty myšlen to ty nejsi ty mně nepatří když. Zase je doznal jako něco co není z své pravé podstaty a tak se s tím jak zacházel tak rád jsem si za točil toto domova ani rozvinout. Takže i jsem celý den se jsem studoval musel žít pro toho pána boha not po mnoho tragické následky. Protože jsem nežil ani pro toho člověka světského pro toho který chce jíst a pít moje maminka mně musela osudný živit krmit. nad ke spánku ubývat. Tak jsem byl věří zen jak tak kde člověk může v tom běd nesla mi slu řešit v jsou všem řešil proti matce let na nosem si neuvědomoval co se věnovat jenom ti hříchu nečiní totiž se nedá na to že prosila prosím chodí do školy jez buď normální že jak být normální jsem nebyl norma z jsem byl pána boha a ne. Byl v tom musí v myslím že ne tam matka jako stráž na anděl to zastala takovost tu jsem v tom životě udělal v škole pochopitelně ale my taky se na kódu studoval vlivem kým matky samozřejmě kdosi měl nebi by o na tak nás to odložil tento život jsem přestal být v když se do by ses jako s živým člověkem nenašli tedy to kdo o po mně tehdy. Ale to řikám proto abyste věděli že člověk se dopouští na této cestě osvícení relativních i k to znamená se musel zavrhnout dosavadní svůj život světský život tak kde bylo to špatné jsem o žil bez boha. A to se tak protivilo že jsem se nebyl schopen k tomuto životu vrátit. A když jsem nebyl schopen se vrátit životu bez boha aby jsem pořád živ sbohem jak jsem mohl prosim řešit atd. To nebylo možné. To bych se byl rouhal do ve něco přes těla tomu knězi komu byl bych to vysvětlil o to mysl třebas například nějakým mu na moravě ale tak tento uzná říká to je v pořádku a nikomu to neříkej protože do tohoto stavu se normám sedl ustane a nikomu nezazlíval shody ke z povinni naopak o tom dostávám toho člověka a vim že to nutné sv. Pro dělání zpověď kterou jsem začal znamenala hodně jsem jak jsem byl získal tohleto. Přesvědčením nebo věděním že s moje podstata je božská a protože se mi zjeveno na chvíli tak jsem věděl že se do podstaty musím natrvalo dostat že to je můj životní cíl ale stálo hlavě myšlenka že jsem předtím žil bez boha že jsem tady kašlat odpuštění. A když z toho co potřel vyzpovídat. Takže jsem týrali spoj vyšel ti z od jsem říkal prvními říše že jsem žil bez boha se na sled ne ten kněz řek víte mně nechtěl vyzpovídat z toho asi o nakonec donutil on to přijal jako hřích protože říkal tak to jsou tón těla sto do z do sich neni co do lidí žije bez boha ne no nakonec je to jsem měl úžasný pocit úlevy v vidět co představa dělá to je skutečností. Nepřestal dali chyběla vůle domy tam překážela a tak s pověděla zbavila této chybné představy a je to se vám uvolní jako ta a a sám by to mělo za nás že se znovu vracel do své vnitřní dostat nebýt jednání spoj s tam nevrátil vůbec takže o mu protože doporučit tu zpověď na všechno co s tím souvisí a nikomu nemám za zlé že to že to dělá a naopak to kněží zbytečně podezřívali. Ale pro sebe musím je jedna trošku jinak protože jsem vám nikomu zpovídat a ten někdo jiný než jas totiž že katolická svědkem v je v podstatě cit kněžskou takto přestala podle vzoru starozákonních kněží či je to starozákonní nesmí přežitek ale starozákonní tradice a ten věz aby byl ale měl zem. Tak musí opravdu být osvícen se kterými jsem setkám kněz knězem el tak je osobně mezi námi jenom aby jako o tom víru ve neděl tak mi říká seděli je pán bůh tu drží ještě u toho otáže tam nechá vůbec fungovat z nevim aniž proti od toho rodu co například když ty. A kdyby to věděl tak se jiným kněze vady do doby vůbec za fakultě řekli ne. Řikal z toho z nic nedělej to taky svůj význam ale protože kdybych si myslel že něčím jsem že jsem víc než ty el tak tu chvíli nic z toho nemám dispozici musím li že se ničíme je to všechno co ve mně je na více boží od boha pocházejí si bohu se vracející či jak tady správně a teď k tomu navázat na něco dělat tak tady správě praví jesudian od z pravdy přicházíme a právě se vracíme nezří š. Dosti ale z pravdy přecházíme přes hříšnost to tam všechno neřekl on probral deska se z pravdy do pravda. A taky oni indové nic nepojedl za nadpřirozeného neboť el to věčné v nás je pravá přirozenost zrodit nadpřirozeného a to nesprávný pojetí. Že řek jen do katolickému věci tenat přirozená záležitost milost tenat do za za li dost a oni říkají přirozená záležitost. To mít každý člověk když nadto nesprávně jo a tak to být to být vím na to být nějaká protekce u pán a taky to neni ne no el tak takle by měla li padat z ní. Na neplýtvá na toho jesu jana dělají samosebou nevedu taklen to jsem všechno vynechal protože jem. On si to nepřeje zjednodušil bylo tvoje za o sto nepřeje v to jsi tolik nám lidem kteří to potřebou je takle tuto katolíci nebo křesťané kteří chodí ke zpovědi kteří chodí ke svátostem a jsem sám taky křest tam tak i křesťanem do po do za správné a to moudrý nemá ty nemoudré klamat svou moudrostí nemá ale při od přivádět do rozpaků. Tak to ode nechtějí tak jsem to radši vůbec ne komentoval jo. A nese na nemysleli by mezi námi děvčaty a to je že s tím souhlasím s tím nesouhlasit potom rámcově pravda je ale co mezi vynechal trest našla ku na vynecháme a tou mužem dělal dojem že proti zpovědi že s tím že jsme ne říší prosim vůbec nemyslí. Ale že jsme z dílny boží nevyšli jakou hříšnici do pravdu síly boží vycházíme jako věčný duch. A to bohužel i starému zákoníku i novozákonní ku i v než tím běžím uniklo protože když ti než stvořil člověk když stvořil člověka s jsem tam bůh z tvých jimi zda. Symbolicky v tom komentář znaky dovíte co to dycky je že to srozumitelné tak on mu v k k k vší vložil svého ducha znamená z věčnosti mu dal do podstatné dotoho těla. Čili nezačal člověk existovat tím že byl stvořen z hlíny nýbrž že od boha pocházel ta a ta na do jenom prostředek to tělesnost totiž teta jiná jenom prostředek abys tam ona od aby se se mohl vrátit do pravdy ano. Taky jak se projevuje li v křesťanství nahým dál odpojit. Jim uznávat krista bez výhrad ale odmítám a západním křesťanství. Nad to se mohou unadivit křesťanští. Misionáři kteří přichází do vím jen že nemají vůbec žádným úspěch v tom převáděním na křesťanství indů. A proč ho nemají ne proto že by to bylo špatné to přestat s ale že jsou svědky toho s tam ty přestaň nejsou žádají on tam přijde ran vědy dokáže to jinak než ten katolík. A oni řikali no vizte v rozepři komu z vás máme věřit či je to pán bůh je to tam u katolický nebo kam dovede do věci těla kde nevěstě padesát se z ne tak který pak je to sekty na tej pán bůh není ničí že do věčná záležitost a pro toto křesťanství nemohu upřímnou kdežto krista přijímají bez mezer to berou ho jenom mně čemu nerozumí jeho zázraků nerozuměl to jsem myslím tady vysvětlit toto v. Další otázka uznává jim spasitelskou moc kristovu odpověď jim otevírá dveře veškerému učení ježíše krista a uvádí je prakticky do svého denního života byť i tam modlit se neboť království boží je blízko. znamená by těle al vědomě všechno ve svém životě provádět modlit se ale znamená jednat. A to pro nás v celém vzdálena vesnice španělska pro nás na to je správné pojetí modlitby modlitba jednat plat vysvětlit hned dyť jen na k by tělem a modlit si muset který vědomě jedna je království božím velmi blízko. A k němu neustále přístup když králoství boží je v tobě se praví v ve svatém pavlu. E. Tak vás mat tam byly jen z této myšlenky ode heslo tak častokrát prohlašoval základu mého života je modlitba naplněna činností. Používáte li učení kristovu bez jsem denním životě zjistíte bezprostřední moc našeho vlastního pozitivního jednání. Tedy abych předešel i ten výklad toho jesu děl na řek bych. Že jedině tam modlitba nesprávná kde člověk je ochoten všechno za co se modlí za všechno to co se modlí se postavit celým svým životem. To znamená jít dotoho tak že se jsme nestranného dělá všechno co může aby mu z druhé strany vůbec mělo být pomoženo. Jestli člověk se nemodlí tímto způsobem že se stali neudělá všecko co může tak nestranně modlitba není nikdy vyslyšena nemůže by tam je mezera ve tím co přichází shora zatím co co se s vola tam mezera tam musí být zahražuje na. Čili jestliže třebas dejme tomu. Někdo se modlí neustále v tom smyslu že svou činnost bere jako ona jako činnost na poli hospodářově to je modlitba protože z rukou božích bere všechny nástroje své tělo své schopnosti. Na prostředí ve kterém žije úkoly které tam mám. A nepovažuje to za své ni pak mu nikdo na světě nepřikazuje. Pak přikazuje bůh dali myslím že říkal jdou samy k tomu dotyčný není to pravda jenom přikázal ono zhora. A takový člověk se potom přesvědčuje že se fakticky modlí a že s v myslích sám na každém kroku. Ta. Modli se bez jediného slova máte také jediná modliba byl které jsme schopni soustavně. Jak ježíš kristus se modlete se neustále oni možné že ani nějakých chvilku modlit tak to bych byl se degradovala před těmi od kteří ode chtějí něco jiného a my tam mluvím vel třebas otčenáš jsme to nesmím musel modlit tím co dělám. To musí moje moje modlitba na poli ženo. Tam že toto je nestát na po do z podá člověk ani s jeho mocí jeho prostředky. Moje tělo jej jeho prostředek janem můj zem. Mně pomůže k tomu abych jako se modlil neustále jasem děl proti vám tu výhodu že vlivem těch lékařů u liším čest on jim dávám tu před. Ne že přiměli k tomu že jsem přestal považovat toto tělo za sebe. Oni řekli bude to dítě normální taky že je vše do z vás abyste si normální. Se neboli do za tělo a nebyl za nějakýho ducha který vede toto tělo. Že jsem se považoval za někoho do toto tělo používá jako svého prostředku o to se oni ve ve věnovat pochopitelně ale kde je to někdo ji měl dodneška todo ji než toto tělo. To je veliká výhoda ano když na to kdo nepřijal toliko velký nevysvětloval takle ve svém povolání že. Toho nebot ten se kterými se stýkají že to nejsem nýbrž že to mu ji pomocník cesty tělo je pomocníkem. A oni měli nevzdal pomocníky rok z to schopny člověk své a považovali po za že jsem jim o to včera přitom večer to trošičku li se země jsem tu při to z no odsud to nepochopil. Jsem to do nich na pustit dal na další otázku ve svých přednáška říkáte že jen se let že do doby je to tam jo je li mi že to by pro ten náš ta říkáte že jich tím se nemodlí nýbrž medituje tento výrok mi není dost jasný klid boha povídání o vyd asi tele. Takže odpověď. tam jsem křesťanem ale modlitba není žádným bloudíme v u z pěstováním ho překonáváním nebo za dobou. Napřed jsem boha psem bohu vykládal dřívější doba tedy jakou se obou bytostí a dostatečně jsem jej přesvědčoval že jsem brzký hříšník o nám z prostší a horší než červ a pak jsem začal prosit. Li tohleto aby mně bylo stálo v cestě k začátku těch třicátých let tohoto století když jsem jako jsem považoval za týž tím za strašnou vyšším ka neboť jsem se v nás jsem žil bez pána boha vůbec se oněm nevěděl a ku každému jsem říkal že nevěřím ano jsem proti vlastní rodině přitom na jsem jim to ale. Měl zakázáno vykládal jsem to fakticky jenom duši věd nosil ale teďka jsem a to nevěřím co mně říkáte když jsem s zanechal pro sebe ale teď si se ta se že kdybych se do svých jsem byl vstoupil na tu cestu jsem se ho potřeboval dobyté týž co se za to co vás li se potom se aspoň v kdy se mi každý z nás do těch sedmnácti let jsem neznal aby takovou velkou hříšností později ale pro tu chvíli bylo zapotřebí. Abych tu svou viz do pozor za velikou místnost. A a proto jsem měl potřebu u toho abra do potřela zvnitřku pocházející byla správná potřeba jsem se musel zbavit této přísnost dělá dobře rozumím že kdybych byl zůstal v pozici normálního křesťana takzvaného normálního uvozovkách protože by se jenom byl v prsa a považoval za hříšníka. Tak jsem nemohl vůbec by jdou znovu pánu bohu by zbyl netroufá. Ale že jsem přestal kdysi s tím tělem protože jsem začal být ničím ne něčím v ale nižším tele. Který se protože prázdný naplnit tím bohem ne. Tak to šlo velice li se toto se snažil vnuknout křesťanským asi katolickým je žit i oni mi domu k jenom listy jedí oni mají jakou volnější tu dogmaty ku. Takže třebas snad and evangelické fakultě vyučuju ne ale tady za tím než jsem se nedostal berou li na tam těm ale jsem taky dostat. El tak zkrátka a dobře tady říká dál. Pak jsem prosil o peníze o úd věku o o mnoho jiného ale nedařilo se mi pod jedno své vědomí k tomu že jsem dítětem božím. Nalezena jsem spíše na sebe jako na notorické o že vrátka. Kdy jinam svůj denní chléb a stejně jako my křesťanství bratří jsem si žádal potravu o mnoho let později pronikla mi světlo do těch slov kdy nám dnešního ne takhle života dovol aby naše hladovící srdce. Při dělat dvou nebeskou manu aby naše údy ze si žili as správně jednali modlitba nemá nic společného. S postojem který nás ponižuje modlitba je bez výhradním nevíra mnou u ku ku odevzdaností naší slabosti slabost musím mil odevzdat abychom nestali silnými odevzdáním naši hříchů abychom přijali ctnost odevzdáním na veškeré naší domýšlivosti abychom získali. Moudrost postoji jim dala jiná cesta jak uskutečnit boha vede meditací. Jinde li z mu z neboli lidské dítě opakuje při probuzení. Považuji ne o ho skvělosti toho který stvořil vesmír než osvítí mou mysl mysl hinda dva za kód že do radosti tvůrce dopadne jsem dokonalost. Let do pro vás jsem sám nedosahuje do sám dokonalosti je tento postup při k co watts upevnit mysl i jmenujeme meditací je i je tak je bezprostřední ven ze se formám. Při které se je ztotožňujeme s el. Vrozenými ty nesmrtelným nepřiměl našeho srdce věk které je božské také tato cesta vede ke nejvyššímu poznání. bych s tou měl moc co říct do bych tam kde byl do večera ještě by se neříkal jenom si říci žen o on tady zase velice miska ve mně mluví. V tom smyslu že totiž šelem. Si vykládá a ten je na věřit nám dnes se podle svýho způsobu jako by nám dnešní rodném své života. A tak dále do z ve zpět to rád vtip souhlasím ale. Kdyby totiž že neví mu byl jsem tenhleten odstavec otčenáše z kontextu ostatního otčenáše věděl by že tohleto tahleta prosba není v podstatě prosbou jako nic předtím neni prosbou nýbrž že toho. Taková řek bych škála povinností člověka vůči bohu povinností člověka vůči bohu protože do škála rozhodnutí že člověk být rozhodnout k tomu co jsem modlí to také provést. A jsem proto řekli kterém svým dobrým přátelům chtěli to ode vidět sil o čelem jako rozhodnutí ta oni řekli rovnou tat tak se přestanete otčenáš modlit jako rozhodnutími nadto nestačíme neumím dělat rozhodnuti třebas. Chléb náš vezdejší když nám dnes to proměně rozhodnutí k pro mně prosba. A pro něho v on to dobře že pro na něm přestane to prosba přetože brát z o tom není žebrat ale je to zařízení které člověka když to není možné udělat jinak ale relativně zbavit přílišným starostí. Kdybych se přestal starat o chléb vzít či vší. A omezil své na to že nestali do práce že neska asi vydělávám nachové do by mělo stačit za to by neměla moje starost dále jít. Ne co bude zítra za rok a tak dále. A jestliže takle omezím míru své starostlivosti uvolní svého ducha a pro vyšší úkoly takle tam mysli myšleno k prosté rozhodnutí pane bože dovol do udělat to rozhodnutí příliš se nestarat. Ztracen konkrétně o dnešek a dost na rozhodnutí pro z vás jako všechno v tom otčenáši rozhodnutím. Že to ostatně rozhodnutí jsou daleko těžší než tahleta by to říkal tak taky mně všichni jeden dobrý řeknete i vy že se otčenáš přestanete modlit to ze strašně závazná vět v čem nás a on to pravé říkal jenom to svým učedníkům že byly toho schopni případně ještě ne ale potom seslal ducha co to to to nikdy. Kdežto normálně přes tamto přeříkává hrůza kdy to jenom na to li otčenáš. Ti otázka co jsem z když jako prostředník přineslo ze západu indy. Mnoho kulturních statků civilizace. Bez tohoto jak ruční ho převrat přetvoření nebyla by že se indy je posty rád ke svému než tím mu stavu je tomu tak odpověď indie se lidem moderní vědy nestarat šťastnější velice mírně mluví o tom o viděli nerad těch křesťanu. Je indové tvrdí kdy nynější stav těch které musíme se pozbyly v uvozovkách později li v mnohém znamená dokonce úpadek neboť udělalo z miliónů lidí pro boty stane li se člověk strojem nezažil zatratit si je. Nebo to proč jste si na být a otrok tak je nepoznává svobodu ztrácí pohyby život z tohoto dále se rozvíjet indie nepotřebuje žádnou novou k neboť je odevždy stává nositelem velké ku vůli otevírat srdce. Božské zjevovat největší k k voda stoprocentní pravdu na jednu maličko z který křesťani tam nemohly být přinest nějakou oporu svodů říkám že do křesťani nýbrž jako dobyvatelé to přestat svým bylo jenom záminkou me. Jako němci nám tady vtělit kázat křesťanství aby nás moli oněm učit že jsme do stoje prosila metodě se to nestalo ale kdybys velice pravil trojí nepřišel tak jsme deska německy mluvící. Po že on to dokonce za němce jako rusové se za jen se o život co to slovani el takže on ale nemá pravdu v tom smyslu že to tak stará jakou k můra. Že by nepotřeboval obnovit jinou ku tu o tom nemá pravdu on si toho není vědom. Jenomže dobře že toto co nepojedl za ku první statky není pravou kulturu tak dokud klade nemůže o prožito na ze stoprocentní pravdu. Ale zapomínáme o neměl přístup k tomu aby věděl že evropě jisto byly duchové pro třebas ekg kát a jiní viseli byli křižováni jeho týrá měla vše jak připravováni kteří věděli totéž co indové jenomže na základě křesťanského učení znamená učiní vše krista při věděli něco navíc co tamní lidé nevědí jasně rozpomíná namátkou na nějakýho svatýho. Františka sobecký ho k který byl poslán svým mistrem ignácem z loyoly do indie a ten el i názor o vybavil takovou schopnosti dělat zázraky. Že předčil všechny tamní fakiry. Je protokol ráno čtyřicet z s křísení zmrtvých tam v indy provedených to je to je jako u křesťanského světce a to dělal jenom proto aby tam měly by přesvědčil že to přestal žije vší této byl by si jist u z toho velice viny způsob v ale přesvědčili. Takže al v musím neni za dávat nad pracích z ale svíral že to byl člověk velice v ní. In který mění dní a že si opravdu svatý tomáš o to i názor vybral nám správně když přišel do. Na bar z ka na oblast matrice ne o představit madrasu na tak ses tam setkal se se s tou křesťanem na ta byla z doby tomáše tomáš apoštol páně tam kázal křesťanství. A voni začal vykládat co než tím cyklech přes z nás ten proti on žil šestnáct ten století nemluví o kristu ne že zavrhuje převtělování né. A to oni nadto nepřistoupil li oni si to je bez převtělování se nedá pochopit duchovní nauka říkaly a nás to učil svatý tomáš. To převtělování a víte že svatý na číše z s přátelský nadto oni se na mít dal zavřel postu a nechal je přitom říkal po tolik nemůže vadit když ostatního krista celého chápete jako my ne takže ti na ba při přes ten tam do dneška jsou. A vzpomínají na co jež se nezklamal velikýho světce který nebyla ani tu víru v převtělování kterou mimochodem si vzaly od indů nevěděli ani by sebrali ale svatý tomáš jen tam vím převtělování nekázal. Protože on byl řečem o palcích. Zrovna jako a on to jakou volně kost do dycky upravit jako převtělování ten kosmická oprava. Ano tak vše. Ne abyste prosimvás z na tento komentář který tady dělám přidali k tam v tom co jsem napsal. Nepřidal vede k tomu nic v jsem slíbil že to nebude když žena ano byl do můžu komukoliv říkal ale vtisknout něco o lidském rozvoji člověk je rád vrcholem stvoření jenom že jsme v něm současně živé a činné. Jsou v něm současně živé a činném vlastnosti zvířecí lidské a božské na když trapné. Ne které vlastnosti své přirozenosti máme projevovat ha o tom na můžeme sami rozhodnout máme projevovat zvířecí vlastnosti k sebe udržení. pravé tam vlastnost kterou jsem nechtěl projevovat nebo na nižší jsem přestali v těch sedmnácti letech pro je nesprávné. Lidské pravosti máme projevovat el k rozumného jednání a božské jako výraz toho čím skutečněji jsme to je smyslem našeho pozemského života. Zvířecí vlastnosti se ve vás projevuji ve ve dvou mocných u.