Karel Makoň: 85-13B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

V. Že jim vlastnost je v nás projevují ve dvou mocných pudech pudu sebezáchovy a pudu udržení druhu te jsou nepostradatelné pro udržení našeho pozemského života na naší rasy. Lidskými zařízeními ve nás jsou schopnosti myslet. A mluvit. Nikdy nám připadá že život hádankou jejich smysl je neznámý. Naše snažení. Se nám zdá být zbytečné abych stojíme bez pochopení tváří v tvář. Věcem přesto naše zrození jako lidská aby pro svůj určitý šel. Analogické pochody mohou nám to vysvětlit. Jako. Semeno obsahuje možnost tomu i člověk je nositelem božského játra které se jedno hodné musí plně a. Z zcela projevit všem spatřujeme důkaz toho že všichni velcí mistři. Prokázali svým životem a příkladem že tohoto cíle dosáhli. Nic menšího nit z menšího nemůže člověka uspokojit pod od rána do večera. Od narození k smrti je vnitřní touhou puzen k činů ne je sis se projevuje jeho potenciál po velice ráně dokonalá přirozenost jinak ne vše nebo z. Člověk se cítí být byl nešťastným a zpět do vámi ním nemůže eli projevovat svou vyšší přirozenost člověk tak nemůže pro v atd nic víc než co je v něm uloženo jeho po z kost je aby na od počátku něm a to jeho pravá přirozenost s rozvojem smyslů. Světlo v něm slábne a jemu jeho inteligence za kávu je záclonu pochybnosti před jeho oči a velice důležitá věta že když opravdu tím že na stupni smysly které nám předvádí tento svět jako jedinou skutečnost že tím se znemožňuje tomu duchu aby. So byl volně na svobodně. On je vázán na zkušenosti z tohoto světa a jejími spoután ocitá se ve vězení. A dobra ale ti lékaři udělit tu velkou výhodu že zbavili do této v s s ku normální schopnosti člověka pořád příval věčnost je to je je to pro ztrát za svou vzali a tím umožnili si uvědomovat že taky mám vědomí které není závislé na tomto světě. Protože to by zemi existuje aniž vidím ten ze světa viz mystika to byla veliká výhoda a. Neníli mozek který je sítem rozumu střechou domu. v jeden nám no schází světlo pravdy od potřebujeme li aspoň trochu pravdu rozsvěcuje světlo v našem duchu i když je to málo pravdy přece je jen toho pravda je která nám náleží a pro toho. Pravím někam dál člověk nekráčí z i u omylu o pravdě nýbrž od pravdy k pravdě. O nižší pravdy k vyšší pravdě ovšem přes omyl v omylu ale dnes tím se mýlí ve jsi se mi to smysl že toto jediná skutečnost. Ale před tím byla pravda. A potom je pravda na konci před přede přes tento o ale on tady vynechávat o ten prostředek je dost viz tam v vynechává. Některé na životě musíme dospět k tomu že poznáváme je z město svého života a naší bohu tedy je not projevovat v sobě dokonalost a božská kost nejsme li pokaždé nešťastný nedospěl tedy kryl plnění té. Úlohy. A nepřestávali naše set že ne přetéká li naše neb před s. Stávali na přes se v či s tím bych když slovo který jsem přetékat tam aby jsou přetékat jo když se nám to podaří vše ovlivnili oživující síla vesmíru je prána její existence v nás znamená život a jejich nedostatek z mat. Ale každým dechem tak v dechem vniká prana do těla a uvádí toto pod život ve ústrojí do pohybu pomocí pravá prány mozek myslí u z tam mluví co lidský organizmus. Pracuje v naše je z víra k pohybu je způsobovala pranou v bezděčným pří od prány chybným dýcháním způsobuje rovněž nedostačující projevy života v nás naše myšlenky jsou tak ne vyrovnané naše slova neživá a na vše je. Tam být pak mít než tak ale naše jednání nepudu úraz né. Proto joga zdůrazňuje nutnost správného dýchání jako jedinou cestu kterou zde ovládat pránu její projevy takové ovládání prany. Správným dýcháním jak tomu učí joga se nazývá pro na a jedna viz. S nesmíme na ni hledět je jako na řadu kde ho bych si ku nýbrž jako na vědu která nás učí ovládat pranu as správným. Vědomím dýcháním řídit jejich těle. Život se projevuje člověku jako zaprvé tělesná síla podruhé bylo vás sídlo za třetí sexuální si dělat co do síla vůle je za páté pocitová síla za vše z rozumová svítila a zasedne duchovní síla. Člověk je duch na to co mocné formy v v v v po živou máme pranou prosilo. Záleží jen na nás abychom viděli na co v prací těch sedmi sil. Vyskytuje jisté některé z těchto výrazových možnostech nedostatky. Příčina toho jen nás nemůžeme ji hledat u svých rodičů nebo rodičům nemůžeme dědit vlohy. z jsou tělesném intelektuální nebo duchovní. Vývojová na oka a jem tedy smysl. Když uznáváme jednotlivce který není žije. Prosté dále se vidí a pak odkládá svůj hmotný obal. Zdálo poté jež indy důl individuum které z ve svém na vývoji při svém dalším zrození dále pokračuje se souhrnem zkušeností získaných v minulém životě. Naše individuální osobnost nemůže být li smazána smrtí kdyby tomu tak nebylo. Bylo by veškeré naše snažení marné. F. Kdybys med měla být před koncem byl by život náhodu ne při již že štěstí a neštěstí by doby naším údělem ale je takový spát věcí by byl. Hloupým a nespravedlivý zmizí li smrt z se svázáno z ničili smrt co všechno a není žádného vývoje. Než tím psychologie na západě v bylo veliké pokroky a brzy s. Z uzná převtělováním jako posledním ještě chybějící článek v nauce o vývoji. Bez znovuvtělení nemá individuum vůbec žádnou možnost plného tělesného intelektuálního a duchovní vývoje k k k k k tady se na této myšlence podiví že ten dostatek tradice že oním věřím to převtělovat jako něco absolutně správného a zapomínají že my máme dva zdroje vývojové. Jeden zdroj je naše genetická základ znamená dědictví po rodičích ty vědy máme a to přestože ony lékař. Tak by měl proto vědět že jako dědičnosti faktická záležitost žen rohy máme po rodičích. Jenom bylo by to on taky špatné odjinud tak to jedno ale na trestal nemáme pomoc shora a ta pomoc hora je ten pak. Totiž my přijímáme těm bylo mám taky ještě schopnost něco k nim přidat k z toho co pole za minulých vtělení ale celé fakticky hodné pro ten okamžik do toho člověka aby se vložilo protože tam pro proto místo v tom se ovšem ne vždycky je tam místo pro něco dobrého to je ta bída když řeky tam ve co zlého jak viděli z těch pro bych přitom které léčí ita doktor ka v těle. Ta léčí samo s volnou chorobné případy trpnosti zmýlit ale jsem byl svědkem toho že je velice vhodné. Modely řek bych minulosti se do dostávaly a nebyli chorobné nýbrž byly velice užitečné ale nebylo to bohužel moje převtělování to by se cítil u k je dneska velice vznešeným. Protože tak i to není možné sto o protože ona tak jako se dotýkat třebas balíky někoho své šestnáctého století. Tak se dotýká balík člověka který zemřel devatenácté padesát když jsem byl dávno vtělen a jak jsem k němu najednou přišel k nad a jak k němu pořád přicházím na pokračování jenom protože se k němu přístupen. Tak to fakticky to jim nedošlo. A že i takový lékař podlehne protože ji mít k tomu indickému způsobu myšlení a za před třebas. Celou tu jde cviku stykem. Je to všechno se o tom musel mít právo přede tak dávno se od své lékař si z toho na západ. Stalo se mi před mála dnem v asi tak k začátkem mu koncem minulého měsíce protože jsem o když že z brna nabytým vlakem v vojáky a jeden muž si to na mně tam dověděl místo. Ale nemohl podržet byl jiným způsobem než z ku nebyli vojáci protože podati byl všude. I náhodách. Nevíte je nezve napřed vina o do pro země a do je na věd plným vojáků nebo do tábora as. A teďka vidím jak si že o si tam nosí od koho. Do toho mého ku prvé napřed myslim k to z toho začínají být potom vlasy vyplývá že každý něco co unesl tak tam přinesl protože pod tím se to zdálo všude pod s těmi se dal mi ta piva skákal tak jak jsem taky v jsem na tam že jo asi říkat to bude let než se to všechno v k jeho mu bylo úplně věří zen. Ale říkal jsem nic ale kdyby byli ten starý zlým tak se říkat li v svět to by ovi tele řekli no ten se ramena by kdyby temno ale to by ona víme mém. Říkal jsem např sil dokonce ve se narodil organizovaného povinnost vám kázat že nemáte pít alkohol ale to udělám jinak se jistě bylo na chodbu protože vás jeden ceta dokud to se jimi jde o sum. A tady před každým buď tele že jsem těch pět na dostal dostane jsem s tím alkoholem dohromady a vám počkám se do pět ve na chodbě a oni byli ovšem nebyl toho konec protože oni pořád něco nosili podoby jiné staň se tam taky pro dávalo pivo žen kdy hlava a zase se pro dávalo pivo takže svezli milost při bylo u budu dělat kdo byl toho tak se že to ještě ve pokračovat a oni je pořád dotírá jinam v tak ten styk s kou k byl dovnitř neměnné dělat pochopit. Je to je tak oni atd v jiném ne na s takle trpí jinými je třebas me mně atd světsky založení lidé tamto vyčítají že tak chlast tam ne aby jenom v tom jste li se že si měl z toho že tak by starati se říkat za chvíli se z vjem spíte na něm jsme si dávejte klidně se pěkně veselí a tam se dostávali z to co třebas že si hlavě ta tu oči zavolala osel žáka výklad vše drážní policie aby. Napomenula nebo by oděla z vlaku tam strašně řád. A jak ve co bylo osel tak jasem vstoupil na dale toho kup je a začal jsme bavit sám nebyl jsem co mám závan u mysl že chci zbavit toho osel za ka. Aba neseme tak nese s malým na plné kolo a on říkal jsem tu zakročit tady opilý lidé případě vyvodit z vlaku. Ale vidím že vězte rama v je tady baví jsem říkal je tady zbavim v to dušičku osy v těle ale o pak domy promiňte ale byste to co dobru prostě nebo v tohoto ruší vedle protože ho v tu do koho tuku očí a to od tady do samy o si všude pro neruší li na tak v to jsou toho odešel skoku kotel co o dosud odkud líčí v tom. Tak to neví řídili. O když nevěří je také že po přišla budu očí a říkal tak od ona působilo on tady zase tvou pase malé viděl že přichází tak jsem byl na sebe ne ta se nebavilo se svá. jsem vinen já. Že se nestydí kde ty se taky opilec jsem říkal podívejte se na vás bych mnou v tom vás ani špetka alkoholu tak jako celá povaha ona se tak plave celá povaha se zásahy vydělat vizte ne normálně veselé tedy a to se říká jsem byl normální hlase a jeden proti kterého jiné a on řikal opak když jsem o proste moc pak si napřed v tom jak to vydrží být ve střeva prostou váma novou přesná chtěla to vydržíme kdyby nebyl tak. Se taky nad něho o to se mnou zle a tak prostě matou tak ještě v zase říkat u tebe jsou otcova nestarejte tato byl jsem udržel med mezích. A teď oni by je tak teď vám to musíte vysvětlit co to prosím vás je hle jsem říkal to máte tak. Člověk přirozenou potřebu radosti přirozená potřeba každý z nás se potřebuje radovat. A jestliže jemu toto není dopřáno tak že se dostane tak se vykonají sám ze sebe k smutný člověk je nenormální člověk normám člověkem radostní člověk všechno ke všemu radostně přistupovat jenomže je koho to byl ten radosti stojím moc peněz jako vás ten a koho a kromě toho to všechno viklat stát te budete opět roky budete unaveni přinejmenším že a do nás to právo. Z peněz. Ježto mně ta radost kterou mám dispozici žádné peníze nestojí protože jsem ten pramen radosti našel v sobě as toho berou z toho pramene čím víc jsem bere tím víc k němu přibývá neubývá při bývá. No on říkal jenom živené která musíte nějak vysvětlit a jsem si to to dneska asi nebude nadto čas nezačli budete vyřízeni ale situace to vám pro do kreslí a opravdu my jsme přijeli do tábora pak byl jako by se byli jo. A ten vlak tam nezvali milost dnes nedovol vlita nepodal by se od klid kvalit své že ve zpívali a. Teď ten vlak tam stal licet minut za čekal zapřít poli z prahy proto řekněte bych ty který měl připojila tuhletu zase měl nějaký z po dění protože nebo včas věcné straně vše na trati samo o nic stát. Tak kudy nám prostě ten vlak měl jsem ji nestal tam tím nesčetněkrát že to z s dycky spojení okamžitého doklad než krise minut a oni bude ti na den si vím dvaceti letí měli je před ne jaké staniž kým malé mezimi leskem a táborem věc bude ještě za táborem v těle v plzni na kdy ten jak je z toho měl z ka a vrátil se osobní vlakem který startovací měl skála nazpátek několik stranit s. To chápat nebo tak nějak a jenomže teďka z se mně říkal prosím vás ten vlak. Máte když licet minut čekání toho odjede ta vaše z poli a v že to je nemožné to pole dvacet do metrů noci pěšky ne z toho tábora ale že v tomto podroušeném stavu do nám nepůjde se říkat okamžitě viz sedněte alejí dětem na tak příkad a teďka na této dokreslení těch vaše věcí ale ta vaše dostojí nejenom a klas ale taky ještě tak říkat víte to berte jsou dobra dělat posedne poučení na zda všichni vybarvili jako já. Po velel kdy pojmy na čelit ku do odlet tak jak jak na tak na čelit jen na živě tak oni na č ten byla u k. O jeho koly žilo živen čistě o tak stýkat tak si chytli zřejmě aby včas na místě takže ty budou do smrti na této vzpomínat za to je to cit a jsem bod polem na ten den než jsem odjel z toho pro nám že nevěděl jsem se s kým budu bytu čest a o budu muset tímto způsobem poučovat. nikdy ne my jako třebas se z těch čtrnáct dní před tím než jsem za do koncentráku se neděl že o do koncentráku aby za za že mi říká veliký nebezpečí životní vezmeš tak jsem matce řekl el ty můžeš pomoci o to abych to překonal po nebezpečí. A to tím způsobem že nebudeš radši mít než pána boha a. Visí do syna máš radši než pána boha to nemá být se v něm vzhlíží jíž tyto jo je to jediná před být. Tak prosím jakmile ty neodevzdá k bohu tak vidí přijdu o život a vězte mi toho že bych se byl neodevzdal. Do toho do náruče boží jak je ten esesman chtěl zabít kdyby nebyla rostl za mnou stalo matka s tou modlitbou. Ta potřetí stála za mnou s modlitbou která vždycky osvobodilo od stavu ve kterém jsem byl poprvé tam stal do modlitbou modlitbou za mnou tedy když jsem byl úplně mladý když jsem byl jen a půl tři napůl roku staví aniž chodila se mnou těm lékařům vždycky napřed se mnou se do betlémské kaple atd tam se modlila. Se mnou se modlilo jsem se modlím ještě neuměl no samosebou sednout ještě mluvit. A ona se o dal za to abych vycházel vyšel odtamtud zdráv nebo el živou čili aspon člověka říkali toho ten asi živ nebude. Anebo nenormální do konečně jenom to jsem se stalo byto trpíte a ten teď. Mně by modlila tím způsobem že ti lékaři oproti ho dal si řekli no a my jsme to asi děly velice ših k rovně že tiše je to on za pokud se ne ten jest a my jsme podal jenom do této tady byto bylo vidět do do místy toho za po není do toho místa dokud kdyby sobě body trošku vedle tak do pro z od ostatního prvního vjemu a bylo by nás zaset se dosud totální. A tak teďka je naděje že když to nastalo protože oni věděl zachránilo a po se dobrat se řekli ale nebude normální protože se rozdvojí jeho mysl sobecky zrod ve mně. Nepociťuje poučit době tu bolest. při je při vědomí do se předmět se přesvědčujeme ale nepociťuje tu bolet matko vina o to musel ukazovat spisy jako nemluví dělat spatra z cesty než si není chvilinku při li ku kliniku někým jiným si neni dvojí osobností to se umět nevíme zjistilo ale ještě bylo do školy pro chodil jsem ho takto mně poprvé li co poděla matka modlitbou fakticky. Ano podržíme v jsou oděla modlitbou od tedy v těch sedmnácti letech když totiž se než který jsme chtělo spát nechtěl než kdo studovat na nic tak to jsem nechtěl najednou. A bylo to bylo vjem proč jsem byl chycen pánem bohem že jsem byl fanatikem nebo jak chcete říct. Tak ona zase se modlila v jednom kuse dojem o tom řekla se jenom se modlila za budu co u toho dítěte aby byl aby to pán bůh tak do se mnou nedělal že by si takle bral že by přestal být schopným člověkem žít v tady na tomto světě aby ponechal čili v jednou jsou oděla takže aby přít aby tam o dovol ještě jednou jist mi svobody to bylo potom po tři vjemy jsou dělo v tom koncentráku né. jsem pro jiná osobně věcem za toho od není modlitbu tak vim na tato síla obrovská lidské představy. Která umožňuje člověku působit na ty věci se normálně byt působit vůbec nemohl mít tyto schopnosti plný jsem jenom věděl. To odpoledne v tu neděli by se mělo ode z toho brna že čeká nějaké jež ti tažení. Že se od musel uplatnit vtipem a dokonce jsem byl bych nehorázný vtipem z prosty ne tak v tom smyslu. A špatně v ale on tím vtipem a tak jsem začal dělat hrubé vtipy tam v z to by se mohli u na divit tedy sis to všímal na z na tento odpor začal mluvit. No moc zle no ten si to ani nevšiml asi spal no a to je výborným někdo o to dovede přestat nad když do potřebujeme a on to potřeboval pro neslyšet držen nechtěl post ve na svém příteli vidět tak jak ji neměl ale ostatní se takle kdy byly jo. Říkali jak to on jenom poznatku ho a a o podle na hlavu o takový ve věci dělat tak vy se nám na něm mluvil pro z prostě jsem hrozně. No a jsem to potom potřeboval tento projeví v k jsem nevěděl co bude ale nezažil který že co najednou se do takového způsobu myšlení a jednání nedostane tomu center nová na sil potřebu tohoto nevím bůh tak jsem to trénoval tady jemně vyčítáno nebudu milovat jako pochopitelně že tolikrát to bylo řečeno a pořád člověk nemá ještě schopnost asi do k tomu to uskutečnit. Tak vám řeknu přátele při tomto způsobu myšlení nikdy dusí do mít nebudete protože to je zásadně špatný způsob myšlení nemůžete mít sílu k tomu uskutečnění kde jsem jím vzal tu sílu k tomu skutečný kde kdyby byl ježíš kristus řekl vyšší ti to tady říkám. Tak děl jako máš vyhráno nebo to dokážeš toho nikdy neřekl o měl úžasnou trpělivost výkladem to ale zároveň jim ukazoval svůj život s to pro je nemohu správný život. Z se s bohem spojeného člověka a potom jim předával sílu a duchovní. A tato síla ale šel v každém obsažená abra se může pravým jenom tehdy když člověk sám sebe zapřít. Čili chyba je pořád říkám dokolečka v tom že se nedostatečně zapírat samozřejmě ten do se svým sebezápor od záležitost. Nechci obtížná ale ne velice těžko pochopitelná protože si člověk říká o tak el to musí to asi ten člověk něco udělat proti sobě to se musí nějak pokořit nebo nějak se musí být slova nebo dále nebo se postit nebo onen co musel dělat aby zapřel ne zapři sama sebe. Je především zapřít se v tom v starostlivosti této první tom on říkal jež se svým životem nestarají těžce když je tady když tady začne sebezapírat. Tak to ostatní des samo čili na při když jsem třebas staráte chodbě když při hodiny kam o tom jak se mi tak na to navážu. Tak to jsem tam staráte chodbě tak samozřejmě je. Po je mně z toho co bych řekl protože jsem si tím platil ten na zákrok který jsem potom udělal na těch lidech jsem si to nějakým způsobem odstupoval. To není ten pravý sebezápor a to jsem jenom malinko přidával k tomu abych měl sám dojem že to musím nějakým způsobem zasloužit abych jim to s měl říct vedle se ani přesto je to si musím zasloužit abych směl třebas opisovat jenom jesu jana zase my si musíme vždy znovu zasloužit jakmile si to za jako nemám dojem vnitřní dojem přestalo. Tvoří velikou překážku v tom. Že si to zasloužím opisovat tak ho nejsem schopen opsat proto že mně přichází stále nové a nové překážky v mém životě nečekané zdánlivě zvnějšku přijde ten při byl o mental ony je kam musím do li něco musím udělat to jsem nepředvídal se dostal třebas tejden opisování a mám jenom deme tomu nad jsme to dost mi klepat do bych tam rušil dole děti na tak dál. Tak hrůzou od svatého že jsem způsobil. Protože se sto nezasloužil tak z že to dělám jiná aby si to nějakým způsobem aspoň trochu zasloužil a když se zbavím této představy že potřebu si toho zasloužit představa byl ale relativně správná. Relativně správná tak tou pro školu nás jako by do se stát třebas na chodbě. Jsem byl schopen jim do vysvětlit tak podoby vím že to přijali ta uznali že tímto způsobem se to kralovat děl radosti je nenormální. Vy do normální chyby že ten pramen sobě měl no a tak bych to uzavřel a řekl bych takhle člověk si není vědom toho jakou sílu jeho představa. Tam tak obrovskou sílu protože do konce člověka zbaví schopnosti aby se udržel na úrovni velice vznešené. A z mých spadne tam kam se spadnou a třebas. Když jsem se v koncentráku jsem říkal tak jsem přijel myšlenku představu lidskou že jsem na sobotě aby lesem do bude se na to by byl v tom koncentráku an ne tady v tom světě že tato co dělat to by po že do tvor není pravá svoboda v tak do domu ale podlehl a tím se nám ztratil dost vědomé spojení s bohem. Tak pro z nás je nespojí bude se dát zrušit představou takže pravdu jestli si říká. Ten duch boží je zahalen smyslovou činnost nebo rozumovou činností jak budete člověk vstoupí do světa tak pro západní. O pro ty představy vzaté z tohoto světa a za malý u schopnost se stýkat s tím svým vnitřním nesmrtelným já. A pákou si to představa například o tomto světě tam věcí. Ale tady jediná těžkost že když člověk se přestali že když že to neni jim je nás věčnost světelnou součást skutečnosti malá součást ctností že pomocí by si viklat všechnu skutečnost tak pak se obyčeje za zády postavy této skutečnosti to je nesprávné to jsem udělal těch sedmnáct dětech např zase mistra jsem být přestal jsem z toho co jsem žit tak v tom že se měl anděla stráž mnoho žen který dost man maminku právě z toho dostal. Ale to taky na této cestě takže s tím si dám ten hlavu. Takže jsem v tom sebezáporu dostal od daleko ale vězte mi že nikdy nebudete schopni. Toho když takhle myslíte že jste schopni protože. Chcete od sebe něco no tak jsou v tomto nepravé obsaženou vůbec není tak to v něm není obsažena. To je to co bylo ukázal na tom s v u jednoho dotyčného člověka. Že že po koleji se jsou nulu veliký nosorožec a on se snažil aby nepřijel toho nosorožce nějaký vlásek. Toho ostrost se dostal z trati že se na něho nemohl odvážit protože ten nosorožec byl o pro zpěvy dobyl byl ani neunesl že ale ose by jež stal po jedné koleji takže byl sil vlak tak u přejel. A ale temno co jsem začal s meč nová takže ten zájem od toho aby to zůstalo existovat. Je také k něčemu do protože on se to začne zmenšovat když ten za jevy je u toho druhu že člověk jsem mám zmenšovat aby bůh ve mně moh narůstat. Je v tom obsaženo a protože tento zájem ten dotyčný dojem do zdálo měl. Tak ten toto se z mi jenom malým k i takový prostá koho které on mohl vzít do náruče ukazovalo o lidem že ano a mohl dostat ty trati. Vší je toho s těmi knoflíky na kabátě s tím se smí know jinak. I před si jenom svým něco o tomu tam tomu vyšším bylo bič dáme že tam máme že se musí srazit by si dycky z toho něco pro sebe necháme z toho se o sebezáporu a z toho úspěchů duchovního si necháme pro sebe říkáme tak někam jsem to dotahl pro se nedivte že to tak že si člověk myslí o sobě a to jsou do svíčky na kabátu zlaté které musí taky dolu protože jakmile si o sobě třeba něco málo myslí ve komu on neříká. Ale jsem kdož ku dál než ten který potom nemá páru el tak. To neni prosimvás jeho zásluha. To je to že on dovolil milostivě pánu bohu aby k němu promluvil aby v něm jednal abys. Tím se vyprázdnil tak mu to dovolil ano čili jakápak velká nás sluha. Kdokoliv jiný by toto udělala tak se to s tane totéž co svým že se to za sladkost menší dove moc z trati od k lidi atd tak dále. se nechci vyhnout tady že totiž své na chce abych vysvětlil jak ten sebezápor provést. Když on je umožněn jenom tím že člověkem nabyté nějakou touhu po něčem vyšším takže jsem potom ve samo sebe zapřít. Ona totiž jedno jde ruku v ruce s druhým že totiž jestliže mám dobrou vůli sebezapřít jestliže mám vůli nejednat podle vlastní vůle nýbrž jednat podle vůle boží tak pak mohu být kdekoliv začí proti sobě výstup pak tam kde vím že to správné a on se stane tohleto. Když totiž že z s se ocitnu v situaci kde mi sice nepříjemné proti sobě něco udělat ale vím že to správné proti sobě vystoupit protože daleko lepší jednat tak. Správně při se to neposlouží ale do poslouží třebas vědci když ten začne jít o věc bez ohledu na mně z ale dává přednost tomu aby šlo o věc anděla přednost co je. Tak v tom případě. Nastupují cizí vůli to znamená vůli boží namísto své vůle ale jakmile pak a to ho dokončím nebo ne jak smyl to provedu jakmile to tak tady z lidu v tuto vůli která a neodpovídá mým tužba a neodpovídá mi byl vám počkat práva. Tak se ve mně začne rodit něco čemu se říká schopnost rozeznávací. Že potes stopě schopnost doznává tří du tím způsobem že začnu doznává se správné a co z toho zase znovu chopím. A znovu znovu do toho chápe a to znamená aktivně to provedu aktivně do berou dne trpně trpné v tom toho že posloucham cizí vůli teta trpná stránka tím je dost dost bez dokázána a splněna ale aktivně todleto zatím jdou a provedu v správná modlitba. To co to s těmi prozradím vnitřně jako správné. E tak provádím svým životem to se modlím na základě svého poznání o ni ne se do za svého poznání takto modlitba úžasným úspěch aby to doby jenom přímou om mnou za miloti může jsem plnil vůli boží a nad ústa na ve mně schopnost rozlišovací ale pozor na jednu věc. Ta schopnost rozlišovat ti doroste do takové míry že dokonale deptá moji osobnost že totiž zbavuje sama sebe to je velice těžký při spát. Proto že člověk se rád an tři osoby toho by se že se nemám rád ale vám se rád se v koncentráku poznal. A tak a potom když bude o je od něho samého o jeho jáčko malé nepravé. Tak je člověk začne stavět na zadní nohy roste oponovat pánu bohu a tak podobně to ovšem v jeden jediný následek že ztratí schopnost doznává svým. Jako jsem v tom on zraku ztratil než to co on se neznal si kterou jsem tedy devět let měla a předtím ještě začít sedmnáct let nebo třináct let řečeno. A najednou tady nebyla najednou jsem byl opuštěn od boha protože jsem zradil no a to jsem si všechno mluvilo váš později než přešel přes práh. Ale jakmile jsem přešel přes ten práh poznání tak zaseto mělo jeden vlas jeden neblahý účinek dají to smyslu že do poznání bylo. Tak dobré že jsem nepotřeboval nic dělat sám protože to tedy neb potřela při zasel jsem si nemohl do přivlastnit. Byla veliká vymoženost v k jsem neděle že nejsem tím co čím jsem sám sebou nýbrž mocí boží protože to postatě projev milosti boží která zákonitě nastupuje neprotekčně že se vyprávěl do svého života by se praví nemohl než o to čím žil takže právo aby ta milost něm působila milost jeho něm neměnný působila a tak se okamžitě ukázala tím způsobem jsem nic nedělal a všichni někde jsem nejčinnější tam. V tom koncentráku všem jsem pomalá a tak dále a do koho se nikam nechodil a oni měli dojem že chodím kdy byl nechodil mezi těmi ještě jsi mi bloky mezi ty bloky byli namířený strojní pušky nabyté astrálu bohočlověk seděl u toho člověk který dal tak jemně přišel. Kdyby byl ale fakticky chodil hmotně. Jak je viděli z těch kroků přibyde tak ten esesman zabil střelil pro nějakou sil poklady nemilosrdně vede nařízeno on měl od kusu potřel nebo člověk a zaplaceno ve bych tam bylo i při mrtvo tak dostal o to větší perem myje jo takže jsem minimálně stokrát přešel mezi těmi bloky ani ji na nevystřelil v tys samo o li mu na divit všichni se nad dívali z těch okem tak za zavřenými o krise rozumu co dívaly. A jsem nebyl viděn tím esesmanem čili jsem nešel fakticky. Došel někdo za rozumíte ale voni viděli v podobě zevní v tom oděn u toho který tam šel. A to byl on a to jsem nebyl ano. Na se dostanete do této situace tak samosebou ono pak nebude těžké z milosti obírat nepřetržitě protože neberete pro sebe nýbrž berete pro jeho úkol. Ale bych to ještě klasickým jsem vysvětlil že ježíš kristus okamžitě jakmile nastoupili k němu do učednictví el tak je zaopatřil schopnosti dělat zázraky. To si ti čtyři by tam by se mi tam byli včetně svatého petra musely jevit jako rybáři nebyli schopni dělat žádný z vás. A že tedy ty nazad dělit ne pro sebe nýbrž pro ty lidi. Čili pravá činnost je ne pro sebe nýbrž pro bližního radujte se za dobýt svými je tam napsáno a ne pro sebe ale pro ty kteří se radují proto dělal první zázrak klaněli je pro radující on se radoval i na chlast dal dáno rozumíte mně neřídil se toho protože nebyl tak skopec jako jsme my křesťana chci on prostě si život bral tak jak šel celý život a umělci pro člověka. A nebyl jsem byl to bylo klas tomu tak šel s ním nastat. A přes řešil ho že není to správné ten hlas do rozvázal tak potom pro něho byl ne samosebou jsem toto nemohu dovolit protože bych. Že na chlast zase jednou těl tato pořád pravím že to vodní že vás žen ale tak nejsem ježíš kristus tak když mám tak bych často nenastal si tak se o dni oddálím že jsem tedy nahlížím nic víc do samo zemi se nemůže nad na pána ježíše v pro pytel musí tak na rozum od pánaboha ten taky něco co se od něho nesmí pro potírat rozum rozumně jednat jediný příkaz který mám pro celou duchovní cestu jsem vždycky měl tendenci. Rozum odložit. O tedy se nad je nese rozumu odložil. Tom koncentráku jsem podoby měsíců o rozum odložila se na to co rozumem u do zvládnout potom mluvilo samo o to jednalo samo o to nadto nebylo třeba se klade ten rozum kde jsou ty smysly kde jsou ty schopnosti člověka nebyli nikde a tak jsem poznal to nejsem ne. se o jsem že se to nevím ničím z že jo že to správný způsob sebe za po do zaujetí pro věc která je nutná pro zaujetím nutné bez to velký se to neobejde ten sebezápor a to k tomu se než tím se dát vychovat událostmi které oko krásou. když jsem přišel na vysokou školu ale dělal jsem skutku vyšší matematiky tak jsem propadl o dalších kde vět vedle sedící protože se mnou do vodit kde byla od nuly do nekonečna přirozená čísla el na mým rozdal stala atd prakticky do znázornit. Tomu stačilo tom kam pravila vy hodil ale těmi mi velel co si to představujete tak že tam bude připraven k do potom naučil. Ale vám to řikám proto abyste poznali že se musel se vrátit elementární matematice kde byli nějaké mezery je si s k jemu znázorňovali napřed nec mys zrodit se mi ix ypsilon ano analytické máme tedy jak je všemu prostě z mně na střední škole teple sem do zvládl tak jsem poznal že vyšší nad říkaje za taky do ducha a jak od aniž zápor neni oni tiší než ten mají na kterém jsem do učíme. My se s než cítit se učit sebezápor do maličkostech. Když se tady michelangelo jak o tápe sic lidské kapli za těch čtrnáct do tedy tam byl udělat tak tělo o věc samu říkal podívejte své kdyby byl podceňoval maličkosti v tomto velikém díle tak bych to byl nevyvedl. Ale tisíce tak tisíce maličkostí dělají dohromady velkou věc. A tak opravdu toto bych potvrdil svým životem při tisíce drobných sebezáporu. Vytvoří je nebo střádají v člověku něco o čem neví s tam střádá. A to přeroste a před kým a přehrada se přes okraj jeho vědomí v takže nakonec to vzat do jeho vědomí tak zaujme že tady je že zaujetí o které předtím vůbec neměl vzdání na příklady časem plnil do toho správné od těch třech a vůle do těch sedumnácti tak ve něco prosto jsem nešel za svou vlastní vůlí. Nýbrž za věcí za správnou věcí a to může každý do stravující. El tak tam něco narůstalo ani jsem byl tam na u stát do nás světem to najednou bylo živě přede mnou a vy obrátilo můj život naruby a způsobilo že jsem nepotřeboval.