Karel Makoň: 85-14A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Sv. Vy do o tom všem se musel násilím tomu před tím se o to ono se ale namáhá tak. Nýbrž že to šlo samo došlo tak namáhavě kupředu při po ti budu teď bylo jsou správné naopak bylo o mohl ven země odříkat do na máme zenem dal mu mu mu ne že v ten sebezápor byl bez hlavy nerozumí tomu v jak se jím že se mu nadějnou radu kterou jsem živou věc slyšen mu vně. Nezapomeň že rozum tak by mu o mu. Vždycky na všechno jít rozumět neměl rozumné li nebo jiný svět než u dní po musím rozumně ne. Rozumět zažitou o ten směrem oběd o mu rozumíme li v tak že nemyslí mu ku o z tou o potom nebo ne. O kterou se o tom se zaujetím vůči sobě u jdou větu věcnou pro vět u pravdou ras ne mu na je že u stavů jako o něco o koho je to karma není to o tom smyslu když tam mu není od narození sledu že to z ne mu umu by oporou oddělenou vůli k tomu bylo se ukázal doslova odmítat který karma abys to udělal jako cestu komu se u u po povídal mu pravil mu. Ve stavu u on aby je umožnilo ježíši aby opakovalo lásku ženou polí od říká mění dělalo but láska mu mouka ono si to musím odsoudit za nebo o to potom to nehraje roli návod dalo láska ho anebo o otravou kou vydělal mu ten v ní. Dělo od když se setkal mu. Tak jako je nebe to výmysl mu sví ba tohleto mu to bylo první část dostal jenom ve z rukou jsem dobře. Tak vám mu svěří že to nebylo víme znám situace na protože jsem tam dokazoval tato jsem přitom také uváděl zadní že když křičel toho domu jednoho člověka kdy byl rovný ta mu o tu tím míchy na tomu u jo vizte o on s tím svým odpustí. Která do mně nic ve myslelo a pokud se to stalo ano. Čili ta karma nesouvisí z něho tomu svým kdo za nic není to co jsem si o bohu nejde do on jak je tam dokázal to s tím s tou i za zenové tam domu se do hle no tak to byl do toho ku ty s ním dělal mi jde měříme na karmu víme že za jeho pomoci to mně bylo tam mít ku on je ve stavu stavu slovní není. Ono je onen stává se o míním tak je tím tam bude odbourávat a oním svým jednáním řekl to není totiž tam mám s oním a rozum jak on konal jsi mi na že to že tam nejen jak si to to vy máte jinou cestou k na ní. Dával spočívá to může je ten člověk rovný nebo že nějaké zatížení nebo něco takového. Karma je něco mírem dost jdou za karmu nepovažuje bohužel tak o tak existuje a to za karmu nepovažuju z jako jsem nebyl jako karma ale abyste věděli že to nesouvisí spolu tak. Tobě pravým vezmi do svého dělat svoje rady jak li si zdravá čili není nezávazně je na tom co se myslelo o karmě vůbec na to nedbal ne. Překročil ranní si karmy a kde mu odpustil bez ohledu na to mu neměl co od svou se protože bych neubylo odpouštění do tam o něm dal dělá novou pořád rovný při do něco jiného než kam mám dosti ano. Něco jiného. Takže tedy že by to byla dají za jiný konec kdyby se vás někdo se narodí li jak ku kdy vůbec byl on pavel tak jen v tom stavu do smrti tak není to karma jakou k tomu přijde nebo jiný člověk e nemůže na duchovní cestu dání k růže. To byl jsou třebas na živým nějak mu to nejde není není to zaviněno tím že nemám o pravou karmickou minulých dělení tak dokonalou devět o to jsem vládl ani to ani to neni pravda. E totiž je tady něco jiného tím dovést bohužel berou člověka jako jedince to je nesprávné. Žádný sobě ne kdy jsem bez svého prostředí proto jedině z ovládají svým dělání. Oni říkají mal ba ráje provedla stát že se zapomíná že jsem měl malování je jsou částí prostředí ve kterém existuje špatná máma. Mává musí být kola tak jako součást prostřední. Když mám třeba květinou také součástí prostředí ve jsem tak květina roste. Vyvodit kupodivu tu mi k vinu na malou a je zatím bdí ho v žádném prostředím tam není tak tvé tvé jak to je moudrost to znamená. To není dána karma zatím za tou květinou se narodil za kou tak kukly syna nýbrž všechno z ničeho pochází přirozeností ničeho ten nejvyšší k činnosti boží všechno se tak že se zrozuje lidem jinými budeš karmický. Totiž cele u vět miluje pro království boží dobrovolně že trpí jí. Dál tím boží které se takle vězní a taky potom zase násilím je dobýváno násilím trpí které tam bývá barva jako trnem daleko dáme prostředí toho květu z nic kterého že ten ky věta stranou jsem se z věc vychází sto honit. Mysleme přetavit tato slova nese to stranou jakože věk si ničeho pochází něco ho nechme toto stranou protože to by bylo dokonalé vysvětlení karmy ale tomu jsme zastanou že to není v rámci rozumu možném pochopit jsem to teď tím také nechápal dokud tento koncentráku za že byl ničeho může vzniknout třebas můj koncentrák nebo nedopatřením nad těmi nezve o na krále dokud not nebo na před do nějaká bylo na ale vel. Ber na do prostředka čím se to do od do odpoví e vedle toho tak rovnou karmického vlivu jak vyd na něm bazíruje tele je tady přece také vliv rodičů. Oni se narodí někoho atd těmi vjemy se tím jeho budoucnost. A to není karma nějaký přestal si vtělení nebo kama jako taková nýbrž je to vina je kroť konkrétní vina těch rodičů že oni trvat na pro že počali pod na by ve stavu ne. A nebo kou byla rama tam nám to všechno dělala a to se o takle está. Let tak prosimvás nepřítele ne všechno to nechtěl nečinnost mezi jedním slovem karma. Tím se zdaleka všechno vysvětlit tu karma existuje jako následek příčiny poradit ne všechno co se konám nějakou příčin v tom smyslu karma existuje. Všechno co tady děláte na přijel tady mluvím nějaká příčina toho že vy posloucháte nebo kristova něco vezmete zná. To je karma takovou znám. Ale neuznávám kam mu že by někdo třebas si přinesl slabou by z noste na lid do vtělení. To ne nýbrž tu připravovali rodiče nikdo jiným jestliže věda své míry rama bych za třebas pravým třebas praví mu ta se při jsou tření nám na pole. Který kterou mýtu soustředění prováděn svým přítelem pátém přítel se zdá byl zatím co do k tomu ramakrišnovi se projevila buňka kalům jednalo. Asi byl zase v tu povinně králi a stát se zrodili. Ramakrišna jak to že jsem měl tu milost a ty se projevila a ten se zbláznil jsem na synu se s si dal sice krát zbláznil z minulých vtělení než se teďka dokázal vedl blázny. Tak prosimvás tady promluvila míra toho ramakrišny. Nesmí si myslet že byli ve starém zákoně mluví nám pán bůh trestán do se dělo pokolení nebo dost pro kterého je to pán bůh který také mluví. Kdy na pán bůh takle mluvil nám ninive promluvil neměl co on nám to chtě. Ale vězte by to jsem měl hlad do věci štěstí v tom smyslu že jsem bez toho promluvení jediného slova božího věděli že kdyby ke mně promluvil. A totiž sil strašně neomalené způsobí z z z z z z z z z z jak se dovídá něco ze svět to že se mu to řekl né. Je všestranná omezeno s a že je omezená tou představu o tom co se co se vykládá by mu ten představu o tom co tady vykládám nějakou lidskou rozumovou citovou aby se to by z to si přímou a my vlastně navozuje které novou představu na svou bývalou představu čili nemohu ani nikdy zaručit že toto myslet tady ode dovídáte je toto jsem chtěl aby jste se ve. Věděli protože vy musíte jedno směrem na to navázat na svoji kristem před sta. A pak teprve do toho chopíte abych to tím nesouvisí. Takto vyloučí že po tichou tak ze svých představil tam vůbec nemá nic z toho že se od se ve která vede nebudete o tom vědy vůbec nic milujte s tou vůbec žádný důsledky. Taková síla je v jsou stavy vašich představ jestliže tam ve starém zákoně v k v k let ty židy její jednali velice je chybně protože nebyli na výši tak v jejich představě bylo že si do budou trest. Tak by svět to bylo v jejich představě žil zase mnou trest tak když dělaly něco špatné jeho třebas byl tam se klaněli tamním bohů nebo nám co všecko dělali tak si říkali touž se tak strašné provinění že by to potřebovalo aby to bylo nestalo nejenom v tomto vtělení nýbrž byl mít pokolením dát na sedli svých a tak taky se to bylo do toho přetlumočení vůle boží. Do jich představ. Přetlumočení vypadá tak trestám jsem místy jsem žárlivý říká bůh jo ve skutečnosti trestán se člověče pro zrodil spíš na svých představa že že nejednáš správně že za než sebe. Tak vzít tak se odporovat abys med ne nepokračovat ze špatnosti ty před sví v takže fakticky mysl slově veliký o trestu. A to takle ku dojde při věděla jsem doby tak doslova jako dnem do tým učit být člověk že tu jsem z ku říkal když jsem vybraným žil miliónů lidí. Co si zasluhuje v tomto životě když jsem byl tím je nadále dostali zavraždil lidi. E to jsem jenom chromý strašně málo tak karma ale velice mírná se říkal bohužel do karma neni a ve vůbec ze sice zavraždil těch tisíc milion li tak i když tomu věří která seděla dale dokud tomu bude takle věřit tak se z tohoto svého dost sto do stavu nedostanete on říkal a toho se nikdy nedostane v protože to je to nejmenší co mu za to dnes jsem říkal pane lisý. To je lež. To je vaše přestat zraje tak si na že vás tady připoutává nad u škol ale šel činni vás chromým a ten lisý byl asi pod vůle stech že přemlouvání přistoupil na to že to jeho představa celá tato zvaná karma. A začal chodit by byli nikdy nechodil kdyby byl nepřekonal tuto představu. Tak na představu chceme nebo nechceme že toto jediná kdežto smysly říkáme trvání pravda ale je to fakticky dobyl vjemech a proto nejsme schopni překročit práh této chybné představě to jediná skutečnost. minimálně že nebo maximálně na sedmi nás ve skutečnosti. A nemá a tou že nevíme vysvětlit všecko ale než těmi zasetém rozumově si vysvětlit třebas karmu tak to je nemožné to jsou nemůže vysvětlit protože to záležitost vašich představ v tak nemohu zrušit kdo zrušil vaše přesto je tak vás vykolejení ve tak přestanete být člověkem jsou mým el výborná ve že máte představu protože mám tu mu byl jsou nos. E jednání kontinuální v tomto světě přijmete si své představy ale pak. Berte na vědomí že karmě kde porozumíte protože je to součást představ v ě. Ze kterých žil z s se něco by byl rukou malo tak například ty rodiče kteří zplodí dítě. Ve stavu pod na věren třebas z. No do lidský jsou třebas bohu protože dal jsi atd zrodí z z rodu budu nebo v el prostě degenerované o člověka. Ty si nejsou vědomi protože předali. Svoje představy nebo svoji neschopnost se postavit nadnormální nohy tomu dítěti myslí že to třebas nějaká karma když tomu v. Se všem ten nesmysl to jsou oni vinni a to dítě je toto trpí ale to oni si myslí že trpí jsem měl tu příležitost do mnoha blázny mluvit. Stýkal se svými držen větu tady umožnili kroměříž žila v plzni také několik let jsem pro to toto choroby se tam bylo bláznů pro sebe že ty blázinec trpí el to trpěl ten pan lisý který si myslel který nebyl blázen kteří si misse ale že to předchází vtělení do karma a ten trpěl u toho jsem mohl zakročit lesy sil se byl vědom že do karma a tak jsem odvolal pojem jeho karmy a rázem. Chodil. On si by se za viděli ne jsem jenom prostředníkem toho že on si od udal do tu představu. Také to stokrát mu. Si je pro hlasy pochopila ruka ode od jednou větou v z s jeho cestou rasy dále je to jedině správná definici karmy jednou větou. Existuje karma na že člověk se musí vrátit k bohu tekla na a neslevit ta existuje v když že vůbec nemá pak je to udělat a. Tak všechno se v přírodě z oné pomalinku k tomu bohu po mají sto a za cenu tím protikladů v to je cesta velice pracná totiž se po dobro se zlem jeho. Nebo negace z pozici vizme em a tím se posune dopředu že se tam požírá ji vzájemně omyl se požíváme je abychom mohli vyvést vyšší způsob života na povrch né. Tak to je ten nejnižší způsob zvířecí způsob jak se dostáváme kupředu karmicky že by vyšla ten ne jenom po jeho. Bytostech které jsme si podmaňuje li aniž třebas jsme si chtěli podmanit ale bakterie na příklad jsem normální lidský do nad mus podmaňuje li. Tím musíš sloužit v tu ba které ani život musí člověku sloužit kdy nesloužil tak co tam v něm zvrhlá to dostane by nějakou rakovinou prostě nějak chátrá ano. Například že chátrá stářím velké zralost jsem. To tedy zatím dnes o které zatím nevíme rady ale to nežádá karma musel zemřít třebas sedmdesáti žena karmu. Ale nebude si myslí že to vidí chrámy indové si řítí mrak počet jeho učenou karmicky a že tedy když tito do dýcháme tak musí o tu pryč omyl se tedy oni si moc z po trpí na tu starou milost jimi by to jedinečná věda ale moc doslova si vykládají prostoty staří národové věděli ani koly doslova. Když například se tadyhle v oni praví že jsme museli projít ji osmi milióny vtěleními předlidskými v z se stali člověkem tak je záležitost nikoliv před krále svých vtělení nýbrž za to by když my si s u těhotenství kde si člověk všechny ty vtělení prodělal ano. Sv. Čili se karmy vypadá takže kdysi že v životě něco natropí ani dobrého nebo zlého všecko prostě co dělá tedy na něco se vymyká karmě na koncentrace na boha tak všechno nese tam všechno ostatní desek karmu ve na ho připoutává k tomuto světu takže on se lidem to musí znovuzrodit a musí zase odbýt jo. Je to tedy způsob pojetí že velice primitivní karmy protože ten člověk si odbývá něco ho. Co neví že provedl el to ale velice kruté a tak to tedy není. Ono to je ale před jenom relativně pravdivé v tom smyslu že jeho ji čem byli na úrovni zvířecí sil způsoby života. A on tedy zase se zrodí na úrovni zvířecí takže když on se prvně objeví na tomto světě. Tak převládají napřed pudy umělého to znamená zvířecí stránka života. Teprve potom nastupuje rozumu a teprve potom duchovní snahy. Je čili to se musím pořád těmi základy bylo tudy musel se celého sebezáchovy a u pud do normální rodu. Toho se musí s tím se musí vypořádat teprve šesti vypořádá tak může jít o kousek dál. bych se teďka jste že svět proto zapomněl dotkl jednoho člověka který od lid osobně znáš neví znám například případ že nějaká matka která bral ženské hormony ne el aby mohla porodit. Ta měla zdravou oči sku. A protože to byla ho či škála od lazara byl ženské hormony takto pro čisté nemohlo vadit ale běda když si teďka pomoci těl že mor hormonu den svých narodil na že na to s tím praská o zen v pravém slova smyslu že on tam nemá rovnováhu mezi jedno hormony mužský jimi ale ženskými nemá převahu těšil mužských že ženský hormonů a on jako rodičích se sebe rodiči jsem musí do překonávat se mi těm liším řekl. No nejpozději se to v abych byl od bude mi ten přechod do toho pohlavního života žil pak se toho zbaběle před tímto asi nepude tak snadno. Ale kdyby nebylo bývalo těch hormonů ne tak se toto u toho chlapce neobjevilo. E tak je to karma tak je to nevědomé jednání těch rodičů zaseto způsobil rodiče kde tak karma tedy že není nikde tady nehledejme tak karma na že by se dal definovat kdyby se to bez jeho po svém jako tažení boží k němu při totiž. My vycházíme pořád vycházíme od boha pořád v věčné podstaty vycházíme teď. jenom při narození v ale pořád odtamtud bereme život tento toto poznání pro tuto lásku všechno ale zase se do něho aniž dovíme vracíme po malinkým živým krokem se vracíme. Ano tak to taky si z toho si taky nejsme vědomi ale to je tak karma odtamtud vypadnout. A tam se vracet proti tomu není vyhnutí kam mám na sto procent z víte co jsem mezitím děje to se všelijak vykládá i by je a porůznu jinde jako zákon odplaty. Ale proč to všechno nedokonalé vysvětlení to jsou velice dokonale vysvětlení protože kterými mohu pro si jenom mým z pokoj ceníme ramen žel protože ono to tak může být. Ale devadesáti lidi by se to tak neměl pro svět šel zamíchá je pravda s nepravdou asi takové pravdy neváží ano. Se to potom vždycky prostupovat kdyby se mně bylo nestalo s tím pánem nejsi v protože on byl chromý. Žel na půl těla o že z toho dostal že překonal svoji představu panečku ten nám toto netvrdil ale jsem se s tím taky paralela kde jsem se představy dostal a on si pomohl potom na že tu představu překonal jo. Tak pro prosím říkávám mnoho o podstatě karmy v tak v. El protože je možno no let cvičit písmenová cvičení takže el to jsem se nesvědčí od když tak když tu postupně nýbrž zase šla ku najednou se to záleži na vaší vnitřní připravenosti. Nese by kam brně nějaké manželi ty si při tom byl. Nebudete jmenovat a na paní dlouhou praxi joze jsem říkal no to vaše cvičením vám nejde ale to bychom si museli mezi šesti oči všechno ověřili dát tady při z po že jedenáct o těch očí víc to říkat nemohu a tak tedy na že říkal tak el ten teď to máme jej ještě čan do odjezdu tak mohl by to mezimi šesti očima proběhnou a do proběhlo tímto způsobem. A než jsem tu paní ix. Předtím manželem samosebou om. Si vzal stranou do toho pokoje kde nikdo nebyl než ty dva ale řekl jsem mi ten také je daleko dovedete se soustředit na některou část svého těla a to se jsem napřed na prost. Tříd jenom tento za si že ostatní tělo. A no zase sto vyzkoušel jsem s vstoupil do jeho jejího těla. Se neděl se třemi nelže el zkus těla celou ruku způsobem větru o ruku zkus temně nohu na celý tělo to nešlo. Najedl žil do celé tělo dojít nešlo. Ale šlo třebas uvědomovat si jednomu od proč tu mu dole po pod v z mít k cenou u věnovat celou na o budou nohách v že říkal paní ix kdy máte schopnost sis co z že jsem bez pohybu. Víš že do těch nohou do kotníků daleko lepší než chodit z místa na místo pohyb který se musí beztak. Byl omezit a přitom ještě mně řekla že prodělal to cvičení takové potíže že i bez pýcha. To zříkání těch písmen jsem říkal to je jasný důkaz v že máte brzo přecházet z těch písmen do ticha. Jako co před pýcha když nechat musel nechat ven a tak jsem zkrátka říkal jsem musí jsou předat nejenom našla ku ale si to dokáže s. Si pociťovat jenom tu nohu takže se musí jsou si na celou nohu a tam vložit chtěl to jméno boží ovšem kdo to dokáže vedle kole jež se pohybovat ten po by to ruší to soustředění no no a kromě toho v o na tak pani. ještě další schopnost no ale to bych mohl nechat četu vy nemáte tak to jste mi taky otázku tak nekladl v tak jsem u tohoto te že si nelamte hlavu s tím že to je předpis nikoliv obecně platným nýbrž předpis začátečníka. Jestli dovedete třebas soustředěn kterou části prodělat takže tam cítíte tak trvale. Tak se tam soustřeďujete ko třebas teďka soustředil na svou se na tří část proměny s naším protože ta před že tam cítím ten te. Okamžitě teďka pocítit jenom ten se lesy části svých o těla a ten ho třebas tím v tom palci. Tedy ho cítil noze také li ten je to jde ale to může tříd v celém těle jo. A taky mohu opustit pocit tělesnosti kdykoliv chci. Tomu oděl svou vlastní vůlí ale to nedokážete ale to nevadí to nedokáže taky z vlastní silou nýbrž to je kterým k od těch joginem. Že to naučili ale to znamená nemusím říkat žádných písmena nebo se takovýho. Ale to pro vás neplatí ten tato rada jsem tu porodu v přes to s červ sis by si to smysl že ono tak lidské tělo je transformátorem vesmírových sil. Tak dokonalým že transformuje již síly které se normálně o rozumově ani smyslově nedají zachytit. Let takže dejme tomu zachycuje lu to z tohoto světa jenom to co vidím co mně smysly před nesou jako vidím říkat tady tu krajinu vás všecky ale. Tat tak to rozumově spatřil říkám si apres toho rozumové zpracování a tou do by to pro te a tak dál ale. A to je v rámci malinké přečti z ve smyslech co to je také rozumu nebo dostal z toto do rozumu případně o tom rozvoje bude nutno prost rozmyslet nebylo smyslový dvěma na tom stalo potom nezáleží po jen on se pořád atom vězení ten mezi smyslovým vjemem a rozumovým zpracováním. Ale každý v sobě schopnost transformovat i z toho co nemusí projít smysly a když to neprojde smysly tak nehrozí nebezpečí že to bude procházet rozumem. E takže e tady totiž potom nastává situace že řešení které nám mimosmyslové ji ani e na pozval zase rozvoji nebo nastanou li el to není rozumové řešení ale tvoje řešení je to o tohoto o si to není rozumové nepochází z rozumu jak nedovolí řady rozum do toho mluvil takto tom tyto musel je to jsou vás toho co nebo tak nějak tak ty se to nevyřeší stal toho kola. Věčné duševně ale jinak nic kdežto když ty víš že tady řešení neni a čím líčí neklid budeš mít tak to bude dělat jak jinde jak jsem tohle dát. Ne ale teď tak tomuto se proto rosy rozumíš tato ještě tento co to předvedu u podalo se jogy. Radžajogini let říkají. Je schopnost člověka a otvírat jeden úsek vědomí za druhým když teďka vnímám tento svět tak otevřenou muladharou to jeden z ut čakramu páteři o pro nic ze páter zlato oblasti. E totiž chce li v ale pro za to za stav který tam vzala ve zamontován a je tam zamontován a to jak těla takže nikdo žádným a na tom byto páteři našeho tam není ale je v tom jak je tam zamontován a on se od on se projevuje tím nebo protože fungovat tím že já. Ty smysly používám. jsem si tak se he ne které teprve oživuje jakkoliv zapnout tam nějaký pro od tato přivedu pranu do toho ano. Stavem do pranou tu životní sílu stal tak funguje vidění tohoto světa proto lidové někteří říkají že to všechno mohla že toto je nejde tak toto proměn neexistuje tato dostal dobře zdálo například to se potřebu stýkat se svou manželkou v ale po smrti několik let na nemůžou v el. Vy tady se ještě vnímal najednou musím vnímat ne nebo pro do bezvědomí nebo nějakýho tranzu ale e opravy byste mně řekli v chvíli ale co vidím před sebou tak takle by se musel vrátit k tomu vidění se nekouká. Na tobě se právě cele abys uměla třebas za tou pás po ho svadhistanou a odtamtud z hor radou působit na muladharu ve které je jsi li to řekla vy jste v této věci ústa né. Ale je to vědecky podložen toto oni říkají zatím je potom many porod víme co ona toto a višuddhi od toho co vás narážel na to není zapotřebí že nad to je přízemní případ todleto to není nic vznešeného tato to si myslím že by na to stačit i takový nějaký syn malá dělat ale číně ten byl asi si věděla rady protože ten to svadhistanou mladá velice dobře němu dostal jsou dostal let ale. Že byl ještě zapůsobil. V mezi lékaři je považoval zdá nejlepšího v tomto oboru ano. On to se s tom dalo no když to nenastal na psycho ale co lidská a to o na to praze. A tam pak pokud již taky veličiny v umí budou někteří lékaři například vybrala a pro ten tím dva a pepíček i v tom taky. Všichni musíme skal si chtivost fungovat jako léčitelka musí být tam zapojení nad tímto ko jak to bylo sice měl soud. Padli na skal činnost na str trpí o nás. No je že je vyčkat oni odhady do správně protože todle tam laboratoř je schopná registrovat jenom některé vlivy který ty přístroje který mají dispozici umožní registrovat a máme neska přístroj jenom rady ztratili magr ty z mu lidského. A v tom pepíček není vynikající on on působí dalšími dvěma silám o el který nejsou v tím marně zvenčí je lidský. ničím jiným vyšším pak o nezradili je jisto jenom byť i ty účinky co to takže ho považuju za dobyla neví čím je to říkají domino měly strastmi přístroj těmi nemůžeme rozumně říci ale je to on dale no. Ale se vrátím k tomu radžajoze takže ztratilo vinni prostě. Bylo učí vědomí tohoto světa a to nemusí dělat. A nasadí ji vědomí jiné o ho úseku třebas svadhistany. Potom not to vy řadí muladharu svadhistanu o nasadí manipuru pak tak o tak jdou dál. Jedno za druhým je dotazoval dlouhá cesta podle jejich názvosloví. To oporu strašně vás starat to je jedna z nejkrásnějších ses protože on ten člověk musí mít obrovskou jsi vinu tak ji na příklad nemáš ty se nedovedl zbavit toho dojmu který z toho jemu máš sto sebe do hlavy a tím se mu vězni jíž. Tomu u že se a ale v tomto jim transformační stupni jakkoli se tam zablokuje nějaký před náš a nedá se to převedlo dokud tam s věta rozumu. proti není normální z nemám ale v volně stranou a on je totiž že v tom smyslu om velice těžko. Bylo čiperný že on na se chová v tomto případě celobytostně on z to ne na sebe všechny životní síly takže člověk je roky mimo měli on prostě toho sil se věci na sebe. A to znamená dotoho aniž víš staráš takovou zbytečnou rady li toto aby sis to pěkně žila že nemá oni si něho sílu než pro na to tak je to z dr ne a vono to je dal a to je to se přestěhovala do toho do oblasti citově rozumové a tam zaseto malé nemáte žádný východisko takže nadto člověk kou po viděla člověka o veškeré síly že on obrátil proud prany ten člověk. To to ti podiví ta do této oblasti a místo aby dotekl toho tady z toho se cele aby do peklo kam by potřeba jen jako o to jsem si ten řekneme kam to potřebuješ aby to peklo el tak ono to tam zůstává a tam se to nějak redukuje nebo nám co s tím za dělat prostě je to se na svaté do hlavy el ten de do takovým způsobem e kde to u že bychom nazvat dokud se pozici jo v tak čarou. Ony kruh ano to jsem přestat takže se ty ten že tón bezvýsledné ale ten svůj stavech viset na mne ale ono protože nejsi že z kdysi nejsi spojitá do na mysli spoj dal do na to co mi na to dítě taky zpětně žel. No tak to dostali je první věci tak když se na transformátor jo ten ten transformátor dovede před transformovat životní sílu dorosteme pranou. Na a. Nástroj který jsem o vláda kterékoliv z těch sedmi můstek ku jsem tady jmenoval ale ten takže ty potřebuješ aby se to dostalo za rozumové zpracování aby z toho nes zpracovává na to co vidíš rozumově o řečeno lidově vy aby sis toho dělala. To je první věc nutná. Tedy zažil začne stoupat do hlavy tak mezi jak věřte s situace zoufalá ale tak to nezval dávám ale tak nemůžeš se z toho vymaňovat ty musíš být si věnováno by si takto nepatří do rozumové oblasti řešení tam není řešení když tam není řešení také někde jinde a teď ji řeknu kde to řešení je a kam s tím bude prana před ten prodal ta ten pro prany přichází. Pořád každým kde jsem se tu životní žiju po viděla do že z plýtvá je že necháš kolovat ne tady mezi rozumem a mezitím srdcem. Tak řekl jsem hle že prana normálně proudí tady dosavadního plexu volá ho. Že je nutné že tu pranu převést do srdce atomy člověk převádím aniž jak a proč například matka která je citově založená el většinu pravdy převádí do srdce tam je cit oblast citu aniž vítr samovolně takže to převádět do posici bratra s tou potom mává ne tak i tam nesmíš nechat jít tu sílu citovou on si to pro lidskou dráze se měla s vyd. Z prosto malá napřed ano. Této transformaci nesmí je tolik v takové měřila mně to a to zbavilo schopnosti další rozhodování. On sice i pozdě rozumový ale ten rozum dává jenom impuls to znamená za rozum teď bude fungovat jenom jako od přepínat č. Ale nic víc. Jak ale před než tím rozumovým přepínat všem tak to před než na jinou úroveň je ti řeknu jak se prodělat technicky ano protože dnes to bude rozum nově pochopitelné ale. to napřed řeknu. Na nějakém takovém příkladu který bude vypadat jako velice vzdálený ale který dobře zobrazuje obecně si to potom musíš převést situaci kterou musíš si taky obdobně řešit. Když například dejme tomu v an moje babička nedala líčené ale nemohl ale najít. Ad zastavila mysl a obrátila hřích ale do svatýho antonína. Ale svatý antonín nepůsobil vedle klíče ale důležité že odstoupila od sebe od do toho kolotoč vnitřního. To se musí naučit a to rovno za do místa léty klíče byli rad tam je našel říkal vidíš svatej a pod ní. E a to samozřejmě jsem přitom díval na babičku jsem byl dítě v předškolním věk v a říkal jsem v no tak se svatým am co není a on to vnitřně říkal o to neni pravda protože to za by měla ona která se od se odpoutala. Tak první co otec nechci jak je něco takového kdo dostane toho syna hle ne v ji do toto co maže do střediska z otce. Tam a po brát ten cit a as tím citem se dostat do oblastí ticha. Že to je těžké ale když to li o necháš rozbilo to nezvládne než nevidíš začínající takovými případ tak ale ne z tadyhle proti chod taky je tam neměnnosti tam je taky ticho tak tam o rovnou do ticho nalezneš. My to z potřebuješ tichou. Tak dokud že za do ni a dale za o ni smyslové a rozumového zpracování a tam je sama řešení nemusí je jak to řešení příde k ani jak z toho přišla ale jak si ona šla. Rozumíš jasem od osy mostu může a ho na ho v. Takže e jakmile vzdám místo citových rozpoložení nepatřičného tedy nic neviděti. Našla klid tato li se také klidně a a a a no a tak a a a no tak a pak a a a a to všechno samovolné atd jak a ne to vim že to ne časně zas zakročit když tyto ne rozběhne no ty sis že kolu u. To jsou slyš na probíhají třista toho dítěte tak toto ji neřeší byl to je nás vede ta pak v ku tak jsem a jak a ne tak a tak jak on a no a on ho a o na ano ano a stav volnou v. Tak rady tak ten návod by tady byl ne podal tohle jsem vám tak on se pokoušet o ten svoji vlastní klid. ten klid takovou sílu že na kazí. Toto okolí. A samozřejmě případě matky ani nakazit v první řadě pro dítě protože je mezi porod. Takže aniž bude je proč a který začne být klidné a začne v situaci kdy chápat nebo vnímat nebo řešit jinak než dosud než je vždycky dejme tomu. E nýbrž klidem jo v. E i ten o to není způsob uklidnění je postaven na principu o to při by se na všech. Vel dojem velice neomaleně prostředek oproti tomu co tady propaguju se to oni o to sugesce věk že pomocí již se dostávám k v klidu nýbrž šel to je na ve abych takže do domem vlasti a a která je vlasti samovolnosti. A no a ti vím že se zdá tímhle tím po o že jim rozumem těkající mysl která se pořád pro je podle toho na co myslim když my si na to tak podobu stromu to řeknu lidově el tak jej něco co neměj tu podobou co je v klidu ale právě když šel se dostanou z oblasti a to. Rozumového pohybu do oblasti napřed jenom jednoduššího rozumového pojmu třebas mám dra na ky že ano. Tak zjednodušili ten pohyb aspon a pak a potom do šelem podivu se dostanou za a veškerý volit o že tento s pravým způsobem to mantram nedokážu pořád říkat protože to pořád nejde to je to víte klidu samovolně mně to říci vědou nejsem schopen jsem byl tím oděl jdou pali protože jsem nebyl schopen to mám tam by se vystavovat že ono je to přecházelo co ho ky klidu ne do klidu a jiný způsob šelem než jako. E odsuzuje s tím to je způsob zjednodušování el toho pohybu myšlenkového jeho zastavení přičemž se ale nezastaví vědomí vědomí je se stane jasnější protože není zastřeno ho to pohybem myšlenkovým rozumných v čili totiž jsem se o tom že si o tom svědčil lékaři se dostanou mluví před tím při vědomí do daroval jen na vědomi nechali ale pohyb myšlenkový. Když dostali v ji bolesti ten dokonale zastavit pohyb myšlenkový. No a tím naučili o samostatně na vědomí lékaři děl v předškolním věku je dost brzo. Co to mělo za následek že jsem měl schopnost rozlišovací v a to dítě by taky nabylo schopnost rozlišovací kterou jsem do za matce správného se nesprávné podle tohle o jsem se odstraňoval a ke s pranou zase příklad měl. Takže jen jsem výběrovým způsobem začali žít. No a to mělo za následek po tři nás jed než jsem sem se setkal svou vnitřní podstatou nesmrtelnou po opomněl je dost dlouho protože třináct let že do dlouhodobá ale si že to dělo dítě které nevěděla co dělá a proto dělala pak toto uveden do si z toho nevěřilo tyto na nic to samovolně to dělalo to bylo na to věci že je dostaly se to dítě do oblasti samovolnosti a na samy pokraj jenom a vono si od tam je nějaké přeložil cestu kupředu a to. Ale jsi tady to případě řešit tímto způsobem.